TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky"

Transkript

1 FSI VUT Brně, Energetický ústa Odbor termomechaniky a techniky rostředí rof. Ing. Milan Paelek, CSc. TERMOMECHANIKA 4. Prní zákon termodynamiky OSNOVA 4. KAPITOLY. forma I. zákona termodynamiky Objemoá ráce Vnitřní energie Shrnutí. formy I. zákona Teelné kaacity Mayerů ztah. forma I. zákona termodynamiky Entalie Telo lze měnit ráci Technická ráce Shrnutí. formy I. zákona

2 . FORMA I. ZÁKONA TERMODYNAMIKY I. zákon termodynamiky - R. Mayer, 84 (Neexistuje eretuum mobile) Telo lze měnit ráci a naoak, a to se děje dle určitého ztahu. Jde o zláštní říad zákona zachoání energie (Helmholz - 847) Součet energií izoloané soustaě je konstantní.. forma I. zákona termodynamiky - nerozesaná Forma hodná řeážně ro uzařené soustay (nádoby, ístoé stroje) δq du δa, δq du δa Q a A nejsou totální diferenciály, dalším textu je ale řesto budeme značit dq a da dq = m.dq, du = m.du, da = m.da dq > 0 telo se do soustay řiádí du > 0 nitřní energie soustay roste da > 0 soustaa koná ráci Kontrolní locha Soustaa E, U T,, V OKOLÍ Q A

3 OBJEMOVÁ PRÁCE OBJEMOVÁ PRÁCE A [J] MĚRNÁ OBJEMOVÁ PRÁCE a [J.kg - ] Je dána ůsobením síly F o dráze l nař. e álci s ístem a latí da = F.dl =.S.dl =.dv Definice ráce A a měrné ráce a mezi ůodním staem o objemu V a konečným staem o objemu V jsou tudíž dány ztahy A dv a d A m a A da Exanze e álci s ístem V dv V V S F F l dl l Objemoá ráce není staoou eličinou, jelikož záisí na cestě, o které děj robíhá a také latí, že neexistuje ráce A nebo A. Objemoá ráce je locha od křikou -V diagramu. 3

4 VNITŘNÍ ENERGIE VNITŘNÍ ENERGIE U [J] MĚRNÁ VNITŘNÍ ENERGIE u [J.kg - ] Pro da =.dv = 0 (latí u dějů za konstantního objemu) je nitřní energie du rona telu za konstantního objemu dq a lze sát dq V = du + da = du + dv = du Definice nitřní energie a měrné nitřní energie ro ideální lyn jsou roto dány ztahy: du m c dt du c dt kde c je měrná teelná kaacita za konstantního objemu. Vnitřní energie je staoá eličina, a roto du je totální diferenciál a lze nasat následující integrály: du U - U mc T T du 0 du u - u c T T du 0 4

5 SHRNUTÍ. FORMY I. ZÁKONA. forma I. zákona termodynamiky - NEROZEPSANÁ uedená již dříe, hodná řeážně Při d=0 může být jen ro uzařené soustay - ístoé stroje Q ráce A dq du da dq du da. forma I. zákona termodynamiky ROZEPSANÁ PRO IDEÁLNÍ PLYN získaná o dosazení definičních zorců nitřní energie a objemoé ráce V A T V V dq m c dt dv dq c dt d. forma I. zákona termodynamiky - ROZEPSANÁ PRO PÁRU c = f (T, ) nerozeisujeme nitřní energii a latí dq du dv dq du d 5

6 TEPELNÉ KAPACITY Měrná teelná kaacita c [J.kg -.K - ] U lynů rozlišujeme Měrnou teelnou kaacitu za konstantního tlaku c Měrnou teelnou kaacitu za konstantního objemu c Děj - V lyn zýší nitřní energii Děj - lyn zýší nitřní energii a ykoná ráci m c dt dq c dq m c dt c Moloá teelná kaacita C m [J.kmol -.K - ] C m M c Teelná kaacita C [J.K - ] C m c n C m, C C m m c M c je telo k ohřátí kg látky o K n C m Q, C C V m Q T T M c m c n C m V 6

7 7 MAYERŮV VZTAH Odození Mayeroa ztahu. forma I. zákona termodynamiky Staoá ronice ideálního lynu Po dosazení.d do. formy Pro izobarický děj d = 0 Mayerů ztah Poissonoa konstanta -atomoé lyny =,67 -atomoé lyny =,4 3-atomoé lyny =,30 c c κ r c c dq c dt d r T d d r dt dq c dt r dt d c dt c dt r dt

8 8. FORMA I. ZÁKONA TERMODYNAMIKY Odození rozesané. formy I. zákona termodynamiky. forma I. zákona termodynamiky Staoá ronice ideálního lynu Mayerů ztah Po dosazení.d do. formy dq c dt d r T d d r dt c c r Po dosazení Mayeroa ztahu do oslední ronice dostaneme rozesanou. formu I. zákona termodynamiky dq c dt r dt d dq m c dt V d dq c dt d Zaedeme eličiny: Entalie Technická ráce Měrná entalie Měrná technická ráce

9 ENTALPIE Entalie H [J], měrná entalie h [J.kg - ] - telo za konstantního tlaku Definice entalie H je staoá eličina dh je totální diferenciál dh H - H mc T T dh 0 dh 0 dh h - h c T T Vztah mezi entalií a nitřní energií. forma I. zákona ro = konst Entalie je telo ři = konst Po integraci ři = konst Po seskuení eličin stau a Staoá ronice h = f(u,, ) dh m c dq dt dh c dt du da du da h u h dh h h H U V dh m dh u u u h u 9

10 TECHNICKÁ PRÁCE TECHNICKÁ PRÁCE A t [J] MĚRNÁ TECHNICKÁ PRÁCE a t [J.kg - ] Je to ráce na hřídelích rotačních strojů. Technická ráce je locha od křikou -V diagramu směrem k ose. Plocha je uažoána záorně (zhledem k růstu tlaku), aby ři exanzi či oklesu tlaku soustay byla kladná. Definice technické ráce A t a měrné technické ráce a t mezi ůodním staem o tlaku a konečným staem o tlaku jsou tudíž dány ztahy At V d at d A m a t t d a t da t Exanze kg lynu Technická ráce není staoou eličinou, neboť záisí na cestě, o které děj robíhá a latí, že neexistuje A t nebo A t. 0

11 SHRNUTÍ. FORMY I. ZÁKONA. forma I. zákona termodynamiky NEROZEPSANÁ, oužitelná též ro oteřené soustay - roudění, roudoé stroje dq dh da dq dh t da t Byla získána dosazením dh= m.c.dt a da t = -V.d do dříe uedené. formy I. zákona termodynamiky ROZEPSANÉ PRO IDEÁLNÍ PLYNY dq m c dt Vd dq c dt d a t T Kontrolní locha Při d=0 může být jen ráce T q q < 0 a t. forma I. zákona termodynamiky ROZEPSANÁ PRO PÁRU c = f (T, ) nerozeisujeme entalii dq dh Vd dq dh d H H a t > 0

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

Příklad 1: Řešení: Označení veličin: = p0. Ozn.: 0. 1 h 2. Tlak v hloubce h: Hmotnost vzduchu ve zvonu: Odtud:

Příklad 1: Řešení: Označení veličin: = p0. Ozn.: 0. 1 h 2. Tlak v hloubce h: Hmotnost vzduchu ve zvonu: Odtud: Příklad : Poáěčský zon o niřní objeu je onořen do hloubky. Sanoe obje ody, kerá nikne do zonu. Jaké honosní nožsí zduchu je nuno řiés do zonu, aby se eškerá oda ze zonu ylačila? Jaký obje zduchu usí koresor

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ Studijní oory ro magisterskou formu studia Do Ing Anton Humár, CS 003 OBSAH Str

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Vlhký vzduch a jeho stav

Vlhký vzduch a jeho stav Vlhký vzduch a jeho stav Příklad 3 Teplota vlhkého vzduchu je t = 22 C a jeho měrná vlhkost je x = 13, 5 g kg 1 a entalpii sv Určete jeho relativní vlhkost Řešení Vyjdeme ze vztahu pro měrnou vlhkost nenasyceného

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

Hydrostatické hladinoměry princip, vlastnosti a použití

Hydrostatické hladinoměry princip, vlastnosti a použití měření oloy ladiny Hydrostatické ladinoměry rinci, vlastnosti a oužití Hydrostatické ladinoměry atří mezi rinciiálně jednoducé snímače, které moou solelivě racovat za různýc odmínek v celém sektru rovozníc

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

VYSOKA S KOLA BA NSKA í TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta strojnı katedra hydromechaniky a hydraulickych zarızenı MECHANIKA TEKUTIN

VYSOKA S KOLA BA NSKA í TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta strojnı katedra hydromechaniky a hydraulickych zarızenı MECHANIKA TEKUTIN JANALIK,J. - TA VA,P.: Mecanika tekutin VYOKA KOLA BA NKA í TECHNICKA UNIVERZITA OTRAVA akulta strojnı katera romecanik a raulickc arıenı MECHANIKA TEKUTIN Jarosla Janalık í Pael áaa Ostraa VB-TU Ostraa,

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více