Pop-panteon školních dětí 4. a 8. třída základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pop-panteon školních dětí 4. a 8. třída základní školy"

Transkript

1 Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta Katedra psychlgie Pp-panten šklních dětí 4. a 8. třída základní škly Markéta Čermákvá, Marie Miffkvá Psychlgie speciální pedaggika 2. rčník 2013/2014

2 Obsah 1.ÚVOD TŘÍDA 4.A, ppis ŽÁCI POPIS JEDOTLIVÝCH ŽÁKŮ A JEJICH VOLBY POJMOVÝ DIAGRAM 4.A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 4.A A POZOROVÁNÍ Z HODIN- přepis, viz přílha č TŘÍDA 8. B, ppis ŽÁCI POPIS JEDOTLIVÝCH ŽÁKŮ A JEJICH VOLBY POJMOVÝ DIAGRAM 8.B ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 8.B B POZOROVÁNÍ Z HODIN- přepis, viz přílha č CELKOVÉ SROVNÁNÍ TŘÍD POROVNÁNÍ TŘÍD- DÍVKY POROVNÁNÍ TŘÍD- CHLAPCI

3 1.ÚVOD V rámci výzkumu jsme navštívily základní šklu, která sídlí v pražském Karlíně. Kmunikace se šklu hledně našich návštěv prbíhala zprvu pněkud ztuha, paní zástupkyně, se kteru jsme prjekt djednávaly, nedpvídala na zprávy a telefnáty. P třech týdnech se nám pdařil dmluvit na datech, kdy budeme mci výzkum realizvat. Knkrétně se jednal středy a čtvrtky v průběhu dvu týdnů. Nejprve byl dhdnut, že budeme navštěvvat hdiny OSV (sbnstní a sciální výchvy), které vyučuje právě paní zástupkyně. Pté jsme dhdly, že budeme dcházet i na hdiny výtvarné výchvy. Navštěvvaly jsme třídy 4.A a 8.B. Každý z dnů jsme viděly vždy bě třídy. Ve středu jsme začínaly se 4.A v hdině OSV, pté jsme se přesuvaly za 8.B na výtvarnu výchvu. Ve čtvrtek t byl právě napak. Ocenily jsme, že jsme mhly jedntlivé třídy vidět jak rán, tak i v pzdějších hdinách (výtvarná výchva byla d půl druhé). Výuka bčanských nauk prbíhala vždy ve třídě, kde chyběly lavice, k sezení zde byly různé mlitanvé míče, kvádry atp., těch využívaly hlavně děti ze čtvrté třídy. Osmáci seděli v kružku na zemi. Při hdinách výtvarné výchvy děti z bu tříd různě migrvaly, takže ani v jednu z předmětů nebyl mžné zachytit přesný zasedací přádek. Celkvě výuka prbíhala v přátelském duchu. Zaznamenaly jsme, že d db, kdy jsme samy navštěvvaly základní šklu, se pměry d jisté míry uvlnily. Dětem je dáván více prstru, není vyžadvána striktní disciplína a mají mžnst se více individuálně prsazvat. 2.TŘÍDA 4.A, ppis Nejprve jsme navštívily hdinu OSV (sbnstní a sciální výchvy) ve 4. A. Žáci si p příchdu vzali sedací vaky či jiné mlitany a umístili je d kruhu, přičemž se dbře ukázaly vzájemné sympatie dětí a skupinky, které splu kamarádí. Ve třídě byla patrná gendervá vyhraněnst, až na Michala, který jak jediný seděl mezi děvčaty, neustále se s námi snažil kmunikvat a vše kmentval. Ve třídě byl 11 dívek a 7 chlapců, pdle své vlby si sedli v tmt přadí: Viktr Jakub Ondra Fanda Tadeáš Tmáš Jasmína Nela Viky 3

4 P. Klára Z. Adéla K. Sára G. Sára K. Karlína Bára Michal Kristýna Viktrie V. Paní učitelka žákům známila, že přišla návštěva a nechala nás, abychm se představily. Pté, c jsme žákům přečetly znění anketní tázky, za námi něklik dětí přiběhl se žádstí, jestli by mhly listy rzdat. Ostatní se ptaly, jestli můžu napsat i mderátra, světce. Tmáš se s bavu přišel zeptat, jestli si může jmén zpěváka najít na mbilu. Viktr prhlásil, že chce být riginál a tím spustil lavinu,,riginálů. Pté děti začaly psát a paní učitelka dešla ze třídy pr klíče. Byl zjevné, že děti nevědí, kh napsat, že tápu. Většina dětí uvedla velmi mál vzrů a spěchaly nám dtazníky vrátit. Byl překvapující, že děti neměly na blečení ani jiných sbních věcech mtivy idlů. Malý pčet uvedených idlů by se dal vysvětlit i tím, že v čase zadávání dtazníků se neknala žádná významná sprtvní událst s výrazným českým zastupením neb úspěchem, ani nvý typ sutěže v tv, která by děti zaujala a k jejichž prtagnistům by se vztahvaly. P návratu paní učitelka pkračvala ve výuce. Snažila se zapjvat všechny děti vyvláváním, neb přím dtazem. Prtže se jednal pakvání z minulé hdiny, interakce byla dynamická, děti se snažily. Následně paní učitelka hlásila hru,,tik ťak bum, kdy bíhá dkla,,bmba, děti musí c nejrychleji dpvědět (vymyslet další slv slvníh ftbalu) a pslat ji dál. U kh bmba,,buchne, prhrál a vybírá další téma. Hru děti zjevně znaly a hrály ji s nadšením. Pté hdina sknčila, ačkliv děti by rády ve hře pkračvaly. S nelibstí uklízely sedáky a beze spěchu puštěly třídu. Paní učitelka byla chtná nám přiblížit pvahy dětí a jejich rdinné zázemí. ( Bude uveden dále). Dále jsme se ve 4.A zůčastnily hdiny výtvarné výchvy. V průběhu hdiny jsme s jedntlivými dětmi krátce phvřily tm, c uvedly d dtazníku. Většina dětí už nic dplňvat nechtěl. Některé se styděly, jiným připadal, že musí svu vlbu spravedlňvat neb vysvětlvat, cž nebyl záměrem. Při rzhvrech jsme se dzvěděly spíše zálibách suvisející se vzry a také míru vlivu rdiny na t, c děti vyznávají. Zasedací přádek ptvrdil kamarádské dvjice a skupiny patrné předchzí den. Splu seděly Jasmína a Nela, za sebu ve dvu lavicích Adéla K., Klára Z., Sára G. a Viky P. Něklik lavic za sebu bsadili všichni chlapci, sále vedle sebe v lavicích seděly Sára K. s Karlínu, Bára 4

5 s Kristýnu a za nimi Viktrie V. V průběhu hdiny děti mezi sebu přecházely, pvídaly si, tvřily skupinky. Pdrbnější ppis jedntlivých interakcí bude uveden v dslvném přepisu. Děvčata nám bčas přišla ukázat své výrbky, kdy se snažila nahlédnut d našich pznámek. Chlapci většinu v tichsti pracvali na výrbcích, neb si dešli d zadní části třídy sednut na kberec, kde si pvídali a hráli s mbilem. Celkvě byli uzavřenější, učitelku kntaktvali méně. Tmáš chdil za učitelku častěji, mžná prt, že má byčejně ve škle k dispzici asistenta a je zvyklý na pdpru. Nejvýraznější sbnsti ve třídě jsu Michal, který se baví se všemi, dále Klára a Adéla K., které se čast prjevují, sustředí kl sebe v zásadě veškeré dění. Dívky také čast interagují s učitelku a kntaktují ji pr radu. Svým chváním je dále nápadný Tadeáš, který tráví většinu času sám, d výuky se nezapjuje. Učitelé vědí jeh úzksti a nenapmínají h. Splužáci jeh chvání kmentují slvy,,n t prstě tak má. Ačkliv jsu pdle našeh názru v klektivu přijímáni všichni, včetně Tadeáše a Tmáše, ve třídě je patrná jistá tenze, zejména mezi děvčaty. Čast se škádlí, sutěží splu, pmluvají se. Pr tt věkvé bdbí je dle Kravcvé (2008, s. 16) charakteristické dputání se d rdičů, vyhledávání bezpečných, tedy fiktivních vztahů na dálku, které nezpůsbují emční ublížení. Nalezly jsme zde vzry z kategrií ptencinálních partnerů, vzry identifikační, i takvé, které služí jak styčná plcha pr sblížení a knverzaci s děvčaty. Kravcvá (2008, s. 16) tent prces nazývá,,sekundární attachment. Pjem zavedla na základě studia zahraniční literatury. V české literatuře bývá tt bdbí spjván především s dbu dspívání, nicméně Janšvá (2008, s.136 ) ve své knize Dívčí a chlapecká identita dkladuje tent prces na kresbách dětí mladšíh a středníh šklníh věku, když píše:,,mtivy stejnphlavních kamarádů, které začínají převládat u dětí třetích rčníků, naznačují vzrůstající význam vrstevníků a také větší sbnstní stabilitu ve srvnání s dětmi na začátku šklní dcházky. Annymní pstavu muže a ženy, která představvala jejich druhu nejčastější vlbu, lze pvažvat za snahu emancipvat se d nejbližších členů rdiny. Je také výrazem zájmu pznávání širšíh sciálníh světa. Vzhledem k tmu, že naši respndenti byli z řad čtvrté třídy, tendence k emancipaci byly jednznačně patrné. Ne však bez vyjímky, prtže na rzdíl d smáků se ještě setkáváme s něklika vlbami značícími příbuzenský attachment. 5

6 2.1 ŽÁCI Děti v tét třídě je mžné rzdělit zhruba d čtyř skupin: Skupina 1: Viktr, Kuba, Ondra, Fanda, Michal, Tadeáš, Tmáš. Viktr s Kubu jsu,,hlavami skupiny, Ondra s Fandu je v zásadě následují. Michal je velmi sciálně zdatný, baví se i s děvčaty, chlapci h přijímají. Tadeáš tráví většinu času sám mim klektiv, ale když se vrátí, chlapci h přijmu mezi sebe. Tmáš stjí trchu stranu tét skupiny, nicméně chlapci h nedmítají, baví se s ním. Skupina 2: Jasmína, Nela. Tyt dívky jsu v rámci třídy takvá samstatná jedntka, s statními si mc nerzumějí, mají jiné zájmy. Pdle slv Nely je t prt, že nemají dma televizi a nerientují se v tm, čem si statní děvčata pvídají. Skupina 3: Viky P., Klára Z., Adéla K., Sára G., Sára K., Karlína. Adéla a Klára jsu tahunkami a řídícími jedntkami skupiny, pdle nich se statní děvčata řídí. Viky P. A Karlína jsu spíše mírnější pvahy, ale d skupiny se začlenily. Skupina 4: Bára, Kristýna, Viktrie V. Ačkliv tat děvčata zařazujeme splečně, nejedná se hmgenní skupinu. Tyt dívky na sebe v zásadě,,zbyly. Bára dříve kamarádila se Sáru K., ale ta se přesunula d skupiny, která je,,in. Kristýna je kntrverzní článek, pdle slv statních pmluvá a nikd se s ní mc nechce bavit. Viktrie V. je mírná, rdinně zalžená, se skupinu 3 sice interaguje, ale přím se d ní nezařazuje, její zájmy jsu dlišné. 2.2 POPIS JEDOTLIVÝCH ŽÁKŮ A JEJICH VOLBY (Infrmace d paní učitelky uvedeny kurzívu) ADÉLA K.: Nepříliš hezká dívka, blečení spíše starší, byčejné. Nicméně bystrá, sebevědmá, sciálně zdatná. Jedna z nejvýraznějších členek jádrvé skupiny. 6

7 Tmáš Klus. Líbí se mi na něm na jaká témata zpívá. (Ertická adrace)=milenec vrstevník Bára Bazikvá. Líbí se mi prtže má hezký, jemný a něžný hlas. (Identifikace),,Adéla je šikvná, je t dítě tady jedné paní učitelky, takže se hdně snaží. Ale někdy je jí mc, má sklny všechn rganizvat. Takvá ředitelka vesmíru. BÁRA: Mírná, drbná dívka, byčejně blečená. Při rzhvru uvedla, že napsala kamarádku Sáru, prtže se splu dřív hdně bavily a na se teď kamarádí hlavně s Karlínu. Stjí mim jádrvu dívčí skupinu, cž ji mrzí. Sára K., Lejdy Gaga, Kčičí žena, Spívat jak Michal Davit, Vlasi mít jak Hana Mntana. Su mji blíbený. (Selektivní identifikace) JASMÍNA: Hezká dívka, její prjev se zdá být v prvnání se splužačkami infantilní. Nsí spíše starší blečení. Chci bít muj mlačí brácha Kvíd prtže se jmenuje Kvíd je t legrační. (Příbuzenský attachment),,jasmínka je ze čtyř dětí, mžná ještě víc. KAROLÍNA: Velmi hezká dívka, mderně blečená. Spíše mírnější pvahy. Ačkliv je členku jádrvé skupiny, stjí na jejím kraji, baví se hlavně se Sáru K. Vjtěch Dyk líbí se mi prtže je t zpěvák a má hezký hlas. (Ertická adrace) Tmáš Klus písničky neskládá jen na rým ale mají příběh. (Ertická adrace) KLÁRA Z.: Bystrá, šikvná dívka, mderně blečená, lehce při těle. Sciálně velmi zdatná, v klektivu výrazná. Patří k tahunkám dívčí jádrvé skupiny. Mje nejblíbenější spěvačka je Adéle. Mislím si t prt že má těžké písničky a zahrát tu meldyji je btížné. (Identifikace) KRISTÝNA: Vyská, štíhlá, hezká dívka, mderně blečená. V klektivu se drží stranu, vypadá sklesle. Lucie Bílá. Líbí se mi na ní: že má heskej hlas a hesky vipada. (Příbuzenský attachment),,kristýna, t je ta jak jí 3x vybuchla bmba. Cítí se sama, ale zárveň hdně pmluvá statní. 7

8 NELA: Běžně vypadající hlčička, mírná, nsí spíše starší blečení. Máří Magdaléna že věří v Bha, dkázala najít správnu cestu. (Identifikace),,Nela je z rdiny, kde jsu všichni věřící. Stejně jak Jasmína. Prt jsu kamarádky. SÁRA G.: Nepříliš hezká dívka se silnými brýlemi, běžně blečená. Nicméně sciálně zdatná, je sčástí jádrvé skupiny děvčat. Mě se líbí Karel Gt prt že hesky spívá a mám ráda jeh písničky. Je blíbený prt že vyhrál hdně slavíků. (Příbuzenský attachment) Lucie Bílá prt že hesky spívá a má v televizi krásný účes. (Příbuzenský attachment) SÁRA K.: Splečenská, mderně blečená. Ráda zpívá, je sučástí jádrvé skupiny děvčat. Vjtěch Dyk líbí se mi na něm že je tak bláznivý. (Ertická adrace) VIKY P.: Milá dívka, mírnější, mderní blečení. Stjí na kraji jádrvé skupiny. Pdle učitelky se příliš neprjevuje. Mám ráda ne directin že jsu hdní umí spívat jsu hezcí a dbrý. (Ertická adrace) VIKTORIE V.: Velmi mírná dívka, mderně blečená, rdinně zalžená, není sučástí jádrvé dívčí skupiny, ale není v ní dmítána, baví se hlavně s Báru. Chci být jak můj táta prtže umí vařit, pstavil dům a je na mě hdný. (Příbuzenský attachment) Žkej Váňa, prtže jezdím na kni a n je nejlepší. (Příbuzenský attachment) FANDA: Hezký chlapec, mderně blečený, sciálně zdatný. Chtěl bych být herec jak táta, neb kuchař, prtže všichni z mjí rdiny hrzně dbře vaří. (Příbuzenský attachment) 8

9 KUBA: Kudrnatý, menší chlapec, blečení spíše starší, nicméně výrazný v prjevu, jeden z tahunů skupiny. Grillas. Psluchám je, ale vzry t nejsu. Nechci být jak ni, chci být riginál. MICHAL: Velmi sciálně zdatný chlapec rmskéh etnika. Mderně blečený, sebevědmý, splečenský. Půsbí jak sjedncvací prvek třídníh klektivu. Rnald líbí se mi na něm, že umí dbře bránit (Identifikace) One directin dbře se na t tancuje (Identifikace) Michael Jacksn (Identifikace) Tmáš Klus má dcela dbrý písničky (Identifikace) ONDRA: Vyšší, drbný chlapec, mderně blečený. Půsbí znuděně, jak jediný při hdině ležel na sedacím vaku. Chci být sám sebu.,, T c napsal (být sám sebu) má d Viktra. Z jeh hlavy t určitě není. Já myslím, že je rzmazlený. TADEÁŠ: Vyský, hezký chlapec, velmi úzkstný, plačtivý. Já chci být milinář, prtže jsu bhatý. Oblíbení jsu prtže mají hdně peněz. (identifikace),,brácha má sklny k autismu. Tadeáš je hdně citlivý, plačtivý, bčas smutný.. TOMÁŠ: Nsí starší blečení, ba dny měl na sbě t samé. Pr pruchy chvání je mu pdávána medikace, cž je patrné v pmalejších reakcích a lehce nepřítmném výrazu. Je těžké si h představit jak hyperaktivníh či agresivníh, cž jsu pdle slv učitelky jeh prjevy, když vynechá medikaci. Na nás půsbil jak milý, až naivní. Snaží se splnit pžadavky dspělých a ve výuce uspět. O neúspěchu mluví s lítstí. Při individuálním rzhvru uvedl, že by chtěl hrát ftbal. Prý už na něj chdil, ale maminka h dhlásila, prtže nepsluchal pkyny trenéra a,,hrál na bě brány. Chci bít jak Mesi, Jagr, Rnald, prtže jsu dbrý ve sprtu, Falc je spěvák chci bít jak n. (Identifikace) 9

10 ,, Tmáš je hyperaktivní, n když nebere ty prášky, tak je t s nim strašný. Ve škle ani ne, ale hlavně ve družině. Tam se chvá hrzně, je až agresivní na splužáky. Na některé předměty má ve třídě asistenta. VIKTOR: Menší, drbný chlapec, bystrý, jeden z tahunů chlapecké skupiny. Jak první řekl, že chce být riginál. Při jedntlivém dtazvání uvedl, že by chtěl být architektem, rád kreslí. Já chci být riginál. 10

11 2.3 POJMOVÝ DIAGRAM 4.A 2.4 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 4.A A) DÍVKY Odpvědi jedenácti dívek by se daly rzčlenit následvně: 11

12 Lucie Bílá, Karel Gtt, členvé rdiny, žkej Váňa (příbuzenský attachment) Kamarádka (identifikace) Michal David (selektivní identifikace) One directin, Tmáš Klus, Vjtěch Dyk (rmantický attachment - ertická adrace) Světec (identifikace) Kčičí žena z Batmana/fiktivní pstava (selektivní identifikace) U mladších děvčat se ještě vyskytly knvenční vlby, jak Karel Gtt a Lucie Bílá, které jsme zařadily d příbuzenskéh attachmentu. Je ttiž zjevné, že děti se neidentifikují s těmit sbnstmi, ani jimi nejsu erticky přitahvány, ale vlí je prt, že Karel Gtt je jednznačnu vlbu při hlasvání nejlepšíh zpěváka z řad rdičů a prardičů. T samé můžeme říci Lucii Bílé v kategrii žen. V tmt případě se ještě identifikuje s rdičem jak celkem a Gtta vnímá jak Bha (Kravcvá 2008, s. 46), ke kterému vzhlížejí pr dítě stále ještě nejpsvátnější lidé, tedy rdiče. Vedle těcht knvenčních vleb vidíme stejný druh attachmentu i v případě Viktrie V., která uvedla dva v zásadě tcvské vzry. Na prvním místě přím,,chci být jak můj táta a na druhém místě žkeje Váňu. Další dívka, která uvedla vzr z rdiny, je Jasmína:,,Chci být můj mlačí brácha Kvíd. Nejedná se t,,být jak někd, ale přím,,být někým, na jeh místě. V tmt případě nejmladším dítětem v pčetné rdině, mít pzrnst, kteru mu statní věnují. Zejména se jedná pzrnst rdičů, prt se pdle našeh mínění i zde jedná příbuzenský attachment ve smyslu,,být bjektu dítě. Vlbu blízké sby můžeme vidět u Báry, která d dtazníku napsala splužačku Sáru K. Byla tak jediná, kd uvedl splužáka, neb kamaráda. V tmt případě vlbu vlivnila situace ve třídě, nevraživá atmsféra mezi děvčaty. Bára se Sáru dříve kamarádila, pak se ale dívky vzdálily. Vlbu Máří Magdalény u Nely vidíme jak idl na pmezí. Prtže Nela pchází z nábžensky zalžené rdiny, ve své vlbě zůstává v rdiči vymezeném spektru, nicméně napsala pstavu, kteru by její rdiče nejspíše nevlili. Dmníváme se, že se spíše než příbuzenský attachment jedná identifikaci ve smyslu,,být jak na,,,dkázala najít správnu cestu. 12

13 Nejvýraznější skupinu vleb u děvčat jsu zpěváci/ herci a hudební skupiny. U dívek se již jedná rmantický attachment, kdy navštěvují kncerty, vylepují si plakáty, diskutují idlu s statními děvčaty. Zpěváci Dyk a Klus pcházejí z ČR, jsu tudíž jistým způsbem dstupní, na blízku. Tmáš Klus je atraktivní a zárveň zpívá rmantické písně lásce, pcitech, przumění, cž jsu témata děvčatům blízká. Může jim tak připadat, že zpěvák jim rzumí, že zpívá pr ně. Vnější vizáží dává najev svu mužnst, v písničkách rmantickéh ducha. Děvčata jsu erticky přitahvána tím, jak zpěvák vypadá a zárveň něžnstí jeh písní. Vjtěch Dyk napak zpívá se svu kapelu písně, ve kterých si z různých věcí dělají legraci, velku úlhu tu tedy, vedle fyzické atraktivity, hraje vtip. Mužský idl ztvárňuje v představách dívek ptencinálníh partnera, manžela, milence. Vzhledem k tmu, že se jedná puze vztah imaginární, nemůže djít ke zklamání v pdbě dmítnutí. Děti v tmt věku si puze testují své emce a čekávání pr buducí reálné vztahy v bdbí dspívání (Kravcvá 2008, s. 33). Dívky se pdle Janšvé (2008, s. 140) též ddávají snění buducím partnerském a rdinném živtě, vlastní svatbě atd., cž se u chlapců děje puze vyjímečně. Prt jsme vlby zpěváků klasifikvaly jak erticku adraci. V tmt věku ještě dívky tevřeně neuvádějí, že se jim zpěvák líbí, neb že je přitahuje. Zatím h bdivují,,skrytě, s kmentáři jak:,,líbí se mi, na jaká témata zpívá, neb,,má hezký hlas. Viky P. uvedla jak své vzry One Directin s tím, že,,jsu hdní umí spívat jsu hezcí a dbrý. Zde můžeme vidět, že chlapci ze skupiny se Viky líbí fyzicky, ale jsu pdle ní také,,hdní, mhli bychm také říci, že,,nelžu, cž je důležitá charaktervá vlastnst pr partnerský vztah. Sára K. uvedla, že se jí na Vjtěchu Dykvi líbí, že,,je tak bláznivý. Pchpily jsme, že se jedná smysl pr humr, který na něm bdivuje. Tent důvd bývá uváděn spíše staršími dětmi, jedná se jistu dzbrjující mc, kteru humr nad lidmi, především nad děvčaty, má.,,jak znám, ženu je třeba vždy,,ukecat, a rzesmání je na tét cestě úžasnu zkratku (Kučera 2008 in Kravcvá 2008, s. 66). Obdiv stejnéh idlu pdněcuje v rámci třídy tvrbu skupin. Dívky, které mají rády V. Dyka a T. Kluse, splu intenzivně kamarádí, scházejí se, sedí splu. Napak děvčata, která se s jejich vlbami nezttžňují, byla ze splku vyřazena. V jednm případě jsme se u vlby zpěváka setkaly s identifikací. Bára uvedla:,, Spívat jak Michal Davit. I u jiných svých vleb napsala puze určité vlastnsti, s čímž se setkáváme spíše u starších dětí, které už vnímají idl více realisticky, bdivují puze určité vlastnsti (Kravcvá 2008, s. 58). V tmt případě se jedná zpěv, prt je klasifikujeme jak 13

14 selektivní identifikaci. Kravcvá ji ppisuje jak případ, kdy je u idlu bdivván puze určitý atribut, který stjí za celkvým úspěchem (Kravcvá, 2008, s. 92). Pr Adélu K. je vzrem,,bára Bazikvá. Líbí se mi prtže má hezký, jemný a něžný hlas. Můžeme vidět identifikaci se zpěvem. Přívlastky,, hezký, jemný a něžný, týkající se hlasu Báry Basikvé, jsu překvapující. Při sbním phvru mi Adéla řekla, že chtěla blíže ppsat, prč se jí barva hlasu Basikvé líbí a ačkliv ví, že tat slva nejsu správně vybraná, nevěděla, jaká jiná pužít. Dmníváme se, že Adéla zvlila tyt přívlastky pr jejich feminní nábj. Pkud bychm řekli ženě, že má,,chraplák, může t znít jak urážka, nedáváme najev bdiv. Prt ten,,chraplák raději nazveme,,jemným hlasem. Pr Kláru Z. je identifikačním idlem zpěvačka Adele.,,Mislím si t prt že má těžké písničky a zahrát tu meldyji je btížné. Klára se sama věnuje zpěvu a dkáže tak cenit slžitst písní tét zpěvačky, navíc jsu si i fyzicky pdbné. T činí vlbu velmi sbní. Bára uvedla dvě zpěvačky:,,lejdy Gaga a dále,,vlasi mít jak Hana Mntana. Je zvláštní, že vlasy Hannah Mntana jsu jen paruku. Miley žije na první phled,,běžným živtem dspívající dívky, ale puze její nejbližší rdina a přátelé vědí, že je také zpěvačku Hannah Mntana. Tajně žije dvjí živt, kdy ji d šklačky a pěvecké star dělí paruka a blýskavé blečení. Když si Miley nasadí paruku, stane se z ní Hannah Mntana. Nehržená, sebevědmá a všemi bdivvaná. Bára také jak jediná z rčníku vlila imaginární pstavu:,,kčičí žena, pzději mi vysvětlila, že,,t je ta z Batmana. Dá se říci, že se setkáváme u tét dívky s další pstavu, tentkrát imaginární, která žije dvjím živtem. Ve dne plachá a usedlá vědkyně, v nci sexy hrdinka v upnutém latexu, balancující mezi dbrem a zlem, využívající napln svu sílu, kteru jsu muži dslva fascinváni. B) CHLAPCI Odpvědi sedmi chlapců pdle kategrií: Sám sebu, riginál (Já) 14

15 Hudební skupina (identifikace) Blízká sba (příbuzenský attachment) Zpěvák (identifikace) Sprtvec (identifikace) Milinář (vliv, mc, identifikace) Vzry chlapců jsu napak zejména identifikační, vzhledem k tmu, že si buducí vztahy příliš nepředstavují. Prt neptřebují tzv.,,věšák na ideály (Vágnervá, 2012) v pdbě nedstupných hereček a zpěvaček. Jak píše Janšvá (2008), jsu u chlapců a jejich vleb zásadní maskulinní vlastnsti, jak jsu hrdinství, fyzická síla, vytrvalst a zejména dbrý (ten nejlepší) výkn. T se prjevil ve vlbě výhradně mužských idlů, zejména špičkvých ftbalistů. Ženský idl nezvlili chlapci žádný. Překvapivu vlbu byla v naší třídě čtvrťáků skupina těch, kteří údajně chtějí být,,riginál a nikmu se nepdbat. Tyt výsledky ankety nemůžeme relevantně využít a interpretvat. Znamenaly by, že chlapci jsu již zralé sbnsti, cž je v tmt věku velmi nepravděpdbné. Jak řekl pan dc. Kučera:,,Všichni chtějí být sami sebu, k tmu ale pužívají idly. I u dalších chlapeckých vleb se ukazují výrazná sbnstní specifika, spíše než trend dpvídající věku. Rzdělení d kategrií se tedy jeví btížné, pkud bychm je chápali jak jednznačně hraničené. Fanda na anketní tázku dpvěděl takt:,,chtěl bych být herec jak táta, neb kuchař, prtže všichni z mjí rdiny hrzně dbře vaří. Ačkliv jsu jedntlivé vlby nesurdé, mají splečné t, že jsu z rdiny. Značí jednznačně příbuzenský attachment. Fanda byl jediný z chlapců, kd vlil člena rdiny. U chlapců,,riginálů je ale takvé stádium,,bez idlu zvláštní. V rámci samstatňvání d rdičů by h chlapci měli v zájmu zdravéh vývje mít.,,idl pskytuje prstr pr identifikaci (...), imitaci (...) a intrjekci (...), čímž adlescentvi pskytuje drazvý můstek" k tmu, aby zjistil jaký je, jaký chce a jaký nechce být a tím si následně vytvřil pjem vlastní identity (Eriksn,1999 in Kravcvá 2008, s.44).,,identifikace - představuje braz th c adlescenti usilují (Raviv et al., 1996 in Kravcvá 2008, s.21). Můžeme se tedy dmnívat, že drtivá většina chlapců v tét třídě neusiluje, dufejme že puze zatím, nic. Další mžnstí je, že se bjí emancipace d rdiny, 15

16 dspívání. Zdráhají se udat vzr, ke kterému by mhli směřvat. Pravdu je, že tit chlapci jsu zatím drbní, menšíh vzrůstu, takže ani p fyzické stránce se k dspívání nepřibližují. Kuba d dtazníku napsal hudební skupinu Grillas, sučasně však ddal:,,psluchám je, ale vzry t nejsu. Nechci být jak ni, chci být riginál. Čímž výslvně ppřel, že se jedná idly, tím pádem identifikaci. Je mžné, že se rzhdl,,držet partu a v rámci knfrmity se skupinu ppřít i jedinu vlbu, kteru učinil. U chlapců se bjevil i něklik identifikačních idlů. Tmáš uvedl zpěváka Falca s tím, že chce být,, jak n. Pr Michlala jsu vzry z řad zpěváků Michael Jacksn, Tmáš Klus a hudební skupina One Directin. Tmáš Klus byl čast vlen dívkami, pdle Michala,,má dcela dbrý písničky. Skupina One Directin byla u dívek též zmíněna. Michael Jacksn je idlem, se kterým se u chlapců nesetkáváme. Michal uvedl v zásadě feminní vzry, cž může značit jistu gendervu a identitní nevyhraněnst. V případě vlby Christiana Rnalda (u Michala) se sice jedná špičkvéh ftbalistu, nicméně i,,nagelvanéh manekýna. Tmáš h ale vlil jedním dechem s dalšími sprtvci:,,chci být jak Mesi, Jagr, Rnald, prtže jsu dbrý ve sprtu. Tmáš dříve hrál ftbal, ale musel prti své vůli přestat. Vinu ADHD na hru nestačil. Mc by si přál,,být jak ni, být dbrý ve sprtu. Pr Tadeáše je vzrem d buducna,,být milinář, prtže jsu bhatý. Neptřebujeme analyzvat chlapcvy vlby, abychm na první phled viděly, že je velmi úzkstný, melanchlický. Jeh výpvěď t jen dkládá A POZOROVÁNÍ Z HODIN- přepis, viz přílha č.1 3.TŘÍDA 8. B, ppis 16

17 Pprvé jsme se s smu třídu setkaly na hdině výtvarné výchvy, lehce p pledni. Ve třídě byl celkem 7 chlapců a 9 děvčat. Na hdinu jsme přišly chvilku p jejím začátku, zdržely jsme se u 4.A. Zeptaly jsme se paní učitelky, jestli můžeme vstupit, ale dále si nás paní učitelka přestala všímat. Chvíli jsme seděly na zadních lavicích a pzrvaly dění, pak jsem se šla s učitelku dmluvit, zda by byl mžné žáky na chvíli vyrušit a říci jim, prč jsme za nimi přišly. Všichni výzkumu celkem se zájmem psluchali, dmluvili jsme se, že anketu jim zadám až další den na bčanské nauce. Všichni také suhlasili, že se další týden vrátím a dptám se na výsledky ankety, pkud něc nebude jasné. Pté se žáci vrátili k práci. Děvčata (Anna, Lucie, Kačka, Anežka, Šárka P.) si pustila nahlas hudbu z telefnu, paní učitelky se nikd neptal. Občas se na nás někd tčil, neb byl vidět, že se nás chvílemi baví, ale jinak nebyla naše přítmnst nijak rušivá. Ve třídě byly celkem dva velké stly. Větší byl ve tvaru písmene,,l a druhý byl něc menší, bdélníkvý. U menšíh bdélníkvéh stlu naprav byla skupina samých chlapců (Šimn, Filip, Marek, Jirka, Hnza, Ondra, Martin). U většíh stlu vlev byla samá děvčata, u vzdálenější části skupinka s hudbu (Anna, Lucie, Kačka, Anežka, Šárka P.), blíže k nám pak seděly dívky, které se spíše věnvaly výkresům a méně vyrušvaly (Eliška, Hanka, Jitka, Šárka). Zajímal mne, c žáci kreslí a jak budu reagvat, když za nimi přijdu. Hned první dívka mi chtně vysvětlila, že mají nakreslit prfil člvěka a znázrnit d něh, c je samtné vystihuje. (Některé z prací jsem si pr pzdější ptřeby se svlením vyftgrafvala). Pkračvala jsem klem tht dívčíh stlku, všechny byly hvrné a chtně vysvětlvaly, c kreslí a prč. Kluci u dalšíh stlu byli celkvě méně sdílní. Atmsféra v hdině byla příznivá, paní učitelka s dětmi živě kmunikvala, dle našeh djmu v pněkud přehnaném familiárním až infantilním stylu. Čas d času některému ze žáků řekla, že má něc nakreslit jinak, neb vybarvvat jinými barvami, na t žáci reagvali nelibě. C se interakce mezi žáky týče, tak se nikd nijak neškádlil, spíše se všichni bavili, neb se věnvali kreslení. Ani jednu nedšl k žádné ptyčce, neb výměně názrů. Sice jsu patrné dílčí skupinky, ale je vidět, že se dkážu bavit i mim rámec svých partiček. Výrazně méně se však d interakcí zapjuje Jitka a Marek. P zvnění se všechny dívky zvedly rychleji než kluci a dešly ze třídy. Někteří z hchů zůstali ještě chvíli malvat, pak jim paní učitelka řekla, ať už také jdu. 17

18 Dále jsme se s smáky setkaly na hdině sbnstní a sciální výchvy. Čekaly jsme s dětmi na chdbě, až nás pustí paní učitelka dvnitř. Většina dětí p nás zvědavě pkukvala. P vstupu d třídy jsme se usadily ke zdi a žáci si psedali d kruhu uprstřed kberce. Zprava dleva seděli v tmt přadí: Filip- Kačka- Lucka- Anežka- Anna- Šárka P.- Marek- Jitka- Eliška- Hanka- Šárka- Hnza- Martin- Ondra- Jirka- Šimn. Zasedací přádek je v pdstatě stejný jak na výtvarné výchvě. Paní učitelka přišla asi až 10 minut p zvnění. Takže jsme měly dst času pzrvat dění přestávce. Kupdivu téměř všichni zůstali sedět na místě, kde se usadili v rámci kruhu. Jen Anežka pbíhala p třídě, bavila se i s dětmi, mim jejich hlčičí skupinku. Kluci zůstávali spíše sami pr sebe. Až na Marka, který seděl stejně jak včera vedle Jitky a Filipa, který si přisedl k děvčatům na druhý knec. Kluci sedící na knci klečka se bavili převážně jen splu, zaregistrvaly jsme, že předmětem hvru jsu pčítačvé hry. P příchdu paní učitelky zadávám anketu, někteří se ptají, zda mhu napsat th a th, zda mhu psát imaginární pstavy, atd. Pté již všichni pracují. Pzrujeme, že všichni žáci vypadají zaujatě, přičítám t tmu, že v tmt věku rádi prjeví svu jedinečnst a uvítají mžnst ji ukázat. Jediný, kd vypadá znuděně, je Ondra. Téměř všichni pracují a nevyrušují. Šimn si vzal papír stranu d všech, aby se mhl sustředit. P cca pěti minutách už má většina htv. Jirka mi anketu devzdává ještě dřív. Marek ještě píše, už ppsal jeden a půl strany. Pté, c mají všichni htv, anketu vybírám a začíná hdina bčanské nauky. S paní učitelku se baví tm, že mají nvu češtinářku, která se jim nelíbí. D tét debaty se zapjuje něklik žáků, většina hdntí nvu učitelku negativně s tím, že je mc nárčná. Jediný Jirka se hlásí a argumentuje tím, že až půjdu na střední škly, ppřípadě vyské, tak se jim tent přístup bude hdit. Pté diskutují čtvrtletní písemné práci z matematiky. P sknčení hdiny všichni dcházejí a paní učitelka si jde za námi sednut, aby nám pvěděla něc dětech. Zná je prý velmi dbře, prtže byla jejich třídní učitelka na prvním stupni. Jak již byl zmíněn výše, v tét třídě nebyl prblém s tím, že by žáci nevěděli, kh napsat, případně, že by dmítali uvést jakýkliv vzr. Spíše napak. Tyt děti (dspívající) psaly vzrů mnh. V prvnání se čvrťáky jsme svědky pačnéh extrému, kdy vzhledem k mnhsti vzrů není jasné, kam (ke kmu) vlastně směřují. Pkud uvažujeme idly jak mžnsti pr zakušení různých frem th, jací bychm chtěli být, pak tyt děti uvedly mnh variant, které by chtěly vyzkušet. 18

19 3.1 ŽÁCI Všimly jsme si, že se třída dělí na zhruba čtyři skupinky. 1)Skupina A: Kačka, Lucka, Anežka, Anna, Šárka P. Pměrně uzavřená skupina, dívky se pdbně blékají, všechny se malují a psluchají pdbnu hudbu. S statními ve třídě se baví zřídka, ale pkud již prbíhá kmunikace, jsu příjemné. Anežka se s statními baví více než statní děvčata z tét skupiny. 2)Skupina B: Marek, Jitka. Oba hrají pčítačvé hry, s nikým ve třídě se příliš nebavili, neb jsme th alespň nebyly svědky. Oba při rzhvru uvedli, že by chtěli studvat vysku šklu. 3)Skupina C: Eliška, Hanka, Šárka. Dívky, které jsu velmi charakteristické, Hanka je Krejka a Šárka Rmka. Eliška je velká sprtvkyně a baví se i s chlapci. 4)Skupina D: Hnza, Martin, Ondra, Jirka, Šimn, Filip. Vcelku uzavřená chlapecká skupina. Zatím hlky mc nejeví zájem. Hrají pčítačvé hry, většina z nich i sprtuje. 3.2 POPIS JEDOTLIVÝCH ŽÁKŮ A JEJICH VOLBY (Infrmace d paní učitelky uvedeny kurzívu) ANEŽKA: Vyšší blndýnka. Na sbě má šedu mikinu a pestrbarevné legíny. Velmi expresivní, přestávce dělala největší pvyk. Při vyplňvání ankety se s nikým nebavila, lehla si na zem a v klidu psala. Demi Lvat- kvůli tmu c si pržila a že se vyhrabala z psychických prblémů a i její hudbě, hlasu, chvání k fanuškům, smysl pr humr. Adam Mišík- kvůli hudbě, hlasu, tělu a pvaze a chvání k fanuškům, smysl pr humr. Jhny Machette- hudba, pvaha, chvání k fandům, chvání. Ondřej Brzbhatý- chvání, úsměv, těl, herecký pěvecký talent, pvaha. Paulie Garand- kvůli hudbě, smyslu pr humr, pstava. Justin Bieber- hudba, chvání k fandům, pvaha, smysl pr humr One Directin- smysl pr humr, pěkný kluci+ jejich pstavy, jak jsu prdlí, hudba. Metalica- hudba, chvání k fandům a hezký zpěvák. GG- smysl pr humr. Marp- t c si pržil, hudba, chvání. 19

20 ,,Jak dítě se musela starat sama sebe, máma má 4 děti, každý s jiným mužem. Mezi 5. a 6.třídu t vypadal tak, že bude někde na ulici. Máma se zvedla, přestala dělat barmanku. Šárka se zvedla s mámu. V sedmičce udělala brvskej kus práce. ANNA: : Hnědvlasá, hezká, džíny a mdré úzké trik. Je t kamarádka Lucky, vždy splu sedí. Sympatická, čast se směje, bezprstřední. Adele- je krásná a krásně zpívá. Adam Mišík- je t úžasnej člvěk (znám se s ním) a umí zpívat a zárveň je i rztmilej a krásnej. GG- je vtipnej má super vtipy. Jáchym Kraus- je t rztmuluš a je vtipnej. Ondřej Brzbhatý- super herec as je sexy :D The Wanted- nejblíbenější skupina. Justin Bieber- hezky zpívá a je krásnej. Tafrb- super raper.,,má SPU- ADHD. Hdně rztěkaná. Špatně se jí dknčuju věci. Ze strany matky je zatížená, že není dst dbrá. Prt dělá t, že se i vymluvá. Hledá důvdy, prč něc nemhla udělat. ELIŠKA: : Zatím menší, hezká, hnědvláska. Má na sbě červené kalhty a mikinu s hvězdami. Říkala, že hdně sprtuje. Baví se s většinu třídy. Herci Amanda Tapping- prtže ztvárnila mjí nejblíbenější seriálvu pstavu Tm Hanks- hraje dbře a hrál v mém nejblíbenějším seriálu Hvězdná brána a super filmech Zpěváci/ skupina Pin Flyd- mají úžasnu hudbu One Republic- úžasně zpívají Avici- super hudba The Beatles- skvělá skupina. The Drs- skvělá skupina. Lynyrd Skynyrd- nazpívali mjí nejblíbenější píseň: Sweet hme Alabama a Simple man Sprtvci: Tmáš Plekanec- je hezký a hraje suprvě hkej. Tmáš Hertl- Nejvíc nejlepší nváček n NHL a Slavie. Jarslav Bednář- nejlepší hráč méh nejblíbenějšíh týmu HC Slavia Praha Blt- nejlepší machr Vladimír Růžička- nejlepší trenér a byl super hkejista 20

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014 JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh abslventská práce SMYSL SKAUTINGU JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh Junák svaz skautů a skautek ČR Jihčeský kraj - KRAJ PĚTILISTÉ RŮŽE Krajinská 384/40a, České

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ Dana Bittnervá OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA HERNÍHO REPERTOÁRU Kategrizace pdle Rgera Caillise Členění her pdle symbliky v sciální kmunikaci dětí Sciální kmunikace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Strategie zajistí firmě zisk

Strategie zajistí firmě zisk Navazujeme na časpis TYP z první republiky. STRATEGIE ANO ČI NE? C je strategie? Častkrát dstávám na jednáních tázku, c je vlastně ta strategie, kteru mají pdnikatelé mít. Pmůžeme si citací z Wikipedie.

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice

Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice Kritické myšlení a jeh mžné využití v matematice www.kritickemysleni.cz C t vlastně je Kritické myšlení? K čemu je ve výuce pužitelné? Jak je pužitelné ve výuce matematiky? Nevím, jestli budu mci na všechny

Více

Nově ve škole v Drásově Co se dělo v zákulisí za starého vedení?

Nově ve škole v Drásově Co se dělo v zákulisí za starého vedení? Nemcnice hržena ZŠ Drásv Burza minerálů Karel Frmánek Mther s Angels Dnutil v Kuřimi Běh na Babí lm SOKOL GRAND PRIX Brn Šachy 1. 11. 14. 11. 2012 Čísl 21 Rčník XX www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Nvě ve škle v

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 - 1. SPOLEČENSKÝ STYK... - 3-1.1 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY... - 3-1.2 SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI... - 3-1.3 POZDRAVY... - 5-1.4

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Posuzování následků domácího násilí

Posuzování následků domácího násilí Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání Psuzvání následků dmácíh násilí Jiří Sedlák Psychlgická pradna, Brn Úvd Naše splečnst prchází už více než 14 let změnami v sciálních

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Městská plicie Oslavy v Kuřimi Chráněné bydlení Výstavy na Vysčině Eva Chmelvá Zámek Rájec Memriál Iv Medka Dálkvý pchd Neckyáda 12. 6. 25. 6. 2014 Čísl 12 Rčník XXII www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Městská plicie

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Příloha č. 1: Psychomotorické hry pro seniory

Příloha č. 1: Psychomotorické hry pro seniory Přílha č. 1: Psychmtrické hry pr seniry Jedná se výňatek z článku Stará, G., Wiednervá, V. Psychmtrické hry pr seniry. In Aktivní v každém věku IV. Odbrný seminář zaměřený na aplikvané phybvé aktivity

Více

ipolitickou strahou katolickou a církví samou veletreny.

ipolitickou strahou katolickou a církví samou veletreny. L I T I K katlickém umení kázati. A W baže jsu snahy rzlišvati mezi katlicku stranu a katlicku církví - at se již t pkuší neb u nás na pr. Durych - jsu u nás meze ipliticku strahu katlicku a církví samu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Mgr. Kateřina Poláková PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU. Tento projekt financuje Operační program Praha Adaptabilita

Mgr. Kateřina Poláková PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU. Tento projekt financuje Operační program Praha Adaptabilita Tent prjekt financuje Operační prgram Praha Adaptabilita Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d Vaší buducnsti PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU Mgr. Kateřina Plákvá Pd pjem specifická prucha učení,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 LUCIE BENEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní prgram: B3107 Textil Studijní br: 3107R007 Textilní

Více