MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů Infrmvání rdičů a žáků Splupráce se specializvanými institucemi a dbrníky Primární prevence v rámci výuky na ZŠ Primární prevence mim výuku na ZŠ Nadstavbvé aktivity v rámci škly Kntakty Pstup škly při selhání preventivních patření (OPL, alkhl) Přílhy (šklní prgram prti šikaně, krizvý plán I., II., přehledy legislativy, dpručení) Zpracvala: Mgr. Markéta Illvá, šklní metdik prevence Velké Opatvice, dne 30. září 2014 Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

2 Úvd 1) Charakteristika škly: Základní škla Velké Opatvice se nachází na severu kresu Blansk, je t škla pavilónvéh typu na malém městě. Šklu navštěvuje 363 žáků v 17 třídách. Ředitelku škly je d Mgr. Karin Petrželkvá, metdikem prevence je d šklníh rku 2008/2009 Mgr. Markéta Illvá. Od šk. r. 2011/2012 se ve škle vyučuje ve všech rčnících pdle ŠVP Základní škly Velké Opatvice, kres Blansk. Škla je umístěna na rzsáhlém pzemku. Škla je pavilnvéh typu, paviln A bsahuje 1. stupeň, šklní družinu a šklní klub, paviln B tvří kanceláře vedení škly, v pavilnu C jsu třídy 2. stupně a specializvané učebny, průchzí paviln D má m.j. dyscentrum a v psledním pavilnu E je šklní jídelna, tělcvična s lezecku stěnu, dílny, relaxační místnst a šklní bazén. Sučástí škly je učebna pěstitelských prací se šklním pzemkem a skleníkem, sprtvní areál, hřiště šklní družiny. Ve škle jsu přím umístěny učebny Základní umělecké škly Velké Opatvice. S pzemkem škly susedí dětské hřiště. V klí škly se nachází les pr sprtvní využití, měst má k dispzici naučné stezky, kupaliště, sprtviště (ftbalvé hřiště, kurty) a velmi pěkné klí s cyklstezkami a přehradu. Ve městě se nacházejí dvě MŠ a již zmíněná ZUŠ. Jak rizikvý faktr se v minulých letech se stále jevil prstr zámeckéh parku (častá místa setkávání různých kmunit), prstr před Večerku (bhužel i přes vyhlášku města), kuření (řešen i ve škle), vandalismus (řešen s přestupkvu kmisí), drbné krádeže, záškláctví a také prblém sužití v klektivu. Ve šklním rce 2014/2015 škla pkračuje v uskutečňvání grantvéh prjektu OP VK Lepší start, reg. č. CZ.1.07/1.2.17/ V rámci tht prjektu pdprujeme žáky se speciálními vzdělávacími prstředky. Škla v rámci pdpry realizuje následující klíčvé aktivity: zapjení šklníh psychlga, lgpedicku péči, péči žáky se SPU frmu dyskružků, tvrbu vzdělávacích materiálů, péči žáky se zdravtním znevýhdněním, péči žáky sciálně a kulturně znevýhdněné, další vzdělávání pedaggů v dané blasti, vzdělávací prgramy a exkurze. Zejména práce šklníh psychlga je v prevenci rizikvéh chvání velmi ptřebná. Od ledna 2014 škla uskutečňuje aktivity preventivníh prjektu Naše bezvadná třída, který byl pdpřen částku Kč z rzpčtu Jihmravskéh kraje v rámci dtačníh prgramu Prevence a pžární chrana. V rámci prjektu se uskuteční tři celšklní sutěže, adaptační prgramy pr žáky 6. rčníku, preventivní prgramy, vzdělávání pr pedaggický sbr a nákup pmůcek a metdik. V červnu 2014 se nám pdařil uskutečnit Den prevence a brannsti za splupráce Aktivní zálhy Armády České republiky, SDH Velké Opatvice a pracvníků výjezdníh místa ZZS JMK Velké Opatvice. Sučástí byly také úkly z dpravní výchvy a znalstí návykvých látek. Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

3 2) Hlavní cíle prgramu: MPP je celrční prgram zaměřený na sbnstní a sciální rzvj, na výcvik v sciálně kmunikativních dvednstech dětí a na vyplnění jejich vlnéh času. Má pdprvat aktivity škly, které jsu časté u tzv. kmunitních škl. Je určen pr žáky, jejich záknné zástupce a pr všechny pracvníky škly. Zasahuje výchvnu i naukvu slžku vzdělávání během celéh šklníh rku a vede k pzitivnímu vlivňvání klimatu třídy, k zdravému živtnímu stylu, ke změně mtivace žáků a pedaggů a ke změnám vyučvacích metd. Zvýšenu pzrnst věnuje dětem se specifickými vývjvými prblémy a rizikvým chváním, zejména záškláctví, prblémvé chvání, sužití v klektivu a diagnstikvané SPCH. 3) Cílvé skupiny: žáci 1. stupně žáci 2. stupně pedaggičtí ppř. nepedaggičtí pracvníci škly záknní zástupci 4) Zaměření MPP: Náš MPP vychází z Preventivní strategie Základní škly Velké Opatvice (dále jen Strategie) a příslušné legislativy (viz Přílha 1). Je zaměřen na prevenci, evidenci a eliminaci rizikvéh chvání, vytváření zdravéh sebevědmí žáků, teambuilding žákvských klektivů i jak předcházení rizikvéh chvání a vytvření kmunikativníh prstředí na škle. S MPP jsu seznámení všichni pedaggičtí pracvnici, kpie je umístěna ve sbrvně, na www stránkách škly a u ŠMP. Aktuální infrmace jsu průběžně sdělvány třídním učitelům. Rdiče budu seznámeni s MPP na třídních schůzkách a knzultacích a prstřednictvím www stránek, žáci prstřednictvím třídních učitelů. Obecné zásady MPP (všichni učitelé ppř. nepedaggičtí pracvníci) 1) Vytvářet příjemné a klidné mikrklima škly 2) Vytvářet ptimální pdmínky pr vzdělávání žáků 3) Včas dhalvat a pdchycvat pruchy vývje, učení a chvání u žáků 4) Sustavně a pečlivě sledvat vývjvé a individuální ptřeby žáků 5) Psilvat zdravu sebedůvěru žáků 6) Učit žáky překnávat prblémy a zátěžvé situace 7) Rzlišvat hierarchii hdnt 8) Navázat úzký kntakt mezi šklu a rdiči 9) Prpagvat a nabízet dětem sprt i jinu zájmvu činnst pr smysluplné využití vlnéh času (kružky šklníh klubu, zájmvé útvary šklní družiny) 10) Ujasňvat žákům nenásilnu frmu smysl živta Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

4 Řízení a realizace preventivních aktivit Samtné ptimální klima ve škle, důvěra a pcit bezpečí jsu základem prevence a lze je realizvat s pdpru vedení škly a celéh pedaggickéh sbru, nsná část je na třídních učitelích, kteří jsu denně se žáky, knají hdiny třídníh učitele a včas infrmují ŠMP. V rámci prjektu Lepší start pracuje na škle d března 2013 šklní psychlžka Mgr. Michaela Bsákvá, která pracuje s třídními klektivy i jedntlivci. V práci prjektu Naše bezvadná třída bude realizvat vybraný dbrník preventivní prgramy pr třídní klektivy. Za průběh realizace MPP zdpvídá šklní metdik prevence (ŠMP) Mgr. Markéta Illvá, která krdinuje práci jedntlivých učitelů ppř. externích splupracvníků. ŠMP se pdílí na analýze sučasnéh stavu a zárveň na řešení jedntlivých prblémů. O průběhu naplňvání MPP infrmuje vedení škly a splu s ním pravidelně vyhdncuje aktuální situaci ve škle. Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů Další vzdělávání pedaggických pracvníků prbíhá v rámci aktuální nabídky seminářů DVPP. Seminářů se zúčastňuje nejen ŠMP a výchvná pradkyně Mgr. Libuše Mikuláškvá, ale dle zájmu a ptřeby i další pedaggvé, zejména pak třídní učitelé. Pznatky získané na seminářích jsu individuálně využívány a dále předávány ve výuce a statních aktivitách. ŠMP splupracuje s vedením škly, třídními učiteli, statními pedaggy, rdiči a institucemi. Základní pršklení pedaggů k vybraným jevům (šikana, kyberšikana, drgvá prblematika) prvádí ŠMP. V rámci prjektu Naše bezvadná třída bude pedaggický sbr pršklen vybraným dbrníkem v blasti šikany. V rámci kabinetu ŠMP, VP, VO, šklní knihvny je vyčleněna část s prpagačními materiály, literaturu a videtéku, které jsu k dispzici všem vyučujícím. Materiál je průběžně dplňván, také díky dtaci z prjektu Naše bezvadná třída. K výukvým aktivitám jsu využívány také pčítačvé materiály, CD-ROMy a internetvé prtály s tématiku drg (www.drgach.cz, šikany a kyberšikany (http://www.e-bezpeci.cz), ppř. dalších. ŠMP má také stanvené knzultační hdiny pr žáky, rdiče a pedaggy. Infrmvání rdičů a žáků žákvská knížka, infrmační letáky třídnické hdiny (lets pevně zařazené v rzvrhu hdin) knzultační hdiny ŠMP, respektive VP nástěnka prevence třídní schůzky a pravidelné knzultační hdiny pedaggů internetvé stránky škly - sekce Prevence besedy a aktivity s preventivní tématiku výstavky žákvských prací Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

5 žákvský parlament Splupráce se specializvanými institucemi a dbrníky PPP Vyškv, pracviště Bskvice, Blansk kresní metdik prevence Mgr. Michaela Raškvá, Mgr. Janíčkvá Plicie ČR, Městská plicie Velké Opatvice Kurátr René Kvapil, Michal Ševčík lékaři OSPOD MěÚ Velké Opatvice, Bskvice Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

6 Primární prevence v rámci výuky na ZŠ naukvá slžka vzdělávání Základní škla Velké Opatvice pracuje nyní pdle ŠVP Základní škly Velké Opatvice. Tyt jsu dále rzpracvány d knkrétních vzdělávacích plánů pr jedntlivé rčníky a předměty. Zde jsu zapracvány témata vztahující se k primární prevenci v naukvé slžce. Knkrétní zařazení témat viz Přílha 4. a) 1. stupeň Na prvním stupni má primární prevenci na starsti třídní učitel, záleží tedy d značné míry na jeh sbnsti, jak bude pracvat, d kterých předmětů zařadí příslušná témata. Jedná se především prvuku, přírdvědu a vlastivědu, dále pak český jazyk, výtvarnu výchvu a tělesnu výchvu. Učitelé je mají zapracvány d KVP. Mhu také využít knzultace se ŠMP. Hlavní cíle primární prevence 1. stupně ZŠ: vést žáky ke zdravému živtnímu stylu (rdiny, lidské těl, péče zdraví, zdravá výživa, partnerství, rdičvství, základy sexuální výchvy, zdravé vztahy v rámci třídních klektivů) pukázat na nebezpečí kuření, alkhlu a dalších návykvých látek využití nabídky preventivních prgramů (Nrmální je nekuřit) věnvat pzrnst včasnému dhalvání SP, SPCH či jiných pstižení prpagace sprtu a zájmvých činnstí viz nabídka kružků šklní družiny, šklníh klubu, zájmvých kružků SRPŠ, RC Mtýlek atd. a) 2. stupeň Práce na druhém stupni je velmi nárčná na krdinaci, zejména prt, aby byla zařazena a prbrána všechna témata, a přitm nedšl k jejich překrývání a přesycvání žáků infrmacemi. S tématy z blasti primární prevence se pracuje zejména v hdinách rdinné výchvy, výchvy ke zdraví, výchvy k bčanství, přírdpisu, chemie, v českém jazyce, tělesné a výtvarné výchvě. Hlavní cíle primární prevence 2. stupně ZŠ: pukázat na nebezpečí drg (využít nabídku preventivních prgramů), návykvé látky a nástrahy reklamních triků vést žáky k péči tělesné a duševní zdraví nenechat si ublížit, dát přednst zdraví a živtu zaměřit se na systematicku prfesní přípravu civilizační chrby - mžnsti, jak jim předcházet agresivita a její frmy, dmácí násilí, šikana příčiny a prevence sbní bezpečí, dětská krizvá centra, Linka bezpečí zdravé sexuální chvání, dlišnsti smysluplné využití vlnéh času Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

7 Při výuce na 1. a 2. stupni lze využít různých metd a frem práce: besedy, přednášky, interaktivní prgramy, diskuse, rzhvr, sutěže, skupinvé a samstatné práce, hry, dtazníky, prjekty, výklad. Primární prevence mim výuky na ZŠ výchvná slžka vzdělávání Hlavní cíle jsu: zajišťvat důsledné kntrly zaměřené na prevenci kuření, užívání alkhlických nápjů a návykvých látek v celém areálu škly (důsledkem je zvýšení pedaggických dzrů v budvě škly, využití ŠK v dbě plední přestávky, třídnických hdin, nabídka zajímavých aktivit) sledvat čast se pakující krátkdbé absence žáků = prevence záškláctví věnvat pzrnst prblematickým žákům neb jedntlivcům, dhalvat nevhdné chvání mezi žáky (šikana) pravidelná práce s klektivem v rámci třídnických hdin výchva k dpvědnsti za zdraví své i statních zvyšvání příznivéh klimatu ve třídních klektivech - teambuilding budvání zdravých kamarádských vztahů a ptlačvání nežáducích jevů v klektivu sledvání jedntlivců nezařazených v klektivu, hledání příčin vzniku jevu umžňvat alternativní metdy práce (zvyšvání sebedůvěry, OSV) splupráce se šklním psychlgem Nadstavbvé aktivity v rámci škly Nadstavbvými aktivitami máme na mysli vše, c se pr žáky připravuje nad rámec běžné výuky. Akce vedu k psílení třídních klektivů, k vytváření zdravéh klimatu ve škle, k smysluplnému využití vlnéh času, k upevňvání vztahů mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a veřejnstí. Část akcí je vlně přístupná a je také, zejména rdiči, velmi hjně navštěvvaná. Preventivní prgramy 1. stupeň: Prgram Rvná záda, Zdravé zuby (celrčně) Prgram Nrmální je nekuřit pr rčník (březen červen 2013) 2. stupeň: Adaptační pbyty (šklní psychlžka) preventivní prgramy v rámci prjektu Naše bezvadná třída Kmentvané prmítání dkumentárníh filmu Katka 8. rčník Oba stupně: V rámci slavy Dne dětí plánujeme zrganizvat s BESIP Týmem. Ve splupráci s Městsku knihvnu rganizujeme Nc s Andersenem. Teambuilding (práce šklní psychlžky, ŠMP a TU, ppř. pracvníka PPP dle prblémů v klektivu) Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

8 Besedy Opět zařazujeme dle aktuální nabídky, využíváme besed zejména s kurátrem (9. rčník), Plicií ČR a další. Viz také Plán akcí na šklní rk. Sprtvní aktivity Plavecký kurz (3. rčník) Lyžařský kurz Flrbal Cup (všechny rčníky) MacDnald Cup (všechny rčníky) sprtvní sutěže ŠD a ŠK, kružky ŠD a ŠK a SRPŠ Olympiáda dětí a mládeže atletické a výtvarné sutěže (pr 1. rčník) - reginální akce pr škly Třídní výlety a exkurze Vedu k psílení třídníh klektivu, psilují zdravé vzduší ve třídě a umžňují výchvně vzdělávací práci v terénu. Žáci 2. stupeň se mhu zúčastnit zahraniční exkurze d Anglie v rámci výuky Aj. Také rganizujeme adaptační pbyt s přespáním ve škle a prgram ve splupráci s Městsku knihvnu Nc s Andersenem. Pravidelně se zařazují exkurze na výstavy v MZM Brn, Muzeu Bskvicka v Bskvicích, zámky v klí (Bskvice, Rájec Jestřebí, Blansk), dpravní hřiště, Planetárium města Brna, Technické muzeum města Brna, Paviln Antrphs apd. Kulturní přady a výstavy Zařazují se během šklníh rku dle aktuální nabídky. Nejvíce splupracujeme s Památníkem města Velké Opatvice a Mravským kartgrafickým centrem Velké Opatvice. Další preventivní prgramy budu zařazeny dle nabídky. Dluhdbé prjekty pdprující zdraví Ovce a zelenina d škl Šklní mlék Akce pr rdinu a veřejnst První zvnění pr prvňáčky (1. září) Prjekt Předškláček aneb hrajeme si na šklu (průběžně) Den dětí Den bezpečnsti (červen) Slavnst Slabikáře (červen) Olympiáda 1. rčníků (květen) Pslední zvnění aneb rzlučení s deváťáky (červen) Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

9 Šklní družina Je určena dětem 1. stupně v dpledních hdinách. Děti tráví čas pd vedením vychvatelek, které mají vytvřen ŠVP pr ŠD. Družina též přádá různé akce a vede kružky (viz přílha). Šklní klub Je určen pr žáky 1. a 2. stupně. Tráví zde plední přestávku před dpledním vyučváním. ŠK nabízí různé zájmvé kružky (viz plán a kružky ŠK) a dále různé spntánní akce. Infrmační nástěnka Na 3. patře pavilnu C jsu nástěnky věnvané primární prevenci a výchvnému pradenství. Na 2. a 4. patře jsu pak nástěnky s pracemi žáků z prjektů. Ty jsu také vystaveny ve třídách. Žákvský parlament Na škle již stabilně pracuje žákvský parlament. Zástupci jedntlivých tříd d 4. rčníku se pravidelně schází s vedením škly, prezentují zájmy tříd, děti se tak učí frmulvat své myšlenky a názry, vyjadřvat mínění svých vrstevníků, nasluchat druhým, diskutvat prblémech. Přehled činnsti ŽP je na www stránkách škly, u bufetu je nástěnka ŽP. Šklní bufet Mžnst zakupení svačiny včetně vce. Žákvská knihvna Pravidelná půjčvní činnst každý den v dbě velké přestávky a ve středu d 13:30 d Knihvna funguje v Infrmačním centru a jsu zde umístěny pčítače s připjením na internet a s různými výukvými prgramy, kde si mhu žáci vyhledávat infrmace a dučvat se. V rámci GP OP VK Lepší start fungují v prstru u bufetu k rychlému vyhledání infrmací tzv. infkisky. přístupné jsu p celu dbu vyučvání. Na internetvých stránkách škly v sekci Prevence mhu žáci, rdiče a veřejnst najít důležité dkumenty a infrmace. Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

10 Plán akcí na šklní rk Září hdncení MPP, Prgramu prti šikaně a dalším prgramů za šklní rk 2013/2014 aktuální infrmace z MŠMT zpracvání krátkých infrmačních zpráv d TU splupráce na adaptačních pbytech - prjekt tvrba MPP pr šklní rk 2014/2015, aktualizace prgramů a www stránek Říjen knzultace se šklní psychlžku tvrba MPP sutěž splečný braz třídy - prjekt návštěva výstav, filmvéh představení zahájení prgramů Ovce d škl, Zdravé zuby třídní schůzky Listpad zahájení sprtvních sutěží Den prti drgám knzultace se šklní psychlžku knzultační den burzy SŠ pr žáky 8. a 9. rčníku Prsinec knzultace se šklní psychlžku preventivní prgramy kulturní prgramy s vánční tématiku, vánční besídky tříd sutěž v rámci prjektu Leden knzultace dílčí hdncení MPP Únr knzultace Den bezpečnějšíh internetu Den mateřskéh jazyka Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

11 Březen knzultace Evrpský den mzku Preventivní prgram ke kuření na 1. stupni Nrmální je nekuřit Duben Dílčí kntrla MPP knzultace se šklní psychlžku Světvý den zdraví knzultační den Květen Kmentvané prmítání filmu Katka pr 8. rčník v rámci výuky VZ XII. ODM 1. rčníků knzultace se šklní psychlžku Červen Beseda s kurátrem pr 9. rčník Den bezpečnsti Uknčení a hdncení preventivních prgramů Hdncení MPP SWOT analýza tříd Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

12 Kntakty Pedaggick-psychlgická pradna Vyškv pracviště Bskvice Pedaggick-psychlgická pradna Vyškv pracviště Blansk kresní metdik prevence Linka bezpečí neb chat.linkabezpeci.cz, Rdičvská linka Linka vzkaz dmů Internet Helpline Nárdní linka prevence AIDS prblematika dětí a drg Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

13 Pstup škly při selhání preventivních patření v případě OPL, alkhlu 1. V případě pdezření na zneužívání návykvých látek: a) prvést diskrétní šetření a phvr se žákem 2. Při důvdném pdezření: a) škla kamžitě kntaktuje rdiče event. záknné zástupce b) při pdezření na pžití vyzvat žáka k rientační zkušce c) při negativní a nesplupracující reakci rdiny škla uvědmí dbr sciálně právní chrany dítěte 3. Při průkazném zjištění návykvých látek ve škle neb v případě, že žák je prkazatelně vlivněn drgu (i alkhlem) v dbě vyučvání ředitel škly neb pracvník škly: a) Vyzvat žáka k rientační zkušce b) kntaktuje zdravtnické zařízení a zárveň uvědmí rdiče, ppř. záknné zástupce c) uvědmí dbr sciálně právní chrany dítěte 4. V případě dealerství neb pdezření na prušení 201 trestníh zákna (hržení výchvy mládeže) neb zanedbání pvinné výživy: a) škla uvědmí dbr sciálně právní chrany dítěte b) škla známí věc Plicii ČR Přílhy: Přílha 1 Šklní prgram prti šikaně Přílha 2: Krizvý plán I. Přílha 3: Krizvý plán II. Přílha 4: Témata MPP zařazená d ŠVP Základní škly Velké Opatvice Přílha 5: Přehled vybraných platných předpisů pr blast prevence sciálně patlgických jevů Přílha 6: Infrmace pr rdiče z Nárdní prtidrgvé centrály Přílha 7: Infrmace pr rdiče k šikaně Přílha 8: Kntakty Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

14 Šklní prgram prti šikaně Metdický pdklad Metdický pkyn k primární prevenci rizikvéh chvání u dětí a mládeže č.j.: 21291/ Metdický pkyn k řešení šikanvání ve šklách a šklských zařízeních č.j.: 22294/ Šikanvání Šikanvání je jakékliv chvání, jehž záměrem je ublížit, hrzit neb zastrašvat žáka, případně skupinu žáků. Spčívá v cílených a pakvaných fyzických a psychických útcích jedincem neb skupinu vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí neb z nejrůznějších důvdů nemhu bránit. V sučasnsti je také na vzestupu kyberšikana, prváděná nejčastěji pmcí mbilníh telefnu, na internetu hlavně prstřednictvím tzv. sciálních sítí. Odpvědnst škly a pedaggických pracvníků Škla je zdpvědná v suladu s ustanvením 29 zák. 561/2004 Sb., šklský zákn. Je pvinná zajišťvat bezpečnst a chranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a suvisejících aktivit, a sučasně vytvářet pdmínky pr jejich zdravý vývj a pr předcházení vzniku rizikvéh chvání (sciálně patlgických jevů). Škla, ppř. pedaggický pracvník, je dpvědná pdle zákna č. 140/1961 Sb., trestní zákn, ve znění pzdějších předpisů. Bude-li znám případ šikanvání a škla a pedaggický pracvník nepřijme v tmt hledu žádné patření, vystavuje se riziku trestníh pstihu pr neznámení, případně nepřekažení trestnéh činu. 1. Vzdělávání pedaggů 2. Šklní preventivní tým 3. Mapvání situace 4. Splečný pstup při řešení šikanvání 5. Prevence v třídních hdinách 6. Prevence ve vyučvání 7. Prevence ve šklním živtě mim vyučvání šklní klub, přestávky 8. Ochranný režim Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

15 9. Šklní pradenské služby 10. Splupráce se specializvanými institucemi, Plicií České republiky, OSPOD 11. Splupráce s rdiči 12. Vztahy se šklami v klí 13. Evaluace Ad 1. Vzdělávání pedaggů Základní pršklení a seznámení se šklním prgramem prvede ŠMP Mgr. Markéta Illvá. Pzrnst bude věnvána jak šikaně, tak klimatu třídy a kyberšikaně. Vedení škly ve splupráci zajistí vzdělávání pracvníků (pedaggických i nepedaggických) v akreditvaných kurzech k prblematice šikanvání. Vzdělávaní pedaggických pracvníků se řidí 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., dalším vzdělávaní pedaggických pracvníků, akreditační kmisi a kariérním systému pedaggických pracvníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Prgram vzdělávání pdléhá aktuální situaci a nabídce akreditvaných pracvišť. V rámci prjektu Naše bezvadná třída prvede šklení pedaggů k šikaně vybraný dbrník. K samstudiu jsu dpručeny různé metdické a pmcné materiály: KOLÁŘ, M. Blest šikanvání. Praha : Prtál, 2001 PARRY, J., CARRINGTON, G. : Čelíme šikanvání. Sbrník metd. Šklní prgram prti šikanván, MŠMT Metdický pkyn MŠMT k prevenci a řešení šikanvání mezi žáky škl Čj / Materiály jsu průběžně aktualizvány a dplňvány. Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

16 Ad. 2. Šklní preventivní tým Šklní preventivní tým (dále jen ŠPT) je určen k rychlému řešení aktuálních prblémů, úzké splupráci a k prsazvání MPP a Prgramu prti šikanvání. Členy ŠPT jsu ŘŠ (Mgr. Karin Petrželkvá), ZŘŠ (Mgr. Marie Šimáčkvá), výchvný pradce (Mgr. Libuše Mikuláškvá), šklní metdik prevence (Mgr. Markéta Illvá) a příslušní třídní učitelé. ŠPT lze aktuálně dplnit či přeskupit pdle situace. Ad. 3 Mapvání situace ŠMP Mgr. Markéta Illvá připraví pr TU během začátku šklníh rku jednduchý dtazník pr žáky, který vypracují během třídnických hdin. ŠMP Dtazník vyhdntí a s výsledky seznámí ŠPT a pedaggicku radu. Výsledky vlivní práci TU, ŠMP a výchvné pradkyně při knkrétním plánvání prevence. Ad. 4 Splečný pstup při řešení šikanvání Pracvníci škly pstupují pdle Krizvéh scénáře I. A Krizvéh scénáře II., který je sučástí tht prgramu (viz přílhy). Ad. 5 Prevence v třídních hdinách Třídní učitelé vypracují se žáky dtazníky, seznámí se s výsledky a ve třídních hdinách pracují se žáky tak, aby předcházeli mžné šikaně, naplňují MPP. Materiály pr práci budu k dispzici u ŠMP Mgr. Markéty Illvé. Ta zajistí předávání infrmací a metdik také na pedaggických radách a prvzních pradách. Ad. 6 Prevence ve výuce Vyučující při své práci v hdinách sledují práci třídy a svým přístupem půsbí preventivně na klektiv třídy, naplňují MPP. Případné pdněty předají ŠMP viz Krizvý plán I. Ad. 7 Prevence ve šklním živtě mim vyučvání Škla zajišťuje žákům pbyt ve šklní družině a šklním klubu, kde vychvatelky pracují dle ŠVP a MPP a svým přístupem, aktivní činnstí a vedením klektivu aktivně prvádí prevenci prti šikaně. Využívají materiály ŠD a ŠK, ŠMP a MPP. Přehled vlnčasvých aktivit je vždy sučástí MPP, na www stránkách škly, Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

17 nástěnkách. Ad. 8 Ochranný režim Škla má vypracvaný pdrbný šklní řád, se kterým vždy na začátku rku seznámí žáky a rdiče. Šklní řád je vlně přístupný na www adrese škly Ad 9. Šklní pradenské služby ŠMP Mgr. Markéta Illvá (kabinet ŠMP,) knzultační hdiny čtvrtek 8:00 9:40, telefn Výchvný pradce Mgr. Mikuláškvá (kabinet výchv. pradce), knzultační hdiny pndělí 9:00 9:30, čtvrtek 7:50 8:40, telefn Zde také k dispzici případné kntakty na specializvaná pracviště, nástěnka prevence na chdbě C2. Ad. 10 Splupráce se specializvanými institucemi a Plicií ČR Při řešení případů šikany splupracvat s institucemi: PPP Vyškv, pracviště Bskvice PPP Vyškv, pracviště Blansk OMP Mgr. Michaela Raškvá Plicie ČR OSPOD Případně další instituce zabývající se danu prblematiku SVP, kurátr atd. Ad. 11 Splupráce s rdiči Zákn 359/1999 Sb. 7 (práv upzrnit rdiče), zákn 561/2004 Sb. 21 (práv na infrmvanst), internetvé stránky škly sekce Prevence, třídní schůzky a knzultace, telefny, vé adresy učitelů, letáky s infrmacemi. P prvedeném šetření jsu rdiče infrmváni (viz krizvé plány). Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

18 Ad. 12 Splupráce se šklami v klí Při přestupech žáků a při řešení šikany žáků více škl splupracujeme. Kntakty na škly v klí v kanceláři škly. Ad. 13 Evaluace Na knci šklníh rku v rámci hdncení MPP se prvede také vyhdncení splečnéh pstupu. Na pčátku dalšíh šk. rku se ptm prvnají dtazníky (viz výše) s předchzím bdbím. Hdncení prvede ŠMP ve splupráci se ŠPT a TU, seznámí pedaggicku radu. Vypracvala: Mgr. Markéta Illvá (ŠMP) Velké Opatvice dne 1. září 2009, aktualizace 1. září 2014 Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

19 Telefnní kntakty: Krizvý plán I. (1. a 2. stadium šikany, kyberšikana) 1. P bdržení známení či při pdezření na šikanu neprdleně infrmvat ŠMP Mgr. Markétu Illvu (kabinet ŠMP, telefn ), výchvnu pradkyni Mgr. Libuši Mikuláškvu (kabinet výchvné pradkyně, telefn ), případně zástupkyni ředitelky (Mgr. Marie Šimáčkvá, telefn ) 2. Vyšetřvání přebírá šklní preventivní tým (výše uvedení, ředitelka škly Mgr. Karin Petrželkvá), ppř. příslušný TU 3. Vedením rzhvrů s infrmátry, agresry a běťmi jsu pvěřeny především ŠMP a výchvná pradkyně 4. Ostatní pedaggvé jsu nápmcni dle pkynů šklníh preventivníh týmu 5. Infrmváním rdičů je pvěřena ředitelka škly, zástupkyně neb příslušný TU (dle závažnsti) 6. Uzavření případu prvede šklní preventivní tým, archivaci prtklů prvede ředitelka škly, ŠMP, výchvná pradkyně a příslušný TU 7. Pedaggická rada prjedná na základě infrmace ředitelky škly případné výchvné neb klasifikační patření. 8. Rdiče běti i agresrů jsu s výsledky seznámeni prstřednictvím výchvných kmisí (ředitelka škly, ŠMP, výchvná pradkyně, TU). 9. Třídu infrmuje v přiměřené míře s hledem na běti a scimetrické šetření prvede ŠMP, výchvná pradkyně a TU (dle dhdy případně OMP Michaela Raškvá, OPPP Vyškv, pracviště Blansk). 10. Pdle závažnsti náleží ředitelce škly hlašvací pvinnst příslušným rgánům (plicie, OSPOD). Mgr. Markéta Illvá ŠMP Mgr. Libuše Mikuláškvá výchvná pradkyně Mgr. Marie Šimáčkvá ZŘŠ Mgr. Karin Petrželkvá ŘŠ Plicie ČR služebna Letvice 158 OSPOD p. Petrů PPP Vyškv, pracviště Blansk Mgr. M. Raškvá Vypracvala: Mgr. Markéta Illvá ŠMP Velké Opatvice dne 1. září 2009, aktualizace 1. září 2014 Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

20 Krizvý plán II. (3. až 5. stadium šikany) 1. V první fázi překnat šk a neprdleně zajistit chranu běti a zárveň infrmvat ŠMP (Mgr. Markéta Illvá), výchvnu pradkyni (Mgr. Libuše Mikuláškvá), ppřípadě ZŘŠ ( Mgr. Marie Šimáčkvá). Není mžné žáky nechat bez dzru, prt může infrmaci předat i splehlivý žák! 2. Oběti pskytnut první pmc (výchvná pradkyně Mgr. Mikuláškvá a Mgr. Pavla Müllervá zdravtníci škly), ppřípadě zavlat neprdleně LSPP. 3. Zárveň izlvat agresry, aby nemhl djít k dmluvě mezi nimi a mezi nimi a svědky. Zde splupracují statní pedaggičtí pracvníci dle pkynů šklníh preventivníh týmu. 4. Ředitelka škly Mgr. Karin Petrželkvá (v její nepřítmnsti ZŘŠ) má ze zákna hlašvací pvinnst, prt neprdleně dle závažnsti hlásí příslušným rgánů (Plicie ČR). 5. Šklní preventivní tým prvede vlastní šetření, pracvníci škly jsu nápmcni při vyšetřvání a plně splupracují s Plicií ČR. 6. Infrmvání rdičů prvede ředitelka škly ve splupráci s Plicíí ČR. 7. Uzavření případu prvede šklní preventivní tým, archivaci prtklů prvede ředitelka škly, ŠMP, výchvná pradkyně a příslušný TU. 8. Pedaggická rada prjedná na základě infrmace ředitelky škly případné výchvné neb klasifikační patření. 9. Rdiče běti i agresrů jsu s výsledky seznámeni prstřednictvím výchvných kmisí (ředitelka škly, ŠMP, výchvná pradkyně, TU). 10. Třídu infrmuje v přiměřené míře s hledem na běti a scimetrické šetření prvede ŠMP, výchvná pradkyně a TU (dle dhdy případně OMP Michaela Raškvá, PPP Vyškv, pracviště Blansk). Telefnní kntakty: Mgr. Markéta Illvá ŠMP Mgr. Libuše Mikuláškvá výchvná pradkyně Mgr. Marie Šimáčkvá ZŘŠ Mgr. Karin Petrželkvá ŘŠ Plicie ČR služebna Letvice 158 OSPOD p. Petrů PPP Vyškv, pracviště Mgr. M. Raškvá Blansk LSPP výjezd V. Opatvice 155 Vypracvala: Mgr. Markéta Illvá ŠMP Velké Opatvice dne 1.září 2009, aktualizace 1.září 2014 Základní škla Velké Opatvice, kres Blansk IČO: Pd Strážnicí 499, Velké Opatvice

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více