FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU"

Transkript

1 ÚVD D FICÍ DIU FIC DIU podlady e urzům F20 F2 F22 F24 Fiačí maagemet přijímáí fiačích rozhodutí trojího typu:. Do čeho ivestovat? 2. Z čeho ivestovat? 3. oli vyplatit a podílech a zisu? Ivestičí axiomy. aždý ivestor preferuje více peěz ež méě. 2. aždý ivestor preferuje méě rizia ež více. 3. aždý ivestor preferuje stejé možství peěz des spíše ež zítra. Ivestoři racioálí iracioálí ÚVD D FICÍ DIU ÚVD D FICÍ DIU Maximalizace trží hodoty podiu H HM i i rátodobý fiačí maagemet fiačí maagemet, v jehož rámci se přijímají fiačí rozhodutí s důsledy a dobu do rou řízeí lividity a pracovího apitálu řízeí rátodobých ativ a jejich jedotlivých slože řízeí rátodobých pasiv a jejich jedotlivých slože sestaveí rátodobého fiačího pláu Maximalizace zisu Maximalizace iterích fiačích zdrojů Maximalizace odpisů Udržováí lividity Maximalizace ostatích iterích fiačích zdrojů statí cíle Dlouhodobý fiačí maagemet fiačí maagemet, v jehož rámci se přijímají fiačí rozhodutí s důsledy a dobu delší rou rozhodováí o ivesticích do dlouhodobého majetu optimalizace fiačí strutury rozhodováí o podílech a zisu sestaveí dlouhodobého fiačího pláu Fiačí aalýza proces vyšetřováí a vyvozováí závěrů z výsledů fiačího hospodařeí určité osoby Fraco Modigliai (* ) ÚVD D FICÍ DIU Fiace podiu jao vědí disciplía Merto H. Miller (* ) Harry M. Marowitz (*927) William F. harpe (*934) ČVÁ HD ĚZ Časová hodota peěz fiačí metoda sloužící porováí dvou či více peěžích částe z růzých časových období Úroová míra poměr výosu vložeému apitálu omiálí úroová míra déla poměřovaého období RÚM 2 ÚM 4 ČÚM 2 MÚM 365 (360, 366) DÚM četost sládáí úroů reálá úroová míra ÚM IÚM RÚM ÚM RÚM IÚM RÚM IÚM IÚM

2 ládáí úroů ČVÁ HD ĚZ Ročí sládáí úroů ČVÁ HD ĚZ úro Čtvrtletí sládáí úroů ládáí úroů espojité sládáí ÚM ÚM M M ČVÁ HD ĚZ M ÚM ÚM ÚM ÚM M spojité sládáí M ÚM ÚM lim ÚM ÚM e M M M M Budoucí hodota peěz oučasá hodota peěz ČVÁ HD ĚZ bdobí FV V V ( i) Future value FV V ( i) úročitel V ( i) 2 V ( i) 3 FV reset valuev FV ( ) i odúročitel ( i) V ( i) řílad: Rozhoděte se mezi č des ebo č za 5 let? Zvažovaá úroová míra čií 2 %? 5 FV 5000 ( 02, ) 88, 7č 5 V 7200 ( 02, ) 4085, 47č ČVÁ HD ĚZ uita série pravidelých plateb ve stejé výši za určité období auita placeá pozadu auita placeá dopředu perpetuita ČVÁ HD ĚZ Budoucí hodota auity placeé pozadu bdobí ( i) ( i) FV z 0 ( i) ( i) i q ( i) ( i) s a FVZ střadatel q i i i FVZ fodovatel ( i) oučasá hodota auity placeé pozadu FVZ ( i) ( i) VZ zásobitel ( i) i ( i) i i V Z ( i) umořovatel 2

3 ČVÁ HD ĚZ Budoucí hodota auity placeé dopředu bdobí 0 začáte 2 začáte 3 začáte oec FV p ( i) 2 ( i) ( i) ( i) ( i) ( i) i i FV FV ( i) p Z oučasá hodota auity placeé dopředu V V ( i) p Z uití platba v auitě placeé dopředu /( i) p Z stejé, i, stejé, i, stejé V, FV, i, ČVÁ HD ĚZ oučasá hodota perpetuity ( i) ( i) V Z Z i i 0 Z Z i i Z V V p Z p Z i ČVÁ HD ĚZ Úvěr s auitím spláceím úvěrová částa 200tis.č, úroová míra 0%, doba splatosti 3 roy, zaorouhleí auití platby a celé tisícioruy dolu bdobí očátečí bilace Úroová platba uití platba pláta oečá bilace ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , (úprava) , , , ,00 0,00 i 0, VZ ( i) ( 0,) ,96 RIZI Rizio ebezpečí, že se sutečé výsledy budou lišit od výsledů ámi očeávaých ejistota emožost spolehlivého staoveí budoucího výsledu - vější (objetiví) fatory - vitří (subjetiví) fatory ravděpodobost obor hodot: <0;>resp. v % <0;00> měřeí objetiví subjetiví Událost i p i ízá poptáva 0,3 průměrá poptáva 2 0,5 vysoá poptáva 3 0,2 Celem,0 Variačí oeficiet RIZI růměrý očeávaý výos ivestice i Rozptyl p i 2 2 σ ( i ) pi i i měrodatá odchyla σ 2 σ σ Var ,75 8 Událost i p i i p i i ízá poptáva 0,3 0 3 průměrá poptáva 2 0,5 0 5 vysoá poptáva 3 0, Celem 8 Událost i ( i ) 2 p i ízá poptáva 97,2 průměrá poptáva 2 2,0 vysoá poptáva 3 96,8 σ 2 Celem 96,0 Diverzifiace RIZI ortfolio ombiace ativ pro ivestičí účely Rizio Diverzifiovatelé ediverzifiovatelé očet růzých ativ v portfoliu Rizio diverzifiovatelé (esystematicé, jediečé, reziduálí, specificé) ediverzifiovatelé (systematicé, trží) odmíy: rizio další ivestice < rizio portfolia další ivestice a aspoň ivestice z portfolia < 3

4 ovariace CV CV,B,B ( i )( Bi B) pi i orelačí oeficiet,b RIZI ( i )( Bj B) pij i j CV,B σ σ B obor hodot: < ;> de dooalá přímá závislost 0 ezávislost dooalá epřímá závislost RIZI čeávaý výos portfolia m ( rel. ) i( rel. ) zi řílad i ( abs. ) i( abs. ) m i ( abs.) 80, ( abs.) 50, B ( abs. ) ( rel. ) 0,08 0,25 0,05 0,75 0, 0575 ( ) ( abs. ) 230 rel. 0, , ( rel.) 0,08, z 0,25, B , B( rel.) 0,05, zb 0,75, RIZI Rozptyl m m 2 σ ( rel. ) zi zj ij σi( rel. ) σ j( rel. ) i j 2 σ( rel. ) z z σ( rel. ) σ( rel. ) z z2 2 σ( rel. ) σ2( rel. ) z2 z 2 σ2( rel. ) σ( rel. ) z2 z2 22 σ2( rel. ) σ2( rel. ) z σ( rel. ) 2 z z2 2 σ( rel. ) σ2( rel. ) z2 σ2( rel. ) m m 2 σ ( abs. ) ij σi( abs. ) σ j( abs. ) i j σ ( rel. ) σ ( abs. )/ RIZI měrodatá odchyla σ 2 σ σ ( rel. ) σ( abs. )/ Variačí oeficiet σ Var Beta oeficiet CV β i σ 2 m Beta im RIZI Vztah mezi výosem ceého papíru a tržím výosem ß> i roste (lesá) rychleji ež roste (lesá) m ß i roste (lesá) stejě rychle jao roste (lesá) m 0 < ß< i roste (lesá) pomaleji ež roste (lesá) m ß 0 i je ezávislý a m < ß < 0 i roste (lesá) pomaleji ež lesá (roste) m ß i roste (lesá) stejě rychle jao lesá (roste) m ß< i roste (lesá) rychleji ež lesá (roste) m RIZI fetiví hraice hraice efetivích portfolií portfolia posytující současě při daém riziu ejvyšší možý výos a při daém výosu ejižší možé rizio ravidla. xistuje portfolio se stejým ebo ižším riziem a současě s vyšším výosem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. 2. xistuje portfolio se stejým ebo vyšším výosem a současě s ižším riziem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. 4

5 RIZI RIZI fetiví hraice fetiví hraice p p ravidla. xistuje portfolio se stejým ebo ižším riziem a současě s vyšším výosem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. σ p σ p ravidla. xistuje portfolio se stejým ebo ižším riziem a současě s vyšším výosem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. 2. xistuje portfolio se stejým ebo vyšším výosem a současě s ižším riziem? Jestliže ao, pa portfolio, teré je s tímto portfoliem porováváo, emůže být součástí efetiví hraice. RIZI VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ fetiví hraice p slabá averze Daě v Česé republice římé daě epřímé daě statí daě středě silá averze silá averze ostoje riziu slo riziu eutrálí postoj riziu averze riziu σ p Harry M. Marowitz (*927) Důchodové daě. Daň z příjmů fyzicých osob 2. Daň z příjmů právicých osob Majetové daě. Daň z emovitých věcí 2. Daň siličí 3. Daň z abytí emovitých věcí. Daň z přidaé hodoty 2. Daě spotřebí 3. Cla 4. Daň ze zemího plyu a ěterých dalších plyů 5. Daň z pevých paliv 6. Daň z eletřiy. ojisté a sociálí zabezpečeí a příspěve a státí politiu zaměstaosti 2. ojisté a veřejé zdravotí pojištěí VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z příjmu fyzicých osob předmět zdaěí - příjmy ze závislé čiosti - příjmy ze samostaté čiosti - příjmy z apitálového majetu -příjmy z ájmu - ostatí příjmy VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z příjmu fyzicých osob dílčí zálad daě ze samostaté čiosti - u účetí jedoty DZDČ Vý á ZVH VH ps Vps ZZD - u eúčetí jedoty, terá vede daňovou evideci DZDČ říjd VýdD ZD D ps Vps ZZD - u eúčetí jedoty, terá uplatňuje výdaje procetem z příjmu DZDČ říjz Výdz ps Vps ZZD zálad daě ZDF DZDZČ DZDČ DZDM DZD DZD F sazba daě -lieárí 5 % solidárí daň 7 %( DZDZČ DZDČ) 48 Mi. mzda celová daňová poviost DF DFpl levadz 5

6 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z příjmu právicých osob předmět zdaěí - příjmy z vešeré čiosti a z aládáí s vešerým majetem zálad daě ZD Vý á ZVH VH sazba daě -lieárí 9 % celová daňová poviost D ZD Dz levadz VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty předmět zdaěí -dodáí zboží za úplatu - posytutí služby za úplatu - pořízeí zboží z jiého státu vropsé uie za úplatu -dovoz zboží s místem plěí vtuzemsu sazby daě -záladí... 2 % (7,5 % od r. 206) -sížeá... 5 % (zrušea od r. 206) osoby povié dai -F a, teré samostatě usutečňují eoomicé čiosti -za určitých podmíe apř. i ěteré veřejopráví subjety plátce daě -poviá registrace... obrat za 2 měsíců mil. č (750 tis. č od r. 205) - dobrovolá registrace VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty L L B L C oečý spotřebitel VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty L L B L D oečý spotřebitel oloža L L B L C V Fatura od dodavatele 0,00 2,00 242,00 potřeba materiálu 0,00 00,00 200,00 DH a vstupu 0,00 2,00 42,00 V sobí álady 60,00 60,00 60,00 Fatura odběrateli 2,00 242,00 363,00 V ržby 00,00 200,00 300,00 DH a výstupu 2,00 42,00 63,00 Výslede hospodařeí 40,00 40,00 40,00 V dvod DH 2,00 2,00 2,00 Čistý peěží to 40,00 40,00 40,00 oloža L L B L D V Fatura od dodavatele 0,00 2,00 242,00 potřeba materiálu 0,00 00,00 242,00 DH a vstupu 0,00 2,00 0,00 V sobí álady 60,00 60,00 60,00 Fatura odběrateli 2,00 242,00 363,00 V ržby 00,00 200,00 363,00 DH a výstupu 2,00 42,00 0,00 Výslede hospodařeí 40,00 40,00 6,00 V dvod DH 2,00 2,00 0,00 Čistý peěží to 40,00 40,00 6,00 L C 242,00 200,00 42,00 60,00 363,00 300,00 63,00 40,00 2,00 40,00 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty L L L C oečý spotřebitel VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daň z přidaé hodoty L F L B L C oečý spotřebitel oloža L L L C V Fatura od dodavatele 0,00 2,00 200,00 potřeba materiálu 0,00 2,00 200,00 DH a vstupu 0,00 0,00 0,00 V sobí álady 60,00 60,00 60,00 Fatura odběrateli 2,00 200,00 363,00 V ržby 00,00 200,00 300,00 DH a výstupu 2,00 0,00 63,00 Výslede hospodařeí 40,00 9,00 40,00 V dvod DH 2,00 0,00 63,00 Čistý peěží to 40,00 9,00 40,00 L B 2,00 00,00 2,00 60,00 242,00 200,00 42,00 40,00 2,00 40,00 oloža L F L B L C V Fatura od dodavatele 0,00 00,00 242,00 potřeba materiálu 0,00 00,00 200,00 DH a vstupu 0,00 0,00 42,00 V sobí álady 60,00 60,00 60,00 Fatura odběrateli 00,00 242,00 363,00 V ržby 00,00 200,00 300,00 DH a výstupu 0,00 42,00 63,00 Výslede hospodařeí 40,00 40,00 40,00 V dvod DH 0,00 42,00 2,00 Čistý peěží to 40,00 40,00 40,00 L 0,00 0,00 0,00 60,00 2,00 00,00 2,00 40,00 2,00 40,00 6

7 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ Daňová úspora peěží částa, o íž se síží daňová poviost v důsledu vziu události, terá zaládá áro a sížeí záladu daě ebo a uplatěí slev a dai ebo vede jié sutečosti mající za áslede sížeí daňové poviosti oloža I. II. Změa Výosy 400,00 400,00 álady 200,00 220,00 20,00 Zálad daě 200,00 80,00 20,00 Daň 38,00 34,20 3,80 Čistý zis 62,00 45,80 6,20 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ. při tvorbě apitálové strutury zdaěí odměy pro posytovatele apitálu - 5% srážová daň (omaditista, společí s. r. o., acioář, čle družstva, majitel dluhopisu) - součást příjmů v daňovém přizáí (společí v. o. s., omplemetář, věřitel) existece daňové úspory z vyplaceých odmě existece daňové úspory z áladů vyaložeých a zvýšeí apitálu -u záladího apitálu - -u cizího apitálu - DÚ ZD Dz DÚ levadz VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 2. při ivestičím rozhodováí daňové odpisy - rovoměrá metoda -zrychleá metoda existece daňové úspory ze zůstatové cey při vyřazeí majetu z užíváí existece daňové úspory z titulu posytutí vládího příslibu tzv. ivestičí pobídy VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 3. a persoálí politiu oli % čistého výdaje zaměstavatele čií čistý příjem pracovía? oloža Mzda ,00 ojisté a sociálí zabezpečeí 300,00 6,5 % ojisté a zdravotí pojištěí 900,00 4,5 % Záloha a daň 950,00 Čistý příjem pracovía Č 5 850,00 ( , ,09) č Záloha 0,5 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 3. a persoálí politiu oli % čistého výdaje zaměstavatele čií čistý příjem pracovía? oloža Mzda ,00 ojisté a sociálí zabezpečeí 5 000,00 25,0 % ojisté a zdravotí pojištěí 800,00 9,0 % sobí álad ,00 Daňová úspora 5 092,00 9,0 % Čistý výdaj zaměstavatele ČVZ 2 708,00 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 3. a persoálí politiu peěží plěí vůči pracovíům - př. áhrady cestovích výdajů, za opotřebeí vlastího ářadí,... epeěží plěí vůči pracovíům - hodota používaých osobích ochraých pracovích pomůce, slevy a dai z titulu zaměstáváí pracovíů se zdravotím postižeím - př č za aždého pracovía se zdravotím postižeím Č ,0% ČVZ

8 VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 4. při volbě práví formy podiáí zdaěí podílu a zisu -5% srážová daň (omaditista, společí s. r. o., acioář, čle družstva) - součást příjmů v daňovém přizáí (společí v. o. s., omplemetář) alterativy podílu a zisu -mzda - srytá forma -dar - eávratá a bezúročá půjča - prodej produtů společíům za zvýhoděou ceu 8 odst. 3 Daňový řád č. 280/2009 b.: právce daě vychází ze sutečého obsahu právího jedáí ebo jié sutečosti rozhodé pro správu daí. VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 5. při řízeí rizia odpočitatelost daňové ztráty od ZD -ejdéle v 5 ásledujících zdaňovacích obdobích existece daňové úspory z áladů a opatřeí vedoucí e sížeí rizia VLIV ZDĚÍ FIČÍ RZHDVÁÍ 6. při posytováí bezúplatých plěí účely - a vědu, výzum, ulturu, vzděláváí, šolství,... - sociálí, zdravoticé, eologicé, humaitárí,... maximálí výše úhré hodoty darů odečitatelé od ZD -u : 0 % ze ZD a mi. hodota bezúplatého plěí č -u F: 5 % ze ZD(při mi. úhré hodotě plěí 000 č ebo 2 % ze ZD) CŇVÁÍ FIČÍH MJU Fiačí trh podstata - istituce určeá pro realizaci a zprostředováí prodeje a oupě domácího a zahraičího rátodobého i dlouhodobého apitálu typy -peěží - fiačí apitál závazové povahy se splatostí do rou - apitálový - fiačí apitál majetové povahy - fiačí apitál závazové povahy se splatostí ad ro - devizový trh -trh drahých ovů CŇVÁÍ FIČÍH MJU Dluhopis ceý papír, s ímž je spojeo právo majitele (věřitele) a splaceí dlužé částy a a vypláceí výosu z této částy, a poviost emiteta (dlužía) toto právo uspoojit agl. bod podle způsobu staoveí výosu - dluhopis s pevou úroovou sazbou -dluhopis s pohyblivou úroovou sazbou -dluhopis s podílem a zisu VH 00 mil. č Ú 2 % VH >00 mil. č Ú 8 % - dluhopis s prémií - dluhopis eúročeý JHD 000 č, CD 920 č výos JHD CD 80 č - dluhopis s ombiovaým výosem CŇVÁÍ FIČÍH MJU Dluhopis ceý papír, s ímž je spojeo právo majitele (věřitele) a splaceí dlužé částy a a vypláceí výosu z této částy, a poviost emiteta (dlužía) toto právo uspoojit agl. bod podle způsobu spláceí -dluhopis s jedorázovým splaceím e staoveému termíu splatosti - dluhopis s procetuálím spláceím - dluhopis s auitím spláceím -dluhopis s epravidelým ebo jiým spláceím 8

9 CŇVÁÍ FIČÍH MJU Dluhopis ceý papír, s ímž je spojeo právo majitele (věřitele) a splaceí dlužé částy a a vypláceí výosu z této částy, a poviost emiteta (dlužía) toto právo uspoojit agl. bod zvláští druhy - vyměitelý dluhopis - priorití dluhopis - podřízeý dluhopis - idexový dluhopis CŇVÁÍ FIČÍH MJU oučasá hodota dluhopisu současá hodota příjmů z dluhopisu součet současé hodoty spláte a současé hodoty úroových plateb JHD ( ) ( i) HD Ú DzÚ ( i) i Rozhodovací ritérium HD> CD oupit (resp. prodat) dluhopis HD CD stejě výhodé oupit i eoupit, prodat i eprodat dluhopis HD< CD upovat (resp. prodat) dluhopis CŇVÁÍ FIČÍH MJU Výos e di splatosti taová zvažovaá úroová míra, při íž se HDrová CD ( ) ( ) ( VD) CD JHD VD Ú DzÚ VD Rozhodovací ritérium VD> ZÚM oupit (resp. prodat) dluhopis VD ZÚM stejě výhodé oupit i eoupit, prodat i eprodat dluhopis VD< ZÚM upovat (resp. prodat) dluhopis římý výpočet CD <JHD VD> ÚM ( -DzÚ) CD JHD VD ÚM ( -DzÚ) CD >JHD VD< ÚM ( -DzÚ) CŇVÁÍ FIČÍH MJU Rizio při ivestováí do dluhopisů spojeé s emitetem spojeé se zehodoceím příjmů z dluhopisu ve vztahu ostatím příjmům CŇVÁÍ FIČÍH MJU cie majetový ceý papír, s ímž jsou spojea práva jeho majitele jao acioáře podílet se podle záoa o obchodích orporacích a staov a.s. a jejím řízeí, a zisu a a lividačím zůstatu agl. share, stoc meová priorití - hlasovací právo -předostí právo -buď a podílu a zisu - ebo a lividačím zůstatu -aebo a obojím CŇVÁÍ FIČÍH MJU oučasá hodota meové acie současá hodota příjmů z meové acie součet současé hodoty dividedových plateb a současé hodoty příjmu z prodeje acie Div C H ( ) ( ) 0 i i Rozhodovací ritérium H> C 0 oupit (resp. prodat) acii H C 0 stejě výhodé oupit i eoupit, prodat i eprodat acii H< C 0 upovat (resp. prodat) acii 9

10 CŇVÁÍ FIČÍH MJU Celový aciový výos taová zvažovaá úroová míra, při íž se Hrová C 0 Div C C0 ( ) ( ) 0 CV CV za předpoladu, že Div C Div C C0 ( CV) ( CV) CV C 0 ( CV) Div C C C 0 C0 CV Div C 0 CV Div C C0 Div C C0 CV C 0 CŇVÁÍ FIČÍH MJU Celový aciový výos taová zvažovaá úroová míra, při íž se Hrová C 0 Div C C0 ( ) ( ) 0 CV CV Div C C0 CV C 0 Rozhodovací ritérium CV> ZÚM oupit (resp. prodat) acii CV ZÚM stejě výhodé oupit i eoupit, prodat i eprodat acii CV< ZÚM upovat (resp. prodat) acii CŇVÁÍ FIČÍH MJU Rozhodováí o ivesticích do acií techicá aalýza - zaměřuje se a odhaleí aciového tredu -bere v úvahu: -dosavadí vývoj trží cey acie - výše objemu obchodovaých acií fudametálí aalýza -zaměřuje se a zjištěí, zda acie je a trhu podhodoceá ebo adhodoceá -bere v úvahu: -oceěí vitří hodoty acie (H,CV) - poměrová fiačí aalýza - vztah podiu progóze odvětví a eoomiy psychologicá aalýza - zaměřuje se a rozbor chováí ivestičí veřejosti - bere v úvahu: - existeci ceových bubli, atd. CŇVÁÍ FIČÍH MJU rice-earigs ratio poměr trží cey acie a výsledu hospodařeí a acii C VH přístupy iterpretaci z hledisa adhodoceí jedé acie vůči druhé acii C C > VH VH CŇVÁÍ FIČÍH MJU rice-earigs ratio poměr trží cey acie a výsledu hospodařeí a acii C VH přístupy iterpretaci z hledisa času - eměá budoucí očeáváí - změa budoucích očeáváí C C < 0 < VH0 VH VH VH C C VH 2 > VH > VH VH2 VH < VH0 VH 2 > VH C C > VH0 VH C C < VH VH2 CŇVÁÍ FIČÍH MJU rice-earigs ratio poměr trží cey acie a výsledu hospodařeí a acii C VH přístupy iterpretaci z hledisa rizia C C > VHJ VHR 0

11 CŇVÁÍ FIČÍH MJU Dividedový výos divided yield poměr dividedy a acii a trží cey acie DIV/ DY C CŇVÁÍ FIČÍH MJU Rizio při ivestováí do acií spojeé s emitetem spojeé se zehodoceím příjmů z acie ve vztahu ostatím příjmům Fiačí aalýza proces vyšetřováí a vyvozováí závěrů z výsledů fiačího hospodařeí miulých ebo budoucích období určité osoby včetě zjišťováí jeho slabých a silých stráe, testováí jedotlivých fiačích parametrů a ověřováí jejich sutečé vypovídací schoposti ostup práce fiačího aalytia staoveí účelu fiačí aalýzy a provedeí výběru vyšetřovaé osoby příprava vstupích dat záladí vyšetřeí specificé vyšetřeí staoveí diagózy fiačího zdraví a ávrh léčebého procesu Způsob vyhodoceí fiačích uazatelů časová báze prostorová báze prostý aritmeticý průměr Ri 4,6 vážeý aritmeticý průměr V i Výi Ri 4,66 Vý i Σ mediá 4 5 Mediá 4,5 2 modus odi ( ;2> (2;4> (4;6> (6;8> (8; ) 4 3 R i (%) Výi Vý i ΣVý Výi Ri ΣVý 9,00 20,00 0,2,08 B 8,00 00,00 0,0 0,80 C 6,00 90,00 0,09 0,54 D 6,00 0,00 0, 0,66 5,00 70,00 0,07 0,35 F 4,00 50,00 0,5 0,60 G 4,00 50,00 0,05 0,20 H 3,00 80,00 0,08 0,24 I 3,00 30,00 0,3 0,39 J 2,00 00,00 0,0 0,20 oučet 46,00 000,00,00 4,66 Způsob vyhodoceí fiačích uazatelů časová báze prostorová báze báze fiačího pláu báze expertích zušeostí alýza retability poměr dosažeého výsledu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita úhrého vložeého apitálu v čisté podiové podobě VH Rúv ÚV přílad VH Rat tiva VH VH BB ÚV ( bil. ) ÚV( bil. ) BB LZBB Rúv ( bil. ) < Rúv( bil. ) BB Rúv Rúv BB

12 alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita úhrého vložeého apitálu v čisté podiové podobě VH 3.2. Rúv ÚV3.2. ročí Rúv VH 3.2. ( ÚV.. ÚV3.2. )/ 2 VH3.2. měsíčí Rúv ( ÚV.. ÚV3.. ÚV28.2. ÚV ÚV3.2. )3 / deí,... alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita úhrého vložeého apitálu v čisté podiové podobě VH Rúv ÚV v hrubé podiové podobě VHpD Rúv D ÚV v čisté obecé podobě VH Ú ( Dz) Rúv ÚV v hrubé obecé podobě VHpD Ú BI Rúv D ÚV ÚV arigs Before Iterests ad axes alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita dlouhodobého apitálu v čisté podiové podobě VH Rd D v hrubé obecé podobě VHpD Ú Rd D D alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita vlastího apitálu VH 0 Rv 0 000% V teze: ladá hodota Rv je vždy lepší ež záporá hodota Rv Záladí apitál apitálové fody Fody ze zisu Vlastí apitál Výslede hospodařeí miulých let Výslede hospodařeí alýza retability poměr dosažeého výosu společosti vyaložeému apitálu a dosažeí tohoto výosu Retabilita vlastího apitálu VH Rv V teze: ladá hodota Rv je vždy lepší ež záporá hodota Rv teze: hodota retability trží hodotyvlastího apitálu podiu musí být větší ež hodota výosové úroové míry dosahovaé z dlouhodobých státích dluhopisů, aby pro ivestora bylo vůbec ještě zajímavé ivestovat do jeho acií Uazatel Výslede hospodařeí V v účetí hodotě očet acií V a acii Hodota Uazatel Hodota č Retabilita účetí hodoty V 0,5 % č rží cea acie 50 č s V v trží hodotě č č Retabilita trží hodoty V 00,0 % alýza retability poměr dosažeého ,0007 2, ( 80 ( 4 ) 0, 000 ) 00 výosu společosti vyaložeému 00 apitálu a 2 0, dosažeí tohoto výosu řílad I. II. III. Rúv Rúv 0 abs.zm. rel.zm. 4% 2% 4 2 2%b 4 ( 0) 24%b ( 0) ,7% 4% 0% 240% 0,008% 0,00% 0,008 0,00 0,007% b 0,008 0, ,00 700% 2

13 yramidálí rozlad áladová větev VH ÚV H apitálová větev yramidálí rozlad VH ÚV á Vý VH Vý Vý ÚV 365 / ÚV Vý/ 365 VH Vý Vý ÚV Vý lužby Vý s Vý st Vý dp Vý DM Vý/ 365 Zásoby Vý/ 365 ohledávy Vý/ 365 ČR Vý/ 365 FM Vý/ 365 yramidálí rozlad Rúv VH 0 VH VH 0 VH VH 0 VH VH 0 VH 2 Rúv 00 alýza áladovosti áladová větev á Vý VH Vý VH ÚV Vý ÚV 5 Rvý 0 30 Rúv 00 0,5 0,3 0,5 Rúv 0,3 0,3 0,09 0 Rúv 0,3 0,4 0,2 30 oúv ,24 0,03 0,27 2 Rvý oúv 00 Vý >Var zvýšit výrobu Vý Var stop výrobě Vý <Var stop výrobě Vý lužby Vý s Vý st Vý dp Vý s F / Vý F alýza obratovosti ativ a pasiv počet obráte ativ či pasiv za určité období V V V/ 365 za ro, ebo za de 365 doba obratu ativ či pasiv v časových jedotách 365 v letech, V V ebo ve dech V/ 365 alýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastí výroby edoočeá výroba olotovary vlastí výroby Výroby Zvířata doba obratu materiálu ve dech Materiál Dmat potřeba materiálu/365 Vliv metody oceňováí FIF (first-i-first-out) LIF (last-i-first-out) CM (average-cost-method) FIF LIF Dmat Mat/V 3

14 alýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastí výroby edoočeá výroba olotovary vlastí výroby Výroby Zvířata doba obratu zboží ve dech Zboží Dzb rodaé zboží/365 alýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastí výroby edoočeá výroba olotovary vlastí výroby Výroby Zvířata doba obratu zásob vlastí výroby ve dech Zásoby vlastí výroby Dzvv ržby z prodejevýrobůa služeb/365 alýza obratovosti zásob ZÁBY Materiál Zboží Zásoby vlastí výroby edoočeá výroba olotovary vlastí výroby Výroby Zvířata doba obratu zásob ve dech Zásoby Dzás álady/365 Zásoby Dzás Výosy/365 alýza obratovosti pohledáve doba obratu pohledáve z obchodích vztahů ve dech ohledávyz obchodíchvztahů Dpov ržby/ 365 teze: čím ižší hodota Dpov, tím lépe teze: hodota Dpov má odpovídat průměré době splatosti pohledáve uváděých a faturách alýza obratovosti pohledáve doba obratu pohledáve z obchodích vztahů ve dech ohledávyz obchodíchvztahů Dpov ržby/ 365 doba obratu závazů z obchodích vztahů ve dech Závazy Dzov obchodí deficit D Dpov Dzov z obchodíchvztahů ržby/365 vliv obchodího deficitu a peěží toy 0 VH dpisy ( oh oh0) ( Záv Záv0) alýza obratovosti pohledáve vliv obchodího deficitu a zis obchodía. obchodí áup: 00, latba: do 30 dů rodej: 00, latba: do 5 dů 2. obchodí áup: 00, latba: do 5 dů rodej: 00, latba: do 30 dů 3. obchodí áup: 00, latba: do 5 dů rodej: 0, latba: do 30 dů 4

15 alýza lividity lividita schopost podiu přeměit svůj majete a prostředy, teré lze použít úhradě závazů solvetost dlouhodobější dostupost peěz pro uspoojeí fiačích závazů v termíech splatosti (. defiice) schopost podiu uhradit e staoveému datu ve staoveé podobě a a staoveém místě všechy své splaté závazy (2. defiice) alýza lividity tiva asiva Dlouhodobá ativa 300 Dlouhodobá pasiva 50 rátodobá ativa 300 rátodobá pasiva 450 Celem 600 Celem 600 Dlouhodobá ativa majete s dobou využitelosti ad ro e di vziu účetího případu (resp. e di sestaveí rozvahy v případě pohledáve) rátodobá ativa majete s dobou využitelosti do rou e di vziu účetího případu (resp. e di sestaveí rozvahy v případě pohledáve) r zuz DM DHM DFM Zás Dpoh poh FM ČR alýza lividity alýza lividity tiva asiva Dlouhodobá ativa 300 Dlouhodobá pasiva 50 rátodobá ativa 300 rátodobá pasiva 450 Celem 600 Celem 600 Dlouhodobá pasiva vlastí apitál a závazy s dobou splatosti ad ro e di sestaveí rozvahy rátodobá pasiva závazy s dobou splatosti do rou e di sestaveí rozvahy r V Rez DZáv Záv DBÚ BÚ FV ČR tiva asiva Dlouhodobá ativa 300 Dlouhodobá pasiva 50 rátodobá ativa 300 rátodobá pasiva 450 Celem 600 Celem 600 Běžá lividita (celová lividita, obecá lividita, lividita 3. stupě) r BL r BL výosy rizio BL výosy rizio trategie Hodota BL ozervativí ad 2,5 růměrá mezi,5 a 2,5 gresiví pod,5 Fitiví hodota hodota s r eupraveými o elividí majete Reálá hodota hodota s r upraveými o elividí majete alýza lividity rátodobá ativa rátodobá pasiva alýza lividity ohotová lividita (rychlá lividita, yselý test, lividita 2. stupě, běžá lividita) rátodobá ativa Výosy / 365 Zásoby Výosy / 365 / rát. pohledávy Výosy / 365 rátodobá pasiva Výosy / 365 rát. fi. majete Výosy / 365 r Zás po FM L r r L výosy rizio L výosy rizio trategie Hodota L ozervativí ad,5 růměrá mezi a,5 gresiví pod utečá Žádoucí Dzás Dpo Dfm Dp Dzás Dpo Dfm BL F,8 Dp 50 Dzásž Dpož Dfm BLR,4 Dp 50 5

16 alýza lividity amžitá lividita r Zás po FM L r r eěží lividita r Zás po C el r r alýza lividity racoví apitál r r BL a BL Výchozí stav r 0 r 5 BL 2 5 Změa oučasý stav alýza lividity racoví apitál stra ampeliša 0,00 0,0 Výosy 00,00 0,0 / Výosy 0,,0,0 Výosy / tiva 0,5,0 0,5,0 tiva 200,00 20,0 / tiva 0,05 0,5 výosy rizio výosy rizio trategie Hodota / ozervativí ad 0,3 růměrá mezi 0, a 0,3 gresiví pod 0, alýza zadlužeosti Uazatele měřící celovou výši zadlužeosti Věřitelsé rizio C VR ÚV Fiačí páa ÚV F V odíl cizího apitálu vlastímu apitálu C C /V V rytí cizího apitálu ÚV C C oeficiet samofiacováí V F ÚV odíl vlastího apitálu cizímu apitálu V V /C C alýza zadlužeosti Uazatele měřící celovou výši zadlužeosti Věřitelsé rizio C VR ÚV C 0 ÚV 00 VR, I. II. ptimálí zadlužeost? alýza zadlužeosti Úroové rytí růměrá doba splatosti úvěru Uazatele měřící schopost splácet dluh VHpD Ú Ú Ú ÚC DÚ CF 6

17 redice fiačí tísě metoda sloužící odhadu, zda se podi achází či eachází ve fiačí tísi fiačí tíseň podi eí schope dostát daému termíu, v daé podobě a a daém místě všem svým splatým závazům (relativí platebí eschopost) hodota jeho závazů převyšuje hodotu jeho ativ (absolutí platebí eschopost) modely jedorozměré alezeí řady jedotlivých uazatelů, jež se vyhodocují samostatě a jejichž výpočet sám o sobě postačuje v rozlišeí mezi podiy prosperujícími a podiy ve fiačí tísi (Beaverův model) vícerozměré hodota uazatele, terý se sládá z více uazatelů, jimž jsou pro účely výpočtu přiřazováy určité váhy (ltmaův model) redice fiačí tísě ltmaův model Zeta,200 x x,400 x2 3,300 x3 0,600 x4 0, 999 Zeta Z sóre, x pracoví apitál / ativa, x 2 zadržeý zis / ativa, x 3 výslede hospodařeí před úroy a zdaěím / ativa, x 4 trží apitalizace / cizí apitál, x 5 tržby / ativa. Zeta<, 8 barot,8 Zeta 2, 99 šedá zóa 2,99<Zeta prosperita 5 RÁDBÝ FIČÍ MGM rátodobý fiačí maagemet fiačí maagemet, v jehož rámci se přijímají fiačí rozhodutí s důsledy a dobu do rou ruhy řízeí. Řízeí lividity a pracovího apitálu 2. Řízeí rátodobých ativ a jejich jedotlivých slože 3. Řízeí rátodobých pasiv a jejich jedotlivých slože 4. rátodobé fiačí pláováí RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí zásob. alýza obratovosti zásob 2. alýza vality materiálu a zboží od dodavatelů 3. Volba způsobu fiacováí zásob 4. Regulace stavu zásob 5. Regulace strutury zásob 6. ceňováí zásob 7. Hledáí rezerv v řízeí zásob Řízeí zásob ptimalizačí metoda(pro materiál) cíl miimalizovat pořizovací a sladovací álady mat Qdod Celové sladovací álady C poř sl Q 2 dod Celové pořizovací álady předpolady ulový počátečí a oečý stav materiálu lieárí spotřeba materiálu aždá dodáva ásleduje vždy přesě v tom oamžiu, dy je spotřebováa dodáva předcházející Q dod RÁDBÝ FIČÍ MGM Q dod 2 RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí zásob ptimalizačí metoda(pro materiál) cíl miimalizovat pořizovací a sladovací álady mat Qdod C poř sl Qdod 2 optimálí dodáva Q dod poř 2 maximálí potřeba materiálu Matmax Matpoj Q průměrá potřeba materiálu Q Matpp Matpoj 2 sl mat miimálí potřeba materiálu Mat mi Matpoj 7

18 RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů. alýza obratovosti peěžích prostředů 2. Regulace stavu peěžích prostředů (modely) 3. Regulace strutury peěžích prostředů RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů cíl miimalizace áladů spojeých se zísáváím peěžích prostředů a jejich držeím a účtu a v hotovosti trasačí álady spojeé s áupem či prodejem poladičích pouáze álady ušlé příležitosti v podobě disotí míry z poladičích pouáze předpolad podi drží současě eúročeé peěží prostředy a lividí ativum esoucí úro RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) Horí limit áup poladičích pouáze Horí limit áup poladičích pouáze Bod ávratu Dolí limit rodej poladičích pouáze Bod ávratu Dolí limit rodej poladičích pouáze čas ricip při dosažeí horího limitu, budeme aupovat poladičí pouázy, a to až do dosažeí bodu ávratu při dosažeí dolího limitu, budeme prodávat poladičí pouázy, a to až do dosažeí bodu ávratu. ro subjetiví staoveí dolího limitu ředpolady trasace lze usutečit dyoli doba trasace je zaedbatelá čas RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) Horí limit áup poladičích pouáze Horí limit áup poladičích pouáze Bod ávratu Dolí limit rodej poladičích pouáze Bod ávratu Dolí limit rodej poladičích pouáze 2. ro výpočet rozpětí mezi horím a dolím limitem RHDL HL DL σ 4 DDM 2 D čas ředpolady trasačí álady jsou fixí peěží toy jsou ahodilé 3. ro výpočet horího limitu HL DL RHDL čas 8

19 Řízeí peěžích prostředů Modely řízeí peěžích prostředů (Millerův a rrův model) Horí limit Bod ávratu Dolí limit RÁDBÝ FIČÍ MGM 4. ro výpočet bodu ávratu RHDL B DL 3 Využitelost? áup poladičích pouáze rodej poladičích pouáze čas RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve. alýza obratovosti pohledáve 2. alýza fiačí důvěryhodosti lietů 3. Zajištěí pohledáve 4. Volba obchodích podmíe 5. Volba způsobu fiacováí pohledáve 6. Regulace stavu pohledáve 7. Regulace strutury pohledáve 8. Vymáháí pohledáve 9. Účetí a daňové vypořádáí pohledáve po lhůtě splatosti RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - platba jiým zbožím RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - platba v hotovosti dběratel zboží zboží Dodavatel dběratel zboží č Dodavatel RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - platba baovím převodem dběratel č Baa odběratele zboží č Dodavatel č Baa dodavatele RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - směa dlužý ceý papír abstratí závaze ároy oprávěých majitelů směy ejsou vázáy a příčiu vziu tohoto závazu jestliže dluží se cítí ezavázá zaplaceí směy absolutí ámity (esplěí formálích áležitostí) relativí ámity (esplěí obsahových áležitostí) druhy směy směa vlastí bezpodmíečý písemý závaze výstavce uhradit v určitý de určitou částu oprávěému majiteli směy směa cizí bezpodmíečý písemý příaz výstavce směečíu zaplatit v určitý de určitou částu oprávěému majiteli směy směečí se této poviosti zavazuje je tehdy, poud směu aceptoval 9

20 RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - směa RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - směa (baoví acept) dběratel zboží M Dodavatel zboží M Dodavatel B dběratel zboží M Dodavatel M č M č Ž č L č Baa odběratele M č Baa dodavatele Baa přijetí bezpodmíečého příazu aceptatem zaplatit za směu písemá doloža ("přijato", "zaplatím", "aceptuji") a podpis aceptata poviost aceptata (hlavího dlužía): proplatit v de splatosti celou směečou částu, poud se výslově ezaváže je určité dílčí části RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - směa (baoví aval) dběratel zboží M Dodavatel RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - doumetárí areditiv závaze bay příazce posytout a žádost svého lieta a jeho účet určité plěí oprávěé osobě, poud oprávěý splí do určité doby staoveé podmíy, a příazce se zavazuje zaplatit bace úplatu Ž v L č L č Baa přijetí bezpodmíečé záruy avalisty za směečý (šeový) závaze avaláta písemá doloža ("jao ruojmí", "per aval"), oz. avaláta a podpis avalisty závaze avalisty (solidárího dlužía) je stejý jao osoba, za terou se zaručil, poud se výslově ezavázal je určité dílčí části RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - doumetárí areditiv dběratel Ž Baa odběratele 0 mil. č 3 mil. č do č zboží do do č Dodavatel do č Baa dodavatele RÁDBÝ FIČÍ MGM Řízeí pohledáve latebí istrumety - doumetárí areditiv podle odvolatelosti: odvolatelý: může být dyoli odvolá baou plátce eodvolatelý: lze změit ebo zrušit pouze se souhlasem všech zúčastěých stra podle zajištěí částy areditivu ze stray bay příazce: rytý je zajiště již v oamžiu svého otevřeí apř. zabloováím částy areditivu a účtu příazce posytutím úvěru a částu areditivu protizáruou boití bay zástaví smlouvou erytý eí zajiště baou podle postaveí bay příjemce (dodavatele): areditiv epotvrzeý (avizovaý) baa příjemce odpovídá je za správost avíza a přebíraých doumetů areditiv potvrzeý baa příjemce se připojuje závazu za splěí areditivu a spolu s baou plátce ručí za teto závaze společě a erozdílě 20

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FINNCÍ DNIKU FINNC DNIKU podklady ke kurzům 1F201 1F211 1F212 1F214 Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik vyplatit

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

- 1 - Ekonomicko-matematické metody II Rozhodování a rozhodovací modely

- 1 - Ekonomicko-matematické metody II Rozhodování a rozhodovací modely Ekoomicko-matematické metody II Rozhodováí a ozhodovací modely Vybaé aplikace - Řízeí a všech jeho úovích - Zemědělství - Hazadí hy - Běžá každodeí ozhodutí Poblém k zamyšleí - Lze systematicky bohatout

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti

DLUHOPISY. Třídění z hlediska doby splatnosti DLUHOISY - dlouhodobý obchodovatelý ceý papír - má staoveou dobu splatost - vyadřue závaze emteta oblgace (dlužía) vůč matel oblgace (věřtel) Tříděí z hledsa doby splatost - rátodobé : splatost do 1 rou

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Leonhard EULER. F. KOUTNÝ, Zlín (15. 04. 1707 18. 09. 1783)

Leonhard EULER. F. KOUTNÝ, Zlín (15. 04. 1707 18. 09. 1783) Leohad EULER F. KOUTNÝ, Zlí (5. 4. 77 8. 9. 78) (asi 756) Kompilace sestaveá z liteáích pameů a webových stáe o životě a díle jedoho z ejvýzamějších matematiů všech dob. Histoicé téma Euleova života je

Více