LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2"

Transkript

1 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti na tm, kde se nacházíte) a vámi. Přečtěte si je, prsím. Tat smluva nahrazuje všechny licenční pdmínky vlžené d sftwaru. Vztahuje se na zkušební sftware uvedený výše včetně médií, na nichž jste jej získali (pkud existují). Tat smluva se rvněž vztahuje na jakékli prdukty splečnsti Micrsft: aktualizace, ddatky, internetvé služby a služby dbrné pmci splečnsti Micrsft pr tent sftware, pkud s těmit plžkami nejsu ddávány jiné pdmínky. Pkud an, budu platit tyt jiné pdmínky. Instalací, zadáním instalace třetí sbě neb pužitím sftwaru přijímáte tut smluvu. Pkud tut smluvu nepřijímáte, sftware neinstalujte, nezadávejte jeh instalaci ani jej nepužívejte. Ddržíte-li pdmínky tét smluvy, máte následující práva. 1. PŘEHLED. a. Sftware. Sftware může zahrnvat: servervý sftware, klientský sftware, který lze instalvat v zařízeních a užívat se servervým sftwarem, další kmpnenty, které lze licencvat samstatně, a jakékli aktualizace neb ddatky sftwaru. b. Mdel licencvání. Sftware je licencván na základě 2. DEFINICE. pčtu instancí řešení ERP, které prvzujete, pčtu uživatelů neb zařízení přistupujících k řešení ERP a úlh pvlených uživateli neb zařízeními v servervém sftwaru. Afilací se rzumí právnická sba, která vlastní některu ze stran neb je ve vlastnictví či spluvlastnictví některé ze stran. Outsurcingem bchdních prcesů se rzumí smluvní zadání určité bchdní úlhy, funkce či prcesu, které jsu, avšak nemusí být zásadníh významu, pskytvateli služeb, který je třetí stranu, přičemž (i) pskytvané služby zahrnují přímý či nepřímý přístup k sftwaru a (ii) licence k sftwaru nebyla pskytnuta splečnstí Micrsft. CAL značuje licenci klientskéh přístupu. Klientský sftware značuje sftwarvé kmpnenty umžňující zařízení přistupvat k servervému sftwaru neb jej pužívat, případně pužívat určité aspekty servervéh sftwaru. Zařízení značuje jeden sbní pčítač, pracvní stanici, terminál, kapesní pčítač, mbilní telefn, digitální diář či jiné elektrnické zařízení včetně serverů ecmmerce. ecmmerce (elektrnické bchdvání) značuje nákup a prdej prduktů a služeb prstřednictvím elektrnických systémů, jak je Internet neb jiné pčítačvé sítě. Server ecmmerce je server, který je frnt-end prtál, web neb vyhledávací server přistupující ke kmpnentě ecmmerce. ERP je systém pr pdnikvé plánvání prstředků. Řešením ERP se rzumí sftware, který řídí uživatelské a finanční sestavy.

2 Instance značuje bitvu kpii sftwaru vytvřenu instalačním prgramem sftwaru neb duplikváním stávající instance. Vlastnictvím se rzumí vlastnictví více než 50 %. Partnerem se rzumí partner kanálu, který pdepsal partnersku smluvu se splečnstí Micrsft pravňující jej k uvádění sftwaru na trh a distribuci kpií sftwaru. Pkladním zařízením se rzumí jedn zařízení užívané jakýmkli uživatelem, které přistupuje k vaší systémvé databázi pr účely prvádění zákaznických prdejních či servisních transakcí. Prvzvání instance znamená zavedení instance sftwaru d paměti a spuštění jedné neb něklika jejích instrukcí. Instance je p spuštění pvažvána za spuštěnu až d kamžiku, kdy je debrána z paměti (bez hledu na t, zda jsu spuštěny její instrukce). Server je fyzický hardwarvý systém schpný prvzvat servervý sftware. Hardwarvý ddíl neb server blade je pvažván za samstatný fyzický hardwarvý systém. Servervý sftware značuje sučásti tht sftwaru, který zajišťuje služby a funkce serveru. Uživatel třetí strany značuje uživatele, který není zaměstnancem, ddavatelem ani zástupcem vaší splečnsti. Termínem vy neb vaše se rzumí právnická sba, která suhlasila s tut smluvu, a její afilace. 3. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI. a. Licenční klíče. Licenční klíče nesmíte duplikvat bez předchzíh písemnéh suhlasu splečnsti Micrsft. b. Servervý sftware. Před spuštěním jakékli instance servervéh sftwaru na základě licence na server musíte tut licenci přiřadit jednmu ze svých serverů. Server je pak licencvaným serverem pr příslušnu licenci. Témuž serveru můžete přiřadit další servervé licence, ale nesmíte přiřadit tutéž licenci více než jednmu serveru. c. Klientský sftware. Smíte prvzvat nemezený pčet instancí klientskéh sftwaru. Klientský sftware však smíte pužívat puze se servervým sftwarem. d. Rzšiřitelné kmpnenty prdeje i. Kmpnenty ecmmerce. Sftware může bsahvat určité mduly plug-in, běhvé kmpnenty a další kmpnenty ecmmerce uvedené v tištěné dkumentaci neb v dkumentaci nline ( kmpnenty ecmmerce ), které umžňují vám (neb třetí straně vystupující vaším jménem) rzšiřvat funkce a vytvářet aplikace ecmmerce pr zákazníky, které budu zahrnvat kmpnenty ecmmerce ( aplikace ecmmerce ). Další infrmace kmpnentách ecmmerce naleznete na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Ve všech případech tvří kmpnenty ecmmerce puze subry, které byly splečnstí Micrsft speciálně navrženy pr elektrnické bchdvání. Musíte získat samstatnu servervu licenci pr každu prvzvanu instanci kmpnent ecmmerce. Pkud jsu kmpnenty ecmmerce pskytvány se sftwarem: ii. Můžete: (i) kpírvat, přizpůsbvat, měnit, upravvat neb vytvářet díla dvzená d kmpnent ecmmerce výhradně za účelem pužití v aplikacích ecmmerce, (ii) instalvat, testvat, vyvíjet a implementvat aplikace ecmmerce výhradně splečně se sftwarem neb prduktem Micrsft SharePint neb (iii) užívat aplikace ecmmerce výhradně splečně se sftwarem a s prduktem Micrsft SharePint. Nesmíte a nesmíte ani pvlit či dát právnění jakékli třetí straně k: (i) užívání kmpnent ecmmerce (včetně libvlné jejich části) pr jakékli jiné účely, než pr které jsu licencvány v ddílu 3(d)(i), (ii) užívání kmpnent ecmmerce k vývji aplikací ecmmerce pr jakukli jinu platfrmu než daný sftware a prdukt Micrsft SharePint a (iii) distribuci libvlné z kmpnent ecmmerce. Kmpnenty pkladny. Sftware může bsahvat určité mduly plug-in, běhvé kmpnenty a další kmpnenty pkladny uvedené v tištěné dkumentaci neb v dkumentaci nline ( kmpnenty pkladny ), které umžňují vám (neb třetí straně vystupující vaším jménem) rzšiřvat funkce a vytvářet aplikace pr vaše pkladní zařízení, které budu zahrnvat kmpnenty pkladny ( pkladní aplikace ). Další infrmace týkající se kmpnent pkladny naleznete na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Ve všech případech tvří kmpnenty pkladny puze

3 iii. iv. subry, které splečnst Micrsft speciálně navrhla k těmt účelům. Pkud jsu kmpnenty pkladny ddávané se sftwarem: Můžete: (i) kpírvat, přizpůsbvat, měnit, upravvat neb vytvářet díla dvzená d kmpnent pkladny výhradně za účelem pužití v pkladních aplikacích, (iii) instalvat, testvat, vyvíjet a implementvat pkladní aplikace výhradně se sftwarem neb (iii) užívat pkladní aplikace výhradně s tímt sftwarem. Nesmíte a nesmíte ani pvlit či dát právnění jakékli třetí straně k: (i) užívání kmpnent pkladny (včetně libvlné jejich části) pr jakékli jiné účely, než pr které jsu licencvány v ddílu 3(d)(ii), (ii) užívání kmpnent pkladny k vývji pkladních aplikací pr jakukli jinu platfrmu než daný sftware a (iii) distribuci kmpnent pkladny. Mbilní kmpnenty pkladny. Sftware může bsahvat určité mduly plug-in, běhvé kmpnenty a další mbilní kmpnenty pkladny uvedené v tištěné dkumentaci neb v dkumentaci nline ( mbilní kmpnenty pkladny ), které umžňují vám (neb třetí straně vystupující vaším jménem) rzšiřvat funkce a vytvářet aplikace pr vaše mbilní pkladní zařízení, které budu zahrnvat mbilní kmpnenty pkladny ( mbilní pkladní aplikace ). Další infrmace týkající se mbilních kmpnent pkladny naleznete na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Ve všech případech tvří mbilní kmpnenty pkladny puze subry, které splečnst Micrsft speciálně navrhla k těmt účelům. Pkud jsu mbilní kmpnenty pkladny ddávané se sftwarem: Můžete: (i) kpírvat, přizpůsbvat, měnit, upravvat neb vytvářet díla dvzená d mbilních kmpnent pkladny výhradně za účelem pužití v mbilních pkladních aplikacích, (iii) instalvat, testvat, vyvíjet a implementvat mbilní pkladní aplikace výhradně se sftwarem neb (iii) užívat mbilní pkladní aplikace výhradně s tímt sftwarem. Nesmíte a nesmíte ani pvlit či dát právnění jakékli třetí straně k: (i) užívání mbilních kmpnent pkladny (včetně libvlné jejich části) pr jakékli jiné účely, než pr které jsu licencvány v ddílu 3(d)(iii), (ii) užívání mbilních kmpnent pkladny k vývji pkladních aplikací pr jakukli jinu platfrmu než daný sftware a (iii) distribuci mbilních kmpnent pkladny. Kmpnenty serveru pr malbchdní prdej. Servervý sftware může zahrnvat určité kmpnenty serveru pr malbchdní prdej ( kmpnenty serveru pr malbchdní prdej ), které vám (neb třetí straně vystupující vaším jménem) umžní rzšiřvat funkce těcht kmpnent. Kmpnenty serveru pr malbchdní prdej jsu uvedeny v tištěné dkumentaci neb dkumentaci nline k sftwaru. Ve všech případech tvří kmpnenty serveru pr malbchdní prdej puze subry, které byly splečnstí Micrsft speciálně navrženy pr elektrnické bchdvání. Další infrmace kmpnentách serveru pr malbchdní prdej naleznete na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Musíte získat samstatnu servervu licenci pr každu prvzvanu instanci kmpnent serveru pr malbchdní prdej. Pkud jsu kmpnenty serveru pr malbchdní prdej pskytvány se sftwarem: Můžete: kpírvat, přizpůsbvat, měnit, upravvat neb vytvářet díla dvzená d kmpnent serveru pr malbchdní prdej výhradně pr pužití se sftwarem při vašich interních bchdních peracích. Nesmíte a nesmíte ani pvlit či dát právnění jakékli třetí straně k: (i) užívání kmpnent serveru pr malbchdní prdej (včetně libvlné jejich části) pr jakékli jiné účely, než pr které jsu licencvány v ddílu 3(d)(iv), ani (ii) distribuci libvlné z kmpnent serveru pr malbchdní prdej. v. Kmpnenty malbchdních služeb. Sftware může zahrnvat určité kmpnenty malbchdních služeb ( kmpnenty malbchdních služeb ), které vám (neb třetí straně vystupující vaším jménem) umžní rzšiřvat funkce těcht kmpnent. Instanci kmpnent malbchdní služeb lze pužít puze pr jedn fyzické umístění a přistupvat k ní lze puze z pkladníh zařízení. Kmpnenty malbchdních služeb jsu uvedeny v tištěné dkumentaci neb dkumentaci nline k sftwaru. Ve všech případech tvří kmpnenty malbchdních služeb puze subry, které byly splečnstí Micrsft speciálně navrženy pr elektrnické bchdvání. Další infrmace kmpnentách malbchdních služeb naleznete na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Musíte získat samstatnu licenci na zařízení pr každu prvzvanu instanci kmpnent malbchdních služeb. Pkud jsu kmpnenty malbchdních služeb pskytvány se sftwarem:

4 Můžete: kpírvat, přizpůsbvat, měnit, upravvat neb vytvářet díla dvzená d kmpnent malbchdních služeb výhradně pr pužití se sftwarem při vašich interních bchdních peracích. Nesmíte a nesmíte ani pvlit či dát právnění jakékli třetí straně k: (i) užívání kmpnent malbchdních služeb (včetně libvlné jejich části) pr jakékli jiné účely, než pr které jsu licencvány v ddílu 3(d)(v), ani (ii) distribuci libvlné z kmpnent malbchdních služeb. e. Další kmpnenty. Pkud jsu k dispzici další kmpnenty, smíte prvzvat nemezený pčet instancí dalších kmpnent licencvaných pr řešení ERP. Chcete-li nainstalvat další kmpnentu pr něklik řešení ERP, musíte pr každé řešení ERP získat samstatnu licenci. Další infrmace licenčních mezeních pr další kmpnenty naleznete na adrese 4. MODEL LICENCOVÁNÍ PŘÍSTUPU SERVER + CLIENT. a. Licence klientskéh přístupu (CAL). Musíte získat licenci CAL a přiřadit ji každému zařízení neb uživateli, který přím neb nepřím přistupuje k instancím servervéh sftwaru. Licence CAL neptřebujete pr žádný server licencvaný ke spuštění vašich instancí řešení ERP. Licence CAL nebudete ptřebvat pr prvníh uživatele, který přistupuje k instancím řešení ERP výhradně za účelem správy. Licence CAL umžňují přístup k dřívějším, ale nikli pzdějším verzím servervéh sftwaru. Pkud pracujete se starší verzí instancí, můžete rvněž pužívat licence CAL dpvídající tét verzi. Pr uživatele třetí strany, kteří přistupují k řešení ERP, neptřebujete licence CAL. Vaše licence CAL dědí práva přiřazená licencím CAL nižších úrvní (v rámci stejnéh typu licence CAL, tj. licence na uživatele neb zařízení). b. Typy licencí CAL. Existují dva typy licencí CAL: na zařízení a na uživatele. Každá licence CAL na zařízení umžňuje jednmu zařízení (pužívanému libvlným uživatelem) přistupvat k instancím servervéh sftwaru na licencvaných serverech. Každá licence CAL na uživatele umžňuje jednmu uživateli pužívajícímu libvlné zařízení přistupvat k instancím servervéh sftwaru na licencvaných serverech. Smíte pužívat libvlnu kmbinaci licencí CAL na zařízení a uživatele v řešení ERP. Prváděné úlhy, ke kterým pravňuje licence CAL, jsu definvány na jedntlivých úrvních typu CAL a jsu přidruženy ke knkrétní sadě plžek nabídek seskupených pdle rlí zabezpečení v řešení ERP. c. Plžka nabídky značuje bjekt, který umžňuje uživatelům prvádět libvlné následující akce v řešení ERP: (i) zbrazení neb náhled frmuláře, pdfrmuláře neb stránky URL (Unifrm Resurce Lcatr) v aplikaci prhlížeče, (ii) spuštění úlhy, která vyvlává systémvu třídu, funkci, pracvní pstup neb akci webu vyvlanu uživatelem, neb (iii) genervání výstupu v řešení ERP neb samstatném zařízení. Objekty plžky nabídky lze prvzvat ve 2 režimech: puze pr čtení (zbrazení dat) neb údržba (aktualizace, přidání, dstranění neb věření dat). Pkud uživatel neb zařízení prvede úlhy, které spustí plžky nabídky dpvídající úrvně CAL s většími funkčními mžnstmi, než dpvídá zakupené licenci CAL, je zaptřebí přestupit na vyšší úrveň licence CAL, která dpvídá prváděné plžce nabídky. Pkud si nejste jisti ppisem úlh prváděných jedntlivými úrvněmi licencí CAL neb rzdíly mezi úlhami, které jsu uživatel neb zařízení právněni prvádět, a plžkami nabídky, které lze efektivně spuštět, seznam plžek nabídky spuštěných jedntlivými uživateli určuje úrveň licence CAL, kteru musíte vlastnit. Pdrbný ppis naleznete na adrese mbs.micrsft.cm/custmersurce/dcumentatin/userguides/msdyax2012_sftwarelicensingtermsaddend um ( Příručka mapvání plžek nabídky ). Příručka mapvání plžek nabídky je zahrnuta d tét smluvy dkazem a v případě nesuladu s ppisem úlhy uvedeným v tét smluvě se tut příručku řídí určení licencí CAL. d. Licence CAL. Úrvně licencí CAL na uživatele v hierarchickém přadí: (i) Enterprise CAL pvluje jednmu uživateli neb zařízení nemezený přístup ke všem funkcím servervéh sftwaru včetně nastavení, administrace a správy všech parametrů neb funkčních prcesů v celém řešení ERP.

5 (ii) Functinal CAL pskytuje jednmu uživateli neb zařízení přístup k mezeným funkcím servervéh sftwaru výhradně za účelem prvádění těcht úlh: správa dílenskéh řízení v rámci výrbníh neb prdukčníh cyklu, správa prjektů a prstředků, správa lidských zdrjů, správa převdů rzpčtů a rganizačních pžadavků, zakládání řídicích datvých záznamů zaměstnancích a kandidátech, vytváření žádanek na pracvní míst neb pzici, eskalace neb žádst schválení klientských faktur, schvalvání faktur ddavatelů neb pukazů na služby, vytváření a správa řídicích datvých záznamů zákaznících, ddavatelích, inventářích neb katalzích prduktů a schvalvání pžadavků na sambslužné uživatele CAL neb uživatele úlh CAL. (iii) Task CAL pskytuje jednmu uživateli neb zařízení přístup k mezeným funkcím servervéh sftwaru výhradně k níže uvedenému seznamu úlh: zadání fakturvatelnéh času, zadání fakturvatelných výdajů, management výknu a rční výknnstní hdncení, nastavení cílů a kmpetencí, prvzvání pkladníh zařízení, schvalvání ddavatelských faktur suvisejících s nepřímým pskytváním a uživatelé licence CAL na úlhu nesmějí schvalvat pracvní pstupy. (iv) Licence CAL na sambslužné uživatele pskytuje jednmu uživateli neb zařízení přístup k mezeným funkcím servervéh sftwaru za účelem prvádění těcht úlh: vytváření vyúčtvání výdajů, správa sbních údajů, jak jsu například zaměstnanecké výhdy, zadávání záznamů ddržvání pracvní dby a účasti, jak jsu registrační hdiny, příchdy a dchdy, zadávání pžadavků na službu zaměstnanců, příprava pžadavků na nepřímé pskytvání prduktů či služeb pr zaměstnance, jak jsu například dpravní prstředky, vybavení kanceláře, kancelářské ptřeby, a vystavení žádstí na přidání neb přihlášení ddavatelů. e. Změna přiřazení licencí CAL. Můžete: (i) trvale změnit přiřazení licence CAL na zařízení z jednh zařízení na jiné, pkud nvé zařízení splňuje mezení vztahující se na příslušnu úrveň licence CAL na zařízení; (ii) trvale převést vaši licenci CAL na uživatele z jednh uživatele na druhéh; neb (iii) dčasně změnit přiřazení licence CAL na alternativní zařízení p dbu, kdy je první zařízení mim prvz, neb licence CAL na uživatele na dčasnéh uživatele p dbu, kdy primární uživatel nepracuje. Další infrmace úrvních licencí CAL a mezeních jedntlivých licencí CAL naleznete na adrese 5. DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY A UŽÍVACÍ PRÁVA. a. Multiplexvání. Hardware, sftware neb jiný ruční způsb, který pužíváte ke sdružvání připjení,

6 přesměrvání infrmací, snížení pčtu zařízení neb uživatelů, kteří mají přímý neb nepřímý přístup k servervému sftwaru, neb snížení pčtu zařízení neb uživatelů, které sftware přím spravuje (někdy značván termínem multiplexvání neb sdružvání), nesnižuje pžadvaný pčet licencí CAL. b. Hstitelské služby třetích stran. Pskytvání hstitelských služeb pr sftware můžete zadat třetí straně, která je bude vaším jménem pskytvat výhradně pr váš přístup. Nesmíte pvlit ddavateli hstitelských služeb, který je třetí stranu, aby umžnil přístup k sftwaru třetím stranám, které nejsu afilacemi, není-li tak výslvně pvlen v tét smluvě. Pskytvatel hstitelských služeb, který je třetí stranu, musí být pdmínkami a ujednáním tét smluvy pr sftware vázán. Sftware nesmíte užívat pr účely subddavatelských bchdních prcesů. Sftware však můžete pužít k pskytvání subddavatelských bchdních služeb uživatelům třetích stran, pkud tyt strany k sftwaru nepřistupují. c. Udělení licencí pr šablny. V dkumentech a prjektech, které vytvříte, smíte kpírvat a pužívat šablny pskytnuté se sftwarem a značené k tmut účelu. Tyt dkumenty a prjekty smíte distribuvat nekmerčně. d. Právní mezení úprav. Sftware smíte upravvat jen v rzsahu nezbytném pr jeh užívání k vašim interním bchdním účelům, pkud jste jej bdrželi v pdbě zdrjvéh kódu neb pkud jste vy či jakákli třetí strana jednající vaším jménem získali licenci k nástrjům splečnsti Micrsft umžňujícím vám či takvé třetí straně jednající vaším jménem upravvat pdbu strjvéh kódu. Suhlasíte s tím, že splečnst Micrsft nedpvídá za žádné ptíže vyplývající z úprav, které jste prvedli, partner či jakákli třetí strana jednající vaším jménem, ani za ptíže způsbené hardwarem či sftwarem jiných výrbců. Splečnst Micrsft nemá a nebude mít žádnu pvinnst pskytvat technicku či jinu pdpru jakýchkli úprav, které jste prvedli vy, partner či jakákli třetí strana. Splečnst Micrsft nepskytuje žádné prhlášení, dpručení, záruku ani ujištění vhdnsti sftwaru pr vaše pdnikání, vhdnsti partnera či jakékli jiné třetí strany k vytváření úprav či k implementaci úprav neb sftwaru neb skutečnsti, zda sftware či jakákli jeh úprava vytvřená, implementvaná, pdprvaná či bsluhvaná vámi, pr vás neb jménem vás či jakékli třetí strany bude splňvat bchdní pžadavky či úspěšně fungvat se sftwarem. Splečnst Micrsft a její partneři jsu nezávislé právnické sby a splečnst Micrsft není dpvědná za jakékli knání takvých bchdních partnerů, ani jím není nijak vázána. e. Další funkce. Splečnst Micrsft může pskytvat další funkce pr sftware včetně některých nline služeb. Mhu se na ně vztahvat další licenční pdmínky, ujednání či pplatky. f. Slžitý sftware. Tent sftware je slžitý pčítačvý sftware. Výknnst tht sftwaru se bude lišit v závislsti na hardwarvé platfrmě, interakcích sftwaru, knfiguraci sftwaru a dalších faktrech. Sftware není dlný prti chybám ani není bez vad, knfliktů neb přerušení. g. Omezení týkající se užívání následujícíh sftwaru splečnsti Micrsft: Kmpnenty SQL Server Sftware je ddáván se sftwarvými kmpnentami Micrsft SQL Server, které jsu licencvány na základě pdmínek a příslušných licencí k prduktu SQL Server uvedených na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Tyt kmpnenty smíte užívat puze ve spjení se sftwarem, který je licencván tut smluvu. Pkud nesuhlasíte s licencí k prduktu SQL Server, nesmíte tyt kmpnenty užívat. Windws Identity Fundatin. Sftware bsahuje sučást Micrsft Windws Identity Fundatin (KB974405) (WIF). Tent sftware je sučástí systému Windws. Prdukt WIF smíte užívat s každu platně licencvanu kpií systému Windws. Pkud nemáte licenci systému Windws, nesmíte sučást WIF užívat. Prhlášení chraně sbních údajů: g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Sftware Micrsft.NET Framewrk a testvání typvu úlhu. Sftware zahrnuje jednu neb více sučástí sftwaru.net Framewrk, který je sučástí systému Windws ( sučásti.net ). Na užívání sftwaru.net Framewrk se vztahují licenční pdmínky pr systém Windws. Smíte prvádět interní testvání sučástí.net typvu úlhu. Výsledky testvání takvých sučástí typvu úlhu smíte zveřejnit, je však nutné ddržet pdmínky stanvené na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Bez hledu na jakukli smluvu, kteru můžete mít se splečnstí Micrsft, platí, že pkud zpřístupníte takvét výsledky testů typvu úlhu, bude mít splečnst Micrsft práv zpřístupnit výsledky testu typvu úlhu, které prvede na vašich prduktech knkurujících příslušné sučásti.net, za předpkladu, že budu taktéž ddrženy pdmínky stanvené na adrese g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=66406.

7 6. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Splečnst Micrsft pskytuje se sftwarem internetvé služby. Splečnst Micrsft může tyt funkce kdykli změnit neb zrušit. a. Suhlas pr internetvé služby. Určité funkce sftwaru se mhu p Internetu připjit k pčítačvým systémům splečnsti Micrsft neb pskytvatele služeb, který je třetí stranu. V některých případech nebudete na tt připjení výslvně upzrněni. Tyt funkce můžete vypnut neb je nepužívat. Další infrmace těcht funkcích naleznete v dkumentaci k sftwaru. Pužitím těcht funkcí vyjadřujete svůj suhlas s přensem těcht infrmací. Splečnst Micrsft tyt infrmace nepužije k vaší identifikaci ani k vašemu kntaktvání. b. Infrmace pčítači. Určité funkce sftwaru pužívají internetvé prtkly, které příslušným systémům zasílají infrmace pčítači, například internetvu adresu, typ peračníh systému, prhlížeč, název a verzi sftwaru, který pužíváte, a kód jazyka zařízení, v němž je sftware nainstalván. Splečnst Micrsft tyt infrmace pužívá ke zpřístupnění internetvých služeb. Některé z těcht funkcí mim jiné bsahují: Funkce webvéh bsahu. Funkce v sftwaru mhu načítat suvisející bsah d splečnsti Micrsft a pskytvat vám jej. Pr účely pskytvání bsahu tyt funkce desílají splečnsti Micrsft infrmace typu peračníh systému, názvu a verzi pužitéh sftwaru, typu prhlížeče a kódu jazyka zařízení, v němž je sftware instalván. Mezi tyt funkce patří například kliparty, šablny, šklení nline, pmc nline a Appshelp. Tyt funkce webvéh bsahu nemusíte pužívat. c. Užívání infrmací. Tyt infrmace zařízení, zprávy chybách a zprávy malwaru může splečnst Micrsft využívat ke zlepšení svéh sftwaru a služeb. Můžeme je rvněž sdílet s dalšími subjekty, například s prdejci hardwaru a sftwaru. Tit prdejci mhu infrmace využívat ke zlepšení interakce svých prduktů se sftwarem splečnsti Micrsft. d. Zneužití internetvých služeb. Tyt služby nesmíte užívat žádným způsbem, který by je mhl pškdit neb zhršit mžnsti jejich pužití pr jiné uživatele. Tyt služby nesmíte pužívat k pkusům získání neprávněnéh přístupu k jakýmkli službám, datům, účtům či síti, a t žádným způsbem. 7. TESTOVÁNÍ TYPOVOU ÚLOHOU. Výsledky jakéhkli testu sftwaru typvu úlhu nesmíte zpřístupnit žádné třetí straně bez předchzíh písemnéh suhlasu splečnsti Micrsft. 8. ROZSAH LICENCE. Sftware se neprdává, puze se uděluje licence k jeh užívání. Tat smluva vám pskytuje puze určitá užívací práva k sftwaru. Všechna statní práva si vyhrazuje splečnst Micrsft. Pkud vám rzhdné práv neb samstatná písemná smluva se splečnstí Micrsft bez hledu na tat mezení nepskytuje více práv, smíte sftware užívat puze v suladu s pdmínkami tét smluvy. Sučasně musíte ddržvat veškerá technická mezení v sftwaru, která umžňují jeh pužívání puze určitými způsby. Sftware je pvlen užívat puze k interním bchdním účelům. Nesmíte: překračvat žádná technická mezení sftwaru, prvádět zpětnu analýzu sftwaru, jeh dekmpilaci ani převd ze strjvéh kódu s výjimku a v rzsahu takvých aktivit, které jsu výslvně pvleny rzhdným právem bez hledu na tt mezení, vytvářet více instancí sftwaru, než je určen v tét smluvě neb pvlen rzhdným právem bez hledu na tt mezení, zveřejnit sftware, aby jej statní mhli kpírvat, distribuvat sftware, prnajímat jej, pskytvat na leasing neb jej půjčvat neb užívat sftware pr kmerční hstitelské služby. Vaše práva k užívání sftwaru jsu časvě nemezená, avšak lze je dvlat, pkud neddržíte pdmínky tét smluvy. Práva na přístup k servervému sftwaru vám nedávají žádné právnění k implementaci patentů splečnsti Micrsft či jinéh duševníh vlastnictví splečnsti Micrsft v sftwaru neb zařízeních přistupujících k serveru. 9. ZÁLOŽNÍ KOPIE. Smíte vytvřit něklik instancí sftwaru pr účely zálhvání a testvání, a t za předpkladu, že tyt instance nebudu pužity při výrbě a vývj je jen pr vaše interní účely. Hstitelem zálžních instancí může být třetí strana ve vašem zastupení. 10. PRÁVA K ZABEZPEČENÍ PŘED SELHÁNÍM. V rámci dčasné pdpry smíte prvzvat něklik pasivních instancí řešení ERP pr zabezpečení před selháním. 11. PŘEVOD LICENCÍ. Sftware nesmíte převést na třetí stranu bez předchzíh písemnéh suhlasu splečnsti

8 Micrsft. V případě pvlení mhu být za převd sftwaru na třetí stranu účtvány další pplatky. 12. DOKUMENTACE. Jakákli sba, která má platný přístup k vašemu pčítači neb k interní síti, smí kpírvat a pužívat dkumentaci k sftwaru puze pr vaše interní referenční účely. 13. VERZE SOFTWARU PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Sftware značený jak Verze pr vzdělávání ( Academic Editin neb AE ) jste právněni pužívat puze v případě, že jste Oprávněný uživatel ve vzdělávání ( Qualified Educatinal User ). Pkud si nejste jisti, zda patříte mezi Oprávněné uživatele ve vzdělávání, navštivte web neb se braťte na afilaci splečnsti Micrsft ve vaší zemi. 14. PŘECHOD NA STARŠÍ VERZI PRODUKTU. Nemáte žádná práva užívat předchzí verze sftwaru a splečnst Micrsft není pvinna vám tyt předchzí verze pskytvat. 15. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Sftware pdléhá nařízením a záknům vývzu platným ve Spjených státech amerických. Musíte ddržvat všechna příslušná místní i mezinárdní nařízení a zákny vývzu vztahující se na sftware. Tyt zákny stanvují mezení míst určení, kncvých uživatelů a kncvéh užívání. Další infrmace naleznete na adrese SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Splečnst Micrsft pskytuje služby technické pdpry a údržby pr tent sftware, jak je ppsán na adrese LOKALIZACE A PŘEKLAD. Splečnst Micrsft pskytuje lkalizace a překlady sftwaru, jak je ppsán na adrese Dynamics AX&SrtField2=Licensing&SrtField3=Fact sheet. V určitých gegrafických reginech může být sftware a suvisející uživatelská dkumentace v suladu s příslušným rzhdným právem přelžena neb lkalizvána partnerem. Užívání takvých verzí sftwaru přelžených neb lkalizvaných partnerem se řídí pdmínkami a ujednáním dpvídající zákaznické smluvy mezi partnerem a zákazníkem a licenční smluvu na sftware, která je přilžena k takvému lkalizvanému neb přelženému sftwaru. Tat smluva se nevztahuje na jakékli lkalizvané neb přelžené verze sftwaru vytvřené partnerem. 18. SDĚLENÍ TŘETÍ STRANY. Sftware smí bsahvat materiály (například kód neb dkumentaci) třetí strany, který vám splečnst Micrsft licencuje v rámci tét smluvy. Případná sdělení hledně materiálů třetí strany jsu uvedena puze pr vaši infrmaci. 19. ÚPLNÁ DOHODA. Tat smluva (včetně záruky uvedené níže) a pdmínky pr dplňky, aktualizace, internetvé služby a služby dbrné pmci, které užíváte, tvří úplnu dhdu hledně sftwaru a služeb dbrné pmci. 20. ROZHODNÉ PRÁVO. b. Spjené státy americké. Pkud jste tent sftware získali ve Spjených státech amerických, řídí se výklad tét smluvy bez hledu na klizní ustanvení práva zákny státu Washingtn a tyt zákny se vztahují na nárky spjené s jejím prušením. Zákny státu, v němž se nacházíte, se řídí všechny statní nárky, včetně nárků spjených s místními zákny na chranu sptřebitele, se zákny prti nekalé sutěži a s bčanskprávními delikty. c. Mim území Spjených států amerických. Pkud jste sftware získali na území jakékli jiné země, bude se tat smluva řídit zákny tét země. d. Pplatky a náklady na právní zastupení. Pdáte-li vy neb splečnst Micrsft žalbu neb bude-li se jinak dmáhat nárku prti druhé straně v suvislsti s tut smluvu neb sftwarem či vyplývajícíh z nich, bude vítězná strana právněna vymáhat přiměřené pplatky a náklady na právní zastupení a další výdaje (včetně jakéhkli dvlání). 21. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tat smluva ppisuje určitá záknná práva. Zákny vašeh státu neb země vám mhu pskytvat i další práva. Můžete mít rvněž určitá práva ve vztahu ke straně, d níž jste sftware získali. Tat smluva nemění vaše práva v rámci právníh řádu vašeh státu neb země, pkud právní řád vašeh státu neb země nepvluje jejich změnu. 22. OCHRANA PŘED NÁROKY PRO PORUŠENÍ A ZNEUŽITÍ PRÁV. Splečnst Micrsft vás bude chránit před jakýmikli nárky vznesenými třetí stranu, která není afilací, v suvislsti s tím, že sftware prušuje její patentvá neb autrská práva neb chranné známky neb zneužívá její bchdní tajemství, a uhradí částku jakéhkli výslednéh nepříznivéh pravmcnéh rzsudku (neb vyrvnání, s nímž splečnst Micrsft suhlasí). Musíte nás kamžitě písemně upzrnit na vznesený nárk a pskytnut nám plnu kntrlu nad bhajbu neb vyrvnáním. Suhlasíte s tím, že nám při bhajbě pskytnete přiměřenu pmc, a splečnst Micrsft vám

9 nahradí přiměřené htvstní výdaje, které na tut pmc vynalžíte. Termíny zneužití práv a bchdní tajemství jsu pužity v suladu s definicí uvedenu v knslidvaném znění zákna bchdním tajemství (UTSA). Puze v případě nárků vzniklých mim území Spjených států amerických se zneužitím práv rzumí záměrně nezáknné užívání a bchdním tajemstvím se rzumí nezveřejněné infrmace v suladu s článkem 39.2 dhdy TRIPS. Naše pvinnsti se neuplatní v tm rzsahu, ve kterém bude nárk neb nepříznivé pravmcné sudní rzhdnutí zalžen na skutečnsti, že (i) sftware užíváte pté, c vás splečnst Micrsft infrmvala, že máte z důvdu takvéh nárku sknčit užívání, (ii) kmbinujete sftware s prduktem, daty neb bchdním pstupem jinéh subjektu, než je splečnst Micrsft, (iii) vznikly škdy, jež lze přičíst užívání prduktu, dat neb bchdníh pstupu jinéh subjektu, než je splečnst Micrsft, (iv) jste prvedli změny neb úpravy sftwaru včetně jakýchkli úprav prvedených třetími stranami, (v) jste předali sftware jakékli třetí straně, případně že užíváte sftware v její prspěch, (vi) užíváte chranné známky splečnsti Micrsft bez výslvnéh písemnéh svlení k takvému užívání, neb (vii) ve vztahu k jakémukli nárku suvisejícímu s bchdním tajemstvím jste získali bchdní tajemství (a) nepřípustnými prstředky, (b) za klnstí, za nichž vyvstává pvinnst chránit jeh utajení neb mezit jeh užívání, neb (c) d sby (jiné než splečnst Micrsft neb její afilace), jež byla vůči straně vznášející nárk pvinna chránit utajení bchdníh tajemství neb mezit jeh užívání. Veškeré náklady neb škdy spjené s těmt akcemi nám uhradíte. Pkud splečnst Micrsft bdrží infrmace týkající se nárku suvisejícíh s prušením zákna neb zneužitím práv v suvislsti se sftwarem, může, na vlastní náklady a bez pvinnsti tak učinit, (i) prsadit vaše práv dále spuštět tent sftware, neb (ii) upravit sftware či nahradit jej funkčním ekvivalentem tak, aby byl v suladu se záknem (v takvém případě sftware neprdleně přestanete pužívat). V případě sudníh zákazu vašeh užívání sftwaru vydanéh příslušným sudem v důsledku prušení zákna neb zneužití práv splečnst Micrsft dle svéh uvážení zajistí práv pkračvat v užívání, nahradí sftware funkčním ekvivalentem, upraví jej tak, aby byl v suladu se záknem, neb vám uhradí zaplacenu částku a uknčí tut licenci. Pkud je prti vám v suvislsti s duševním vlastnictvím splečnsti Micrsft vznesen jakýkli jiný nárk třetí strany, musíte nás tét skutečnsti neprdleně písemně infrmvat. Micrsft může dle svéh uvážení řešit tyt nárky stejně, jak kdyby se na ně vztahval tent ddíl. Tent ddíl 22 uvádí výlučné dškdnění za prušení nárků třetích stran a zneužití bchdníh tajemství. 23. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. Od splečnsti Micrsft a jejích ddavatelů získáte puze náhradu přímých škd až d výše uhrazené za sftware s výjimku nárků, na které se vztahuje ddíl 22. Nezískáte náhradu za žádné jiné škdy, včetně škd následných, ušléh zisku a zvláštních, nepřímých neb náhdných škd. Tt mezení se vztahuje na ckli suvisejícíh se (i) sftwarem, (ii) službami, (iii) bsahem na internetvých stránkách třetích stran (včetně kódu) neb (iv) prgramy třetích stran a na žalby za prušení smluvy, prušení záruky, garance či pdmínky, bjektivní dpvědnsti, nedbalst, ztrátu dat, pškzení záznamů či dat, ztrátu dbré pvěsti, ztrátu v důsledku přerušení pdnikání či jakékli jiné bčanskprávní delikty v rzsahu pvleném příslušným právem. Omezení se uplatní i v případě, že prava, výměna či refundace za sftware nepředstavuje úplnu kmpenzaci všech ztrát neb splečnst Micrsft věděla neb mhla vědět mžnsti vzniku těcht škd. Některé jurisdikce neumžňují vylučení či mezení následných či náhdných škd, výše uvedené mezení neb vylučení se na vás prt nemusí vztahvat. 24. VLASTNÍ AUDIT. Sftware bsahuje funkce, které identifikují pčet uživatelů přistupujících k řešení ERP, přístupvá práva a úlhy prvzvané jedntlivými uživateli a prvnávají tyt údaje se zakupenými licencemi (sestava přístupů a užívání). Sestavu přístupů a užívání je nutné spuštět pužitím pslední verze nástrje sestavy užívání jednu rčně pčínaje datem, kdy jste pprvé licencvali sftware. Výslednu sestavu přístupů a užívání můžete dbrvlně sdílet se splečnstí Micrsft neb jinu třetí stranu. Tt sdílení není pvinné s výjimku ppsanu v níže uvedeném dstavci 25(a). 25. OVĚŘENÍ SOULADU.

10 a. Práva k věření suladu se smluvu. Jste pvinni udržvat záznamy (včetně dkladu nákupu) suvisející se sftwarem, který váš pdnik pužívá v suladu s tut smluvu. Splečnst Micrsft má práv na vlastní náklady věřit sulad s tut smluvu. V případě auditu suladu s licencí suhlasíte, že budete přiměřeně splupracvat. Splečnst Micrsft může vyžadvat, abyste vyjádřili suhlas s přístupem k sestavě přístupů a užívání jak k auditvacímu nástrji. b. Prces věření a mezení. Při zajišťvání suladu může splečnst Micrsft zapjit nezávisléh auditra z mezinárdně uznávané auditrské splečnsti, která je vázána smluvu důvěrnsti. Sdělení věření bude zaslán nejméně 30 dní předem a věření prběhne během běžné pracvní dby způsbem, který nebude výrazně zasahvat d fungvání splečnsti. Splečnst Micrsft může jak alternativní pstup vyžadvat vyplnění dtazníku splečnsti Micrsft vlastním auditu sftwaru, který vaše splečnst užívá v suladu s tut smluvu, ale vyhrazuje si práv využít výše ppsaný prces věření. c. Četnst věření. Pkud splečnst Micrsft prvede věření a nenajde žádný bsah užívaný bez licence (pdlicencvání menší než 5 %), splečnst Micrsft nebude prvádět další věření stejné právnické sby p dbu minimálně jednh rku. d. Užívání výsledků. Splečnst Micrsft a její auditři budu užívat infrmace získané při věření puze při prsazvání práv splečnsti Micrsft a ke zjištění, zda ddržujete pdmínky a ustanvení tét smluvy. Uplatněním ppsaných práv a pstupů se splečnst Micrsft nezříká právnění vynucvat tut smluvu neb chránit duševní vlastnictví jinými způsby v suladu s rzhdným právem. e. Náprava zjištěnéh nesuladu se smluvu. Pkud je při věření neb vlastním auditu zjištěn nelicencvané užívání, musíte neprdleně bjednat ddatečné licence, které dstatečně pkryjí užívání. V případě, že byl nalezen nelicencvaný bsah, jste pvinni splečnsti Micrsft uhradit náklady, které splečnst Micrsft vynalžila na věření suladu, a zakupit nezbytné další licence za malbchdní cenu licencí, a t d 30 dní. f. Funkce chrany duševníh vlastnictví. Sftware může pdprvat funkce chrany duševníh vlastnictví třetí strany (funkce chrany duševníh vlastnictví), které mezují přístup k řešením třetí strany, které užíváte, ale které nejsu bsaženy v sftwaru. Na vaše užívání takvých řešení třetí strany se vztahují licenční pdmínky, které se týkají těcht řešení. Suhlasíte s tím, že splečnst Micrsft nedpvídá za žádné selhání neb ptíže vyplývající z těcht funkcí chrany duševníh vlastnictví. Splečnst Micrsft nemá a nebude mít žádnu pvinnst pskytvat technicku či jinu pdpru jakýchkli funkcí na chranu duševníh vlastnictví. Splečnst Micrsft nepskytuje žádné prhlášení neb záruky vztahující se k funkcím přidruženým k funkcím chrany duševníh vlastnictví.

11 ********************************************************************************** OMEZENÁ ZÁRUKA A. OMEZENÁ ZÁRUKA. Budete-li ddržvat pkyny, bude sftware v pdstatných rysech fungvat tak, jak je ppsán v materiálech splečnsti Micrsft, které jste bdrželi v sftwaru neb splu s ním. Odkazy na mezenu záruku jsu dkazy na záruku výslvně pskytvanu splečnstí Micrsft. Tat záruka se pskytuje navíc k jiným záknným právům a prstředkům nápravy včetně práv a prstředků nápravy, jež jsu v suladu se záknnými zárukami místníh sptřebitelskéh práva. B. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, OSOBA, V JEJÍŽ PROSPĚCH JE ZÁRUKA POSKYTNUTA, DÉLKA VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. Omezená záruka pkrývá užití sftwaru p dbu jednh rku de dne, kdy jej získal první uživatel. Pkud v průběhu tht rku bdržíte ddatky, aktualizace neb náhradní sftware, bude se na ně vztahvat záruka p zbytek záruční dby neb p dbu 30 dní, pdle th, které z těcht bdbí je delší. Pkud první uživatel sftware převede, bude se zbytek záruční dby vztahvat na příjemce. V rzsahu pvleném záknem mají všechny předpkládané záruky, garance neb pdmínky platnst puze p dbu trvání mezené záruky. Některé státy neumžňují mezení dby trvání předpkládané záruky, a prt se na vás tat mezení nemusí vztahvat. Nemusí se na vás rvněž vztahvat prt, že některé státy neumžňují mezení dby trvání předpkládaných záruk, garancí či pdmínek. C. VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY. Tat záruka se nevztahuje na ptíže způsbené vaším knáním (či neknáním), knáním statních neb událstmi, které jsu mim přiměřenu kntrlu splečnsti Micrsft. D. PROSTŘEDKY NÁPRAVY PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY. Splečnst Micrsft bezplatně praví neb nahradí sftware. Nebude-li jej splečnst Micrsft mci pravit neb nahradit, vrátí vám částku, která je uvedena na dkladu nákupu sftwaru. Splečnst Micrsft rvněž bezplatně praví neb nahradí ddatky, aktualizace neb náhradní sftware. Nebude-li je splečnst Micrsft mci pravit neb nahradit, vrátí vám částku, kteru jste za ně případně zaplatili. Chcete-li získat finanční náhradu, musíte dinstalvat sftware a vrátit veškerá média a další suvisející materiály splečnsti Micrsft splu s dkladem nákupu. Tt jsu jediné prstředky nápravy za prušení mezené záruky. E. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ NEJSOU DOTČENA. Pdle místních záknů můžete mít další sptřebitelská práva, která tat smluva nemůže změnit. F. POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY. K uplatnění záruční služby budete ptřebvat dklad nákupu. 1. Spjené státy americké a Kanada. Chcete-li získat záruční služby neb infrmace získání náhrady za sftware získaný ve Spjených státech amerických neb v Kanadě, braťte se na splečnst Micrsft: (800) MICROSOFT, Micrsft Custmer Service and Supprt, One Micrsft Way, Redmnd, WA neb navštivte web 2. Evrpa, Střední výchd a Afrika. Pkud jste sftware získali v Evrpě, na Středním výchdě neb v Africe, pskytuje tut mezenu záruku splečnst Micrsft Ireland Operatins Limited. Chcete-li uplatnit nárk v rámci tét záruky, měli byste se brátit buď na splečnst Micrsft Ireland Operatins Limited, Custmer Care Centre, Atrium Building Blck B, Carmanhall Rad, Sandyfrd Industrial Estate, Dublin 18, Irsk, neb na afilaci splečnsti Micrsft ve vaší zemi (viz web 3. Austrálie. Pkud jste sftware získali v Austrálii, můžete svůj nárk uplatnit u splečnsti Micrsft na čísle , neb na adrese Micrsft Pty Ltd, 1 Epping Rad, Nrth Ryde NSW 2113, Austrálie. 4. Mim území Spjených států amerických, Kanady, Evrpy, Středníh výchdu, Afriky a Austrálie. Pkud jste sftware získali mim území Spjených států amerických, Kanady, Evrpy, Středníh výchdu, Afriky a Austrálie, braťte se na afilaci splečnsti Micrsft pr svu zemi neb blast (viz web

12 G. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. Omezená záruka je jedinu přímu záruku, kteru splečnst Micrsft pskytuje. Splečnst Micrsft nepskytuje žádné jiné výslvné záruky, garance ani pdmínky. V rzsahu pvleném místními zákny splečnst Micrsft vylučuje předpkládané záruky prdejnsti, vhdnsti pr určitý účel a neprušení smluvy. Pkud vám vaše místní zákny pskytují jakékli předpkládané záruky, garance neb pdmínky bez hledu na tt mezení, jsu vaše prstředky nápravy ppsány v klauzuli Prstředky nápravy při prušení záruky uvedené výše, a t v rzsahu pvleném vašimi místními zákny. POUZE PRO AUSTRÁLII. Pjem zbží v tmt dstavci značuje sftware, na který splečnst Micrsft pskytuje výslvnu záruku. Zbží se ddává se zárukami, které pdle australskéh sptřebitelskéh práva nelze vylučit. Máte nárk na výměnu neb náhradu z důvdu zásadní vady a na kmpenzaci z důvdu jakékli jiné důvdně předvídatelné ztráty neb škdy. Máte rvněž nárk na pravu neb výměnu zbží, pkud zbží nemá přijatelnu kvalitu a tat vada není zásadní pvahy. Zbží předlžené k pravě může být míst výměny nahrazen praveným zbžím stejnéh typu. Pr pravu zbží mhu být pužity pravené díly. H. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. Na prušení tét mezené záruky se vztahuje výše uvedené ustanvení mezení a vylučení náhrady škdy. Tat záruka vám pskytuje určitá záknná práva. Můžete mít rvněž další práva, která se v jedntlivých reginech vaší země liší. Můžete mít rvněž další práva, která se v jedntlivých zemích liší. *****************************************************************************

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více