ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY"

Transkript

1 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚNOR 2016 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Měst Semily Přizvatel: Městský úřad Semily Zhtvitel: Atelier prregio, s.r.. Osba právněná pdle zvláštníh právníh předpisu k prjektvé činnsti ve výstavbě: Ing. arch. Michal Hadlač Čísl autrizace: Prjektanti: Mgr. Lubmír Lazar Mgr. Vladimíra Macurvá Bc. Alžběta Knflíčkvá Autrizační razítk

2 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. A Textvá část 1. Přehled změn Změny v kapitle 1 Vymezení zastavěnéh území Změny v kapitle 3.2 Vymezení zastavitelných plch Změny v kapitle 3.3 Vymezení plch přestavby Změny v kapitle 4.1. Kncepce dpravní infrastruktury Změny v kapitle 4.3 Kncepce energetických zařízení a zdrjů Změny v kapitle 4.5 Kncepce bčanskéh vybavení Změny v kapitle 5 Kncepce uspřádání krajiny Změny v kapitle 6 Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití a s určením hlavníh využití Změny v kapitle 7 Vymezení veřejně prspěšných staveb, veřejně prspěšných patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a plch pr asanaci, pr které lze práva k pzemkům vyvlastnit Změny v kapitle 7.1 Veřejně prspěšné stavby Změny v kapitle 7.2 Veřejně prspěšná patření Změny v kapitle 8 Vymezení dalších veřejně prspěšných staveb a veřejně prspěšných patření, pr které lze uplatnit předkupní práv Změny v kapitle 8.2 Veřejně prspěšná patření Změny v kapitle 9 Plchy pr asanaci Změny v půvdní kapitle 10 Vymezení plch a kridrů územních rezerv a stanvení mžnéh buducíh využití, včetně pdmínek pr jeh prvěření Změny v půvdní kapitle 11 Vymezení plch a kridrů, ve kterých je prvěření změn jejich využití územní studií pdmínku pr rzhdvání, stanvení lhůty pr přízení územní studie Změny v půvdní kapitle 14 Vymezení architektnicky neb urbanisticky významných staveb, pr které může vypracvat architektnicku část prjektvé dkumentace jen autrizvaný architekt Změny v půvdní kapitle 15 Vymezení staveb nezpůsbilých pr zkrácené stavební řízení pdle 117 dst. 1 stavebníh zákna Údaje pčtu listů změny č. 2 a pčtu výkresů k ní připjené grafické části...32 B Grafická část B1 Výkres základníh členění území (1 : 5 000) B2 Hlavní výkres (1 : 5 000) B3 Výkres kncepce veřejné infrastruktury (1 : 5 000) B4 Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací (1 : 5 000) B5 Výkres urbanistické kncepce (1 : 5 000) 2

3 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. 1. Přehled změn 1.1. Změny v kapitle 1 Vymezení zastavěnéh území Datum vymezení zastavěnéh území se mění na Změny v kapitle 3.2 Vymezení zastavitelných plch Změny v tabulce PLOCHY BYDLENÍ, k.ú. SPÁLOV U SEMIL nízkpdlažní zástavba: u plchy čísl BV b 03 se mění max. pčet RD na 2 a pčet bytů v RD na 2 plžka celkem se mění takt: název lkality čísl plchy max. pčet RD pčet BD pčet bytů v RD celkem pčet bytů v BD Změny v tabulce PLOCHY BYDLENÍ, k.ú. BITOUCHOV U SEMIL nízkpdlažní zástavba: u plchy čísl BV b 21 se mění max. pčet RD na 1 a pčet bytů v RD na 1 u plchy čísl BV b 26 se mění max. pčet RD na 2 a pčet bytů v RD na 3 u plchy čísl BI i 26 se mění max. pčet RD na 3 a pčet bytů v RD na 3 u plchy čísl BI i 42 se mění max. pčet RD na 3 a pčet bytů v RD na 3 plcha čísl BI i 43 se nahrazuje nvými plchami: název lkality čísl plchy max. pčet pčet BD pčet RD bytů v RD Bítuchv BI i 43 a 2 2 BI i 43 b 1 1 BI i 43 c 1 1 plcha čísl BI i 49 se vypuští plžka celkem se mění takt: název lkality čísl plchy max. pčet RD pčet BD pčet bytů v RD celkem Změny v tabulce PLOCHY BYDLENÍ, k.ú. SEMILY nízkpdlažní zástavba: plcha čísl BV b 59 se nahrazuje nvými plchami: název lkality čísl plchy max. pčet pčet BD pčet RD bytů v RD Klinkvice BV b 59 a 1 1 BV b 59 b 1 1 pčet bytů v BD pčet bytů v BD pčet bytů v BD u plchy čísl BV b 52 se mění max. pčet RD na 1 a pčet bytů v RD na 1 u plchy čísl BI i 53 se mění max. pčet RD na 9 a pčet bytů v RD na 10 a dále pčet BD na 0 a pčet bytů v BD na 0 u plchy čísl BI i 56 se mění max. pčet RD na 3 a pčet bytů v RD na 4 u plchy čísl BI i 57 se mění pčet BD na 0 a pčet bytů v BD na 0 u plchy čísl BI i 59 se mění max. pčet RD na 18 a pčet bytů v RD na 21 u plchy čísl BI i 60 se mění max. pčet RD na 4 a pčet bytů v RD na 5 u plchy čísl BI i 61 se mění max. pčet RD na 5 a pčet bytů v RD na 5 3

4 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. u plchy čísl BI i 70 se mění max. pčet RD na 7 a pčet bytů v RD na 11 a dále pčet BD na 0 a pčet bytů v BD na 0 plcha čísl BV b 66 se vypuští u plchy čísl BI i 69 se mění max. pčet RD na 6 a pčet bytů v RD na 7 plcha čísl BI i 72 se vypuští u plchy čísl BI i 73 se mění max. pčet RD na 1 a pčet bytů v RD na 1 plcha čísl BV b 81 se vypuští u plchy čísl BI i 82 se mění max. pčet RD na 2 a pčet bytů v RD na 2 u plchy čísl BI i 83 se mění max. pčet RD na 6 a pčet bytů v RD na 7 u plchy čísl BI i 84 se mění max. pčet RD na 1 a pčet bytů v RD na 2 u plchy čísl BI i 86 se mění max. pčet RD na 8 a pčet bytů v RD na 10 u plchy čísl BI i 90 se mění max. pčet RD na 16 a pčet bytů v RD na 25 u plchy čísl BI i 91 se mění max. pčet RD na 19 a pčet bytů v RD na 38 a dále pčet BD na 0 a pčet bytů v BD na 0 u plchy čísl BI i 104 se mění max. pčet RD na 1 a pčet bytů v RD na 1 u plchy čísl BI i 107 se mění max. pčet RD na 3 a pčet bytů v RD na 3 plžka celkem se mění takt: název lkality Sučtvá tabulka se mění takt: čísl plchy max. pčet RD pčet BD pčet bytů v RD pčet bytů v BD celkem max. pčet RD pčet BD pčet bytů v RD pčet bytů v BD měst nízkpdlažní zástavba celkem Změny v tabulce PLOCHY BYDLENÍ, k.ú. SEMILY smíšená bytná zástavba: plcha čísl SO s58 se vypuští dplňuje se nvá plcha: název lkality max. pčet pčet čísl plchy pčet BD pčet RD bytů v RD bytů v BD Pdmklice SO s plžka měst smíšená bytná zástavba celkem se mění takt: název lkality čísl plchy max. pčet RD pčet BD pčet bytů v RD pčet bytů v BD měst smíšená bytná zástavba celkem Sučtvá tabulka se mění takt: max. pčet RD pčet BD pčet bytů v RD pčet bytů v BD MĚSTO ZÁSTAVBA CELKEM

5 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Změny v tabulce PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ, k.ú. SEMILY: plcha čísl OK 56 se vypuští plcha OK 58 se vypuští dplňuje se nvá plchy: název lkality čísl plchy pznámka Pdmklice OV 2-2 rzšíření kresníh archívu Změny v tabulce PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ, k.ú. Semily: plcha čísl VD v 51 se vypuští dplňuje se nvá plcha: název lkality čísl plchy pznámka Strážník VZ v 5-2 Dplňuje se tabulka PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ, k.ú. SPÁLOV U SEMIL: název lkality čísl plchy pznámka Pdspálv VE v 4-2 malá vdní elektrárna Změny v tabulce PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, k.ú. SEMILY: dplňuje se nvá plcha: název lkality čísl plchy pznámka Pdmklice D d9-2 parkviště Změny v tabulce PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY, k.ú. SEMILY: plcha čísl DS d54 se vypuští plcha čísl DS d73 se vypuští Změny v tabulce PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, k.ú. SEMILY: plcha čísl P* p62 se vypuští plcha čísl P* p63 se vypuští plcha čísl P* p68 se vypuští plcha čísl P* p83 se vypuští dplňují se nvé plchy: název lkality čísl plchy pznámka Riegrv náměstí P* p1-2 Klinkvice P* p7-2 Letná P* p8-2 Jiráskva P* p Změny v kapitle 3.3 Vymezení plch přestavby Z tabulky se vypuští lkality s indexem P13 a P19. U lkality s indexem P4 se mění značení plchy na SO s3-2 a účel na smíšená bytná plcha 5

6 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r Změny v kapitle 4.1. Kncepce dpravní infrastruktury Dplňují se tyt drážky: Kridr republikvéh významu D31A, úsek Turnv Semily Kšťálv je vymezen v rámci stabilizvaných plch drážní dpravy DZ železniční tratě č.030 (Hradec Králvé -) Jarměř Liberec. Územní rezerva pr silnici II/283, úsek Rvensk pd Trskami Semily, napjení na kapacitní silnici S5 je vymezena jak plcha územní rezervy čísl d Územní rezerva pr silnici II/283, úsek Turnv Semily, je vymezena jak plcha územní rezervy čísl d Změny v kapitle 4.3 Kncepce energetických zařízení a zdrjů Třetí drážka se dplňuje textem je navržena malá vdní elektrárna na vdním tku Kamenice v lkalitě Pdspálv Změny v kapitle 4.5 Kncepce bčanskéh vybavení Vypuští se drážka U sutku řek Jizera a Oleška je navržena přestavba bývaléh bjektu firmy Plyfrm na kulturně-bchdní centrum Změny v kapitle 5 Kncepce uspřádání krajiny V pdkapitle Územní systém eklgické stability se na knci druhéh dstavce vypuští text se zúžením a přerušením při ulici Břkvská Změny v kapitle 6 Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití a s určením hlavníh využití Nadpis Funkční plchy jsu vymezeny jak plchy: se nahrazuje nadpisem Plchy s rzdílným způsbem využití:. V kapitle se vypuští text: Pvlvání staveb navržených jak pdmíněně přípustné využití: Stavby zařazené d pdmíněně přípustnéh využití lze umísťvat jen se suhlasem zastupitelstva bce. Suhlas zastupitelstva bce může bsahvat pdmínky pr umístění takvé stavby. U těcht staveb nemhu být pužity zjedndušující pstupy dle Stavebníh zákna. V kapitle se vypuští text: Zajištění pdmínek pr plánvání ve vlné zemědělské krajině: Pr zajištění pdmínek pr územní plánvání ve vlné zemědělské krajině, mim hranice zastavěnéh území a zastavitelných plch, lze v rámci pzemkvých úprav měnit využití území, bez nutnsti změny územníh plánu a t vzájemně u druhů pzemků rná půda, zahrada, trvalý travní prst, vdní plcha a lesní pzemek. Nadpis kapitly 6.1 Regulativy pr zastavěné území a zastavitelné plchy se vypuští. Kategrie stanvení pdmínek se pr všechny způsby využití upravují d jedntné pdby: Hlavní využití Přípustné využití Pdmíněně přípustné využití Nepřípustné využití Pdmínky prstrvéh uspřádání Další pdmínky využití Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití se mění takt: 6

7 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Plchy bydlení bydlení hrmadné (BH) Přípustné využití dplňuje se: zalžení prvků územníh systému eklgické stability Pdmíněně přípustné využití ruší se: linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. Nepřípustné využití ruší se: bjekty, stavby a činnsti neuvedené a nesuvisející s hlavním, přípustným a pdmíněně přípustným využitím. Nepřípustné využití dplňuje se: bjekty, stavby a činnsti neuvedené a nesuvisející s hlavním, přípustným využitím a pdmíněně přípustným využitím, zejména stavby pr skladvání a výrbu neslučitelnu s funkcí bydlení, stavby a činnsti s negativními účinky na živtní prstředí, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna, stavby hlavní pr bydlení nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 30 m d hranice lesních pzemků Další pdmínky využití dplňuje se: stavby hlavní pr bydlení nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě, v zastavěných plchách, které se nacházejí ve stanveném neb navrženém záplavvém území Q100 budu umístěny jenm stavby a zařízení, které nebudu bránit neškdnému dtku pvrchvých vd při pvdní, při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy bydlení bydlení individuální (BI) 7

8 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Přípustné využití dplňuje se: zalžení prvků územníh systému eklgické stability Pdmíněně přípustné využití ruší se: stavby a zařízení pr trvalé bydlení ve vícepdlažních bytvých dmech městskéh charakteru v zastavitelných plchách i53, i57, i70 a i91 služby a prvzvny slučitelné s bydlením, které svým prvzváním a technickým zařízením nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienickými limity a dpravní zátěží) stavby pr chv drbnéh hspdářskéh zvířectva d kapacity 1 velké dbytčí jedntky pr nepdnikatelské využití linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: služby a prvzvny slučitelné s bydlením, které svým prvzváním a technickým zařízením nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienickými limity a dpravní zátěží) a sučtem zastavěných plch nepřekrčí více jak 50 % zastavěných plch staveb bydlení na pzemcích tvřící suvislý celek se stavbu bydlení, stavby pr chv hspdářskéh zvířectva d kapacity 1 velké dbytčí jedntky pr nepdnikatelské využití, které svým prvzváním nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesníží kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienické limity) a phdu bydlení, linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití, drbné stavby pr sprt (např. dětská hřiště), stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby a činnsti s negativními účinky na živtní prstředí, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výměra pzemku, zařazenéh d plchy bydlení v rdinných dmech - venkvské, pr jednu stavbu - min. 800 m 2, pkud je lkalita umístěna v zastavěném území, neplatí pdmínka minimální veliksti stavebníh pzemku, umístění bjektů se řeší v suladu se stavebními předpisy, přičemž je nutné respektvat stanvený maximální pčet bjektů hlavních staveb v dané lkalitě, 8

9 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. stavby pr bydlení, stavby rdinné rekreace a budvy, které lze umístit na pzemku rdinnéh dmu nebudu umístěny v plchách BI i43, BI i62 a BI i63 ve vzdálensti menší než 10 m d hranice lesních pzemků, v plchách BI i55, BI i70, BI i76 a BI i101 ve vzdálensti menší než 15 m d hranice lesních pzemků, v plchách BI i1-1, BI i26, BI i27, BI i32, BI i40, BI i45, BI i46, BI i48, BI i51, BI i68, BI i84. BI i102 a BI i108 ve vzdálensti menší než 20 m d hranice lesních pzemků a v plchách statních ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: stavby hlavní pr bydlení a rekreaci nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 30 m d hranice lesních pzemků Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy bydlení venkvskéh (BV) Pdmíněně přípustné využití ruší se: služby a prvzvny slučitelné s bydlením, které svým prvzváním a technickým zařízením nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienickými limity a dpravní zátěží) stavby pr chv drbnéh hspdářskéh zvířectva d kapacity 3 velkých dbytčích jedntek pr nepdnikatelské využití linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: služby a prvzvny slučitelné s bydlením, které svým prvzváním a technickým zařízením nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienickými limity a dpravní zátěží) a sučtem zastavěných plch nepřekrčí více jak 50 % zastavěných plch staveb bydlení na pzemcích tvřící suvislý celek se stavbu bydlení, stavby pr chv hspdářskéh zvířectva d kapacity 3 velkých dbytčích jedntek pr nepdnikatelské využití, které svým prvzváním nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesníží kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienické limity) a phdu bydlení, linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití, drbné stavby pr sprt (např. dětská hřiště), stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. 9

10 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby a činnsti s negativními účinky na živtní prstředí, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výměra pzemku, zařazenéh d plchy bydlení v rdinných dmech - venkvské, pr jednu stavbu - min. 800 m 2, pkud je lkalita umístěna v zastavěném území, neplatí pdmínka minimální veliksti stavebníh pzemku, umístění bjektů se řeší v suladu se stavebními předpisy, přičemž je nutné respektvat stanvený maximální pčet bjektů hlavních staveb v dané lkalitě, stavby pr bydlení, stavby rdinné rekreace a budvy, které lze umístit na pzemku rdinnéh dmu nebudu umístěny v plchách BV b26, BV b32, BV b36, BV b65, BV b66 a BV b82 ve vzdálensti menší než 15 m d hranice lesních pzemků, v plchách BV b24, BV b54, BV b72 a BV b73 ve vzdálensti menší než 20 m a v plchách statních ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků. změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: stavby hlavní pr bydlení a rekreaci nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 30 m d hranice lesních pzemků; v lkalitě BV b82 je tat minimální vzdálenst d hranice lesních pzemků 15 m Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability Plchy smíšené bytné (SO) Přípustné využití dplňuje se: plchy parkvacích stání pr sbní autmbily puze v suvislsti s hlavním využitím, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití ruší se: linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. 10

11 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených v přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: u zastavitelných plch pr bydlení při silnicích s blízkým zdrjem hluku a vibrací musí být před pvlením umístění staveb prkázán sulad s pžadavky právních předpisů na chranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných prstrech definvaných v 30 dst. 3 zákna č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví a změně některých suvisejících záknů, v platném znění, při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. na plše přestavby SO s3-2 budu realizvána prtipvdňvá patření - lkalita je v záplavvém území, Plchy rekreace - rekreace rdinná a rekreace hrmadná (RI) Přípustné využití ruší se: další stavby a zařízení suvisející a slučitelná s rekreací (např. sciální zařízení, bufet apd.) Přípustné využití dplňuje se: stravvací služby prvzvané v rámci staveb pr rdinnu rekreaci, další stavby a zařízení suvisející a slučitelná s rekreací (např. infrmační a turistické služby, hygienická zařízení apd.), Pdmíněně přípustné využití ruší se: linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: služby a prvzvny slučitelné s bydlením, které svým prvzváním a technickým zařízením nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesníží kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienickými limity a dpravní zátěží) a sučtem zastavěných plch nepřekrčí více jak 50 % zastavěných plch staveb bydlení na pzemcích tvřící suvislý celek se stavbu bydlení, linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. 11

12 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: intenzita využití pzemků - keficient zeleně - min. 0,5, nvé stavby pr rdinnu rekreaci a budvy, které lze umístit na pzemku stavby pr rdinnu rekreaci, nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě Plchy rekreace zahrádkářské sady (RZ) Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě Další pdmínky využití ruší se: nejsu stanveny Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability Plchy bčanskéh vybavení veřejná infrastruktura (OV) Přípustné využití dplňuje se: zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. 12

13 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy bčanskéh vybavení kmerční zařízení (OK) Přípustné využití dplňuje se: zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených v přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna v lkalitách OK 56, 59 a 64 mhu být kanceláře, administrativa v lkalitě OK 58 budu v případě záplav instalvány mbilní zábrany na plchách přestavby OK 56 a 58 budu realizvána prtipvdňvá patření lkality jsu v záplavvém území Další pdmínky využití dplňuje se: v lkalitách OK 59 a 64 mhu být kanceláře, administrativa při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. 13

14 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Plchy bčanskéh vybavení veřejná phřebiště a suvisející služby (OH) Přípustné využití dplňuje se: zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: drbné služby a prvzvny slučitelné s funkcí hlavníh využití. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Pdmínky prstrvéh uspřádání ruší se: nejsu stanveny Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výškvá hladina zástavby max. 9 m nad upravený terén. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy bčanskéh vybavení - tělvýchva a sprt (OS) Přípustné využití dplňuje se: zalžení prvků územníh systému eklgické stability Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání ruší se: není stanven Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výškvá hladina zástavby max. 12,5 m nad upravený terén, nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, 14

15 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: ve stávajících i navržených lkalitách ve stanveném záplavvém území budu vytvřeny pdmínky pr realizaci prtipvdňvých patření, při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy výrby a skladvání - zemědělská výrba (VZ) Přípustné využití dplňuje se: plchy dstavných a parkvacích stání, čerpací stanice phnných hmt, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel, Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: bjekty a zařízení pr separaci a likvidaci kmunálníh dpadu, u kterých negativní vliv nepřesáhne hranici tét plchy. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výškvá hladina zástavby - max. 12,5 m nad upravený terén, nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Plchy výrby a skladvání průmyslvá výrba a sklady (VP) Přípustné využití dplňuje se: plchy dstavných a parkvacích stání, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. 15

16 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: prvz s vazbu na ddržení zdravých živtních pdmínek nesmějí mít negativní vliv na plchy pr bydlení a rekreaci, při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy výrby a skladvání drbná výrba a výrbní služby (VD) Přípustné využití dplňuje se: plchy dstavných a parkvacích stání, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití ruší se: linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. 16

17 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna stavby hlavní nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 30 m d hranice lesních pzemků Další pdmínky využití dplňuje se: prvz s vazbu na ddržení zdravých živtních pdmínek nesmějí mít negativní vliv na plchy pr bydlení a rekreaci, při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy smíšené výrbní (SP) Přípustné využití dplňuje se: plchy dstavných a parkvacích stání, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel, zalžení prvků územníh systému eklgické stability Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití - ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna 17

18 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy výrby a skladvání výrba energie z bnvitelných zdrjů (VE) Přípustné využití - dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití vypuští se: linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání ruší se: nejsu stanveny Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výškvá hladina zástavby - max. 11 m nad upravený terén, nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy technické infrastruktury (TI) Přípustné využití ruší se: stavby technické a dpravní infrastruktury suvisející s hlavním, přípustným a pdmíněně přípustným využitím a linivé stavby veřejné technické infrastruktury, Přípustné využití dplňuje se: getermální elektrárna, getermální vrty a zařízení s nimi suvisející (přípustné puze v zastavitelné plše t54) stavby suvisející dpravní infrastruktury, 18

19 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy dpravní infrastruktury dpravní vybavenst (D) Přípustné využití dplňuje se: zalženi prvků územníh systému eklgické stability. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Plchy dpravní infrastruktury plchy silniční dpravy (DS) Přípustné využití dplňuje se: stavby a zařízení stavebně suvisející se stavbu hlavní (např. náspy, zářezy, pěrné zdi, msty apd.), vdhspdářské stavby na vdních tcích a údržba vdních tků prtínajících plchy silniční dpravy, Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Plchy dpravní infrastruktury plchy drážní dpravy (DZ) Přípustné využití dplňuje se: stavby a zařízení stavebně suvisející se stavbu hlavní (např. náspy, zářezy, pěrné zdi, msty, prpustky apd.), vdhspdářské stavby na vdních tcích a údržba vdních tků prtínajících plchy drážní dpravy, Pdmíněně přípustné využití ruší se: stavby pr služby a prvzvny, které svým prvzem negativně nevlivní funkci hlavníh využití, 19

20 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: drbné služby a prvzvny, které svým prvzem negativně nevlivní funkci hlavníh využití, Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Další pdmínky využití ruší se: nejsu stanveny Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy veřejných prstranství s převahu zpevněných plch (P*) Přípustné využití ruší se: prvky drbné architektury Přípustné využití dplňuje se: prvky drbné architektury a mbiliáře pr relaxaci, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy veřejných prstranství zeleň sídelní (PZ) Přípustné využití ruší se: drbný mbiliář vdní prvky Přípustné využití dplňuje se: zpevněné plchy, vdní plchy, veřejná zeleň, parkvé úpravy, prvky drbné architektury a mbiliáře pr relaxaci, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: stavby veřejné technické a dpravní infrastruktury (např. bjekty technické infrastruktury, místní kmunikace pr stavby hlavníh a přípustnéh využití, chdníky apd.), pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití. 20

21 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy veřejných prstranství zeleň parkvá (PP) Přípustné využití ruší se: záměrně kmpnvaná zeleň dpčinkvé plchy Přípustné využití dplňuje se: zpevněné plchy, vdní plchy, veřejná zeleň, parkvé úpravy, prvky drbné architektury a mbiliáře pr relaxaci zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výškvá hladina zástavby max. 5,5 m nad upravený terén. Další pdmínky využití dplňuje se: Plchy lesní (L) při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Přípustné využití ruší se: stavby a zařízení pr plnění funkcí lesa výstavba mysliveckých účelvých zařízení (seníků, krmelců aj.) linivé stavby dpravní infrastruktury účelvé kmunikace, suvisející s hlavním a přípustným využitím stanice služící k mnitrvání živtníh prstředí Přípustné využití dplňuje se: stavby a zařízení pr plnění funkcí lesa (např. hspdářské bjekty, zařízení pr chv lesní zvěře, krmelce apd.), linivé stavby suvisející veřejné dpravní infrastruktury - účelvé kmunikace, stavby, zařízení a jiná patření pr vdní hspdářství, stavby, zařízení a jiná patření pr chranu přírdy a krajiny včetně plcení, stavby zařízení a jiná patření pr snižvání nebezpeční eklgických a přírdních katastrf a pr dstraňvání jejich důsledků, 21

22 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Pdmíněně přípustné využití ruší se: stavby a zařízení pr účely rekreace a cestvníh ruchu služící veřejnému užívání - turistické a cyklistické stezky, infrmační systémy a dpčívadla. výstavba studen a sítí technické infrastruktury výstavba vdhspdářských zařízení pr lesní rekultivaci pldr, retenční nádrž Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: technická patření a stavby, které zlepší pdmínky pr využití pr účely rekreace a cestvníh ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, infrmační zařízení, plcení z důvdů chrany nvě zakládaných neb bnvvaných lesních prstů p dbu nezbytně nutnu, Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr zemědělství včetně plcení, stavby, zařízení a jiná patření pr těžbu nerstů včetně plcení, trvalá plcení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prstupnsti krajiny, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Pdmínky prstrvéh uspřádání ruší se: nejsu stanveny Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: v blízksti stávající zástavby u zastavěnéh území, z důvdu hržení stávající zástavby, mezit leshspdářsku činnst zaměřenu na pěstvání dřevní hmty. Plchy smíšené nezastavěnéh území (S*) Přípustné využití dplňuje se: vytváření prtierzních prvků, stavby, zařízení a jiná patření pr chranu přírdy a krajiny, stavby, zařízení a jiná patření pr vdní hspdářství, stavby zařízení a jiná patření pr snižvání nebezpeční eklgických a přírdních katastrf a pr dstraňvání jejich důsledků, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: technická patření a stavby, které zlepší pdmínky pr využití pr účely rekreace a cestvníh ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, infrmační zařízení. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby bydlení, rdinné rekreace a ubytvání, trvalá plcení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prstupnsti krajiny, 22

23 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. stavby, zařízení a jiná patření pr zemědělství vyjma staveb uvedených v přípustném neb pdmíněně přípustném využití, stavby, zařízení a jiná patření pr lesnictví, stavby, zařízení a jiná patření pr těžbu nerstů, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Plchy zemědělské rná půda, trvalé travní prsty (Z) Přípustné využití ruší se: účelvé kmunikace - zemědělské cesty Přípustné využití dplňuje se: linivé stavby suvisející veřejné dpravní infrastruktury - účelvé kmunikace, stavby, zařízení a jiná patření pr chranu přírdy a krajiny, stavby, zařízení a jiná patření pr vdní hspdářství, stavby zařízení a jiná patření pr snižvání nebezpeční eklgických a přírdních katastrf a pr dstraňvání jejich důsledků, terénní úpravy, které nemění využití plchy, Pdmíněně přípustné využití ruší se: stavby a zařízení pr účely rekreace a cestvníh ruchu služící veřejnému užívání - turistické a cyklistické stezky, infrmační systémy a dpčívadla Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: technická patření a stavby, které zlepší pdmínky pr využití pr účely rekreace a cestvníh ruchu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, infrmační zařízení, výsadba energetických dřevin a vánčních strmků. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby bydlení, rdinné rekreace a ubytvání, trvalá plcení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prstupnsti krajiny, stavby, zařízení a jiná patření pr zemědělství vyjma staveb uvedených v přípustném neb pdmíněně přípustném využití, stavby, zařízení a jiná patření pr lesnictví, stavby, zařízení a jiná patření pr těžbu nerstů, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Pdmínky prstrvéh uspřádání ruší se: nvé zemědělské stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 30 m d hranice lesních pzemků. 23

24 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé zemědělské stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků. Plchy zemědělské specifické (ZZ) Přípustné využití dplňuje se: stavby služící k vdhspdářským meliracím pzemků, linivé stavby suvisející veřejné dpravní infrastruktury - účelvé kmunikace, linivé stavby veřejné technické infrastruktury, stavby dpravní a technické infrastruktury suvisející s hlavním, přípustným a pdmíněně přípustným využitím, stavby, zařízení a jiná patření pr chranu přírdy a krajiny, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby bydlení, rdinné rekreace a ubytvání, stavby, zařízení a jiná patření pr zemědělství včetně plcení, stavby, zařízení a jiná patření pr lesnictví včetně plcení, stavby, zařízení a jiná patření pr vdní hspdářství včetně plcení, stavby, zařízení a jiná patření pr těžbu nerstů včetně plcení, technická patření a stavby, které zlepší pdmínky pr využití pr účely rekreace a cestvníh ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, eklgická a infrmační centra, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: intenzita využití pzemků - keficient zastavění - max. 0,01, nvé zemědělské stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků. Plchy vdní a vdhspdářské (W) Přípustné využití - dplňuje se: výústní bjekty linivých staveb technické infrastruktury na dvádění přečištěných dpadních vd a dešťvých vd, Nepřípustné využití dplňuje se: Plchy přírdní (P) stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Přípustné využití dplňuje se: stavby zařízení a jiná patření pr chranu přírdy a krajiny, 24

25 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. linivé stavby suvisející veřejné dpravní infrastruktury - účelvé kmunikace, linivé stavby veřejné technické infrastruktury. Pdmíněně přípustné využití ruší se: stavby a zařízení pr účely rekreace a cestvníh ruchu, služící veřejnému užívání infrmační systémy, dpčívadla apd. kmunikace pr účelvu, pěší a cyklisticku dpravu Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: technická patření a stavby, které zlepší pdmínky pr využití pr účely rekreace a cestvníh ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, infrmační zařízení, apd., zalesnění pzemků d výměry 1 ha, bezprstředně navazující na lesní plchy vymezené územním plánem, realizvané na IV. a V. třídách chrany zemědělskéh půdníh fndu a na plchách bez třídy chrany, přičemž nebude ve vzdálensti menší než 50 m d hranice zastavěnéh území a hranice zastavitelných plch a musí být prjednán dle platných právních předpisů. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby bydlení, rdinné rekreace a ubytvání, trvalá plcení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prstupnsti krajiny, stavby, zařízení a jiná patření pr lesnictví, stavby, zařízení a jiná patření pr těžbu nerstů, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Na knec kapitly se vkládá tent text: Pdmínky pr pvlvání staveb zařazených d pdmíněně přípustnéh využití Stavby zařazené d pdmíněně přípustnéh využití lze umísťvat jen se suhlasem zastupitelstva bce. Suhlas zastupitelstva bce může bsahvat pdmínky pr umístění takvé stavby. U těcht staveb nemhu být pužity zjedndušující pstupy dle stavebníh zákna. Umístění staveb v nezastavěném území Umísťvání staveb v nezastavěném území dle 18 dst. 5 stavebníh zákna lze prvádět puze výlučně v suladu s uvedeným hlavním, přípustným, pdmíněně přípustným neb nepřípustným využitím uvedeným u jedntlivých plch s rzdílným způsbem využití. Základní pdmínky chrany krajinnéh rázu Územní plán Semily stanvuje tyt základní pdmínky chrany krajinnéh rázu: v řešeném území nebudu umísťvány výškvé stavby a nvé dminanty, 25

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno: leden listopad 2014 Za pořizovatele:

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování

BĚLÁ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ. obvodní stavební úřad. vedoucí oddělení územního plánování ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Bc. Zdeněk Rozehnal a Jaromír Mejsnar Zpracováno:

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

PRASKAČKA TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZPRACOVATEL: Generální projektant:

PRASKAČKA TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZPRACOVATEL: Generální projektant: TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA ZPRACOVATEL: Generální projektant: Zeleň,ÚSES: Doprava: Voda, kanalizace: Elektrorozvody: Teplo, plyn: Zeměd. půd. fond: Ing. arch. Pavel Kramář Pod Zahrady

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ OZNÁMENÍ pdle zákna č. 100/2001 Sb., ve znění zákna č. 93/2004 Sb. a zákna č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákn č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí (dle 6), přílhy č. 4 záměru PROJEKTU VÝSTAVBY

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Červen 2014 PŘÍLOHA č. 1 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST... 3

A. TEXTOVÁ ČÁST... 3 A. TEXTOVÁ ČÁST... 3 1 Vymezení zastavěného území... 3 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot... 3 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více