ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY"

Transkript

1 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚNOR 2016 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Měst Semily Přizvatel: Městský úřad Semily Zhtvitel: Atelier prregio, s.r.. Osba právněná pdle zvláštníh právníh předpisu k prjektvé činnsti ve výstavbě: Ing. arch. Michal Hadlač Čísl autrizace: Prjektanti: Mgr. Lubmír Lazar Mgr. Vladimíra Macurvá Bc. Alžběta Knflíčkvá Autrizační razítk

2 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. A Textvá část 1. Přehled změn Změny v kapitle 1 Vymezení zastavěnéh území Změny v kapitle 3.2 Vymezení zastavitelných plch Změny v kapitle 3.3 Vymezení plch přestavby Změny v kapitle 4.1. Kncepce dpravní infrastruktury Změny v kapitle 4.3 Kncepce energetických zařízení a zdrjů Změny v kapitle 4.5 Kncepce bčanskéh vybavení Změny v kapitle 5 Kncepce uspřádání krajiny Změny v kapitle 6 Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití a s určením hlavníh využití Změny v kapitle 7 Vymezení veřejně prspěšných staveb, veřejně prspěšných patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a plch pr asanaci, pr které lze práva k pzemkům vyvlastnit Změny v kapitle 7.1 Veřejně prspěšné stavby Změny v kapitle 7.2 Veřejně prspěšná patření Změny v kapitle 8 Vymezení dalších veřejně prspěšných staveb a veřejně prspěšných patření, pr které lze uplatnit předkupní práv Změny v kapitle 8.2 Veřejně prspěšná patření Změny v kapitle 9 Plchy pr asanaci Změny v půvdní kapitle 10 Vymezení plch a kridrů územních rezerv a stanvení mžnéh buducíh využití, včetně pdmínek pr jeh prvěření Změny v půvdní kapitle 11 Vymezení plch a kridrů, ve kterých je prvěření změn jejich využití územní studií pdmínku pr rzhdvání, stanvení lhůty pr přízení územní studie Změny v půvdní kapitle 14 Vymezení architektnicky neb urbanisticky významných staveb, pr které může vypracvat architektnicku část prjektvé dkumentace jen autrizvaný architekt Změny v půvdní kapitle 15 Vymezení staveb nezpůsbilých pr zkrácené stavební řízení pdle 117 dst. 1 stavebníh zákna Údaje pčtu listů změny č. 2 a pčtu výkresů k ní připjené grafické části...32 B Grafická část B1 Výkres základníh členění území (1 : 5 000) B2 Hlavní výkres (1 : 5 000) B3 Výkres kncepce veřejné infrastruktury (1 : 5 000) B4 Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací (1 : 5 000) B5 Výkres urbanistické kncepce (1 : 5 000) 2

3 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. 1. Přehled změn 1.1. Změny v kapitle 1 Vymezení zastavěnéh území Datum vymezení zastavěnéh území se mění na Změny v kapitle 3.2 Vymezení zastavitelných plch Změny v tabulce PLOCHY BYDLENÍ, k.ú. SPÁLOV U SEMIL nízkpdlažní zástavba: u plchy čísl BV b 03 se mění max. pčet RD na 2 a pčet bytů v RD na 2 plžka celkem se mění takt: název lkality čísl plchy max. pčet RD pčet BD pčet bytů v RD celkem pčet bytů v BD Změny v tabulce PLOCHY BYDLENÍ, k.ú. BITOUCHOV U SEMIL nízkpdlažní zástavba: u plchy čísl BV b 21 se mění max. pčet RD na 1 a pčet bytů v RD na 1 u plchy čísl BV b 26 se mění max. pčet RD na 2 a pčet bytů v RD na 3 u plchy čísl BI i 26 se mění max. pčet RD na 3 a pčet bytů v RD na 3 u plchy čísl BI i 42 se mění max. pčet RD na 3 a pčet bytů v RD na 3 plcha čísl BI i 43 se nahrazuje nvými plchami: název lkality čísl plchy max. pčet pčet BD pčet RD bytů v RD Bítuchv BI i 43 a 2 2 BI i 43 b 1 1 BI i 43 c 1 1 plcha čísl BI i 49 se vypuští plžka celkem se mění takt: název lkality čísl plchy max. pčet RD pčet BD pčet bytů v RD celkem Změny v tabulce PLOCHY BYDLENÍ, k.ú. SEMILY nízkpdlažní zástavba: plcha čísl BV b 59 se nahrazuje nvými plchami: název lkality čísl plchy max. pčet pčet BD pčet RD bytů v RD Klinkvice BV b 59 a 1 1 BV b 59 b 1 1 pčet bytů v BD pčet bytů v BD pčet bytů v BD u plchy čísl BV b 52 se mění max. pčet RD na 1 a pčet bytů v RD na 1 u plchy čísl BI i 53 se mění max. pčet RD na 9 a pčet bytů v RD na 10 a dále pčet BD na 0 a pčet bytů v BD na 0 u plchy čísl BI i 56 se mění max. pčet RD na 3 a pčet bytů v RD na 4 u plchy čísl BI i 57 se mění pčet BD na 0 a pčet bytů v BD na 0 u plchy čísl BI i 59 se mění max. pčet RD na 18 a pčet bytů v RD na 21 u plchy čísl BI i 60 se mění max. pčet RD na 4 a pčet bytů v RD na 5 u plchy čísl BI i 61 se mění max. pčet RD na 5 a pčet bytů v RD na 5 3

4 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. u plchy čísl BI i 70 se mění max. pčet RD na 7 a pčet bytů v RD na 11 a dále pčet BD na 0 a pčet bytů v BD na 0 plcha čísl BV b 66 se vypuští u plchy čísl BI i 69 se mění max. pčet RD na 6 a pčet bytů v RD na 7 plcha čísl BI i 72 se vypuští u plchy čísl BI i 73 se mění max. pčet RD na 1 a pčet bytů v RD na 1 plcha čísl BV b 81 se vypuští u plchy čísl BI i 82 se mění max. pčet RD na 2 a pčet bytů v RD na 2 u plchy čísl BI i 83 se mění max. pčet RD na 6 a pčet bytů v RD na 7 u plchy čísl BI i 84 se mění max. pčet RD na 1 a pčet bytů v RD na 2 u plchy čísl BI i 86 se mění max. pčet RD na 8 a pčet bytů v RD na 10 u plchy čísl BI i 90 se mění max. pčet RD na 16 a pčet bytů v RD na 25 u plchy čísl BI i 91 se mění max. pčet RD na 19 a pčet bytů v RD na 38 a dále pčet BD na 0 a pčet bytů v BD na 0 u plchy čísl BI i 104 se mění max. pčet RD na 1 a pčet bytů v RD na 1 u plchy čísl BI i 107 se mění max. pčet RD na 3 a pčet bytů v RD na 3 plžka celkem se mění takt: název lkality Sučtvá tabulka se mění takt: čísl plchy max. pčet RD pčet BD pčet bytů v RD pčet bytů v BD celkem max. pčet RD pčet BD pčet bytů v RD pčet bytů v BD měst nízkpdlažní zástavba celkem Změny v tabulce PLOCHY BYDLENÍ, k.ú. SEMILY smíšená bytná zástavba: plcha čísl SO s58 se vypuští dplňuje se nvá plcha: název lkality max. pčet pčet čísl plchy pčet BD pčet RD bytů v RD bytů v BD Pdmklice SO s plžka měst smíšená bytná zástavba celkem se mění takt: název lkality čísl plchy max. pčet RD pčet BD pčet bytů v RD pčet bytů v BD měst smíšená bytná zástavba celkem Sučtvá tabulka se mění takt: max. pčet RD pčet BD pčet bytů v RD pčet bytů v BD MĚSTO ZÁSTAVBA CELKEM

5 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Změny v tabulce PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ, k.ú. SEMILY: plcha čísl OK 56 se vypuští plcha OK 58 se vypuští dplňuje se nvá plchy: název lkality čísl plchy pznámka Pdmklice OV 2-2 rzšíření kresníh archívu Změny v tabulce PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ, k.ú. Semily: plcha čísl VD v 51 se vypuští dplňuje se nvá plcha: název lkality čísl plchy pznámka Strážník VZ v 5-2 Dplňuje se tabulka PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ, k.ú. SPÁLOV U SEMIL: název lkality čísl plchy pznámka Pdspálv VE v 4-2 malá vdní elektrárna Změny v tabulce PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, k.ú. SEMILY: dplňuje se nvá plcha: název lkality čísl plchy pznámka Pdmklice D d9-2 parkviště Změny v tabulce PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY, k.ú. SEMILY: plcha čísl DS d54 se vypuští plcha čísl DS d73 se vypuští Změny v tabulce PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, k.ú. SEMILY: plcha čísl P* p62 se vypuští plcha čísl P* p63 se vypuští plcha čísl P* p68 se vypuští plcha čísl P* p83 se vypuští dplňují se nvé plchy: název lkality čísl plchy pznámka Riegrv náměstí P* p1-2 Klinkvice P* p7-2 Letná P* p8-2 Jiráskva P* p Změny v kapitle 3.3 Vymezení plch přestavby Z tabulky se vypuští lkality s indexem P13 a P19. U lkality s indexem P4 se mění značení plchy na SO s3-2 a účel na smíšená bytná plcha 5

6 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r Změny v kapitle 4.1. Kncepce dpravní infrastruktury Dplňují se tyt drážky: Kridr republikvéh významu D31A, úsek Turnv Semily Kšťálv je vymezen v rámci stabilizvaných plch drážní dpravy DZ železniční tratě č.030 (Hradec Králvé -) Jarměř Liberec. Územní rezerva pr silnici II/283, úsek Rvensk pd Trskami Semily, napjení na kapacitní silnici S5 je vymezena jak plcha územní rezervy čísl d Územní rezerva pr silnici II/283, úsek Turnv Semily, je vymezena jak plcha územní rezervy čísl d Změny v kapitle 4.3 Kncepce energetických zařízení a zdrjů Třetí drážka se dplňuje textem je navržena malá vdní elektrárna na vdním tku Kamenice v lkalitě Pdspálv Změny v kapitle 4.5 Kncepce bčanskéh vybavení Vypuští se drážka U sutku řek Jizera a Oleška je navržena přestavba bývaléh bjektu firmy Plyfrm na kulturně-bchdní centrum Změny v kapitle 5 Kncepce uspřádání krajiny V pdkapitle Územní systém eklgické stability se na knci druhéh dstavce vypuští text se zúžením a přerušením při ulici Břkvská Změny v kapitle 6 Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití a s určením hlavníh využití Nadpis Funkční plchy jsu vymezeny jak plchy: se nahrazuje nadpisem Plchy s rzdílným způsbem využití:. V kapitle se vypuští text: Pvlvání staveb navržených jak pdmíněně přípustné využití: Stavby zařazené d pdmíněně přípustnéh využití lze umísťvat jen se suhlasem zastupitelstva bce. Suhlas zastupitelstva bce může bsahvat pdmínky pr umístění takvé stavby. U těcht staveb nemhu být pužity zjedndušující pstupy dle Stavebníh zákna. V kapitle se vypuští text: Zajištění pdmínek pr plánvání ve vlné zemědělské krajině: Pr zajištění pdmínek pr územní plánvání ve vlné zemědělské krajině, mim hranice zastavěnéh území a zastavitelných plch, lze v rámci pzemkvých úprav měnit využití území, bez nutnsti změny územníh plánu a t vzájemně u druhů pzemků rná půda, zahrada, trvalý travní prst, vdní plcha a lesní pzemek. Nadpis kapitly 6.1 Regulativy pr zastavěné území a zastavitelné plchy se vypuští. Kategrie stanvení pdmínek se pr všechny způsby využití upravují d jedntné pdby: Hlavní využití Přípustné využití Pdmíněně přípustné využití Nepřípustné využití Pdmínky prstrvéh uspřádání Další pdmínky využití Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití se mění takt: 6

7 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Plchy bydlení bydlení hrmadné (BH) Přípustné využití dplňuje se: zalžení prvků územníh systému eklgické stability Pdmíněně přípustné využití ruší se: linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. Nepřípustné využití ruší se: bjekty, stavby a činnsti neuvedené a nesuvisející s hlavním, přípustným a pdmíněně přípustným využitím. Nepřípustné využití dplňuje se: bjekty, stavby a činnsti neuvedené a nesuvisející s hlavním, přípustným využitím a pdmíněně přípustným využitím, zejména stavby pr skladvání a výrbu neslučitelnu s funkcí bydlení, stavby a činnsti s negativními účinky na živtní prstředí, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna, stavby hlavní pr bydlení nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 30 m d hranice lesních pzemků Další pdmínky využití dplňuje se: stavby hlavní pr bydlení nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě, v zastavěných plchách, které se nacházejí ve stanveném neb navrženém záplavvém území Q100 budu umístěny jenm stavby a zařízení, které nebudu bránit neškdnému dtku pvrchvých vd při pvdní, při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy bydlení bydlení individuální (BI) 7

8 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Přípustné využití dplňuje se: zalžení prvků územníh systému eklgické stability Pdmíněně přípustné využití ruší se: stavby a zařízení pr trvalé bydlení ve vícepdlažních bytvých dmech městskéh charakteru v zastavitelných plchách i53, i57, i70 a i91 služby a prvzvny slučitelné s bydlením, které svým prvzváním a technickým zařízením nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienickými limity a dpravní zátěží) stavby pr chv drbnéh hspdářskéh zvířectva d kapacity 1 velké dbytčí jedntky pr nepdnikatelské využití linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: služby a prvzvny slučitelné s bydlením, které svým prvzváním a technickým zařízením nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienickými limity a dpravní zátěží) a sučtem zastavěných plch nepřekrčí více jak 50 % zastavěných plch staveb bydlení na pzemcích tvřící suvislý celek se stavbu bydlení, stavby pr chv hspdářskéh zvířectva d kapacity 1 velké dbytčí jedntky pr nepdnikatelské využití, které svým prvzváním nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesníží kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienické limity) a phdu bydlení, linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití, drbné stavby pr sprt (např. dětská hřiště), stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby a činnsti s negativními účinky na živtní prstředí, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výměra pzemku, zařazenéh d plchy bydlení v rdinných dmech - venkvské, pr jednu stavbu - min. 800 m 2, pkud je lkalita umístěna v zastavěném území, neplatí pdmínka minimální veliksti stavebníh pzemku, umístění bjektů se řeší v suladu se stavebními předpisy, přičemž je nutné respektvat stanvený maximální pčet bjektů hlavních staveb v dané lkalitě, 8

9 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. stavby pr bydlení, stavby rdinné rekreace a budvy, které lze umístit na pzemku rdinnéh dmu nebudu umístěny v plchách BI i43, BI i62 a BI i63 ve vzdálensti menší než 10 m d hranice lesních pzemků, v plchách BI i55, BI i70, BI i76 a BI i101 ve vzdálensti menší než 15 m d hranice lesních pzemků, v plchách BI i1-1, BI i26, BI i27, BI i32, BI i40, BI i45, BI i46, BI i48, BI i51, BI i68, BI i84. BI i102 a BI i108 ve vzdálensti menší než 20 m d hranice lesních pzemků a v plchách statních ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: stavby hlavní pr bydlení a rekreaci nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 30 m d hranice lesních pzemků Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy bydlení venkvskéh (BV) Pdmíněně přípustné využití ruší se: služby a prvzvny slučitelné s bydlením, které svým prvzváním a technickým zařízením nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienickými limity a dpravní zátěží) stavby pr chv drbnéh hspdářskéh zvířectva d kapacity 3 velkých dbytčích jedntek pr nepdnikatelské využití linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: služby a prvzvny slučitelné s bydlením, které svým prvzváním a technickým zařízením nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesnižují kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienickými limity a dpravní zátěží) a sučtem zastavěných plch nepřekrčí více jak 50 % zastavěných plch staveb bydlení na pzemcích tvřící suvislý celek se stavbu bydlení, stavby pr chv hspdářskéh zvířectva d kapacity 3 velkých dbytčích jedntek pr nepdnikatelské využití, které svým prvzváním nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesníží kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienické limity) a phdu bydlení, linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití, drbné stavby pr sprt (např. dětská hřiště), stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. 9

10 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby a činnsti s negativními účinky na živtní prstředí, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výměra pzemku, zařazenéh d plchy bydlení v rdinných dmech - venkvské, pr jednu stavbu - min. 800 m 2, pkud je lkalita umístěna v zastavěném území, neplatí pdmínka minimální veliksti stavebníh pzemku, umístění bjektů se řeší v suladu se stavebními předpisy, přičemž je nutné respektvat stanvený maximální pčet bjektů hlavních staveb v dané lkalitě, stavby pr bydlení, stavby rdinné rekreace a budvy, které lze umístit na pzemku rdinnéh dmu nebudu umístěny v plchách BV b26, BV b32, BV b36, BV b65, BV b66 a BV b82 ve vzdálensti menší než 15 m d hranice lesních pzemků, v plchách BV b24, BV b54, BV b72 a BV b73 ve vzdálensti menší než 20 m a v plchách statních ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků. změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: stavby hlavní pr bydlení a rekreaci nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 30 m d hranice lesních pzemků; v lkalitě BV b82 je tat minimální vzdálenst d hranice lesních pzemků 15 m Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability Plchy smíšené bytné (SO) Přípustné využití dplňuje se: plchy parkvacích stání pr sbní autmbily puze v suvislsti s hlavním využitím, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití ruší se: linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. 10

11 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených v přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: u zastavitelných plch pr bydlení při silnicích s blízkým zdrjem hluku a vibrací musí být před pvlením umístění staveb prkázán sulad s pžadavky právních předpisů na chranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných prstrech definvaných v 30 dst. 3 zákna č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví a změně některých suvisejících záknů, v platném znění, při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. na plše přestavby SO s3-2 budu realizvána prtipvdňvá patření - lkalita je v záplavvém území, Plchy rekreace - rekreace rdinná a rekreace hrmadná (RI) Přípustné využití ruší se: další stavby a zařízení suvisející a slučitelná s rekreací (např. sciální zařízení, bufet apd.) Přípustné využití dplňuje se: stravvací služby prvzvané v rámci staveb pr rdinnu rekreaci, další stavby a zařízení suvisející a slučitelná s rekreací (např. infrmační a turistické služby, hygienická zařízení apd.), Pdmíněně přípustné využití ruší se: linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: služby a prvzvny slučitelné s bydlením, které svým prvzváním a technickým zařízením nenaruší užívání pzemků, staveb a zařízení za hranicí pzemku a nesníží kvalitu prstředí suvisejícíh území (zejména hygienickými limity a dpravní zátěží) a sučtem zastavěných plch nepřekrčí více jak 50 % zastavěných plch staveb bydlení na pzemcích tvřící suvislý celek se stavbu bydlení, linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh, přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. 11

12 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: intenzita využití pzemků - keficient zeleně - min. 0,5, nvé stavby pr rdinnu rekreaci a budvy, které lze umístit na pzemku stavby pr rdinnu rekreaci, nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě Plchy rekreace zahrádkářské sady (RZ) Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě Další pdmínky využití ruší se: nejsu stanveny Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability Plchy bčanskéh vybavení veřejná infrastruktura (OV) Přípustné využití dplňuje se: zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. 12

13 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy bčanskéh vybavení kmerční zařízení (OK) Přípustné využití dplňuje se: zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených v přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna v lkalitách OK 56, 59 a 64 mhu být kanceláře, administrativa v lkalitě OK 58 budu v případě záplav instalvány mbilní zábrany na plchách přestavby OK 56 a 58 budu realizvána prtipvdňvá patření lkality jsu v záplavvém území Další pdmínky využití dplňuje se: v lkalitách OK 59 a 64 mhu být kanceláře, administrativa při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. 13

14 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Plchy bčanskéh vybavení veřejná phřebiště a suvisející služby (OH) Přípustné využití dplňuje se: zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: drbné služby a prvzvny slučitelné s funkcí hlavníh využití. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Pdmínky prstrvéh uspřádání ruší se: nejsu stanveny Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výškvá hladina zástavby max. 9 m nad upravený terén. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy bčanskéh vybavení - tělvýchva a sprt (OS) Přípustné využití dplňuje se: zalžení prvků územníh systému eklgické stability Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání ruší se: není stanven Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výškvá hladina zástavby max. 12,5 m nad upravený terén, nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, 14

15 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: ve stávajících i navržených lkalitách ve stanveném záplavvém území budu vytvřeny pdmínky pr realizaci prtipvdňvých patření, při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy výrby a skladvání - zemědělská výrba (VZ) Přípustné využití dplňuje se: plchy dstavných a parkvacích stání, čerpací stanice phnných hmt, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel, Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: bjekty a zařízení pr separaci a likvidaci kmunálníh dpadu, u kterých negativní vliv nepřesáhne hranici tét plchy. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výškvá hladina zástavby - max. 12,5 m nad upravený terén, nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Plchy výrby a skladvání průmyslvá výrba a sklady (VP) Přípustné využití dplňuje se: plchy dstavných a parkvacích stání, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. 15

16 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: prvz s vazbu na ddržení zdravých živtních pdmínek nesmějí mít negativní vliv na plchy pr bydlení a rekreaci, při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy výrby a skladvání drbná výrba a výrbní služby (VD) Přípustné využití dplňuje se: plchy dstavných a parkvacích stání, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití ruší se: linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. 16

17 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna stavby hlavní nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 30 m d hranice lesních pzemků Další pdmínky využití dplňuje se: prvz s vazbu na ddržení zdravých živtních pdmínek nesmějí mít negativní vliv na plchy pr bydlení a rekreaci, při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy smíšené výrbní (SP) Přípustné využití dplňuje se: plchy dstavných a parkvacích stání, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel, zalžení prvků územníh systému eklgické stability Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků, změny stavby umístěné ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků lze pvlit, pkud změnu stavby nedjde ke zmenšení vzdálensti d hranice lesních pzemků prti stávající stavbě. Další pdmínky využití - ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna 17

18 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy výrby a skladvání výrba energie z bnvitelných zdrjů (VE) Přípustné využití - dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie ze slárních zdrjů umístěných na střechách staveb neb getermální energie d hlubky 500 m a statních tepelných čerpadel, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití vypuští se: linivé stavby veřejné technické infrastruktury, přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Pdmínky prstrvéh uspřádání ruší se: nejsu stanveny Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výškvá hladina zástavby - max. 11 m nad upravený terén, nvé stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy technické infrastruktury (TI) Přípustné využití ruší se: stavby technické a dpravní infrastruktury suvisející s hlavním, přípustným a pdmíněně přípustným využitím a linivé stavby veřejné technické infrastruktury, Přípustné využití dplňuje se: getermální elektrárna, getermální vrty a zařízení s nimi suvisející (přípustné puze v zastavitelné plše t54) stavby suvisející dpravní infrastruktury, 18

19 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. linivé stavby veřejné dpravní a technické infrastruktury přím nesuvisející s hlavním využitím, pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy, vyjma těch uvedených přípustném neb pdmíněně přípustném využití. Další pdmínky využití ruší se: všechny stavby hlavní jmenvané pd funkcí přípustnu či pdmíněně přípustnu jsu nezpůsbilé pr zkrácené řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy dpravní infrastruktury dpravní vybavenst (D) Přípustné využití dplňuje se: zalženi prvků územníh systému eklgické stability. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Plchy dpravní infrastruktury plchy silniční dpravy (DS) Přípustné využití dplňuje se: stavby a zařízení stavebně suvisející se stavbu hlavní (např. náspy, zářezy, pěrné zdi, msty apd.), vdhspdářské stavby na vdních tcích a údržba vdních tků prtínajících plchy silniční dpravy, Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Plchy dpravní infrastruktury plchy drážní dpravy (DZ) Přípustné využití dplňuje se: stavby a zařízení stavebně suvisející se stavbu hlavní (např. náspy, zářezy, pěrné zdi, msty, prpustky apd.), vdhspdářské stavby na vdních tcích a údržba vdních tků prtínajících plchy drážní dpravy, Pdmíněně přípustné využití ruší se: stavby pr služby a prvzvny, které svým prvzem negativně nevlivní funkci hlavníh využití, 19

20 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: drbné služby a prvzvny, které svým prvzem negativně nevlivní funkci hlavníh využití, Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Další pdmínky využití ruší se: nejsu stanveny Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy veřejných prstranství s převahu zpevněných plch (P*) Přípustné využití ruší se: prvky drbné architektury Přípustné využití dplňuje se: prvky drbné architektury a mbiliáře pr relaxaci, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy veřejných prstranství zeleň sídelní (PZ) Přípustné využití ruší se: drbný mbiliář vdní prvky Přípustné využití dplňuje se: zpevněné plchy, vdní plchy, veřejná zeleň, parkvé úpravy, prvky drbné architektury a mbiliáře pr relaxaci, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: stavby veřejné technické a dpravní infrastruktury (např. bjekty technické infrastruktury, místní kmunikace pr stavby hlavníh a přípustnéh využití, chdníky apd.), pkud bude zachvána funkce hlavníh a přípustnéh využití. 20

21 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Plchy veřejných prstranství zeleň parkvá (PP) Přípustné využití ruší se: záměrně kmpnvaná zeleň dpčinkvé plchy Přípustné využití dplňuje se: zpevněné plchy, vdní plchy, veřejná zeleň, parkvé úpravy, prvky drbné architektury a mbiliáře pr relaxaci zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: výškvá hladina zástavby max. 5,5 m nad upravený terén. Další pdmínky využití dplňuje se: Plchy lesní (L) při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Přípustné využití ruší se: stavby a zařízení pr plnění funkcí lesa výstavba mysliveckých účelvých zařízení (seníků, krmelců aj.) linivé stavby dpravní infrastruktury účelvé kmunikace, suvisející s hlavním a přípustným využitím stanice služící k mnitrvání živtníh prstředí Přípustné využití dplňuje se: stavby a zařízení pr plnění funkcí lesa (např. hspdářské bjekty, zařízení pr chv lesní zvěře, krmelce apd.), linivé stavby suvisející veřejné dpravní infrastruktury - účelvé kmunikace, stavby, zařízení a jiná patření pr vdní hspdářství, stavby, zařízení a jiná patření pr chranu přírdy a krajiny včetně plcení, stavby zařízení a jiná patření pr snižvání nebezpeční eklgických a přírdních katastrf a pr dstraňvání jejich důsledků, 21

22 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Pdmíněně přípustné využití ruší se: stavby a zařízení pr účely rekreace a cestvníh ruchu služící veřejnému užívání - turistické a cyklistické stezky, infrmační systémy a dpčívadla. výstavba studen a sítí technické infrastruktury výstavba vdhspdářských zařízení pr lesní rekultivaci pldr, retenční nádrž Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: technická patření a stavby, které zlepší pdmínky pr využití pr účely rekreace a cestvníh ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, infrmační zařízení, plcení z důvdů chrany nvě zakládaných neb bnvvaných lesních prstů p dbu nezbytně nutnu, Nepřípustné využití dplňuje se: stavby, zařízení a jiná patření pr zemědělství včetně plcení, stavby, zařízení a jiná patření pr těžbu nerstů včetně plcení, trvalá plcení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prstupnsti krajiny, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Pdmínky prstrvéh uspřádání ruší se: nejsu stanveny Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: v blízksti stávající zástavby u zastavěnéh území, z důvdu hržení stávající zástavby, mezit leshspdářsku činnst zaměřenu na pěstvání dřevní hmty. Plchy smíšené nezastavěnéh území (S*) Přípustné využití dplňuje se: vytváření prtierzních prvků, stavby, zařízení a jiná patření pr chranu přírdy a krajiny, stavby, zařízení a jiná patření pr vdní hspdářství, stavby zařízení a jiná patření pr snižvání nebezpeční eklgických a přírdních katastrf a pr dstraňvání jejich důsledků, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: technická patření a stavby, které zlepší pdmínky pr využití pr účely rekreace a cestvníh ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, infrmační zařízení. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby bydlení, rdinné rekreace a ubytvání, trvalá plcení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prstupnsti krajiny, 22

23 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. stavby, zařízení a jiná patření pr zemědělství vyjma staveb uvedených v přípustném neb pdmíněně přípustném využití, stavby, zařízení a jiná patření pr lesnictví, stavby, zařízení a jiná patření pr těžbu nerstů, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Plchy zemědělské rná půda, trvalé travní prsty (Z) Přípustné využití ruší se: účelvé kmunikace - zemědělské cesty Přípustné využití dplňuje se: linivé stavby suvisející veřejné dpravní infrastruktury - účelvé kmunikace, stavby, zařízení a jiná patření pr chranu přírdy a krajiny, stavby, zařízení a jiná patření pr vdní hspdářství, stavby zařízení a jiná patření pr snižvání nebezpeční eklgických a přírdních katastrf a pr dstraňvání jejich důsledků, terénní úpravy, které nemění využití plchy, Pdmíněně přípustné využití ruší se: stavby a zařízení pr účely rekreace a cestvníh ruchu služící veřejnému užívání - turistické a cyklistické stezky, infrmační systémy a dpčívadla Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: technická patření a stavby, které zlepší pdmínky pr využití pr účely rekreace a cestvníh ruchu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, infrmační zařízení, výsadba energetických dřevin a vánčních strmků. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby bydlení, rdinné rekreace a ubytvání, trvalá plcení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prstupnsti krajiny, stavby, zařízení a jiná patření pr zemědělství vyjma staveb uvedených v přípustném neb pdmíněně přípustném využití, stavby, zařízení a jiná patření pr lesnictví, stavby, zařízení a jiná patření pr těžbu nerstů, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Pdmínky prstrvéh uspřádání ruší se: nvé zemědělské stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 30 m d hranice lesních pzemků. 23

24 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: nvé zemědělské stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků. Plchy zemědělské specifické (ZZ) Přípustné využití dplňuje se: stavby služící k vdhspdářským meliracím pzemků, linivé stavby suvisející veřejné dpravní infrastruktury - účelvé kmunikace, linivé stavby veřejné technické infrastruktury, stavby dpravní a technické infrastruktury suvisející s hlavním, přípustným a pdmíněně přípustným využitím, stavby, zařízení a jiná patření pr chranu přírdy a krajiny, zalžení prvků územníh systému eklgické stability. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby bydlení, rdinné rekreace a ubytvání, stavby, zařízení a jiná patření pr zemědělství včetně plcení, stavby, zařízení a jiná patření pr lesnictví včetně plcení, stavby, zařízení a jiná patření pr vdní hspdářství včetně plcení, stavby, zařízení a jiná patření pr těžbu nerstů včetně plcení, technická patření a stavby, které zlepší pdmínky pr využití pr účely rekreace a cestvníh ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, eklgická a infrmační centra, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy Pdmínky prstrvéh uspřádání dplňuje se: intenzita využití pzemků - keficient zastavění - max. 0,01, nvé zemědělské stavby nebudu umístěny ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků. Plchy vdní a vdhspdářské (W) Přípustné využití - dplňuje se: výústní bjekty linivých staveb technické infrastruktury na dvádění přečištěných dpadních vd a dešťvých vd, Nepřípustné využití dplňuje se: Plchy přírdní (P) stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Přípustné využití dplňuje se: stavby zařízení a jiná patření pr chranu přírdy a krajiny, 24

25 Změna č. 2 Územníh plánu Semily Atelier prregi, s.r.. linivé stavby suvisející veřejné dpravní infrastruktury - účelvé kmunikace, linivé stavby veřejné technické infrastruktury. Pdmíněně přípustné využití ruší se: stavby a zařízení pr účely rekreace a cestvníh ruchu, služící veřejnému užívání infrmační systémy, dpčívadla apd. kmunikace pr účelvu, pěší a cyklisticku dpravu Pdmíněně přípustné využití dplňuje se: technická patření a stavby, které zlepší pdmínky pr využití pr účely rekreace a cestvníh ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, infrmační zařízení, apd., zalesnění pzemků d výměry 1 ha, bezprstředně navazující na lesní plchy vymezené územním plánem, realizvané na IV. a V. třídách chrany zemědělskéh půdníh fndu a na plchách bez třídy chrany, přičemž nebude ve vzdálensti menší než 50 m d hranice zastavěnéh území a hranice zastavitelných plch a musí být prjednán dle platných právních předpisů. Nepřípustné využití dplňuje se: stavby bydlení, rdinné rekreace a ubytvání, trvalá plcení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prstupnsti krajiny, stavby, zařízení a jiná patření pr lesnictví, stavby, zařízení a jiná patření pr těžbu nerstů, stavby, zařízení a jiná patření pr výrbu elektrické energie neb získávání tepelné energie z větrných, slárních, vdních a getermálních zdrjů neb bimasy. Další pdmínky využití dplňuje se: při pvlvání staveb musí být maximálně zhledněn územní systém eklgické stability. Na knec kapitly se vkládá tent text: Pdmínky pr pvlvání staveb zařazených d pdmíněně přípustnéh využití Stavby zařazené d pdmíněně přípustnéh využití lze umísťvat jen se suhlasem zastupitelstva bce. Suhlas zastupitelstva bce může bsahvat pdmínky pr umístění takvé stavby. U těcht staveb nemhu být pužity zjedndušující pstupy dle stavebníh zákna. Umístění staveb v nezastavěném území Umísťvání staveb v nezastavěném území dle 18 dst. 5 stavebníh zákna lze prvádět puze výlučně v suladu s uvedeným hlavním, přípustným, pdmíněně přípustným neb nepřípustným využitím uvedeným u jedntlivých plch s rzdílným způsbem využití. Základní pdmínky chrany krajinnéh rázu Územní plán Semily stanvuje tyt základní pdmínky chrany krajinnéh rázu: v řešeném území nebudu umísťvány výškvé stavby a nvé dminanty, 25

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 Opatření becné pvahy č. 1/2015 Zastupitelstv bce Skrchv jak příslušný správní rgán dle ust. 6 dst. 5 písm. c) zákna č.183/2006 Sb., územním plánu a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N SKRCHOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice - návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele 212 001

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.03.2014 07:35:02 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jihmravský kraj, Žertínv náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brn

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele 27 001 144 Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM V UPLYNULÉM OBDOBÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM V UPLYNULÉM OBDOBÍ Říjen 2015 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM V UPLYNULÉM OBDOBÍ (nabytí účinnsti ÚP Ústí nad Labem dne 31. prsince 2011) Přizvatel: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbr rzvje města,

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ OBEC B O R O V Y KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC BOROVY, B O R O V Y č. 21, 334 01 PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

KRAJ LIBERECKÝ ORP SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ ORP SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROZTOKY U SEMIL KRAJ LIBERECKÝ ORP SEMILY TEXTOVÁ ČÁST červenec 2014 Objednatel: Obec Roztoky u Semil Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ÚP Zlín, textvá část URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát města

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 I. NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv DUBEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č. 2 I. NÁVRH OBJEDNATEL POŘIZOVATEL OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KRAJ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více