FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU"

Transkript

1 ÚVD D FICÍ DIU FIC DIU podlady e urzům F20 F2 F22 F24 Fiačí maagemet přijímáí fiačích rozhodutí trojího typu:. Do čeho ivestovat? 2. Z čeho ivestovat? 3. oli vyplatit a podílech a zisu? Ivestičí axiomy. aždý ivestor preferuje více peěz ež méě. 2. aždý ivestor preferuje méě rizia ež více. 3. aždý ivestor preferuje stejé možství peěz des spíše ež zítra. Ivestoři racioálí iracioálí ÚVD D FICÍ DIU ÚVD D FICÍ DIU Maximalizace trží hodoty podiu H HM i i rátodobý fiačí maagemet fiačí maagemet, v jehož rámci se přijímají fiačí rozhodutí s důsledy a dobu do rou řízeí lividity a pracovího apitálu řízeí rátodobých ativ a jejich jedotlivých slože řízeí rátodobých pasiv a jejich jedotlivých slože sestaveí rátodobého fiačího pláu Maximalizace zisu Maximalizace iterích fiačích zdrojů Maximalizace odpisů Udržováí lividity Maximalizace ostatích iterích fiačích zdrojů statí cíle Dlouhodobý fiačí maagemet fiačí maagemet, v jehož rámci se přijímají fiačí rozhodutí s důsledy a dobu delší rou rozhodováí o ivesticích do dlouhodobého majetu optimalizace fiačí strutury rozhodováí o podílech a zisu sestaveí dlouhodobého fiačího pláu Fiačí aalýza proces vyšetřováí a vyvozováí závěrů z výsledů fiačího hospodařeí určité osoby Fraco Modigliai (* ) ÚVD D FICÍ DIU Fiace podiu jao vědí disciplía Merto H. Miller (* ) Harry M. Marowitz (*927) William F. harpe (*934) ČVÁ HD ĚZ Časová hodota peěz fiačí metoda sloužící porováí dvou či více peěžích částe z růzých časových období Úroová míra poměr výosu vložeému apitálu omiálí úroová míra déla poměřovaého období RÚM 2 ÚM 4 ČÚM 2 MÚM 365 (360, 366) DÚM četost sládáí úroů reálá úroová míra ÚM IÚM RÚM ÚM RÚM IÚM RÚM IÚM IÚM

2 ládáí úroů ČVÁ HD ĚZ Ročí sládáí úroů ČVÁ HD ĚZ úro Čtvrtletí sládáí úroů ládáí úroů espojité sládáí ÚM ÚM M M ČVÁ HD ĚZ M ÚM ÚM ÚM ÚM M spojité sládáí M ÚM ÚM lim ÚM ÚM e M M M M Budoucí hodota peěz oučasá hodota peěz ČVÁ HD ĚZ bdobí FV V V ( i) Future value FV V ( i) úročitel V ( i) 2 V ( i) 3 FV reset valuev FV ( ) i odúročitel ( i) V ( i) řílad: Rozhoděte se mezi č des ebo č za 5 let? Zvažovaá úroová míra čií 2 %? 5 FV 5000 ( 02, ) 88, 7č 5 V 7200 ( 02, ) 4085, 47č ČVÁ HD ĚZ uita série pravidelých plateb ve stejé výši za určité období auita placeá pozadu auita placeá dopředu perpetuita ČVÁ HD ĚZ Budoucí hodota auity placeé pozadu bdobí ( i) ( i) FV z 0 ( i) ( i) i q ( i) ( i) s a FVZ střadatel q i i i FVZ fodovatel ( i) oučasá hodota auity placeé pozadu FVZ ( i) ( i) VZ zásobitel ( i) i ( i) i i V Z ( i) umořovatel 2

3 ČVÁ HD ĚZ Budoucí hodota auity placeé dopředu bdobí 0 začáte 2 začáte 3 začáte oec FV p ( i) 2 ( i) ( i) ( i) ( i) ( i) i i FV FV ( i) p Z oučasá hodota auity placeé dopředu V V ( i) p Z uití platba v auitě placeé dopředu /( i) p Z stejé, i, stejé, i, stejé V, FV, i, ČVÁ HD ĚZ oučasá hodota perpetuity ( i) ( i) V Z Z i i 0 Z Z i i Z V V p Z p Z i ČVÁ HD ĚZ Úvěr s auitím spláceím úvěrová částa 200tis.č, úroová míra 0%, doba splatosti 3 roy, zaorouhleí auití platby a celé tisícioruy dolu bdobí očátečí bilace Úroová platba uití platba pláta oečá bilace ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , (úprava) , , , ,00 0,00 i 0, VZ ( i) ( 0,) ,96 RIZI Rizio ebezpečí, že se sutečé výsledy budou lišit od výsledů ámi očeávaých ejistota emožost spolehlivého staoveí budoucího výsledu - vější (objetiví) fatory - vitří (subjetiví) fatory ravděpodobost obor hodot: <0;>resp. v % <0;00> měřeí objetiví subjetiví Událost i p i ízá poptáva 0,3 průměrá poptáva 2 0,5 vysoá poptáva 3 0,2 Celem,0 Variačí oeficiet RIZI růměrý očeávaý výos ivestice i Rozptyl p i 2 2 σ ( i ) pi i i měrodatá odchyla σ 2 σ σ Var ,75 8 Událost i p i i p i i ízá poptáva 0,3 0 3 průměrá poptáva 2 0,5 0 5 vysoá poptáva 3 0, Celem 8 Událost i ( i ) 2 p i ízá poptáva 97,2 průměrá poptáva 2 2,0 vysoá poptáva 3 96,8 σ 2 Celem 96,0 Diverzifiace RIZI ortfolio ombiace ativ pro ivestičí účely Rizio Diverzifiovatelé ediverzifiovatelé očet růzých ativ v portfoliu Rizio diverzifiovatelé (esystematicé, jediečé, reziduálí, specificé) ediverzifiovatelé (systematicé, trží) odmíy: rizio další ivestice < rizio portfolia další ivestice a aspoň ivestice z portfolia < 3

4 ovariace CV CV,B,B ( i )( Bi B) pi i orelačí oeficiet,b RIZI ( i )( Bj B) pij i j CV,B σ σ B obor hodot: < ;> de dooalá přímá závislost 0 ezávislost dooalá epřímá závislost RIZI čeávaý výos portfolia m ( rel. ) i( rel. ) zi řílad i ( abs. ) i( abs. ) m i ( abs.) 80, ( abs.) 50, B ( abs. ) ( rel. ) 0,08 0,25 0,05 0,75 0, 0575 ( ) ( abs. ) 230 rel. 0, , ( rel.) 0,08, z 0,25, B , B( rel.) 0,05, zb 0,75, RIZI Rozptyl m m 2 σ ( rel. ) zi zj ij σi( rel. ) σ j( rel. ) i j 2 σ( rel. ) z z σ( rel. ) σ( rel. ) z z2 2 σ( rel. ) σ2( rel. ) z2 z 2 σ2( rel. ) σ( rel. ) z2 z2 22 σ2( rel. ) σ2( rel. ) z σ( rel. ) 2 z z2 2 σ( rel. ) σ2( rel. ) z2 σ2( rel. ) m m 2 σ ( abs. ) ij σi( abs. ) σ j( abs. ) i j σ ( rel. ) σ ( abs. )/ RIZI měrodatá odchyla σ 2 σ σ ( rel. ) σ( abs. )/ Variačí oeficiet σ Var Beta oeficiet CV β i σ 2 m Beta im RIZI Vztah mezi výosem ceého papíru a tržím výosem ß> i roste (lesá) rychleji ež roste (lesá) m ß i roste (lesá) stejě rychle jao roste (lesá) m 0 < ß< i roste (lesá) pomaleji ež roste (lesá) m ß 0 i je ezávislý a m < ß < 0 i roste (lesá) pomaleji ež lesá (roste) m ß i roste (lesá) stejě rychle jao lesá (roste) m ß< i roste (lesá) rychleji ež lesá (roste) m RIZI fetiví hraice hraice efetivích portfolií portfolia posytující současě při daém riziu ejvyšší možý výos a při daém výosu ejižší možé rizio ravidla. xistuje portfolio se stejým ebo ižším riziem a současě s vyšším výosem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. 2. xistuje portfolio se stejým ebo vyšším výosem a současě s ižším riziem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. 4

5 RIZI RIZI fetiví hraice fetiví hraice p p ravidla. xistuje portfolio se stejým ebo ižším riziem a současě s vyšším výosem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. σ p σ p ravidla. xistuje portfolio se stejým ebo ižším riziem a současě s vyšším výosem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. 2. xistuje portfolio se stejým ebo vyšším výosem a současě s ižším riziem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. RIZI VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ fetiví hraice p slabá averze Daě v Česé republice římé daě epřímé daě statí daě středě silá averze silá averze ostoje riziu slo riziu eutrálí postoj riziu averze riziu σ p Harry M. Marowitz (*927) Důchodové daě. Daň z příjmů fyzicých osob 2. Daň z příjmů právicých osob Majetové daě. Daň z emovitých věcí 2. Daň siličí 3. Daň z abytí emovitých věcí. Daň z přidaé hodoty 2. Daě spotřebí 3. Cla 4. Daň ze zemího plyu a ěterých dalších plyů 5. Daň z pevých paliv 6. Daň z eletřiy. ojisté a sociálí zabezpečeí a příspěve a státí politiu zaměstaosti 2. ojisté a veřejé zdravotí pojištěí VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z příjmu fyzicých osob předmět zdaěí - příjmy ze závislé čiosti - příjmy ze samostaté čiosti - příjmy z apitálového majetu -příjmy z ájmu - ostatí příjmy VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z příjmu fyzicých osob dílčí zálad daě ze samostaté čiosti - u účetí jedoty DZDČ Vý á ZVH VH ps Vps ZZD - u eúčetí jedoty, terá vede daňovou evideci DZDČ říjd VýdD ZD D ps Vps ZZD - u eúčetí jedoty, terá uplatňuje výdaje procetem z příjmu DZDČ říjz Výdz ps Vps ZZD zálad daě ZDF DZDZČ DZDČ DZDM DZD DZD F sazba daě -lieárí 5 % solidárí daň 7 %( DZDZČ DZDČ) 48 Mi. mzda celová daňová poviost DF DFpl levadz 5

6 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z příjmu právicých osob předmět zdaěí - příjmy z vešeré čiosti a z aládáí s vešerým majetem zálad daě ZD Vý á ZVH VH sazba daě -lieárí 9 % celová daňová poviost D ZD Dz levadz VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty předmět zdaěí -dodáí zboží za úplatu - posytutí služby za úplatu - pořízeí zboží z jiého státu vropsé uie za úplatu -dovoz zboží s místem plěí vtuzemsu sazby daě -záladí... 2 % (7,5 % od r. 206) -sížeá... 5 % (zrušea od r. 206) osoby povié dai -F a, teré samostatě usutečňují eoomicé čiosti -za určitých podmíe apř. i ěteré veřejopráví subjety plátce daě -poviá registrace... obrat za 2 měsíců mil. č (750 tis. č od r. 205) - dobrovolá registrace VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty L L B L C oečý spotřebitel VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty L L B L D oečý spotřebitel oloža L L B L C V Fatura od dodavatele 0,00 2,00 242,00 potřeba materiálu 0,00 00,00 200,00 DH a vstupu 0,00 2,00 42,00 V sobí álady 60,00 60,00 60,00 Fatura odběrateli 2,00 242,00 363,00 V ržby 00,00 200,00 300,00 DH a výstupu 2,00 42,00 63,00 Výslede hospodařeí 40,00 40,00 40,00 V dvod DH 2,00 2,00 2,00 Čistý peěží to 40,00 40,00 40,00 oloža L L B L D V Fatura od dodavatele 0,00 2,00 242,00 potřeba materiálu 0,00 00,00 242,00 DH a vstupu 0,00 2,00 0,00 V sobí álady 60,00 60,00 60,00 Fatura odběrateli 2,00 242,00 363,00 V ržby 00,00 200,00 363,00 DH a výstupu 2,00 42,00 0,00 Výslede hospodařeí 40,00 40,00 6,00 V dvod DH 2,00 2,00 0,00 Čistý peěží to 40,00 40,00 6,00 L C 242,00 200,00 42,00 60,00 363,00 300,00 63,00 40,00 2,00 40,00 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty L L L C oečý spotřebitel VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty L F L B L C oečý spotřebitel oloža L L L C V Fatura od dodavatele 0,00 2,00 200,00 potřeba materiálu 0,00 2,00 200,00 DH a vstupu 0,00 0,00 0,00 V sobí álady 60,00 60,00 60,00 Fatura odběrateli 2,00 200,00 363,00 V ržby 00,00 200,00 300,00 DH a výstupu 2,00 0,00 63,00 Výslede hospodařeí 40,00 9,00 40,00 V dvod DH 2,00 0,00 63,00 Čistý peěží to 40,00 9,00 40,00 L B 2,00 00,00 2,00 60,00 242,00 200,00 42,00 40,00 2,00 40,00 oloža L F L B L C V Fatura od dodavatele 0,00 00,00 242,00 potřeba materiálu 0,00 00,00 200,00 DH a vstupu 0,00 0,00 42,00 V sobí álady 60,00 60,00 60,00 Fatura odběrateli 00,00 242,00 363,00 V ržby 00,00 200,00 300,00 DH a výstupu 0,00 42,00 63,00 Výslede hospodařeí 40,00 40,00 40,00 V dvod DH 0,00 42,00 2,00 Čistý peěží to 40,00 40,00 40,00 L 0,00 0,00 0,00 60,00 2,00 00,00 2,00 40,00 2,00 40,00 6

7 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daňová úspora peěží částa, o íž se síží daňová poviost v důsledu vziu události, terá zaládá áro a sížeí záladu daě ebo a uplatěí slev a dai ebo vede jié sutečosti mající za áslede sížeí daňové poviosti oloža I. II. Změa Výosy 400,00 400,00 álady 200,00 220,00 20,00 Zálad daě 200,00 80,00 20,00 Daň 38,00 34,20 3,80 Čistý zis 62,00 45,80 6,20 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ. při tvorbě apitálové strutury zdaěí odměy pro posytovatele apitálu - 5% srážová daň (omaditista, společí s. r. o., acioář, čle družstva, majitel dluhopisu) - součást příjmů v daňovém přizáí (společí v. o. s., omplemetář, věřitel) existece daňové úspory z vyplaceých odmě existece daňové úspory z áladů vyaložeých a zvýšeí apitálu -u záladího apitálu - -u cizího apitálu - DÚ ZD Dz DÚ levadz VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 2. při ivestičím rozhodováí daňové odpisy - rovoměrá metoda -zrychleá metoda existece daňové úspory ze zůstatové cey při vyřazeí majetu z užíváí existece daňové úspory z titulu posytutí vládího příslibu tzv. ivestičí pobídy VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 3. a persoálí politiu oli % čistého výdaje zaměstavatele čií čistý příjem pracovía? oloža Mzda ,00 ojisté a sociálí zabezpečeí 300,00 6,5 % ojisté a zdravotí pojištěí 900,00 4,5 % Záloha a daň 950,00 Čistý příjem pracovía Č 5 850,00 ( , ,09) č Záloha 0,5 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 3. a persoálí politiu oli % čistého výdaje zaměstavatele čií čistý příjem pracovía? oloža Mzda ,00 ojisté a sociálí zabezpečeí 5 000,00 25,0 % ojisté a zdravotí pojištěí 800,00 9,0 % sobí álad ,00 Daňová úspora 5 092,00 9,0 % Čistý výdaj zaměstavatele ČVZ 2 708,00 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 3. a persoálí politiu peěží plěí vůči pracovíům - př. áhrady cestovích výdajů, za opotřebeí vlastího ářadí,... epeěží plěí vůči pracovíům - hodota používaých osobích ochraých pracovích pomůce, slevy a dai z titulu zaměstáváí pracovíů se zdravotím postižeím - př č za aždého pracovía se zdravotím postižeím Č ,0% ČVZ

8 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 4. při volbě práví formy podiáí zdaěí podílu a zisu -5% srážová daň (omaditista, společí s. r. o., acioář, čle družstva) - součást příjmů v daňovém přizáí (společí v. o. s., omplemetář) alterativy podílu a zisu -mzda - srytá forma -dar - eávratá a bezúročá půjča - prodej produtů společíům za zvýhoděou ceu 8 odst. 3 Daňový řád č. 280/2009 b.: právce daě vychází ze sutečého obsahu právího jedáí ebo jié sutečosti rozhodé pro správu daí. VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 5. při řízeí rizia odpočitatelost daňové ztráty od ZD -ejdéle v 5 ásledujících zdaňovacích obdobích existece daňové úspory z áladů a opatřeí vedoucí e sížeí rizia VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 6. při posytováí bezúplatých plěí účely - a vědu, výzum, ulturu, vzděláváí, šolství,... - sociálí, zdravoticé, eologicé, humaitárí,... maximálí výše úhré hodoty darů odečitatelé od ZD -u : 0 % ze ZD a mi. hodota bezúplatého plěí č -u F: 5 % ze ZD(při mi. úhré hodotě plěí 000 č ebo 2 % ze ZD) CŇVÁÍ FIČÍH MJU Fiačí trh podstata - istituce určeá pro realizaci a zprostředováí prodeje a oupě domácího a zahraičího rátodobého i dlouhodobého apitálu typy -peěží - fiačí apitál závazové povahy se splatostí do rou - apitálový - fiačí apitál majetové povahy - fiačí apitál závazové povahy se splatostí ad ro - devizový trh -trh drahých ovů CŇVÁÍ FIČÍH MJU Dluhopis ceý papír, s ímž je spojeo právo majitele (věřitele) a splaceí dlužé částy a a vypláceí výosu z této částy, a poviost emiteta (dlužía) toto právo uspoojit agl. bod podle způsobu staoveí výosu - dluhopis s pevou úroovou sazbou -dluhopis s pohyblivou úroovou sazbou -dluhopis s podílem a zisu VH 00 mil. č Ú 2 % VH >00 mil. č Ú 8 % - dluhopis s prémií - dluhopis eúročeý JHD 000 č, CD 920 č výos JHD CD 80 č - dluhopis s ombiovaým výosem CŇVÁÍ FIČÍH MJU Dluhopis ceý papír, s ímž je spojeo právo majitele (věřitele) a splaceí dlužé částy a a vypláceí výosu z této částy, a poviost emiteta (dlužía) toto právo uspoojit agl. bod podle způsobu spláceí -dluhopis s jedorázovým splaceím e staoveému termíu splatosti - dluhopis s procetuálím spláceím - dluhopis s auitím spláceím -dluhopis s epravidelým ebo jiým spláceím 8

9 CŇVÁÍ FIČÍH MJU Dluhopis ceý papír, s ímž je spojeo právo majitele (věřitele) a splaceí dlužé částy a a vypláceí výosu z této částy, a poviost emiteta (dlužía) toto právo uspoojit agl. bod zvláští druhy - vyměitelý dluhopis - priorití dluhopis - podřízeý dluhopis - idexový dluhopis CŇVÁÍ FIČÍH MJU oučasá hodota dluhopisu současá hodota příjmů z dluhopisu součet současé hodoty spláte a současé hodoty úroových plateb JHD ( ) ( i) HD Ú DzÚ ( i) i Rozhodovací ritérium HD> CD oupit (resp. prodat) dluhopis HD CD stejě výhodé oupit i eoupit, prodat i eprodat dluhopis HD< CD upovat (resp. prodat) dluhopis CŇVÁÍ FIČÍH MJU Výos e di splatosti taová zvažovaá úroová míra, při íž se HDrová CD ( ) ( ) ( VD) CD JHD VD Ú DzÚ VD Rozhodovací ritérium VD> ZÚM oupit (resp. prodat) dluhopis VD ZÚM stejě výhodé oupit i eoupit, prodat i eprodat dluhopis VD< ZÚM upovat (resp. prodat) dluhopis římý výpočet CD <JHD VD> ÚM ( -DzÚ) CD JHD VD ÚM ( -DzÚ) CD >JHD VD< ÚM ( -DzÚ) CŇVÁÍ FIČÍH MJU Rizio při ivestováí do dluhopisů spojeé s emitetem spojeé se zehodoceím příjmů z dluhopisu ve vztahu ostatím příjmům CŇVÁÍ FIČÍH MJU cie majetový ceý papír, s ímž jsou spojea práva jeho majitele jao acioáře podílet se podle záoa o obchodích orporacích a staov a.s. a jejím řízeí, a zisu a a lividačím zůstatu agl. share, stoc meová priorití - hlasovací právo -předostí právo -buď a podílu a zisu - ebo a lividačím zůstatu -aebo a obojím CŇVÁÍ FIČÍH MJU oučasá hodota meové acie současá hodota příjmů z meové acie součet současé hodoty dividedových plateb a současé hodoty příjmu z prodeje acie Div C H ( ) ( ) 0 i i Rozhodovací ritérium H> C 0 oupit (resp. prodat) acii H C 0 stejě výhodé oupit i eoupit, prodat i eprodat acii H< C 0 upovat (resp. prodat) acii 9

10 CŇVÁÍ FIČÍH MJU Celový aciový výos taová zvažovaá úroová míra, při íž se Hrová C 0 Div C C0 ( ) ( ) 0 CV CV za předpoladu, že Div C Div C C0 ( CV) ( CV) CV C 0 ( CV) Div C C C 0 C0 CV Div C 0 CV Div C C0 Div C C0 CV C 0 CŇVÁÍ FIČÍH MJU Celový aciový výos taová zvažovaá úroová míra, při íž se Hrová C 0 Div C C0 ( ) ( ) 0 CV CV Div C C0 CV C 0 Rozhodovací ritérium CV> ZÚM oupit (resp. prodat) acii CV ZÚM stejě výhodé oupit i eoupit, prodat i eprodat acii CV< ZÚM upovat (resp. prodat) acii CŇVÁÍ FIČÍH MJU Rozhodováí o ivesticích do acií techicá aalýza - zaměřuje se a odhaleí aciového tredu -bere v úvahu: -dosavadí vývoj trží cey acie - výše objemu obchodovaých acií fudametálí aalýza -zaměřuje se a zjištěí, zda acie je a trhu podhodoceá ebo adhodoceá -bere v úvahu: -oceěí vitří hodoty acie (H,CV) - poměrová fiačí aalýza - vztah podiu progóze odvětví a eoomiy psychologicá aalýza - zaměřuje se a rozbor chováí ivestičí veřejosti - bere v úvahu: - existeci ceových bubli, atd. CŇVÁÍ FIČÍH MJU rice-earigs ratio poměr trží cey acie a výsledu hospodařeí a acii C VH přístupy iterpretaci z hledisa adhodoceí jedé acie vůči druhé acii C C > VH VH CŇVÁÍ FIČÍH MJU rice-earigs ratio poměr trží cey acie a výsledu hospodařeí a acii C VH přístupy iterpretaci z hledisa času - eměá budoucí očeáváí - změa budoucích očeáváí C C < 0 < VH0 VH VH VH C C VH 2 > VH > VH VH2 VH < VH0 VH 2 > VH C C > VH0 VH C C < VH VH2 CŇVÁÍ FIČÍH MJU rice-earigs ratio poměr trží cey acie a výsledu hospodařeí a acii C VH přístupy iterpretaci z hledisa rizia C C > VHJ VHR 0

11 CŇVÁÍ FIČÍH MJU Dividedový výos divided yield poměr dividedy a acii a trží cey acie DIV/ DY C CŇVÁÍ FIČÍH MJU Rizio při ivestováí do acií spojeé s emitetem spojeé se zehodoceím příjmů z acie ve vztahu ostatím příjmům Fiačí aalýza proces vyšetřováí a vyvozováí závěrů z výsledů fiačího hospodařeí miulých ebo budoucích období určité osoby včetě zjišťováí jeho slabých a silých stráe, testováí jedotlivých fiačích parametrů a ověřováí jejich sutečé vypovídací schoposti ostup práce fiačího aalytia staoveí účelu fiačí aalýzy a provedeí výběru vyšetřovaé osoby příprava vstupích dat záladí vyšetřeí specificé vyšetřeí staoveí diagózy fiačího zdraví a ávrh léčebého procesu Způsob vyhodoceí fiačích uazatelů časová báze prostorová báze prostý aritmeticý průměr Ri 4,6 vážeý aritmeticý průměr V i Výi Ri 4,66 Vý i Σ mediá 4 5 Mediá 4,5 2 modus odi ( ;2> (2;4> (4;6> (6;8> (8; ) 4 3 R i (%) Výi Vý i ΣVý Výi Ri ΣVý 9,00 20,00 0,2,08 B 8,00 00,00 0,0 0,80 C 6,00 90,00 0,09 0,54 D 6,00 0,00 0, 0,66 5,00 70,00 0,07 0,35 F 4,00 50,00 0,5 0,60 G 4,00 50,00 0,05 0,20 H 3,00 80,00 0,08 0,24 I 3,00 30,00 0,3 0,39 J 2,00 00,00 0,0 0,20 oučet 46,00 000,00,00 4,66 Způsob vyhodoceí fiačích uazatelů časová báze prostorová báze báze fiačího pláu báze expertích zušeostí alýza retability poměr dosažeého výsledu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita úhrého vložeého apitálu v čisté podiové podobě VH Rúv ÚV přílad VH Rat tiva VH VH BB ÚV ( bil. ) ÚV( bil. ) BB LZBB Rúv ( bil. ) < Rúv( bil. ) BB Rúv Rúv BB

12 alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita úhrého vložeého apitálu v čisté podiové podobě VH 3.2. Rúv ÚV3.2. ročí Rúv VH 3.2. ( ÚV.. ÚV3.2. )/ 2 VH3.2. měsíčí Rúv ( ÚV.. ÚV3.. ÚV28.2. ÚV ÚV3.2. )3 / deí,... alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita úhrého vložeého apitálu v čisté podiové podobě VH Rúv ÚV v hrubé podiové podobě VHpD Rúv D ÚV v čisté obecé podobě VH Ú ( Dz) Rúv ÚV v hrubé obecé podobě VHpD Ú BI Rúv D ÚV ÚV arigs Before Iterests ad axes alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita dlouhodobého apitálu v čisté podiové podobě VH Rd D v hrubé obecé podobě VHpD Ú Rd D D alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita vlastího apitálu VH 0 Rv 0 000% V teze: ladá hodota Rv je vždy lepší ež záporá hodota Rv Záladí apitál apitálové fody Fody ze zisu Vlastí apitál Výslede hospodařeí miulých let Výslede hospodařeí alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita vlastího apitálu VH Rv V teze: ladá hodota Rv je vždy lepší ež záporá hodota Rv teze: hodota retability trží hodotyvlastího apitálu podiu musí být větší ež hodota výosové úroové míry dosahovaé z dlouhodobých státích dluhopisů, aby pro ivestora bylo vůbec ještě zajímavé ivestovat do jeho acií Uazatel Výslede hospodařeí V v účetí hodotě očet acií V a acii Hodota Uazatel Hodota č Retabilita účetí hodoty V 0,5 % č rží cea acie 50 č s V v trží hodotě č č Retabilita trží hodoty V 00,0 % alýza retability poměr dosažeého ,0007 2, ( 80 ( 4 ) 0, 000 ) 00 výosu společosti vyaložeému 00 apitálu a 2 0, dosažeí tohoto výosu řílad I. II. III. Rúv Rúv 0 abs.zm. rel.zm. 4% 2% 4 2 2%b 4 ( 0) 24%b ( 0) ,7% 4% 0% 240% 0,008% 0,00% 0,008 0,00 0,007% b 0,008 0, ,00 700% 2

13 yramidálí rozlad áladová větev VH ÚV H apitálová větev yramidálí rozlad VH ÚV á Vý VH Vý Vý ÚV 365 / ÚV Vý/ 365 VH Vý Vý ÚV Vý lužby Vý s Vý st Vý dp Vý DM Vý/ 365 Zásoby Vý/ 365 ohledávy Vý/ 365 ČR Vý/ 365 FM Vý/ 365 yramidálí rozlad Rúv VH 0 VH VH 0 VH VH 0 VH VH 0 VH 2 Rúv 00 alýza áladovosti áladová větev á Vý VH Vý VH ÚV Vý ÚV 5 Rvý 0 30 Rúv 00 0,5 0,3 0,5 Rúv 0,3 0,3 0,09 0 Rúv 0,3 0,4 0,2 30 oúv ,24 0,03 0,27 2 Rvý oúv 00 Vý >Var zvýšit výrobu Vý Var stop výrobě Vý <Var stop výrobě Vý lužby Vý s Vý st Vý dp Vý s F / Vý F alýza obratovosti ativ a pasiv počet obráte ativ či pasiv za určité období V V V/ 365 za ro, ebo za de 365 doba obratu ativ či pasiv v časových jedotách 365 v letech, V V ebo ve dech V/ 365 alýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastí výroby edoočeá výroba olotovary vlastí výroby Výroby Zvířata doba obratu materiálu ve dech Materiál Dmat potřeba materiálu/365 Vliv metody oceňováí FIF (first-i-first-out) LIF (last-i-first-out) CM (average-cost-method) FIF LIF Dmat Mat/V 3

14 alýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastí výroby edoočeá výroba olotovary vlastí výroby Výroby Zvířata doba obratu zboží ve dech Zboží Dzb rodaé zboží/365 alýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastí výroby edoočeá výroba olotovary vlastí výroby Výroby Zvířata doba obratu zásob vlastí výroby ve dech Zásoby vlastí výroby Dzvv ržby z prodejevýrobůa služeb/365 alýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastí výroby edoočeá výroba olotovary vlastí výroby Výroby Zvířata doba obratu zásob ve dech Zásoby Dzás álady/365 Zásoby Dzás Výosy/365 alýza obratovosti pohledáve doba obratu pohledáve z obchodích vztahů ve dech ohledávyz obchodíchvztahů Dpov ržby/ 365 teze: čím ižší hodota Dpov, tím lépe teze: hodota Dpov má odpovídat průměré době splatosti pohledáve uváděých a faturách alýza obratovosti pohledáve doba obratu pohledáve z obchodích vztahů ve dech ohledávyz obchodíchvztahů Dpov ržby/ 365 doba obratu závazů z obchodích vztahů ve dech Závazy Dzov obchodí deficit D Dpov Dzov z obchodíchvztahů ržby/365 vliv obchodího deficitu a peěží toy 0 VH dpisy ( oh oh0) ( Záv Záv0) alýza obratovosti pohledáve vliv obchodího deficitu a zis obchodía. obchodí áup: 00, latba: do 30 dů rodej: 00, latba: do 5 dů 2. obchodí áup: 00, latba: do 5 dů rodej: 00, latba: do 30 dů 3. obchodí áup: 00, latba: do 5 dů rodej: 0, latba: do 30 dů 4

15 alýza lividity lividita schopost podiu přeměit svůj majete a prostředy, teré lze použít úhradě závazů solvetost dlouhodobější dostupost peěz pro uspoojeí fiačích závazů v termíech splatosti (. defiice) schopost podiu uhradit e staoveému datu ve staoveé podobě a a staoveém místě všechy své splaté závazy (2. defiice) alýza lividity tiva asiva Dlouhodobá ativa 300 Dlouhodobá pasiva 50 rátodobá ativa 300 rátodobá pasiva 450 Celem 600 Celem 600 Dlouhodobá ativa majete s dobou využitelosti ad ro e di vziu účetího případu (resp. e di sestaveí rozvahy v případě pohledáve) rátodobá ativa majete s dobou využitelosti do rou e di vziu účetího případu (resp. e di sestaveí rozvahy v případě pohledáve) r zuz DM DHM DFM Zás Dpoh poh FM ČR alýza lividity alýza lividity tiva asiva Dlouhodobá ativa 300 Dlouhodobá pasiva 50 rátodobá ativa 300 rátodobá pasiva 450 Celem 600 Celem 600 Dlouhodobá pasiva vlastí apitál a závazy s dobou splatosti ad ro e di sestaveí rozvahy rátodobá pasiva závazy s dobou splatosti do rou e di sestaveí rozvahy r V Rez DZáv Záv DBÚ BÚ FV ČR tiva asiva Dlouhodobá ativa 300 Dlouhodobá pasiva 50 rátodobá ativa 300 rátodobá pasiva 450 Celem 600 Celem 600 Běžá lividita (celová lividita, obecá lividita, lividita 3. stupě) r BL r BL výosy rizio BL výosy rizio trategie Hodota BL ozervativí ad 2,5 růměrá mezi,5 a 2,5 gresiví pod,5 Fitiví hodota hodota s r eupraveými o elividí majete Reálá hodota hodota s r upraveými o elividí majete alýza lividity rátodobá ativa rátodobá pasiva alýza lividity ohotová lividita (rychlá lividita, yselý test, lividita 2. stupě, běžá lividita) rátodobá ativa Výosy / 365 Zásoby Výosy / 365 / rát. pohledávy Výosy / 365 rátodobá pasiva Výosy / 365 rát. fi. majete Výosy / 365 r Zás po FM L r r L výosy rizio L výosy rizio trategie Hodota L ozervativí ad,5 růměrá mezi a,5 gresiví pod utečá Žádoucí Dzás Dpo Dfm Dp Dzás Dpo Dfm BL F,8 Dp 50 Dzásž Dpož Dfm BLR,4 Dp 50 5

16 alýza lividity amžitá lividita r Zás po FM L r r eěží lividita r Zás po C el r r alýza lividity racoví apitál r r BL a BL Výchozí stav r 0 r 5 BL 2 5 Změa oučasý stav alýza lividity racoví apitál stra ampeliša 0,00 0,0 Výosy 00,00 0,0 / Výosy 0,,0,0 Výosy / tiva 0,5,0 0,5,0 tiva 200,00 20,0 / tiva 0,05 0,5 výosy rizio výosy rizio trategie Hodota / ozervativí ad 0,3 růměrá mezi 0, a 0,3 gresiví pod 0, alýza zadlužeosti Uazatele měřící celovou výši zadlužeosti Věřitelsé rizio C VR ÚV Fiačí páa ÚV F V odíl cizího apitálu vlastímu apitálu C C /V V rytí cizího apitálu ÚV C C oeficiet samofiacováí V F ÚV odíl vlastího apitálu cizímu apitálu V V /C C alýza zadlužeosti Uazatele měřící celovou výši zadlužeosti Věřitelsé rizio C VR ÚV C 0 ÚV 00 VR, I. II. ptimálí zadlužeost? alýza zadlužeosti Úroové rytí růměrá doba splatosti úvěru Uazatele měřící schopost splácet dluh VHpD Ú Ú Ú ÚC DÚ CF 6

17 redice fiačí tísě metoda sloužící odhadu, zda se podi achází či eachází ve fiačí tísi fiačí tíseň podi eí schope dostát daému termíu, v daé podobě a a daém místě všem svým splatým závazům (relativí platebí eschopost) hodota jeho závazů převyšuje hodotu jeho ativ (absolutí platebí eschopost) modely jedorozměré alezeí řady jedotlivých uazatelů, jež se vyhodocují samostatě a jejichž výpočet sám o sobě postačuje v rozlišeí mezi podiy prosperujícími a podiy ve fiačí tísi (Beaverův model) vícerozměré hodota uazatele, terý se sládá z více uazatelů, jimž jsou pro účely výpočtu přiřazováy určité váhy (ltmaův model) redice fiačí tísě ltmaův model Zeta,200 x x,400 x2 3,300 x3 0,600 x4 0, 999 Zeta Z sóre, x pracoví apitál / ativa, x 2 zadržeý zis / ativa, x 3 výslede hospodařeí před úroy a zdaěím / ativa, x 4 trží apitalizace / cizí apitál, x 5 tržby / ativa. Zeta<, 8 barot,8 Zeta 2, 99 šedá zóa 2,99<Zeta prosperita 5 RÁDBÝ FIČÍ MGM rátodobý fiačí maagemet fiačí maagemet, v jehož rámci se přijímají fiačí rozhodutí s důsledy a dobu do rou ruhy řízeí. Řízeí lividity a pracovího apitálu 2. Řízeí rátodobých ativ a jejich jedotlivých slože 3. Řízeí rátodobých pasiv a jejich jedotlivých slože 4. rátodobé fiačí pláováí RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí zásob. alýza obratovosti zásob 2. alýza vality materiálu a zboží od dodavatelů 3. Volba způsobu fiacováí zásob 4. Regulace stavu zásob 5. Regulace strutury zásob 6. ceňováí zásob 7. Hledáí rezerv v řízeí zásob Řízeí zásob ptimalizačí metoda(pro materiál) cíl miimalizovat pořizovací a sladovací álady mat Qdod Celové sladovací álady C poř sl Q 2 dod Celové pořizovací álady předpolady ulový počátečí a oečý stav materiálu lieárí spotřeba materiálu aždá dodáva ásleduje vždy přesě v tom oamžiu, dy je spotřebováa dodáva předcházející Q dod RÁDBÝ FIČÍ MGM Q dod 2 RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí zásob ptimalizačí metoda(pro materiál) cíl miimalizovat pořizovací a sladovací álady mat Qdod C poř sl Qdod 2 optimálí dodáva Q dod poř 2 maximálí potřeba materiálu Matmax Matpoj Q průměrá potřeba materiálu Q Matpp Matpoj 2 sl mat miimálí potřeba materiálu Mat mi Matpoj 7

18 RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů. alýza obratovosti peěžích prostředů 2. Regulace stavu peěžích prostředů (modely) 3. Regulace strutury peěžích prostředů RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů cíl miimalizace áladů spojeých se zísáváím peěžích prostředů a jejich držeím a účtu a v hotovosti trasačí álady spojeé s áupem či prodejem poladičích pouáze álady ušlé příležitosti v podobě disotí míry z poladičích pouáze předpolad podi drží současě eúročeé peěží prostředy a lividí ativum esoucí úro RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) Horí limit áup poladičích pouáze Horí limit áup poladičích pouáze Bod ávratu Dolí limit rodej poladičích pouáze Bod ávratu Dolí limit rodej poladičích pouáze čas ricip při dosažeí horího limitu, budeme aupovat poladičí pouázy, a to až do dosažeí bodu ávratu při dosažeí dolího limitu, budeme prodávat poladičí pouázy, a to až do dosažeí bodu ávratu. ro subjetiví staoveí dolího limitu ředpolady trasace lze usutečit dyoli doba trasace je zaedbatelá čas RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) Horí limit áup poladičích pouáze Horí limit áup poladičích pouáze Bod ávratu Dolí limit rodej poladičích pouáze Bod ávratu Dolí limit rodej poladičích pouáze 2. ro výpočet rozpětí mezi horím a dolím limitem RHDL HL DL σ 4 DDM 2 D čas ředpolady trasačí álady jsou fixí peěží toy jsou ahodilé 3. ro výpočet horího limitu HL DL RHDL čas 8

19 Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) Horí limit Bod ávratu Dolí limit RÁDBÝ FIČÍ MGM 4. ro výpočet bodu ávratu RHDL B DL 3 Využitelost? áup poladičích pouáze rodej poladičích pouáze čas RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve. alýza obratovosti pohledáve 2. alýza fiačí důvěryhodosti lietů 3. Zajištěí pohledáve 4. Volba obchodích podmíe 5. Volba způsobu fiacováí pohledáve 6. Regulace stavu pohledáve 7. Regulace strutury pohledáve 8. Vymáháí pohledáve 9. Účetí a daňové vypořádáí pohledáve po lhůtě splatosti RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - platba jiým zbožím RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - platba v hotovosti dběratel zboží zboží Dodavatel dběratel zboží č Dodavatel RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - platba baovím převodem dběratel č Baa odběratele zboží č Dodavatel č Baa dodavatele RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - směa dlužý ceý papír abstratí závaze ároy oprávěých majitelů směy ejsou vázáy a příčiu vziu tohoto závazu jestliže dluží se cítí ezavázá zaplaceí směy absolutí ámity (esplěí formálích áležitostí) relativí ámity (esplěí obsahových áležitostí) druhy směy směa vlastí bezpodmíečý písemý závaze výstavce uhradit v určitý de určitou částu oprávěému majiteli směy směa cizí bezpodmíečý písemý příaz výstavce směečíu zaplatit v určitý de určitou částu oprávěému majiteli směy směečí se této poviosti zavazuje je tehdy, poud směu aceptoval 9

20 RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - směa RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - směa (baoví acept) dběratel zboží M Dodavatel zboží M Dodavatel B dběratel zboží M Dodavatel M č M č Ž č L č Baa odběratele M č Baa dodavatele Baa přijetí bezpodmíečého příazu aceptatem zaplatit za směu písemá doloža ("přijato", "zaplatím", "aceptuji") a podpis aceptata poviost aceptata (hlavího dlužía): proplatit v de splatosti celou směečou částu, poud se výslově ezaváže je určité dílčí části RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - směa (baoví aval) dběratel zboží M Dodavatel RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - doumetárí areditiv závaze bay příazce posytout a žádost svého lieta a jeho účet určité plěí oprávěé osobě, poud oprávěý splí do určité doby staoveé podmíy, a příazce se zavazuje zaplatit bace úplatu Ž v L č L č Baa přijetí bezpodmíečé záruy avalisty za směečý (šeový) závaze avaláta písemá doloža ("jao ruojmí", "per aval"), oz. avaláta a podpis avalisty závaze avalisty (solidárího dlužía) je stejý jao osoba, za terou se zaručil, poud se výslově ezavázal je určité dílčí části RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - doumetárí areditiv dběratel Ž Baa odběratele 0 mil. č 3 mil. č do č zboží do do č Dodavatel do č Baa dodavatele RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - doumetárí areditiv podle odvolatelosti: odvolatelý: může být dyoli odvolá baou plátce eodvolatelý: lze změit ebo zrušit pouze se souhlasem všech zúčastěých stra podle zajištěí částy areditivu ze stray bay příazce: rytý je zajiště již v oamžiu svého otevřeí apř. zabloováím částy areditivu a účtu příazce posytutím úvěru a částu areditivu protizáruou boití bay zástaví smlouvou erytý eí zajiště baou podle postaveí bay příjemce (dodavatele): areditiv epotvrzeý (avizovaý) baa příjemce odpovídá je za správost avíza a přebíraých doumetů areditiv potvrzeý baa příjemce se připojuje závazu za splěí areditivu a spolu s baou plátce ručí za teto závaze společě a erozdílě 20

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

podklady ke kurzům Investoři racionální iracionální = n Maximalizace tržní hodnoty podniku Maximalizace interních finančních zdrojů

podklady ke kurzům Investoři racionální iracionální = n Maximalizace tržní hodnoty podniku Maximalizace interních finančních zdrojů FINANCE PDNIKU podlady e urzům 1FP201 1FP212 1FP211 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Fiačí maagemet = přijímáí fiačích rozhodutí trojího typu: 1. Do čeho ivestovat? 2. Z čeho ivestovat? 3. Koli vyplatit a podílech

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti DLUHOISY - dlouhodobý obchodovatelý ceý papír - má staoveou dobu splatost - vyadřue závaze emteta oblgace (dlužía) vůč matel oblgace (věřtel) Tříděí z hledsa doby splatost - rátodobé : splatost do 1 rou

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP Istituce i zazameaé operace jsou fiktiví. Ukázkové případy - sezam Případ Vykazující účetí Vykázaé Části I až XIII Straa jedotka (zkráceě až 3) A Půjčka od baky Město, v roce +1, T2 v roce +1, T7, T8,

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY 1. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(r) úrok v % z hodoty kapitálu za časové

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ Ivestičí horizot IH: doba, po kterou má ivestor v daé ivestici vázáy své peíze. Při ivestici do dluhopisu jsme vystavei riziku změy výosů Uvažujme

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

k(k + 1) = A k + B. s n = n 1 n + 1 = = 3. = ln 2 + ln. 2 + ln

k(k + 1) = A k + B. s n = n 1 n + 1 = = 3. = ln 2 + ln. 2 + ln Číselé řady - řešeé přílady ČÍSELNÉ ŘADY - řešeé přílady A. Součty řad Vzorové přílady:.. Přílad. Určete součet řady + = + 6 + +.... Řešeí: Rozladem -tého čleu řady a parciálí zlomy dostáváme + = + ) =

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

2. Vícekriteriální a cílové programování

2. Vícekriteriální a cílové programování 2. Vícerterálí a cílové programováí Úlohy vícerterálího programováí jsou úlohy, ve terých se a možě přípustých řešeí optmalzuje ěol salárích rterálích fucí. Moža přípustých řešeí je přtom defováa podobě

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

cenný papír, jehož koupí si investor zajistí předem definované peněžní toky, které obdrží v budoucnosti

cenný papír, jehož koupí si investor zajistí předem definované peněžní toky, které obdrží v budoucnosti DLUHOPISY ceý papír, jehož koupí si ivestor zajistí předem defiovaé peěží toky, které obdrží v budoucosti podle doby splatosti ~ 1 rok dlouhodobé dluhopisy Pokladičí poukázky

Více

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen 8.. Vzorec pro -tý čle Předpolady: 80 Pedagogicá pozáma: Myslím, že jde o jedu z velmi pěých hodi. Přílady a hledáí dalších čleů posloupostí a a objevováí vzorců pro -tý čle do začé míry odpovídají typicým

Více

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen

8.1.2 Vzorec pro n-tý člen 8 Vzorec pro -tý čle Předpolady: 80 Pedagogicá pozáma: Přílady a hledáí dalších čleů posloupostí a a objevováí vzorců pro -tý čle do začé míry odpovídají typicým příladům z IQ testů, teré studeti zají

Více

3. Charakteristiky a parametry náhodných veličin

3. Charakteristiky a parametry náhodných veličin 3. Charateristiy a parametry áhodých veliči Úolem této apitoly je zavést pomocý aparát, terým budeme dále popisovat pomocí jedoduchých prostředů áhodé veličiy. Taovýmto aparátem jsou tzv. parametry ebo

Více

6. KOMBINATORIKA 181. 6.1. Základní pojmy 181 6.1.1. Počítání s faktoriály a kombinačními čísly 182. 6.2. Variace 184. 6.3.

6. KOMBINATORIKA 181. 6.1. Základní pojmy 181 6.1.1. Počítání s faktoriály a kombinačními čísly 182. 6.2. Variace 184. 6.3. Zálady matematiy Kombiatoria. KOMBINATORIKA 8.. Záladí pojmy 8... Počítáí s fatoriály a ombiačími čísly 8.. Variace 8.. Permutace 85.. Kombiace 87.5. Biomicá věta 89 Úlohy samostatému řešeí 9 Výsledy úloh

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY ÚROKVÁ SAZBA A VÝOČET BUDOUÍ HODNOTY. Tp a duh úočeí, budoucí hodota ivestice Úo - odměa za zísáí úvěu (cea za službu peěz) Ročí úoová sazba (mía)() úo v % z hodot apitálu za časové období řipisováí úoů:

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

Náhoda. Pravděpodobnost výhry při sázce na barvu: p = 18/37 = 0,486 Průměrný zisk při n sázkách částky č: - n.č + 2.č.n.p = n.č.

Náhoda. Pravděpodobnost výhry při sázce na barvu: p = 18/37 = 0,486 Průměrný zisk při n sázkách částky č: - n.č + 2.č.n.p = n.č. Náhoda při i hřeh Martigale: Vsadíšřeěme dolar a barvu, terou si vybereš (červeáči čerá) a budeš stále sázet je a i. Roztočíš ruletu a čeáš Poud prohraješ, zdvojásobíš sázu, taže vsadíš příště dolary.

Více

5. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu

5. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu 5 3.3.8 8:44 Josef Herdla lieárí difereciálí rovice -tého řádu 5. Lieárí difereciálí rovice -tého řádu (rovice s ostatími oeficiety) ( ), a,, a (5.) ( ) ( ) y a y a y ay q L[ y] y a y a y a y, q je spojitá

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu Apliace margiálích áladů Oceňováí ztrát v distribučím rozvodu Učebí text předmětu MES Doc. Ig. J. Vastl, CSc. Celové ročí álady a ztráty N P ( T ) z z sj z wj Kč de N z celové ročí álady a ztráty *Kč+

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

8. cvičení 4ST201-řešení

8. cvičení 4ST201-řešení cvičící 8. cvičeí 4ST01-řešeí Obsah: Neparametricé testy Chí-vadrát test dobréshody Kotigečí tabuly Aalýza rozptylu (ANOVA) Vysoá šola eoomicá 1 VŠE urz 4ST01 Neparametricé testy Neparametricétesty využíváme,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test varianta H)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test varianta H) Přijímací řízeí pro akademický rok 2011/2012 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test variata H) U každé otázky či podotázky

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Na začátku provedeme inicializaci proměnných jejich vynulováním příkazem "restart". To oceníme při opakovaném použití dokumentu.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Na začátku provedeme inicializaci proměnných jejich vynulováním příkazem restart. To oceníme při opakovaném použití dokumentu. Úloha 1 - Koupě nového televizoru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Chceme si oupit nový televizor v hodnotě 000,-Kč. Bana nám půjčí, přičemž její úroová sazba činí 11%. Předpoládejme, že si půjčujeme na jeden ro a

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měřeí kvality Služeb Dodavatel a Objedatel se dohodli a ahrazeí Přílohy C - Systém měřeí kvality Služeb Obchodích podmíek Smlouvy o službách touto Přílohou

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

3. cvičení 4ST201. Míry variability

3. cvičení 4ST201. Míry variability cvčící Ig. Jaa Feclová 3. cvčeí 4ST0 Obah: Míry varablty Rozptyl Směrodatá odchyla Varačí oefcet Rozlad rozptylu a mezupovou a vtroupovou varabltu Změa rozptylu Vyoá šola eoomcá VŠE urz 4ST0 Míry varablty

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Jarmila Radová KBP VŠE Praha

FINANČNÍ MATEMATIKA. Jarmila Radová KBP VŠE Praha FINANČNÍ MATEMATIA Jarmila Radová BP VŠE Praha Osova Jedoduché úročeí Diskotováí krátkodobé ceé papíry Metody vedeí a výpočtu úroku z běžého účtu Skoto Složeé úrokováí Budoucí hodota auity spořeí Současá

Více

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Statsta statstcé údaje o hromadých jevech čost, terá vede zísáí statstcých údajů a jejch zpracováí teore statsty - věda o stavu, vztazích a vývoj

Více

Jednokriteriální metody hodnocení obecné finanční metody hodnocení

Jednokriteriální metody hodnocení obecné finanční metody hodnocení Jedokriteriálí metody hodoceí obecé fiačí metody hodoceí Cíl kapitoly Jaa Soukopová Cílem kapitoly je sezámit čteáře obecými metodami hodoceí veřejých projektů. Patří mezi ě statické i dyamické metody.

Více

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n Petra Suryková Modelováí křivek základím prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polyomiálí Q( t) a a t... a t polyomiálí křivky můžeme sado vyčíslit sado diferecovatelé lze z ich skládat křivky

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Integrace hodnot Value-at-Risk lineárních subportfolií na bázi vícerozměrného normálního rozdělení výnosů aktiv

Integrace hodnot Value-at-Risk lineárních subportfolií na bázi vícerozměrného normálního rozdělení výnosů aktiv 3. meziárodí koferece Řízeí a modelováí fiačích rizik Ostrava VŠB-U Ostrava, Ekoomická fakulta, katedra Fiací 6.-7. září 006 tegrace hodot Value-at-Risk lieárích subportfolií a bázi vícerozměrého ormálího

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

3. cvičení 4ST201 - řešení

3. cvičení 4ST201 - řešení cvčící Ig. Jaa Feclová 3. cvčeí 4ST0 - řešeí Obah: Míry varablty Rozptyl Směrodatá odchyla Varačí oefcet Rozlad rozptylu a mezupovou a vtroupovou varabltu Změa rozptylu Vyoá šola eoomcá VŠE urz 4ST0 Míry

Více

Téma 6: Indexy a diference

Téma 6: Indexy a diference dexy a dferece Téma 6: dexy a dferece ředáška 9 dvdálí dexy a dferece Základí ojmy Vedle elemetárího statstckého zracováí dat se hromadé jevy aalyzjí tzv. srováváím růzých kazatelů. Statstcký kazatel -

Více

Přehled vztahů k problematice jednoduchého úročení a úrokové sazby

Přehled vztahů k problematice jednoduchého úročení a úrokové sazby Přehled vztahů k poblematice jedoduchého úočeí a úokové sazby Pozámka: Veškeé úokové sazby /předlhůtí i polhůtí/, diskotí sazby, míy iflace a sazby daě z příjmů je do uvedeých vzoců uto dosazovat v jejich

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

0. 4b) 4) Je dán úhel 3450. Urči jeho základní velikost a převeď ji na radiány. 2b) Jasný Q Q ZK T D ZNÁMKA. 1. pololetí 2 3 1 2 2 3 5 2 3 1 1

0. 4b) 4) Je dán úhel 3450. Urči jeho základní velikost a převeď ji na radiány. 2b) Jasný Q Q ZK T D ZNÁMKA. 1. pololetí 2 3 1 2 2 3 5 2 3 1 1 ) Urči záladí veliost úhlu v radiáech, víš-li, že platí: a) si cos 0. b) cos, Opravá zouša z matematiy 3SD (druhé pololetí) c) cotg 3 5b) ) Na možiě R řeš rovici cos cos 0. 4b) 3) Vzdáleost bodů AB elze

Více

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne V Praze de 27.3 2009 Staovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paí Šedivé ze de 17.3 2009. V průběhu měsíce úora bylo a ástěce SVJ vyvěšeo ozámeí o pláovaém shromážděí spolu s ávrhem programu a výzvou k vlastíkům

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

10.2.3 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI

10.2.3 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI Středí hodoty Artmetcý průměr vážeý Aleš Drobí straa 0 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR S REÁLNÝMI VAHAMI Zatím jsme počítal s tím, že četost ve vztahu pro vážeý artmetcý průměr byla přrozeá čísla Četost mohou

Více

1.1. Indukované napětí Φ. t t

1.1. Indukované napětí Φ. t t . Trasformátory Trasformátor má dvě ebo více viutí a společém mageticém obvodu. Přivedeme-li apětí a primárí cívu trafa, protéající proud vybudí mageticý to a te iduuje do seudárího viutí apětí... duovaé

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy

Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů geerujících příjmy Účiost: 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ 1. Výchozí podmíky - Obecá pravidla Postup u projektů geerujících příjmy vychází z čláku 55 Obecého ařízeí

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Kombiatoria Autor: Mgr. Haa Čerá Název šoly: Gymázium Jaa Nerudy, šola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematia a její apliace Ročí: 5. ročí Tématicý cele: Kombiatoria a pravděpodobost

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15 VŠB - T Ostrava, FE MĚŘENÍ PARAMETRŮ OVĚTLOVACÍCH OTAV VEŘEJNÉHO OVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGLÁTOR E5 Řešitelé: g. taislav Mišák, Ph.D., Prof. g. Karel okaský, Cc. V Ostravě de.8.2007 g. taislav Mišák, Prof.

Více

Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro rok 2011/2012

Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro rok 2011/2012 Počet přihlášeých uchazečů 1) Počet přihlášeých osob 2) Celkový počet přijatých uchazečů 3) Celkový počet přijatých osob 4) Počet zapsaých uchazečů Počet zapsaých osob Zpráva o přijímacím řízeí a FEK ZČU

Více

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení.,

u, v, w nazýváme číslo u.( v w). Chyba! Chybné propojení., Def: Vetorovým součiem vetorů u =(u, u, u 3 ) v = (v, v, v 3 ) zýváme vetor u v = (u v 3 u 3 v, u 3 v u v 3, u v u v ) Vět: Pro vetory i, j, ortoormálí báze pltí i i = j = i, i = j Vět: Nechť u v, w, jsou

Více

Intervalový odhad. nazveme levostranným intervalem pro odhad parametru Θ. Statistiku. , kde číslo α je blízké nule, nazveme horním

Intervalový odhad. nazveme levostranným intervalem pro odhad parametru Θ. Statistiku. , kde číslo α je blízké nule, nazveme horním Lekce Itervalový odhad Itervalový odhad je jedou ze stadardích statistických techik Cílem je sestrojit iterval (kofidečí iterval, iterval spolehlivosti, který s vysokou a avíc předem daou pravděpodobostí

Více

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION ON THE VALUE OF THE ENTERPRISE TECHNICAL EQUIPMENT

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION ON THE VALUE OF THE ENTERPRISE TECHNICAL EQUIPMENT INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION ON THE VALUE OF THE ENTERPRISE TECHNICAL EQUIPMENT VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY NA HODNOTU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PODNIKU Paseka P., Mareček J. Departmet of

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1. Katedra obecé eletrotechiy Faulta eletrotechiy a iformatiy, VŠB - TU Ostrava EERGETIKA U ŘÍZEÝCH EEKTRICKÝCH POHOŮ Předmět : Rozvody eletricé eergie v dolech a lomech. Úvod: Světový tred z hledisa eletricé

Více

Lineární regrese ( ) 2

Lineární regrese ( ) 2 Leárí regrese Častým úolem je staoveí vzájemé závslost dvou (č více) fzálích velč a její matematcé vjádřeí. K tomuto účelu se používají růzé regresí metod, pomocí chž hledáme vhodou fuc f (), apromující

Více

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI 6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI Fukce Dovedosti:. Základí pozatky o fukcích -Chápat defiici fukce,obvyklý způsob jejího zadáváí a pojmy defiičí obor hodot fukce. U fukcí zadaých předpisem umět správě operovat

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více