Neparametrické metody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neparametrické metody"

Transkript

1 I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických testů (apř. ormalita rozdílů v párovém t-testu) v Neparametrické metody mohou zahrovat požadavky a určité vlastosti rozděleí (apř. symetrie ebo spojitost) v Jsou mohdy jediou alterativou aalýzy ordiálích dat ebo dat ve formě četostí či pořadí Kotakt: Literatura: Obecé iformace Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicíské obory I. Vydavatelství Karolium, UK Praha Zvára, K.: Roser, B.: EuroMISE cetrum Doc. Zdeěk Valeta, Ph.D. Tel.: 5 (sekretariát) Fax: 5 5 Biostatistika. Vydavatelství Karolium, UK Praha Fudametals of Biostatistics, th Editio ÚVOD (pokr.) v TŘÍD NEPARAMETRICKÝCH TESTŮ: JEDNOVÝBĚROVÉ: Kvatilový test DVOUVÝBĚROVÉ PÁROVÉ: Zamékový test, Wilcoxoův párový test (siged-rak test). Oba testy jsou eparametrickou alterativou párového t-testu. DVOUVÝBĚROVÉ PRO NEZÁVISLÉ VÝBĚR: Mediáový test, Wilcoxoův dvouvýběrový test (Maův-Whiteyův U test, Wilcoxo Rak-Sum test), Robustí dvouvýběrový test, Kolmogorovův-Smirovův dvouvýběrový test, případě Waldův-Wolfowitzův rus test. Tyto testy jsou eparametrickou alterativou dvouvýběrového t-testu. VÍCEVÝBĚROVÉ: Kruskalova-Wallisova aalýza pořadových skórů jedoduchého tříděí, Friedmaova aalýza pořadových skórů opakovaých měřeí v jedoduchém tříděí. Tyto aalýzy odpovídají aalýze rozptylu (ANOVA - aalysis of variace, MANOVA - multivariate ANOVA) jedoduchého tříděí.

2 ÚVOD (pokr.) v Výše uvedeé testy jsou aalogií zámých parametrických testů, tj. jedovýběrového t-testu, dvouvýběrového t-testu pro ezávislé výběry a aalýzy rozptylu v Neparametrické testy emusí vyžadovat splěí všech požadavků zámých z parametrických metod, jakými jsou apříklad ormalita rozděleí, případě ai shodost rozptylů u dvouvýběrových testů (apř. robustí dvouvýběrový test) v V případě, že jsou ovšem požadavky a použití parametrických metod splěy, je vhodé je upředostit před metodami eparametrickými, eboť testy založeé a parametrických metodách mají zpravidla větší sílu (využívají více iformace) POŘADÍ SHODNÝCH POZOROVÁNÍ (ties) v V případě shodých pozorováí (ties) přiřazujeme tzv. průměrá pořadí (average raks). v Vzestupě uspořádaá data a jejich průměrá pořadí: Uspořádaá Data Průměrá pořadí -,5,5 5,5,5 II. USPOŘÁDÁNÍ A POŘADÍ v Pozorovaá data: -,,,,,,, v Vzestupě uspořádaá data: -,,,,,,, v Pořadí R i pozorovaých dat (Raks R i ):, 5,,,,,, III. VÝBĚROVÉ KVANTIL SPOJITÝCH ROZDĚLENÍ v Vzestupě uspořádaá data: -,,,,,,, v Výběrové kvatily: -. % kvatil (mi). / =,% kvatil. / =,% kvatil... 5/ =,5% kvatil. % kvatil (max)

3 ODHAD KVANTILŮ SPOJITÝCH ROZDĚLENÍ v Vzestupě uspořádaá data: -,,,,,,, v Odhady kvatilů (lieárí iterpolace): % kvatil (mi) =-, % kvatil =- + (- -)*(/.) = -, 5% (.kvartil, Q) = + (-)*(./.) =,5 5% (mediá): =,5 5% (. kvartil, Q) = 5, % kvatil =, % kvatil (max) =, KVANTILOVÝ TEST příklad: v ZADÁNÍ: Na základě dat o itervečí léčbě pacietů se závažou formou hyperlipoproteiemie (sérum CHOL mmol/l a více) testujte a hladiě výzamosti α =,5 hypotézu, že u alespoň % pacietů s touto závažou formou hyperlipoproteiémie docílí itervečí léčba poklesu hladiy CHOL v séru většího ež mmol/l. v H :(y -x). = d. = v H : d. > v HLADINA VÝZNAMNOSTI: α =,5 (léčba edosahuje staoveého poklesu u alespoň % pacietů) (pokles u alespoň % pacietů) IV. KVANTILOVÝ TEST (-výběrový) v Nulová hypotéza: H : x q = c (H :*q% kvatil x q cílové populace je rove c) v Alterativí hypotéza: H : x q c v Hladia výzamosti: α (apř.,5) v Postup: Záhodého výběru vyřadíme čley, u kterých je hodota zaku x rova kostatě c. Ve výsledém souboru o rozsahu pak zjistíme počet čleů m, u kterých je x < c. v Testová statistika: Z = m q ~ N(,) q( q) má za platosti H stadardí ormálí rozděleí N(,). v Testové kritérium: Zamítáme H, jestliže z α / v Předpoklady: > 5,, < q <, a spojitost rozděleí (aprox. biomického rozděleí ormálím rozděleím N(,)) Z KVANTILOVÝ TEST pokr. př.: v ŘEŠENÍ: Předpokládejme, že data ukazují, že ve případech ze byla hodota d >a ai v jedom případě ebylo d =. Tedy: = (počet případů kde d ) m = (počet případů kde d > ) q =,. m q *, v TESTOVÁ STATISTIKA: Z = = =,5 q( q) *,*, v VÝSLEDEK: Kritická hodota ormálího rozděleí pro jedostraý test a hladiě výzamosti α = 5% má hodotu,5. Protože hodota testové statistiky Z =,5 přesahuje kritickou hodotu, zamítáme ulovou hypotézu H a hladiě výzamosti 5%. v ZÁVĚR: Na hladiě α=,5 zamítáme ulovou hypotézu H, že itervečí léčba edosahuje staoveého poklesu hladiy CHOL o více ež mmol/l u alespoň % pacietů.

4 V. ZNAMÉNKOVÝ TEST (párový) v NULOVÁ HPOTÉZA: H : (x y),5 = d,5 = (H :Mediá párových rozdílů d,5 je rove ) v ALTERNATIVNÍ HPOTÉZA: H : d,5 v HLADINA VÝZNAMNOSTI: α (apř.,5) v POZNÁMKA: Zamékový test je speciálím případem kvatilového testu pro mediá (tj. q =,5) aplikovaého a párové rozdíly hodot mezi dvěma výběry. v POSTUP: Ze základího souboru párových rozdílů vyřadíme čley, u kterých je hodota zaku d = x - yrova. Ve výsledém souboru o rozsahu (počet párů) pak zjistíme počet čleů C, u kterých je d >. ZNAMÉNKOVÝ TEST příklad v DERMATOLOGIE: Byla realizováa studie zaměřeá a porováí účiosti pleťových krémů typu A, B a C s ochraým faktorem proti egativím účikům sluečího zářeí při dlouhodobé expozici. Krémy byly aplikováy účastíkům studie a odpovídající místa s podobou kvalitou pokožky a levé a pravé části těla a každý z účastíků byl ásledě vystave itezivímu sluečímu zářeí po dobu hod. Poté bylo dermatologem porováo zrudutí pokožky a ošetřeých místech. V. ZNAMÉNKOVÝ TEST (párový, pokr.) v TEST H (aproximace biomického rozděleí ormálím): Zamíteme H, jestliže: ZNAMÉNKOVÝ TEST příklad v Orgaizace dat: C > + + z α / ebo C < z α / v PŘEDPOKLAD: Počet dvojic a spojitost rozděleí v TEST H (exaktí staoveí hladiy výzamosti p a základě biomického rozděleí): (a) Je - li C > p = * j = C j C (b) Je - li C < p = * j = j 5 Krém A Krém B Krém C Původí data hodotila zrudutí pokožky koeficietem až 5.

5 ZNAMÉNKOVÝ TEST příklad v DATA: Box & Whisker Plot Box & Whisker Plot Krém A Krém B Krém C Media 5%-5% Mi-Max STATISTICA.: ZNAMÉNKOVÝ TEST (pokr. př.) Sig Test (sig-test-small.sta) Marked tests are sigificat at p <,5 No. of Percet Z p-level Pair of Variables No-ties v < V Krém A & Krém C,,, Sig Test (sig-test-small.sta) Marked tests are sigificat at p <,5 No. of Percet Z p-level Pair of Variables No-ties v < V Krém A & Krém B,,,55 Sig Test (sig-test-small.sta) Marked tests are sigificat at p <,5 No. of Percet Z p-level Pair of Variables No-ties v < V Krém B & Krém C,,,55 ZNAMÉNKOVÝ TEST (pokr. př.) v Soustřeďme se yí pouze a porováí účiosti jedotlivých dvojic krémů typu A, B a C. Navíc předpokládejme, že dermatolog byl schope rozlišit pouze ásledující případy (zde porováváme apř. krémy typu A a B):. Místo A je lépe ochráěé ež místo B (meší zrudutí při aplikaci krému A). Místo B je lépe ochráěé ež místo A (meší zrudutí při aplikaci krému B). Obě místa vykazují podobý stupeň zrudutí pokožky v Tato situace je vhodá pro využití zamékového testu, eboť původí hodoty koeficietů zrudutí pokožky v tomto případě ejsou dostupé, pouze počty případů, kdy pro d = x y platí: d <, d = a d >. ZNAMÉNKOVÝ TEST (pokr. př.) v Rozsah áhodého výběru byl však v každé skupiě (tj, pro každý typ ochraého krému) pouze, což esplňuje požadavek a aproximaci biomického rozděleí stadardím ormálím rozděleím. V takovém případě je uté použít exaktí test biomický test. v Buď C AB počet subjektů, u ichž je d = x y > při porováváí účiku krémů A a B. Je-li C AB velké číslo blízké, pak krém B chráí pokožku většiy studovaých subjektů lépe ež krém A, zatímco je-li C AB malé, pak krém typu A vykazuje a souboru studovaých subjektů lepší výsledky ež krém typu B.

6 ZNAMÉNKOVÝ TEST (pokr. př.) v Za platosti ulové hypotézy H (tj. předpokladu stejé efektivity krémů A a B) lze předpokládat, že Pr(d > ) = Pr(d < ) je u subjektů s eulovou hodotou d stejá, tedy ½. Jiými slovy, jsou-li oba krémy stejě efektiví, potom frekvece případů, kdy A je lepší ež B a případů, kdy A je horší ež B by měly být zhruba stejé. v Ke staoveí DOSAŽENÉ HLADIN VÝZNAMNOSTI p zamékového testu tedy můžeme využít přímo formule biomického rozděleí: p = * j= C AB j VI. WILCOONŮV PÁROVÝ TEST (siged-rak test) v NULOVÁ HPOTÉZA: H : (x y),5 = d,5 = (H :Mediá párových rozdílů d,5 = ) v ALTERNATIVNÍ HPOTÉZA: H : d,5 v HLADINA VÝZNAMNOSTI: α (apř.,5) v POSTUP: Z áhodého výběru s počtem párových pozorováí vyřadíme čley, u ichž je hodota zaku d = x - yrova. Staovíme pořadí hodot d a zjistíme součet pořadí T +,která odpovídají kladým hodotám d. ZNAMÉNKOVÝ TEST (dokočeí) v EAKTNÍ ZNAMÉNKOVÝ TEST: Připoměňme si, že při porováváí účiosti krému A a B jsme měli pozorováí, shodu ( tie ), C AB =, =. Pro exaktí výpočet dosažeé hladiy výzamosti oboustraého testu tedy platí: p = * j= j v ZÁVĚR: = *( + )* = * =, Na hladiě výzamosti α = 5% zamítáme ulovou hypotézu H o shodosti účiku ochraých krémů typu A a B. VI. WILCOONŮV PÁROVÝ TEST (siged-rak test, pokr.) + T ( + ) / v TESTOVÁ STATISTIKA: Z = ~ N(,) ( + )( + ) / má za platosti H stadardí ormálí rozděleí v POZNÁMKA: Wilcoxoův párový test má větší statistickou sílu ež zamékový test, eboť využívá jak iformaci o směru rozdílů, tak o jejich velikosti ve formě pořadí. To se projevuje také v ižším požadovaém miimálím rozsahu áhodého výběru. v TESTOVÉ KRITÉRIUM: Zamítáme H,jestliže z α / v PŘEDPOKLAD:počet párů > 5 a spojitost rozděleí Z

7 v WILCOONŮV PÁROVÝ TEST -příklad Pokračujme aším příkladem z dermatologie: připoměňme, že Wilcoxoův siged-rak test pracuje s aktuálí velikostí rozdílů d = x y, ikoliv pouze s iformací, zda x je větší či meší ež y. Můžeme tedy očekávat, že reálě existující rozdíly mezi efektivostí krémů bude sazší detekovat a základě Wilcoxoova párového testu ež jedoduššího testu zamékového. WILCOONŮV PÁROVÝ TEST (pokr. př.): Krém A vs B: Wilcoxo Matched Pairs Test (sig-test.sta) Marked tests are sigificat at p <,5 Valid T Z p-level Pair of Variables N Krém A & Krém B,,5, Srovej: Sig Test (sig-test.sta) Marked tests are sigificat at p <,5 No. of Percet Z p-level Pair of Variables No-ties v < V Krém A & Krém B,,, WILCOONŮV PÁROVÝ TEST -příklad WILCOONŮV PÁROVÝ TEST (pokr. př.): v Orgaizace dat: v Box ad Whisker plot: Krém A vs C: 5 5 Krém A Krém B Krém C Box & Whisker Plot Krém A Krém B Krém C Media 5%-5% Mi-Max Wilcoxo Matched Pairs Test (sig-test.sta) Marked tests are sigificat at p <,5 Valid T Z p-level Pair of Variables N Krém A & Krém C,5,5,5 Srovej: Sig Test (sig-test.sta) Marked tests are sigificat at p <,5 No. of Percet Z p-level Pair of Variables No-ties v < V Krém A & Krém C,,555,

8 WILCOONŮV PÁROVÝ TEST (pokr. př.): Krém B vs C: Wilcoxo Matched Pairs Test (sig-test.sta) Marked tests are sigificat at p <,5 Valid T Z p-level Pair of Variables N Krém B & Krém C,5,,5 Srovej: Sig Test (sig-test.sta) Marked tests are sigificat at p <,5 No. of Percet Z p-level Pair of Variables No-ties v < V Krém B & Krém C,5,5,5 v VARIANT TESTU: - exaktí a základě hypergeometrického rozděleí: (Fisherův test, ) a + c b + d a b P [ a, b] = a + b - Chí-kvadrát aproximace (>): MEDIÁNOVÝ TEST (dvouvýběrový, pokr.) ( ad bc / ) () = ( a + b)( a + c)( b + d)( c + d) v PŘEDPOKLAD: spojitost a shodý tvar rozděleí a. VII. MEDIÁNOVÝ TEST (dvouvýběrový) v NULOVÁ HPOTÉZA: v ALTERNATIVNÍ HPOTÉZA: H : Θ = Θ (H :Mediáy Θ a Θ jsou shodé) v HLADINA VÝZNAMNOSTI: α (apř.,5) H : Θ > Θ (mediá Θ je apravo od Θ ) v POSTUP: Klasifikace hodot vobou souborech podle společého mediáu Θ : VIII. WILCOONŮV DVOUVÝBĚROVÝ TEST (Ma-Whitey U test, Rak-Sum test) v NULOVÁ HPOTÉZA: H : Dva ezávislé výběry pocházejí z populací se shodými mediáy (Θ = Θ ) v ALTERNATIVNÍ HPOTÉZA: od (mediá Θ > Θ ) H : Populace je apravo v HLADINA VÝZNAMNOSTI: α (apř.,5) Klasifikace Počet hodot > Θ Počet hodot < Θ Celkem Soubor a c a+c Soubor b d b+d Celkem a+b c+d v POSTUP: Staovíme pořadí hodot vsouboru vziklém spojeím výběrů a azjistíme součty pořadí W aw ( raked sums ) odpovídající výběrům,. Za platosti H by statistiky W aw y měly mít přibližě stejou hodotu.

9 WILCOONŮV DVOUVÝBĚROVÝ TEST (pokr.) v TESTOVÁ STATISTIKA: W Z = +.5 m( m + + ) / ~ N (,) m( m + + ) / má za platosti H stadardí ormálí rozděleí N(,), přičemž m a jsou rozsahy jedotlivých výběrů. v POZNÁMKA: V případě, že H mátvar Θ < Θ má hodota,5 v čitateli záporé zaméko. Wilcoxoův dvouvýběrový test má větší statistickou sílu ež mediáový test, eboť využívá jak iformaci o poloze skórů vůči společému mediáu, tak také součty pořadí. WILCOONŮV DVOUVÝBĚROVÝ TEST - příklad v v Pokračujme opět aším příkladem z dermatologie; pouze yí předpokládejme, že data evzikla párovým porováváím a týchž subjektech, ýbrž že každému z účastíků studie byl apliková právě jediý z ochraých krémů typu A, B, C. Z tohoto důvodu budou mít data amísto zázamů (records) se třemi proměými A, B, C mít zázamů a pouze dvě proměé, přičemž prví proměá udává hodotu zjištěého koeficietu a druhá je idikátorem, udávajícím typ použitého krému u daého subjektu. WILCOONŮV DVOUVÝBĚROVÝ TEST (dok.) v TESTOVÉ KRITÉIUM: Zamítáme H, jestliže z α v PŘEDPOKLAD: m>, > a spojitost a shodý tvar rozděleí v obou populacích Z WILCOONŮV DVOUVÝBĚROVÝ TEST - příklad v Orgaizace dat v programu Statistica v tomto případě vypadá ásledově: Krém Group

10 WILCOONŮV DVOUVÝBĚROVÝ TEST - pokr. př. Pozámky k dvouvýběrovým testům: v Ukázka výpočtu rus ve WALDOVĚ-WOLFOWITZOVĚ testu a příkladě: Ma-Whitey U Test (Wilcoxo Rak Sum Test.sta) By variable Group Marked tests are sigificat at p <,5 Rak Sum Rak Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N *sided variable Group Group adjusted Group Group exact p Krém 5,5,5 5,5 -,5, -,,5,5 pořadí... data MMMZZZMMMMZZMMMZZZZZZZMMZMMZZZZ ru 555 DALŠÍ DVOUVÝBĚROVÉ TEST: v KOLMOGOROVŮV-SMIRNOVŮV test: Kolmogorov-Smirov Test (Wilcoxo Rak Sum Test.sta) By variable Group Marked tests are sigificat at p <,5 Max Neg Max Pos p-level Mea Mea Std.Dev. Std.Dev. Valid N Valid N variable Differc Differc Group Group Group Group Group Group Kr ém -,, p >.,,5,5, v WALDŮV-WOLFOWITZŮV rus test Wald-Wolfowitz Rus Test (Wilcoxo Rak Sum Test.sta) By variable Group Marked tests are sigificat at p <,5 Valid N Valid N Mea Mea Z p-level Z adjstd p-level No. of No. of Variable Group Group Group Group Rus ties Krém,,5,5,5,, Pozámky k dvouvýběrovým testům: v WILCOONŮV DVOUVÝBĚROVÝ TEST (Maův- Whiteyův U-test, Wilcoxoův Rak-Sum test) má ejvětší statistickou sílu z uvedeých testů a je vhodý zejméa v případě, že počet ties (shodých pozorováí) je malý. Je vhodý zejméa v situacích, kdy se průměré hodoty pořadí v jedotlivých skupiách (apř. muži a žey) podstatě liší. v WALDŮV-WOLFOWITZŮV RUNS TEST má meší statistickou sílu, ale je vhodý v případě, že průměré hodoty pořadí se ve skupiách (muži a žey) zásadě eliší, ale apříklad u mužů abývají buď vysokých ebo aopak ízkých hodot, zatímco u že abývají středích hodot. v KOLMOGOROVŮV-SMIRNOVŮV test je vhodý v případě, že počet shodých pozorováí ( ties ) je vyšší.

11 I. KRUSKALOVA-WALLISOVA ANOVA v Nulová hypotéza: H : kezávislých výběrů pochází z populací se shodými mediáy (Θ = Θ =...= Θ k ) v Alterativí hypotéza: H : Mediáy se alespoň ve dvou populacích vzájemě liší v Hladia výzamosti: α (apř.,5) v Postup:. Do tabulky o k sloupcích, ve které j-tý sloupec odpovídá výběru z j-té populace (j=,...,k), zapíšeme amísto pozorovaých hodot pořadí, která odpovídají pozorovaým hodotám v souboru vziklém spojeím k podsouborů.. V každé z k skupi spočteme průměré pořadí R j, (j=,...,k) KRUSKALOVA-WALLISOVA aalýza příklad: Opthalmologie: v Kyselia arachodiová je zámá tím, že ovlivňuje metabolismus oka. Kotakt oka s malým možstvím této kyseliy má za ásledek zavřeí víčka, svěděí a v ěkterých případech poruchy viděí. Studie, z íž pocházejí data pro áš příklad, porovávala protizáětlivé účiky zkoumaých látek, které byly aplikováy laboratorím zvířatům (bílí králíci) do jedoho oka a roztok salia do druhého oka. v Po miutách bylo králíkům aplikováo malé možství kyseliy arachodiové a obě bulvy. Po dalších 5 miutách byli králíci kotrolovái, zda došlo k uzavřeí víčka a bylo zazameáo skóre, které představovalo hodotu rozdílu mezi stupěm otevřeí víčka (-otevřeé, - polouzavřeé a uzavřeé) a začátku pokusu a po aplikaci kyseliy arachodiové. KRUSKALOVA-WALLISOVA ANOVA (pokr.) v Testová statistika: má za platosti H rozděleí v Testové kritérium: Zamítáme H, jestliže KW v Předpoklady: k KW = jr N( N + ) j= χ k ( N + ) - Rozsahy výběru j (j=,...,k) musí být v jedotlivých skupiách alespoň 5 - Spojitost - Shodý tvar rozděleí v jedotlivých populacích. j > χ k ( α ) KRUSKALOVA-WALLISOVA aalýza pokr. př.: Opthalmologie: v Data pro statistickou aalýzu udávají míru efektivosti protizáětlivého přípravku a jsou dáa rozdíly mezi hodotou skóre a oku ošetřeém aktiví látkou a oku ošetřeém saliou (eutrálí izotoický,% roztok soli). v Vyšší hodoty skórů (rozdíly rozdílů) azačují efektivější účiek protizáětlivé látky.

12 KRUSKALOVA-WALLISOVA aalýza pokr. př. v Opthalmologie -data: 5 5 Skore Lecba Idometaci Idometaci Idometaci Idometaci Idometaci Idometaci Aspiri Aspiri Aspiri Aspiri Aspiri Aspiri Piroxicam Piroxicam Piroxicam Piroxicam Piroxicam Piroxicam BW55C BW55C BW55C BW55C BW55C - BW55C KRUSKALOVA-WALLISOVA aalýza pokr. př. v K-W aalýza pořadových skórů: Deped.: Sk ore Idometaci Aspiri Piroxicam BW55C v Mediáový test: Depedet: Sk ore <= Media: observed expected obs.-exp. > Media: observed expected obs.-exp. Total: observed Kruskal-Wallis ANOVA by Raks; Idepedet (groupig) variable: Lecba Kruskal-Wallis test: H (, N= ) =,5 p =, Code Valid Sum of N Raks,5 5,,5, Media Test, Overall Media =,; Sk ore (Kruskal-Wallis Ophtalmologie.sta) Idepedet (groupig) variable: Lecba Chi-Square =,, df =, p =, Idometaci Aspiri Piroxicam BW55C Total,,,, 5,,5,5,5,5 -,5,5 -,5,5,,,,,,5,5,5,5,5 -,5,5 -,5,,,,, KRUSKALOVA-WALLISOVA aalýza pokr. př. v Box & Whisker Plot: Boxplot by Group Variable: Skore,5,,5,. ROBUSTNÍ DVOUVÝBĚROVÝ TEST v NULOVÁ HPOTÉZA: H : Dva ezávislé výběry pocházejí z populací se shodými mediáy (Θ = Θ ) v ALTERNATIVNÍ HPOTÉZA: H : Mediá Θ > Θ v HLADINA VÝZNAMNOSTI: α (apř.,5) Skore,5,,5, v POSTUP (a příkladě):. Vzestupě uspořádejme pozorovaá data a ozačme příslušost ke skupiám a : -,5 -, -,5 Idometaci Aspiri Piroxicam BW55C Lecba Media 5%-5% Mi-Max Data Skupia 5

13 ROBUSTNÍ DVOUVÝBĚROVÝ TEST (pokr.) Data Skupia i U( i ). Defiujeme: U( i ) počet meších ež i U( j ) počet meších ež j 5 j U( j ). Vypočteme středí hodoty U() a U(): ( ) (+ ( ) = m U i U = m i= ( ) (+ + ( ) = U i U = i= + ) + ) = =,5 5 U = ROBUSTNÍ DVOUVÝBĚROVÝ TEST - pokr. v Středí hodoty: U() = U() =,5. v Ukazatele variability: V = V =,5. 5. TESTOVÁ STATISTIKA U má za platosti H rozděleí N(,): mu ( ) U ( ) = V + V + U ( ) U ( ) () (,5) =, +,5 + (,5)(). TESTOVÉ KRITÉRIUM: Zamítáme H, jestliže platí U z.. ZÁVĚR: V ašem příkladě H ezamítáme. α. PŘEDPOKLAD: m >, > a spojitost rozděleí (rozptyly se mohou lišit, jde o tzv. Behresův-Fisherův problém). Pro m, je rozděleí U tabelováo. ROBUSTNÍ DVOUVÝBĚROVÝ TEST - pokr. Středí hodoty: U() = U() =,5.. Vypočteme ukazatele variability V a V : V i U( i ) m = [ U ( i) U ( )] i= = ( ) = + + = + ( ) 5 V = + ( ) j U( j ) = j= [ U ( ) U ( )] = (,5) + (,5) j + (,5) + (,5) = =,5

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. upraveé vydáí Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 008 OBSAH: Úvod... 3 Parametrcké testy o shodě středích hodot... 4. Jedovýběrový t-test...

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

Statistická analýza dat

Statistická analýza dat INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Statstcká aalýza dat Učebí texty k semář Autor: Prof. RNDr. Mla Melou, DrSc. Datum: 5.. 011 Cetrum pro rozvoj výzkumu pokročlých řídcích a sezorckých techologí CZ.1.07/.3.00/09.0031

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich.

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich. Fukce. Základí pojmy V kpt.. jsme mluvili o zobrazeí mezi možiami AB., Připomeňme, že se jedá o libovolý předpis, který každému prvku a A přiřadí ejvýše jede prvek b B. Jsou-li A, B číselé možiy, azýváme

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

- 1 - Ekonomicko-matematické metody II Rozhodování a rozhodovací modely

- 1 - Ekonomicko-matematické metody II Rozhodování a rozhodovací modely Ekoomicko-matematické metody II Rozhodováí a ozhodovací modely Vybaé aplikace - Řízeí a všech jeho úovích - Zemědělství - Hazadí hy - Běžá každodeí ozhodutí Poblém k zamyšleí - Lze systematicky bohatout

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více