MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů Infrmvání rdičů a žáků Splupráce se specializvanými institucemi a dbrníky Primární prevence v rámci výuky na ZŠ Primární prevence mim výuku na ZŠ Nadstavbvé aktivity v rámci škly Kntakty Pstup škly při selhání preventivních patření (OPL, alkhl) Přílhy (šklní prgram prti šikaně, krizvý plán I., II., přehledy legislativy, dpručení) Zpracvala: Mgr. Markéta Illvá, šklní metdik prevence Velké Opatvice, dne 30. září 2014 Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

2 Úvd 1) Charakteristika škly: Základní škla Velké Opatvice se nachází na severu kresu Blansk, je t škla pavilónvéh typu na malém městě. Šklu navštěvuje 363 žáků v 17 třídách. Ředitelku škly je d Mgr. Karin Petrželkvá, metdikem prevence je d šklníh rku 2008/2009 Mgr. Markéta Illvá. Od šk. r. 2011/2012 se ve škle vyučuje ve všech rčnících pdle ŠVP Základní škly Velké Opatvice, kres Blansk. Škla je umístěna na rzsáhlém pzemku. Škla je pavilnvéh typu, paviln A bsahuje 1. stupeň, šklní družinu a šklní klub, paviln B tvří kanceláře vedení škly, v pavilnu C jsu třídy 2. stupně a specializvané učebny, průchzí paviln D má m.j. dyscentrum a v psledním pavilnu E je šklní jídelna, tělcvična s lezecku stěnu, dílny, relaxační místnst a šklní bazén. Sučástí škly je učebna pěstitelských prací se šklním pzemkem a skleníkem, sprtvní areál, hřiště šklní družiny. Ve škle jsu přím umístěny učebny Základní umělecké škly Velké Opatvice. S pzemkem škly susedí dětské hřiště. V klí škly se nachází les pr sprtvní využití, měst má k dispzici naučné stezky, kupaliště, sprtviště (ftbalvé hřiště, kurty) a velmi pěkné klí s cyklstezkami a přehradu. Ve městě se nacházejí dvě MŠ a již zmíněná ZUŠ. Jak rizikvý faktr se v minulých letech se stále jevil prstr zámeckéh parku (častá místa setkávání různých kmunit), prstr před Večerku (bhužel i přes vyhlášku města), kuření (řešen i ve škle), vandalismus (řešen s přestupkvu kmisí), drbné krádeže, záškláctví a také prblém sužití v klektivu. Ve šklním rce 2014/2015 škla pkračuje v uskutečňvání grantvéh prjektu OP VK Lepší start, reg. č. CZ.1.07/1.2.17/ V rámci tht prjektu pdprujeme žáky se speciálními vzdělávacími prstředky. Škla v rámci pdpry realizuje následující klíčvé aktivity: zapjení šklníh psychlga, lgpedicku péči, péči žáky se SPU frmu dyskružků, tvrbu vzdělávacích materiálů, péči žáky se zdravtním znevýhdněním, péči žáky sciálně a kulturně znevýhdněné, další vzdělávání pedaggů v dané blasti, vzdělávací prgramy a exkurze. Zejména práce šklníh psychlga je v prevenci rizikvéh chvání velmi ptřebná. Od ledna 2014 škla uskutečňuje aktivity preventivníh prjektu Naše bezvadná třída, který byl pdpřen částku Kč z rzpčtu Jihmravskéh kraje v rámci dtačníh prgramu Prevence a pžární chrana. V rámci prjektu se uskuteční tři celšklní sutěže, adaptační prgramy pr žáky 6. rčníku, preventivní prgramy, vzdělávání pr pedaggický sbr a nákup pmůcek a metdik. V červnu 2014 se nám pdařil uskutečnit Den prevence a brannsti za splupráce Aktivní zálhy Armády České republiky, SDH Velké Opatvice a pracvníků výjezdníh místa ZZS JMK Velké Opatvice. Sučástí byly také úkly z dpravní výchvy a znalstí návykvých látek. Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

3 2) Hlavní cíle prgramu: MPP je celrční prgram zaměřený na sbnstní a sciální rzvj, na výcvik v sciálně kmunikativních dvednstech dětí a na vyplnění jejich vlnéh času. Má pdprvat aktivity škly, které jsu časté u tzv. kmunitních škl. Je určen pr žáky, jejich záknné zástupce a pr všechny pracvníky škly. Zasahuje výchvnu i naukvu slžku vzdělávání během celéh šklníh rku a vede k pzitivnímu vlivňvání klimatu třídy, k zdravému živtnímu stylu, ke změně mtivace žáků a pedaggů a ke změnám vyučvacích metd. Zvýšenu pzrnst věnuje dětem se specifickými vývjvými prblémy a rizikvým chváním, zejména záškláctví, prblémvé chvání, sužití v klektivu a diagnstikvané SPCH. 3) Cílvé skupiny: žáci 1. stupně žáci 2. stupně pedaggičtí ppř. nepedaggičtí pracvníci škly záknní zástupci 4) Zaměření MPP: Náš MPP vychází z Preventivní strategie Základní škly Velké Opatvice (dále jen Strategie) a příslušné legislativy (viz Přílha 1). Je zaměřen na prevenci, evidenci a eliminaci rizikvéh chvání, vytváření zdravéh sebevědmí žáků, teambuilding žákvských klektivů i jak předcházení rizikvéh chvání a vytvření kmunikativníh prstředí na škle. S MPP jsu seznámení všichni pedaggičtí pracvnici, kpie je umístěna ve sbrvně, na www stránkách škly a u ŠMP. Aktuální infrmace jsu průběžně sdělvány třídním učitelům. Rdiče budu seznámeni s MPP na třídních schůzkách a knzultacích a prstřednictvím www stránek, žáci prstřednictvím třídních učitelů. Obecné zásady MPP (všichni učitelé ppř. nepedaggičtí pracvníci) 1) Vytvářet příjemné a klidné mikrklima škly 2) Vytvářet ptimální pdmínky pr vzdělávání žáků 3) Včas dhalvat a pdchycvat pruchy vývje, učení a chvání u žáků 4) Sustavně a pečlivě sledvat vývjvé a individuální ptřeby žáků 5) Psilvat zdravu sebedůvěru žáků 6) Učit žáky překnávat prblémy a zátěžvé situace 7) Rzlišvat hierarchii hdnt 8) Navázat úzký kntakt mezi šklu a rdiči 9) Prpagvat a nabízet dětem sprt i jinu zájmvu činnst pr smysluplné využití vlnéh času (kružky šklníh klubu, zájmvé útvary šklní družiny) 10) Ujasňvat žákům nenásilnu frmu smysl živta Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

4 Řízení a realizace preventivních aktivit Samtné ptimální klima ve škle, důvěra a pcit bezpečí jsu základem prevence a lze je realizvat s pdpru vedení škly a celéh pedaggickéh sbru, nsná část je na třídních učitelích, kteří jsu denně se žáky, knají hdiny třídníh učitele a včas infrmují ŠMP. V rámci prjektu Lepší start pracuje na škle d března 2013 šklní psychlžka Mgr. Michaela Bsákvá, která pracuje s třídními klektivy i jedntlivci. V práci prjektu Naše bezvadná třída bude realizvat vybraný dbrník preventivní prgramy pr třídní klektivy. Za průběh realizace MPP zdpvídá šklní metdik prevence (ŠMP) Mgr. Markéta Illvá, která krdinuje práci jedntlivých učitelů ppř. externích splupracvníků. ŠMP se pdílí na analýze sučasnéh stavu a zárveň na řešení jedntlivých prblémů. O průběhu naplňvání MPP infrmuje vedení škly a splu s ním pravidelně vyhdncuje aktuální situaci ve škle. Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů Další vzdělávání pedaggických pracvníků prbíhá v rámci aktuální nabídky seminářů DVPP. Seminářů se zúčastňuje nejen ŠMP a výchvná pradkyně Mgr. Libuše Mikuláškvá, ale dle zájmu a ptřeby i další pedaggvé, zejména pak třídní učitelé. Pznatky získané na seminářích jsu individuálně využívány a dále předávány ve výuce a statních aktivitách. ŠMP splupracuje s vedením škly, třídními učiteli, statními pedaggy, rdiči a institucemi. Základní pršklení pedaggů k vybraným jevům (šikana, kyberšikana, drgvá prblematika) prvádí ŠMP. V rámci prjektu Naše bezvadná třída bude pedaggický sbr pršklen vybraným dbrníkem v blasti šikany. V rámci kabinetu ŠMP, VP, VO, šklní knihvny je vyčleněna část s prpagačními materiály, literaturu a videtéku, které jsu k dispzici všem vyučujícím. Materiál je průběžně dplňván, také díky dtaci z prjektu Naše bezvadná třída. K výukvým aktivitám jsu využívány také pčítačvé materiály, CD-ROMy a internetvé prtály s tématiku drg (www.drgach.cz, šikany a kyberšikany (http://www.e-bezpeci.cz), ppř. dalších. ŠMP má také stanvené knzultační hdiny pr žáky, rdiče a pedaggy. Infrmvání rdičů a žáků žákvská knížka, infrmační letáky třídnické hdiny (lets pevně zařazené v rzvrhu hdin) knzultační hdiny ŠMP, respektive VP nástěnka prevence třídní schůzky a pravidelné knzultační hdiny pedaggů internetvé stránky škly - sekce Prevence besedy a aktivity s preventivní tématiku výstavky žákvských prací Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

5 žákvský parlament Splupráce se specializvanými institucemi a dbrníky PPP Vyškv, pracviště Bskvice, Blansk kresní metdik prevence Mgr. Michaela Raškvá, Mgr. Janíčkvá Plicie ČR, Městská plicie Velké Opatvice Kurátr René Kvapil, Michal Ševčík lékaři OSPOD MěÚ Velké Opatvice, Bskvice Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

6 Primární prevence v rámci výuky na ZŠ naukvá slžka vzdělávání Základní škla Velké Opatvice pracuje nyní pdle ŠVP Základní škly Velké Opatvice. Tyt jsu dále rzpracvány d knkrétních vzdělávacích plánů pr jedntlivé rčníky a předměty. Zde jsu zapracvány témata vztahující se k primární prevenci v naukvé slžce. Knkrétní zařazení témat viz Přílha 4. a) 1. stupeň Na prvním stupni má primární prevenci na starsti třídní učitel, záleží tedy d značné míry na jeh sbnsti, jak bude pracvat, d kterých předmětů zařadí příslušná témata. Jedná se především prvuku, přírdvědu a vlastivědu, dále pak český jazyk, výtvarnu výchvu a tělesnu výchvu. Učitelé je mají zapracvány d KVP. Mhu také využít knzultace se ŠMP. Hlavní cíle primární prevence 1. stupně ZŠ: vést žáky ke zdravému živtnímu stylu (rdiny, lidské těl, péče zdraví, zdravá výživa, partnerství, rdičvství, základy sexuální výchvy, zdravé vztahy v rámci třídních klektivů) pukázat na nebezpečí kuření, alkhlu a dalších návykvých látek využití nabídky preventivních prgramů (Nrmální je nekuřit) věnvat pzrnst včasnému dhalvání SP, SPCH či jiných pstižení prpagace sprtu a zájmvých činnstí viz nabídka kružků šklní družiny, šklníh klubu, zájmvých kružků SRPŠ, RC Mtýlek atd. a) 2. stupeň Práce na druhém stupni je velmi nárčná na krdinaci, zejména prt, aby byla zařazena a prbrána všechna témata, a přitm nedšl k jejich překrývání a přesycvání žáků infrmacemi. S tématy z blasti primární prevence se pracuje zejména v hdinách rdinné výchvy, výchvy ke zdraví, výchvy k bčanství, přírdpisu, chemie, v českém jazyce, tělesné a výtvarné výchvě. Hlavní cíle primární prevence 2. stupně ZŠ: pukázat na nebezpečí drg (využít nabídku preventivních prgramů), návykvé látky a nástrahy reklamních triků vést žáky k péči tělesné a duševní zdraví nenechat si ublížit, dát přednst zdraví a živtu zaměřit se na systematicku prfesní přípravu civilizační chrby - mžnsti, jak jim předcházet agresivita a její frmy, dmácí násilí, šikana příčiny a prevence sbní bezpečí, dětská krizvá centra, Linka bezpečí zdravé sexuální chvání, dlišnsti smysluplné využití vlnéh času Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

7 Při výuce na 1. a 2. stupni lze využít různých metd a frem práce: besedy, přednášky, interaktivní prgramy, diskuse, rzhvr, sutěže, skupinvé a samstatné práce, hry, dtazníky, prjekty, výklad. Primární prevence mim výuky na ZŠ výchvná slžka vzdělávání Hlavní cíle jsu: zajišťvat důsledné kntrly zaměřené na prevenci kuření, užívání alkhlických nápjů a návykvých látek v celém areálu škly (důsledkem je zvýšení pedaggických dzrů v budvě škly, využití ŠK v dbě plední přestávky, třídnických hdin, nabídka zajímavých aktivit) sledvat čast se pakující krátkdbé absence žáků = prevence záškláctví věnvat pzrnst prblematickým žákům neb jedntlivcům, dhalvat nevhdné chvání mezi žáky (šikana) pravidelná práce s klektivem v rámci třídnických hdin výchva k dpvědnsti za zdraví své i statních zvyšvání příznivéh klimatu ve třídních klektivech - teambuilding budvání zdravých kamarádských vztahů a ptlačvání nežáducích jevů v klektivu sledvání jedntlivců nezařazených v klektivu, hledání příčin vzniku jevu umžňvat alternativní metdy práce (zvyšvání sebedůvěry, OSV) splupráce se šklním psychlgem Nadstavbvé aktivity v rámci škly Nadstavbvými aktivitami máme na mysli vše, c se pr žáky připravuje nad rámec běžné výuky. Akce vedu k psílení třídních klektivů, k vytváření zdravéh klimatu ve škle, k smysluplnému využití vlnéh času, k upevňvání vztahů mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a veřejnstí. Část akcí je vlně přístupná a je také, zejména rdiči, velmi hjně navštěvvaná. Preventivní prgramy 1. stupeň: Prgram Rvná záda, Zdravé zuby (celrčně) Prgram Nrmální je nekuřit pr rčník (březen červen 2013) 2. stupeň: Adaptační pbyty (šklní psychlžka) preventivní prgramy v rámci prjektu Naše bezvadná třída Kmentvané prmítání dkumentárníh filmu Katka 8. rčník Oba stupně: V rámci slavy Dne dětí plánujeme zrganizvat s BESIP Týmem. Ve splupráci s Městsku knihvnu rganizujeme Nc s Andersenem. Teambuilding (práce šklní psychlžky, ŠMP a TU, ppř. pracvníka PPP dle prblémů v klektivu) Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

8 Besedy Opět zařazujeme dle aktuální nabídky, využíváme besed zejména s kurátrem (9. rčník), Plicií ČR a další. Viz také Plán akcí na šklní rk. Sprtvní aktivity Plavecký kurz (3. rčník) Lyžařský kurz Flrbal Cup (všechny rčníky) MacDnald Cup (všechny rčníky) sprtvní sutěže ŠD a ŠK, kružky ŠD a ŠK a SRPŠ Olympiáda dětí a mládeže atletické a výtvarné sutěže (pr 1. rčník) - reginální akce pr škly Třídní výlety a exkurze Vedu k psílení třídníh klektivu, psilují zdravé vzduší ve třídě a umžňují výchvně vzdělávací práci v terénu. Žáci 2. stupeň se mhu zúčastnit zahraniční exkurze d Anglie v rámci výuky Aj. Také rganizujeme adaptační pbyt s přespáním ve škle a prgram ve splupráci s Městsku knihvnu Nc s Andersenem. Pravidelně se zařazují exkurze na výstavy v MZM Brn, Muzeu Bskvicka v Bskvicích, zámky v klí (Bskvice, Rájec Jestřebí, Blansk), dpravní hřiště, Planetárium města Brna, Technické muzeum města Brna, Paviln Antrphs apd. Kulturní přady a výstavy Zařazují se během šklníh rku dle aktuální nabídky. Nejvíce splupracujeme s Památníkem města Velké Opatvice a Mravským kartgrafickým centrem Velké Opatvice. Další preventivní prgramy budu zařazeny dle nabídky. Dluhdbé prjekty pdprující zdraví Ovce a zelenina d škl Šklní mlék Akce pr rdinu a veřejnst První zvnění pr prvňáčky (1. září) Prjekt Předškláček aneb hrajeme si na šklu (průběžně) Den dětí Den bezpečnsti (červen) Slavnst Slabikáře (červen) Olympiáda 1. rčníků (květen) Pslední zvnění aneb rzlučení s deváťáky (červen) Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

9 Šklní družina Je určena dětem 1. stupně v dpledních hdinách. Děti tráví čas pd vedením vychvatelek, které mají vytvřen ŠVP pr ŠD. Družina též přádá různé akce a vede kružky (viz přílha). Šklní klub Je určen pr žáky 1. a 2. stupně. Tráví zde plední přestávku před dpledním vyučváním. ŠK nabízí různé zájmvé kružky (viz plán a kružky ŠK) a dále různé spntánní akce. Infrmační nástěnka Na 3. patře pavilnu C jsu nástěnky věnvané primární prevenci a výchvnému pradenství. Na 2. a 4. patře jsu pak nástěnky s pracemi žáků z prjektů. Ty jsu také vystaveny ve třídách. Žákvský parlament Na škle již stabilně pracuje žákvský parlament. Zástupci jedntlivých tříd d 4. rčníku se pravidelně schází s vedením škly, prezentují zájmy tříd, děti se tak učí frmulvat své myšlenky a názry, vyjadřvat mínění svých vrstevníků, nasluchat druhým, diskutvat prblémech. Přehled činnsti ŽP je na www stránkách škly, u bufetu je nástěnka ŽP. Šklní bufet Mžnst zakupení svačiny včetně vce. Žákvská knihvna Pravidelná půjčvní činnst každý den v dbě velké přestávky a ve středu d 13:30 d Knihvna funguje v Infrmačním centru a jsu zde umístěny pčítače s připjením na internet a s různými výukvými prgramy, kde si mhu žáci vyhledávat infrmace a dučvat se. V rámci GP OP VK Lepší start fungují v prstru u bufetu k rychlému vyhledání infrmací tzv. infkisky. přístupné jsu p celu dbu vyučvání. Na internetvých stránkách škly v sekci Prevence mhu žáci, rdiče a veřejnst najít důležité dkumenty a infrmace. Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

10 Plán akcí na šklní rk Září hdncení MPP, Prgramu prti šikaně a dalším prgramů za šklní rk 2013/2014 aktuální infrmace z MŠMT zpracvání krátkých infrmačních zpráv d TU splupráce na adaptačních pbytech - prjekt tvrba MPP pr šklní rk 2014/2015, aktualizace prgramů a www stránek Říjen knzultace se šklní psychlžku tvrba MPP sutěž splečný braz třídy - prjekt návštěva výstav, filmvéh představení zahájení prgramů Ovce d škl, Zdravé zuby třídní schůzky Listpad zahájení sprtvních sutěží Den prti drgám knzultace se šklní psychlžku knzultační den burzy SŠ pr žáky 8. a 9. rčníku Prsinec knzultace se šklní psychlžku preventivní prgramy kulturní prgramy s vánční tématiku, vánční besídky tříd sutěž v rámci prjektu Leden knzultace dílčí hdncení MPP Únr knzultace Den bezpečnějšíh internetu Den mateřskéh jazyka Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

11 Březen knzultace Evrpský den mzku Preventivní prgram ke kuření na 1. stupni Nrmální je nekuřit Duben Dílčí kntrla MPP knzultace se šklní psychlžku Světvý den zdraví knzultační den Květen Kmentvané prmítání filmu Katka pr 8. rčník v rámci výuky VZ XII. ODM 1. rčníků knzultace se šklní psychlžku Červen Beseda s kurátrem pr 9. rčník Den bezpečnsti Uknčení a hdncení preventivních prgramů Hdncení MPP SWOT analýza tříd Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

12 Kntakty Pedaggick-psychlgická pradna Vyškv pracviště Bskvice Pedaggick-psychlgická pradna Vyškv pracviště Blansk kresní metdik prevence Linka bezpečí neb chat.linkabezpeci.cz, Rdičvská linka Linka vzkaz dmů Internet Helpline Nárdní linka prevence AIDS prblematika dětí a drg Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

13 Pstup škly při selhání preventivních patření v případě OPL, alkhlu 1. V případě pdezření na zneužívání návykvých látek: a) prvést diskrétní šetření a phvr se žákem 2. Při důvdném pdezření: a) škla kamžitě kntaktuje rdiče event. záknné zástupce b) při pdezření na pžití vyzvat žáka k rientační zkušce c) při negativní a nesplupracující reakci rdiny škla uvědmí dbr sciálně právní chrany dítěte 3. Při průkazném zjištění návykvých látek ve škle neb v případě, že žák je prkazatelně vlivněn drgu (i alkhlem) v dbě vyučvání ředitel škly neb pracvník škly: a) Vyzvat žáka k rientační zkušce b) kntaktuje zdravtnické zařízení a zárveň uvědmí rdiče, ppř. záknné zástupce c) uvědmí dbr sciálně právní chrany dítěte 4. V případě dealerství neb pdezření na prušení 201 trestníh zákna (hržení výchvy mládeže) neb zanedbání pvinné výživy: a) škla uvědmí dbr sciálně právní chrany dítěte b) škla známí věc Plicii ČR Přílhy: Přílha 1 Šklní prgram prti šikaně Přílha 2: Krizvý plán I. Přílha 3: Krizvý plán II. Přílha 4: Témata MPP zařazená d ŠVP Základní škly Velké Opatvice Přílha 5: Přehled vybraných platných předpisů pr blast prevence sciálně patlgických jevů Přílha 6: Infrmace pr rdiče z Nárdní prtidrgvé centrály Přílha 7: Infrmace pr rdiče k šikaně Přílha 8: Kntakty Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

14 Šklní prgram prti šikaně Metdický pdklad Metdický pkyn k primární prevenci rizikvéh chvání u dětí a mládeže č.j.: 21291/ Metdický pkyn k řešení šikanvání ve šklách a šklských zařízeních č.j.: 22294/ Šikanvání Šikanvání je jakékliv chvání, jehž záměrem je ublížit, hrzit neb zastrašvat žáka, případně skupinu žáků. Spčívá v cílených a pakvaných fyzických a psychických útcích jedincem neb skupinu vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí neb z nejrůznějších důvdů nemhu bránit. V sučasnsti je také na vzestupu kyberšikana, prváděná nejčastěji pmcí mbilníh telefnu, na internetu hlavně prstřednictvím tzv. sciálních sítí. Odpvědnst škly a pedaggických pracvníků Škla je zdpvědná v suladu s ustanvením 29 zák. 561/2004 Sb., šklský zákn. Je pvinná zajišťvat bezpečnst a chranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a suvisejících aktivit, a sučasně vytvářet pdmínky pr jejich zdravý vývj a pr předcházení vzniku rizikvéh chvání (sciálně patlgických jevů). Škla, ppř. pedaggický pracvník, je dpvědná pdle zákna č. 140/1961 Sb., trestní zákn, ve znění pzdějších předpisů. Bude-li znám případ šikanvání a škla a pedaggický pracvník nepřijme v tmt hledu žádné patření, vystavuje se riziku trestníh pstihu pr neznámení, případně nepřekažení trestnéh činu. 1. Vzdělávání pedaggů 2. Šklní preventivní tým 3. Mapvání situace 4. Splečný pstup při řešení šikanvání 5. Prevence v třídních hdinách 6. Prevence ve vyučvání 7. Prevence ve šklním živtě mim vyučvání šklní klub, přestávky 8. Ochranný režim Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

15 9. Šklní pradenské služby 10. Splupráce se specializvanými institucemi, Plicií České republiky, OSPOD 11. Splupráce s rdiči 12. Vztahy se šklami v klí 13. Evaluace Ad 1. Vzdělávání pedaggů Základní pršklení a seznámení se šklním prgramem prvede ŠMP Mgr. Markéta Illvá. Pzrnst bude věnvána jak šikaně, tak klimatu třídy a kyberšikaně. Vedení škly ve splupráci zajistí vzdělávání pracvníků (pedaggických i nepedaggických) v akreditvaných kurzech k prblematice šikanvání. Vzdělávaní pedaggických pracvníků se řidí 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., dalším vzdělávaní pedaggických pracvníků, akreditační kmisi a kariérním systému pedaggických pracvníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Prgram vzdělávání pdléhá aktuální situaci a nabídce akreditvaných pracvišť. V rámci prjektu Naše bezvadná třída prvede šklení pedaggů k šikaně vybraný dbrník. K samstudiu jsu dpručeny různé metdické a pmcné materiály: KOLÁŘ, M. Blest šikanvání. Praha : Prtál, 2001 PARRY, J., CARRINGTON, G. : Čelíme šikanvání. Sbrník metd. Šklní prgram prti šikanván, MŠMT Metdický pkyn MŠMT k prevenci a řešení šikanvání mezi žáky škl Čj / Materiály jsu průběžně aktualizvány a dplňvány. Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

16 Ad. 2. Šklní preventivní tým Šklní preventivní tým (dále jen ŠPT) je určen k rychlému řešení aktuálních prblémů, úzké splupráci a k prsazvání MPP a Prgramu prti šikanvání. Členy ŠPT jsu ŘŠ (Mgr. Karin Petrželkvá), ZŘŠ (Mgr. Marie Šimáčkvá), výchvný pradce (Mgr. Libuše Mikuláškvá), šklní metdik prevence (Mgr. Markéta Illvá) a příslušní třídní učitelé. ŠPT lze aktuálně dplnit či přeskupit pdle situace. Ad. 3 Mapvání situace ŠMP Mgr. Markéta Illvá připraví pr TU během začátku šklníh rku jednduchý dtazník pr žáky, který vypracují během třídnických hdin. ŠMP Dtazník vyhdntí a s výsledky seznámí ŠPT a pedaggicku radu. Výsledky vlivní práci TU, ŠMP a výchvné pradkyně při knkrétním plánvání prevence. Ad. 4 Splečný pstup při řešení šikanvání Pracvníci škly pstupují pdle Krizvéh scénáře I. A Krizvéh scénáře II., který je sučástí tht prgramu (viz přílhy). Ad. 5 Prevence v třídních hdinách Třídní učitelé vypracují se žáky dtazníky, seznámí se s výsledky a ve třídních hdinách pracují se žáky tak, aby předcházeli mžné šikaně, naplňují MPP. Materiály pr práci budu k dispzici u ŠMP Mgr. Markéty Illvé. Ta zajistí předávání infrmací a metdik také na pedaggických radách a prvzních pradách. Ad. 6 Prevence ve výuce Vyučující při své práci v hdinách sledují práci třídy a svým přístupem půsbí preventivně na klektiv třídy, naplňují MPP. Případné pdněty předají ŠMP viz Krizvý plán I. Ad. 7 Prevence ve šklním živtě mim vyučvání Škla zajišťuje žákům pbyt ve šklní družině a šklním klubu, kde vychvatelky pracují dle ŠVP a MPP a svým přístupem, aktivní činnstí a vedením klektivu aktivně prvádí prevenci prti šikaně. Využívají materiály ŠD a ŠK, ŠMP a MPP. Přehled vlnčasvých aktivit je vždy sučástí MPP, na www stránkách škly, Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

17 nástěnkách. Ad. 8 Ochranný režim Škla má vypracvaný pdrbný šklní řád, se kterým vždy na začátku rku seznámí žáky a rdiče. Šklní řád je vlně přístupný na www adrese škly Ad 9. Šklní pradenské služby ŠMP Mgr. Markéta Illvá (kabinet ŠMP,) knzultační hdiny čtvrtek 8:00 9:40, telefn Výchvný pradce Mgr. Mikuláškvá (kabinet výchv. pradce), knzultační hdiny pndělí 9:00 9:30, čtvrtek 7:50 8:40, telefn Zde také k dispzici případné kntakty na specializvaná pracviště, nástěnka prevence na chdbě C2. Ad. 10 Splupráce se specializvanými institucemi a Plicií ČR Při řešení případů šikany splupracvat s institucemi: PPP Vyškv, pracviště Bskvice PPP Vyškv, pracviště Blansk OMP Mgr. Michaela Raškvá Plicie ČR OSPOD Případně další instituce zabývající se danu prblematiku SVP, kurátr atd. Ad. 11 Splupráce s rdiči Zákn 359/1999 Sb. 7 (práv upzrnit rdiče), zákn 561/2004 Sb. 21 (práv na infrmvanst), internetvé stránky škly sekce Prevence, třídní schůzky a knzultace, telefny, vé adresy učitelů, letáky s infrmacemi. P prvedeném šetření jsu rdiče infrmváni (viz krizvé plány). Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

18 Ad. 12 Splupráce se šklami v klí Při přestupech žáků a při řešení šikany žáků více škl splupracujeme. Kntakty na škly v klí v kanceláři škly. Ad. 13 Evaluace Na knci šklníh rku v rámci hdncení MPP se prvede také vyhdncení splečnéh pstupu. Na pčátku dalšíh šk. rku se ptm prvnají dtazníky (viz výše) s předchzím bdbím. Hdncení prvede ŠMP ve splupráci se ŠPT a TU, seznámí pedaggicku radu. Vypracvala: Mgr. Markéta Illvá (ŠMP) Velké Opatvice dne 1. září 2009, aktualizace 1. září 2014 Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

19 Telefnní kntakty: Krizvý plán I. (1. a 2. stadium šikany, kyberšikana) 1. P bdržení známení či při pdezření na šikanu neprdleně infrmvat ŠMP Mgr. Markétu Illvu (kabinet ŠMP, telefn ), výchvnu pradkyni Mgr. Libuši Mikuláškvu (kabinet výchvné pradkyně, telefn ), případně zástupkyni ředitelky (Mgr. Marie Šimáčkvá, telefn ) 2. Vyšetřvání přebírá šklní preventivní tým (výše uvedení, ředitelka škly Mgr. Karin Petrželkvá), ppř. příslušný TU 3. Vedením rzhvrů s infrmátry, agresry a běťmi jsu pvěřeny především ŠMP a výchvná pradkyně 4. Ostatní pedaggvé jsu nápmcni dle pkynů šklníh preventivníh týmu 5. Infrmváním rdičů je pvěřena ředitelka škly, zástupkyně neb příslušný TU (dle závažnsti) 6. Uzavření případu prvede šklní preventivní tým, archivaci prtklů prvede ředitelka škly, ŠMP, výchvná pradkyně a příslušný TU 7. Pedaggická rada prjedná na základě infrmace ředitelky škly případné výchvné neb klasifikační patření. 8. Rdiče běti i agresrů jsu s výsledky seznámeni prstřednictvím výchvných kmisí (ředitelka škly, ŠMP, výchvná pradkyně, TU). 9. Třídu infrmuje v přiměřené míře s hledem na běti a scimetrické šetření prvede ŠMP, výchvná pradkyně a TU (dle dhdy případně OMP Michaela Raškvá, OPPP Vyškv, pracviště Blansk). 10. Pdle závažnsti náleží ředitelce škly hlašvací pvinnst příslušným rgánům (plicie, OSPOD). Mgr. Markéta Illvá ŠMP Mgr. Libuše Mikuláškvá výchvná pradkyně Mgr. Marie Šimáčkvá ZŘŠ Mgr. Karin Petrželkvá ŘŠ Plicie ČR služebna Letvice 158 OSPOD p. Petrů PPP Vyškv, pracviště Blansk Mgr. M. Raškvá Vypracvala: Mgr. Markéta Illvá ŠMP Velké Opatvice dne 1. září 2009, aktualizace 1. září 2014 Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

20 Krizvý plán II. (3. až 5. stadium šikany) 1. V první fázi překnat šk a neprdleně zajistit chranu běti a zárveň infrmvat ŠMP (Mgr. Markéta Illvá), výchvnu pradkyni (Mgr. Libuše Mikuláškvá), ppřípadě ZŘŠ ( Mgr. Marie Šimáčkvá). Není mžné žáky nechat bez dzru, prt může infrmaci předat i splehlivý žák! 2. Oběti pskytnut první pmc (výchvná pradkyně Mgr. Mikuláškvá a Mgr. Pavla Müllervá zdravtníci škly), ppřípadě zavlat neprdleně LSPP. 3. Zárveň izlvat agresry, aby nemhl djít k dmluvě mezi nimi a mezi nimi a svědky. Zde splupracují statní pedaggičtí pracvníci dle pkynů šklníh preventivníh týmu. 4. Ředitelka škly Mgr. Karin Petrželkvá (v její nepřítmnsti ZŘŠ) má ze zákna hlašvací pvinnst, prt neprdleně dle závažnsti hlásí příslušným rgánů (Plicie ČR). 5. Šklní preventivní tým prvede vlastní šetření, pracvníci škly jsu nápmcni při vyšetřvání a plně splupracují s Plicií ČR. 6. Infrmvání rdičů prvede ředitelka škly ve splupráci s Plicíí ČR. 7. Uzavření případu prvede šklní preventivní tým, archivaci prtklů prvede ředitelka škly, ŠMP, výchvná pradkyně a příslušný TU. 8. Pedaggická rada prjedná na základě infrmace ředitelky škly případné výchvné neb klasifikační patření. 9. Rdiče běti i agresrů jsu s výsledky seznámeni prstřednictvím výchvných kmisí (ředitelka škly, ŠMP, výchvná pradkyně, TU). 10. Třídu infrmuje v přiměřené míře s hledem na běti a scimetrické šetření prvede ŠMP, výchvná pradkyně a TU (dle dhdy případně OMP Michaela Raškvá, PPP Vyškv, pracviště Blansk). Telefnní kntakty: Mgr. Markéta Illvá ŠMP Mgr. Libuše Mikuláškvá výchvná pradkyně Mgr. Marie Šimáčkvá ZŘŠ Mgr. Karin Petrželkvá ŘŠ Plicie ČR služebna Letvice 158 OSPOD p. Petrů PPP Vyškv, pracviště Mgr. M. Raškvá Blansk LSPP výjezd V. Opatvice 155 Vypracvala: Mgr. Markéta Illvá ŠMP Velké Opatvice dne 1.září 2009, aktualizace 1.září 2014 Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

Školní program prevence Základní školy Dr. Františka Ladislava Riegra pro školní rok 2015/2016

Školní program prevence Základní školy Dr. Františka Ladislava Riegra pro školní rok 2015/2016 Šklní prgram prevence Základní škly Dr. Františka Ladislava Riegra pr šklní rk 2015/2016 Garant prgramu: Mgr. Karel Strnad, ředitel škly Metdik prevence: Mgr. Iva Kucká, Mgr. Šárka Sedláčkvá Výchvný pradce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) ZŠ Velké Opatovice Pod Strážnicí 499 679 63 Velké Opatovice www.zsvelkeopatovice.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok 2012/2013 Obsah: o Úvod (cíle programu, cílové skupina, zaměření a obecné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Integrvaná střední škla Cheb Obrněné brigády 2258/6 350 11 Cheb tel. / fax: 354 408 011, 734 522 684 e-mail: inf@iss-cheb.cz IČ: 00077461 Zřizvatel: KÚ Karlvy Vary,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Základní škola Mělník - Pšovka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Mělník - Pšovka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla Mělník - Pšvka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ÚVOD Drgvá prblematika se stala celsplečenský prblémem. Sciálně patlgické jevy se dtýkají dětí, které navštěvují základní šklu. Věkvá hranice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Preventivní prgram k prevenci rizikvéh chvání č. 482/PR/2015 ze dne 30. 8. 2015 nabývá

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Oddíl I. Základní úkl dmva mládeže Dmv mládeže má za úkl zabezpečit ubytvání, stravvání a výchvu, která navazuje na výchvně vzdělávací činnst Střední průmyslvé škly a Obchdní akademie,

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více