VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí"

Transkript

1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace a echirurgická desivagiace Téma čísla: akutí dětská chirurgie

2 Hero - Nutradefese

3 t i r á ž VOX PEDIATRIAE Časopis praktických lékařů pro děti a dorost www. detskylekar. cz Adresa redakce: U Hraic 16, Praha 10 Sekretariát: tel.: , fax: Redakce VOX: tel.: Izerce: Ig. Veroika Drahovzalová U Hraic 16, Praha 10 GSM: je pro izerety Vydavatel: Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o.s. Odborá garace: Odborá společost praktických dětských lékařů ČLS JEP Grafika, výroba, distribuce: Vydavatelství MEDIX, s.r.o. cz; GSM: ) Redakčí rada: MUDr. Jiřia Dvořáková MUDr. Jiří Liška, CSc. MUDr. Pavel Neugebauer MUDr. Olga Roškotová o b s a h Přehled čiosti SPLDD za uplyulé období 5 Iformace k regulacím za rok Koalice soukromých lékařů 9 Vyhodoceí aketích listů ze Sěmu SPLDD v roce Iformace SÚKL 11 Iformace OSPDL ČLS JEP 13 MUDr. Jiří Morávek, CSc. a kol. Úrazy zadí uretry u dětí 17 MUDr. Mahulea Mojžíšová a kol. Možosti chirurgické léčby komplikovaých dětských peumoií 20 MUDr. Pavel Rejtar, Ph.D. Poruchy vyprazdňováí mekoia 23 MUDr. Pavel Rejtar, Ph.D. Ivagiace a echirurgická desivagiace u dětí 26 MUDr. Štěpá Sulek a kol. Aspiračí brochopeumoie u dívky s purgativí formou metálí aorexie 30 Ze světa odboré literatury 32 Odpovědý redaktor: Mgr. Zdeěk Brtický Jazykové korektury: PhDr. Jaa Kratochvílová Časopis je urče převážě praktickým dětským lékařům. Distribuce čleům SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP zdarma. Vychází 10 ročě, v ákladu 2200 výtisků. Povoleo miisterstvem kultury pod číslem MK ČR E 10971, ISSN Redakce ezodpovídá za obsah čláků. Reprodukce obsahu je povolea pouze s písemým souhlasem redakce. Nevyžádaé podklady pro tisk se evracejí. Redakčí rada VOX PEDIATRIAE ezodpovídá za obsah izercí a vložeých tiskovi. Aktuality 32 Řádková izerce 41 Autodidaktický test 42 Středová příloha: Evidece zdravotických pracovíků Nakladatelství UMÚN, s. r. o., Nad Školou 1289, Liberec tel.: , cz, www. umu. cz Obrázek a titulí straě amalovala ústy Ruth Christese. VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10 3

4 e d i t o r i a l Vážeé kolegyě a kolegové, často diskutovaé téma specializačího vzděláváí mladých lékařů by epochybě bylo řešitelější při shodě všech subjektů, které a ěm participují - státu, ČLS JEP, ČLK a lékařských fakult. Přes chystaé protesty mladých lékařů z lůžkových odděleí a jejich přípravu a odchod za lepšími podmíkami za hraice aší republiky, se v primárí péči aopak blýská a lepší časy. O rostoucím zájmu o obor praktické lékařství pro děti a dorost svědčí 107 žádostí o zařazeí do oboru od listopadu 2009 do září Doufejme, že se přílivem mladších kolegů urychlí výměa praxí a starší kolegové budou mít příležitost předat jim své celoživotí dílo. Systém rezidečích míst běží své druhé kolo a teoretici od stolu radí, že by peíze měly jít za rezidetem, ikoliv za školitelem. Uvažují o převedeí specializačího vzděláváí a lékařské fakulty. Po zkušeostech školitelů s rezidečím místem v ašem oboru lze jedozačě říci, že tudy cesta evede, stejě tak, jako jeho převedeí pod ČLK. Jak sám ázev ašeho oboru praktické lékařství pro děti a dorost apovídá, bez přímého zařazeí uchazeče do praxe elze získat zkušeosti a rozhodovací schoposti. Předpokladem pro dobrý výko a správý odhad situace v ordiaci praktického lékaře pro děti a dorost je empatie, porozuměí, ituice. Jak jeda moje kolegyě pozameala: A to se v kihách ai posluchárě eaučíš. Má-li být aplě záměr rezidečích míst, je efektivější přijmout a rezidečí místo absolveta hed po ukočeí studia a lékařské fakultě. Hlaví motivací rezideta se esmí stát je fiačí zajištěí specializačího vzděláváí. Cílem a ústředí myšlekou projektu je dosažeí kvalitího odborého zráí rezideta pod dohledem školitele po celou dobu specializačí přípravy. Teto způsob by měl elimiovat zeužíváí lékařů a lůžkových odděleích, a které bylo v ěkterých případech specializačí přípravy lékařů poukazováo a vylučuje jakékoliv upsáí se poskytovateli. Rozsah a áplň stáží jsou ošetřey smlouvou mezi vysílajícím akreditovaým pracovištěm a emocicí, včetě smluvě staoveých fiačích podmíek. Školitel - zaměstavatel rezideta - dohlíží a odborou přípravu a zodpovídá za účelé hospodařeí s fiačími prostředky dotace (mzdové áklady a rezideta, odvody a zdravotí a sociálí pojištěí, úhrada poviých kurzů a stáží staoveých platým vzdělávacím programem, materiálové áklady a pracoví oblečeí, odměa školitele). Je třeba zdůrazit, že fiačí odměa rezideta je pouze jeho miimálí mzdou. Zdaleka epokrývá fiačí potřeby školece. Obdobě jako příjmy PLDD ejsou jeho ziskem, ale slouží z velké části a provozí áklady NZZ. Obor praktické lékařství pro děti a dorost eí je o medicíských otázkách a získáváí fiačích prostředků za poskytovaou péči o pacieta eí jedo-zdrojové. Období specializačího vzděláváí prověřuje schoposti uchazeče jako budoucího ositele praxe a umožňuje mu připravit se a svoji profesí budoucost. MUDr. Olga Roškotová vědecký sekretář OSPDL ČLS JEP p ř i p r a v u j e m e úředí hodiy SPLDD ČR Podělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Problematika kojeeckého věku VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2010 číslo 10 ročík 10 v t o m t o č í s l e i z e r u j í GSK hero estlé utricia orio diagostica Pfizer saofi avetis sekk hodi hodi hodi hodi hodi Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o. s. U Hraic 16, Praha 10 sekretariát: tel.: fax: redakce VOX: tel.: cz Téma čísla: problematika kojeeckého věku 4 VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10

5 Přehled čiosti SPLDD za uplyulé období MUDr. Pavel Neugebauer předseda SPLDD ČR V prvím poprázdiovém měsíci defiitivě kočí jedáí a téma úhrad v roce ásledujícím. Zpřísěí regulací prosazovaé zdravotími pojišťovami tetokráte zemožilo možost dohody v ašem segmetu. Pro příští rok bude tedy pro ás rozhodující tzv. úhradová vyhláška, kterou má ovšem vydat miistr, který s ámi zatím ekomuikuje. Opakovaě jsme žádali o audieci, a které bychom předložili ejpalčivější problémy ašeho oboru. Podařilo se ám akoec termí schůzky i dojedat, a to 30.9., icméě v dopoledích hodiách de, kdy měla schůzka proběhout, byla bez áhrady zrušea spolu s předsedkyí OSPDL MUDr. Cabrochovou jsem se zúčastil jedáí a VZP, kde byly defiováy podmíky a způsob přeosu iformací v ově chystaém projektu podpory očkováí proti rotavirovým ifekcím. V tomto případě tak došlo k včasému jedáí a hed a adcházejícím Předsedictvu mohla být iformace o tomto projektu předáa do regioů a svém pravidelém jedáí se sešlo Předsedictvo Sdružeí. Mimo jié byla a jedáí široce diskutováa příprava a jedáí s miistrem, byly diskutováy i aspekty kolem edohody v dohodovacím řízeí o ceách a rok Na jedáí byl přizvá i ředitel SUKLu, který se omluvil a vyslal zástupce dr. Jirsovou. Jedáí se tak zúžilo spíše a defiováí problémů, které dr. Jirsová slíbila předat a příslušé úseky SUKLu. V diskusi jsme se evyhuli ai problematice očkováí, resp. možého dopadu Rozhodutí Nejvyššího správího soudu ve věci vymahatelosti očkováí. Časový prostor a jedáí byl věová i problematice jedotlivých regioů a svém pravidelém jedáí se sešel Zdravotí výbor Poslaecké sěmovy Parlametu ČR. Na tomto jedáí představil miistr zdravotictví doc. MUDr. Leoš Heger svou představu o postupu miisterstva ve věci ávrhu možých úprav systému, vč. legislativích ávrhů. Pro mohé účastíky byla asi překvapeím předeseá posloupost, resp. rozvážost jedotlivých kroků, a to spíše v kotextu k celkem jasě astaveému pláu daým programovým prohlášeím Vlády. Nespokojeost s časováím tak vyslovili především zástupci pravicového spektra přítomých politiků a půdě MZ ČR se a svém závěrečém jedáí sešli zástupci ZP a poskytovatelů v rámci dohodovacího jedáí o ceách a rok Na jedáí bylo kostatováo, že k dohodám došlo v segmetech stomatologů, gyekologů, lází a dopravy, k dílčím dohodám došlo u logopedů, psychologů, ortoptistů a laboratoří. V ašem segmetu k dohodě edošlo, eboť pro ás ebylo přijatelé ze stray ZP avrhovaé zpřísěí regulačích mechaismů zejméa v roce, kdy se očekává dopad ekoomické krize a možé přesuy péče v segmetech, kam asi? v rámci Purkyňovy společosti se sešli zástupci pediatrů s gyekology, aby diskutovali problematiku vazby hormoálí atikocepce a výskyt tromboembolických komplikací. Této problematice se více věujeme ve středové části tohoto čísla časopisu. Iformace k regulacím za rok 2009 V miulém čísle ašeho časopisu jsme Vás iformovali o uplatňováí regulací za rok Šlo a jde především o Všeobecou zdravotí pojišťovu. Prostředictvím i ašeho časopisu jsme rozeslali dotazíky s cílem zjistit, resp. moitorovat výše a způsoby uplatňováí těchto regulací. Výstupy jsou i pro ás poěkud překvapující, a proto jsme se rozhodli předložit Vám zjištěé skutečosti. Vzhledem k výši a způsobu uplatěí ehodláme tolerovat často diletatský přístup ěkterých poboček VZP ke způsobu vypořádáváí ámitek ze stray ašich kolegů. I. Osloveí ředitele VZP MUDr. Pavla Horáka v souvislosti s rozeslaými regulacemi Vážeý pae řediteli, praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou v současosti obesílái dopisem, ve kterém je jim sdělováa uplatěá regulačí srážka za rok 2009 s odkazem a Vyhlášku 464/2009 Sb.. Pomiu-li deklarovaé změkčeí ve vazbě a regioálí průměry dle metodiky Akordu, dovoluji si z íže uvedeých důvodů se zvoleým způsobem esouhlasit. Vezmeme-li text předměté vyhlášky: D) Regulačí omezeí 1. Regulace a předepsaé léčivé přípravky a zdravotické prostředky a a vyžádaou péči ve vyjmeovaých odborostech (do vyžádaé péče se ezahrují zdravotí výkoy mammografického screeigu prováděé zdravotickým zařízeím, které má se zdravotí pojišťovou a poskytováí těchto VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10 5

6 zdravotích výkoů uzavřeu smlouvu): 1.1. Pokud průměrá úhrada za léčivé přípravky a zdravotické prostředky předepsaé zdravotickým zařízeím, vztažeá a jedoho přepočteého pojištěce převýší o více ež 20 % celostátí průměrou úhradu za předepsaé léčivé přípravky a zdravotické prostředky, je zdravotí pojišťova oprávěa uplatit regulačí srážku do výše 25 % z překročeí. Do průměré úhrady a jedoho přepočteého pojištěce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možost ahrazeí podle 32 odst. 2 zákoa a které zdravotí pojišťova uhradila Pokud průměrá úhrada za vyžádaou péči ve vyjmeovaých odborostech, podle sezamu výkoů, vztažeá a jedoho přepočteého pojištěce převýší o více ež 20 % celostátí průměrou úhradu za vyžádaou péči ve vyjmeovaých odborostech, je zdravotí pojišťova oprávěa uplatit regulačí srážku do výše 25 % z překročeí. 2. Regulačí omezeí podle bodu 1.1 a 1.2 se epoužijí, pokud zdravotické zařízeí odůvodí poskytutou zdravotí péči, a jejímž základě došlo k překročeí průměrých úhrad podle bodu 1.1, popřípadě Regulačí omezeí podle bodu 1.1 a 1.2 se dále epoužijí, pokud zdravotické zařízeí v roce 2008 ebo 2009 registrovalo 50 a méě pojištěců příslušé zdravotí pojišťovy ebo poskytlo zdravotí péči 50 a méě eregistrovaým pojištěcům příslušé zdravotí pojišťovy ebo jedá-li se o zdravotí péči poskytutou pojištěcům z EU. 4. Regulačí omezeí podle bodu 1.1 se epoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotické prostředky předepsaé všeobecými praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost v roce 2009 epřevýší předpokládaou výši úhrad a teto druh zdravotí péče a rok 2009 vycházející ze zdravotě pojistého pláu příslušé zdravotí pojišťovy. 5. Regulačí omezeí podle bodu 1.2 se epoužijí, pokud celková úhrada za vyžádaou péči ve vyjmeovaých odborostech v roce 2009 epřevýší předpokládaou výši úhrad a teto druh zdravotí péče a rok 2009 vycházející ze zdravotě pojistého pláu příslušé zdravotí pojišťovy. 6. Zdravotí pojišťova je oprávěa uplatit regulačí srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálě do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytuté touto zdravotí pojišťovou zdravotickému zařízeí za kapitačí platbu a zdravotí výkoy sížeé o objem úhrady za zvlášť účtovaý materiál a zvlášť účtovaé léčivé přípravky za rok Pak by mělo platit miimálě, že: 1. dle bodu 2 regulačích opatřeí má právo ZZ překročeí odůvodit a dále 2. dle bodů 4 a 5 regulačích opatřeí je regulace uplatěa, pokud je překroče zdravotě pojistý plá v příslušých kapitolách specifikovaých tímto odstavcem. Očekávám tedy, že regulace ebude uplatěa do doby, kdy každé ZZ obdrží sestavy, ze kterých vyplývá jeho kokrétí překročeí, aby mohlo uplatit vyviěí dle bodu 2 regulačích opatřeí a zároveň iformaci o překročeí příslušých parametrů zdravotě pojistého pláu. Dovoluji si Vás zároveň požádat o zasláí výstupů zdravotě pojistého pláu, ze kterých uplatěí regulace vyplývá. Do doby vyjasěí uvedeých skutečostí Vás žádám o pozastaveí uplatňováí zmíěých regulací. S pozdravem MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR II. Odpověď ředitele MUDr. Pavla Horáka s garací euplatěí srážky do vypořádáí ámitek Vážeý pae předsedo, v odpověď a Váš mail Vám posílám podrobější iformace o uplatňovaých regulacích včetě dopisů a sestav odesílaých zdravotickým zařízeím. Upozorěí a uplatěí regulací za rok 2009 podle úhradové vyhlášky bylo opakovaě a všech jedáích s Vámi sigalizováo (viz dopisy v příloze). Výsledkem těchto jedáí byla i z aší stray velmi vstřícá dohoda o výrazém změkčeí regulací uplatěím pravidel globálích ákladů podle Akordu to rozhodě eí věc k pomiutí, spíše k oceěí, ale jistě je to věc ázoru a vysvětleí. Dovolím si také podotkout, že iformace o hrozícím překročeí dostávali kolegové průběžě s upozorěím, že hrozí regulace, aby měli čas a prostor zjistit v čem překročeí spočívá a situaci řešit. Vyskytovali se dokoce obchodí zástupci ěkterých farmafirem, o jejichž aktivitě jsem byl ěkterými lékaři iformová, kteří lékaře abádali, aby preskripci esižovali, že tím kazí průměr a že jim případé srážky oi uhradí?! což mi připadalo dost euvěřitelé, že by se tím ěkdo řídil, icméě to zde uvádím je proto, abych dokumetoval, že aše upozorňováí vešlo ve všeobecou zámost. Co se týče zohleděí dle bodu 2, to se provádí poté, co ZZ vyúčtováí obdrží a může uplatit ámitky a zdůvoděí. Zdůvoděí je o tom, co je ZZ zámo co mimořádého se v jeho praxi událo, co mělo vliv a avýšeí preskripce (převzetí ákladějších pacietů, obecá změa preskripce, změa spektra pacietů atd.) čili aopak jde o věci, které musí být ZZ zámy. Přehled preskripce k tomu může apovědět, upozorit, kde je ejvětší fiačí váha překročeí, ale je to je jede z podkladů. Pokud by totiž ZZ ezměilo svoje chováí vůči referečímu období ebo edošlo k jié výzamé změě, či vlivu, tak se při astaveí uplatěí regulací do regulace vůbec emůže dostat. Pro vypořádáí rozporů a dokladováí vlivů máme stadardí mechaismy, které ZZ může využít, icméě pokud árůst preskripce eodůvodí, je těžké hledat ějaké další důvody k euplatěí regulace, která je tu právě od toho, aby tlumila extrémy, které zatěžují eodůvoděou preskripcí áš rozpočet (tím emyslím je rozpočet VZP, ale obecě áš společý rozpočet zdravotího pojištěí, který je v zájmu ás všech chráit). V době rozesíláí těchto dopisů jsme ještě eměli k dispozici koečé vyúčtováí roku Nyí Vám již mohu sdělit, že skutečé áklady v segmetu praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost a léky proti pláovaým ákladům čiily 107% pláu a a zdravotické prostředky 108,93%. Celkově a léky a ZP pak 107,28%. U vyžádaé péče komplemetu se pak jedalo o 112,80% pláovaých ákladů. Z přiložeých vzorů dopisů o vyúčtováí regulací také jedozačě plye možost odvoláí proti možému uplatěí regulací včetě kotaktů a pracovíky KP VZP, kteří poskytou potřebé iformace a podklady. Uplatěí regulace pak může astat pouze v případě, kdy ZZ evyužije možost odvoláí. Toto je však zcela stadardí postup, který VZP realizuje již dlouhodobě. Doufám, vážeí páové, že jsem rozptýlil Vaše obavy a vyjasil okolosti již dlouho avizovaých smluvě zakotveých regulačích opatřeí. S pozdravem Pavel Horák 6 VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10

7 Tab. 1: Uplatěá regulačí srážka za rok 2009 VZP Regulačí srážky u PL odb. 001 Kraj (KP) Počet ZZ Počet ZZ s vypočteou RS KP pro hlaví město Prahu KP pro Jihočeský kraj KP pro Jihomoravský kraj KP pro Karlovarský kraj KP pro kraj Vysočia KP pro Královéhradecký kraj KP pro Liberecký kraj KP pro Moravskoslezský kraj KP pro Olomoucký kraj KP pro Pardubický kraj KP pro Plzeňský kraj KP pro Středočeský kraj KP pro Ústecký kraj KP pro Zlíský kraj Celkem VZP ČR Regulačí srážky u PL odb. 002 Kraj (KP) Počet ZZ Počet ZZ s vypočteou RS KP pro hlaví město Prahu KP pro Jihočeský kraj KP pro Jihomoravský kraj KP pro Karlovarský kraj KP pro kraj Vysočia KP pro Královéhradecký kraj KP pro Liberecký kraj KP pro Moravskoslezský kraj KP pro Olomoucký kraj KP pro Pardubický kraj KP pro Plzeňský kraj KP pro Středočeský kraj KP pro Ústecký kraj KP pro Zlíský kraj Celkem VZP ČR III. Žádost o upřesěí celkových iformací o uplatěí regulací Vážeý pae řediteli, ezpochybňuji, že byly možé regulace VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10 Počet ZZ se skutečě uplatěou RS Počet ZZ se skutečě uplatěou RS avizováy, akoec oo avizo bylo i předmětem jedoho z ašich jedáí z počátku roku. Vámi popisovaou aktivitu zástupců farma firem beru spíše jako okrajovou záležitost, opravdu se edomívám, že by výzaměji ovlivňovala preskripci PLDD, byť výjimky samozřejmě evylučuji. Ale k vlastím regulacím. Z ěkterých regioů máme iformace, že je velmi obtížé se v zasílaých sestavách vyzat, asi bychom to tedy mohli zařadit a ěkteré z příštích jedáí. Co me ale překvapilo, alespoň z obdržeých výstupů, jsou výrazé krajové rozdíly. V této souvislosti bych Vás rád požádal, zda by ebylo možé obdržet ásledující iformace. 1. Vámi avizovaé překročeí pláovaých ákladů v oblasti léčiv a vyžádaé péče je spíše dílem PL či PLDD? Sledují se tyto áklady takto odděleě? 2. Kolik ordiací PLDD (PL) by bylo regulováo dle platé úhradové vyhlášky? 3. Kolik PLDD (PL) obdrželo skutečě iformaci o regulačí srážce po korekci a regioálí průměry (metodika Akordu)? 4. Je možé získat iformaci o počtech uplatňovaých regulací v jedotlivých regioech? Vážeý pae řediteli, věřím, že případé získaé iformaci by mohly pomoci pochopit možá úskalí regulací a jistě by to pak mohlo vést i ke zkliděí situace. I aše Sdružeí má záměr aalyzovat důvody uplatňovaých regulací se záměrem problémům předcházet. Děkuji za spolupráci a zdravím Pavel Neugebauer, SPLDD IV. Odpověď ze stray VZP Vážeý pae předsedo, z pověřeí MUDr. Horáka, CSc, MBA, ředitele VZP Vám zasílám tabulku s přehledem RS u PL a PLDD za rok 2009 s požadovaými iformacemi (čleěí dle bodů 2-4 íže). K bodu 1. sděluji, že zdravotě pojistý plá VZP esleduje údaje o preskripci odděleě pro PL a PLDD. (tab. 1) S pozdravem Marcela Ambrožová V. Regulačí realita a straě SPLDD Díky Vaší spolupráci vziká celkový přehled dopadů a způsobu řešeí regulačích srážek po jedotlivých regioech. Otiskujeme dílčí tabulku, která obsahuje data dostupá k termíu uzávěrky tohoto čísla časopisu. Nicméě čísla jistě výmluvá. (tab. 2) Za Výkoý výbor: MUDr. Pavel Neugebauer, předseda 7

8 Tab. 2: Přehled regulací PLDD MĚSTO VYČÍSLENÁ KONEČNÁ REGULACE ROZPIS NÁMITKA UPLATNĚNÍ CHCI ŘEŠIT REGULACE REGULACE Rokytice v Orl.horách 4.430,46 Kč 3.025,75 Kč ANO ANO ANO NE Praha ,79 Kč edořešeo ANO/NE ANO/NE NE NE Mečí ,39 Kč Kč ANO ANO ANO ANO Mšeo Kč ústě přislíbeo že ANO ANO NE ANO ebudeuplatěo. Tavald ,75 Kč edořešeo ANO NE NE ANO Praha ,66 Kč edořešeo ANO NE NE ANO Kalí edořešeo ANO 111 ao, čeká ANO NE ANO Poděbrady Kč edořešeo ANO ANO - 1. NÁMITKA ANO odpověď VZP: zaslat podrobé odůvoděí. Slavoice? ANO ANO? PODLE DALŠÍHO VÝVOJE Prostějov edořešeo NE NE NE ANO Praha ,66 Kč / 6.247,63 edořešeo ANO Plzeň ,97 Kč edořešeo ANO ANO NE ANO Kláštěrec ad Ohří ,11 Kč edořešeo ANO ANO NE ANO Hraov Kč edořešeo ANO ANO NE ANO Poděbrady euvedeo ,82 Kč ANO ANO NE ANO Poděbrady ,01 edořešeo ANO ANO NE ANO Olomouc Kč Kč NE NE NE NE Kolí Kč edořešeo ANO ANO NE ZATÍM NE Rumburk Kč / edořešeo ANO ANO NE ANO Kč Rakovík Kč 0 Kč NE ANO? NE Plasy ,60 edořešeo ANO NE NE ANO Kazějov Kč edořešeo ANO ANO ANO ANO Nyřay 6.050,26 Kč edořešeo ANO ANO NE euvedeo Kyjov Kč edořešeo NE NE NE NE Řevice 10331,73 Kč edořešeo ANO ANO ANO NE Mišek pod Brdy , 48 Kč edořešeo ANO ANO NE ANO Praha Kč evyřešeo ANO NE NE Veselí ad Lužicí ,56 Kč evyřešeo ANO? ANO ANO Nyrsko , 45 Kč + evyřešeo ANO ANO NE ANO 3008, 58 Kč Plzeň ,60 Kč evyřešeo ANO ANO NE ANO Praha ,97 Kč evyřešeo ANO ANO NE ANO Vysoké Mýto VZP , 92 Kč evyřešeo ANO ANO NE ANO zp - Mučk , 57 Kč Jirkov 817,45 Kč evyřešeo ANO NE NE NE Plzeň euvedeo 907,50 Kč ANO ANO ANO NE Plzeň , 32 Kč evyřešeo ANO ANO ANO ANO Velké Hamry Kč evyřešeo NE ANO NE NE Lažhot , 20 Kč ,52 Kč euvedeo euvedeo euvedeo euvedeo Poděbrady Kč evyřešeo ANO ANO NE NE Stará boleslav 1433, 10 Kč 1.433, 10 Kč NE NE ANO NE Kolí , 25 Kč , 25 ANO ANO NE ANO 8 VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10

9 Koalice soukromých lékařů Pomalu uplyula doba hájeí ového miistra zdravotictví doc. MUDr. Leoše Hegera a je třeba se zamyslet, jak vypadá dosavadí spolupráce. Ačkoliv ástup osoby, kterou předcházela pověst rozvážého muže, který maažersky obstál ve vedeí Fakultí emocice, předcházela mohá očekáváí, realita abízí zcela jiý obraz. Miistr astoupil a svůj post z pozice pravicové vlády, icméě se zástupci soukromých zdravotických zařízeí téměř ejedá. Je vyslaý obraz je dočasým stavem, ebo předzameává, že se vlastě ic zásadího v oblasti zdravotictví očekávat edá? Obávám se, aby tím zásadím ebyl je egativí dopad ekoomické situace České republiky I. Výpis z jedáí Koalice soukromých lékařů ze de 21. září Předáí fukce mluvčího Mluvčím Koalice soukromých lékařů se a dalšího půl roku stal MUDr. Pavel Chrz, prezidet České stomatologické komory. 2. Schůzka s miistrem zdravotictví, další komuikace s MZ ČR Zástupci KSL kometovali výsledky setkáí s miistrem zdravotictví a shodě kostatovali, že schůzka esplila jejich očekáváí. Miistr přímo eodpověděl a žádý z položeých dotazů, proto je Dr. Dvořák zopakoval v dopise, který miistru zdravotictví zaslal KSL projedala ávrh a přijetí společého prohlášeí, ve kterém by její zástupci vyjádřili svou espokojeost s přístupem miisterstva k řešeí problémů současého zdravotictví. Vzhledem k tomu, že jedáí ěkterých orgaizací Koalice s miistrem zdravotictví stále ještě probíhají, bylo dohoduto vyčkat do termíu příští schůzky a teprve a í dohodout další postup a případě přijmout společé prohlášeí, které by bylo postoupeo zástupcům sdělovacích prostředků. Zástupci Koalice požádali MUDr. Chrze, aby se obrátil a Ig. Petra Noska, áměstka miistra pro zdravotí pojištěí, a požádal jej jméem Koalice soukromých lékařů o schůzku. 3. Výsledky dohodovacího řízeío úhradách péče pro rok 2011 Čleové Koalice se vzájemě iformovali o průběhu dohodovacího řízeí o ceách zdravotí péče a rok Jedáí o změě Jedacího řádu dohodovacího řízeí o hodotě bodu a výši úhrad Záměrem KSL je vyvolat jedáí k ustaveí možosti parciálích dohod. Dr. Jojko ejprve prověří ázor zdravotích pojišťove. II. Otevřeý dopis SPLDD miistrovi zdravotictví ČR Vážeý pae miistře, jméem praktických dětských lékařů a současě provozovatelů estátích zdravotických zařízeí vyslovujeme svoje hluboké rozhořčeí a espokojeost s Vaším dosavadím přístupem k aší profesí skupiě lékařů. Jistě je Vám zámo, že poskytujeme komplexí léčebě-prevetiví péči pro populaci českých dětí a dorostu, včetě čím dál áročějšího sledováí jejich idividuálího poviého očkovacího režimu. Námi voleí zástupci ze Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost se doposud bezvýsledě saží o pracoví schůzku s Vámi, a které bychom rádi upozorili a stávající problémy, které již ohrožují péči o dětskou populaci. Obáváme s také o budoucost aší profese, s bezprostředími ásledky pro udržeí stávající kvalití zdravotí péče v ašich ordiacích. Pouze z Vašich vyjádřeí v médiích se dozvídáme o Vašich připraveých ávrzích, týkající se změy regulačích poplatků. Jak jistě víte, politickým hadlem bývalé miistryě a seátorky Filipiové došlo k legislativímu osvobozeí dětí do 18 let od regulačího poplatku 30 Kč při ávštěvě ordiace. Naše žádost prezidetovi republiky, aby teto záko vetoval, ebyla vyslyšea (viz příloha). Do této doby stále čekáme a politiky slibovaou ekoomickou kompezaci za zrušeí těchto poplatků, trvale odmítaou všemi zdravotími pojišťovami. Proto stále a čím dále tím více vímáme tuto situaci jako diskrimiující pro aši skupiu poskytovatelů zdravotí péče. Proto jsme přivítali Vaše veřejé deklarace o podpoře primárí péče, která je i dle Vás základím člákem pro poskytováí zdravotí péče v liii prvího kotaktu s pacietem. Očekávali jsme od Vás podporu v rozšířeí odborých kompetecí se současým ekoomickým posíleím ašich praxí tak, abychom byli schopi kvalitě tuto péči pro české děti zajistit. Místo toho jsme se dočkali za stray zdravotích pojišťove uplatěí esmyslých desetitisícových regulačích srážek, které ohrožují ekoomickou stabilitu ěkterých ašich praxí. S touto situací se ehodláme smířit. Pokud edojde k urychleému jedáí a vládí úrovi, hrozí ze stray ašich kolegů, že jich čím dál tím víc přestae registrovat do svých praxí ové paciety. Registrace dítěte jeho rodiči k praktickému lékaři je v rámci zdravotího pojištěí dobrovolý akt. Vážeý pae miistře, praktičtí dětští lékaři ejsou odboráři, eajímají si k protestům proti legitimě zvoleé vládě PR agetury, ai evyhrožují svým pacietům, že opustí své ordiace a odejdou do zahraičí. Považují ale za legitimí iformovat o problematice poskytovaé primárí péče o děti veřejost a současě i ty, kteří mají právo a současě poviost tuto problematiku diskutovat a legislativě řešit. Za praktické dětské lékaře České republiky Výkoý výbor SPLDD V Praze de Přílohy: Dopis prezidetu republiky, Odpověď prezideta republiky Na vědomí: RNDr. Petr Nečas, předseda vlády Ig. Miroslav Kalousek, miistr fiací III. Prohlášeí z celostátího jedáí výboru, krajských a okresích předsedů Sdružeí praktických lékařů ČR v Milovech ve dech SPL ČR s obavami sleduje situaci a MZ, VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10 9

10 kde se podle ašich iformací pozastavila práce a důležitých zákoech tolik potřebých pro další rozvoj českého zdravotictví. Domíváme se, že vedle řešeí tarifích platů lékařů a debaty o koruových korekcích regulačích poplatků, je zejméa uté urychleě obovit práce a zákoech kodifikujících poskytováí zdravotích služeb v ČR. A to zvláště v současé ekoomické situaci, kdy reálě hrozí deficit veřejých zdrojů. Okresí předsedové SPL ČR upozorňují, že emají žádé iformace o systémovém řešeí postgraduálího vzděláváí v ašem oboru v příštím roce. Každý rok je potřeba vytvořit 150 rezidečích míst, aby byla zajištěa přirozeá obměa PL. Vzhledem k deklarovaé podpoře primárí péče současou exekutivou odmítáme stávající systém uplatňovaých regulací, kdy je PL fiačě postihová za řádou péči o své paciety, přičemž ejsou ze stray většiy zdravotích pojišťove poskytováy přesé podklady. Upozorňujeme, že dosud ejsou využíváy ástroje, které vedou k hospodárějšímu vyakládáí prostředků z veřejého zdravotího pojištěí. I adále jsme připravei spolupracovat jak s MZ, tak se zdravotími pojišťovami a jejich urychleém zaváděí do praxe. IV. Prohlášeí íže podepsaých zástupců orgaizací zastupující lékaře ambulatí složky Níže podepsaí zástupci orgaizací zastupující lékaře ambulatí složky a svém jedáí de vyslovili hluboké zepokojeí ad úroví, a které s í komuikuje Miisterstvo zdravotictví ČR. S politováím kostatovali, že i jako zástupci Koalice soukromých lékařů se již více ež měsíc edočkali odpovědí a otázky zaslaé v dopise miistrovi zdravotictví, doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc., ve kterých se ho dotazovali a to, zda bude za adále fugovat Rada poskytovatelů a pokud ao, kdy bude její ejbližší jedáí, bude ějak řešeo asymetrické avýšeí příjmů lůžkových zařízeí oproti ambulacím primárí péče, bude MZ ČR pod současým vedeím podporovat projekt IZIP bude MZ ČR respektovat dohody poskytovatelů a ZP uzavřeé v rámci Dohodovacího řízeí o hodotě bodu a výši úhrad a rok 2011, bude při projedáváí problematiky týkající se ambulatích zdravotích zařízeí kozultováa právě Koalice soukromých lékařů, která má v tomto madát zastupovat více ež zdravotických zařízeí. Upozorňují a skutečost, že je z médií se dozvídají o opakovaých diskusích vedeí MZ se zástupci ČLK a odborových orgaizací, přičemž žádý z těchto subjektů emá od soukromých lékařů žádá práva k obhajováí jejich zájmů. Je z médií registrují, že miisterstvo zdravotictví chystá ěkteré změy zákoů ebo ové vyhlášky. Připomíají, že jsou ze zákoa připomíkovými místy všech legislativích změ, které se týkají zdravotictví. S obavami tak sledují situaci a MZ, kde se podle jejích iformací vůbec epracuje a důležitých zákoech tolik potřebých pro další rozvoj českého zdravotictví. Nechtějí podceňovat výzam kritické situace v odměňováí lékařů za jejich práci, icméě se domívají, že vedle řešeí tarifích platů lékařů a debaty o koruových korekcích regulačích poplatků je zejméa uté urychleě pracovat a zákoech kodifikujících poskytováí zdravotí péče v ČR. Toto je zvláště uté v současé ekoomické situaci, kdy reálě hrozí deficit veřejých zdrojů. Dovolují si upozorit a skutečost, že dosud ejsou využíváy ástroje, které vedou k hospodárějšímu vyakládáí prostředků z veřejého zdravotího pojištěí. Dále deklarují, že jsou adále připravei spolupracovat jak s MZ, tak se zdravotími pojišťovami a jejich urychleém zaváděí do praxe. Za SPL ČR MUDr. Václav Šmatlák Za SPLDD ČR MUDr. Pavel Neugebauer Za SAS ČR MUDr. Zorja Jojko Za SSG ČR MUDr. Vladimír Dvořák Pro Vox připravil: MUDr. Pavel Neugebauer Vyhodoceí aketích listů ze Sěmu SPLDD v roce 2010 Ve dech se koal Sěm SPLDD ve Skalském Dvoře. Jedá se o tradičí pracoví setkáí voleých zástupců SPLDD (zástupců okresích, regioálích, Výkoého výboru SPLDD a Revizí komise SPLDD) a voleých zástupců OSPDL. Program byl rozděle do jedotlivých pracovích bloků a v závěru Sěmu účastíci měli možost aoymě odpovědět a aketí otázky, které jim byly položey (viz. íže). Bylo rozdáo 98 dotazíků a ávratost ebyla 100%. Obecě lze kostatovat, že ěkteré dotazíky byly vyplěy eúplě, ěkteré obsahovaly je pozámky či áměty k další čiosti SPLDD. Na ěkteré otázky eměli kolegové jedozačou odpověď a apsali pouze kometář, který elze zařadit do kladých či záporých odpovědí. Z tohoto důvodu se také liší počty odpovědí u jedotlivých otázek. Je uto také říci, že ěkteré otázky ebyly položey jedozačě a tak k im přistupovali i ěkteří kolegové. Vyhodotit odpovědi tak ebylo jedoduché. Dovolujeme si předložit ásledující vyhodoceí: 1. blok úhradové stadardy Jste pro práci a stadardizaci praxí? 57 ANO 0 NE 2. blok zdravotí pojišťovy Jste pro rozvíjeí projektů typu PedAkord? 49 ANO 6 NE 3. blok očkováí, peumokok Vyhovuje vám současý stav? 49 ANO 33 NE zbytek dotazíků ANO ebo NE podmíěé ALE!!! (kolegové zde apsali své při- 10 VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10

11 pomíky) 4. blok OSPDL, spolupráce Má SPLDD aktivě vstupovat do jedáí orgaizace postgraduálího vzděláváí? 44 ANO 7 NE 5. blok staovy, geeračí výměa (GV), LSPP Má být projekt GV orgaizová z cetra? 50 ANO 2 NE Jakou změu staov očekáváte? viz. áměty 6. blok zahraičí komise Je potřebá práce zahraičí komise? obecě pochvala MUDr. Kubátové za práci v zahraičí komisi 23 ANO 0 NE Náměty: Staovy: 1. lékaři - zaměstaci by eměli být řádými čley SPLDD (pouze mimořádými čley), lékaři v přípravě a PLDD by měli mít možost se čley stát. V budoucu ebude možé zastupovat zájmy obou skupi (majitelů praxí a zaměstaců). Vymezit podmíky řádého čleství. Precizovat čleství mladých lékařů. 2. moderizovat děleí struktury SPLDD dle regioů (krajů) 3. staovit podmíky pro mimořádé čleství 4.umožit ve Staovách sdružováí regioů 5. trest pro pasiví čley (omezeí servisu z cetra, VOX za úhradu) 6. případé ukočeí čleství ve Sdružeí při předáí praxe řetězci 7. Madát fukcioáře by měl odpovídat počtu čleů (hlasů) ikoliv dle územího pricipu 8. lékař pracující ve farmaceutické firmě by eměl být ve vedeí OSPDL a SPLDD 9. ve Staovách dát možost odvolat fukcioáře 10. Cetralizace regioálích komisí (vzhledem ke štěpeí současých regioů) Geeračí výměa (GV): 1. vytvořit databázi uchazečů o obor PLDD (medici, absolveti v přípravě a atestaci PLDD, lékařů s ukočeým postgraduálím vzděláím v oboru PLDD zájemci o odkoupeí praxí) Vhodé referece a doporučeí těchto lékařů. 2. poradeství pro seiory (preferece odkupu zavedeé praxe proti ově vziklé praxi a zeleé louce ) 3. poradeství pro juiory (vzájemé iformace) 4. zakotveí předáváí praxe do zákoa 5. orgaizace GV cetrálí, placeá osoba (maager, ekoom, elékař jedat s bakami o možosti úvěru pro kupující) 6. modelová GV, ákladovost průměré ordiace (fiačí rozvaha ad ceou praxe ve vztahu ke schoposti spláceí půjčky) 7. databáze zastupujících lékařů, vyvěsit a iteret a web, eustále aktualizovat 8. GV by měla být áplí práce místopředsedy regiou 9. většia mladých absolvetů se zájmem o PLDD ebude chtít malé praxe a vekově LSPP: 1. zachovat ve velkých městech do 22 hod. (lékař) 2. sestra a telefou, telefoické kozultace 3. zpoplatit LSPP (adstadard) 4. fiacovat krajem, spolupráce s DO (apř. Tábor) 5. defiovat způsobilost k výkou LSPP Regulačí poplatky (RP): 1. zovuzavedeí RP u dětí (skupia pacietů, kterým stát přispívá přídavky a děti) 2. a všech jedáích připomíat výpadek RP a jejich kompezaci Úhradové stadardy: 1. uté vytvořit úhradové stadardy 2. maximálí eáročost základích stadardů (aby je splilo maximum poskytovatelů Další áměty: zakotveí primárí péče do zákoa databáze zastupujících lékařů dle regioů zvážit změu áplě Sěmu ahradit valou hromadou všech PLDD vypracovat mauál pro kotroly růzých úřadů a orgaizací Za VV zpracovali: Mila Kudy, Iloa Hülleová I. Dopis pro zástupce odborých společostí, čley Komise pro lékovou politiku ČLS JEP Iformace SÚKL Vážeí čleové komise pro lékovou politiku ČLS JEP, obracím se a Vás eje jako a představitele lékové komise, ale zejméa jako a odboríky a farmakoterapii. Státí ústav pro kotrolu léčiv se dlouhodobě potýká s ízkým počtem hlášeých ežádoucích účiků. Touto cestou bych rád vyzval Vás, kteří máte ke kolegům v kliické praxi a zejméa k pacietovi ejblíže, k posíleí vzájemé spolupráce při zajišťováí bezpečé farmakoterapie pacietů právě předáváím hlášeí o výskytu ežádoucích účiků. V osmdesátých letech miulého století počítali experti hlášeí ežádoucích účiků a tisíce. Po roce 1989 astal dramatický propad. I přes výrazé zlepšeí v počtu hlášeí v posledích letech, vidíme v této oblasti velké rezervy. Z dostupých dat vyplývá, že se Česká republika v hlášeí ežádoucích účiků stále pohybuje hluboko pod evropským průměrem. Právě ve spolupráci s odborými společostmi a prostředictvím probíhající kampaě bychom chtěli tuto situaci změit. Nahlásit podezřeí a ežádoucí účiky léčivého přípravku je přitom v deší době jedoduché. Lze tak učiit prostředictvím elektroického formuláře, a to a webových strákách Státího ústavu pro kotrolu léčiv a adrese: Hlášeí prostředictvím elektroického formuláře se sažíme dále iovovat. Formulář bude v ejbližší době obohace o další oviky, jako apř. přístup k vlastím hlášeím ebo vyžádáí rychlé zpěté vazby hlásícímu lékaři od SÚKL. Tištěý formulář zůstává stále k dispozici volě ke stažeí a stejé webové adrese, ebo jej rádi také zašleme poštou. Podezřeí a výskyt ežádoucího účiku však lze ahlásit i telefoicky a čísle: VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10 11

12 Dále si vás dovoluji iformovat o tom, že aktuality o bezpečosti léčiv SÚKL pravidelě publikuje a svých webových strákách a adrese Neváhejte využít možosti automatického zasíláí aktualit formou (http://www.sukl.cz/oviky- em). Na webu si lze také astavit zasíláí pomocí RSS kaálu (http:// graf 1 Cílem Ústavu je zvýšit iformovaost o lécích. Pro graf 2 vyšší iformovaost Ústavu můžete učiit více tím, že budete aktivími respodety v systému hlášeí ežádoucích účiků léčiv. Ústav Vám za to zajistí rychlou a účiou zpětou vazbu, díky které se budete dozvídat více o problémech spojeých s užitím léku v kliické praxi. Vedle výše uvedeé přímé komuikace Ústav lékař, budete moci očekávat obohaceí Iformačího zpravodaje o ejvýzamější kazuistiky a další farmakovigilačí aktuality z České republiky i odjiud. Iformačí zpravodaj Nežádoucí účiky léčiv je vydává čtvrtletě a je volě dostupý a adrese V tištěé podobě vychází také jako příloha Zdravotických ovi (Ambit Media). Součástí mého apelu k Vám je i prosba o uvedeí této iformace ve zámost u vašich kolegů v odborých společostech, jejichž jste čley. Vyšší úroveň zalostí o léčivech může přispět k udržeí vysokého kreditu české medicíy. Děkuji za vaši pomoc při zajišťováí bezpečé farmakoterapie pacietů. S pozdravem PharmDr. Marti Beeš ředitel Státího ústavu pro kotrolu léčiv II. SÚKL iformuje o počtu přijatých hlášeí podezřeí a ežádoucí účiek léčiv od zdravotických pracovíků Praha, Počet přijatých hlášeí podezřeí a ežádoucí účiek léčiv od zdravotických pracovíků za tři čtvrtiy tohoto roku se oproti roku 2009 zvýšil zhruba o 70 %. Státí ústav pro kotrolu léčiv (SÚKL) obdržel ve třetím čtvrtletí roku 2010 od zdravotických pracovíků celkem 212 hlášeí. To je o 87 hlášeí více ež ve stejém období miulého roku, kdy byl v této oblasti zazameá razatí propad (graf 1). Celoročím srováím se tři čtvrtletí roku 2010 podle počtu hlášeí ežádoucích účiků dostávají k hodotám ejvyšším za posledích 5 let (graf 2). Zvýšeé zapojeí zdravotíků do systému hlášeí lze dát do souvislosti s iformačí kampaí SÚKL o bezpečosti léčiv, která byla zahájea v úoru letošího roku. Pozitivím efektem kampaě je i fakt, že se zvýšil počet hlášeí ežádoucích účiků, které se týkají léčivých přípravků bez vakcí. Hodota těchto hlášeí se poprvé od roku 2006 zvýšila. SÚKL tímto děkuje všem zdravotíkům a pacietům, kteří zasílají hlášeí, za podíl a zvýšeí bezpečosti léčiv a rozvoji pozáí o léčivech, které jsou užíváy v kliické praxi. III. SÚKL vyzývá k pozorosti vůči Braillově písmu a obalech léčivých přípravků Praha, Státí ústav pro kotrolu léčiv (SÚKL) vyzývá a základě spolupráce se Sjedoceou orgaizací evidomých a slabozrakých ČR výrobce a distributory léčiv a lékáríky, aby věovali zvýšeou pozorost iformacím pro evidomé a slabozraké, které jsou uvedey a obalech léčivých přípravků. SÚKL a základě podětu Sjedoceé orgaizace evidomých a slabozrakých ČR upozorňuje a skutečost, že a ěkterých léčivých přípravcích elze iformace a sekudárím obalu v Braillově písmu vždy jedozačě idetifikovat. Příčia je často v edostatečé ostrosti písma, daé zejméa výškou bodu vyražeého do materiálu sekudárího obalu vzhledem k okolí bodu. SÚKL se proto obrací a výrobce s výzvou, aby při výrobě léčivých přípravků v rámci vstupí kotroly potištěých materiálů věovali zvýšeou pozorost údajům vytištěým v Braillově písmu s ohledem a ormu EN Současě SÚKL vyzývá rověž pracovíky lékáre k takovému zacházeí s léky, u kterého by edocházelo ke zehodocováí zaků Braillova písma a sekudárích obalech léčivých přípravků apř. přelepkami s ceou apod. V eposledí řadě SÚKL upozorňuje distributory léčivých přípravků a utost šetré maipulace s léčivými přípravky, jelikož jedotlivé zaky Braillova písma jsou sáze mechaicky poškoditelé. Poviost uvedeí ázvu léčivého přípravku Braillovým písmem a obalu všech léků staovuje záko o léčivech. Zákoou poviost je třeba split ejpozději do VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10

13 Iformace OSPDL ČLS JEP Páteří témata pro vzdělávací akce OSPDL a rok 2011: 1. Prevece civilizačích chorob u dětí (obezita, hyperteze, poruchy metabismu lipidů apod.) 2. Psychomotorický vývoj kojece a včasá detekce odchylek (vyšetřeí, rehabilitace, vývoj řeči a odchylky apod.) Očkováí proti rakoviě děložího čípku projekty zdravotích pojišťove stále probíhají Iformujeme, že adále probíhají projekty zdravotích pojišťove k HPV vakciaci Očkováí proti rakoviě děložího čípku 3. dávka zdarma. Délka projektu se liší dle jedotlivých zdravotích pojišťove. A to do koce letošího roku (apř. VZP, OZP, ČPZP) ebo do koce červa roku 2011 (apř. Vojeská ZP, ZP Metal-Aliace). V těchto projektech je garatováa maximálí cea očkovacích látek pro pojištěce. Spolu s příspěvkem zdravotích pojištove, který dosahuje Kč ebo výše (idividuálě dle ZP), je cea celého vakciačího schématu max Kč (bez aplikačích poplatků). Jako prví teto projekt zahájila Vše obecá zdravotí pojišťova (VZP) v květu letošího roku. Projekt je urče klietkám ve věku let. Pojištěkyě si musí a pobočce VZP vyzvedout certifikát k projektu. Mometálě je stav vyzvedutých certifikátů ecelých , stále tak zbývá ještě prostor pro dívek a že. U jiých ZP probíhá projekt prostředictvím distribuce certifikátů a webových strákách. Projekty probíhají u těchto zdravotích pojišťove: 111 Všeobecá zdravotí pojišťova 207 Oborová zdravotí pojišťova 205 Česká průmyslová zdravotí pojišťova 211 Zdravotí pojišťova Miisterstva vitra ČR 217 Zdravotí pojišťova Metal-Aliace 201 Vojeská zdravotí pojišťova 228 Zdravotí pojišťova Média MUDr. Haa Cabrochová, předsedkyě OSPDL ČLS JEP Program semiářů OSPDL ČLS JEP Praha a Středočeský regio pro rok 2011, ČLS JEP, Sokolská 31, Praha Dětská ORL - oviky v diagostice a terapii. MUDr. Petr Jaoušek, PhD., ORL amb. Palackého ul., Praha Zobrazovací metody z pohledu PLDD. MUDr. Marcela Dvořáková, Odd. Rtg, FN Motol Hiporehabilitace. Mgr. Šárka Smíšková, Česká hiporehabilitačí společost Koferece Pigmetové évy. MUDr. Pavel Korád, koží ambulace Lasermed, Praha Lymská borelioza - diagostika a léčba. prim. MUDr. Haa Roháčová, Ifekčí kliika FN Bulovka Racioálí atibiotická terapie v ordiaci PLDD. prim. MUDr. Vlastimil Jidrák Vedlejší účiky aditivích látek v potravě. MUDr. Alea Thiius, Saatorium Miracle Kazuistiky z dětské edokriologie. prof. MUDr. Ja Lébl, CSc Laboratorí vyšetřeí,jejich idikace, iterpretace, techika odběru. prim. MUDr. Euge Liška, Biochemické odd. FN Bulovka MUDr. Daa Vurmová, regioálí zástupce OSPDL Praha Vědci objevili ge krátkozrakosti Meziárodí tým vědců zjistil, že variaty geu RASGRF1 mají vliv a krátkozrakost a její vývoj. Očí chirurgové doufají, že a základě tohoto objevu bude možé vyviout lék, který bude a teto ge působit, a tak bráit vziku poruchy. Ještě to eí koec brýlí, je však velká aděje, že budeme schopi blokovat geetické cesty, které vedou ke krátkozrakosti, pozameal očí chirurg Christopher Hammod z lodýské Kig s College, který vedl výzkum v Britáii. Budoucí lék proti očí poruše bude pravděpodobě mít podobu pilulky ebo očích kapek, vývoj však bude výzvou a vyžádá si přiejmeším deset let. Výsledky výzkumu zveřejil časopis Nature Geetics. Při zkoumáí geu, který ovlivňuje růst oka, byly zjištěy variaty, jež krátkozrakost posilují i omezují. Vědci chtějí yí přesě určit, jak která variata geu a oko působí. Krátkozrakost je poměrě ovým, zato stále větším problémem. Zjevě souvisí s pobytem v místostech a s masovým využitím techik, jako je čteí, televize či počítače. Její vývoj však ovlivňují i gey. Obřích rozměrů abyla epidemie krátkozrakosti a Dálém východě, kde se techika používá zvlášť rozsáhle: v Japosku trpí touto poruchou dvě třetiy mladých, v Sigapuru dokoce 80 procet. Pro srováí: před 30 lety postihovala krátkozrakost je čtvrtiu obyvatel těchto zemí. Souběžý výzkum odhalil také geovou mutaci, která způsobuje zeleý zákal, ejčastější příčiu osleputí. Objev může přispět k dřívějšímu odhaleí a léčeí této poruchy. Zdroj: Právo, VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10 13

14 PŘEHLED ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V PROJEKTU 3. DÁVKA ZDARMA aktuálí ifo platé k: Všeobecá zdravotí pojišťova Oborová zdravotí pojišťova Zdravotí pojišťova miisterstva vitra ČR Česká průmyslová zdravotí pojišťova Vojeská zdravotí pojišťova ČR Zdravotí pojišťova METAL-ALIANCE Zdravotí pojišťova MÉDIA Kód pojišťovy Věk pojištěek let let let let let let (možost uděleí výjimky pro 18 26) let Objemově limitováo očkovaých eí limitováo očkovaých eí limitováo eí limitováo eí limitováo eí limitováo Termí výplaty příspěvku ejpozději do Příspěvek vyplace a základě aplikace 1. dávky, aplikace ebo zaplaceí 2. a 3. dávky aplikace 1. dávky, aplikace ebo zaplaceí 2. a 3. dávky až po aplikaci 3. dávky aplikace celého vakciačího schématu aplikace ebo zakoupeí celého vakciačího schématu až po aplikaci 3. dávky zakoupeí celého vakciačího schématu Distribuce certifikátu pobočky pobočky ebo pošta pobočky ebo pošta iteret (web ZP) iteret (web ZP), pobočky iteret (web ZP), pobočky iteret (web ZP) Příspěvek pojišťovy Kč Kč Kč Kč (u dívek do 18 let včetě možé sdružeí příspěvku a očkováí od rodičů, pokud jsou pojištěi u ČPZP. V případě jedoho rodiče částka Kč, v případě obou Kč!) Kč Kč (avýšeí příspěvku, pokud jsou rodiče pojištěi u ZPM-A. V případě 1 rodiče částka 1 000, v případě obou (celkem Kč)!) Kč Celková cea Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Webová adresa

15 GSK - Cervarix

16 Proočkovaost proti peumokokovým ákazám MUDr. Haa Cabrochová předsedkyě OSPDL ČLS JEP Po zavedeí hrazeého epoviého očkováí kojeců od čekáme a prví čísla o proočkovaosti dosažeé v tomto modelu plošého očkováí. V současosti se připravují data o zjištěé proočkovaosti dětí arozeých od do , jejichž očkováí mohlo být zahájeo od 3. do 5. měsíce tak, aby ejpozději do 7. měsíce byly aplikováy tři dávky. Celé schéma (kromě zdravotích důvodů pro posuutí) mohlo být dokočeo tedy až za ěkolik měsíců, a to je také důvodem, že až yí a podzim budou přesá data. Již yí ale máme tři zdroje iformací. Při porováí dat z těchto zdrojů se překvapivě dostáváme a stejá čísla a právě to je také důvodem, proč si dovolujeme Vás s těmito čísly sezámit. Prvím zdrojem iformací bylo statistické zjišťováí provedeé v praxích praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) v průběhu letošího roku, kde byla a základě dotazovaí v cca 10% praxí PLDD po celé České republice ásledě vyhodocea predikce proočkovaosti (Obrázek 1). Druhým zdrojem byla data o prodeji vakcí od obou výrobců a porováí s daty o prodeji za rok 2008, 2009 a to i s porováím proočkovaosti dosažeé u dětí v prvím roce života a statisticky vyhodoceé z dat zjištěých ze studie OSPDL ČLS JEP provedeé v roce 2009 Výsledé číslo je velmi podobé výsledkům statistického dotazováí (Obrázek 2). Jako posledí zdroj iformací byla použita data všech zdravotích pojišťove o počtu očkovaých dětí, kterým byla uhrazea očkovací látka, tedy vztažeo a alespoň jedu hrazeou dávku ve vazbě a kokrétí rodé číslo. Tato čísla za prví a druhé čtvrtletí roku 2010 mohla být ovlivěa pouze kohortou dětí arozeých v srpu 2009, kterým toto očkováí mohlo být po ledu 2010 také hrazeo. Tyto děti ale z části již měly toto očkováí hrazeé svými rodiči, bylo-li zahájeo před rokem 2010 a v těchto číslech od zdravotích pojišťove se tak epromítlo. Výsledé číslo o zjištěé proočkovaosti a základě dat zdravotích pojišťove ve vazbě a předpokládaou porodost v roce 2010 je ale opět velmi podobé (Obrázek 3). Závěrem uvedeé porováí těchto zjištěých dat (Obrázek 4) svědčí o dosažeé proočkovaosti mezi 80-90%. Koečá a přesá data ve vazbě a datum arozeí dětí a kokrétí aplikovaá schémata, budou jistě předmětem dalších diskusí a publikací. Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10

17 Úrazy zadí uretry u dětí Morávek J. 1, Kříž J. 1, Zema L. 1, Trachta J. 1, Šajdauf J. 1, Hříbal Z. 2 1 Kliika dětské chirurgie, 2. LF UK a FN Motol, Praha 2 Kliika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol, Praha Abstrakt: Cíl studie: Prezetovat zkušeosti s léčbou úrazů zadí uretry u 13 pacietů za období let Materiál a metodika: Za uplyulé 20 leté období jsme léčili 13 chlapců ve věku 5 16 let s úrazy zadí uretry. Převažoval dorosteecký věk. Mechaizmus úrazů zahrovaly pády z výše s árazem a perieum, sražeí těžkým ákladím autem, sražeí vlakem, úder těžkou kovovou tyčí. Jatrogeí úrazy zadí uretry byly po léčbě ikotiece gracilis plastikou a kolorektoplastikou pro Hirschsprugovu emoc. Jede paciet byl přijat pro válečé poraěí střelou zbraí. U jedoho pacieta byla použitá metoda rekostrukce itususcepcí uretry, u devíti byla použita šikmá aastomóza s logitudiálí icisí obou koců přerušeé uretry po excizi devitalizovaých částí. Dva pacieti se zhojili po suprapubické vesikostomii, u jedoho byla provedea pouze hemostáza. Výsledky: Dvakrát jsme pozorovali dobrý výsledek pouze po epicystostomii. U šesti dětí byly uté reoperace vzhledem k striktuře v aastomóze. U dvou dětí s rozsáhlými úrazy páve a uretry v v subvezikálí a bulbárí části byly uté 4 dodatečé výkoy k oboveí průchodosti uretry, u jedoho chlapce s avulsí rekta a zadí uretry byly uté 3 reoperace. Závěr: Odložeá aastomóza zadí uretry po zajištěí dreáže dolích močových cest vezikostomií dává lepší výsledky ež eodkladý výko, který by měl být rezervová pro ečeté případy otevřeých úrazů. Je možost oboveí průchodosti zadí uretry při dlouhé vzdáleosti pahýlů opakovaými výkoy. Tyto výkoy vedly v aší sestavě k dobrým fukčím výsledkům přes evýhodu zkráceí peisu. Klíčová slova: striktura uretry, aastomóza, mikčí cystografie Úvod Traumatické léze zadí uretry jsou u dětí vzácé. Vyskytují se především u chlapců vzhledem k aatomickým poměrům, zvýšeé agresivitě při sportu a hrách a sížeé pozorosti v dopravě. Zadí uretra sestává z preprostatické části, prostatické a membraozí uretry. Sopce hladké svaloviy preprostatické části jsou uspořádáy cirkulárě od hrdla měchýře k prostatické kapsule. Kotrakce preprostatického sfikteru přispívá k mechaizmu kotiece a bráí retrográdí ejakulaci. Prostatická uretra je přibližě 3 cm dlouhá. Distálě obsahuje vrstvu cirkulárě orietovaých buěk příčě pruhovaého svalu, které souvisejí s rhabdosfikterem ve stěě membraózí uretry. Membraózí uretra je ejkratší a ejméě distezibilí část uretry procházející od apexu prostaty k bulbu peisu. Klidový tous svalových buěk přispívá k uzávěru uretry a udržuje kotieci. Úrazy zadí uretry se vyskytují u dětí velmi často jako součást polytraumat, ohrožujících přitom život pacieta (traumatický šok, krváceí), jeho kotieci a budoucí poteci. Materiál a metodika Za uplyulé období jsme léčili 13 chlapců s úrazy zadí uretry a aší kliice. U sedmi byl mechaizmus áraz a perieum (kovová tyč po pádu z výše, žebřík, řídítka bicyklu). V jedom případě z toho byl předmětem ostrý hák, který po pádu s výše roztrhl perieum a zadí uretru u pacieta (Obr. 1). Jede chlapec z toho byl zasaže kovovou spojovací tyčí přívěsu k motorovému vozidlu. Po eúspěšém pokusu a aastomózu uretry a jiém pracovišti byl tam stav řeše založeím vesikostomie iterpoovaým apedixem. Dvakrát byla zadí uretra poraěa jatrogeě při korekci kotiece plastikou m. gracilis u dítěte s meigomyelokélou a po kolorektoplastice pro morbus Hirschsprug. Dvakrát byla příčiou úrazu těžká dopraví ehoda. Z toho jede chlapec po sražeí ákladím autem utrpěl avulsi uretry a rekta s roztržeím svalů da páevího a mohočeté fraktury páve. Léčili jsme rověž jedoho chlapce s válečým poraěím uretry po zasažeí dávkou ze samopalu (Obr. 2). U tohoto chlapce byl roztržeý močový měchýř, zadí uretra a roztříštěá páev. Teto chlapec byl odeslá do aší emocice orgaizací UNICEF po zajištěí dreáže dolích močových cest v místě kofliktu. Jede chlapec byl sražem vlakem (Obr. 3). Utrpěl rověž mohočeté fraktury páve, poraěí lumbálího plexu se svalovou atrofií a laceraci zadí uretry v prostatické a membraózí části. Nejmladší paciet v aší sestavě byl pětiletý, ejstarší šestáct let starý. Převažoval prepubertálí a pubertálí věk. Osm chlapců bylo přijato jako urgetí stav, pět chlapců jsme přijali z jiých pracovišť ke kosiliárímu vyšetřeí a řešeí stavu. V aaméze postižeých pacietů je typický úraz páve a periea a mikčí potíže. Obvyklá je kompletí retece moči a krváceí ze zevího meatu uretry. V takovém případě je pukčí vesikostomie provedea jako prví pomoc. VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10 17

18 Obr. 1: Dilacerace a přerušeí zadí uretry pádem a ostrý hák. Sodáž proximálího a distálího pahýlu uretry. Obr. 2: Těžká devastace a jizveí tkáí periea po zasažeí střelou zbraí dávkou ze samopalu. V případě ikompletí léze může prostá vesikostomie vést k vyhojeí. O průchodosti uretry se přesvědčíme retrográdí uretrografií s kotrastí látkou aplikovaou do zevího meatu uretry. Pokus o katetrizaci uretery může zhoršit situaci, avíc je prakticky emožé katetrizovat oba koce přerušeé uretry ze zevího meatu vzhledem k jejích distrakci. Možost zaeseí ifekce rověž eí zaedbatelá. Kombiace cystografie vesikostomií a retrográdí uretrografie může přispět ke zhodoceí délky distrakce obou pahýlů uretry. Paciet s otevřeou ráou periea a uretry způsobeou ostrým hákem byl operová jako urgetí stav. Roztržeá kaverózí tělesa byla sešita a byla provedea šikmá aastomóza obou koců uretry po excizi devitalizovaých částí Paciet po sražeí vlakem podstoupil v rámci 1. pomoci zástavu krváceí s uvolěím tampoády měchýře a jeho dreáž vesikostomií. Defiitiví výko byl odlože po resorpci hematomů a uriomů po 1 měsíci. Aastomóza zadí uretry je poté provedea z perieálího přístupu. Preferujeme icisi tvaru modifikovaého S, která obchází perieálí raphe k zevímu sfikteru rekta před stadardí semicirkulárí icizí. Tato icize umožňuje lepší přístup ke strukturám da páevího a zadí uretře. V případě emožosti idetifikovat proximálí pahýl uretry (jak bývá pravidlem) je ezbytá krátká cystotomie a vyhledáí pahýlu z hrdla měchýře. Šikmá aastomóza uretry se poté provádí po resekci devitalizovaých částí včetě těch postižeých spogiofibrózou s logitudiálí icizí obou koců uretry dorsálě a vetrálě a silikoovém katetru jedotlivými stehy resorbovatelým materiálem typu Vicryl. Dreáž dolích močových cest je zajištěa rověž pojišťovací vezikostomií. Je rověž možé dreovat měchýř a feestrovaý katetr poechat v uretře je jako stet. Dreáž se poechává po dobu 3-4 týdů. Před jejím odstraěím se provádí mikčí cystografie, která ozřejmí stav rekostruovaé uretry a měchýře. Výsledky U šesti dětí byly uté reoperace k oboveí průchodosti uretry. U čtyř z ich byly pokusy o řešeí stavu a jiých pracovištích. Šestáctiletý chlapec po sražeí vlakem vyžadoval 4 chirurgické itervece a 1 trasuetrálě (Obr. 4, 5). Další chlapec po sražeí ákladím autem prodělal 3 výkoy k oboveí průchodosti uretry. Nejmladší paciet léčeý a jiém pracovišti vesikostomií s distrakcí pahýlů uretry cca 6 cm prodělal 4 chirurgické výkoy a 3 trasuretrálí icise jizevaté membráy v místě aastomózy. Zbylí tři chlapci prodělali jedu resekci jizvy a reaastomózu uretery s dobrým výsledkem. Chlapec léčeý před 19 lety des opuštěou ivagiačí metodou reagoval přízivě a dilataci uretry. Ostatí pacieti měli ekomplikovaý průběh. Fukci rekostruovaé uretry staovujeme Obr. 3: Paciet po sražeí vlakem. Velká vzdáleost mezi pahýly uretry. Obr. 4: Přízivý výsledek po rekostrukci. Po ěkolika měsících astalo opět jizveí v oblasti. pomocí uroflowmetrie a mikčí cystografie. U chlapce po střelém poraěí bylo lehké zúžeí v pars membraacea, jeho uroflow bylo 12 ml/s. U chlapce s ikompletí rupturou uretry bylo rověž pozorováí zúžeí v pars membraacea, jeho uroflow bylo 14,6 ml/s, U zbylých pacietů byla MCG hodocea jako ormálí s průtokovými objemy mezi ml/s. U dvou chlapců s velkou distrakcí pahýlů uretry a se zjizveým zevím svěračem uretery po rozsáhlé resekci fibrózích jizev a po částečé resekci symfýzy k uvolěí proximálího pahýlu uretry jsme zazameali přechodou poruchu kotiece. Chlapci si přikládali pley v oci, v odstupu cca 6 měsíců se kotiece pl- 18 VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10

19 VÝSLEDKY MCG: míré zúžeí v pars membraacea 3x MCG: ormálí ález 10x Dočasě omezeí kotiece 2x OBNOVENÁ PRŮCHODNOST URETRY 100% Obr. 5: Koečý uspokojivý výsledek po 4. výkou. 2 roky od úrazu. ě upravila. U dětí jsou otázky ohledě sexuálích fukcí irelevatí. Chlapci, kteří dosáhli 18. rok věku potvrdili obovu erekce i ejakulace. U dvou chlapců po přemostěí velkých defektů uretry bylo po její rekostrukci zřetelě zkráceo membrum Diskuse Úrazy zadí uretry jsou u dětí vzácé. Většia publikovaých souborů uvádí počty od jedotlivých kazuistik po desítky zraěých. Léčba je pricipiálě stejá jako u dospělých pacietů. Má zabráit poškozeí horích močových cest vzhledem k možé obstrukci a ascedetí ifekci, obovu ormálí mikce a umožeí budoucí fertility. Kotiece může být ohrožea v důsledku poraěí obou sfikterů. Erektilí dysfukce může být důsledek poraěí kaverózích ervů ebo poraěí pudedálí artérie. Zdali léčit úrazy zadí uretry eodkladě ebo odložeě po zajištěí pacieta vesikostomií je předmětem diskuse. Byla citováa až čtyřásobá icidece impotece a dvaáctiásobá icidece ikotiece ve skupiě pacietů operovaých eodkladě. Na ašem pracovišti dáváme předost odložeým výkoům pro lepši orietaci ve strukturách da páevího a lepší zhodoceí vitality postižeých tkáí po resorpci hematomů. Optimálí řešeí je resekce devitalizovaých tkáí včetě koců uretry postižeé spogiofibrózou se šikmou termio-termiálí aastomózou. Nedostatečá resekce devitalizovaých tkáí zajisté vedla k dalšímu jizveí u všech pacietů přijatých z jiých istitucí. Icidece komplikací v aší sestavě je 46% - srovatelá s publikovaými daty jiých pracovišť. Požadavku a aastomózu bez apětí lze těžko vyhovět v případě rozsáhlých defektů fukčí tkáě. Mobilizací bulbárí uretry je obvyklý zisk 3 cm uretry, uvolěí kaverózích těles dodá další 2 cm. Částečá resekce stydkých kostí poskyte další 2 cm, v kritické situaci je možo uvažovat o tzv. reroutig uretry kolem kaverosího tělesa s možým ziskem cca 2 cm. V takové situaci dáváme předost přímé aastomóze s vědomím možého jizveí a utosti reoperace, kterou je možo provést i opakovaě s koečými uspokojivými výsledky. V aší sestavě bylo u tří chlapců uto provést částečou pubektomii bez egativího efektu a stabilitu páve a mobilitu pacietů. Někdy doporučovaá symfysiotomie eí akceptovaá všeobecě. Trasuretrálí icize jizvy vedla v ašem souboru k přízivému výsledku je v případě teké blaité adhese v místě aastomózy zadí uretery u jedoho chlapce. Naprostá většia vyžaduje otevřeou operaci. Pokud selžou všechy možosti přímé aastomózy uretry, je možo přemostit mezeru iterpoovaým lalokem bukálí slizice ebo stopkatým lalokem perigeitálí kůže jako při operaci hypospadie. Nové tredy rověž zahrují použití bioimplatátů. Porucha kotiece postupě u ašich pacietů s destruovaým zevím svěračem uretry ustoupila se zlepšováím fukce rekostruovaého vitřího svěrače. Závěr Úrazy zadí uretry jsou u dětí epočeté, ale ohrožují jejich život, kotigeci a budoucí poteci. V případě ekompletích ruptur je metodou volby suprapubická dreáž, u kompletích ruptur je vhodější odložeý výko po resorpci hematomů při zajištěí pacieta suprapubickou derivací moči. Optimálím řešeím je přímá aastomóza vitálích částí zadí uretery. V případě velkého defektu zdravé tkáě je možo mezeru přemostit mobilizací uretry částečou resekcí symfýzy. Pokud výko emohl být dostatečě radikálí, může vést k dobrému výsledku i opakovaá operace. Dle ašeho míěí je to elastická dětská tkáň, která umožňuje teto postup. Jié plastiky zadí uretry, které používají volé ebo stopkaté štěpy, jsou metodou druhé volby. V ašem souboru byla zprůchoděa uretra u všech postižeých chlapců, trvalá ikotiece ebyla zazameáa. Otázka budoucí fertility bude ještě muset být zodpovězea. Práce je součástí výzkumého záměru VZ MZO /6310. C-reaktiví protei, protrombiový test (INR), staoveí glukózy aj. VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10 19

20 Možosti chirurgické léčby komplikovaých dětských peumoií MUDr. Mahulea Mojžíšová, MUDr. Alea Kokešová, Ph.D., MUDr. Kateřia Koopásková, MUDr. Marti Vyháek, MUDr. Tamara Svobodová*, MUDr. Daiel Blažek**, MUDr. Marti Kyčl*** Kliika dětské chirurgie, UK 2. LF a FN Motol, Subkatedra dětské chirurgie IPVZ, Praha * Pediatrická kliika, UK 2. LF a FN Motol, Praha ** Kliika aesteziologie a resuscitace, UK 2. LF a FN Motol, Praha *** Kliika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha Úvod: V posledích letech se stále zvyšuje počet dětí s komplikovaým průběhem peumoie, u kterých má i přes pokroky v atibiotické terapii a iteziví péči růzá míra itervece dětského hrudího chirurga stále své místo. Autoři prezetují časté komplikace dětské peumoie a jedotlivé možosti chirurgické léčby s přihlédutím k aktuálím tredům komplexí terapie komplikovaé peumoie. Peumoie je ifekčí oemocěí dolích cest dýchacích, které provázejí febrílie, kašel, dušost a růzá míra respiračího distresu. V aší praxi se ejčastěji setkáváme s komuití peumoií, která je defiováa jako oemocěí dříve zdravého jedice, který se ifikoval mimo emocici. I v současé době představuje komuití peumoie poměrě častou a závažou příčiu emocosti v dětském věku a ve vyspělých zemích postihuje dětí z 1000 ročě, zhruba 10% takto emocých dětí pak vyžaduje ásledou emocičí léčbu. Nejčastějším původcem komuitích peumoií v aší populaci u dětí starších jedoho měsíce je Streptococcus peumoiae, jehož citlivost k peiciliu zůstává aštěstí stále vysoká (více ež 95% kmeů je citlivých a peicili). Dalšími možými původci jsou streptokoky skupiy A, Staphylococcus aureus, před zavedeím plošé vakciace Haemophillus ifluezae skupiy B, u dětí mladších pěti let i virové ifekce (RSV, adeoviry, virus ifluezy a paraifluezy) a u starších dětí a adolescetů pak i Mycoplasma peumoiae a Chlamydia peumoiae. Část hospitalizovaých dětí vyžaduje přijetí a jedotku iteziví pediatrické péče či resuscitačí pracoviště. Rizikoví pacieti v tomto ohledu jsou zejméa děti mladší šesti měsíců a děti s oemocěím, které sižuje rezervy respiračího systému, jako je apříklad brochopulmoálí dysplázie, imuodeficiece, cystická fibróza atp. Diagóza peumoie se opírá o kliický stav, moitoraci životích fukcí včetě měřeí saturace pulzím oximetrem, dále pak o laboratorí vyšetřeí (parametry záětu, biochemická vyšetřeí, kreví plyy). Důležitá jsou mikrobiologická vyšetřeí k objasěí původce ifekce hemokultura (pozitiví u cca 30% dětí), puktát (pozitiví u cca 50% dětí), brochoalveolárí laváž (BAL) u vetilovaých či brochoskopovaých pacietů, za méě validí je pak považováo vyšetřeí sputa a výtěrů z azofarygu. K diagostice přispívají i metody jako jsou polymerázová řetězová reakce (PCR), imuofluorescece, latexová aglutiace k průkazu atigeů a sérologická vyšetřeí. Zlatým stadardem zobrazovacích metod je provedeí prostého předozadího a ev. bočého símku hrudíku, při přítomosti tekutiy v pleurálí dutiě ultrazvukové vyšetřeí k posouzeí rozsahu a složeí pleurálího výpotku. V idikovaých případech je důležité i včasé CT vyšetřeí plic k objasěí rozsahu postižeí plicího parechymu. I přes pokroky v diagostice a včasě zahájeou adekvátí atibiotickou léčbu a základě pravděpodobého vyvolavatele arůstá v posledích letech počet komplikovaých peumoií. Co je příčiou árůstu těchto komplikací eí dosud zcela jasé. Mezi ejčastěji popisovaé rizikové faktory patří opožděě zahájeá či evhodě zvoleá atibiotická léčba a její edostatečé dávkováí. Dále přechodé oslabeí imuity po předchozí prodělaé ifekci, pasiví kuřáctví a ízká socioekoomická úroveň rodiy. Často však u takto emocých dětí rizikové faktory chybí. Metodika Na pracoviště dětské chirurgie přicházejí pacieti, jejichž peumoie je již v období staoveí diagózy či během léčby komplikováa vzikem rozsáhlého parapeumoického výpotku, empyému, plicího abscesu, rozpadového procesu v plicím parechymu respektive ekrotizující peumoie, vzikem brochopleurálí píštěle a peumothoraxu. Pleurálí výpotek je defiová jako abormálí kolekce tekutiy v pleurálím prostoru (obr. č. 1). V růzém rozsahu postihuje více ež 50% dětí s probíhající peumoií (ěkteří autoři popisují výskyt až u 90%). Etiologie je obdobá jako u prosté peumoie, avíc je popisováa koifekce aaerobími bakteriemi. Zhruba u 5% dětí s pleurálím výpotkem dojde ke vziku empyému. Jedá se o ahromaděí hisavého materiálu v pohrudičí dutiě. Prví stádium empyému je stádium exsudativí, ve kterém je výpotek řídký, vziká přestupem záětu z postižeé plíce do tekutiy v pleurálím prostoru, která má již jiý charakter ež prostý výpotek, tedy trassudát (ph pod 7,3, vyšší obsah bílkoviy, počet bílých krviek ad 20 VOX PEDIATRIAE listopad/2010 č. 9 ročík 10

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2011 číslo 6 ročík 11 Atibiotika u virózy? Ao, ěkdy je to žádoucí Roztroušeá skleróza - kazuistiky Chirurgická léčba itrakraiálích expazivích

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2009 číslo 2 ročík 9 Léčba v Dětské lázeňské léčebě Lázě Kyžvart Nemocost dětí v Ostravě v důsledku zečištěého ovzduší Zátěží idukovaé astma

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2009 číslo 4 ročík 9 Cíleý skríig celiakálí sprue Nespecifické střeví záěty Steóza au - častá příčia tříměsíčí koliky Gastroezofageálí reflux

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měřeí kvality Služeb Dodavatel a Objedatel se dohodli a ahrazeí Přílohy C - Systém měřeí kvality Služeb Obchodích podmíek Smlouvy o službách touto Přílohou

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2009 číslo 6 ročík 9 Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím

Více

leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba

leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2008 číslo 1 ročík 8 Dlouhodobý kašel - společý problém pediatra a alergologa Chroický kašel u dítěte - difereciálí diagostika a léčba Kašel

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2010 číslo 1 ročík 10 Diagostika recetího diabetes mellitus u malých dětí Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus Výukový program pro

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne V Praze de 27.3 2009 Staovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paí Šedivé ze de 17.3 2009. V průběhu měsíce úora bylo a ástěce SVJ vyvěšeo ozámeí o pláovaém shromážděí spolu s ávrhem programu a výzvou k vlastíkům

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2009. číslo 5. ročník 9. Léčba pooperační bolesti dítěte

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2009. číslo 5. ročník 9. Léčba pooperační bolesti dítěte VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2009 číslo 5 ročík 9 Léčba pooperačí bolesti dítěte Hodoceí, prevece a léčba bolesti u dětí Problematika omrzli Lé Tém čb a a čís bo la

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2010 číslo 4 ročík 10 Reakce a adaptace a chlad u dětí Co se děje v těle potápěče při pooru Problematika pohybové aktivity u dětí a adolescetů

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2008 číslo 2 ročík 8 Nové úrazy ová rizika ové postupy Itoxikace oxidem uhelatým Dohlédeme všecha rizika ových drog u dětí a mládeže? Novorozeecká

Více

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s.

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Návrat okologického pacieta do pracovího procesu Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Nemoc a člověk Tělo, psychika a sociálí prostředí člověka Fyzické změy po léčbě Následky

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická aalýza dat k 30. 9. 2006 AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodík I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacietek v jedotlivých cetrech Celkový počet zařazeých

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2011 číslo 4 ročík 11 5. Kogres primárí péče Chlamydie v dětském oku Problém sexuálě přeosých ifekcí z pohledu PLDD Scabies Téma čísla:

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2011 číslo 7 ročík 11 Trombóza a hormoálí atikocepce u mladistvých dívek Kazuistika: Kogeitálí hemagiom Mikroskopické houby v pediatrii

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace iovačího podikáí ČR ve spolupráci s Miisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Miisterstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Seátu Parlametu ČR, tuzemskými

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2010 číslo 10 ročník 10. Seboroická dermatitida v kojeneckém a dětském věku

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2010 číslo 10 ročník 10. Seboroická dermatitida v kojeneckém a dětském věku VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2010 číslo 10 ročík 10 Seboroická dermatitida v kojeeckém a dětském věku Beigí koží projevy u ovorozeců Diagostika a léčba cystické fibrózy

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně.

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. sp.z. sukls132863/2014 sukls87952/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Setacuri 5 mg potahovaé tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Setacuri 5 mg potahovaé tablety: Jeda tableta obsahuje

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

U klasifikace podle minimální vzdálenosti je nutno zvolit:

U klasifikace podle minimální vzdálenosti je nutno zvolit: .3. Klasifikace podle miimálí vzdáleosti Tato podkapitola je věováa popisu podstaty klasifikace podle miimálí vzdáleosti, jež úzce souvisí s klasifikací pomocí etaloů klasifikačích tříd. Představíme si

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2008 číslo 10 ročík 8 Dětská oftalmologie Kotaktí čočky u dětí Kdy, proč a jak vyšetřovat zrak u dětí Volé radikály a atioxidaty v dětském

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba Příklady k předášce 9 - Zpětá vazba Michael Šebek Automatické řízeí 205 6--5 Příklad: Přibližá iverze tak průřezu s výškou hladiy y(t), přítokem u(t) a odtokem dy() t dt + 2 yt () = ut () Cíl řízeí: sledovat

Více

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci

Více

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP Istituce i zazameaé operace jsou fiktiví. Ukázkové případy - sezam Případ Vykazující účetí Vykázaé Části I až XIII Straa jedotka (zkráceě až 3) A Půjčka od baky Město, v roce +1, T2 v roce +1, T7, T8,

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I 8.. Rekuretí zadáí poslouposti I Předpoklady: 80, 80 Pedagogická pozámka: Podle mých zkušeostí je pro studety pochopitelější zavádět rekuretí posloupost takto (sado kotrolovatelou ukázkou), ež dosazováím

Více

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 4. Napěťové poměry v distribučí soustavě 4.1 Napěťové poměry při bezporuchovém provozím stavu Charakteristickým zakem kvality dodávaé elektrické

Více

13 Popisná statistika

13 Popisná statistika 13 Popisá statistika 13.1 Jedorozměrý statistický soubor Statistický soubor je možia všech prvků, které jsou předmětem statistického zkoumáí. Každý z prvků je statistickou jedotkou. Prvky tvořící statistický

Více

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých Za ás mluví práce Jiří Oberfalzer, Michal Prokůpek, Jaa Chlupová, Radek Novák, Petr Vychodil a dvaáct dalších kadidátů Vás zvou ke komuálím volbám ODS s podporou Nezávislých Program pro Králův Dvůr Trasparetí

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III. Iovace a zkvalitěí výuky prostředictvím ICT Téma III..3, pracoví list 3 Techická měřeí v MS Ecel Průměry a četosti, odchylky změřeých hodot. Ig. Jiří Chobot

Více

Infoservis. číslo 13 ročník 1 12. července 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 13 ročník 1 12. července 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 13 ročík 1 12. červece 2010 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál Žofíské fórum Důchodová reforma je za dveřmi Reformě důchodového

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodutí o převodu registrace sp.z. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Solifeaci Medico Uo 5 mg potahovaé tablety Solifeaci Medico Uo 10 mg

Více

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE 1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE V této kapitole se dozvíte: jak je axiomaticky defiová vektor a vektorový prostor včetě defiice sčítáí vektorů a ásobeí vektorů skalárem;

Více

Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy

Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů geerujících příjmy Účiost: 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ 1. Výchozí podmíky - Obecá pravidla Postup u projektů geerujících příjmy vychází z čláku 55 Obecého ařízeí

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

Úloha II.S... odhadnutelná

Úloha II.S... odhadnutelná Úloha II.S... odhadutelá 10 bodů; průměr 7,17; řešilo 35 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat, k čemu slouží itervalový odhad středí hodoty v ormálím rozděleí a uveďte jeho fyzikálí iterpretaci (postačí

Více

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu Teorie kompezace jalového iduktivího výkou. Úvod Prvky rozvodé soustavy (zdroje, vedeí, trasformátory, spotřebiče, spíací a jistící kompoety) jsou obecě vzato impedace a jejich áhradí schéma můžeme sestavit

Více

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík stavebí obzor 9 10/2014 125 Vliv tvářeí za studea a pevostí charakteristiky korozivzdorých ocelí Ig. Ja Mařík Ig. Michal Jadera, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavebí Čláek uvádí výsledky tahových zkoušek

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více