MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů Infrmvání rdičů a žáků Splupráce se specializvanými institucemi a dbrníky Primární prevence v rámci výuky na ZŠ Primární prevence mim výuku na ZŠ Nadstavbvé aktivity v rámci škly Kntakty Pstup škly při selhání preventivních patření (OPL, alkhl) Přílhy (šklní prgram prti šikaně, krizvý plán I., II., přehledy legislativy, dpručení) Zpracvala: Mgr. Markéta Illvá, šklní metdik prevence Velké Opatvice, dne 30. září 2014 Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

2 Úvd 1) Charakteristika škly: Základní škla Velké Opatvice se nachází na severu kresu Blansk, je t škla pavilónvéh typu na malém městě. Šklu navštěvuje 363 žáků v 17 třídách. Ředitelku škly je d Mgr. Karin Petrželkvá, metdikem prevence je d šklníh rku 2008/2009 Mgr. Markéta Illvá. Od šk. r. 2011/2012 se ve škle vyučuje ve všech rčnících pdle ŠVP Základní škly Velké Opatvice, kres Blansk. Škla je umístěna na rzsáhlém pzemku. Škla je pavilnvéh typu, paviln A bsahuje 1. stupeň, šklní družinu a šklní klub, paviln B tvří kanceláře vedení škly, v pavilnu C jsu třídy 2. stupně a specializvané učebny, průchzí paviln D má m.j. dyscentrum a v psledním pavilnu E je šklní jídelna, tělcvična s lezecku stěnu, dílny, relaxační místnst a šklní bazén. Sučástí škly je učebna pěstitelských prací se šklním pzemkem a skleníkem, sprtvní areál, hřiště šklní družiny. Ve škle jsu přím umístěny učebny Základní umělecké škly Velké Opatvice. S pzemkem škly susedí dětské hřiště. V klí škly se nachází les pr sprtvní využití, měst má k dispzici naučné stezky, kupaliště, sprtviště (ftbalvé hřiště, kurty) a velmi pěkné klí s cyklstezkami a přehradu. Ve městě se nacházejí dvě MŠ a již zmíněná ZUŠ. Jak rizikvý faktr se v minulých letech se stále jevil prstr zámeckéh parku (častá místa setkávání různých kmunit), prstr před Večerku (bhužel i přes vyhlášku města), kuření (řešen i ve škle), vandalismus (řešen s přestupkvu kmisí), drbné krádeže, záškláctví a také prblém sužití v klektivu. Ve šklním rce 2014/2015 škla pkračuje v uskutečňvání grantvéh prjektu OP VK Lepší start, reg. č. CZ.1.07/1.2.17/ V rámci tht prjektu pdprujeme žáky se speciálními vzdělávacími prstředky. Škla v rámci pdpry realizuje následující klíčvé aktivity: zapjení šklníh psychlga, lgpedicku péči, péči žáky se SPU frmu dyskružků, tvrbu vzdělávacích materiálů, péči žáky se zdravtním znevýhdněním, péči žáky sciálně a kulturně znevýhdněné, další vzdělávání pedaggů v dané blasti, vzdělávací prgramy a exkurze. Zejména práce šklníh psychlga je v prevenci rizikvéh chvání velmi ptřebná. Od ledna 2014 škla uskutečňuje aktivity preventivníh prjektu Naše bezvadná třída, který byl pdpřen částku Kč z rzpčtu Jihmravskéh kraje v rámci dtačníh prgramu Prevence a pžární chrana. V rámci prjektu se uskuteční tři celšklní sutěže, adaptační prgramy pr žáky 6. rčníku, preventivní prgramy, vzdělávání pr pedaggický sbr a nákup pmůcek a metdik. V červnu 2014 se nám pdařil uskutečnit Den prevence a brannsti za splupráce Aktivní zálhy Armády České republiky, SDH Velké Opatvice a pracvníků výjezdníh místa ZZS JMK Velké Opatvice. Sučástí byly také úkly z dpravní výchvy a znalstí návykvých látek. Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

3 2) Hlavní cíle prgramu: MPP je celrční prgram zaměřený na sbnstní a sciální rzvj, na výcvik v sciálně kmunikativních dvednstech dětí a na vyplnění jejich vlnéh času. Má pdprvat aktivity škly, které jsu časté u tzv. kmunitních škl. Je určen pr žáky, jejich záknné zástupce a pr všechny pracvníky škly. Zasahuje výchvnu i naukvu slžku vzdělávání během celéh šklníh rku a vede k pzitivnímu vlivňvání klimatu třídy, k zdravému živtnímu stylu, ke změně mtivace žáků a pedaggů a ke změnám vyučvacích metd. Zvýšenu pzrnst věnuje dětem se specifickými vývjvými prblémy a rizikvým chváním, zejména záškláctví, prblémvé chvání, sužití v klektivu a diagnstikvané SPCH. 3) Cílvé skupiny: žáci 1. stupně žáci 2. stupně pedaggičtí ppř. nepedaggičtí pracvníci škly záknní zástupci 4) Zaměření MPP: Náš MPP vychází z Preventivní strategie Základní škly Velké Opatvice (dále jen Strategie) a příslušné legislativy (viz Přílha 1). Je zaměřen na prevenci, evidenci a eliminaci rizikvéh chvání, vytváření zdravéh sebevědmí žáků, teambuilding žákvských klektivů i jak předcházení rizikvéh chvání a vytvření kmunikativníh prstředí na škle. S MPP jsu seznámení všichni pedaggičtí pracvnici, kpie je umístěna ve sbrvně, na www stránkách škly a u ŠMP. Aktuální infrmace jsu průběžně sdělvány třídním učitelům. Rdiče budu seznámeni s MPP na třídních schůzkách a knzultacích a prstřednictvím www stránek, žáci prstřednictvím třídních učitelů. Obecné zásady MPP (všichni učitelé ppř. nepedaggičtí pracvníci) 1) Vytvářet příjemné a klidné mikrklima škly 2) Vytvářet ptimální pdmínky pr vzdělávání žáků 3) Včas dhalvat a pdchycvat pruchy vývje, učení a chvání u žáků 4) Sustavně a pečlivě sledvat vývjvé a individuální ptřeby žáků 5) Psilvat zdravu sebedůvěru žáků 6) Učit žáky překnávat prblémy a zátěžvé situace 7) Rzlišvat hierarchii hdnt 8) Navázat úzký kntakt mezi šklu a rdiči 9) Prpagvat a nabízet dětem sprt i jinu zájmvu činnst pr smysluplné využití vlnéh času (kružky šklníh klubu, zájmvé útvary šklní družiny) 10) Ujasňvat žákům nenásilnu frmu smysl živta Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

4 Řízení a realizace preventivních aktivit Samtné ptimální klima ve škle, důvěra a pcit bezpečí jsu základem prevence a lze je realizvat s pdpru vedení škly a celéh pedaggickéh sbru, nsná část je na třídních učitelích, kteří jsu denně se žáky, knají hdiny třídníh učitele a včas infrmují ŠMP. V rámci prjektu Lepší start pracuje na škle d března 2013 šklní psychlžka Mgr. Michaela Bsákvá, která pracuje s třídními klektivy i jedntlivci. V práci prjektu Naše bezvadná třída bude realizvat vybraný dbrník preventivní prgramy pr třídní klektivy. Za průběh realizace MPP zdpvídá šklní metdik prevence (ŠMP) Mgr. Markéta Illvá, která krdinuje práci jedntlivých učitelů ppř. externích splupracvníků. ŠMP se pdílí na analýze sučasnéh stavu a zárveň na řešení jedntlivých prblémů. O průběhu naplňvání MPP infrmuje vedení škly a splu s ním pravidelně vyhdncuje aktuální situaci ve škle. Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů Další vzdělávání pedaggických pracvníků prbíhá v rámci aktuální nabídky seminářů DVPP. Seminářů se zúčastňuje nejen ŠMP a výchvná pradkyně Mgr. Libuše Mikuláškvá, ale dle zájmu a ptřeby i další pedaggvé, zejména pak třídní učitelé. Pznatky získané na seminářích jsu individuálně využívány a dále předávány ve výuce a statních aktivitách. ŠMP splupracuje s vedením škly, třídními učiteli, statními pedaggy, rdiči a institucemi. Základní pršklení pedaggů k vybraným jevům (šikana, kyberšikana, drgvá prblematika) prvádí ŠMP. V rámci prjektu Naše bezvadná třída bude pedaggický sbr pršklen vybraným dbrníkem v blasti šikany. V rámci kabinetu ŠMP, VP, VO, šklní knihvny je vyčleněna část s prpagačními materiály, literaturu a videtéku, které jsu k dispzici všem vyučujícím. Materiál je průběžně dplňván, také díky dtaci z prjektu Naše bezvadná třída. K výukvým aktivitám jsu využívány také pčítačvé materiály, CD-ROMy a internetvé prtály s tématiku drg ( šikany a kyberšikany ( ppř. dalších. ŠMP má také stanvené knzultační hdiny pr žáky, rdiče a pedaggy. Infrmvání rdičů a žáků žákvská knížka, infrmační letáky třídnické hdiny (lets pevně zařazené v rzvrhu hdin) knzultační hdiny ŠMP, respektive VP nástěnka prevence třídní schůzky a pravidelné knzultační hdiny pedaggů internetvé stránky škly - sekce Prevence besedy a aktivity s preventivní tématiku výstavky žákvských prací Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

5 žákvský parlament Splupráce se specializvanými institucemi a dbrníky PPP Vyškv, pracviště Bskvice, Blansk kresní metdik prevence Mgr. Michaela Raškvá, Mgr. Janíčkvá Plicie ČR, Městská plicie Velké Opatvice Kurátr René Kvapil, Michal Ševčík lékaři OSPOD MěÚ Velké Opatvice, Bskvice Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

6 Primární prevence v rámci výuky na ZŠ naukvá slžka vzdělávání Základní škla Velké Opatvice pracuje nyní pdle ŠVP Základní škly Velké Opatvice. Tyt jsu dále rzpracvány d knkrétních vzdělávacích plánů pr jedntlivé rčníky a předměty. Zde jsu zapracvány témata vztahující se k primární prevenci v naukvé slžce. Knkrétní zařazení témat viz Přílha 4. a) 1. stupeň Na prvním stupni má primární prevenci na starsti třídní učitel, záleží tedy d značné míry na jeh sbnsti, jak bude pracvat, d kterých předmětů zařadí příslušná témata. Jedná se především prvuku, přírdvědu a vlastivědu, dále pak český jazyk, výtvarnu výchvu a tělesnu výchvu. Učitelé je mají zapracvány d KVP. Mhu také využít knzultace se ŠMP. Hlavní cíle primární prevence 1. stupně ZŠ: vést žáky ke zdravému živtnímu stylu (rdiny, lidské těl, péče zdraví, zdravá výživa, partnerství, rdičvství, základy sexuální výchvy, zdravé vztahy v rámci třídních klektivů) pukázat na nebezpečí kuření, alkhlu a dalších návykvých látek využití nabídky preventivních prgramů (Nrmální je nekuřit) věnvat pzrnst včasnému dhalvání SP, SPCH či jiných pstižení prpagace sprtu a zájmvých činnstí viz nabídka kružků šklní družiny, šklníh klubu, zájmvých kružků SRPŠ, RC Mtýlek atd. a) 2. stupeň Práce na druhém stupni je velmi nárčná na krdinaci, zejména prt, aby byla zařazena a prbrána všechna témata, a přitm nedšl k jejich překrývání a přesycvání žáků infrmacemi. S tématy z blasti primární prevence se pracuje zejména v hdinách rdinné výchvy, výchvy ke zdraví, výchvy k bčanství, přírdpisu, chemie, v českém jazyce, tělesné a výtvarné výchvě. Hlavní cíle primární prevence 2. stupně ZŠ: pukázat na nebezpečí drg (využít nabídku preventivních prgramů), návykvé látky a nástrahy reklamních triků vést žáky k péči tělesné a duševní zdraví nenechat si ublížit, dát přednst zdraví a živtu zaměřit se na systematicku prfesní přípravu civilizační chrby - mžnsti, jak jim předcházet agresivita a její frmy, dmácí násilí, šikana příčiny a prevence sbní bezpečí, dětská krizvá centra, Linka bezpečí zdravé sexuální chvání, dlišnsti smysluplné využití vlnéh času Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

7 Při výuce na 1. a 2. stupni lze využít různých metd a frem práce: besedy, přednášky, interaktivní prgramy, diskuse, rzhvr, sutěže, skupinvé a samstatné práce, hry, dtazníky, prjekty, výklad. Primární prevence mim výuky na ZŠ výchvná slžka vzdělávání Hlavní cíle jsu: zajišťvat důsledné kntrly zaměřené na prevenci kuření, užívání alkhlických nápjů a návykvých látek v celém areálu škly (důsledkem je zvýšení pedaggických dzrů v budvě škly, využití ŠK v dbě plední přestávky, třídnických hdin, nabídka zajímavých aktivit) sledvat čast se pakující krátkdbé absence žáků = prevence záškláctví věnvat pzrnst prblematickým žákům neb jedntlivcům, dhalvat nevhdné chvání mezi žáky (šikana) pravidelná práce s klektivem v rámci třídnických hdin výchva k dpvědnsti za zdraví své i statních zvyšvání příznivéh klimatu ve třídních klektivech - teambuilding budvání zdravých kamarádských vztahů a ptlačvání nežáducích jevů v klektivu sledvání jedntlivců nezařazených v klektivu, hledání příčin vzniku jevu umžňvat alternativní metdy práce (zvyšvání sebedůvěry, OSV) splupráce se šklním psychlgem Nadstavbvé aktivity v rámci škly Nadstavbvými aktivitami máme na mysli vše, c se pr žáky připravuje nad rámec běžné výuky. Akce vedu k psílení třídních klektivů, k vytváření zdravéh klimatu ve škle, k smysluplnému využití vlnéh času, k upevňvání vztahů mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a veřejnstí. Část akcí je vlně přístupná a je také, zejména rdiči, velmi hjně navštěvvaná. Preventivní prgramy 1. stupeň: Prgram Rvná záda, Zdravé zuby (celrčně) Prgram Nrmální je nekuřit pr rčník (březen červen 2013) 2. stupeň: Adaptační pbyty (šklní psychlžka) preventivní prgramy v rámci prjektu Naše bezvadná třída Kmentvané prmítání dkumentárníh filmu Katka 8. rčník Oba stupně: V rámci slavy Dne dětí plánujeme zrganizvat s BESIP Týmem. Ve splupráci s Městsku knihvnu rganizujeme Nc s Andersenem. Teambuilding (práce šklní psychlžky, ŠMP a TU, ppř. pracvníka PPP dle prblémů v klektivu) Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

8 Besedy Opět zařazujeme dle aktuální nabídky, využíváme besed zejména s kurátrem (9. rčník), Plicií ČR a další. Viz také Plán akcí na šklní rk. Sprtvní aktivity Plavecký kurz (3. rčník) Lyžařský kurz Flrbal Cup (všechny rčníky) MacDnald Cup (všechny rčníky) sprtvní sutěže ŠD a ŠK, kružky ŠD a ŠK a SRPŠ Olympiáda dětí a mládeže atletické a výtvarné sutěže (pr 1. rčník) - reginální akce pr škly Třídní výlety a exkurze Vedu k psílení třídníh klektivu, psilují zdravé vzduší ve třídě a umžňují výchvně vzdělávací práci v terénu. Žáci 2. stupeň se mhu zúčastnit zahraniční exkurze d Anglie v rámci výuky Aj. Také rganizujeme adaptační pbyt s přespáním ve škle a prgram ve splupráci s Městsku knihvnu Nc s Andersenem. Pravidelně se zařazují exkurze na výstavy v MZM Brn, Muzeu Bskvicka v Bskvicích, zámky v klí (Bskvice, Rájec Jestřebí, Blansk), dpravní hřiště, Planetárium města Brna, Technické muzeum města Brna, Paviln Antrphs apd. Kulturní přady a výstavy Zařazují se během šklníh rku dle aktuální nabídky. Nejvíce splupracujeme s Památníkem města Velké Opatvice a Mravským kartgrafickým centrem Velké Opatvice. Další preventivní prgramy budu zařazeny dle nabídky. Dluhdbé prjekty pdprující zdraví Ovce a zelenina d škl Šklní mlék Akce pr rdinu a veřejnst První zvnění pr prvňáčky (1. září) Prjekt Předškláček aneb hrajeme si na šklu (průběžně) Den dětí Den bezpečnsti (červen) Slavnst Slabikáře (červen) Olympiáda 1. rčníků (květen) Pslední zvnění aneb rzlučení s deváťáky (červen) Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

9 Šklní družina Je určena dětem 1. stupně v dpledních hdinách. Děti tráví čas pd vedením vychvatelek, které mají vytvřen ŠVP pr ŠD. Družina též přádá různé akce a vede kružky (viz přílha). Šklní klub Je určen pr žáky 1. a 2. stupně. Tráví zde plední přestávku před dpledním vyučváním. ŠK nabízí různé zájmvé kružky (viz plán a kružky ŠK) a dále různé spntánní akce. Infrmační nástěnka Na 3. patře pavilnu C jsu nástěnky věnvané primární prevenci a výchvnému pradenství. Na 2. a 4. patře jsu pak nástěnky s pracemi žáků z prjektů. Ty jsu také vystaveny ve třídách. Žákvský parlament Na škle již stabilně pracuje žákvský parlament. Zástupci jedntlivých tříd d 4. rčníku se pravidelně schází s vedením škly, prezentují zájmy tříd, děti se tak učí frmulvat své myšlenky a názry, vyjadřvat mínění svých vrstevníků, nasluchat druhým, diskutvat prblémech. Přehled činnsti ŽP je na www stránkách škly, u bufetu je nástěnka ŽP. Šklní bufet Mžnst zakupení svačiny včetně vce. Žákvská knihvna Pravidelná půjčvní činnst každý den v dbě velké přestávky a ve středu d 13:30 d Knihvna funguje v Infrmačním centru a jsu zde umístěny pčítače s připjením na internet a s různými výukvými prgramy, kde si mhu žáci vyhledávat infrmace a dučvat se. V rámci GP OP VK Lepší start fungují v prstru u bufetu k rychlému vyhledání infrmací tzv. infkisky. přístupné jsu p celu dbu vyučvání. Na internetvých stránkách škly v sekci Prevence mhu žáci, rdiče a veřejnst najít důležité dkumenty a infrmace. Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

10 Plán akcí na šklní rk Září hdncení MPP, Prgramu prti šikaně a dalším prgramů za šklní rk 2013/2014 aktuální infrmace z MŠMT zpracvání krátkých infrmačních zpráv d TU splupráce na adaptačních pbytech - prjekt tvrba MPP pr šklní rk 2014/2015, aktualizace prgramů a www stránek Říjen knzultace se šklní psychlžku tvrba MPP sutěž splečný braz třídy - prjekt návštěva výstav, filmvéh představení zahájení prgramů Ovce d škl, Zdravé zuby třídní schůzky Listpad zahájení sprtvních sutěží Den prti drgám knzultace se šklní psychlžku knzultační den burzy SŠ pr žáky 8. a 9. rčníku Prsinec knzultace se šklní psychlžku preventivní prgramy kulturní prgramy s vánční tématiku, vánční besídky tříd sutěž v rámci prjektu Leden knzultace dílčí hdncení MPP Únr knzultace Den bezpečnějšíh internetu Den mateřskéh jazyka Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

11 Březen knzultace Evrpský den mzku Preventivní prgram ke kuření na 1. stupni Nrmální je nekuřit Duben Dílčí kntrla MPP knzultace se šklní psychlžku Světvý den zdraví knzultační den Květen Kmentvané prmítání filmu Katka pr 8. rčník v rámci výuky VZ XII. ODM 1. rčníků knzultace se šklní psychlžku Červen Beseda s kurátrem pr 9. rčník Den bezpečnsti Uknčení a hdncení preventivních prgramů Hdncení MPP SWOT analýza tříd Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

12 Kntakty Pedaggick-psychlgická pradna Vyškv pracviště Bskvice Pedaggick-psychlgická pradna Vyškv pracviště Blansk kresní metdik prevence Linka bezpečí neb chat.linkabezpeci.cz, Rdičvská linka Linka vzkaz dmů Internet Helpline Nárdní linka prevence AIDS prblematika dětí a drg Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

13 Pstup škly při selhání preventivních patření v případě OPL, alkhlu 1. V případě pdezření na zneužívání návykvých látek: a) prvést diskrétní šetření a phvr se žákem 2. Při důvdném pdezření: a) škla kamžitě kntaktuje rdiče event. záknné zástupce b) při pdezření na pžití vyzvat žáka k rientační zkušce c) při negativní a nesplupracující reakci rdiny škla uvědmí dbr sciálně právní chrany dítěte 3. Při průkazném zjištění návykvých látek ve škle neb v případě, že žák je prkazatelně vlivněn drgu (i alkhlem) v dbě vyučvání ředitel škly neb pracvník škly: a) Vyzvat žáka k rientační zkušce b) kntaktuje zdravtnické zařízení a zárveň uvědmí rdiče, ppř. záknné zástupce c) uvědmí dbr sciálně právní chrany dítěte 4. V případě dealerství neb pdezření na prušení 201 trestníh zákna (hržení výchvy mládeže) neb zanedbání pvinné výživy: a) škla uvědmí dbr sciálně právní chrany dítěte b) škla známí věc Plicii ČR Přílhy: Přílha 1 Šklní prgram prti šikaně Přílha 2: Krizvý plán I. Přílha 3: Krizvý plán II. Přílha 4: Témata MPP zařazená d ŠVP Základní škly Velké Opatvice Přílha 5: Přehled vybraných platných předpisů pr blast prevence sciálně patlgických jevů Přílha 6: Infrmace pr rdiče z Nárdní prtidrgvé centrály Přílha 7: Infrmace pr rdiče k šikaně Přílha 8: Kntakty Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

14 Šklní prgram prti šikaně Metdický pdklad Metdický pkyn k primární prevenci rizikvéh chvání u dětí a mládeže č.j.: 21291/ Metdický pkyn k řešení šikanvání ve šklách a šklských zařízeních č.j.: 22294/ Šikanvání Šikanvání je jakékliv chvání, jehž záměrem je ublížit, hrzit neb zastrašvat žáka, případně skupinu žáků. Spčívá v cílených a pakvaných fyzických a psychických útcích jedincem neb skupinu vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí neb z nejrůznějších důvdů nemhu bránit. V sučasnsti je také na vzestupu kyberšikana, prváděná nejčastěji pmcí mbilníh telefnu, na internetu hlavně prstřednictvím tzv. sciálních sítí. Odpvědnst škly a pedaggických pracvníků Škla je zdpvědná v suladu s ustanvením 29 zák. 561/2004 Sb., šklský zákn. Je pvinná zajišťvat bezpečnst a chranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a suvisejících aktivit, a sučasně vytvářet pdmínky pr jejich zdravý vývj a pr předcházení vzniku rizikvéh chvání (sciálně patlgických jevů). Škla, ppř. pedaggický pracvník, je dpvědná pdle zákna č. 140/1961 Sb., trestní zákn, ve znění pzdějších předpisů. Bude-li znám případ šikanvání a škla a pedaggický pracvník nepřijme v tmt hledu žádné patření, vystavuje se riziku trestníh pstihu pr neznámení, případně nepřekažení trestnéh činu. 1. Vzdělávání pedaggů 2. Šklní preventivní tým 3. Mapvání situace 4. Splečný pstup při řešení šikanvání 5. Prevence v třídních hdinách 6. Prevence ve vyučvání 7. Prevence ve šklním živtě mim vyučvání šklní klub, přestávky 8. Ochranný režim Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

15 9. Šklní pradenské služby 10. Splupráce se specializvanými institucemi, Plicií České republiky, OSPOD 11. Splupráce s rdiči 12. Vztahy se šklami v klí 13. Evaluace Ad 1. Vzdělávání pedaggů Základní pršklení a seznámení se šklním prgramem prvede ŠMP Mgr. Markéta Illvá. Pzrnst bude věnvána jak šikaně, tak klimatu třídy a kyberšikaně. Vedení škly ve splupráci zajistí vzdělávání pracvníků (pedaggických i nepedaggických) v akreditvaných kurzech k prblematice šikanvání. Vzdělávaní pedaggických pracvníků se řidí 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., dalším vzdělávaní pedaggických pracvníků, akreditační kmisi a kariérním systému pedaggických pracvníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Prgram vzdělávání pdléhá aktuální situaci a nabídce akreditvaných pracvišť. V rámci prjektu Naše bezvadná třída prvede šklení pedaggů k šikaně vybraný dbrník. K samstudiu jsu dpručeny různé metdické a pmcné materiály: KOLÁŘ, M. Blest šikanvání. Praha : Prtál, 2001 PARRY, J., CARRINGTON, G. : Čelíme šikanvání. Sbrník metd. Šklní prgram prti šikanván, MŠMT Metdický pkyn MŠMT k prevenci a řešení šikanvání mezi žáky škl Čj / Materiály jsu průběžně aktualizvány a dplňvány. Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

16 Ad. 2. Šklní preventivní tým Šklní preventivní tým (dále jen ŠPT) je určen k rychlému řešení aktuálních prblémů, úzké splupráci a k prsazvání MPP a Prgramu prti šikanvání. Členy ŠPT jsu ŘŠ (Mgr. Karin Petrželkvá), ZŘŠ (Mgr. Marie Šimáčkvá), výchvný pradce (Mgr. Libuše Mikuláškvá), šklní metdik prevence (Mgr. Markéta Illvá) a příslušní třídní učitelé. ŠPT lze aktuálně dplnit či přeskupit pdle situace. Ad. 3 Mapvání situace ŠMP Mgr. Markéta Illvá připraví pr TU během začátku šklníh rku jednduchý dtazník pr žáky, který vypracují během třídnických hdin. ŠMP Dtazník vyhdntí a s výsledky seznámí ŠPT a pedaggicku radu. Výsledky vlivní práci TU, ŠMP a výchvné pradkyně při knkrétním plánvání prevence. Ad. 4 Splečný pstup při řešení šikanvání Pracvníci škly pstupují pdle Krizvéh scénáře I. A Krizvéh scénáře II., který je sučástí tht prgramu (viz přílhy). Ad. 5 Prevence v třídních hdinách Třídní učitelé vypracují se žáky dtazníky, seznámí se s výsledky a ve třídních hdinách pracují se žáky tak, aby předcházeli mžné šikaně, naplňují MPP. Materiály pr práci budu k dispzici u ŠMP Mgr. Markéty Illvé. Ta zajistí předávání infrmací a metdik také na pedaggických radách a prvzních pradách. Ad. 6 Prevence ve výuce Vyučující při své práci v hdinách sledují práci třídy a svým přístupem půsbí preventivně na klektiv třídy, naplňují MPP. Případné pdněty předají ŠMP viz Krizvý plán I. Ad. 7 Prevence ve šklním živtě mim vyučvání Škla zajišťuje žákům pbyt ve šklní družině a šklním klubu, kde vychvatelky pracují dle ŠVP a MPP a svým přístupem, aktivní činnstí a vedením klektivu aktivně prvádí prevenci prti šikaně. Využívají materiály ŠD a ŠK, ŠMP a MPP. Přehled vlnčasvých aktivit je vždy sučástí MPP, na www stránkách škly, Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

17 nástěnkách. Ad. 8 Ochranný režim Škla má vypracvaný pdrbný šklní řád, se kterým vždy na začátku rku seznámí žáky a rdiče. Šklní řád je vlně přístupný na www adrese škly Ad 9. Šklní pradenské služby ŠMP Mgr. Markéta Illvá (kabinet ŠMP,) knzultační hdiny čtvrtek 8:00 9:40, telefn Výchvný pradce Mgr. Mikuláškvá (kabinet výchv. pradce), knzultační hdiny pndělí 9:00 9:30, čtvrtek 7:50 8:40, telefn Zde také k dispzici případné kntakty na specializvaná pracviště, nástěnka prevence na chdbě C2. Ad. 10 Splupráce se specializvanými institucemi a Plicií ČR Při řešení případů šikany splupracvat s institucemi: PPP Vyškv, pracviště Bskvice PPP Vyškv, pracviště Blansk OMP Mgr. Michaela Raškvá Plicie ČR OSPOD Případně další instituce zabývající se danu prblematiku SVP, kurátr atd. Ad. 11 Splupráce s rdiči Zákn 359/1999 Sb. 7 (práv upzrnit rdiče), zákn 561/2004 Sb. 21 (práv na infrmvanst), internetvé stránky škly sekce Prevence, třídní schůzky a knzultace, telefny, vé adresy učitelů, letáky s infrmacemi. P prvedeném šetření jsu rdiče infrmváni (viz krizvé plány). Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

18 Ad. 12 Splupráce se šklami v klí Při přestupech žáků a při řešení šikany žáků více škl splupracujeme. Kntakty na škly v klí v kanceláři škly. Ad. 13 Evaluace Na knci šklníh rku v rámci hdncení MPP se prvede také vyhdncení splečnéh pstupu. Na pčátku dalšíh šk. rku se ptm prvnají dtazníky (viz výše) s předchzím bdbím. Hdncení prvede ŠMP ve splupráci se ŠPT a TU, seznámí pedaggicku radu. Vypracvala: Mgr. Markéta Illvá (ŠMP) Velké Opatvice dne 1. září 2009, aktualizace 1. září 2014 Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

19 Telefnní kntakty: Krizvý plán I. (1. a 2. stadium šikany, kyberšikana) 1. P bdržení známení či při pdezření na šikanu neprdleně infrmvat ŠMP Mgr. Markétu Illvu (kabinet ŠMP, telefn ), výchvnu pradkyni Mgr. Libuši Mikuláškvu (kabinet výchvné pradkyně, telefn ), případně zástupkyni ředitelky (Mgr. Marie Šimáčkvá, telefn ) 2. Vyšetřvání přebírá šklní preventivní tým (výše uvedení, ředitelka škly Mgr. Karin Petrželkvá), ppř. příslušný TU 3. Vedením rzhvrů s infrmátry, agresry a běťmi jsu pvěřeny především ŠMP a výchvná pradkyně 4. Ostatní pedaggvé jsu nápmcni dle pkynů šklníh preventivníh týmu 5. Infrmváním rdičů je pvěřena ředitelka škly, zástupkyně neb příslušný TU (dle závažnsti) 6. Uzavření případu prvede šklní preventivní tým, archivaci prtklů prvede ředitelka škly, ŠMP, výchvná pradkyně a příslušný TU 7. Pedaggická rada prjedná na základě infrmace ředitelky škly případné výchvné neb klasifikační patření. 8. Rdiče běti i agresrů jsu s výsledky seznámeni prstřednictvím výchvných kmisí (ředitelka škly, ŠMP, výchvná pradkyně, TU). 9. Třídu infrmuje v přiměřené míře s hledem na běti a scimetrické šetření prvede ŠMP, výchvná pradkyně a TU (dle dhdy případně OMP Michaela Raškvá, OPPP Vyškv, pracviště Blansk). 10. Pdle závažnsti náleží ředitelce škly hlašvací pvinnst příslušným rgánům (plicie, OSPOD). Mgr. Markéta Illvá ŠMP Mgr. Libuše Mikuláškvá výchvná pradkyně Mgr. Marie Šimáčkvá ZŘŠ Mgr. Karin Petrželkvá ŘŠ Plicie ČR služebna Letvice 158 OSPOD p. Petrů PPP Vyškv, pracviště Blansk Mgr. M. Raškvá Vypracvala: Mgr. Markéta Illvá ŠMP Velké Opatvice dne 1. září 2009, aktualizace 1. září 2014 Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

20 Krizvý plán II. (3. až 5. stadium šikany) 1. V první fázi překnat šk a neprdleně zajistit chranu běti a zárveň infrmvat ŠMP (Mgr. Markéta Illvá), výchvnu pradkyni (Mgr. Libuše Mikuláškvá), ppřípadě ZŘŠ ( Mgr. Marie Šimáčkvá). Není mžné žáky nechat bez dzru, prt může infrmaci předat i splehlivý žák! 2. Oběti pskytnut první pmc (výchvná pradkyně Mgr. Mikuláškvá a Mgr. Pavla Müllervá zdravtníci škly), ppřípadě zavlat neprdleně LSPP. 3. Zárveň izlvat agresry, aby nemhl djít k dmluvě mezi nimi a mezi nimi a svědky. Zde splupracují statní pedaggičtí pracvníci dle pkynů šklníh preventivníh týmu. 4. Ředitelka škly Mgr. Karin Petrželkvá (v její nepřítmnsti ZŘŠ) má ze zákna hlašvací pvinnst, prt neprdleně dle závažnsti hlásí příslušným rgánů (Plicie ČR). 5. Šklní preventivní tým prvede vlastní šetření, pracvníci škly jsu nápmcni při vyšetřvání a plně splupracují s Plicií ČR. 6. Infrmvání rdičů prvede ředitelka škly ve splupráci s Plicíí ČR. 7. Uzavření případu prvede šklní preventivní tým, archivaci prtklů prvede ředitelka škly, ŠMP, výchvná pradkyně a příslušný TU. 8. Pedaggická rada prjedná na základě infrmace ředitelky škly případné výchvné neb klasifikační patření. 9. Rdiče běti i agresrů jsu s výsledky seznámeni prstřednictvím výchvných kmisí (ředitelka škly, ŠMP, výchvná pradkyně, TU). 10. Třídu infrmuje v přiměřené míře s hledem na běti a scimetrické šetření prvede ŠMP, výchvná pradkyně a TU (dle dhdy případně OMP Michaela Raškvá, PPP Vyškv, pracviště Blansk). Telefnní kntakty: Mgr. Markéta Illvá ŠMP Mgr. Libuše Mikuláškvá výchvná pradkyně Mgr. Marie Šimáčkvá ZŘŠ Mgr. Karin Petrželkvá ŘŠ Plicie ČR služebna Letvice 158 OSPOD p. Petrů PPP Vyškv, pracviště Mgr. M. Raškvá Blansk LSPP výjezd V. Opatvice 155 Vypracvala: Mgr. Markéta Illvá ŠMP Velké Opatvice dne 1.září 2009, aktualizace 1.září 2014 Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Preventivní prgram k prevenci rizikvéh chvání č. 482/PR/2015 ze dne 30. 8. 2015 nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá.

s o u h l a s í s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá. Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Zpráva byla prjednána ve Šklské radě dne 9. října 2008 s tímt závěrem: Šklská rada s u h l a s í s předlženu zprávu a Výrční zprávu činnsti přijímá. V Lipníku

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více