Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Šklní vzdělávací prgram S Kateřinku letem světem Vydal: Základní škla a Mateřská škla Kateřinice, kres Vsetín, Vypracval: klektiv pedaggických pracvníků Účinnst: d d Č. J.: 84/2016 1

2 Obsah ŠVP: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika škly 1. Velikst tříd, charakter budv a klí škly, splupráce MŠ s partnery, krátce z histrie. 2. Vize a pslání naší škly III. Pdmínky vzdělávání Stávající stav / + - /, záměry 1. Věcné pdmínky 2. Živtspráva 3. Psychsciální pdmínky 4. Organizace 5. Řízení škly 6. Persnální a pedaggické zajištění 7. Spluúčast rdičů IV. Organizace vzdělávání V. Charakteristika vzdělávacíh prgramu Cíle, klíčvé kmpetence, vize, filzfie VI. Vzdělávací bsah Infrmace k realizaci vzdělávací nabídky frmu integrvaných blků 2

3 (tematických celků, prgramů, prjektů), návaznst integrvaných blků v rámci škly a jedntlivých tříd, realizace dílčích prgramů, pznatky k přípravě třídních vzdělávacích prgramů. VII. Evaluační systém 3

4 I. Identifikační údaje Adresa škly: Základní škla a Mateřská škla Kateřinice, kres Vsetín Kateřinice MŠ je sučástí základní škly, je příspěvkvu rganizací d r Telefn: IČ: Webvé stránky: Zřizvatel: Obec Kateřinice Ředitel škly: Mgr. Šárka Muchvá Veducí pracvník MŠ: Kristýna Fuskvá Budva : Kulturní dům č. p. 242 Vybavení : Standartní Pčet pedag. prac. : 4 Pčet prv. prac. Pčet tříd : 1 uklízečka : 2- celdenní Prvz zahájen : Věk dětí Zaměstnavatel : 3-7 let : ZŠ a MŠ Kateřinice, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Kuchyň a ŠJ je sučástí ZŠ a MŠ 4

5 1. Činnst MŠ je vymezena šklským záknem č. 561/2004Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn). Předšklní vzdělávání pdpruje zdravý tělesný, psychický a sciální vývj dítěte, vytváří ptimální pdmínky pr individuální rzvj sbnsti. Uspkjvání ptřeb dítěte prbíhá ve splupráci rdiny a MŠ. Cíle předšklníh vzdělávání jsu v suladu s 33 šklskéh zákna. Prváděcím předpisem je vyhláška č. 14/2005 Sb., předšklním vzděláváním s účinnstí dnem Tat vyhláška upravuje: - pdmínky prvzu a rganizace MŠ - pčty dětí ve škle a ve třídách - rganizace prvzu - přerušení, neb mezení prvzu - stravvání dětí - péče zdraví a bezpečnst dětí - úplatu a vzdělávání v MŠ 2. Ve věci správníh řízení pdle zákna č. 500/2004Sb. (správní řád) ve znění pzdějších předpisů, je právněnu úřední sbu ředitelka MŠ. II. Obecná charakteristika škly 1. Charakteristika škly Naše mateřská škla je umístěna uprstřed vesnice v pěkném malebném prstředí valašské krajiny, která MŠ bklpuje ze všech stran. Také z th důvdu jsme zvlili zaměření škly s prvky eklgické výchvy a zdravéh živtníh stylu. MŠ se nachází v budvě kulturníh dmu v 1. patře, ve splečné budvě se nachází i becní úřad. V přízemí je umístěna šatna pr kuchařky, skladvací prstry, knihvna, btníky pr děti. V patře se nachází dvě ddělení (s třídu, hernu a hygienickým zázemím, výdejnu jídel), skladvací prstry, šatna učitelek, kancelář, kuchyň. Rvněž byla zreknstruvána šklní zahrada. Tvří ji řada průlezek, skluzavek, dmeček, altán, pískviště, hupačky. Terén je členitý se vzrstlými strmy. MŠ byla tevřena 14. prsince Pr tehdejší velký pčet dětí byla zahájena přístavba s úmyslem tevřít druhé ddělení. K tevření však nikdy nedšl. Dne 6. listpadu 1984 se MŠ přestěhvala d nvých přistavěných prstr. Ve staré části zůstala stálá lžnice a třída na cvičení. Učitelky třídu využívaly při řízených činnstech, kdy mladší děti s druhu učitelku pracvaly samstatně. Naše škla zůstala p celá léta jedntřídní. Od 1. září 2002 se stala sučástí ZŠ. Od je mateřská škla dvjtřídní, kdy byla stará část MŠ zreknstruvána. 5

6 S kým splupracujeme: Hlavními partnery v rámci splupráce jsu záknní zástupci dítěte jsme si vědmi, jak velmi záleží na jejich spluúčasti v rámci vzdělávání dětí. Snažíme se t, aby nebyli puze v rli psluchačů a příjemců rad, ale aby byli splurganizátry a aktivními účastníky akcí škly, případně pmhli škle materiálně neb finančně, knzultvali se šklu výchvné neb vzdělávací prblémy dětí. Záknný zástupce má být ve škle partnerem, který má práv vstupvat d vzdělávacíh prcesu s pdněty, připmínkami a návrhy, s pchvalu i kriticku pznámku. Nejdůležitější předpklad dbré splupráce je vzájemná kmunikace. Splupracujeme se ZŠ, OÚ Kateřinice, se splky SPK, Kačenka, s důchdci, hasiči, myslivci. 2. Pslání a vize naší škly Pkud chceme vychvávat děti, aby byly spkjené, plné radsti a phdy, vnímavé ke svému klí a svým blízkým musíme jim takvé pdmínky připravit. Pslání naší MŠ: -tvřit mateřsku šklu, kde je phda, kde se dítě cítí dbře, umí se radvat, kde panuje důvěra, kde dítě není přetěžván, kde je dstatek zážitků a mžnstí k jeh seberealizaci ve všech blastech -tvřit prstředí, kde dítě najde přátelské a přirzené prstředí, kde se může rzvíjet p všech stránkách -tvřit šklu, která je tevřená rdičvské veřejnsti a úzce s nimi splupracuje -pdprvat všestranný, tělesný a duševní rzvj dítěte, rzvíjet jeh individualitu, přirzeně rzvíjet jeh sbnst v klektivu vrstevníků -pskytvat pdněty ke zvyšvání vzdělávací úrvně, pečvat jazykvý prjev, pdprvat ke zdravému živtnímu stylu -snažit se, aby si uměl vážit pravdvých hdnt v lidském živtě III. Pdmínky vzdělávání 1. Věcné pdmínky Stávající stav ( +klady - nedstatky) - dvybavit třídy nábytkem - výměna zastaralých lůžkvin - nákup židlí pr pedaggický persnál 6

7 - dkupení příbrů - dřešit centra, vhdné uspřádání třídy (ddělení Mtýlci) + nvě vybudvaná zahrada + dstatek metdickéh materiálu 2. Živtspráva Stávající stav ( + - ) - 2x týdně samstatná příprava svačinek - většina dětí nemá z dmva návyk jíst zeleninu v pdbě přílhy neb salátu - častý zvyk dětí nedhadnut prci jídla, kteru si beru na talíř + pitný režim +každdenní pbyt venku Je nám známa pdmínka v rámci daných psychsmatických pdmínek, že dnucvání dětí ke spánku je nepřípustné. Zárveň jsme si vědmí, že každé dítě ptřebuje zejména p bědě krátký dpčinek alespň 30 minut. I nadále se zaměříme na rganizaci dpledních činnstí tak, abychm dali příležitst k dpčinku p bědě dětem, které pravidelně usínají a pr statní připravili vhdný prgram. Pžadavek nepřípustnsti nucení dětí d jídla je samzřejmý, dětem zeleninu a vce nabízíme k chutnávání na táccích k chutnávání. Snažíme se je mtivvat k tmu, aby si vždy vzali puze tlik jídla, klik sami snědí. V prstrách MŠ a šklní zahrady ddržujeme zákaz kuření, na tent zákaz upzrňuje statní návštěvníky MŠ vývěska. 3. Psychsciální pdmínky Stávající stav (+ -) + prevence šikany + vstřícný a laskavý přístup k dítěti + činnsti v rámci kmunitníh kruhu +prstředí MŠ pr rdiče tvůrčí plné jistty a przumění 7

8 -zvládání rganizace u dpledníh stlvání - přehdntit nezdravé sutěživé hry V letšním šklním rce se zaměříme na dburávání rganizvání dětí, které je mnhdy zbytečné, nevede k samstatnsti rganizace u svačiny. Při dpledním stlvání jde průběžnu svačinu děti se bsluhují samy, mají dstatečný časvý prstr. Při vzdělávání je upřednstňván pedaggický styl s nabídku, který pčítá s aktivní spluúčastí a samstatným rzhdváním dítěte, zárveň by měl mít pcit sunáležitsti se skupinu dětí ve třídě, navzájem si pmáhat, splupracvat, kmunikvat. Je dsti nárčné připravit řízenu činnst (ve smíšené třídě) tak, aby v ní byl dstatek kperativní činnsti jak vhdný prstředek prjevení vzájemné splupráce při řešení různých situací a úklů. T znamená vše dpředu připravit námět, činnst, nabídku, kde si prmyslíme svůj vzdělávací záměr. 4. Organizace Stávající stav ( + - ) + dstatečně velké prstry v ddělení Berušek umžňují variabilní využití + využití tělcvičny v ZŠ + zelená učebna na šklní zahradě - malé prstry v ddělení Mtýlků (šatna, herna- která služí i jak lžnice) -malé úlžné prstry na pmůcky -výměna zastaraléh nábytku Nejsu překračvány stanvené limity dětí ve třídě, spjvání tříd je maximálně v bdbí prázdnin. Naše škla prvzuje dvě smíšené třídy. V ddělení Berušek jsu nejstarší děti, děti s dlženu šklní dcházku a dle ptřeby i tří a čtyř leté děti. V ddělení Mtýlků jsu děti d tří až čtyř let. Preferujeme, aby děti měly dstatečný prstr ke hře, ale také kutek k ddechu. K vytváření prstředí třídy a herny přizveme děti. 5. Řízení MŠ Stávající stav (+ -) + kvalitní pedaggický sbr, kvalitní bsazení pracvníky včetně šklní kuchyně + zavedení mimšklních aktivit (učitelky MŠ) 8

9 + webvé stránky a facebk -pracvní vytíženst ředitelky škly, zvláště v rámci pedaggickéh prcesu (chybí čas na hspitace) -pravidelné pedaggické chvilky např. 1x týdně( rganizace, akce ) -zlepšit hru na klavír Z. Hruškvá, Mgr. O. Genzervá Pedaggický sbr pracuje jak tým a zve ke splupráci záknné zástupce dětí. Je zde vytvářen vzduší vzájemné důvěry a tlerance, je pdprvána spluúčast všech zaměstnanců na chdu škly, rzhdvání zásadních tázkách výchvy a vzdělávání. Při hdncení neb evaluaci nejde jen t chválit, prtže je třeba respektvat známé hesl, že nikd není dknalý, chyby a přiznané nedstatky nás mhu psunut dál. Prt nabádáme k tmu, nebát se pzitivní kritiky. 6. Persnální a pedaggické zajištění Stávající stav ( + -) +chta zaměstnanců MŠ + kvalifikvanst pedaggickéh sbru a zaměstnanců ŠJ včetně účetní škly Organizace a směny pedaggů jsu upraveny v přehledu rzvržení pracvní dby, ředitelka se snaží pdprvat prfesinalizaci pracvníh týmu, sleduje růst prfesních kmpetencí všech pedaggů, vytváří pdmínky pr další systematické vzdělávání. 7. Spluúčast záknných zástupců Stávající stav ( + - ) + rdiče se zapjují d akcí škly +snaha dbře a efektivně splupracvat s rdiči -zavedení knzultačních chvilek pr rdiče p pracvní dbě Rdiče se na celkvém chdu vzdělávání pdílejí, vytváří atmsféru vzájemné důvěry a tevřensti. Pedaggvé infrmují záknné zástupce dětí jejich rzvji, využívají k tmu třídní schůzky, diskuze, nefrmální rzhvry. Pedaggvé chrání sukrmí rdiny a zachvávají diskrétnst ve svěřených záležitstech. 9

10 IV. Organizace vzdělávání 1. Přijímání dítěte - Upřesnění pdmínek pr přijetí dítěte d MŠ Děti jsu přijímány zpravidla p dvršení třetíh rku na základě písemné žádsti( 34 ds.2 zákn č. 561/2004 Sb., šklský zákn). Pr přijetí dítěte k předšklnímu vzdělávání je nutné: a) žádst přijetí k předšklnímu vzdělávání dítěte s ptvrzením d lékaře řádném čkvání b) evidenční list pdepsaný záknným zástupcem c) známení rdičů- pvěření k vyzvedávání dítěte (předá při nástupu dítěte) d) přihláška ke stravvání e) suhlas rdičů zveřejňvání ftgrafii na místním infkanálu -Rzhdnutí ředitelky MŠ přijetí k předšklnímu vzdělávání Na základě žádsti záknnéh zástupce vydává ředitelka škly d 30 dnů Rzhdnutí přijetí k předšklnímu vzdělávání. V suladu se záknem č. 500/2004 Sb., správní řád a záknem 561/2004 Sb., šklský zákn. -Kritéria pr přijetí dítěte k předšklnímu vzdělávání a) děti v psledním rce před zahájením šklní dcházky a děti s dkladem šklní dcházky b) bydliště dítěte v Kateřinicích c) věk dítěte: děti d 4 let, děti d 3 let d) surzenec dítěte, který se vzdělává daný šklní rk v MŠ 2. Obsazení tříd Naplněnst tříd je v suladu s vyhlášku MŠMT č. 14/2005 Sb., předšklní vzdělávání ve znění pzdějších předpisů. Naše zařízení prvzuje dvě třídy, rzdělení bývá zpravidla pdle věku. Třídy mhu být naplněny na nejvyšší pčet dětí. U dětí je mžný adaptační režim p dhdě s rdiči. 3. Prvz mateřské škly Prvz je zajištěn d 6.00 d hdin. Pkud si rdič dítě p hd nevyzvedne, pedagg kntaktuje záknné zástupce dítěte. V případě neúspěch bude pedagg kntaktvat městsku plicii, 10

11 ta zajistí dvz pedagga s dítětem d místa bydliště záknných zástupců či pvěřených sb. Puze v případě, že se nepdaří dítě předat nikmu z pvěřených sb, bude plicie kntaktvat zaměstnance OSPOD, který si dítě převezme. 4. Organizace dne- pravidla denníh řádu Denní prgram je stanven prvzním řádem škly a zárveň je sučástí šklníh řádu. Naším záměrem je vést děti k získání pcitu bezpečí a jistty, aby mhly prjevit svu identitu a zárveň splupracvaly a respektvaly statní. Režim dne viz, Šklní řád. 5. Hra a učení Využití hry Využíváme dvě frmy hry: spntánní hra- kdy se dítě učí i individuálním tempu, dle zájmu, zkuší, hledá, kmunikuje s statními. cílená (řízená) hra- dítěti připravíme pdmínky, aby patřičné zkušensti získával způsbem vlnéh výběru nabídky, prjevval se samstatně neb napak jak aktivní člen skupiny. Příprava na živt K tmu, aby dítě uspěl na základním stupni, neptřebuje jen určité pznatky a dvednsti, ale především důvěru ve své schpnsti. Jde překnání strachu z nvéh prstředí a vedení dítěte k prjevení sebejistty a samstatnsti při plnění úklů. Frmy práce Skupinvá práce učení v rámci skupiny s mžnstí vzájemné splupráce. Párvé učení ve skupině- splupráce ve skupině. Individuální práce Řízené a situační pržitkvé učení-důsledně se zaměříme na využívání vznikajících situací, které uplatníme při seznamvání dětí s běžnými živtními situacemi. Didaktické hry- hry s pravidly, vyžadující průběžné řízení Spntánní činnsti dětí, zájmvé aktivity 11

12 Opakvací chvilky Řízené činnsti v rámci celé skupiny četba, vyprávění, cvičení. V. Charakteristika vzdělávacíh prgramu ŠVP zaměřujeme na pznávání vztahů a suvislstí, které spjujeme s pznáním světa. Tím chápeme pznávání přírdy, přírdní jevy a děje, ale také svět lidí a pznávání vzájemných vztahů, chvání a jednání, bjevvání mravních hdnt. Při výchvné práci se řídíme dle kurikula Jar, Lét, Pdzim, Zima, Barevných kamínků, jdeme směrem zdravé výživy a eklgické výchvy se zaměřením na plytechnicku výchvu. Náš záměr bhacujeme prvky zdravéh způsbu živta. Snažíme se, aby děti měly dstatek phybu na čerstvém vzduchu. REALIZACE A PROSTŘEDKY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Základní mezilidské vztahy úzce navazují na psilvání zdravéh živtníh stylu. Je důležité učit děti d útléh věku, že zdraví není samzřejmst, že je nutné si h chránit a různými frmami h psilvat. Nutn využít jak tělesné stránky tak rzumvé. Pdpru zdraví praktikují během celéh pbytu v MŠ pedaggické pracvnice. Kuchařky zajišťují zdravu výživu, kteru půsbíme též na rdiče. Prvzní pracvnice pečuje čisttu prstředí, bezinfekčnst a bezprašnst. Zaměřujeme se také na častější lgpedické chvilky, vzhledem k přibývajícím vadami řeči. Cílem primární lgpedické prevence je věnvat zvýšenu pzrnst a péči dětem s narušenu kmunikační schpnstí a tím předcházet nesprávnému vývji řeči a dkladu šklní dcházky z důvdu špatné řečvé úrvně dětí. Frmu hry se zaměřit na blasti úzce suvisející s rzvjem řečvých schpnstí. Dbát na rzvj kmunikačních dvednstí, mtrických schpnstí mluvidel, správnu výslvnst, zrakvé a sluchvé vnímání, grafmtriku a rzumvé schpnsti. Vytvřit pdmínky pr správný a přirzený vývj řeči. Lgpedicku prevenci jsme začlenili, jak sučást ŠVP. Lgpedická prevence prbíhá frmu lgpedických chvilek, jejichž cílem je individuální činnst s každým žákem, artikulační a dechvá cvičení, náprava jedntlivých hlásek. Sučástí lgpedické prevence je pradenství, knzultace s rdiči a následné prcvičvání hlásek s dětmi dma. Bude prbíhat v MŠ 1x týdně s vybranými, především předšklními dětmi, které vede Mgr. Šárka Muchvá. Obsah lgpedické prevence pčáteční depistáž- seznam dětí a přehled výslvnsti přípravná artikulační cvičení dechvá cvičení rzvj fnematickéh sluchu fixace mluvidel ve slvech fixace mluvidel před lgpedickým zrcadlem při navzvání hlásek rzvj slvní zásby při tvření jednduchých vět 12

13 Materiály se kterými pracujeme: brázky lgpedické zrcadl pexes Šimnvy pracvní listy (lgpedická cvičení I. a II) Pr hbité jazýčky, pr bystré hlavičky R, L, C, S, Z, Č, Š, Ž knížky brčka, míčky, flétna materiály vlastní výrby Rzvj dítěte v těcht blastech Rzšíření slvní zásby Ovládání dechu Zlepšení vyjadřvacích schpnsti Przumění řeči Ovládání krdinace ruky a ka Zvládání jemné i hrubé mtriky Zásady lgpedické prevence Upřednstňvat hry a cvičení pr rzvj řeči, které jsu pr dítě zábavu, a ne drilem, respektvat přitm zásadu častěji a kratší dbu". Vést dítě k uvědmvání si síly, tempa a rytmu řeči za pmci dechvých, artikulačních a fnematických her. Čast s dítětem zpívat, říkat říkanky, hrát hry zaměřené na rytmické cítění, phyb, relaxaci. Prefervat rzvj bsahvé stránky řeči (przumění, vyjadřvání) před správnu výslvnstí. Rzvíjet neverbální kmunikaci, mimiku, gesta, phyby těla dítěte jak pdpru drzumívání a przumění. Napdbvat s ním různé zvuky z běžnéh živta. Zdknalvat krdinaci hrubé a jemné mtriky dítěte, stejnu pzrnst věnvat i rganizaci phybů artikulačních rgánů pravidelným zařazváním různých artikulačních cvičení a her. Prcvičvat artikulaci jedntlivých hlásek v takvých slvech, větách a říkankách, které jsu pr dítě zajímavé, bsahvě srzumitelné a smysluplné. Čast s dítětem říkat básničky s pakující se hlásku, kteru nesprávně vyslvuje, sučasně znázrňvat bsah básničky phyby těla. Správnu výslvnst rzvíjet pmcí rzmanitých her a činnstí, které sučasně zdknalují pznání dítěte a jeh phybvé, umělecké, sciální dvednsti neb citvu slžku sbnsti Uskutečňvat rzvíjení řeči pstupně d úrvně, na které se dítě aktuálně nachází, v suladu s celstním přístupem k sbnsti. Pskytvat dítěti časté příležitsti ke splečným hrám a činnstem s statními dětmi, aby získal zkušensti s bustranně ptřebným a prspěšným przuměním a splupráce. 13

14 Cílem MŠ zapjit rdiče d lgpedické prevence - přítmnst rdiče při práci lgpedky pravidelné lgpedické chvilky během dne gymnastika mluvidel zařazení lgpedických phádek před spaním Naším cílem je, aby si děti rzuměly a dkázaly navzájem kmunikvat, vyjadřvat své myšlenky a przuměly pkynům jiné sby. " Lgped pradí, předvede, prcvičí, usměrní a pmůže, zbytek je záležitst rdičů!" ŠVP nám umžňuje pracvat samstatně, tvřivě, můžeme uplatňvat své nvé nápady a tvřivst. Dítěti umžňuje vnímat svět v jeh přirzených suvislstech, získávat reálný phled na svět. Název škly si zvlili sami rdiče, vychází z názvu bce Kateřinice a pdle th jsme pjmenvali ŠVP. Jar, lét, pdzim, zima t je celý rk. Stejně lets, jak lni, tak i napřesrk. S Kateřinku kamarádku, bjedeme svět, a nežli se nadějeme, zas jsme dma zpět. Záměr ŠVP : Rzvj sbnsti dítěte se vztahem k statním lidem, k rdině, světu, k člvěku, k jeh práci, k přírdě, ke svému zdraví, atd., ale také vztahem k sbě i k druhým v suladu s lidskými hdntamisvbda, rvnst všech lidí, cit se slabšími, hleduplnst, základy pr zdravý živt, význam živtníh prstředí pr člvěka. ŠVP klade důraz: -na tvřivst pedagga -na hru neb jiné zajímavé činnsti dětí -na aktivity dítěte-bjevvání světa, zvídavsti, pržitkvé učení -spjení vzdělávacích témat se živtem, učením nápdby v praktickém živtě -na pržitky dětí -na denní nabídce metd a frem činnstí dětí -hledat a bjevvat nvé vzdělávací cesty předšklníh vzdělávání 14

15 -splupráce s rdinu- důvěra mezi rdiči, dětmi, šklu, phdvá atmsféra - na realizvání evaluačních analýz bsahu denní nabídky dětem - na evaluační analýze směrem k dítěti-vzdělávací pkrky, rzvj dítěte Rámcvé cíle: - rzvíjení dítěte, jeh učení a pznání - svjení základních hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst - získání sbní samstatnsti a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí Klíčvé kmpetence: Předpkládá se, že pr děti předšklníh věku mhu být dsažitelné klíčvé kmpetence v následující úrvni: 1. Kmpetence k učení -sustředěně pzruje, zkumá, všímá si suvislstí, experimentuje a užívá při tm jednduchých pjmů, znaků, symblů -získanu zkušenst uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení -má elementární pznatky světě lidí, kultury, přírdy i techniky, který dítě bklpuje, jeh rzmanitstech a prměnách. Orientuje se v řádu a dění v prstředí ve kterém žije -klade tázky a hledá na ně dpvědi, aktivně si všímá, c se klem něh děje, chce przumět věcem, jevům a dějům, které klem sebe vidí, pznává, že se může mnhému naučit, raduje se z th, c sam dkázal a zvládl -učí se nejen spntánně, ale i vědmě, vyvine úsilí, sustředí se na činnst a záměrně si zapamatuje, při zadané práci zaknčí, c zapčal, dvede psuzvat dle instrukcí a pkynů, je schpn dbrat se k výsledkům -dhaduje své síly, učí se hdntit svje sbní pkrky i ceňvat pkrky druhých -pkud se mu dstává cenění, učí se s chutí 15

16 2. Kmpetence k řešení prblémů -všímá si dění i prblémů v bezprstředním klí -řeší prblémy, na které stačí. Známé situace se snaží řešit samstatně, nárčnější s pmcí dspěléh -prblémy řeší na základě bezprstřední zkušensti, zkuší, experimentuje, vymýšlí nvá řešení prblémů a situací -zpřesňuje si pčetní představy, užívá matematických pjmů, vnímá matematické suvislsti -rzlišuje řešení, která jsu funkční a která funkční nejsu, dkáže mezi nimi vlit -chápe, že vyhýbat se řešení prblémů nevede k cíli, ale že jejich řešení je napak výhdu a svu aktivitu může situaci vlivnit -nebjí se chybvat 3. Kmunikativní kmpetence -vládá řeč, hvří ve větách, samstatně vyjadřuje své myšlenky, tázky, vede dialg -dkáže se vyjadřvat a sdělvat své pržitky, pcity, nálady různými prstředky/řeč, zpěv -dmluvá se gesty i slvy, -v běžné situaci kmunikuje bez zábran, chápe, že je t výhdu -vládá dvednsti předcházející čtení a psaní -rzšiřuje si slvní zásbu a aktivně ji pužívá -dvede využít infrmativní a kmunikativní prstředky, se kterými se běžně setkává/knížky, pčítač / -ví, že lidé se drzumívají i jinými jazyky, je mžn se jich učit 4. Sciální a persnální kmpetence -samstatně rzhduje svých činnstech, umí si vytvřit svůj názr a vyjádřit jej -uvědmuje si, že za sebe i svůj názr zdpvídá, nese důsledky 16

17 -dětským způsbem prjevuje citlivst, hleduplnst k druhým, pmc slabším, vnímá nespravedlnst, agresivitu. -ve skupině se dkáže prsadit, ale i pdřídit, je schpné respektvat druhé -napdbuje mdely prsciálníh chvání, které nachází ve svém klí -při setkání s cizími lidmi se chvá bezřetně, nevhdné chvání umí dmítnut -chápe, že nespravedlnst, ubližvání, pnižvání a násilí se nevyplácí a že vzniklé knflikty je lépe řešit dhdu, dvede se bránit násilí jinéh dítěte -splupdílí se na splečných rzhdnutích, ddržuje dhdnutá pravidla a přizpůsbí se jim 5. Činnsti a bčanské kmpetence -svje hry a činnsti se učí plánvat, rganizvat, řídit a vyhdncvat -dkáže rzpznat svje silné a slabé stránky -chápe, že se může tm, c udělá rzhdvat svbdně, ale že za t zdpvídá -má smysl pr pvinnst ve hře, práci i učení -zajímá se druhé i t c se klem něh děje -spluvytváří pravidla splečnéh sužití mezi vrstevníky -uvědmuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektvat -ví, že není jedn v jakém prstředí žije, uvědmuje si, že svým chváním se na něm pdílí a může je vlivnit -dbá na sbní zdraví a bezpečí svije i druhých -chápe, že zájem t c se klem něj děje je přínsem a že napak lhstejnst, phdlnst mají nepříznivé důsledky VI: Vzdělávací bsah Vzdělávací nabídku máme uspřádanu d integrvaných blků, ve které se vzdělávací blasti z RVP PV prlínají, prpjují a vlivňují. S IB pracujeme v pdbě: 17

18 a) tematických celků vycházejí zejména z kruhu pznatků b) prjektů- hlavním záměrem je získání nvých zkušenstí, které si můžeme zkušet a věřvat v praktických situacích. c) prgramů vycházejí z činnsti určitéh druhu, v naší MŠ jak zájmvé aktivity K jedntlivým integrvaným blkům uvedeme nejen výčet tematických celků neb prjektů, ale i tzv. zamyšlení nad cíli zvlenéh integrvanéh blku, aby byl patrné, k čemu mají části tematických celků směřvat, c se v nich budeme snažit v rámci průběžnéh plnění jedntlivých kmpetencí, nebli způsbilstí, ke kterým má dzrát vývj sbnsti dítěte. Nabízený výčet IB je tematicky závazný pr všechny třídy, ale výčet tematických celků je puze dpručený, pedagg má mžnst s dětmi tent název změnit a vše si přizpůsbvat dané situaci. Délka tematických celků není určena, vycházejí ze zájmů a individuálních ptřeb třídy. Vzdělávací blasti dle RVP PV Oblasti vzdělávání jsu činně prpjeny, vzájemně se vlivňují a vytvářejí jeden celek. Čím úplnější a dknalejší bude prpjení všech blastí vzdělávání, tím bude vzdělávání přirzenější, účinnější a hdntnější RVP bsahuje pvinný bsah pěti interakčních blastí, které reflektují vývj dítěte, jeh přirzený živt, zrání i učení. Dílčí vzdělávací cíle: DÍTĚ A JEHO TĚLO Stimulvat a pdprvat růst dítěte. Pdprvat fyzicku phdu, zlepšvat tělesnu zdatnst i phybvu a tělesnu kulturu, rzvíjet phybvé a manipulační dvednsti dětí, učit je sebebslužným dvednstem a vést je ke zdravým živtním pstjům. Rzvj a užívání všech smyslů a uvědmění si vlastníh těla. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Jazyk a řeč rzvj řečvých schpnstí a jazykvých dvednstí receptivních (vnímání, nasluchání, przumění) i prduktivních (výslvnsti, vytváření pjmů, mluvenéh prjevu, vyjadřvání), rzvj kmunikativních dvednstí, svjení si některých pznatků a dvednstí, které předcházejí čtení a psaní Pznávací schpnsti a funkce, představivst a fantazie, myšlenkvé perace- rzvj, zpřesňvání a kultivace smyslvéh vnímání, přechd d knkrétně názrnéh myšlení k myšlení slvně-lgickému, rzvj paměti a pzrnsti, přechd d bezděčných frem těcht funkcí k úmyslným, rzvj a kultivace představivsti a fantazie. Rzvj tvřivsti, psilvání přirzených pznávacích citů, 18

19 svjení si elementárních pznatků znakvých systémech a jejich funkci (abeceda, čísla), vytváření základů pr práci s infrmacemi. Sebepjetí, city, vůle-pznávání sama sebe, rzvj pzitivních citů ve vztahu k sbě, rzvj schpnsti sebevládání, rzvj schpnsti citvé vztahy vytvářet, rzvíjet je a city plně pržívat. Rzvj pznatků, schpnstí a dvednstí umžňující pcity, získané djmy a pržitky vyjádřit. Získání schpnstí záměrně řídit svje chvání a vlivňvání vlastní situace. DÍTĚ A TEN DRUHÝ Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dspělému, psilvat, kultivvat a bhacvat jejich vzájemnu kmunikaci a zajišťvat phdu těcht vztahů, seznamvat se s pravidly chvání ve vztahu k druhému, rzvj kperativních dvednstí, rzvj interaktivních a kmunikativních dvednstí verbálních i neverbálních, chrana sbníh sukrmí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dspělými DÍTĚ A SPOLEČNOST Uvést dítě d splečenství statních lidí, d živta v lidské splečnsti i d světa kultury a umění, pmci dítěti svjit si ptřebné dvednsti, návyky i pstje, přijmut základní všebecné, splečenské, mrální a estetické hdnty a pdílet se na utváření splečenské phdy, rzvj splečenskéh i estetickéh vkusu, vytváření pvědmí existenci statních kultur a nárdnstí. DÍTĚ A SVĚT Zalžit u dítěte elementární pvědmí klním světě a jeh dění, vlivu člvěka na živtní prstředí, pčínaje nejbližším klím a knče glbálními prblémy celsvětvéh dsahu, vytvřit základy pr tevřený a dpvědný pstj dítěte /člvěka/ k živtnímu prstředí. Seznamvat se s místem a prstředím, ve kterém dítě žije, pchpení, že změny způsbené lidsku činnstí mhu prstředí chránit a zlepšvat, ale také pškzvat a ničit, rzvj schpnstí přizpůsbvat se pdmínkám vnějšíh prstředí i jeh změnám Dpručení pr pedaggy, jak vytvářet TVP 1. vize-cíle(v návaznsti na ŠVP včetně specifik třídy) 2. příprava IB alespň měsíc dpředu 3. příprava tematických celků neb prjektů v rámci IB: -záměry: c chceme s dětmi plnit, k jakému cíli chceme s dětmi djít - činnsti: nabídka aktivit, kterými chceme realizvat záměr včetně zvlených rganizačních frem - zpětná vazba 19

20 Třídní vzdělávací prgram 20

21 Záměrem ŠVP PV je rzvíjení dítěte, jeh učení a pznání, svjvání hdnt, získání sbních pstjů k přírdě a vlastnímu zdraví. Naše mtt: ČAS POZNÁNÍ A ŠŤASTNÉHO DĚTSTVÍ 1. Čas babíh léta a nvých kamarádů - Mám, tát, jsem v mateřské škle - Všichni táhneme za jeden prvaz - Vůně jablíček a hrušek - Přišel pdzim - Šel zahradník d zahrady 2. Čas padání listí a puštění draků - Přírda kuzlí - Vlaštvičk leť -S Kaštánkem d přírdy -Malvané pčasí -Pečujeme své těl a zdraví -Přijel Martin na bílém kni 3. Čas mikulášský a vánčníh cinkání - Advent přichází - My se čerta nebjíme - Vánční cinkání 21

22 4. Čas sněhvých závějí a zimníh spánku - Jede zima, jede - Hurá na kpec (sáňkujeme, bbujeme) - Mráz čaruje - Hurá karneval - Dma a v mateřské škle - Kde mají lesní zvířátka dmv - Barvy klem nás - Budu šklákem 5. Čas sněženek a jarníh sluníčka - Přírda se prbuzí - Hdy, hdy dprvdy - Zvířátka se nardila - Maminčin úsměv - Týden země a vesmíru - Kateřinský mišmaš 6. Čas dětských úsměvů - Mějme se rádi - Jedeme na výlet - Máme svátek - Ahj lét, ahj prázdniny - Táhli jsme za jeden prvaz 7. Ozdravný prgram - Týden v přírdě zůstat zdravý bych si přál 22

23 Čas babíh léta a nvých kamarádů Záměr: adaptvat se v nvém klektivu, vytváření vztahů mezi dětmi, dítětem a dspělým, šklu a rdinu Cíl: směřuje více k sciální a citvé blasti -pznávání pravidel splečenskéh sužití -adaptace na nvé prstředí -vnímat a přijímat základní hdnty splečenství ve třídě -seznamvaní s pravidly sužití ve třídě -uplatňvat návyky v základních frmách splečenskéh chvání ve styku s dspělými i dětmi -zapjit a seznámit rdiče s připravvanými akcemi rdičů a dětí p celý rk, nabídnut pmc -umět zachytit skutečnsti ze svéh klí, vyjádřit slvně, neverbálně, výtvarně, phybvě -sledvat změny v přírdě, seznámit se s pčasím, přírdu -pznávat klí MŠ -c je na pdzimu dbré a c je špatné( znaky) učit děti chápat ptřebu a přirzenst střídání rčních bdbí Splečné a mimšklní akce: - Divadl Maringtka Jak šel Míša d šklky - Třídní schůzky - Infrmace zahájení kružků - Reprezentace bce v rámci evrpskéh kla sutěže "Vesnice rku". 23

24 Čas padání listí a puštění draků Záměr: rzšířit pznatky přírdě na základě citvých zážitků a nvých vjemů rzvíjet řečvé schpnsti a jazykvé dvednsti Cíl: směřuje úžeji k rzumvému rzvji, estetickému, pracvních dvednstí, péči zdraví -pznávání nvých zkušenstí přírdě a jejich prměn -v tématech přírdě a zdraví splečně diskutvat, vyprávět zážitky -graficky ztvárňvat pdzimní přírdu - překnávat přírdní překážky v lesním terénu -hru s přírdními materiály rzvíjet manuální schpnsti a jemnu mtriku, tvřivé myšlení -nabídnut dětem dstatečnu mžnst pr spntánní i řízený phyb každdenně -vést pstupně k péči své zdraví přiměřeným blékáním, hygienu Splečné a mimšklní akce: - Drakiáda - Lucerničkvý průvd - Zahájení kružků - Divadl Bublanina - Divadl Maringtka Lesní skřítci - Hallween v MŠ 24

25 Čas mikulášský a vánčníh cinkání Záměr: ve všech slžkách výchvně vzdělávací činnsti, připravit, uspřádat a příjemnu frmu s dětmi pržít tradice tht bdbí Cíl: na základě emtivních pržitků pdnítit rzvj estetickéh vnímání, rzvje tanečníh phybu, vnímat meldičnsti i významu hudební prdukce -pdílet se na mikulášské a vánční výzdbě výtvarným zbrazením a manuální tvrbu- rzvíjení estetickéh vkusu -vytvářet u dětí pvědmí ddržvání a ctění adventních, mikulášských a vánčních tradic -uvědmvat si citvu vazbu k rdinným příslušníkům a lidem klem nás Splečné akce: -vánční výzdba MŠ splečně s dětmi -pečení perníčků a lineckéh cukrví -besídka pr seniry -mikulášská nadílka s divadlem Maringtka -živý Betlém v pdání našich dětí -vánční tvření v KD -Adventní slavnst v MŠ -mikulášské představení A. Dudka splečně s rdiči 25

26 Čas sněhvých závějí a zimníh spánku Záměr: využít zimníh bdbí k rzvji phybvých dvednstí v každdenních činnstech, v phybvém kružku i splečných akcí s rdiči využít venkvníh zimníh prstředí neb tělcvičny. Cíl: pdprvat fyzicku phdu dětí, rzvíjet manipulační a phybvé dvednsti, upevňvat vztahy mezi šklu a rdinu D tělvýchvných chvilek pstupně zařazvat jógvé prvky upevňující zdraví a pdpru imunity. -v sezónních činnstech venku rzvíjet phyb technicky a bezpečnstně správně -přispívat k vytváření návyků ke zdravému živtnímu stylu -svjvat si dvednsti, které předcházejí psaní a čtení, vytvářet pzitivní vztah k učení -splečně s rdiči se připravvat a těšit na splečné akce, které připravíme a zrganizujeme Splečné akce: - návštěva předškláků v ZŠ -zimní lympiáda -divadl Maringtka -karneval v KD a v MŠ -stavění sněhuláků na šklní zahradě 26

27 Čas sněženek a jarníh sluníčka Záměr: przumět tmu, že změny v přírdě jsu přirzené, mění se přírda i svět lidí, vytvářet sunáležitst se splečnstí lidí a planetu Zemi Cíl: rzšířit pznatky prbuzející se přírdě, svátcích jara a živtě v přírdě -téma je zaměřené úžeji na Dítě a splečnst a Dítě a svět -vést děti k základům eklgie, chraně přírdě -pznávání a vytváření základních pstjů ke světu k živtu -vytváření splečných her ve třídě i venku, ddržvání pravidel hry -učit děti vztahu k přírdě, vnímat estetickéh půsbení jarní přírdy -zachycvat skutečnsti ze svéh klí, vyjadřvat své představy a zážitky pmcí různých výtvarných technik -uvědmvat si nebezpečí, se kterými se může dítě v klí setkat a umět se chránit Splečné akce: -prjektvý den: Den země -dpledne s myslivci -dpledne na ranči u Martínků -divadl Lenka -Kateřinský mišmaš -canisterapie -setkání s hasiči - splečné tvření v KD se ZŠ 27

28 Čas dětských úsměvů Záměr: užívání všech smyslů, svjení phybvých a praktických dvednstí přiměřených věku, rzvj kmunikativních dvednstí verbálních i neverbálních Cíl: sledvání plnění cílů RVP ve všech blastech, srvnávání individuálníh rzvje dítěte c se za daný rk naučil, získal, dkázal -uvědmvání si vlastníh těla, jeh funkce, mžnsti phybu -svjení si pznatků těle a péči něj, vytváření zdravých návyků -rzvj řečvých a jazykvých dvednstí -získání relativní citvé samstatnsti -ddržvání pravidel chvání ve vztahu k druhému -rzvj schpnsti žít ve splečenství statních lidí -rzvj úcty k živtu ve všech jeh frmách -svjení si elementárních pznatků klním prstředí, péče něj -pchpení skutečnsti, že každý má ve splečenství lidí svu rli, chvat se pdle th -przumět druhému v jeh nesnázích a prjevu radsti -kmunikvat mezi sebu, snažit se pchpení, vycházet si vstříc -seznamvat se s různými druhy kmunikace, prstředky mluvenéh i psanéh slva - mít pvědmí péči své těl, zdraví, čisttu Splečné a mimšklní akce: -splečné setkání dětí navštěvující kružky a jejich rdičů s prakticku ukázku - předplavecký výcvik splečně se ZŠ -slava svátku matek a Den dětí -šklní výlet 28

29 -edukační prgram zdraví s Mgr. I. Talandvu -slavnstní rzlučení s předškláky -cesta phádkvým lesem ve splupráci s SPK - cesta za pkladem smaženice -pékání špekáčků na šklní zahradě -návštěva cukrárny 29

30 VII. Evaluační systém Smyslem hdncení a evaluace je zlepšení kvality a způsbu naší práce. Evaluace je zpětná vazba tázky, jak se nám knkrétně daří plnit TVP a ŠVP. Přehled činnstí, které prbíhají: Na úrvni třídy: Každý pedagg hdntí v rámci TVP dle svéh systému evaluace, důležitu sučástí-sebereflexe. 1. Příklad, jak evaluvat integrvané blky: a) vyhdncvání měsíčníh blku, týdenních pdtémat, celkvá analýza 2x rčně b) vyhdncvání individuálníh rzvje dítěte c) c dpadl velmi dbře, děti tematický celek bavil, zaujal a byl přínsem v mnha směrech včetně blasti hdntnéh a pstjvéh cíle. d) c se pvedl a nepvedl pedaggům, neměl čekávaný efekt, pjmenvat příčiny případnéh neúspěchu e) výrazné individuální prjevy dětí pznámky, ftdkumentace f) úrveň splupráce s rdiči Na úrvni škly: ŠVP TVP (prvádíme dvakrát rčně) -v plvině šklníh rku v rámci pedaggické rady se zápisem -na knci šklníh rku písemně za jedntlivé třídy a následným rzbrem na pedaggické radě s přijatými závěry pr následující bdbí. Příklad tázek: -Jak je RVP PV v suladu se ŠVP? -C se líbí a nelíbí? -C by se měl změnit? -Jaká je úrveň splupráce s rdiči? -C by se měl zlepšit? 30

31 -Hdncení vývje dětí v jedntlivých blastech? -C se pdařil, a na c je třeba se zaměřit? 2. Hspitační činnst: -závěry z hspitací dle plánu na šklní rk 3. Kntrlní činnst prvzních zaměstnanců: -závěry z kntrlních činnstí u prvzních zaměstnanců se sledváním kvality práce pdle stanvaných kritérií. 4. Autevaluační dtazníky: (prváděn 1x rčně zpravidla na knci šklníh rku) -pr pedaggy -pr prvzní zaměstnance Cílem je frmu sebereflexe psudit úrveň vlastní práce a sciálníh klimatu škly. 5. Dtazník pr rdiče. (viz. přílha č. 1) 31

32 ŠVP: Je vytvřen v suladu s RVP RV a v suladu s becně platnými právními předpisy. Je veřejný dkument, přístupný pr veřejnst. Je přístupný na webvých stránkách škly a jedntlivých třídách MŠ. 32

33 DOTAZNIK PRO RODIČE MŠ - leden 2016 (při dpvědi an x ne zakružkujte Vaši dpvěď) 1. Jak hdntíte budvu MŠ (výzdba, vybavení, čistta apd.)? 2. Které činnsti má Vaše dítě nejraději? Dma.. V MŠ 3. Cítíte se dstatečně infrmváni, c se v MŠ dehrává (akce )? ANO NE 4. Jste spkjeni s kvalitu výchvné a vzdělávací práce učitelek? ANO NE. Jste spkjeni s přístupem učitelek? ANO NE. 5. Chcete nám něc zajímavéh neb důležitéh sdělit? C můžete škle nabídnut ve smyslu splupráce a pdpry škly? (např. pmc při úpravě šklní zahrady, zprstředkvání exkurze, besedy, splupráce při přádání akcí škly ) Máte zájem i příští rk angličtinu v MŠ? ANO NE 8. Příští rk výlet: dplední ZOO Lešná neb celdenní d neznáma 9. Jste spkjeni s naší šklní jídelnu, slžením jídelníčku pr děti? ANO NE 33

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE Základní škla a Mateřská škla Neplachvice, kres Opava, příspěvkvá rganizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Ržňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Charakteristika šklní družiny Šklní družina může mít až 5 ddělení s celkvu kapacitu 142 žáků. K prvzu

Více

III. Život mezi lidmi

III. Život mezi lidmi Pdmínky: - výsledná známka bude tvřena známku z písemek, ústníh zkušení, aktivity, prjektu či referátu, dmácích úklů, kmpetenční známky a sešitu - mu pvinnstí je si vést sešit, v případě, že chybím, si

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 11. 14. 4. 2017, Brn 32. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst DUBEN čt 20. 4. Vystupení dětí z 15h tělcvična škly LeGrand pá 21. 4. Měsíční slavnst pá ne 21.-23. 4. Přednáška

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a mateřská škla Ostrčilva 10, Ostrava Název prgramu: Kd si hraje, nezlbí. Obsah: Identifikační údaje základní škle Obecná charakteristika šklní družiny

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Mateřská škla Veselí, kres Pardubice Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mtt: Šklka plná šťastných dětí Vize MŠ Veselí: Veselé, hravé, zdravé a šťastné děti

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a mateřská škla Brn, Křídlvická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Kridl/966/2017 Vypracvala: Vydala: Radmila Mifkvá, veducí vychvatelka ŠD RNDr. Jarmila Bavlnkvá, ředitelka škly Na prvzní

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAMARÁDI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAMARÁDI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAMARÁDI Kamarád, kamarád, t je ten, kh mám rád. Pmůže mi, pradí, p tváři mě phladí. Všichni jsme tu kamarádi, a prt se máme rádi. č. j. 127/2017 platný

Více