FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU"

Transkript

1 ÚVD D FICÍ DIU FIC DIU podlady e urzům F20 F2 F22 F24 Fiačí maagemet přijímáí fiačích rozhodutí trojího typu:. Do čeho ivestovat? 2. Z čeho ivestovat? 3. oli vyplatit a podílech a zisu? Ivestičí axiomy. aždý ivestor preferuje více peěz ež méě. 2. aždý ivestor preferuje méě rizia ež více. 3. aždý ivestor preferuje stejé možství peěz des spíše ež zítra. Ivestoři racioálí iracioálí ÚVD D FICÍ DIU ÚVD D FICÍ DIU Maximalizace trží hodoty podiu H HM i i rátodobý fiačí maagemet fiačí maagemet, v jehož rámci se přijímají fiačí rozhodutí s důsledy a dobu do rou řízeí lividity a pracovího apitálu řízeí rátodobých ativ a jejich jedotlivých slože řízeí rátodobých pasiv a jejich jedotlivých slože sestaveí rátodobého fiačího pláu Maximalizace zisu Maximalizace iterích fiačích zdrojů Maximalizace odpisů Udržováí lividity Maximalizace ostatích iterích fiačích zdrojů statí cíle Dlouhodobý fiačí maagemet fiačí maagemet, v jehož rámci se přijímají fiačí rozhodutí s důsledy a dobu delší rou rozhodováí o ivesticích do dlouhodobého majetu optimalizace fiačí strutury rozhodováí o podílech a zisu sestaveí dlouhodobého fiačího pláu Fiačí aalýza proces vyšetřováí a vyvozováí závěrů z výsledů fiačího hospodařeí určité osoby Fraco Modigliai (* ) ÚVD D FICÍ DIU Fiace podiu jao vědí disciplía Merto H. Miller (* ) Harry M. Marowitz (*927) William F. harpe (*934) ČVÁ HD ĚZ Časová hodota peěz fiačí metoda sloužící porováí dvou či více peěžích částe z růzých časových období Úroová míra poměr výosu vložeému apitálu omiálí úroová míra déla poměřovaého období RÚM 2 ÚM 4 ČÚM 2 MÚM 365 (360, 366) DÚM četost sládáí úroů reálá úroová míra ÚM IÚM RÚM ÚM RÚM IÚM RÚM IÚM IÚM

2 ládáí úroů ČVÁ HD ĚZ Ročí sládáí úroů ČVÁ HD ĚZ úro Čtvrtletí sládáí úroů ládáí úroů espojité sládáí ÚM ÚM M M ČVÁ HD ĚZ M ÚM ÚM ÚM ÚM M spojité sládáí M ÚM ÚM lim ÚM ÚM e M M M M Budoucí hodota peěz oučasá hodota peěz ČVÁ HD ĚZ bdobí FV V V ( i) Future value FV V ( i) úročitel V ( i) 2 V ( i) 3 FV reset valuev FV ( ) i odúročitel ( i) V ( i) řílad: Rozhoděte se mezi č des ebo č za 5 let? Zvažovaá úroová míra čií 2 %? 5 FV 5000 ( 02, ) 88, 7č 5 V 7200 ( 02, ) 4085, 47č ČVÁ HD ĚZ uita série pravidelých plateb ve stejé výši za určité období auita placeá pozadu auita placeá dopředu perpetuita ČVÁ HD ĚZ Budoucí hodota auity placeé pozadu bdobí ( i) ( i) FV z 0 ( i) ( i) i q ( i) ( i) s a FVZ střadatel q i i i FVZ fodovatel ( i) oučasá hodota auity placeé pozadu FVZ ( i) ( i) VZ zásobitel ( i) i ( i) i i V Z ( i) umořovatel 2

3 ČVÁ HD ĚZ Budoucí hodota auity placeé dopředu bdobí 0 začáte 2 začáte 3 začáte oec FV p ( i) 2 ( i) ( i) ( i) ( i) ( i) i i FV FV ( i) p Z oučasá hodota auity placeé dopředu V V ( i) p Z uití platba v auitě placeé dopředu /( i) p Z stejé, i, stejé, i, stejé V, FV, i, ČVÁ HD ĚZ oučasá hodota perpetuity ( i) ( i) V Z Z i i 0 Z Z i i Z V V p Z p Z i ČVÁ HD ĚZ Úvěr s auitím spláceím úvěrová částa 200tis.č, úroová míra 0%, doba splatosti 3 roy, zaorouhleí auití platby a celé tisícioruy dolu bdobí očátečí bilace Úroová platba uití platba pláta oečá bilace ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , (úprava) , , , ,00 0,00 i 0, VZ ( i) ( 0,) ,96 RIZI Rizio ebezpečí, že se sutečé výsledy budou lišit od výsledů ámi očeávaých ejistota emožost spolehlivého staoveí budoucího výsledu - vější (objetiví) fatory - vitří (subjetiví) fatory ravděpodobost obor hodot: <0;>resp. v % <0;00> měřeí objetiví subjetiví Událost i p i ízá poptáva 0,3 průměrá poptáva 2 0,5 vysoá poptáva 3 0,2 Celem,0 Variačí oeficiet RIZI růměrý očeávaý výos ivestice i Rozptyl p i 2 2 σ ( i ) pi i i měrodatá odchyla σ 2 σ σ Var ,75 8 Událost i p i i p i i ízá poptáva 0,3 0 3 průměrá poptáva 2 0,5 0 5 vysoá poptáva 3 0, Celem 8 Událost i ( i ) 2 p i ízá poptáva 97,2 průměrá poptáva 2 2,0 vysoá poptáva 3 96,8 σ 2 Celem 96,0 Diverzifiace RIZI ortfolio ombiace ativ pro ivestičí účely Rizio Diverzifiovatelé ediverzifiovatelé očet růzých ativ v portfoliu Rizio diverzifiovatelé (esystematicé, jediečé, reziduálí, specificé) ediverzifiovatelé (systematicé, trží) odmíy: rizio další ivestice < rizio portfolia další ivestice a aspoň ivestice z portfolia < 3

4 ovariace CV CV,B,B ( i )( Bi B) pi i orelačí oeficiet,b RIZI ( i )( Bj B) pij i j CV,B σ σ B obor hodot: < ;> de dooalá přímá závislost 0 ezávislost dooalá epřímá závislost RIZI čeávaý výos portfolia m ( rel. ) i( rel. ) zi řílad i ( abs. ) i( abs. ) m i ( abs.) 80, ( abs.) 50, B ( abs. ) ( rel. ) 0,08 0,25 0,05 0,75 0, 0575 ( ) ( abs. ) 230 rel. 0, , ( rel.) 0,08, z 0,25, B , B( rel.) 0,05, zb 0,75, RIZI Rozptyl m m 2 σ ( rel. ) zi zj ij σi( rel. ) σ j( rel. ) i j 2 σ( rel. ) z z σ( rel. ) σ( rel. ) z z2 2 σ( rel. ) σ2( rel. ) z2 z 2 σ2( rel. ) σ( rel. ) z2 z2 22 σ2( rel. ) σ2( rel. ) z σ( rel. ) 2 z z2 2 σ( rel. ) σ2( rel. ) z2 σ2( rel. ) m m 2 σ ( abs. ) ij σi( abs. ) σ j( abs. ) i j σ ( rel. ) σ ( abs. )/ RIZI měrodatá odchyla σ 2 σ σ ( rel. ) σ( abs. )/ Variačí oeficiet σ Var Beta oeficiet CV β i σ 2 m Beta im RIZI Vztah mezi výosem ceého papíru a tržím výosem ß> i roste (lesá) rychleji ež roste (lesá) m ß i roste (lesá) stejě rychle jao roste (lesá) m 0 < ß< i roste (lesá) pomaleji ež roste (lesá) m ß 0 i je ezávislý a m < ß < 0 i roste (lesá) pomaleji ež lesá (roste) m ß i roste (lesá) stejě rychle jao lesá (roste) m ß< i roste (lesá) rychleji ež lesá (roste) m RIZI fetiví hraice hraice efetivích portfolií portfolia posytující současě při daém riziu ejvyšší možý výos a při daém výosu ejižší možé rizio ravidla. xistuje portfolio se stejým ebo ižším riziem a současě s vyšším výosem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. 2. xistuje portfolio se stejým ebo vyšším výosem a současě s ižším riziem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. 4

5 RIZI RIZI fetiví hraice fetiví hraice p p ravidla. xistuje portfolio se stejým ebo ižším riziem a současě s vyšším výosem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. σ p σ p ravidla. xistuje portfolio se stejým ebo ižším riziem a současě s vyšším výosem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. 2. xistuje portfolio se stejým ebo vyšším výosem a současě s ižším riziem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. RIZI VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ fetiví hraice p slabá averze Daě v Česé republice římé daě epřímé daě statí daě středě silá averze silá averze ostoje riziu slo riziu eutrálí postoj riziu averze riziu σ p Harry M. Marowitz (*927) Důchodové daě. Daň z příjmů fyzicých osob 2. Daň z příjmů právicých osob Majetové daě. Daň z emovitých věcí 2. Daň siličí 3. Daň z abytí emovitých věcí. Daň z přidaé hodoty 2. Daě spotřebí 3. Cla 4. Daň ze zemího plyu a ěterých dalších plyů 5. Daň z pevých paliv 6. Daň z eletřiy. ojisté a sociálí zabezpečeí a příspěve a státí politiu zaměstaosti 2. ojisté a veřejé zdravotí pojištěí VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z příjmu fyzicých osob předmět zdaěí - příjmy ze závislé čiosti - příjmy ze samostaté čiosti - příjmy z apitálového majetu -příjmy z ájmu - ostatí příjmy VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z příjmu fyzicých osob dílčí zálad daě ze samostaté čiosti - u účetí jedoty DZDČ Vý á ZVH VH ps Vps ZZD - u eúčetí jedoty, terá vede daňovou evideci DZDČ říjd VýdD ZD D ps Vps ZZD - u eúčetí jedoty, terá uplatňuje výdaje procetem z příjmu DZDČ říjz Výdz ps Vps ZZD zálad daě ZDF DZDZČ DZDČ DZDM DZD DZD F sazba daě -lieárí 5 % solidárí daň 7 %( DZDZČ DZDČ) 48 Mi. mzda celová daňová poviost DF DFpl levadz 5

6 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z příjmu právicých osob předmět zdaěí - příjmy z vešeré čiosti a z aládáí s vešerým majetem zálad daě ZD Vý á ZVH VH sazba daě -lieárí 9 % celová daňová poviost D ZD Dz levadz VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty předmět zdaěí -dodáí zboží za úplatu - posytutí služby za úplatu - pořízeí zboží z jiého státu vropsé uie za úplatu -dovoz zboží s místem plěí vtuzemsu sazby daě -záladí... 2 % (7,5 % od r. 206) -sížeá... 5 % (zrušea od r. 206) osoby povié dai -F a, teré samostatě usutečňují eoomicé čiosti -za určitých podmíe apř. i ěteré veřejopráví subjety plátce daě -poviá registrace... obrat za 2 měsíců mil. č (750 tis. č od r. 205) - dobrovolá registrace VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty L L B L C oečý spotřebitel VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty L L B L D oečý spotřebitel oloža L L B L C V Fatura od dodavatele 0,00 2,00 242,00 potřeba materiálu 0,00 00,00 200,00 DH a vstupu 0,00 2,00 42,00 V sobí álady 60,00 60,00 60,00 Fatura odběrateli 2,00 242,00 363,00 V ržby 00,00 200,00 300,00 DH a výstupu 2,00 42,00 63,00 Výslede hospodařeí 40,00 40,00 40,00 V dvod DH 2,00 2,00 2,00 Čistý peěží to 40,00 40,00 40,00 oloža L L B L D V Fatura od dodavatele 0,00 2,00 242,00 potřeba materiálu 0,00 00,00 242,00 DH a vstupu 0,00 2,00 0,00 V sobí álady 60,00 60,00 60,00 Fatura odběrateli 2,00 242,00 363,00 V ržby 00,00 200,00 363,00 DH a výstupu 2,00 42,00 0,00 Výslede hospodařeí 40,00 40,00 6,00 V dvod DH 2,00 2,00 0,00 Čistý peěží to 40,00 40,00 6,00 L C 242,00 200,00 42,00 60,00 363,00 300,00 63,00 40,00 2,00 40,00 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty L L L C oečý spotřebitel VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty L F L B L C oečý spotřebitel oloža L L L C V Fatura od dodavatele 0,00 2,00 200,00 potřeba materiálu 0,00 2,00 200,00 DH a vstupu 0,00 0,00 0,00 V sobí álady 60,00 60,00 60,00 Fatura odběrateli 2,00 200,00 363,00 V ržby 00,00 200,00 300,00 DH a výstupu 2,00 0,00 63,00 Výslede hospodařeí 40,00 9,00 40,00 V dvod DH 2,00 0,00 63,00 Čistý peěží to 40,00 9,00 40,00 L B 2,00 00,00 2,00 60,00 242,00 200,00 42,00 40,00 2,00 40,00 oloža L F L B L C V Fatura od dodavatele 0,00 00,00 242,00 potřeba materiálu 0,00 00,00 200,00 DH a vstupu 0,00 0,00 42,00 V sobí álady 60,00 60,00 60,00 Fatura odběrateli 00,00 242,00 363,00 V ržby 00,00 200,00 300,00 DH a výstupu 0,00 42,00 63,00 Výslede hospodařeí 40,00 40,00 40,00 V dvod DH 0,00 42,00 2,00 Čistý peěží to 40,00 40,00 40,00 L 0,00 0,00 0,00 60,00 2,00 00,00 2,00 40,00 2,00 40,00 6

7 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daňová úspora peěží částa, o íž se síží daňová poviost v důsledu vziu události, terá zaládá áro a sížeí záladu daě ebo a uplatěí slev a dai ebo vede jié sutečosti mající za áslede sížeí daňové poviosti oloža I. II. Změa Výosy 400,00 400,00 álady 200,00 220,00 20,00 Zálad daě 200,00 80,00 20,00 Daň 38,00 34,20 3,80 Čistý zis 62,00 45,80 6,20 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ. při tvorbě apitálové strutury zdaěí odměy pro posytovatele apitálu - 5% srážová daň (omaditista, společí s. r. o., acioář, čle družstva, majitel dluhopisu) - součást příjmů v daňovém přizáí (společí v. o. s., omplemetář, věřitel) existece daňové úspory z vyplaceých odmě existece daňové úspory z áladů vyaložeých a zvýšeí apitálu -u záladího apitálu - -u cizího apitálu - DÚ ZD Dz DÚ levadz VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 2. při ivestičím rozhodováí daňové odpisy - rovoměrá metoda -zrychleá metoda existece daňové úspory ze zůstatové cey při vyřazeí majetu z užíváí existece daňové úspory z titulu posytutí vládího příslibu tzv. ivestičí pobídy VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 3. a persoálí politiu oli % čistého výdaje zaměstavatele čií čistý příjem pracovía? oloža Mzda ,00 ojisté a sociálí zabezpečeí 300,00 6,5 % ojisté a zdravotí pojištěí 900,00 4,5 % Záloha a daň 950,00 Čistý příjem pracovía Č 5 850,00 ( , ,09) č Záloha 0,5 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 3. a persoálí politiu oli % čistého výdaje zaměstavatele čií čistý příjem pracovía? oloža Mzda ,00 ojisté a sociálí zabezpečeí 5 000,00 25,0 % ojisté a zdravotí pojištěí 800,00 9,0 % sobí álad ,00 Daňová úspora 5 092,00 9,0 % Čistý výdaj zaměstavatele ČVZ 2 708,00 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 3. a persoálí politiu peěží plěí vůči pracovíům - př. áhrady cestovích výdajů, za opotřebeí vlastího ářadí,... epeěží plěí vůči pracovíům - hodota používaých osobích ochraých pracovích pomůce, slevy a dai z titulu zaměstáváí pracovíů se zdravotím postižeím - př č za aždého pracovía se zdravotím postižeím Č ,0% ČVZ

8 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 4. při volbě práví formy podiáí zdaěí podílu a zisu -5% srážová daň (omaditista, společí s. r. o., acioář, čle družstva) - součást příjmů v daňovém přizáí (společí v. o. s., omplemetář) alterativy podílu a zisu -mzda - srytá forma -dar - eávratá a bezúročá půjča - prodej produtů společíům za zvýhoděou ceu 8 odst. 3 Daňový řád č. 280/2009 b.: právce daě vychází ze sutečého obsahu právího jedáí ebo jié sutečosti rozhodé pro správu daí. VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 5. při řízeí rizia odpočitatelost daňové ztráty od ZD -ejdéle v 5 ásledujících zdaňovacích obdobích existece daňové úspory z áladů a opatřeí vedoucí e sížeí rizia VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 6. při posytováí bezúplatých plěí účely - a vědu, výzum, ulturu, vzděláváí, šolství,... - sociálí, zdravoticé, eologicé, humaitárí,... maximálí výše úhré hodoty darů odečitatelé od ZD -u : 0 % ze ZD a mi. hodota bezúplatého plěí č -u F: 5 % ze ZD(při mi. úhré hodotě plěí 000 č ebo 2 % ze ZD) CŇVÁÍ FIČÍH MJU Fiačí trh podstata - istituce určeá pro realizaci a zprostředováí prodeje a oupě domácího a zahraičího rátodobého i dlouhodobého apitálu typy -peěží - fiačí apitál závazové povahy se splatostí do rou - apitálový - fiačí apitál majetové povahy - fiačí apitál závazové povahy se splatostí ad ro - devizový trh -trh drahých ovů CŇVÁÍ FIČÍH MJU Dluhopis ceý papír, s ímž je spojeo právo majitele (věřitele) a splaceí dlužé částy a a vypláceí výosu z této částy, a poviost emiteta (dlužía) toto právo uspoojit agl. bod podle způsobu staoveí výosu - dluhopis s pevou úroovou sazbou -dluhopis s pohyblivou úroovou sazbou -dluhopis s podílem a zisu VH 00 mil. č Ú 2 % VH >00 mil. č Ú 8 % - dluhopis s prémií - dluhopis eúročeý JHD 000 č, CD 920 č výos JHD CD 80 č - dluhopis s ombiovaým výosem CŇVÁÍ FIČÍH MJU Dluhopis ceý papír, s ímž je spojeo právo majitele (věřitele) a splaceí dlužé částy a a vypláceí výosu z této částy, a poviost emiteta (dlužía) toto právo uspoojit agl. bod podle způsobu spláceí -dluhopis s jedorázovým splaceím e staoveému termíu splatosti - dluhopis s procetuálím spláceím - dluhopis s auitím spláceím -dluhopis s epravidelým ebo jiým spláceím 8

9 CŇVÁÍ FIČÍH MJU Dluhopis ceý papír, s ímž je spojeo právo majitele (věřitele) a splaceí dlužé částy a a vypláceí výosu z této částy, a poviost emiteta (dlužía) toto právo uspoojit agl. bod zvláští druhy - vyměitelý dluhopis - priorití dluhopis - podřízeý dluhopis - idexový dluhopis CŇVÁÍ FIČÍH MJU oučasá hodota dluhopisu současá hodota příjmů z dluhopisu součet současé hodoty spláte a současé hodoty úroových plateb JHD ( ) ( i) HD Ú DzÚ ( i) i Rozhodovací ritérium HD> CD oupit (resp. prodat) dluhopis HD CD stejě výhodé oupit i eoupit, prodat i eprodat dluhopis HD< CD upovat (resp. prodat) dluhopis CŇVÁÍ FIČÍH MJU Výos e di splatosti taová zvažovaá úroová míra, při íž se HDrová CD ( ) ( ) ( VD) CD JHD VD Ú DzÚ VD Rozhodovací ritérium VD> ZÚM oupit (resp. prodat) dluhopis VD ZÚM stejě výhodé oupit i eoupit, prodat i eprodat dluhopis VD< ZÚM upovat (resp. prodat) dluhopis římý výpočet CD <JHD VD> ÚM ( -DzÚ) CD JHD VD ÚM ( -DzÚ) CD >JHD VD< ÚM ( -DzÚ) CŇVÁÍ FIČÍH MJU Rizio při ivestováí do dluhopisů spojeé s emitetem spojeé se zehodoceím příjmů z dluhopisu ve vztahu ostatím příjmům CŇVÁÍ FIČÍH MJU cie majetový ceý papír, s ímž jsou spojea práva jeho majitele jao acioáře podílet se podle záoa o obchodích orporacích a staov a.s. a jejím řízeí, a zisu a a lividačím zůstatu agl. share, stoc meová priorití - hlasovací právo -předostí právo -buď a podílu a zisu - ebo a lividačím zůstatu -aebo a obojím CŇVÁÍ FIČÍH MJU oučasá hodota meové acie současá hodota příjmů z meové acie součet současé hodoty dividedových plateb a současé hodoty příjmu z prodeje acie Div C H ( ) ( ) 0 i i Rozhodovací ritérium H> C 0 oupit (resp. prodat) acii H C 0 stejě výhodé oupit i eoupit, prodat i eprodat acii H< C 0 upovat (resp. prodat) acii 9

10 CŇVÁÍ FIČÍH MJU Celový aciový výos taová zvažovaá úroová míra, při íž se Hrová C 0 Div C C0 ( ) ( ) 0 CV CV za předpoladu, že Div C Div C C0 ( CV) ( CV) CV C 0 ( CV) Div C C C 0 C0 CV Div C 0 CV Div C C0 Div C C0 CV C 0 CŇVÁÍ FIČÍH MJU Celový aciový výos taová zvažovaá úroová míra, při íž se Hrová C 0 Div C C0 ( ) ( ) 0 CV CV Div C C0 CV C 0 Rozhodovací ritérium CV> ZÚM oupit (resp. prodat) acii CV ZÚM stejě výhodé oupit i eoupit, prodat i eprodat acii CV< ZÚM upovat (resp. prodat) acii CŇVÁÍ FIČÍH MJU Rozhodováí o ivesticích do acií techicá aalýza - zaměřuje se a odhaleí aciového tredu -bere v úvahu: -dosavadí vývoj trží cey acie - výše objemu obchodovaých acií fudametálí aalýza -zaměřuje se a zjištěí, zda acie je a trhu podhodoceá ebo adhodoceá -bere v úvahu: -oceěí vitří hodoty acie (H,CV) - poměrová fiačí aalýza - vztah podiu progóze odvětví a eoomiy psychologicá aalýza - zaměřuje se a rozbor chováí ivestičí veřejosti - bere v úvahu: - existeci ceových bubli, atd. CŇVÁÍ FIČÍH MJU rice-earigs ratio poměr trží cey acie a výsledu hospodařeí a acii C VH přístupy iterpretaci z hledisa adhodoceí jedé acie vůči druhé acii C C > VH VH CŇVÁÍ FIČÍH MJU rice-earigs ratio poměr trží cey acie a výsledu hospodařeí a acii C VH přístupy iterpretaci z hledisa času - eměá budoucí očeáváí - změa budoucích očeáváí C C < 0 < VH0 VH VH VH C C VH 2 > VH > VH VH2 VH < VH0 VH 2 > VH C C > VH0 VH C C < VH VH2 CŇVÁÍ FIČÍH MJU rice-earigs ratio poměr trží cey acie a výsledu hospodařeí a acii C VH přístupy iterpretaci z hledisa rizia C C > VHJ VHR 0

11 CŇVÁÍ FIČÍH MJU Dividedový výos divided yield poměr dividedy a acii a trží cey acie DIV/ DY C CŇVÁÍ FIČÍH MJU Rizio při ivestováí do acií spojeé s emitetem spojeé se zehodoceím příjmů z acie ve vztahu ostatím příjmům Fiačí aalýza proces vyšetřováí a vyvozováí závěrů z výsledů fiačího hospodařeí miulých ebo budoucích období určité osoby včetě zjišťováí jeho slabých a silých stráe, testováí jedotlivých fiačích parametrů a ověřováí jejich sutečé vypovídací schoposti ostup práce fiačího aalytia staoveí účelu fiačí aalýzy a provedeí výběru vyšetřovaé osoby příprava vstupích dat záladí vyšetřeí specificé vyšetřeí staoveí diagózy fiačího zdraví a ávrh léčebého procesu Způsob vyhodoceí fiačích uazatelů časová báze prostorová báze prostý aritmeticý průměr Ri 4,6 vážeý aritmeticý průměr V i Výi Ri 4,66 Vý i Σ mediá 4 5 Mediá 4,5 2 modus odi ( ;2> (2;4> (4;6> (6;8> (8; ) 4 3 R i (%) Výi Vý i ΣVý Výi Ri ΣVý 9,00 20,00 0,2,08 B 8,00 00,00 0,0 0,80 C 6,00 90,00 0,09 0,54 D 6,00 0,00 0, 0,66 5,00 70,00 0,07 0,35 F 4,00 50,00 0,5 0,60 G 4,00 50,00 0,05 0,20 H 3,00 80,00 0,08 0,24 I 3,00 30,00 0,3 0,39 J 2,00 00,00 0,0 0,20 oučet 46,00 000,00,00 4,66 Způsob vyhodoceí fiačích uazatelů časová báze prostorová báze báze fiačího pláu báze expertích zušeostí alýza retability poměr dosažeého výsledu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita úhrého vložeého apitálu v čisté podiové podobě VH Rúv ÚV přílad VH Rat tiva VH VH BB ÚV ( bil. ) ÚV( bil. ) BB LZBB Rúv ( bil. ) < Rúv( bil. ) BB Rúv Rúv BB

12 alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita úhrého vložeého apitálu v čisté podiové podobě VH 3.2. Rúv ÚV3.2. ročí Rúv VH 3.2. ( ÚV.. ÚV3.2. )/ 2 VH3.2. měsíčí Rúv ( ÚV.. ÚV3.. ÚV28.2. ÚV ÚV3.2. )3 / deí,... alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita úhrého vložeého apitálu v čisté podiové podobě VH Rúv ÚV v hrubé podiové podobě VHpD Rúv D ÚV v čisté obecé podobě VH Ú ( Dz) Rúv ÚV v hrubé obecé podobě VHpD Ú BI Rúv D ÚV ÚV arigs Before Iterests ad axes alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita dlouhodobého apitálu v čisté podiové podobě VH Rd D v hrubé obecé podobě VHpD Ú Rd D D alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita vlastího apitálu VH 0 Rv 0 000% V teze: ladá hodota Rv je vždy lepší ež záporá hodota Rv Záladí apitál apitálové fody Fody ze zisu Vlastí apitál Výslede hospodařeí miulých let Výslede hospodařeí alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita vlastího apitálu VH Rv V teze: ladá hodota Rv je vždy lepší ež záporá hodota Rv teze: hodota retability trží hodotyvlastího apitálu podiu musí být větší ež hodota výosové úroové míry dosahovaé z dlouhodobých státích dluhopisů, aby pro ivestora bylo vůbec ještě zajímavé ivestovat do jeho acií Uazatel Výslede hospodařeí V v účetí hodotě očet acií V a acii Hodota Uazatel Hodota č Retabilita účetí hodoty V 0,5 % č rží cea acie 50 č s V v trží hodotě č č Retabilita trží hodoty V 00,0 % alýza retability poměr dosažeého ,0007 2, ( 80 ( 4 ) 0, 000 ) 00 výosu společosti vyaložeému 00 apitálu a 2 0, dosažeí tohoto výosu řílad I. II. III. Rúv Rúv 0 abs.zm. rel.zm. 4% 2% 4 2 2%b 4 ( 0) 24%b ( 0) ,7% 4% 0% 240% 0,008% 0,00% 0,008 0,00 0,007% b 0,008 0, ,00 700% 2

13 yramidálí rozlad áladová větev VH ÚV H apitálová větev yramidálí rozlad VH ÚV á Vý VH Vý Vý ÚV 365 / ÚV Vý/ 365 VH Vý Vý ÚV Vý lužby Vý s Vý st Vý dp Vý DM Vý/ 365 Zásoby Vý/ 365 ohledávy Vý/ 365 ČR Vý/ 365 FM Vý/ 365 yramidálí rozlad Rúv VH 0 VH VH 0 VH VH 0 VH VH 0 VH 2 Rúv 00 alýza áladovosti áladová větev á Vý VH Vý VH ÚV Vý ÚV 5 Rvý 0 30 Rúv 00 0,5 0,3 0,5 Rúv 0,3 0,3 0,09 0 Rúv 0,3 0,4 0,2 30 oúv ,24 0,03 0,27 2 Rvý oúv 00 Vý >Var zvýšit výrobu Vý Var stop výrobě Vý <Var stop výrobě Vý lužby Vý s Vý st Vý dp Vý s F / Vý F alýza obratovosti ativ a pasiv počet obráte ativ či pasiv za určité období V V V/ 365 za ro, ebo za de 365 doba obratu ativ či pasiv v časových jedotách 365 v letech, V V ebo ve dech V/ 365 alýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastí výroby edoočeá výroba olotovary vlastí výroby Výroby Zvířata doba obratu materiálu ve dech Materiál Dmat potřeba materiálu/365 Vliv metody oceňováí FIF (first-i-first-out) LIF (last-i-first-out) CM (average-cost-method) FIF LIF Dmat Mat/V 3

14 alýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastí výroby edoočeá výroba olotovary vlastí výroby Výroby Zvířata doba obratu zboží ve dech Zboží Dzb rodaé zboží/365 alýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastí výroby edoočeá výroba olotovary vlastí výroby Výroby Zvířata doba obratu zásob vlastí výroby ve dech Zásoby vlastí výroby Dzvv ržby z prodejevýrobůa služeb/365 alýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastí výroby edoočeá výroba olotovary vlastí výroby Výroby Zvířata doba obratu zásob ve dech Zásoby Dzás álady/365 Zásoby Dzás Výosy/365 alýza obratovosti pohledáve doba obratu pohledáve z obchodích vztahů ve dech ohledávyz obchodíchvztahů Dpov ržby/ 365 teze: čím ižší hodota Dpov, tím lépe teze: hodota Dpov má odpovídat průměré době splatosti pohledáve uváděých a faturách alýza obratovosti pohledáve doba obratu pohledáve z obchodích vztahů ve dech ohledávyz obchodíchvztahů Dpov ržby/ 365 doba obratu závazů z obchodích vztahů ve dech Závazy Dzov obchodí deficit D Dpov Dzov z obchodíchvztahů ržby/365 vliv obchodího deficitu a peěží toy 0 VH dpisy ( oh oh0) ( Záv Záv0) alýza obratovosti pohledáve vliv obchodího deficitu a zis obchodía. obchodí áup: 00, latba: do 30 dů rodej: 00, latba: do 5 dů 2. obchodí áup: 00, latba: do 5 dů rodej: 00, latba: do 30 dů 3. obchodí áup: 00, latba: do 5 dů rodej: 0, latba: do 30 dů 4

15 alýza lividity lividita schopost podiu přeměit svůj majete a prostředy, teré lze použít úhradě závazů solvetost dlouhodobější dostupost peěz pro uspoojeí fiačích závazů v termíech splatosti (. defiice) schopost podiu uhradit e staoveému datu ve staoveé podobě a a staoveém místě všechy své splaté závazy (2. defiice) alýza lividity tiva asiva Dlouhodobá ativa 300 Dlouhodobá pasiva 50 rátodobá ativa 300 rátodobá pasiva 450 Celem 600 Celem 600 Dlouhodobá ativa majete s dobou využitelosti ad ro e di vziu účetího případu (resp. e di sestaveí rozvahy v případě pohledáve) rátodobá ativa majete s dobou využitelosti do rou e di vziu účetího případu (resp. e di sestaveí rozvahy v případě pohledáve) r zuz DM DHM DFM Zás Dpoh poh FM ČR alýza lividity alýza lividity tiva asiva Dlouhodobá ativa 300 Dlouhodobá pasiva 50 rátodobá ativa 300 rátodobá pasiva 450 Celem 600 Celem 600 Dlouhodobá pasiva vlastí apitál a závazy s dobou splatosti ad ro e di sestaveí rozvahy rátodobá pasiva závazy s dobou splatosti do rou e di sestaveí rozvahy r V Rez DZáv Záv DBÚ BÚ FV ČR tiva asiva Dlouhodobá ativa 300 Dlouhodobá pasiva 50 rátodobá ativa 300 rátodobá pasiva 450 Celem 600 Celem 600 Běžá lividita (celová lividita, obecá lividita, lividita 3. stupě) r BL r BL výosy rizio BL výosy rizio trategie Hodota BL ozervativí ad 2,5 růměrá mezi,5 a 2,5 gresiví pod,5 Fitiví hodota hodota s r eupraveými o elividí majete Reálá hodota hodota s r upraveými o elividí majete alýza lividity rátodobá ativa rátodobá pasiva alýza lividity ohotová lividita (rychlá lividita, yselý test, lividita 2. stupě, běžá lividita) rátodobá ativa Výosy / 365 Zásoby Výosy / 365 / rát. pohledávy Výosy / 365 rátodobá pasiva Výosy / 365 rát. fi. majete Výosy / 365 r Zás po FM L r r L výosy rizio L výosy rizio trategie Hodota L ozervativí ad,5 růměrá mezi a,5 gresiví pod utečá Žádoucí Dzás Dpo Dfm Dp Dzás Dpo Dfm BL F,8 Dp 50 Dzásž Dpož Dfm BLR,4 Dp 50 5

16 alýza lividity amžitá lividita r Zás po FM L r r eěží lividita r Zás po C el r r alýza lividity racoví apitál r r BL a BL Výchozí stav r 0 r 5 BL 2 5 Změa oučasý stav alýza lividity racoví apitál stra ampeliša 0,00 0,0 Výosy 00,00 0,0 / Výosy 0,,0,0 Výosy / tiva 0,5,0 0,5,0 tiva 200,00 20,0 / tiva 0,05 0,5 výosy rizio výosy rizio trategie Hodota / ozervativí ad 0,3 růměrá mezi 0, a 0,3 gresiví pod 0, alýza zadlužeosti Uazatele měřící celovou výši zadlužeosti Věřitelsé rizio C VR ÚV Fiačí páa ÚV F V odíl cizího apitálu vlastímu apitálu C C /V V rytí cizího apitálu ÚV C C oeficiet samofiacováí V F ÚV odíl vlastího apitálu cizímu apitálu V V /C C alýza zadlužeosti Uazatele měřící celovou výši zadlužeosti Věřitelsé rizio C VR ÚV C 0 ÚV 00 VR, I. II. ptimálí zadlužeost? alýza zadlužeosti Úroové rytí růměrá doba splatosti úvěru Uazatele měřící schopost splácet dluh VHpD Ú Ú Ú ÚC DÚ CF 6

17 redice fiačí tísě metoda sloužící odhadu, zda se podi achází či eachází ve fiačí tísi fiačí tíseň podi eí schope dostát daému termíu, v daé podobě a a daém místě všem svým splatým závazům (relativí platebí eschopost) hodota jeho závazů převyšuje hodotu jeho ativ (absolutí platebí eschopost) modely jedorozměré alezeí řady jedotlivých uazatelů, jež se vyhodocují samostatě a jejichž výpočet sám o sobě postačuje v rozlišeí mezi podiy prosperujícími a podiy ve fiačí tísi (Beaverův model) vícerozměré hodota uazatele, terý se sládá z více uazatelů, jimž jsou pro účely výpočtu přiřazováy určité váhy (ltmaův model) redice fiačí tísě ltmaův model Zeta,200 x x,400 x2 3,300 x3 0,600 x4 0, 999 Zeta Z sóre, x pracoví apitál / ativa, x 2 zadržeý zis / ativa, x 3 výslede hospodařeí před úroy a zdaěím / ativa, x 4 trží apitalizace / cizí apitál, x 5 tržby / ativa. Zeta<, 8 barot,8 Zeta 2, 99 šedá zóa 2,99<Zeta prosperita 5 RÁDBÝ FIČÍ MGM rátodobý fiačí maagemet fiačí maagemet, v jehož rámci se přijímají fiačí rozhodutí s důsledy a dobu do rou ruhy řízeí. Řízeí lividity a pracovího apitálu 2. Řízeí rátodobých ativ a jejich jedotlivých slože 3. Řízeí rátodobých pasiv a jejich jedotlivých slože 4. rátodobé fiačí pláováí RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí zásob. alýza obratovosti zásob 2. alýza vality materiálu a zboží od dodavatelů 3. Volba způsobu fiacováí zásob 4. Regulace stavu zásob 5. Regulace strutury zásob 6. ceňováí zásob 7. Hledáí rezerv v řízeí zásob Řízeí zásob ptimalizačí metoda(pro materiál) cíl miimalizovat pořizovací a sladovací álady mat Qdod Celové sladovací álady C poř sl Q 2 dod Celové pořizovací álady předpolady ulový počátečí a oečý stav materiálu lieárí spotřeba materiálu aždá dodáva ásleduje vždy přesě v tom oamžiu, dy je spotřebováa dodáva předcházející Q dod RÁDBÝ FIČÍ MGM Q dod 2 RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí zásob ptimalizačí metoda(pro materiál) cíl miimalizovat pořizovací a sladovací álady mat Qdod C poř sl Qdod 2 optimálí dodáva Q dod poř 2 maximálí potřeba materiálu Matmax Matpoj Q průměrá potřeba materiálu Q Matpp Matpoj 2 sl mat miimálí potřeba materiálu Mat mi Matpoj 7

18 RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů. alýza obratovosti peěžích prostředů 2. Regulace stavu peěžích prostředů (modely) 3. Regulace strutury peěžích prostředů RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů cíl miimalizace áladů spojeých se zísáváím peěžích prostředů a jejich držeím a účtu a v hotovosti trasačí álady spojeé s áupem či prodejem poladičích pouáze álady ušlé příležitosti v podobě disotí míry z poladičích pouáze předpolad podi drží současě eúročeé peěží prostředy a lividí ativum esoucí úro RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) Horí limit áup poladičích pouáze Horí limit áup poladičích pouáze Bod ávratu Dolí limit rodej poladičích pouáze Bod ávratu Dolí limit rodej poladičích pouáze čas ricip při dosažeí horího limitu, budeme aupovat poladičí pouázy, a to až do dosažeí bodu ávratu při dosažeí dolího limitu, budeme prodávat poladičí pouázy, a to až do dosažeí bodu ávratu. ro subjetiví staoveí dolího limitu ředpolady trasace lze usutečit dyoli doba trasace je zaedbatelá čas RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) Horí limit áup poladičích pouáze Horí limit áup poladičích pouáze Bod ávratu Dolí limit rodej poladičích pouáze Bod ávratu Dolí limit rodej poladičích pouáze 2. ro výpočet rozpětí mezi horím a dolím limitem RHDL HL DL σ 4 DDM 2 D čas ředpolady trasačí álady jsou fixí peěží toy jsou ahodilé 3. ro výpočet horího limitu HL DL RHDL čas 8

19 Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) Horí limit Bod ávratu Dolí limit RÁDBÝ FIČÍ MGM 4. ro výpočet bodu ávratu RHDL B DL 3 Využitelost? áup poladičích pouáze rodej poladičích pouáze čas RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve. alýza obratovosti pohledáve 2. alýza fiačí důvěryhodosti lietů 3. Zajištěí pohledáve 4. Volba obchodích podmíe 5. Volba způsobu fiacováí pohledáve 6. Regulace stavu pohledáve 7. Regulace strutury pohledáve 8. Vymáháí pohledáve 9. Účetí a daňové vypořádáí pohledáve po lhůtě splatosti RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - platba jiým zbožím RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - platba v hotovosti dběratel zboží zboží Dodavatel dběratel zboží č Dodavatel RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - platba baovím převodem dběratel č Baa odběratele zboží č Dodavatel č Baa dodavatele RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - směa dlužý ceý papír abstratí závaze ároy oprávěých majitelů směy ejsou vázáy a příčiu vziu tohoto závazu jestliže dluží se cítí ezavázá zaplaceí směy absolutí ámity (esplěí formálích áležitostí) relativí ámity (esplěí obsahových áležitostí) druhy směy směa vlastí bezpodmíečý písemý závaze výstavce uhradit v určitý de určitou částu oprávěému majiteli směy směa cizí bezpodmíečý písemý příaz výstavce směečíu zaplatit v určitý de určitou částu oprávěému majiteli směy směečí se této poviosti zavazuje je tehdy, poud směu aceptoval 9

20 RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - směa RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - směa (baoví acept) dběratel zboží M Dodavatel zboží M Dodavatel B dběratel zboží M Dodavatel M č M č Ž č L č Baa odběratele M č Baa dodavatele Baa přijetí bezpodmíečého příazu aceptatem zaplatit za směu písemá doloža ("přijato", "zaplatím", "aceptuji") a podpis aceptata poviost aceptata (hlavího dlužía): proplatit v de splatosti celou směečou částu, poud se výslově ezaváže je určité dílčí části RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - směa (baoví aval) dběratel zboží M Dodavatel RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - doumetárí areditiv závaze bay příazce posytout a žádost svého lieta a jeho účet určité plěí oprávěé osobě, poud oprávěý splí do určité doby staoveé podmíy, a příazce se zavazuje zaplatit bace úplatu Ž v L č L č Baa přijetí bezpodmíečé záruy avalisty za směečý (šeový) závaze avaláta písemá doloža ("jao ruojmí", "per aval"), oz. avaláta a podpis avalisty závaze avalisty (solidárího dlužía) je stejý jao osoba, za terou se zaručil, poud se výslově ezavázal je určité dílčí části RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - doumetárí areditiv dběratel Ž Baa odběratele 0 mil. č 3 mil. č do č zboží do do č Dodavatel do č Baa dodavatele RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - doumetárí areditiv podle odvolatelosti: odvolatelý: může být dyoli odvolá baou plátce eodvolatelý: lze změit ebo zrušit pouze se souhlasem všech zúčastěých stra podle zajištěí částy areditivu ze stray bay příazce: rytý je zajiště již v oamžiu svého otevřeí apř. zabloováím částy areditivu a účtu příazce posytutím úvěru a částu areditivu protizáruou boití bay zástaví smlouvou erytý eí zajiště baou podle postaveí bay příjemce (dodavatele): areditiv epotvrzeý (avizovaý) baa příjemce odpovídá je za správost avíza a přebíraých doumetů areditiv potvrzeý baa příjemce se připojuje závazu za splěí areditivu a spolu s baou plátce ručí za teto závaze společě a erozdílě 20

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti DLUHOISY - dlouhodobý obchodovatelý ceý papír - má staoveou dobu splatost - vyadřue závaze emteta oblgace (dlužía) vůč matel oblgace (věřtel) Tříděí z hledsa doby splatost - rátodobé : splatost do 1 rou

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu Apliace margiálích áladů Oceňováí ztrát v distribučím rozvodu Učebí text předmětu MES Doc. Ig. J. Vastl, CSc. Celové ročí álady a ztráty N P ( T ) z z sj z wj Kč de N z celové ročí álady a ztráty *Kč+

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Téma 6: Indexy a diference

Téma 6: Indexy a diference dexy a dferece Téma 6: dexy a dferece ředáška 9 dvdálí dexy a dferece Základí ojmy Vedle elemetárího statstckého zracováí dat se hromadé jevy aalyzjí tzv. srováváím růzých kazatelů. Statstcký kazatel -

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Statitické metody ve veřejé právě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Ig. Václav Friedrich, Ph.D. 2013 1 Kapitola 2 Popi tatitických dat 2.1 Tabulka obahuje rozděleí pracovíků podle platových tříd: TARIF PLAT POČET TARIF

Více

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT. ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT. ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena supiny ČSOB ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen supiny ČSOB STATUT Článe 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní fi rma: ČSOB Penzijní

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s., člena supiny ČSOB 7.PP ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen supiny ČSOB STATUT Článe 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní fi rma: ČSOB Penzijní

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 30. ZÁŘÍ 2012 Zveřejněno na internetových stránách KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

10.2 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR

10.2 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty Artmetcý průměr vážeý ze tříděí Aleš Drobí straa 0 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR Výzam a užtí vážeého artmetcého průměru uážeme a ásledujících příladech Přílad 0 Ve frmě Gama Blatá máme soubor

Více

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Statistika Statistické fukce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Základí pojmy tabulkových kalkulátorů Cílem eí vyložit pojmy tabulkových kalkulátorů, ale je defiovat pojmy vyskytující se

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 30. ČERVNA 2012 Zveřejněno na internetových stránách KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé SPOŘENÍ Krátkodobé- doba spořeí epřesáhe jedo úrokové období (obvykle 1 rok). Úroky jsou přpsováy a koc doby spořeí. Jedotlvé složky jsou úročey a základě jedoduchého úročeí. Dlouhodobé doba spořeí bude

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Máme dotazníky. A co dál? Martina Litschmannová

Máme dotazníky. A co dál? Martina Litschmannová Máme dotazíy. A co dál? Martia Litschmaová. Úvod S dotazíy se setáváme běžě. Vídáme je v oviách, v časopisech, jsou součásti evaluačích zpráv (sebehodoceí šol, ), výzumých zpráv, Využívají se v sociologii,

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 Obsah 1. Pois formátu výisu MT940 ro BUSINESS 24...2 1.1. Obecé odmíky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3. Struktura zázamu... 2 1.4.

Více

stavební obzor 1 2/2014 11

stavební obzor 1 2/2014 11 tavebí obzor /04 Exploratorí aalýza výběrového ouboru dat pevoti drátobetou v tlau Ig. Daiel PIESZKA Ig. Iva KOLOŠ, Ph.D. doc. Ig. Karel KUBEČKA, Ph.D. VŠB-TU Otrava Faulta tavebí Věrohodé vyhodoceí experimetálích

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

MODELY HROMADNÉ OBSLUHY Models of queueing systems

MODELY HROMADNÉ OBSLUHY Models of queueing systems MODELY HROMADNÉ OBSLUHY Models of queueig systems Prof. RNDr. Ig. Miloš Šeda, Ph.D. Vysoé učeí techicé v Brě, Faulta strojího ižeýrství, Ústav automatizace a iformatiy e-mail: seda@fme.vutbr.cz Abstrat

Více

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií Využití Markovových řetězců pro predikováí pohybu ce akcií Mila Svoboda Tredy v podikáí, 4(2) 63-70 The Author(s) 2014 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB i Pilse http://www.fek.zcu.cz/tvp/ Úvod K vybudováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik

Více

n fixace uvnitř obalu

n fixace uvnitř obalu TVA RO VÉ VÝPLN Ě bezpečé uložeí výrobků a dílů při maipulaci, dopravě a skladováí fixace uvitř obalu baleí dílů v průmyslu pro sériovou i kusovou výrobu baleí dílů v elektrotechickém průmyslu - atistatické

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecé istruce pro istalaci, použití a údržbu SPORÁKY PLYNOVÉ MODELY CG-2002 CG-1502 CG-1002 2 3 4 5 Tabula techicých parametrů (č. 1) VNĚJŠÍ ROZMĚRY ROZMĚRY TROUBY POČET Ů NOMINÁLNÍ SPOTŘEBA CELKOVÝ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů - 12.1 - Přehled Ifomace po odhad ákladů Míy po áklady dotazu Opeace výběu Řazeí Opeace spojeí Vyhodocováí výazů Tasfomace elačích výazů Výbě pláu po vyhodoceí Kapitola 12: Zpacováí dotazů Základí koky

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

Srovnávací tabulka stávajících a nových benchmarků fondů ISČS. Fondy peněžního trhu

Srovnávací tabulka stávajících a nových benchmarků fondů ISČS. Fondy peněžního trhu Srovnávací tabula stávajících a nových benchmarů fondů ISČS Fondy peněžního trhu Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond Je usilováno o dosažení výonnosti podílového

Více

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications)

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications) Základy datové aalýzy, modelového vývojářství a statistického učeí (Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applicatios) Lukáš Pastorek POZOR: Autor upozorňuje, že se jedá

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

Souhrn vzorců z finanční matematiky

Souhrn vzorců z finanční matematiky ouh zoců z fčí ey Jedoduché úočeí polhůí předlhůí loí yádřeí Výpoče úou Výpoče úou poocí úooé szby Výpoče úou poocí úooých čísel úooých dělelů Výpoče úou součoý zoce oečý pál př edoduché polhůí úočeí oečý

Více

(způsobený emisí nových peněz). To znamená, že stát na aukci přichází s

(způsobený emisí nových peněz). To znamená, že stát na aukci přichází s ažebé ve pojité čae Petr ach, yoá šola eooicá Toáš Hazá, ateatico-fyziálí faulta Uiverzity Karlovy Úvod Jedí ze způobů zíáí veřejého příju je eie ově vytištěých peěz Protože eií peěz edochází tvorbě bohattví,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více