Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:"

Transkript

1 Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha,

2 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů Psychické a sciální prblémy dětí C je dbré vědět

3 Úvd 1 Di Gerge syndrm představuje velku zátěž nejen pr dítě, ale až d bdbí dspělsti dítěte zejména pr rdiče a celu rdinu Di Gerge syndrm, který je ve většině případů prvázený řadu zdravtních kmplikací, čast i pmalejším zráním dítěte či psychickými prblémy, představuje pr dítě, pr rdiče i celu rdinu značnu zátěž. Ze strany rdičů je ttiž bvykle nutn věnvat dítěti více času. Nejtěžší a nejdůležitější je vyrvnat se s tím, že dítě má geneticku vadu, že jeh dítě má zdravtní prblémy. Pkud se s tím vyrvnáme, jsme schpni řadu věcí aktivně řešit a tím dítěti pmci. Jak se s geneticku vadu nejsnáze vyrvnáme? Pkud si uvědmíme, že každé dítě, každý jedinec je dlišný a každý má svůj individuální charakter, své individuální vlastnsti a svá individuální specifika. Z tht phledu je dbré brát Di Gerge syndrm jenm jednu z mnha individuálních specifik, které k dítěti patří a které patří také k rdině, ve které se dítě nardil. Přestže je nález genetiků u každéh dítěte s Di Gerge syndrmem stejný (tedy mikrdelece 22q11), různrdst prjevů je pravdu veliká. Jen těžk bychm hledali dvě děti s ttžnými prjevy danéh syndrmu. Tat různrdst je ttiž dána širšími genetickými suvislstmi, tedy mim jiné i rdinu či rdvým pzadím, tedy jakusi rdinnu dispzicí (něčím, c je v rdinném systému latentně přítmn a u dítěte se prjeví). DGS je tedy prblémem celé rdiny a nejlépe celá rdina by h měla také řešit. Rdiče a rdina ttiž můžu d velké míry vlivnit, jak bude dítě vnímán ze strany klí a jak bude dítě sam za sebe zvládat všechny skutečnsti (návštěvy dktrů, perace, cvičení, atd. ), které se syndrmem Di Gerge suvisí zda bude bjácné, nervózní či zda bude vše přijímat spíše s klidem. Základní pravidl, které v tét suvislsti platí je: klidný rdič = klidné dítě. Tedy zvládá-li rdič klidně a s jistým nadhledem vše, c s DGS suvisí, naučí se tmut přístupu i dítě.

4 Úvd 2 Dětem nejvíce pmáhá pzitivní, aktivní přístup ze strany rdičů Aktivní přístup rdičů k prevenci a řešení prblémů spjených s DGS by měl dítěti umžnit, aby plně rzvinul a uplatnil všechny své ptenciály. Měl by dítěti dávat neustále dstatek pdnětů a všemžně je mtivvat k růstu. Je dbré se infrmvat, c vše by dítě mhl ptkat, aby člvěk mhl včas pdniknut patřičná preventivní či léčebná patření. Samtné zdravtní prblémy, návštěvy lékařů a různé perace spjené s pbytem v nemcnici svým způsbem dítě brzdí v jeh vývji prti jiným dětem. Když se ptm některé dílčí prblémy aktivně či účinně neřeší (např. rzštěp patra, vada řeči ), stále více se rzvírají pmyslné nůžky mezi dítětem a jeh vrstevníky. Je však důležité najít vhdnu, zcela individuální míru půsbení, aby nedšl k přetížení dítěte, které by mhl napáchat víc škdy než užitku. Dítě by si mhl vypěstvat dpr k určitým činnstem Nápmcná je vhdná mtivace dítěte a vysvětlvání smyslu a účelu dílčích vyšetření či cvičení. Individuální přístup je u DGS bzvlášť důležitý, nebť u většiny dětí s DGS se prjevuje klísavst výknu. Je třeba prt velmi citlivě vnímat chvání a reakce dítěte a vlit takvé pstupy, které respektují jeh individuální vlastnsti. A kd jiný, než právě rdiče, kteří jsu s dítětem d prvních vteřin jeh živta, by měli být schpni přesně rzpznat hranice svéh dítěte rzpznat kdy je pravdu unavené a kdy je líné, kdy se mu nechce pracvat a kdy není schpn pracvat, neb-li kdy už sama daná činnst přesahuje jeh mmentální mžnsti. Předpkladem pr t však je, aby si rdič byl chten připustit, že jeh dítě zvýšenu dluhdbu péči ptřebuje a aby byl schpen a chten důsledně věnvat dítěti ptřebný čas. V hdně případech je mžn zvládnutí nějaké dvednsti či i malý pkrk v nějaké blasti (řeč, učení, jízda na kle, plavání ) pvažvat za velký úspěch i když pr jiné děti je daná věc samzřejmstí.

5 Úvd 3 Snad každý rdič si přeje, aby dítě byl šťastné a aby se pstupně samstatnil. U dětí s Di Gerge syndrmem je cesta k samstatnsti spjena s větším úsilím a vyžaduje víc trpělivsti ze strany rdičů než u dětí jiných. Dnešní úrveň medicíny je naštěstí na tak vyské úrvni, že téměř všechny zdravtní prblémy, které jsu spjené se syndrmem jsu dnešní medicínu řešitelné. K Di Gerge syndrmu však patří i celá řada prjevů, které přesahují rámec medicíny a které je třeba řešit s pmcí jiných dbrníků (lgpedů, fyziterapeutů, speciálních pedaggů, psychlgů, aj.) a u kterých však největší díl práce připadá na rdiče práce např. jednu za 14 dní by nebyla dstatečně efektivní. V běhu všedníh dne není vždy lehké zvládat všechny pracvní pvinnsti, péči rdinu a děti a přitm být vždy dstatečně trpělivý při práci s dítětem. Z dluhdbéh hlediska je prt dbré rzdělit si péči něj a příslušná cvičení v rámci rdiny zapjit i druhéh rdiče, případně babičky neb i svěřit dítě na vybraná cvičení d péče dbrníků (kteří třeba dcházejí d rdiny, cž je ale nutn zaplatit). Péče dítě a nutnst pravidelné práce s ním může mnhé rdiče velmi zatěžvat. Mhu nastat bdbí, kdy dítě nedělá viditelné pkrky a rdič může lehce upadnut d pcitu beznaděje a nést t psychicky velmi špatně. V takvé situaci je dbré si uvědmit, že se děti někdy můžu vyvíjet v určitých skcích a že tedy p čase, třeba i p malé přestávce či dpčinku d všech terapií, djde ke skkvému zlepšení. DGS může značně zatížit vztah mezi rdiči i v rdině becně. Jsu známy případy, kdy dšl k rzvdu. Je tedy dbré brát vše, c je s DGS spjené, s jistým nadhledem. Dpručila bych za každé situace respektvat ptřebu dítěte mít klem sebe pevné a fungující rdinné vztahy. Ty můžu být dítěti větší pru a pmcí než jakákliv, byť sebelepší cvičení.

6 Psychické prblémy rdičů c pmáhá C pmáhá: k tmu, aby byl mžn zvládat dluhdbu péči, je výhdné umět si dbře rganizvat svůj čas (dbrý návd bsahuje např. knížka Knec prkrastinace Petra Ludwiga, ) udělat si pravidelně čas i sám na sebe, starat se sebe a vlastní kníčky (sprt, tanec, hudba, kamarádi bčasná masáž či jiná relaxace ), které pmůžu, aby se člvěk dreagval, přišel na jiné myšlenky a načerpal nvé síly. Vždyť pravdu jen vyrvnaný a spkjený rdič může být dítěti skutečnu pru. zapjit d péče dítě a d různých nutných cvičení babičky, dědečky (např. hravá frma krdinace hemisfér prstřednictvím pletení, háčkvání neb stavění z lega ) pkud je rdič celu situací přetížen a pkud má psychické prblémy, je vhdné navštívit psychlga, ppř. nějaké centrum rdinné terapie. kd je tevřený i pr jiné metdy, můžu dpručit rdinné knstelace, které umí mnhem víc, než jen že pmůžu s psychickými prblémy (za DGS přece stjí širší genetické pzadí). Pmcí knstelací se můžu např. výrazně zlepšit rdinné vztahy, cž sam napmůže ke zlepšení situace v rdině, k větší phdě pr rdiče i děti. Knstelace (ppř. jiné metdy pracující s jemnhmtnými energiemi) napmůžu rvněž k prčistění rdinných systémů d té míry, že mhu být částečně neb zcela dstraněny některé z prblémů, které jsu v rdinném systému k dispzici fyzicky již prjevený prblém se eventuálně zmírní, ppřípadě se vůbec některý prblém vůbec neprjeví (blíže viz speciální stránka webu digerge.cz, která je připravvána). Zde je však velmi pečlivě zvážit, kteréh terapeuta navštívit.

7 Psychické a sciální prblémy dětí U více než 50% dětí s Di Gerge syndrmem vyskytují různé psychické prblémy: nejčastěji se jedná pruchy pzrnsti (ADHS neb ADD), hyper- neb napak hypaktivitu (30%) pzivzdrvé chvání (více než 40%) dílčí slabení výknu (30%) čast dchází k nervnměrný vývj rzumvé a smyslvé slžky jsu chytré, ale jejich tělesné schpnsti jim neumžní t prjevit. I z th plynu již výše zmíněné frustrace, veducí někdy ke stavů rezignace, nejistta, případně hypermbilita (ventilace jiným způsbem) v bdbí puberty se všem může bjevit i mani-depresivní prucha či schizfrenie (30%) nechci strašit, jen je t dbré vědět a případně včas reagvat. Pzr někdy se míst schizfrenii může jednat nesprávně uchpené vize dětí (viz další stránka). psychické prblémy může představvat i základní schéma nabývání nvých znalstí, které se bjevuje u většiny dětí Di gerge fixace nvý znalstí a dvednstí trvá déle a pak navíc dchází k již zmíněné klísavsti jejich výknu. Děti se něc naučí a pak jakby zapmenu, učí se znvu a znvu (např. hdiny, dny v týdnu, různé, i pměrně jednduché, matematické úkny ). Pr děti a nejen pr ně t může být značně frustrující a vyžaduje t brvsku trpělivst d těch, kd s dítětem pracují. Důležité je vědět, že t dítě nedělá naschvál, ale za tím skutečně stjí genetické příčiny. V důsledku častých pbytů u lékaře či v důsledku prblémů s mluvením mhu mít děti prblémy se začleněním se d klektivu jsu čast nesmělé, mají nižší sebevědmí

8 Psychické prblémy u DGS c je dbré vědět C je dbré vědět: Ač t není ještě zcela vědecky pdlžené, tak na základě pzrvání mnha rdičů, mají děti s Di Gerge syndrmem čast jiné vnímání, než jiné děti. Vnímají skutečnsti, které třeba jiní lidé nevnímají a prt nepřijímají (děti např. vidí energii, auru, mají vize i velmi živé fantazie, vnímají sciální vazby, jsu známy i případy, že pacienti mají telepatické schpnsti, předtuchy ). Tat skutečnst není na první phled viditelná!!!, pzná ji jen zkušený psychlg neb terapeut, prjevit se může např. při arteterapii T samé může ptkat nejen dítě, ale na základě hlubší prpjensti i rdiče, tedy že i rdič může sám u sebe pzrvat výše zmíněné. Tt může i pr rdiče představvat dčasné znejistění, ddatečnu psychicku zátěž a vyžaduje t čas, než si člvěk zvykne. Splu s německým sdružením se plánujeme tét skutečnsti i vyšší vnímavsti dětí, ve splupráci s lékaři, psychlgy a psychiatry, blíže věnvat a případně realizvat nějaku dbrnu studii. Vyrvnat se s tut skutečnstí může být pr dítě btížné a každé dítě si t řeší p svém : buď právě zmíněnu hypermbilitu, nesustředěnstí, zvýšenu unavitelnstí (vnímají a sledují více věcí než jiní ) či přinejmenším může děti jejich jiné vnímání značně znejišťvat (vnímají něc, c jiní ne c je vůbec pravda?, čem můžu mluvit? S čím se můžu dspělým svěřit?...) Některé děti se mhu cítit klím nepchpeny, někdy se raději stáhnu d sebe, daných věcech nemluví neb je ptlačí Jiné děti si vytvří silnu vazbu na někh, kmu důvěřují. Přístup rdičů je v těcht případech velmi důležitý. Pmáhá přístup tevřený, nedsuzující (i když rdič nemá s pdbnými věcmi sbní zkušensti např. aha, t neznám, ale mžné t je ). Každpádně rdič dítěti svými reakcemi pmáhá rientvat se ve splečnsti, pmáhá mu rzlišit, c může z blasti svéh jinéh vnímání prpustit a na c by mhli jiní lidé reagvat s nepchpením. Výhdu samzřejmě je, když rdič má neb pstupně získá bdbné vnímání jak dítě.

9 Psychické a sciální prblémy dětí c pmáhá C pmáhá při řešení či prevenci psychický prblémů dětí s DGS: Vstřícný individuální přístup Trpělivst ze strany každéh, kd s dítětem pracuje (dle německéh sdružení trénink rdičů) Důslednst, bustranné ddržvání dhd, stanvení pravidel Pzitivní mtivace a vhdné dměňvání Jasná struktura dne, ppř. rganizace činnstí, učení, ukládání věcí Psilvání sebevědmí fyziterapie a nácvik hrubé mtriky, senzmtrika nácvik DOV je dbré mít na paměti, že největší úspěchy slaví pužívané metdy ca. d 15-ti let věku. Pzději je nácvik dílčích dvednstí sice také mžný, ale jde t pmaleji. Pzr ale na přetížení dítěte!!! Vzrůstající nárky ve škle jsu pr mnhé děti velmi zatěžující. Šklní temp může být rychlejší než jeh individuální temp a než jeh schpnst vstřebávat nvé znalsti a dvednsti. Vzhledem k případné zvýšené unavitelnsti dětí je prt vždy nezbytně nutné najít správnu míru zatížení a pkusit se eliminvat nahrmadění mnha úklů v jeden den (na 2. stupni ). Vyplatí se kmunikvat s třídním učitelem a s jedntlivými vyučujícími. Je znám ttiž něklik případů dětí s Di Gerge syndrmem, které dluhdbé přetěžvání ve škle v pdstatě paralyzval, velmi psychicky zatěžval, že byl třeba přeřadit je na speciální či prakticku šklu, kde jsu nyní velmi spkjení. Jedna dívka musela dknce úplně uknčit studium na střední škle. Je tedy důležitý citlivý přístup k dítěti.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role

TÝMOVÉ ROLE Ska nagi. Týmové role Týmvé rle Každý člen má v týmu určitu rli. Zde uvádíme jednu z mžných klasifikací (tut klasifikaci uvádíme prt, že je pměrně ppulární mezi něklika různými rganizacemi pr pbyt v přírdě; půvdně vychází z

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Strategie zajistí firmě zisk

Strategie zajistí firmě zisk Navazujeme na časpis TYP z první republiky. STRATEGIE ANO ČI NE? C je strategie? Častkrát dstávám na jednáních tázku, c je vlastně ta strategie, kteru mají pdnikatelé mít. Pmůžeme si citací z Wikipedie.

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ

DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ DĚTSKÉ HRY V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI SKUPINY DĚTÍ Dana Bittnervá OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA HERNÍHO REPERTOÁRU Kategrizace pdle Rgera Caillise Členění her pdle symbliky v sciální kmunikaci dětí Sciální kmunikace

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více