IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc."

Transkript

1 IDEÁLÍ PLY I Prof. RDr. Eanuel Soboda, CSc.

2 DEFIICE IDEÁLÍHO PLYU (MODEL IP) O oleulách ideálního plynu ysloujee 3 předpolady: 1. Rozěry oleul jsou zanedbatelně alé e sronání se střední zdáleností oleul od sebe poažujee je za hotné body.. Moleuly na sebe zájeně nepůsobí io zájené srážy. (E p = 0) 3. Vzájené srážy a srážy se stěnai nádoby jsou doonale pružné. Doplnění: IP obsahuje elý počet částic (poronááe s { A })

3 ÚLOHA 1 ZE CVIČEÍ 4 Odhadněte na záladě údajů uedených MFChT počet oleul plynů zduchu (bez CO a odních par) o objeu 1,0 c 3 za norálních podíne. (hustota zduchu 1,9 g -3, olární hotnost zduchu asi 9 g.ol -1 ) Řešení n A M A V M A 6 1,91,0 10 6, ,

4 ZÁKLADÍ CHARAKTERISTIKY o lidoá hotnost částice IP hotnost daného nožstí plynu V hustota částic plynu hustota plynu n látoé nožstí plynu počet částic určité lastnosti d eleentární počet částic dané lastnosti (např. rychlost dané interalu) /V = /V stejná hustota částic / = V/ V = V. V d = V. dv

5 ROZDĚLEÍ MOLEKUL PLYU PODLE RYCHLOSTÍ Laertů pous (s parai oů Pb, Bi, Sn; historicy páry Hg) d =. ; =. d

6 TABULKA ROZDĚLEÍ MOLEKUL PODLE RYCHLOSTÍ KYSLÍK O Relatiní četnost počtu oleul s rychlosti interalu (, + )

7 HISTOGRAM ROZDĚLEÍ MOLEKUL PLYU PODLE RYCHLOSTÍ KYSLÍK O g( )

8 GRAF ROZDĚLEÍ MOLEKUL PODLE RYCHLOSTÍ PRO DVĚ RŮZÉ TEPLOTY g( )

9 POJMY d dw d g( ) d d Relatiní četnost počtu částic s rychlosti interalu (, + ) Relatiní četnost počtu částic s rychlosti interalu (, + d) Praděpodobnost ýsytu částic s rychlosti interalu (, + d) dw d Hustota pp ýsytu rychlosti interalu (, + d) rozděloací funce g() dw g( ) d Praděpodobnost, že rychlosti částic jsou interalu (, + d)

10 HUSTOTA PP VÝSKYTU MOLEKUL PLYU - ROZDĚLOVACÍ FUKCE; PRAVDĚPODOBOST g( ) d d d w g( ). d Geoetricý ýzna dw určení z grafu g() Pozor: nezaěňoat průběh Maxwelloy řiy s Gaussoou řiou(ta je syetricá)

11 TVARY ROZDĚLOVACÍ FUKCE MAXWELL STATISTICKÝ ZÁKO , JK -1 Boltzannoa onstanta R 8,31 JK -1 ol 1 olární plynoá onstanta M olární hotnost plynu

12 ROZBOR GRAFU ROZDĚLOVACÍ FUKCE = 0, nesyetričnost grafu axiu g() nejpraděpodobnější rychlost p p p T 0 RT M

13 HLEDÁÍ MAXIMA ROZDĚLOVACÍ FUKCE 0 d d p g( ) 0 e 0 p p p T e α T e 0 p p T Kořeny ronice: ( p ) 1 =0; ( p ) = p T, Fyziální ýzna: M RT T 0 p

14 PŘÍKLADY HODOT RYCHLOSTÍ V P Při teplotě 73 K: yslí O 377 s -1 odí H 1507 s -1 xenon Xe 186 s -1 zduch 396 s -1

15 ÚLOHA ZE CVIČEÍ 4 Vypočtěte, při teré teplotě je nejpraděpodobnější rychlost oleul odíu rona 000 s 1. Řešení: p RT M T p M R T o K 481K tj. asi 08 C 8, 31

16 STŘEDÍ RYCHLOST A STŘEDÍ KVADRATICKÁ RYCHLOST o M RT T 3 3 T T g o )d exp( 4 d ) (. o s M RT T d g ) ( 1 0 1! )d exp(. n n n x x x d n n n n x x x. )...(.. ).exp(

17 POROVÁÍ RYCHLOSTÍ V P, V S A V K Kyslí O s p

18 PŘÍKLADY HODOT RYCHLOSTÍ V K Plyn T 1 = 73 K = s 1 T = 373 K = s 1 Dusí Kyslí O Vodí H Xenon 8 67 Vzduch

19 ÚLOHA 3 ZE CVIČEÍ 4 Oěřte si názorně pro 5 různě zolených číselných hodnot rychlosti, že je rozdíl ezi hodnotai a

20 ÚLOHA 4 ZE CVIČEÍ 4 Vypočtěte střední adraticou rychlost yslíu O za teploty 7 o C. Řešení: 3RT M 38, s s 1 Poronat ypočtenou hodnotu s předchozí tabulou

21 ÚLOHY 5 A 6 ZE CVIČEÍ 4 Proč trá i půl inuty, než se ná rozšíří ůně parféu? Odpoěď: eli složitá cesta oleul něterých parféů ezi oleulai plynů zduchu Může být rychlost zuu dané plynu ětší, než střední adraticá rychlost oleul tohoto plynu? Oěřte např. pro odí nebo zduch. Odpoěď: zuoá lna se šíří poocí sráže ezi jednotliýi oleulai, neboli rychlost enší než střední adraticá rychlost; oleuly se pohybují šei sěry, ne jen e sěru šíření lny. Pro odí je = 190 s 1, rychlost zuu e odíu 1350 s 1.

22 ÚLOHA 7 ZE CVIČEÍ 4 (A RELATIVÍ ČETOST MOLEKUL) ádoba je naplněna yslíe O při 7 o C. Určete : a) střední adraticou rychlost oleul O ; b) relatiní četnost oleul s rychlosti interalu 599 s 1 ; 601 s 1. Doporučení: Zolte rozděloací funci, e teré se ysytuje M plynu a použijte lineární interpolaci.

23 ŘEŠEÍ 3RT 3 8, a) M s 483 s 3 b) = s 1 alý interal, proto yhodnotíe rychlostí = 600 s 1 Lineární interpolace M RT M 4 RT 4 A e B 3 e 9 A,9 10 s B,31 9,31 4, e,610 3 Asi 0,3 % oleul z celoého počtu (zolili jse alou šíři interalurychlostí) 3 3

24 ÚLOHA 8: GRAFICKÉ ŘEŠEÍ RELATIVÍHO POČTU ČÁSTIC S RYCHLOSTMI V DAÉM ITERVALU Úloha: Koli % oleul argonu (A r 40) se pohybuje při teplotě 373 K s rychlosti interalu (47,5 s 1, 630 s 1 )? Řešte graficy. Zolte rozděloací funci uedenou přehledu na 1. řádu. Řešení: Substituce: p Integrací: T o d u d p 4 o T u u 1 o T p d e e 4 p 4 u e u du u d d 4 e u du

25 GRAFICKÉ ŘEŠEÍ ÚLOHY Odhadnee průběh funce f ( u ) 4 u u e Tabula u 0,4 0,8 1,0 1, 1,6,0, f(u) 0,31 0,76 0,83 0,77 0,45 0,16 0,1 Graf p 394 /s u 1 1, u 1,6 4 %

26 KOTROLA VÝPOČTEM ITEGRÁLU 4. 0, , 47 5 %

27 GRAF CHYBOVÉ FUKCE

28 ROZDĚLOVACÍ FUKCE PRO ROZDĚLEÍ MOLEKUL PLYU PODLE JEJICH KIETICKÝCH EERGIÍ Východiso g()d : Kin. energie 1 částice: Dif. zěna rychlosti: Dosazení: Po úpraě: T ( ) g T o o d e 4 d 3 o o o E E E 1 d d E E o 3 e 4 )d ( E de E T E E g o T E o o T E E T E g 3 e 1 ) (

29 POKR. Podína pro extré: Vyhoující řešení: ax dg(e de ) 0 ezáislost na hotnosti částice E T Pro T = 300 K: E ax , J 1, 10 J Pro odí H ypočtee nejpraděpodobnější rychlost: p T RT 8, o M 10 s s 1 Kdyby E ax ( p ), pa by yšlo T esí se zaěňoat!!!!! dojnásobe

30 BAROMETRICKÁ ROVICE Zěna hustoty částic atosféře se zěnou ýšy nad porche Zeě (pro T = onst., g = onst.) V Vo e gh o T Vo e M gh RT Pro tla platí staoá ronice p T T e V Vo M gh RT p o e Mgh RT eboli p p o e Mgh RT Platí přibližně, tla není přío úěrný ýšce h (na rozdíl od hydrostat. tlau); li proudění, zěny teploty

31 ÚLOHA 9 Vypočtěte, jaé ýšce (s teplotou 0 o C) á atosféricý tla tíhoé poli Zeě poloiční hodnotu oproti at. tlau při porchu Zeě (se stejnou teplotou). Řešte nejdříe obecně, proeďte zoušu jednote a pa řešte početně.molární hotnost zduchu 9 gol 1. Řešení Logaritoání Po úpraě 1 e M gh RT Mgh ln RT Číselně h RTln M g h J K 1 gol ol 1 1 K s h 8, 3173ln , 81 5,5

32 ÚLOHA 10 Poocí baroetricé ronice odoďte záislost hustoty atosféricého zduchu tíhoé poli Zeě na ýšce. Řešení: p p o e M gh RT Staoá ronice pv = T p T V T Dosazení do baroetricé ronice dostanee T T e o Mgh RT ebo yjít z ronice pv = p o V o (p / = p o / o ) o e M gh RT

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5

Obsah. 6.1 Augustova rovnice... 61 6.2 Hmotový tok... 64. 1 Historický přehled 5 Obsah Historický přehled 5 Plynný sta hmoty 8. Jednotky tlaku................ 8.. Použíané jednotky tlaku.......... 9.. Rozlišení oblastí akua podle tlaku...... 9. Staoá ronice................ 9.. Gay

Více

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální

Více

Atomová hmotnostní jednotka, relativní atomové a molekulové hmotnosti Atomová hmotnostní jednotka u se používá k relativnímu porovnání hmotností

Atomová hmotnostní jednotka, relativní atomové a molekulové hmotnosti Atomová hmotnostní jednotka u se používá k relativnímu porovnání hmotností . Základí cheické výpočty toová hotostí jedotka, relativí atoové a olekulové hotosti toová hotostí jedotka u se používá k relativíu porováí hotostí ikročástic, atoů a olekul a je defiováa jako hotosti

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3 Obsah Fyzika je kolem nás(molekulová fyzika a termika) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Slovoúvodem 3 1 Jakvelkéjsou malé částice? 5 11 Hmotnostčástic

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod: Fluidace Úod: Fluidace je mechanická operace (hydro- nebo aeromechanická), při které se udržují tuhé částice e znosu tekuté (kapalné nebo plynné) fázi. Uplatňuje se energetice při spaloání uhlí, katalytických

Více

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115 Obsah 1. kapitola Základní vzorce a zákony z učiva 1. ročníku...8-35 Srovnávací test z učiva 1. ročníku...30-35 2. kapitola - Výkon trojfázové soustavy a kopenzace účiníku...36-49 Alternátor...36-39 Zapojení

Více

KLIMATIZACE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY A KANCELÁŘE RESIDENTIAL

KLIMATIZACE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY A KANCELÁŘE RESIDENTIAL KLIMTIZCE PRO BYTY, RODINNÉ DOMY KNCELÁŘE RESIDENTIL 2 Základní filozofie: Moderní technologie, kvalita bez koproisů Značka Toshiba je zárukou oderní technologie a výrobků té nejvyšší kvality. Toshiba

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

Světlo elektromagnetické vlnění

Světlo elektromagnetické vlnění FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Sětlo elektromagnetické lnění Sětelné jey jsou známy od pradána. Ale až 9. století se podařilo íce proniknout k podstatě sětla

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten-

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten- SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY A SÍLY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE (Ladisla Szántó) K nejětším přínosům Maxwelloýh roni patří konstatoání, že ryhlost šíření elektro- a magnetikýh ln (sětla) e akuu záisí jedině

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost

2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost Relativní atoová a elativní oleklová hotnost Předpoklady: Pedagogická poznáka: Tato a následjící dvě hodiny jso pokse a toch jiné podání pobleatiky Standadní přístp znaená několik ne zcela půhledných definicí

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn Zěny skuenství látek Pevná látka Kaalina Plyn soustava velkého očtu částic Má-li soustava v rovnovážné stavu ve všech částech stejné fyzikální a cheické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT

ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT JIŘÍ MILITKÝ, Katedra textilních ateriálů, Technická universita v Liberci, Hálkova 6 461 17 Liberec, e- ail: jiri.iliky@vslib.cz Motto: Všechno není jinak MILAN MELOUN, Katedra

Více

Základy chemické termodynamiky v příkladech

Základy chemické termodynamiky v příkladech Základy chemické termodynamiky v příkladech Karel Řehák, Ivan Cibulka a Josef Novák (8. října 2007) Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět Základy chemické termodynamiky, který je vyučován

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GEODETICKÉ SÍTĚ MODUL 02 VYROVNÁNÍ GEODETICKÝCH SÍTÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GEODETICKÉ SÍTĚ MODUL 02 VYROVNÁNÍ GEODETICKÝCH SÍTÍ OKÉ ČENÍ ECHNICKÉ RNĚ FKL ENÍ GEODEICKÉ ÍĚ MODL RONÁNÍ GEODEICKÝCH ÍÍ DIJNÍ OPOR PRO DIJNÍ PROGRM KOMINONO FORMO DI Ladsla árta a Frantšek oukup rno 5 ree: únor 6 Obsah OH Úod...5. Cíle...5. Požadoané

Více

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu 3.1.3 Rychlost a zrychlení haronického pohybu Předpoklady: 312 Kroě dráhy (výchylky) popisujee pohyb i poocí dalších dvou veličin: rychlosti a zrychlení. Jak budou vypadat jejich rovnice? Společný graf

Více

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ Účele ěření je stanovení velkost ěřené velčny, charakterzující určtou specfckou vlastnost. Specfkace ěřené velčny ůže vyžadovat údaje o dalších

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu Kinematika hmotného bodu Polohový vektor (průvodič) určuje polohu hmotného bodu v prostoru r=x, y, z pomocí souřadnic r=xi yj z k po složkách r= r 0 r r 0 = r jednotkový průvodič r r =r= x y z velikost

Více

Příklad 1: Řešení: Označení veličin: = p0. Ozn.: 0. 1 h 2. Tlak v hloubce h: Hmotnost vzduchu ve zvonu: Odtud:

Příklad 1: Řešení: Označení veličin: = p0. Ozn.: 0. 1 h 2. Tlak v hloubce h: Hmotnost vzduchu ve zvonu: Odtud: Příklad : Poáěčský zon o niřní objeu je onořen do hloubky. Sanoe obje ody, kerá nikne do zonu. Jaké honosní nožsí zduchu je nuno řiés do zonu, aby se eškerá oda ze zonu ylačila? Jaký obje zduchu usí koresor

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více