Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1895/2010 RM 64 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1896/2010 RM 64 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Helena Hlavičková p. Zdeněk Kašpárek 1897/2010 RM 64 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 1847/2009-RM 62, 1848/2009-RM 62, 1849/2009-RM 62, 1851/2009-RM 62, 1852/2009-RM 62, 1853/2009-RM 63, 1854/2009-RM 63, 1855/2009-RM 63, 1856/2009-RM 63, 1858/2009-RM 63, 1859/2009-RM 63, 1860/2009-RM 63, 1861/2009-RM 63, 1862/2009-RM 63, 1863/2009-RM 63, 1865/2009-RM 63, 1866/2009-RM 63, 1867/2009-RM 63, 1868/2009-RM 63, 1869/2009-RM 63, 1870/2009-RM 63, 1871/2009-RM 63, 1872/2009-RM 63, 1873/2009-RM 63, 1874/2009-RM 63, 1875/2009-RM 63, 1876/2009-RM 63, 1879/2009-RM 63, 1880/2009-RM /2009-RM 63, 1883/2009-RM 63, 1884/2009-RM 63, 1885/2009-RM 63, 1886/2009-RM 63, 1887/2009-RM 63, 1888/2009-RM 63, 1891/2009-RM 63, 1892/2009-RM 63, 1893/2009-RM 63, 1894/2009-RM 63.

2 1898/2010 RM 64 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009 RM po projednání bere na vědomí zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v roce /2010 RM 64 Použití znaku města Lipník nad Bečvou 1. RM na základě ust. 34a) a ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání, uděluje souhlas s užitím znaku města Lipník nad Bečvou dobrovolnému občanskému sdružení KLUB STOMIKŮ o.s. PŘEROV na webových stránkách sdružení. Znak města bude zobrazen v sekci Dárci a sponzoři za podmínky dodržení schváleného grafického vzhledu znaku města. 2. RM ukládá zastupující vedoucí Kanceláře tajemníka informovat žadatele. T: /2010 RM 64 Použití znaku města Lipník nad Bečvou 1. RM na základě ust. 34a) a ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání, uděluje souhlas s užitím znaku města Lipník nad Bečvou S & D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o., Praha 6. Znak města bude zobrazen ve Velké turistické encyklopedii Olomouckého kraje za podmínky dodržení schváleného grafického vhledu znaku města. 2. RM ukládá zastupující vedoucí Kanceláře tajemníka informovat žadatele. T: /2010 RM 64 Rozšíření míst pro konání slavnostních obřadů 1. RM po projednání schvaluje rozšíření míst pro konání slavnostních obřadů ve správním obvodu matričního úřadu Lipník nad Bečvou, a to o prostory Domu kultury a sportu, Jezernice č. p RM ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí informovat starostu obce Jezernice o schválení nového místa pro konání slavnostních obřadů v obci Jezernice a zajistit zveřejnění informace o rozšíření míst pro konání slavnostních obřadů ve správním obvodu matričního úřadu Lipník nad Bečvou na vývěsce městského úřadu a webových stránkách města. T:

3 1902/2010 RM 64 Připojení k akci VLAJKA PRO TIBET 1. RM po projednání schvaluje připojení se města Lipník nad Bečvou k akci Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice na náměstí T. G. Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou dne RM ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí zajistit vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice na náměstí T. G. Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou na podporu akce Vlajka pro Tibet. T: /2010 RM 64 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p. o., Lipník nad Bečvou, IČ k převodu finančních prostředků z rezervního fondu ve výši ,- Kč do investičního fondu organizace. 2. RM po projednání uděluje souhlas s použitím prostředků investičního fondu k pořízení investice pořízení chladícího nerezového stolu s ventilovanou chladící vanou do ZŠ, resp. školní jídelny, Osecká 315, Lipník nad Bečvou, p. o. 3. RM ukládá: a) vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace T: b) řediteli příspěvkové organizace realizaci investiční akce T: /2010 RM 64 Prodejní cena propagačního materiálu RM po projednání schvaluje cenu propagačního materiálu dle důvodové zprávy s účinností od /2010 RM 64 Dohoda o spolupráci 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při pořízení ÚAP obcí s rozšířenou působností a kraje uzavíranou s Olomouckým krajem, sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc,

4 2. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2010 RM 64 Vyhodnocení veřejné soutěže rekonstrukce veřejných WC 1. RM po projednání na základě provedeného výběru nejvýhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem Rekonstrukce veřejných WC : a) schvaluje jako vítěze obchodní společnost Likostav spol. s.r.o., Žerotínovo nám. 163/12, Přerov, IČ: , b) Schvaluje na dalším pořadí: - SKD stavební Lipník n.b. s.r.o., Mánesova 1558, Lipník n.b., IČ: ŠUM&KON Lipník n.b. s.r.o., Na Zelince 1146/2, Lipník n.b., IČ: RM zplnomocňuje starostu: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení T: ihned b) podepsat Smlouvu o dílo T: /2010 RM 64 Vyhodnocení veřejné soutěže Terénní úpravy pro bikrosovou trať 1. RM po projednání na základě provedeného výběru nejvýhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem Terénní úpravy pro bikrosovou trať : a) schvaluje jako vítěze obchodní společnost Vasil Mádr, eko VAS, Smetanova 184, Lipník nad Bečvou, IČ: b) schvaluje na dalším pořadí: - Jaroslav Tvrdoň, Pod Bílým kamenem 1919, Hranice, IČ: REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, Lipník nad Bečvou, IČ: RM zplnomocňuje starostu: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení T: ihned b) podepsat Smlouvu o dílo T:

5 1908/2010 RM 64 Vyhodnocení veřejné soutěže Zateplení objektu Střediska volného času 1. RM po projednání na základě provedeného výběru nejvýhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem Zateplení objektu Střediska volného času : a) schvaluje jako vítěze obchodní společnost KLEPOCOL s.r.o., Lačnov 22, Svitavy, IČ: b) schvaluje další pořadí dle důvodové zprávy c) bere na vědomí vyloučení uchazečů: - aostav s.r.o., Zašovská 71, Valašské Meziříčí, IČ: RENOMIX Plus CZ s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky, IČ: ZAK PLUS stavba s.r.o., Brabanského 3, Přerov, IČ: RM zplnomocňuje starostu: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení T: ihned b) podepsat Smlouvu o dílo T: /2010 RM 64 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,53 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2010 RM 64 Nájemní smlouva k bytu č. 1, ul. 28.října č.p. 36, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve 2. NP domu č.p. 36, ul. 28. října, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 123/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Ing. Karlem Janderkou,... V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

6 3. RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve 2. NP domu č.p. 36, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou: s panem Lubomírem Němčákem, bytem s paní Martou Davidovou, bytem s paní Věrou Letkovou, bytem s paní Věrou Petrášovou, bytem s paní Marií Kropáčovou, DiS, bytem s paní Olgou Hradílkovou, bytem s paní Boženou Haluškovou, bytem 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2010 RM 64 Podnájem bytu č. 1/5 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 1/5 o velikosti 2+1 ve II. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi paní Ivanou Hankovou (roz. Drkošovou), trvale bytem (jako nájemnicí bytu) a manžely Vladimírem a Danuší Drkošovými, oba trvale bytem (jako podnájemci bytu), dle 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na dobu určitou od do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2010 RM 64 Prodloužení lhůty vrácení pronajatého pokoje 1. RM po projednání schvaluje prodloužení lhůty vrácení pronajatého pokoje manželům Jindřichovi a Jitce Bařinovým do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2010 RM 64 Vzájemná výměna bytů 1. RM po projednání souhlasí s vzájemnou výměnou bytů mezi panem Josefem Simonem, bytem, byt č. 3 a paní Annou Müllerovou, bytem, byt č RM ukládá vedoucí odboru informovat žadatele. T:

7 1914/2010 RM 64 Výpověď z nájmu bytu č. 10 v domě č.p. 357 ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci z nájmu bytu č. 10 o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, v domě č.p. 357, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou situovaném na pozemku parc. č. st. 274 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 711 odst. 2, písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu v době od února 2009 do ledna Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi (viz důvodová zpráva). 2. RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2010 RM 64 Dohoda o způsobu provedení údržby 1. RM po projednání schvaluje v souladu s ustanovením 46, odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon ve znění pozdějších předpisů předloženou Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti (pozemku) k. ú. Lipník nad Bečvou uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako vlastníkem pozemku) a ČEPS, a.s., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ (jako provozovatelem a vlastníkem vedení), jejímž předmětem je dohodnutí podmínek pro provedení údržby ochranného pásma vedení: 220 kv/ označ. V253/4 úsek mezi stožáry č.: na pozemku parc. č. 2604/1 ostatní plocha silnice v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody. T: /2010 RM 64 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků pod skládkou v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků: - parc.č. 3336/6 ostatní plocha skládka o výměře 6782 m 2, - parc.č. 3336/7 ostatní plocha skládka o výměře 2747 m 2, - parc.č. 3336/9 ostatní plocha skládka o výměře 672 m 2, - parc.č. 3336/12 ostatní plocha skládka o výměře 3083 m 2, - parc.č. 3336/13 ostatní plocha skládka o výměře 3218 m 2, - parc.č. 3336/14 ostatní plocha skládka o výměře 6465 m 2 a pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 724 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemků za účelem provozování skládky odpadů, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1,- Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí rekultivace skládky, - nájemce je povinen v souladu s 21 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném

8 znění, zabezpečit po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí; tyto činnosti zajišťovat z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 let, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. Upozornění: Na předmětných pozemcích se nachází rekultivovaná skládka. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2010 RM 64 Smlouva o zřízení věcného břemene v rámci stavby CTP stavba průmyslového a logistického objektu L1 - k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako povinný z věcného břemene) a CTP Invest, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Central Trade Park D1 1571, Humpolec (jako oprávněný z věcného břemene), jejímž předmětem je právo zřízení a provozování komunikace a souvisejících stavebních objektů a právo chůze a jízdy na pozemcích parc.č. 3072/12 orná půda, parc.č. 3072/14 orná půda, parc.č. 3072/15 orná půda, parc.č. 3072/16 orná půda, parc.č. 3072/26 orná půda vše v k.ú. Lipník nad Bečvou a to v rámci stavby CTP - stavba průmyslového a logistického objektu L1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu trvání platnosti ustanovení Smlouvy o budoucích kupních smlouvách uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne za jednorázovou úplatu 1.000,00 Kč včetně 20% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. T: /2010 RM 64 Smlouvy o zřízení věcného břemene k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci staveb Lipník n/b U plynárny kabel VN a Lipník n/b Seminárka kabel NN 1. RM po projednání: a) schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako povinný z věcného břemene) a ČEZ Distribucí, a.s., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8 (jako oprávněný z věcného břemene), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 2787/46 trvalý travní porost a parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha oba v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2009 ze dne zhotovený Geometrou Opava spol. s.r.o., se sídlem v Olomouci, Wolkerova 24b, potvrzený Katastrálním úřadem dne pod č.j. 1019/09) a to v rámci stavby Lipník n/b

9 U plynárny kabel VN. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ,-Kč + 20% DPH. b) schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako povinný z věcného břemene) a ČEZ Distribucí, a.s., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8 (jako oprávněný z věcného břemene), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 153/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1244/4 ostatní plocha ostatní komunikace a parc.č. 2646/1 ostatní plocha ostatní komunikace vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2009 ze dne zhotovený Jiřím Spáčilem GEODETS, se sídlem Žerotínovo nám. 30, Přerov, potvrzený Katastrálním úřadem dne pod č.j. 17/10) a to v rámci stavby Lipník n/b Seminárka - kabel NN. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ,-Kč + 20% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smluv o zřízení věcného břemene. T: /2010 RM 64 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Lipník n. B. přepojení odběru C, NNK 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním energetického zařízení - podzemního kabelového vedení nízkého napětí, uloženého do pozemků parc.č. 367/1 ostatní plocha zeleň a parc.č ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou, v rámci stavby Lipník nad Bečvou přepojení odběru C, NNK ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ: a to v souvislosti s demontáží stávajícího venkovního vedení a uložení nového podzemního vedení na předmětných pozemcích v k.ú. Lipník nad Bečvou, b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene) a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ: (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování podzemního kabelového vedení nízkého napětí v rámci stavby Lipník nad Bečvou přepojení odběru C, NNK na pozemku parc.č. 367/1 ostatní plocha zeleň a parc.č ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán), a právo vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou uvedeného energetického zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T: /2010 RM 64 Napojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě 1. RM po projednání souhlasí s napojením fotovoltaické elektrárny o výkonu 16 KWp do veřejné distribuční sítě v Lipníku nad Bečvou VI - Loučka, jedná se o soukromou oplocenou zahradu situovanou na pozemku parc. č. 27 zahrada v k. ú. Loučka,

10 (maximální plocha článků fotovoltaické elektrárny bude 250 m 2 a výška 2-2,5 m). 2. RM ukládá zástupci vedoucího odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2010 RM 64 Veřejná zakázka Oprava fasády, výměna oken a oprava dveří o domu č.p. 358A Bratrská ulice v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné zakázky pro podání nabídky na dodavatele Oprava fasády, výměna oken a oprava dveří u domu č.p. 358 A Bratrská ulice v Lipníku nad Bečvou, b) okruh obeslaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit zadání zadávacího řízení. T: /2010 RM 64 Veřejná zakázka Výměna oken a dveří u domu č.p Bratrská ulice v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednávání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné zakázky pro podání nabídky na dodavatele Výměna oken a dveří u domu č.p Bratrská ulice v Lipníku nad Bečvou. b) okruh obeslaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit zadání zadávacího řízení. T: /2010 RM 64 Návrh na zřízení 5 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce v organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. o vytvoření 5 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce v roce 2010 za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 2. RM pověřuje vedoucího odboru finančního a vedoucí odboru správy majetku k zabezpečení finančního příspěvku zřizovatele dle důvodové zprávy T:

11 1924/2010 RM 64 Provozní řád sportovního areálu 1. RM po projednání schvaluje provozní řád sportovního areálu v ul. B. Němcové, Lipník nad Bečvou, s účinností od RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit zveřejnění provozního řádu. T: /2010 RM 64 Částečná revokace usnesení č. 662/2010 ZM 22 ze dne bod 1a) RM po projednání stáhla bod z programu jednání. Ing. Miloslav Přikryl v. r. Pavel Šoltys, DiS., v. r. starosta místostarosta

12 Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou: Na úřední desce pevné: vyvěšeno sejmuto podpis: Na úřední desce elektronické: vyvěšeno sejmuto podpis:

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 30.06.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 13. 10. 2016 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

UR/60/3/2013 informace o přípravě investičních akcí financovaných z ROPu

UR/60/3/2013 informace o přípravě investičních akcí financovaných z ROPu U s n e s e n í z 60. jednání rady města Velká Bystřice dne 21.11.2013 v 10:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/60/1/2013 schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 60.jednání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 54. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. srpna 2013 čís. 769/54 787/54 1/7 769/54 Rada městského obvodu Martinov 12. srpna 2013

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více