Infoservis. číslo 13 ročník července Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infoservis. číslo 13 ročník 1 12. července 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky"

Transkript

1 Ifoservis číslo 13 ročík červece Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál Žofíské fórum Důchodová reforma je za dveřmi Reformě důchodového systému se evyheme. Je třeba, abychom si aspoň část budoucího příjmu ve stáří spořili sami, mimo dosavadí průběžý systém. Je tak lze totiž zajistit, aby i další geerace dostávaly odpovídající důchod. Tyto závěry zazěly 17. červa a tradičí diskusí akci Žofíské fórum, jejímž parterem je Všeobecá zdravotí pojišťova. Žofíské fórum se zaobíralo závěrečou zprávou poradího expertího sboru miisterstva fiací a miisterstva práce a sociálích věcí (média jej překřtila a druhou Bezděkovu komisi takzvaá prví Bezděkova komise propočítávala před pěti lety dopady ávrhů politických stra a pezijí reformu). Expertí sbor byl zříze letos v ledu a jeho cílem bylo doporučit změy v důchodovém systému. Nakoec připravil dvě variaty reformy, které by bylo možé začít uvádět v život už v roce 2015; datum ale samozřejmě záleží a rozhodutí politiků. Dvě variaty Ve variatě preferovaé drtivou většiou čleů expertího sboru se síží sazba odvodu a sociálí pojištěí ze současých 28 a 20 procet. Toto průběžé fiacováí by jiak fugovalo jako dosud, pouze by lidem mladším 40 let (právě těch se reforma týká) byly proporcioálě krácey důchody. Vedle toho by si všichi (opět jde o mladší 40 let, věkovou hladiu lze ale i zvýšit třeba a 45 let) poviě spořili tři proceta svého příjmu v soukromých fiačích istitucích. Pokud přitom ěkdo bude mít obavu, že o své peíze přijde, bude moci rozhodout, že se ivestují výhradě do českých státích dluhopisů, čímž bude za bezpečost těchto prostředků ručit Česká republika. Kromě toho má i adále existovat klasické pezijí připojištěí s podporou státu. Ve druhé variatě by se a sociálí pojištěí odvádělo 23 procet příjmů a spořeí zmíěých tří procet by bylo dobrovolé s tím, že stát by takto zaagažovaému občaovi dával stejě vysoký příspěvek. Negativem této variaty je její dobrovolost. Nejsme si úplě jisti, zda by lidé s ízkými příjmy byli dostatečě motivovái dobrovolě odkládat své prostředky a budoucost, uvedla a Žofíském fóru áměstkyě miistra fiací Klára Król. Navíc by tato variata zatížila stát dalšími dlouhodobými áklady. U obou variat by důchod z průběžého systému adále představoval ejvětší část celkového důchodu (u člověka s průměrými příjmy, kterému by v době startu reformy bylo 40 let, by šlo zhruba o 85procetí podíl). Návrh eí revolučí Podle Vladimíra Bezděka, předsedy poradího expertího sboru, jsou cílem reformy přiměřeé důchody při respektováí čtyř základích pricipů diverzifikace, zvýšeá zásluhovost, dosažeí fiačí udržitelosti důchodového systému a ižší mezigeeračí espravedlost. Na těchto pricipech a cíli důchodové reformy eí ic revolučí, ic sporé a ic euskutečitelé. Naopak bych řekl, že extrémí je deší situace, kdy áš důchodový systém emá své budoucí závazky z jedé třetiy kryty zdroji, je tedy dlouhodobě z jedé třetiy esolvetí. Jakákoliv firma by v takové situaci musela vyhlásit bakrot, řekl V. Bezděk. Máme systém fiacovaý v zásadě výhradě pouze daí ze mzdy, které falešě říkáme pojisté, dokoce to tak je apsáo i v zákoě. A současě všichi víme, že česká populace bude jedou z ejrychleji stároucích v Evropě, a to zameá, že se podstatě síží počet ekoomicky aktivích lidí, kteří budou platit daě. Naopak počet lidí závislých a vybraých daích velmi rychle poroste. Výše důchodového pojištěí je u ás jedou z ejvyšších a světě, i po jeho sížeí přitom bude průběžě fiacovaý systém domiatí součástí důchodového systému. Reforma eavrhuje zaměit průběžé fiacováí za kapitálové spořeí, ale pouze ho okrajově doplňuje poviým spořeím, uvedl V. Bezděk. Zazívá otázka, zda stát může pod hrozbou trestu utit své občay, aby dávali své úspory soukromíkovi. Já se ale ptám, zda může stát avádět své občay, aby se a ěj spoléhali od kolébky až do Pokračováí a s. 2 foto: VZP Aktuálě Peumokoky: změa v úhradě očkováí VZP uzavřela se společostí GlaxoSmithKlie, s. r. o., dodatek k dohoduté ejvyšší ceě u vakcíy SYNFLORIX proti peumokokovým ifekcím, a to a ižší úhradu, ež je stávající. Dochází tak ke sížeí úhrady z Kč a Kč. Na základě kosesu se Svazem zdravotích pojišťove ČR bude tato změa v Číselíku LÉKY provedea od 1. červece Pro vakcíy PREVENAR a PREVENAR 13 bude rověž od 1. červece 2010 astavea stejá výše úhrady, to zameá Kč. Praktickým lékařům pro děti a dorost, kteří mají uzavře úhradový dodatek a rok 2010 ke smlouvě o poskytováí a úhradě zdravotí péče (variata kombiovaá kapitačěvýkoová platba) s úhradou výkou včetě ZULP ve sjedaé výši Kč, proto VZP předložila k podpisu ový úhradový dodatek, ve kterém je s účiostí od 1. červece 2010 změa výše úhrady a Kč. Společě s ovými úhradovými dodatky dostali praktičtí lékaři pro děti a dorost i vysvětlující dopis. Sížeí dohoduté ejvyšší cey je pro poskytující lékaře ekoomicky eutrálí, výkoy očkováí emají žádé omezeí a úhrada za provedeé očkováí proti peumokokovým ifekcím a účtováí ZULP ebudou v roce 2010 zahruty do výpočtu žádých regulačích mechaismů u smluvích praktických lékařů pro děti a dorost. Evropská uie Ke směrici o právech pacietů v přeshraičí péči Na základích pravidlech pro poskytováí takzvaé přeshraičí zdravotí péče se v červu tohoto roku dohodli miistři zdravotictví evropské sedmadvacítky. Všeobecá zdravotí pojišťova průběh přípravy a schvalováí směrice o uplatňováí práv pacietů v přeshraičí zdravotí péči průběžě sleduje a počítá s í. Přestože ávrh schváleý miistry zdravotictví čleských států Evropské uie ještě může v legislativím procesu dozat začých změ, počítá pojišťova s variatou, která umoží pojištěcům čerpat se souhlasem jejich zdravotí pojišťovy v jiých zemích EU vyžádaou hospitalizačí péči. Pro VZP to fakticky eí ic ového. Již v současosti respektuje rozsudky Evropského soudího dvora a v souladu s imi hradí svým pojištěcům vyžádaou ambulatí péči, kterou čerpali v zemích Evropské uie, Evropského hospodářského prostoru ebo Švýcarska, a to v českých ceách. Podmíkou samozřejmě je, že jde o péči hrazeou v ČR z veřejého zdravotího pojištěí. Pokud jde o hospitalizačí péči, ta je v případech její edostuposti v ČR a základě předchozího souhlasu rověž za pojištěce VZP hrazea, a to za podmíek a v ceách platých pro pojištěce v zemi poskytutí této zdravotí péče. Objem péče v zahraičí earoste Vzhledem k tomu, že avrhovaá směrice počítá s úhradou vyžádaé zdravotí péče pojištěci v ceách kompetetí zdravotí pojišťovy (v ašem případě tedy v českých ceách), epředpokládáme vzhledem k rozdílosti ce v zemích EU velký árůst pojištěců vyjíždějících za zdravotí péčí do zahraičí. Pokud jde o opačý směr, to zameá čerpáí zdravotí péče pojištěci ze zemí EU v českých zdravotických zařízeích, již yí čerpá v ČR se souhlasem své zdravotí pojišťovy zdravotí péči podstatě více ciziců ež českých pojištěců v zahraičí. Tito zahraičí pojištěci si v souladu s platými evropskými ařízeími obvykle vyberou VZP jako takzvaou výpomocou zdravotí pojišťovu, která je povia za ě zdravotí péči uhradit a ásledě ji přeúčtovává do zahraičí jejich kompetetí zdravotí pojišťově. Čeští pojištěci ebudou v evýhodě Doposud eí zřejmé, jak by probíhaly úhrady zdravotí péče poskytovaé podle avrhovaé směrice (zda ji uhradí paciet a ásledě žádá o refudaci svou zdravotí po jišťovu, ebo ji uhradí výpomocá zdravotí pojišťova a přeúčtovává do zahraičí, či ještě jiak). Proto je obtížé posoudit, zda a a jak dlouho by byly vázáy fiačí prostředky VZP za tyto případy výpomocé úhrady. VZP bude iiciovat a miisterstvu zdravotictví avržeí takových opatřeí v rámci EU, aby edocházelo k adměrému zatížeí základích fodů zdravotího pojištěí ěkterých států uie. ČR je vzhledem ke kvalitě i ceám zdravotí péče pro pojištěce z řady států atraktiví. Pojištěci z jiých států by rozhodě eměli být upředostňovái před ašimi pojištěci to má VZP již des ošetřeo ve smlouvách s poskytovateli zdravotí péče, které obsahují ustaoveí bráící diskrimiaci ebo sižováí dostuposti zdravotí péče v eprospěch pojištěců VZP. Mgr. Jiří Rod, vedoucí tiskového odděleí a tiskový mluvčí VZP ČR

2 2 ifoservis vzp, číslo 13, ročík 1, 12. červece 2010 aktuálě Krátce Změa ve vedeí VZP Náměstkem ředitele VZP ČR pro zdravotí péči se 15. červa stal MUDr. Jiří Bek (aroze 1945). Ve své odboré praxi se věoval chirurgii s hlavím zaměřeím a úrazovou chirurgii. Působil mimo jié ve Fakultí emocici Královské Viohrady (1972 až 1989) a v letech 1989 až 1993 byl primářem chirurgického odděleí Nemocice eodkladé péče Záchraé služby Praha. V roce 1994 iicioval vzik České árodí zdravotí pojišťovy a od jejího založeí působil ve fukci ředitele. V letech 2005 až 2006 byl prezidetem Svazu zdravotích pojišťove ČR. Uzavřey úřadovy ve Vejprtech a Nýřaech Posledí červový de byl ukoče provoz úřadovy VZP ve Vejprtech v Ústeckém kraji z důvodu evyhovujících prostor a malé ávštěvosti. Na stávající adrese je ovšem umístěa sběrá schráka, kde je možé zaechat dokumety pro VZP. Schráka je zabezpečea proti eoprávěé maipulaci a bude pravidelě pracovíky VZP vybíráa. Pro osobí ávštěvu lze zvolit ejbližší pracoviště VZP v Chomutově (Edisoova 5397) ebo v Kadai (Goloviova 1559). Od 15. červa je uzavřea i úřadova VZP v Nýřaech a Plzeňsku. Byla také velmi málo využíváa většia tamích obyvatel je totiž zvyklá vyřizovat si úředí záležitosti v blízké Plzi, kde často pracují. Se svými požadavky se klieti a parteři pojišťovy mohou obracet a pracoviště v Plzi, Sady 5. květa 59, tel.: Ve stadiu úvah je aopak otevřeí ových úřadove VZP a Plzeňsku. Možá by se jeda mohla objevit v Přešticích, kde již dříve existovala, další pak ve Stříbře, uvedla před časem ředitelka krajské pobočky s působostí pro Plzeňský a Karlovarský kraj Ig. Miloslava Šlajsová. Defibrilátor a pobočce v Ústí Od koce květa 2010 je v budově VZP a Mírovém áměstí v Ústí ad Labem k dispozici automatický exterí defibrilátor, který může zachráit život eje ávštěvíkům pobočky. Pobočka ově sídlí přímo a áměstí, kde se pohybuje velké možství lidí, proto je umístěí přístroje právě zde více ež vhodé. Zařízeí je uložeo v boxu, který spustí alarm, pokud by jej chtěl ěkdo odést, a současě upozorí, že se ěkde ěco děje. Pracovice VZP prošly kursem prví pomoci, aby mohly po elektrickém výboji provádět masáž srdce a umělé dýcháí. Díky automatickému exterímu defibrilátoru tak dostávají laičtí zachráci do rukou mocý a přitom zcela bezpečý ástroj k účiému zákroku v případě áhlé zástavy oběhu. foto: VZP Reforma Demografické změy utí i ke změám ve zdravotictví Mluví-li se o důchodové reformě, eměli bychom zapomíat, že důchodu je třeba se ejprve dožít a být pak v takovém stavu, abychom si ho i užili. A to hodě závisí a tom, jak bude fugovat a jak bude fiacováo aše zdravotictví, uvedl své vystoupeí a Žofíském fóru ředitel VZP MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA. Důvod, proč je utá reforma zdravotictví, je vlastě stejý jako u důchodového systému jsou jím demografické změy, které s sebou esou utost účelěji přerozdělit dostupé prostředky a hledat ové zdroje. Klesá počet ekoomicky aktivích obyvatel. Už des je víc takzvaých státích pojištěců ež těch, kteří platí pojisté, uvedl P. Horák. Navíc se eustále rozšiřují možosti lékařské vědy a zvyšují se i áklady a léčbu chroických celoživotích oemocěí masového výskytu (diabetes, emoci srdce a cév). Také ároky veřejosti a kvalitu a komfort služeb eustále vzrůstají a bezpochyby budeme svědky vyrováváí persoálích ákladů mezi Českou republikou a okolími státy, vypočítával P. Horák a Žofíském fóru další důvody, proč k reformě musí dojít. Provázat zdravotí a sociálí systém Podle P. Horáka je uté, aby se při reformě zdravotictví postupovalo v souhře se systémem sociál ích služeb. V řadě států je sociál í a zdravotí systém propoje mohem víc ež v České republice. U ás velmi často dochází k tomu, Důchodová reforma je za dveřmi Dokočeí ze s. 1 hrobu, položil V. Bezděk řečickou otázku a zdůrazil, že soukromé fiačí istituci lidé pouze svěří ivestičí správu svých peěz, epřestaou být jejich vlastíky. Novika: sdíleí vyměřovacích základů mezi mažely V. Bezděk odmítl tvrzeí ěkterých médií, že reforma ruší vdovské a vdovecké důchody. To eí pravda. Návrh zí: po startu reformy již epřizávat ové doživotí vdovské a vdovecké důchody. Na druhou strau ale zavádí sdíleí důchodových ároků mezi maželi, řekl V. Bezděk a upozoril, že se tímto způsobem mimo jié vyřeší problémy že, které po dlouholetém soužití opustí mažel. Zavedeí mechaismu sdíleí vyměřovacích základů mezi maželi totiž zajistí rozděleí příjmu obou že oba si chráí svoje prostředky a místo toho, aby spolupracovaly, tak velmi často jede doplácí a eefektivitu toho druhého. Vzikají tím zbytečé výdaje, podotkl P. Horák. Současým rozděleím se vytvářejí zbytečé bariéry mezi oběma systémy a prohlubuje se eschopost docílit syergických efektů (kupříkladu rychlejší léčba sižuje áklady a emoceskou, takto vziklé úspory ale elze využít k masivějšímu zaváděí této léčby). Neustále je udržová adbytečý lůžkový fod akutích emocic, eboť slouží k hospitalizaci lidí, kteří emohou alézt v sociálí sféře odpovídající pomoc, upozoril a další eblahý jev P. Horák. Náklady rozviuté lůžkové sítě tím pádem dusí zvyšováí efektivity ve zdravotictví včetě rozvoje ambulatích zdravotích a sociálích služeb. Podle P. Horáka doplácí zdravotictví a to, že jsou a ěj přehazováy sociálí výdaje typu vraceí doplatků přesahujících určitou mez. Ostatě klauzule omezující výši doplatků pacietů by podle ěj eměla být jedotá pro všechy, ale měla by zohledňovat sociálí situaci kokrétího klieta. Asociálí solidarita Nevýhoda současého systému fiacováí zdravotictví spočívá podle P. Horáka v tom, že příjmová část eí provázáa s částí výdajovou. Největším motorem zvyšováí příjmu do zdravotictví je deficit, který v miulosti tlačil odpovědé hráče v systému, aby zvyšovali příjmy. V okamžiku, kdy se daří systém fiačě vybalacovat, tato hlaví motivace pomíjí, kostatoval. Příjmy všeobecého maželů pro účely staoveí jejich důchodových ároků. Velmi zjedodušeě řečeo: a výši důchodu žey bude mít vliv příjem jejího mažela v letech, kdy spolu žili. Podle V. Bezděka si musíme uvědomit, že ejde o ijak drsou reformu. Velmi pravděpodobě i po í zůstae adále systém, kde je zásluhovost jeda z ejmeších a světě. Jiými slovy, bude tam velmi výrazá příjmová redistribuce, stejě jako je tomu des. Je pravda, že oproti dešímu stavu pojištěci s příjmem trojásobku a více průměrého platu zaplatí zdravotího pojištěí avíc ejsou v přímé relaci k reálým ákladům a zdravotí péči, a tudíž platby pojišťove jsou stále spíš rozdělováím fiací ež ákupem služeb pro pojištěce. Pojištěec eí ve smluvím vztahu se svou zdravotí pojišťovou, zdraví bere jako obligatorí beefit, eí zaiteresová a sižováí pojistého rizika to jsou podle P. Horáka zásadí vady systému. Solidarita mezi zdravými a emocými, majetějšími a chudšími je defiováa velmi široce, až paradoxě asociálě, eexistuje difereciace pojistých produktů ai prostor pro připojištěí, řekl. Připoměl, že státích pojištěců jsou víc ež tři milioy, zatímco ekoomicky aktivích pouze 2,5 miliou. Nerovováha ale pauje i mezi jedotlivými kategoriemi výdělečě čiých: zatímco zaměstaec v průměru přispívá 32 tisíci koruami ročě, osoba samostatě výdělečě čiá pouze 15 tisíci. Některé skupiy platí eadekvátě ižší či žádé pojisté, a to bez ohledu a svou skutečou sociálí situaci, kostatoval P. Horák. Změy tady a teď Některé změy by se mohly udělat v relativě krátké době. Bylo by velmi prospěšé, kdyby byl zavede smluví vztah mezi pojištěcem a pojišťovou, to zameá možost idividuálího kotraktu. Tím emyslím komerčí pojištěí ebo připojištěí, ale fakt, aby si pojištěec mohl vybrat z růzých pojistých produktů a byl zaiteresová a péči o své zdraví, uvedl P. Horák. S tím samozřejmě souvisí i defiice rozsahu pojistého krytí. Někdo tomu může říkat stadardy, jiý to může azvat ějak jiak, v každém případě je uté teto rozsah ějak defiovat, zdůrazil. Je uté sjedotit vyměřovací základy, zrovoprávit výši odvodů mezi plátci ve stejé sociálí situaci a odvodit výši utých příjmů z rozsahu pojistého krytí. V ejbližší době by bylo také vhodé zamyslet se ad přerozdělováím pojistého mezi pojišťovami. Des se přerozdělují prostředky podle rizikovosti klietů, vypočítaé pouze podle věku a pohlaví. Jide v Evropě s podobými systémy zohledňují i ákladovost klietů, tedy fakt, zda jsou zdraví, ebo emocí, upozoril. Kvůli krytí mimořádě vysokého rizika se také přerozdělují áklady a ty pojištěce, které přesahují třicetiásobek průměrých ákladů. Bylo by rozhodě spravedlivější, kdyby ta hraice klesla a dvacetiásobek tak, aby přerozdělováí skutečě odstrailo ebo zčásti upravilo rozdíly v pojistých kmeech růzých pojišťove, uvedl P. Horák. Všechy tyto změy by umožily připravit mohem komplexější systém reformy fiacováí veřejého zdravotího pojištěí. red Stárutí populace ohrožuje současý systém Hrubý domácí produkt klesá a ezaměstaost roste. Přitom celý systém zdravotí daě je založe a výběru pojistého převážě od ekoomicky aktivích osob, i státí platba je odvozea z obecých daí, čili závisí a těchto makroekoomických parametrech. V roce 2008 se vybralo 161 miliard koru, v roce 2009 to bylo už je 160 miliard. Je to poprvé v historii existece České republiky, kdy se a zdravotím pojištěí v ásledujícím roce vybralo méě ež v tom předchozím. Současě ale vzrostly áklady systému zdravotího pojištěí o více ež osm procet. Přitom průměrý příjem od zaměstavatelů ebo od zaměstaců, tedy od ekoomicky aktivích osob, je 32 tisíc Kč ročě. Od samoplátců zhruba polovia a od státu přibližě stejá částka. Co hrozí? Zatímco áklady rostou, u příjmů se dyamika ztrácí a vziká deficit. Populace stáre, což sice automaticky ezameá, že starší lidé jsou více emocí, ale čím je člověk starší ebo čím víc se prodlužuje průměrý věk, tím více se objevují civilizačí chroická oemocěí, která stojí ejvíce peěz. A samozřejmě tím se zhoršuje poměr mezi těmi, kteří do systému přispívají, a těmi, kteří epřispívají. Dojde i k posuu emocosti k více ákladým oemocěím, která se dříve edařilo léčit, a současě k těm druhům chroických chorob, kterými trpí velké počty pacietů. vev do toho systému o ěco méě, ale podotýkám už ežijeme za železou opoou. Lidé aprosto svobodě mohou hlasovat ohama a ezapomeňme, že už des máme v zásadě volou mobilitu pracovích sil v rámci Evropské uie. Nechme teto systém ještě tak pět sedm let běžet, a pak se edivme, kam zmizelo 400 tisíc občaů s vysokými příjmy z této ekoomiky, podotkl V. Bezděk. Potřebujeme kosezus Podle odstupujícího miistra práce a sociálích věcí Petra Šimerky je uté, aby se reforma začala realizovat během adcházejícího fukčího období vlády. Musí jít o ávrh, který bude mít když e absolutí, tak alespoň výrazě většiovou podporu rozhodujících politických sil. Zejméa kvůli dlouhodobé platosti a stabilitě důchodového systému a také z hlediska oprávěé předvídatelosti. Každý obča by měl vědět, co ho desítky let dopředu čeká a co musí udělat pro to, aby ho čekala lepší peze, podotkl a Žofíském fóru P. Šimerka. red

3 ifoservis vzp, číslo 13, ročík 1, 12. červece 2010 VZP se představuje 3 foto: VZP Rozhovor V Královéhradeckém kraji je péče zajištěa a vysoké úrovi Mezi hlaví dlouhodobé priority královéhradecké pobočky VZP patří budováí dobrých vztahů s lékaři, maažery zdravotických zařízeí a krajem. O kvalitě lékařské péče v Královéhradeckém kraji, politice a současé situaci ve zdravotictví jsme hovořili s ředitelem krajské pobočky VZP Ig. Pavlem Pechákem. Co vás ve zdravotictví posledí dobou ejvíce potěšilo? Těch věcí je víc, ale obecě mě těší pokrok medicíy, přestože ás to jako ejvětšího plátce zdravotí péče také stojí hodě peěz. Například léčba ádorů udělala v posledích deseti letech obrovský skok, praktiků pro dospělé, opravdu dost. U všech ostatích si pak ejprve klademe otázku, jak je abízeá péče v daém místě zajištěa. Pokud edostatečě, pak smlouvu uzavřeme, v opačém případě ikoliv. Je tu ale jeda věc, která může toto uvažováí velmi ovlivit, a to je postoj kokurece. Někdy se třeba stae, že péče je v daém místě dobře zajištěa, ale jiá zdravotí pojišťova tam smlouvy abíde. Pak se samozřejmě rozhodujeme, zda riskovat odchod části klietů, ebo raději riskovat zvýšeí výdajů a další ordiaci a kliety udržet. Kvůli takovému kokurečímu tlaku ám třeba vyrostl adbytek rehabilitačích zařízeí a Trutovsku. Jaká jsou další specifika zdravotí péče v kraji? Specifikum je asi ejvíce v tom, že tady jsou a vždy byly ve zdravotictví dobré vztahy mezi lékaři, maažery emocic, krajem a VZP a dalšími subjekty. Péče je tu dobře dostupá pro všechy a a velmi vysoké úrovi. Je je trochu problém se strukturou emocic. Máme mírý adbytek lůžek akutích a aopak lůžek ásledé péče by mohlo být více. Dobrá dostupost péče se projevuje i v ákladech, apříklad ve spotřebě léků patří áš regio dlouhodobě k těm ejdražším. Co s tím děláte? Na toto eí jedoduchá odpověď, ale pokusím se o i sažíme se. Dáváme ajevo, že rozdíly v ákladech a léky vidíme a lékařů se ptáme, proč tomu tak je. Platí totiž, že v České republice ejsou výrazé regioálí rozdíly ve zdravotím stavzrostl počet uzdraveých pacietů a kvalita jejich života se výrazě zlepšila. Také se raduji vždy, když slyším při jedáích o zdravotictví a jakékoliv úrovi věcé argumety, a e populistické žvásty. Zdravotictví je už ze své podstaty dost komplikovaé, a řídit ho dobře je možé pouze při spolupráci moha subjektů, byť s protichůdými zájmy. Vyhroceá vyjádřeí z kterékoliv stray vše jeom komplikují. A co vás aopak ejvíce štve? Třeba za mou přijde starosta jedoho města a říká, že jejich emocice eúměrě zatěžuje městský rozpočet, a že by ji ejraději zeštíhlili a lůžka převedli pro ásledou péči. Povídám mu, tak ji zeštíhli. A o a to blázíš, to by mě už ezvolili. To je začarovaý kruh, ze kterého prostě musíme ve. Musíme si přestat amlouvat, že máme peíze úplě a všecho. Stále ještě věřím, že české zdravotictví ebude muset padout a ústa, aby došlo k potřebým změám. Slyšeli jsme edávo hrozbu hromadou výpovědí lékařů. Ai se jim edivím, protože se jejich problémy řeší pomalu, a eí to je o peězích, ale také o vzděláváí, o dostatečém persoálím zajištěí v emocicích. A jaký je a to tedy lék? Žádá zázračá pilulka eexistuje, ai a zdravotictví e. Dobrých ápadů je mezi odborou veřejostí dost, jde ale o to ajít vyvážeá řešeí, aby se po každých volbách emuselo otáčet o 180 stupňů. Ve zdravotictví jde o velké peíze a ty samozřejmě musí být pod veřejou, tedy politickou kotrolou. Mám ale a mysli tu politiku v čistém slova smyslu, tedy jako veřejou službu. Ne to české urvi, co můžeš. Máte v kraji ějaké potíže s asmlouváím péče? Rozhodováí, zda smlouvu uzavřeme, či ikoliv, se řídí zájmy ašich klietů, pro které jsme tu v prví řadě. A věřím, že většia ašich klie tů rozumí selským počtům, že když bude a každém rohu ordiace a v každém městečku emocice, akoec bude málo peěz a všecho. Ale abych byl kokrétí, s praktickými lékaři pro dospělé i pro děti, zubaři a gyekology uzavíráme smlouvy bez omezeí, abychom earušili přirozeou geeračí obměu. Jediou výjimkou je krajské město, protože zde je lékařů všech odborostí, sad kromě vu, ale aopak jsou veliké rozdíly ve zvyklostech lékařů, týkající se možství předepisovaých léků. Ty a druhou strau pacieti po lékařích ěkdy razatě vyžadují. Nabízíme tedy lékařům i pacietům pomůcku, jak si udržet přehled o předepsaých lécích, absolvovaých vyšetřeích, očkováí a podobě. Oficiálí ázev zí Elektroická zdravotí kížka, ale myslím, že již spíše zlidověl ázev IZIP. V IZIPu může být zapoje úplě každý, i když třeba ai eumí zapout počítač. V takových případech pomůže buď lékař, který do IZIPu zapisuje, ebo může kliet požádat o ahlédutí ve VZP. Možostí je víc. Zatím u ás eí příliš moderí pečovat o své zdraví. Lze to ějak změit? Lidé by si měli uvědomit, že za své zdraví je zodpovědý každý sám. Žádá kouzelá pilulka z ruky zázračého profesora eexistuje, takže co můžeme pro zdraví udělat sami, udělejme. Plusové body se akoec sečtou. A ještě jeda věc jsem přesvědčeý, že stres a hoba za majetkem život rozhodě eprodlouží. Je to jako s tím sedlákem. Zasel, byl dobrý rok, tak se mu urodilo. Dokoce tolik, že se to evešlo do jeho stodoly, a tak postavil druhou, větší. Příští rok se situace opakovala. Když už měl hodě stodol, řekl si tak, a teď už si budu je užívat. A tu oc umřel. Staral se je o růst kapitálu, a zapoměl přitom a důležité věci, jako je víra, rodia, láska, radost, přátelství. To je to důležité, o co se akoec stejě vždycky hraje. A v otázce zdraví to platí trojásob red využívá již 686 zdravotických zařízeí a více ež lékařů a zdravotických pracovíků. Na spolupráci všech složek zdravotického systému od záchraé služby, přes praktické lékaře po spe IZIP Elektroické zdravotictví zlepšuje lékařskou péči i ve specializovaých zdravotických zařízeích Uikátí a patetovaá služba Elektroické zdravotí kížky (EZK) se u odboré zdravotické veřejosti stává stadardem je využíváa ve všech typech zdravotických zařízeí od ordiací praktických lékařů, ambulací specialistů, přes polikliiky a emocice až po špičkové specializovaé ústavy. Aktuálě začali výhod systému EZK využívat také v Rehabilitačím ústavu v Kladrubech. Rehabilitačí ústav v Kladrubech je světozámé zařízeí s více ež šedesátiletou tradicí, kde je poskytováa komplexí rehabilitačí léčba pacietům po úrazech a áročých operacích pohybového a ervového systému či po závažých míších postižeích. Jeho ředitel Ig. Josef Hedrych oceňuje a EZK zejméa rychlost výměy zdravotích iformací a permaetí přístup k důležitým datům: Elektroická zdravotí kížka má zásadí výzam pro zvýšeí iformovaosti a bezpečosti klieta, ošetřujícího lékaře, ale i zdravotického zařízeí. Umožňuje získat podstaté údaje o zdravotím stavu klieta, jeho léčeí a vyšetřováí, a tím usadňuje astaveí správé léčby i rehabilitace. Celoplošé zavedeí systému EZK bude mít jedozačě pozitiví dopad a sižováí ákladů. Mým přáím je, aby se do systému zapojilo v co ejkratší době co ejvíce klietů. Důležité je také zapojeí praktických lékařů, kteří mají ebo by měli mít o klie tovi ejvíce iformací ze všech pracovišť. Elektroizace zdravotictví prochází právě ve Středočeském kraji, kde se achází v IZIPu ově zaregistrovaý ústav v Kladrubech, prudkým rozvojem. V systému IZIP Elektroická zdravotí kížka, který zajišťuje sdíleí zdravotích údajů mezi lékařem a pacietem či mezi lékaři avzájem, je aktuálě v tomto kraji více ež 150 tisíc uživatelů EZK vlastí již každý osmý obyvatel. Předostí služby EZK tu IZIP oceil aktiví přístup k pacietovi V poloviě červa byla v sídle společosti IZIP, provozovatele Elektroické zdravotí kížky, vyhlášea a oceěa ejaktivější lékařka, která díky ejvyššímu počtu registrací ových klietů do systému vyhrála atraktiví ceu: zájezd do Karibiku. Obvodí praktická lékařka MUDr. Naděžda Dvořáková z Pardubic zvládla od 1. červa 2009 do 31. květa 2010 zaregistrovat celkem ových klietů EZK. Je velmi důležité, abychom věděli o pacietovi, který k ám přijde do ambulatí ordiace, co ejvíce iformací, apříklad jaké bere léky ebo jakou podstoupil léčbu v miulosti. Takové iformačí zázemí poskytuje právě Elektroická zdravotí kížka. Získaého oceěí si velmi vážím. Velký podíl a registraci ových klietů má také zdravotí sestra Marcela Hamplová. Doufám, že v budoucu bude využívat výhod EZK stále více pacietů i kolegů-lékařů, řekla MUDr. Naděžda Dvořáková po slavostím předáí výherího certifikátu z rukou ředitele marketigu cialisty, laboraty či lékáríky je postavea komplexí léčba pacieta a jeho cestě od úrazu či vypukutí choroby k co ejrychlejšímu úspěšému vyléčeí. Rychlou komuikaci a přehled o probíhající léčbě umožňuje právě služba Elektroické zdravotí kížky, která celý léčebý proces zjedodušuje jak pro lékaře, tak pro paciety, doplňuje Ig. Jiří Pašek, ředitel společosti IZIP, a. s. red a komuikace společosti IZIP Mgr. Tomáše Staňka (viz fotografii). Systém IZIP Elektroická zdravotí kížka se dyamicky rozrůstá, aktuálě má svou EZK již přes 1,8 miliou uživatelů z řad veřejosti. Lékařů a zdravotických pracovíků je zapojeo již více ež foto: IZIP

4 4 odboré texty ifoservis vzp, číslo 13, ročík 1, 12. červece 2010 foto: Profimedia Diabetes mellitus Moderí léčba diabetu typu 2: od léčebé edukace pacieta po MOET DM2 Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je chroické, heterogeí, progredující oemocěí charakterizovaé hyperglykémií. V současosti v České republice postihuje více ež tři čtvrtě miliou obyvatel, ve světě pak a 200 milioů lidí. Podle odhadů Světové zdravotické orgaizace lze počítat se zdvojásobeím těchto čísel během příštích 25 let. Diabetes mellitus patří do obrazu metabolického sydromu společě s dalšími kliicky závažými odchylkami, jako jsou hyperteze, dyslipidémie a cetrálí obezita, které podstatě přispívají ke zvýšeí morbidity a mortality, především a kardiovaskulárí komplikace. Závažé jsou jak zdravotí ásledky u každého idividuálího pacieta, které zkracují jeho životí vyhlídky a zhoršují kvalitu jeho života, tak dopady ásledků chroických komplikací diabetu a společost a ekoomiku. Náklady a léčbu tohoto oemocěí u ás přesahují 20 miliard koru ročě, přičemž převažující hrazeou diagózou jsou jeho pozdí komplikace. Jedím z hlavích důvodů eutěšeého stavu vývoje chroických komplikací je fakt, že ve chvíli ově diagostikovaého diabetu typu 2 má až 40 procet pacietů již rozviutou makroagiopatii, až 40 procet efropatii, 15 procet retiopatii, 50 procet hypertriglyceridémii a 50 procet hypertezi. Tato skutečost zameá, že již ve fázi prediabetu, porušeé glukózové tolerace, dochází k poškozováí tkáí a orgáů egativím vlivem hyperglykémie a ostatích aspektů metabolického sydromu. Právě od tohoto faktu by se také měla odvíjet časá léčebá strategie pacieta s diabetem a metabolickým sydromem. Národí diabetologický program Zvyšující se možství pacietů s dia betem má svůj prapůvod v kulturích a společeských změách a ávycích, které se zdravotictvím samotým mají velmi málo společého. Odpovědost za boj s diabetem tedy emůže ést je zdravotický sektor samotý. Teto boj je uté zahájit již daleko dříve, jak idividuálími opatřeími, tak změami a úrovi systému, společosti. Takový přístup zahruje široké spektrum avzájem spolupracujících parterů, i mimo zdravotictví. Česká diabetologická společost ( již před 10 lety publikovala Národí diabetologický program, mající za cíl vytvořeí takových podmíek v oblasti prevece a léčby, které by v dlouhodobém horizotu postupě vedly ke sížeí výskytu ežádoucích chroických ásledků a komplikací diabetu. Komplexí program zahruje opatřeí od oblasti léčebě-prevetiví, přes vzděláváí zdravotíků, oblasti sociálě-práví a vědecko-výzkumou až po aktivity společeského charakteru, včetě edukačích. Moitorig efektiví terapie diabetu mellitu Péče o každého pacieta, i toho s dia betem, začíá a úrovi registrujících praktických lékařů. V jejich péči se acházejí všichi poteciálí pacieti u šesti až osmi procet jejich klietů dojde po letech dosavadí běžé péče k rozvoji projevů diabetu. Role praktického lékaře je tudíž pro časou diagostiku a iiciaci prvích léčebých opatřeí zcela zásadí. Proto vzikl projekt Moitorig efektiví terapie diabetu mellitu 2. typu (MOET DM2, který je společým dílem Společosti všeobecého lékařství a České diabetologické společosti. Všeobecá zdravotí pojišťova se a projektu podílela příslibem, že vyjme praktické lékaře a diabetology participující a projektu ze systému regulací zohledí tedy áklady a preskripci příslušých léků i testačích proužků a áklady a idukovaou péči včetě komplemetu. Získala aopak databázi lékařů spolupracujících a projektu a přístup k datům z projektu. Východiskem projektu byl arůstající podíl edostatečě kompezovaých pacietů v ambulacích, což má za ásledek zvýšeí výskytu pozdích komplikací. Teto fakt společě se zkráceím životích vyhlídek a zhoršeím kvality života idukuje u takového pacieta rověž výzamý árůst (troj- až čtyřásobek) ročích ákladů a léčbu ve srováí s pacietem dobře kompezovaým (1,3ásobek ve srováí s osobou bez diabetu, data ze studie CODE2). Cílem projektu byla implemetace aktuálích doporučeých postupů pro léčbu DM2 do kliické praxe diabetologů a praktických lékařů, získáí kliických a farmakoekoomických iformací o léčbě, vytvořeí databáze praktických lékařů a diabetologů astavujících terapii pacietů s DM2 ve své kliické praxi a ověřeí jejich léčebých výsledků a idikátorů kvality. Podobý projekt probíhá i v Rakousku pod ázvem Diabetes-Aktiv (diabetes.therapie-aktiv.at). Projektu, který výzamě podporují místí zdravotí pojišťovy, se účastí zhruba 17 tisíc pacietů. Má za cíl podobě jako projekt MOET DM2 zlepšeí péče o pacieta s DM2 zavedeím diabetes maagemet programu systémové mezioborové spolupráce, kdy se vedle predefiovaých kliických vyšetřeí a léčebých postupů každý ově diagostikovaý paciet účastí idividuálí či skupiové léčebé edukace. Pilotí projekt ve Štýrsku potvrdil výzamý pokles ákladovosti a léčbu účastíka programu méě hospitalizací, sížeé áklady a farmakoterapii při zlepšeé iformovaosti a motivaci pacietů. Měící se role ve vztahu paciet lékař Doedáva patřil mezi klasická paradigmata ve zdravotictví pateralistický vztah lékaře k pacie tovi, což bylo dáo více faktory, včetě společeského klimatu. Deší digitálí doba umožňuje daleko rychlejší a efektivější přístup k výměě iformací a k vytvářeí ových forem komuikace a sociálích vazeb typu virtuálích sociálích sítí. Změil se i vztah mezi lékařem a pacietem směrem k rovoprávosti, pokud jde o sdíleí iformací. Dalším měícím se paradigmatem doby, souvisejícím s masivím techickým pokrokem ve zdravotictví, je odklo od akutí péče k chroické, dlouhodobé, a s tím související výzamý árůst ákladovosti takové péče. Tyto dva faktory společě s dalšími, apříklad sížeou com pliace/ adherecí k léčbě při chroické medikaci, hrály výzamou roli v rozvoji metodiky léčebé edukace pro paciety s chroickými emocemi (v aglosaské literatuře therapeutic patiet educatio ). Domiatím zakem tohoto systému Nové webové stráky o diabetu je přeeseí potřebých iformací a motivace ke spoluzodpovědosti za chroickou léčbu a emocého, posíleí jeho samostatosti a forem chováí ( empowermet ) a jeho aktiví zapojeí do léčby a předcházeí komplikacím chroické emoci. Nejúčiější metodou pro přeos iformace k pacietovi a posíleí jeho kompetecí je strukturovaá skupiová edukace ve skupiách o šesti až deseti pacie tech s určitým oemocěím. Příos těchto kursů byl opakovaě prokázá (apříklad Assal et al, 1985, Muhlhauser ad Berger, 2002, Chlup, 1996). Podle obecě akceptovaých doporučeí odborých společostí by se všichi ově diagostikovaí pacieti s DM2 měli v rámci léčebého pláu účastit strukturovaého stadardizovaého edukačího kurzu (ČDS 2009, ADA 2010). Profesorka Kiga Howorka z vídeňské Lékařské uiverzity patří k iiciátorům systému léčebé edu kace, když již v roce 1985 publikovala svou léčeb ou metodu FIT (Fuctioal Isuli Treatmet, pro paciety s izulidepedetím diabetem. Bylo prokázáo, že pokud paciet získá v edukačím kurzu dostatek kotroly ad vlastí glykémií, může úspěšě převzít podstatou část zodpovědosti za svou léčbu. Strukturovaý modulárí edukačí systém FIT zahruje kromě modulů pro paciety s diabetem rověž moduly k léčbě ostatích aspektů metabolického sydromu. Bylo jím dosud vyškoleo ěkolik tisíc pacietů a zhruba 500 edukátorů z ěmecky a aglicky mluvících oblastí avštívi Nové webové stráky jsou určey diabetickým pacietům a všem, kteří se zajímají o diabetes. Pomohou emocým pochopit složitost témat, jako jsou izuli a glykovaý hemoglobi. Vysvětlí, proč je důležité zát svou hladiu glykovaého hemoglobiu, a představí ové postupy v léčbě. Součástí stráek je iteraktiví aimace azvaá Myslíte si, že se Vás to etýká?. Cílem je ukázat časový úsek života pěti diabetiků, kteří přistupují ke své emoci a léčbě rozdílě. Každý příběh je kometová lékařem a ukazuje, kde se paciet zachoval špatě, a co měl dělat, aby jeho choroba edošla tak daleko. Součástí webu je i Porada pro paciety, v íž kompetetí lékař zodpovídá dotazy čteářů, týkající se diabetu, a sekce Příběhy pacietů, které mají za cíl upozorit a důležitost správě zvoleé léčby, disciplíy a spolupráce pacietů. Stráky jsou součástí vzdělávací kampaě, kterou Diabetická asociace České republiky realizuje směrem k pacietům i odboré veřejosti. lo celkem 16 výukových semiářů v Evropě a USA. K dispozici jsou i tištěé materiály jak pro edukátory, tak pro paciety (i v češtiě, pod ázvem Pícháte si izuli? ). Podklady k prováděí komplexí léčebé edukace při metabolickém sydromu byly publikováy edávo (Howorka, Pumprla et al, 2009). Systém byl přehledě prezetová a loňském kogresu EASD ve Vídi v rámci samostatého satelitího sympozia ( med-ui-viea.htm). U ás abízí aspekty léčebé edukace apříklad vzdělávací kurz, který orgaizuje její dlouholetý propagátor doc. MUDr. Rudolf Chlup v Olomouci ( Nemedikametózí terapie estačí Základí efarmakologická léčba diabetu spočívá v úpravě stravovacích ávyků a pohybové terapii. Oba tyto postupy mají za cíl zlepšit citlivost periferích tkáí a izuli. Data z UKPDS icméě edávo ukázala, že tři roky po diagóze DM2 je pouhých 25 procet pacietů uspokojivě kompezováo emedikametózími opatřeími, po devíti letech trváí diabetu je teto způsob terapie účiý je u 10 procet pacietů. Doporučeé diagostické a terapeutické postupy proto yí zahajují farmakologickou léčbu metformiem ihed po staoveí diagózy současě s efarmakologickými opatřeími. Pokud k dosažeí požadovaé kompezace estačí mooterapie, je třeba zvolit jedu z variat kombiovaé terapie perorálími atidiabetiky ebo i izuliem. Velké itervečí studie typu UKPDS, ACCORD či ADVANCE avíc jedozačě prokázaly smysluplost léčby ostatích faktorů metabolického sydromu, jak medikametózě (kreví tlak, lipidy, atiagregace), tak emedikametózě (pohyb, stravovací ávyky, zaecháí kouřeí). V této souvislosti je ovšem dlužo zmíit i fakt, že u rizikových pacietů s trváím dia betu delším ež 10 let a s pokročilou aterosklerózou, případě zhoršeým vímáím hypoglykémie, může výzamé a rychlé sížeí glykémie společě s itezivím postupem proti ostatím rizikovým faktorům (apříklad rychlým sížeím krevího tlaku) vést ke zvýšeí celkové i kardiovaskulárí mortality (studie ACCORD). I proto jsou žádoucí projekty typu MOET DM2, které pomáhají přeést zkušeosti z výzkumu do aší každodeí praxe při zohleděí zvyklostí a idividuálích potřeb ašich pacietů i pečujícího persoálu a možostí systémového fiacováí zlepšeé péče. MUDr. Jiří Pumprla, MBA, MPH 1, 2 Prof. Dr. med. Kiga Howorka, MBA, MPH 1 1 Výzkumá skupia Fukčí rehabilitace a skupiová edukace, Cetrum pro biomedicískou techiku a fyziku, Lékařská uiverzita Vídeň, 2 Iterí ambulace, Vila zdraví, Olomouc

5 ifoservis vzp, číslo 13, ročík 1, 12. červece 2010 profesí iformace 5 Spolupráce s lékaři Změa v přístupu k péči o paciety s diagózou diabetes mellitus 2. typu Kocem duba proběhlo jedáí o změě v přístupu k péči o paciety s diagózou diabetes mellitus 2. typu (DM2). Jeho výsledkem byl algoritmus dispezarizací, kozultací a předáváí pacietů z ordiací praktických lékařů do diabetologických ordiací. Na jedáí mezi zástupci Společosti všeobecého lékařství ČLS JEP (SVL), České diabetologické společosti ČLS JEP (ČDS), Svazu zdravotích pojišťove ČR (SZP) a VZP ČR, které se koalo 28. duba, předložili zástupci obou odborých společostí ávrh algoritmu dispezarizací, kozultací a předáváí pacietů z ordiací praktických lékařů do diabetologických ordiací. Teto ávrh zástupci SZP a VZP akceptovali. Z čeho vychází algoritmus péče Postup při zařazeí do dispezárí péče upravuje 31, odstavec 2 zákoa č. 48/1997 Sb., o veřejém zdravotím pojištěí ( Pojištěce do dispezárí péče zařazuje podle odborých kritérií jeho registrující lékař, který odpovídá za účelost a koordiaci dispezárí péče. Pojištěec může být dispezarizová pro jedu diagózu pouze u jedoho ošetřujícího lékaře. ). Pacieta s DM2 zařazuje do dispezarizace jeho registrující praktický lékař. Algoritmus péče o paciety s DM2 vychází z výsledku vyšetřeí takzvaého glykovaého hemoglobiu (HbA1c), který slouží jako základí ukazatel kompezace diabetu, a dále z faktu, jde-li o ový záchyt DM2, ebo o chroického diabetika, respektive jde-li o kombiaci s mikroagiopatickou ebo makroagiopatickou komplikací, popřípadě s dalšími komorbiditami. Kdo se stará o pacieta U ově diagostikovaého pacieta s DM2 bez komplikací zahajuje léčbu a tohoto pacieta dispezarizuje praktický lékař. Má-li po uplyutí šesti měsíců paciet hodotu HbA1c 5,3 %, odešle ho praktický lékař ke kozultaci léčby ebo k dispezarizaci k dia betologovi. Má-li i po uplyutí 12 měsíců pa ciet hodotu HbA1c 5,3 %, odešle ho opět ke kozultaci ebo k dispezarizaci k diabetologovi. Paciet s ově diagostikovaým DM2 a se současě prokázaou mikroagiopatickou komplikací by měl být kozultová, foto: Profimedia evetuálě dispezarizová diabetologem. Chroicky léčeý diabetik s ově zjištěou mikroagiopatickou komplikací by měl být také odeslá ke kozultaci, evetuálě k dispezarizaci k diabetologovi. Paciet s ově diagostikovaým DM2 a se současě prokázaou makroagiopatickou komplikací je při hodotě HbA1c < 5,3 % dispezarizová praktickým lékařem, při hodotě HbA1c 5,3 % odeslá ke kozultaci, evetuálě k dispezarizaci k diabetologovi. Diabetik léčeý více ež 15 let při hodotě HbA1c < 6,0 % může zůstat v dispezarizaci u praktika, při hodotě HbA1c 6,0 % má být praktickým lékařem odeslá ke kozultaci či dispezarizaci k diabetologovi. Miimálí frekvece vyšetřeí V případě, že je paciet odeslá k dia betologovi je ke kozultaci, zůstává dispezarizová u praktika. Do dispezárí péče diabetologa může být předá i ekomplikovaý diabetik. Pokud praktický lékař předá diabetika k dispezarizaci diabetologovi, poskyte diabetolog pacietovi komplexí léčebou péči, včetě léčby komorbidit souvisejících se základím oemocěím (tedy diabetem mellitem). Pokud bude při kotrole vykázaé péče zjištěo, že kokrétí paciet je s diabetem v péči jak praktického lékaře, tak i diabetologa, bude úhrada oběma lékařům pozastavea do doby vyřešeí kompetecí mezi imi. Miimálí frekvece vyšetřeí HbA1c je defiováa doporučeými postupy, které vypracovaly obě odboré společosti (doporučeé postupy ČDS jsou a doporučeé postupy SVL a Pro paciety s makro vaskulárími komplikacemi je u HbA1c cílová hodota léčby pod šest procet (v souladu se stadardy a meziárodě přijatými kritérii). Sigálí kódy Po dohodě VZP se SVL, ČDS a SZP jsou s účiostí od 1. červece 2010 zařazey do číselíku výkoů dvě sady sigálích kódů, tedy kódů VZP s ulovou hodotou. Ve vazbě a dodržováí doporučeých postupů pro péči o paciety s DM2, a dodržováí podmíek pro vykazováí a úhradu zdravotí péče a a povié vykazováí vedlejších diagóz budou využity pro kotrolu kvality péče. 1. sigálí kódy pro hodotu HbA1c a) kód VZP HbA1c ižší ež 5,3 % b) kód VZP HbA1c 5,3 5,9 % c) kód VZP HbA1c od 6,0 % výše 2. sigálí kódy pro odesláí pacieta k diabetologovi a) kód VZP odeslá ke kozultaci b) kód VZP odeslá k dispezarizaci Je ezbyté, aby sigálí kódy vykazovali všichi diabetologové a také všichi praktici dispezarizující diabetiky. Diabetologové vykazují sigálí kódy pro hodotu glykovaého hemoglobiu, praktičtí lékaři kromě těchto sigálích kódů vykazují ještě sigálí kódy pro odesláí pacieta k diabetologovi. Vykazováí sigálích kódů eí vázáo a asmlouváí, tyto kódy projdou validací i bez asmlouváí do přílohy č. 2 smlouvy. MUDr. Miloslava Švecová, ředitelka odboru kocepce zdravotí péče VZP ČR Dopady evropských ařízeí Zásady poskytováí lázeňské péče důchodcům V Ifoservisu číslo 7/2010 jsme upozorili a dopad ových evropských ařízeí a čiost lékařů. Změy se mimo jié týkají zdravotí péče poskytovaé důchodcům a jejich ezaopatřeým rodiým příslušíkům, kteří jsou zdravotě pojištěi z titulu pobíráí důchodu v jiém čleském státě, ale bydlí v České republice. V ČR se prokazují žlutým průkazem pojištěce a mají árok a plou zdravotí péči. Návrh a lázeňskou péči, která je pojištěcům důchodcům a jejich ezaopatřeým rodiým příslušíkům poskytováa a základě evropských ařízeí, potvrzovali revizí lékaři klietům VZP podle místa jejich bydliště. V souvislosti s ovými evropskými ařízeími, foto: Profimedia která platí od 1. květa 2010, dochází ke změám v árocích pojištěců důchodců a jejich ezaopatřeých rodiých příslušíků, a proto je uté postupovat podle íže uvedeých zásad. Pokud důchodce pobírající důchod ze sociálího pojištěí ěkteré ze zemí EU včetě Sloveska žije v České republice a požádá o schváleí ávrhu a lázeňskou péči v místě svého bydliště, je mu potvrze dle čl. 24 ařízeí 883/2004 jako součást věcých dávek v souladu s českými právími předpisy. Návrh schvaluje VZP. Pojištěec se v lázích v případě potřeby prokazuje českým žlutým průkazem osoby z EU, výpomocě zaregistrovaé u VZP. Stejě je třeba postupovat v případě jeho ezaopatřeých rodiých příslušíků. Neí-li možé sloveskému pojištěci s bydlištěm v České republice, který je registrová formulářem E 121 u VZP, poskytout potřebou lázeňskou léčbu v České republice a tato péče je dostupá a Slovesku, schvaluje jeho ávrh a lázeňskou péči příslušá zdravotí pojišťova ve Sloveské republice. Jedá se o případ pláovaé léčby mimo stát bydliště podle čl. 27, odst. 3 ařízeí 883/2004 a čl. 26 ařízeí 987/2009. V lázeňském zařízeí by měl pojištěec v případě potřeby použít árodí průkaz pojištěce, kterým doloží, že se jedá o pojištěce Sloveské republiky. Stejě je třeba postupovat v případě jeho ezaopatřeých rodiých příslušíků. Českému občaovi, který pobírá důchod ze sociálího pojištěí v České republice, ale žije ve Sloveské republice, bude ávrh a lázeňskou péči v ČR schvále a územím pracovišti v Kuté Hoře, kde jsou všichi tito pojištěci evidovái, a lázeňská péče mu bude plě uhrazea. V případě, že je výjimečě evidová a jiém územím pracovišti VZP, schvaluje ávrh toto pracoviště. Stejě se postupuje u jeho ezaopatřeých rodiých příslušíků. red Tiskopisy Recept tištěý z PC Na základě dotazů od smluvích parterů bychom chtěli upozorit, že i recept tištěý z PC musí mít všechy áležitosti předepsaého dokladu a obou straách, a to a základě pravidel vyplývajících ze smluvě závazé Metodiky pro pořizováí a předáváí dokladů. Metodika vziká v součiosti se zástupci zdravotích pojišťove a zástupci profesích sdružeí poskytovatelů zdravotí péče k zajištěí jedotých podmíek. Je v í staoveo, že vzory tiskopisů jsou součástí metodiky a jsou vždy v posledí verzi. V obecé části I. metodiky se u papírové formy dokladů říká, že u počítačem tištěých výstupů (pokud práví předpis estaoví jiak) má datový obsah a formál í čleěí odpovídat příslušému předepsaému tiskopisu. U vysvětleí obsahu formuláře VZP-10/2009 Recept je uvedeo, že druhá straa receptu je vyhrazea pro zázamy pojišťovy, vyzačeí delegovaé preskripce a lékáry v itecích vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisováí léčivých přípravků, údajích uváděých a lékařském předpisu a o pravidlech používáí lékařských předpisů. Tomu je uzpůsobe i vzor tiskopisu Recept, který je a druhé straě rozděle a tři ozačeé části tak, aby sem mohly být umístěy právě tyto iformace: Místo pro zázamy zdravotí pojišťovy, Delegovaá preskripce s uvedeím IČP a Lékára. MUDr. Zdeňka Kučerová, MBA, ředitelka Odboru kotroly a revize zdravotí péče VZP ČR

6 6 ifoservis vzp, číslo 13, ročík 1, 12. červece 2010 odboré texty foto: Profimedia Civilizačí emoci Možosti léčby dětské obezity Děti s obezitou a adváhou se v ordiaci praktického dětského lékaře v posledích letech staly druhou ejvětší skupiou s chroickým oemocěím hed po alergicích. Průměrě je v dětské ordiaci registrováo okolo 80 dětí s obezitou, z toho 50 je idikováo k dlouhodobé léčbě obezity ze zdravotí idikace, 15 k cíleé úpravě jídelíčku a téměř v každé ordiaci je jedo dítě s patogomickou obezitou. Účelá léčba dětské obezity vychází z Doporučeých postupů prevece a léčby dětské obezity (Vox pediatriae 7/2009), které byly přijaty širokou odborou veřejostí jako základí stadard. Hlaví metodou léčby dětské obezity je dlouhodobá idividuálí kogitivě-behaviorálí terapie, která zasahuje celou rodiou jedotku. Dietoterapie a fyzioterapie mají pomocý edukativí výzam. Skupiové pobytové programy jsou určey k poteciaci redukce, překleutí relapsů a mají výzam jako prvek adstadardí odměy. Charakteristika dětské obezity Účelá léčba dětské obezity je dlouhodobá. Základem je cíleá diagostika a určeí ejvýhodější strategie. V drtivé většiě se v dětské populaci vyskytuje prostá obezita, která má polygeí podklad. Necelé jedo proceto je podmíěo obezitou moogeí (defekt geu pro lepti, leptiový receptor, proopiomelaokorti, prohormo-kovertázu 1), sydromologickou (Praderův-Williho sydrom, Coheův sydrom) ebo a podkladě jiých závažých oemocěí (hypotyreóza, pseudohypoparatyreóza, Cushigův sydrom, deficit růstového hormou, ádory a úrazy cetrálího ervového systému) a iatrogeí terapie (kortikoidy). Prostá obezita je typické civilizačí oemocěí rozviutých světových ekoomik a charakterizuje ji pozvolý ástup a rozvoj komplexích metabolických změ. V současosti žije v Evropské uii přes 20 tisíc obézích dětí s diabetem 2. typu, 400 tisíc dětí s poruchou glukózové tolerace. Přes milio obézích dětí má zámky kardiovaskulárího oemocěí (včetě hyperteze a árůstu cholesterolu) a tři ebo více zámek metabolického sydromu. Varový je vzestup dětské obezity v posledích letech. Za uplyulé čtvrtstoletí se počet obézích dětí zdvojásobil. Při porováí hmotostě-výškového poměru dětí v aší populaci emůžeme des vycházet z dat 6. celostátího atropologického výzkumu z roku 2001, ale musíme se vrátit k datům hmotosti dětí z 5. celostátího atropologického výzkumu z roku Kostrukce grafů a základě současých dat, kdy sedm až deset procet dětí bojuje s adváhou a obezitou, by posuula arbitráží hraice adváhy a obezity eúměrě vysoko a došlo by k epatřičému změkčeí pohledu a adváhu ašich dětí. Terapie dětské obezity Metodou volby léčby dětské obezity je idividuálí ebo skupiový přístup. V obou případech se využívá terapeuticky kombiace kogitivě-behaviorálí terapie, dietoterapie a fyzioterapie. Kogitivě-behaviorálí terapie řeší úpravu životosprávy, preferečího chováí a je psychoterapeutickou podporou. Dieto terapie se soustřeďuje a utričí edukaci. Fyzioterapie zvyšuje aerobí a upravuje aaerobí pohybové aktivity. Idividuálě se řeší farmakoterapie a barioterapie. Specifickým rysem dětské obezitologie je to, že s kokrétím pacie tem obézím dítětem pracujeme v kokrétím čase, během jeho dyamického růstu. Te je cha rakterizová efixovaými idividuálími životími fukcemi metabolismu, euromuskulárí koordiace a koordiace vyšší ervové čiosti s efixovaými pohybovými vzorci a vzorci chováí. Zároveň je kokrétí dítě součástí fixovaého rodiého zázemí, kde je jasě defiová cyklus Vydělat Koupit Uvařit Síst a fixová model pohybové aktivity. Dyamického růstového poteciálu dítěte se využívá ke stagaci hmotostího přírůstku v případě arováí eergetického příjmu a výdeje. V časovém úseku vede teto poteciál postupě k tedeci k ormosteii a podkladě fyzického růstu. Stěžejím pilířem léčby dětské obezity je rodiá terapie. Terapeuticky je uté staovit si pevý a strukturovaý program s jedoduchými a obecě srozumitelými režimovými, dietologickými a pohybovými pravidly. Komuikace s kliety musí být jasá, jedozačá a jedoduchá a esmí být vytržea z kulturě-geografického kotextu. Tato terapie je áročá jak a fiačí, tak a lidské zdroje a je lehce áchylá k sydromu vyhořeí, pokud je řešea bez systémového přístupu. Léčba obezity je dlouhodobá s častými relapsy a je třeba a i pohlížet jako a léčbu závislosti a jídle. Cílem účelé terapie je přes vedeí obézího dítě zasáhout rodiou jedotku ejeom v aktuálím čase, ale především do budouca tak, aby jejich životí styl evedl k rozvoji obezity a metabolického sydromu. Specifika dětské dietoterapie Dětská obezitologická terapie se soustřeďuje a změu životího stylu celé rodiy pomocí kogitivě-behaviorálí terapie. Cílem této terapie eí je prostá redukce hmotosti, ale záměa sebevímáí a hodotového systému celé rodié jedotky. Z psychologického hlediska je příčiou obezity evhodé chováí a myšleí, které je aučeé a udržovaé vějšími i vitřími faktory. Proto při léčbě obezity pomáhá kogitivě- -behavio rálí terapie, která dětem pomůže změit chováí, myšleí i emoce žádoucím směrem. Kogitivě-behaviorálí terapie předpokládá, že příčiou psychických potíží jsou aučeé chybé způsoby chováí a myšleí. V terapii se potom sažíme tyto chybé způsoby chováí a myšleí odaučit či přeučit, popřípadě kliety aučit ovým, vhodějším způsobům řešeí daého problému. Specifika dětské dietoterapie vycházejí ze základí premisy, že u kokrétího dětského pacieta elze objektivizovat miimálí eergetický příjem tak, aby ebyl omeze jeho růst. Dietoterapie dětské obezity zásadě odmítá defiovaé ízkoeergetické redukčí diety, které poškozují orgaismus ve vývoji. Za ambulatích podmíek se soustřeďuje a edukaci pestrého jídelíčku, který vychází z racioálí stravy výživové pyramidy. Vstupí eergetický příjem se sižuje o 1000 kj a klade se důraz a příjem potravi s ízkou eergetickou dezitou, s defiovatelým obsahem složek a se sížeým počtem techologických příprav. Stadardí sížeí eergetického příjmu dospělé obezitologie o 2000 kj lze v dětské obezitologii aplikovat pouze pod dozorem školeého persoálu a pobytových pracovištích. Při hodoceí jídelíčku se v ambulaci vyhodocuje jeho skladba, přičemž hodoceí eergetického příjmu je smysluplé je ve výjimečých případech. Účelá fyzioterapie Nedílou součástí léčby je účelá fyzioterapie. Při staoveí zátěžového programu obézího dítěte je třeba počítat s potřebou odpovídající pohybové aktivity jak v objemu, tak v charakteru. Náročá zátěž epřiese předpokládaý efekt pro pacieta, pro rodiu, ale ai pro terapeuta. Mometálí zdálivě úspěšá pohybová zátěž se často v budoucosti změí v řadu patologických vazeb. Vzike reflexí odpor k těm, které byly dlouhodobě doporučováy a prováděy v esprávě idikovaé léčbě. Z důvodů metálích vazeb je pro progózu obézího dítěte ebezpečější krátkodobá hyperaktivita ež dlouhodobá leost. Při volbě pohybových aktivit je uté dávat do vztahu příjem, výdej a jejich psychický obraz. Pohybové aktivity pro obézí děti se emusí dělit podle itezity pro obě pohlaví, ale s ohledem a psychickou, praktickou a zdatostí připraveost. Podle zájmů motivujeme děti k provozováí aktivity, která je jim v tomto směru ejbližší. Pro dívky to bývá ejčastěji taec, brusleí, plaváí ebo aerobic (vhodý u ižšího stupě adváhy). Chlapci dávají předost fotbalu ebo jiým míčovým hrám. Doporučujeme jízdu a kole, rychlejší formu chůze, joggig. Nejdůležitější je pohyb za všech okolostí chůze pěšky do školy, a autobus, do schodů (místo jízdy výtahem), pohyb při domácích pracích atd. Pracoviště dětské obezitologie Pro adváhu a obezitu prvého stupě je ideálím terapeutem obvodí pediatr, který ejlépe zá zázemí pacieta. V případě souběhu adváhy a míré obezity rodiče (matky dítěte) a potřeby i souběžého řešeí je ideálí a celosvětově uikátí terapeutické občaské sdružeí STOB se zázemím prakticky ve všech regioech ČR ( V Praze existuje i variata pro děti s adváhou STOBík ( včetě iteretového portálu pro autoterapii. S obezitou 2. stupě je vhodé obrátit se a spádovou edokriologickou ambulaci, která pomůže s diagostikou a případou terapeutickou rozvahou. Obezita 3. stupě a 2. stupě s komplexími metabolickými změami je určea do specializovaých dětských obezitologických ambulací, které však v současé době ejsou ve všech regioech ( V bodu zrodu jsou specializovaá pracoviště při fakultích dětských kliikách s perspektivou reál ého fugováí do dvou tří let, kam budou určei pacieti s obezitou 4. stupě, pacieti s metabolickými komplikacemi, pacieti s moogeí a patogomickou obezitou. Ve světovém měřítku je v ČR uikátí síť ozdravove s třítýdeí režimovou léčbou dětské obezity a lázeňských pracovišť s pětitýdeí iteziví léčbou dětské obezity. Tato pobytová pracoviště dosahují vyikajících krátkodobých výsledků, ale pro dlouhodobý úspěch je utá vazba a obezitologického terapeuta v řádu roků. Úloha dětského lékaře je stěžejí Závěrem lze kostatovat, že česká dětská obezitologie je eje součástí, ale dostává se do popředí evropských aktivit. V ejbližší budoucosti lze očekávat praktické výstupy z aktuálě probíhajícího uikátího výzkumu studie COPAT ( který zařadí českou dětskou obezitologii do čela celosvětové úrově, icméě stěžejí úloha praktických dětských lékařů je v rámci všech aktivit prevece a léčby dětské obezity epopira telá. MUDr. Zlatko Mariov Dětská obezitologická ambulace, Dětská polikliika, 2. LF UK a FN Motol, Praha Dětská obezitologie: postgraduálí vzděláváí Možosti postgraduálího vzděláváí se v léčbě dětské obezity eustále zlepšují. V roce 2007 prof. MUDr. L. Lisá, DrSc., a prof. MUDr. J. Pařízková, DrSc., sestavily základí moderí moografii Obezita v dětství a dospíváí (Grada 2007). Pod vedeím prof. MUDr. L. Lisé, DrSc., se řadíme k málo státům EU, které mají od 2008 vypracovaý závazý program Doporučeých postupů prevece a léčby dětské obezity (Vox pediatriae 7/2009). Od roku 2006 se každoročě s aktivím přispěím prim. MUDr. P. Tláskala, CSc., a prim. MUDr. L. Vašíčkové pořádá a podzim v Lázích Poděbrady koferece Dětská obezita v teorii a praxi ( která sezamuje širokou odborou veřejost s aktuálími tématy dětské obezity. V roce 2009 v rámci studie COPAT proběhl za odboré garace doc. MUDr. M. Kuešové, CSc., prví specializovaý týdeí Kurs dětské obezitologie ( v EU a zovu se opakoval letos v červu. Teto certifikovaý kurs je předobrazem základího školeí k uděleí licece dětské obezitologie. Pro účely praktických dětských lékařů za garace MUDr. Z. Mariova byl Českou lékařskou komorou pořádá v dubu a červu tohoto roku dvoudeí Kurs dětské obezitologie se zaměřeím a ambulatí léčbu dětské obezity I. a II. stupě ( Pro o-lie vzděláváí v oboru dětské obezitologie jsou dostupé iteretové kursy a Eui ( a téma Obezita (prim. MUDr. P. Sucharda, CSc.). Na vzdělávacím portálu České lékařské komory ( ajdete kursy E 18/09 Diagostický postup u obézího dítěte (prof. MUDr. J. Lebl, CSc.), E 20/2009 Prevece dětské obezity v ordiaci praktického dětského lékaře (MUDr. Z. Mariov), E 06/09 Léčba dětské obezity v ordiaci praktického dětského lékaře (MUDr. Z. Mariov, PhDr. M. Nesrstová, DiS. J. Jůová) a E 35/10 Pohybová aktivita obézích dětí (MUDr. D. Pastucha, Ph.D.). Volě dostupé jsou odborě garatovaé edukačí materiály a portálech občaského sdružeí STOB Hravě žij zdravě ( a Výživa děti (

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měřeí kvality Služeb Dodavatel a Objedatel se dohodli a ahrazeí Přílohy C - Systém měřeí kvality Služeb Obchodích podmíek Smlouvy o službách touto Přílohou

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s.

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Návrat okologického pacieta do pracovího procesu Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Nemoc a člověk Tělo, psychika a sociálí prostředí člověka Fyzické změy po léčbě Následky

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne V Praze de 27.3 2009 Staovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paí Šedivé ze de 17.3 2009. V průběhu měsíce úora bylo a ástěce SVJ vyvěšeo ozámeí o pláovaém shromážděí spolu s ávrhem programu a výzvou k vlastíkům

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I 8.. Rekuretí zadáí poslouposti I Předpoklady: 80, 80 Pedagogická pozámka: Podle mých zkušeostí je pro studety pochopitelější zavádět rekuretí posloupost takto (sado kotrolovatelou ukázkou), ež dosazováím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2009 číslo 2 ročík 9 Léčba v Dětské lázeňské léčebě Lázě Kyžvart Nemocost dětí v Ostravě v důsledku zečištěého ovzduší Zátěží idukovaé astma

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2010 číslo 1 ročík 10 Diagostika recetího diabetes mellitus u malých dětí Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus Výukový program pro

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2009 číslo 4 ročík 9 Cíleý skríig celiakálí sprue Nespecifické střeví záěty Steóza au - častá příčia tříměsíčí koliky Gastroezofageálí reflux

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP Istituce i zazameaé operace jsou fiktiví. Ukázkové případy - sezam Případ Vykazující účetí Vykázaé Části I až XIII Straa jedotka (zkráceě až 3) A Půjčka od baky Město, v roce +1, T2 v roce +1, T7, T8,

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY 1. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(r) úrok v % z hodoty kapitálu za časové

Více

leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba

leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2008 číslo 1 ročík 8 Dlouhodobý kašel - společý problém pediatra a alergologa Chroický kašel u dítěte - difereciálí diagostika a léčba Kašel

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu Teorie kompezace jalového iduktivího výkou. Úvod Prvky rozvodé soustavy (zdroje, vedeí, trasformátory, spotřebiče, spíací a jistící kompoety) jsou obecě vzato impedace a jejich áhradí schéma můžeme sestavit

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická aalýza dat k 30. 9. 2006 AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodík I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacietek v jedotlivých cetrech Celkový počet zařazeých

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz voborik@mikmik.cz Obsah

Více

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2009 číslo 6 ročík 9 Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

Úloha II.S... odhadnutelná

Úloha II.S... odhadnutelná Úloha II.S... odhadutelá 10 bodů; průměr 7,17; řešilo 35 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat, k čemu slouží itervalový odhad středí hodoty v ormálím rozděleí a uveďte jeho fyzikálí iterpretaci (postačí

Více

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2011 číslo 6 ročík 11 Atibiotika u virózy? Ao, ěkdy je to žádoucí Roztroušeá skleróza - kazuistiky Chirurgická léčba itrakraiálích expazivích

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ..07/2.2.00/28.030 Středoevropské cetrum pro vytvářeí a realizaci iovovaých techicko-ekoomických studijích programů Vytápěí BT0 TZB II - cvičeí Zadáí Pro vytápěé místosti vašeho objektu avrhěte otopá

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Prezentace maturitního projektu na předmět informatika Software pro tvorbu papírových modelů

Prezentace maturitního projektu na předmět informatika Software pro tvorbu papírových modelů Prezetace maturitího projektu a předmět iformatika Software pro tvorbu papírových modelů Adam Domiec 22. květa 200 Abstrakt Teto dokumet je o počítačovém programu pro ávrh papírových modelů. Popisuje jej

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou 4. Testováí statistických hypotéz Úvod Při práci s daty se mohdy spokojujeme s itervalovým či bodovým odhadem parametrů populace. V mohých případech se však uchylujeme k jiému postupu, většiou jde o případy,

Více

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík stavebí obzor 9 10/2014 125 Vliv tvářeí za studea a pevostí charakteristiky korozivzdorých ocelí Ig. Ja Mařík Ig. Michal Jadera, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavebí Čláek uvádí výsledky tahových zkoušek

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Matematika I, část II

Matematika I, část II 1. FUNKCE Průvodce studiem V deím životě, v přírodě, v techice a hlavě v matematice se eustále setkáváme s fukčími závislostmi jedé veličiy (apř. y) a druhé (apř. x). Tak apř. cea jízdeky druhé třídy osobího

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy

Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů geerujících příjmy Účiost: 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ 1. Výchozí podmíky - Obecá pravidla Postup u projektů geerujících příjmy vychází z čláku 55 Obecého ařízeí

Více

FYZIKÁLNÍ SEKCE. Vzorové řešení první série úloh

FYZIKÁLNÍ SEKCE. Vzorové řešení první série úloh FYZIKÁLNÍ SEKCE Přírodovědecká fakulta Masarykovy uiverzity v Brě KORESPONDENČNÍ SEMINÁŘ Z FYZIKY 9. ročík 2002/2003 Vzorové řešeí prví série úloh (25 bodů) Vzorové řešeí úlohy č. 1 Voda (7 bodů) Z daých

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2010 číslo 4 ročík 10 Reakce a adaptace a chlad u dětí Co se děje v těle potápěče při pooru Problematika pohybové aktivity u dětí a adolescetů

Více

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. Pro výrobky Heliarc, stejě jako pro všechy další výrobky ESAB, abízíme jediečý zákazický servis a podporu. Naši kvalifikovaí pracovíci techického servisu jsou připravei

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III. Iovace a zkvalitěí výuky prostředictvím ICT Téma III..3, pracoví list 3 Techická měřeí v MS Ecel Průměry a četosti, odchylky změřeých hodot. Ig. Jiří Chobot

Více

Metodika projektů generujících příjmy

Metodika projektů generujících příjmy Příloha: 9 Metodka projektů geerujících příjmy Účost: 23. 1. 2009 Verze č. 6.0 1. Výchozí podmíky - Obecá pravdla Postup u projektů geerujících příjmy vychází z čláku 55 Obecého ařízeí č. 1083/2006 a vyplývá

Více

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých Za ás mluví práce Jiří Oberfalzer, Michal Prokůpek, Jaa Chlupová, Radek Novák, Petr Vychodil a dvaáct dalších kadidátů Vás zvou ke komuálím volbám ODS s podporou Nezávislých Program pro Králův Dvůr Trasparetí

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n Petra Suryková Modelováí křivek základím prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polyomiálí Q( t) a a t... a t polyomiálí křivky můžeme sado vyčíslit sado diferecovatelé lze z ich skládat křivky

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2008 číslo 2 ročík 8 Nové úrazy ová rizika ové postupy Itoxikace oxidem uhelatým Dohlédeme všecha rizika ových drog u dětí a mládeže? Novorozeecká

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace iovačího podikáí ČR ve spolupráci s Miisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Miisterstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Seátu Parlametu ČR, tuzemskými

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více