Posloupnosti. n2 3n. lim. n4 + 2n. lim. n 1. n + n n. n! (n + 1)! n! lim. n ( 1)n! [1] lim. ln 2 n. lim. n n n sin n2 [0] lim. 2 n.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posloupnosti. n2 3n. lim. n4 + 2n. lim. n 1. n + n n. n! (n + 1)! n! lim. n ( 1)n! [1] lim. ln 2 n. lim. n n n sin n2 [0] lim. 2 n."

Transkript

1 SBÍRKA PŘÍKLAŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY III J. ANĚČEK, M. ZAHRANÍKOVÁ Symbolem jsou označeny obtížnější příklady. Posloupnosti Určete limitu posloupnosti n n + lim n n + 5n + lim n n n n4 + n lim n lim n ( n n ( n + n n lim n n! (n + )! n! n n lim (4 + + n lim n lim n ( ) n + ) lim n ( )n! lim n n n n n + ) (5 n ) 5 lim n n sin n n lim n n! (n + ) ) (n ) ( n + n + + n n ) ln n lim n n

2 ( lim ) n e n n lim n ( ) n+7 n + e n + 5 (n ) (n + ) lim n (n + ) 5 lim n ( ) n + n ( ) n+ + n+ Nalezněte limitu posloupnosti {a n }, jestliže n + n a n =, n + 4 n + n N Určete, zda-li existuje limita posloupnosti a n = (n + ) + n(n ), n N n lim n ( )n+ Pokud neexistuje, určete lim inf a lim sup posloupnosti. Řešení. limita neexistuje, lim inf =, lim sup = Určete, zda-li existuje limita posloupnosti lim n ( + ) n n n + sin nπ Pokud neexistuje, určete lim inf a lim sup posloupnosti. Řešení. limita neexistuje, lim inf =, lim sup =

3 Číselné řady Rozhodněte o konvergenci řad: n n + n n + konvergentní divergentní divergentní + n + n divergentní ( ) n n n= ln n n n n n ln n (n + ) (n + )! n= n n! divergentní divergentní konvergentní konvergentní konvergentní konvergentní a kn, k N, < a < konvergentní ( ) + n konvergentní n= + n e n n sin π n sin n konvergentní konvergentní divergentní

4 sin n n n sin n ( ) cos n n= (ln n) ln n ( ) n+ n n n + ( ) n+ n (n + )! n= konvergentní konvergentní divergentní konvergentní konvergentní divergentní n n konvergentní ln n n ( n ) + n + + n e n ( n ) n e n! konvergentní divergentní konvergentní konvergentní divergentní Vyšetřete konvergenci řady v závislosti na parametru p R. Řešení. konverguje pro p > ( ) n (n ) p ln + n n + n= 4

5 Vyšetřete konvergenci řady: + sin cos n n + sin cos tg n n n n n + n n + n n ( ( ) n arctg n + ) n konverguje konverguje konverguje n + n ( ) n + n konverguje - odmocn. kr. n ( n ) n n konverguje - odmocn. kr. n= Pro které parametry p R konverguje řada: e pn p (, ) pe pn n p n ( ) n sin ( n + n ) p, ) n p, n p p ( /, ) Rozhodněte o konvergenci řady a určete, kolik členů řady je nutno sečíst, aby chyba byla menší než dané ε: n(n + ), ε = n > n= n= n= ln n n, ε = n > n ln n, ε = n > e ln n n, ε = n > 77 + n, ε = n > 5

6 ( ) n n +, ε = n > 9 7n ( ) n n +, ε = n > 5 n n e n, ε = n > 4 Rozhodněte o konvergenci řady ( ) n ln( + n ) Nápověda: ln( + n ) ln n+ = (n + ) ln, pak podílovým a srovnávacím kr. Řešení: konverguje. Rozhodněte o konvergenci řady ( π ) Nápověda: sin n, tg π 4 n Rozhodněte o konvergenci řady ( 4 ( π ) tg sin n 4 n ) n, pak srovnávacím kr. Řešení: konverguje. ( Nápověda: + ) n < e. n Řešení: diverguje. e n ) n ( + n Určete Cauchyův součin řad Výsledek: k= a k k!, b j j!. j= (a + b) n. n! n= Určete Cauchyův součin řad Výsledek: kq k, k= ( ) j jq j. j= nq n. n= 6

7 Funkční řady Příklad. Určete obor konvergence následujících řad: n= ( x ) n n sin x (, ) sin x x (, ) n+ ( ) n x + x (, ) x ( ) n + x x ( ), x ( x ( n x sin x + ) n ( x ) 5, + 5 ( n x n x, ) x n n x (, ) n + n ) x (, ) n (n + ) n n n+ x n x, ) Příklad. okažte, že následující řady konvergují stejnoměrně na daném intervalu I: ( ) n, I =, ) x + n x n, I = b, b, < b < n= ( x ) n sin, I = π n+, π n= ( ) n, I = (, ) n + sin x sin nx n /, I = (, ) 7

8 okažte, že řada a n sin nx konverguje stejnoměrně na (, ) za předpokladu, že a n konverguje absolutně. okažte, že řada a n cos nx konverguje stejnoměrně na (, ) za předpokladu, že a n konverguje absolutně. Příklad. Určete obor konvergence a obor stejnoměrné konvergence řad: e nx Výsledek: konverguje na (, ), konverguje stejnoměrně na a, ), a > ln n x Výsledek: konverguje na ( e, e), konverguje stejnoměrně na a, b, e < a < b < e nx e nx Výsledek: konverguje na, ), konverguje stejnoměrně na a, ), a > Výsledek: konverguje stejnoměrně na (, ) Výsledek: konverguje stejnoměrně na (, ) x 4 + n x + n 4 x Výsledek: konverguje stejnoměrně na, ) Výsledek: konverguje stejnoměrně na, x e nx x n n(n + ) Výsledek: konverguje stejnoměrně na (, ) cos nx n 8

9 Příklad. Určete obor stejnoměrné konvergence řad: Výsledek: (, ) x x + n Výsledek: (, ) x arctg x + n e n x Výsledek: konverguje na (, ), konverguje stejnoměrně na a, ), a > Výsledek: (, ) sin nx n n Příklad. Určete poloměr konvergence řady (n )! n n x n ϱ = e n= x n n! ϱ = Příklad. Určete poloměr a obor konvergence řady Výsledek: ϱ =, obor konvergence, ) (x )n n Výsledek: ϱ =, obor konvergence, ) n + n xn Výsledek: ϱ = /, obor konvergence ( /, /) 4 n x n n= x n sin n 9

10 Výsledek: ϱ =, obor konvergence, ) Výsledek: ϱ =, obor konvergence ( 5, ) n= (x + )n n Výsledek: ϱ =, obor konvergence, ) (x )n n Příklad. Určete součet řady n= x n n Výsledek: + x + ln( x) x ln( x), x, ) 4 x (n + )x n Výsledek: +x ( x ), x (, ) Výsledek: x(+x) ( x), x (, ) n= n x n Příklad. Je dána řada n= x n n + (a) Určete obor konvergence řady. (b) Určete součet řady. Výsledek: (a), ) (b) x+ln( x) x Příklad. Je dána řada nx n (a) Určete obor konvergence řady. (b) Určete součet řady. Výsledek:

11 (a) (, ) (b) x ( x) Příklad. Rozviňte do Taylorovy řady o středu c = funkci f(x) = arctg x a určete obor konvergence této řady. Výsledek: f(x) = xn+ n= ( )n, x, n+ Příklad. Rozviňte do Taylorovy řady o středu c = funkci f(x) = ln(4 x ) a určete obor konvergence této řady. Výsledek: f(x) = ln x n, x (, ) n n Příklad. Rozviňte do Taylorovy řady o středu c = funkci f(x) = této řady. Výsledek: f(x) = n= ( + ( )n ) x n, x (, ) ( x)(+x) Příklad. Rozviňte do Taylorovy řady o středu c = funkci f(x) = této řady. Výsledek: f(x) = n= ( )n ( n+ )x n, x (, ) (+x)(+x) a určete obor konvergence a určete obor konvergence Příklad. Odvod te rozvoj funkce f(x) = ln( + x) v nekonečnou řadu na základě vztahu f (x) = Výsledek: ( )n+ xn, x (, n +x.

12 Fourierovy řady Příklad. Napište Fourierovu řadu funkce f(x) = { x x (,, x (,. Nakreslete standartizované periodické prodloužení a vyšetřete konvergenci této řady na R. Výsledek: / a = x dx = 4 a n = / b n = x cos(nπx) dx = / f(x) 8 + π cos nπ x sin nπx dx = nπ Příklad. Určete v intervalu π, π Fourierovu řadu funkce cos nπ n π = ( )n n π, n =,,... = ( )n+, n =,,... nπ ( ) n cos(nπx) + ( ) n+ sin(nπx) n nπ f(x) = x + x Nakreslete standartizované periodické prodloužení a vyšetřete konvergenci této řady na R. Výsledek: f(x) π 4 + ( ) n cos(nx) + ( )n+ sin(nx) n π n Příklad. Určete v intervalu, Fourierovu řadu funkce { x + x, ), f(x) = x x,. Nakreslete standartizované periodické prodloužení a vyšetřete konvergenci této řady na R. Výsledek: a n = pro n =,,,.... f(x) π n sin(nπx) Příklad. Určete v intervalu π, π Fourierovu řadu funkce { x π,, f(x) = x (, π.

13 Nakreslete standartizované periodické prodloužení a vyšetřete konvergenci této řady na R. Výsledek: a =, a n = pro n =,,... f(x) + π ( ) n sin(nx) = n + π n= sin(n + )x n + Příklad. Určete v intervalu π, π Fourierovu řadu funkce f(x) = x. Nakreslete standartizované periodické prodloužení a vyšetřete konvergenci této řady na R. Výsledek: b n = pro n =,,... f(x) π + π ( ) n n cos(nx) = π 4 π cos(n )x (n ) Příklad. Je dána funkce f(x) = x, x (,. Určete kosinovou Fourierovu řadu této funkce, nakreslete standartizované periodické prodloužení a vyšetřete konvergenci této řady na R. Výsledek: b n = pro n =,,... f(x) + π ( ) n n cos(nπx) = 4 π cos(n )πx (n )

14 vojné integrály Příklad. Zakreslete v kartézském souřadnicovém systému O; i, j množiny: ) A = {x, y R : x y, y, x }, ) A = {x, y R : x y, y }, ) A = {x, y R : y x, y x }, 4) A = {x, y R : x + y 4, y x, y }, 5) A = {x, y R : x + y 4x, x + y x }, 6) A = {x, y R : x y x, x y 5 x }, 7) A = {x, y R : x + y y, y x + }, 8) A = {x, y R : x + y y, x + y y + }, 9) A = {x, y R : x + y + 4x, x + y + 4x 4y + 4 }. Příklad. Zakreslete v kartézském souřadnicovém systému O; ohraničenou ) množinu A vymezenou křivkami: i, j kompaktní ( tj. uzavřenou a ) A : x =, x =, y = x, y = x, A = {x, y R : x, y x, y x }, ) A : y =, y =, x = y, x = y, A = {x, y R : y, x y, x y}, ) A : y = x, x = y + 4, A = {x, y R : y x 4, y x}, 4) A : y = x +, y = (x ), x =, y = x +, A = {x, y R : y x +, y (x ), x, y x + }, 5) A : x y =, x + y =, x + y + =, A = {x, y R : y x, y x, y x}, 6) A : y x =, y x =, x 4y + =, A není určena jednoznačně, existují čtyři různé kompaktní množiny vymezené danými křivkami: A = {x, y R : y x, y x, x 4y + }, A = {x, y R : y x, y x, x 4y + }, A = {x, y R : y x, y x, x 4y + }, A 4 = {x, y R : y x, y x, x 4y + }, 7) A : y = 4 x, y = x, x + 4y + =, A není určena jednoznačně, existují dvě různé kompaktní množiny vymezené danými křivkami: A = {x, y R : y 4 x, y x, x + 4y + }, A = {x, y R : y 4 x, y x, x + 4y + }. 4

15 Příklad. Zakreslete v kartézském souřadnicovém systému O; i, j množinu A a vyjádřete ji jako elementární obor. typu A = {x, y R ; a x b, g (x) y g (x)} nebo. typu A = {x, y R ; c y d, h (y) x h (y)}, event. vyjádřete A jako sjednocení elementárních oborů : ) A = {x, y R : x y, y x}, A = {x, y R : x, x y x } nebo A = {x, y R : y, y x y}, ) A = {x, y R : y x, y x}, A = {x, y R : x 4, x y x}, ) A = {x, y R : 9 (y + ) (x ), x y, x }, A = {x, y R : x 4, 9 (x ) y x }, 4) A = {x, y R : y x, y 8x, y x + }, A = {x, y R : x, x + y 8x} {x, y R : x, x y 8x}, 5) A = {x, y R : y x, (y + ) x}, A = {x, y R : x, x y x } nebo A = {x, y R : y, (y + ) x y }, 6) A = {x, y R : y x, y 4x, x y 4, y }, A = {x, y R : x, x 4 y x } {x, y R : x, x 4 y x}, 7) A = {x, y R : y x, y x, x y, }, A = {x, y R : x, x y x } {x, y R : x, x y x } {x, y R : x 4, x y x}, nebo A = {x, y R : y, y x y + } {x, y R : y, y x y + } {x, y R : y, y x y + }, 8) A = {x, y R : y 5 x, y x }, 5 A = {x, y R : x, x y x }, 9) A = {x, y R : sin x y + cos x, x π}, A = {x, y R : pi x π, sin x y + cos x}. ) A = {x, y R : y arctg x π 4, y π }, A = {x, y R : x, arctg x y π }, ) A = {x, y R : y arctg x, y π 4 x, y π}, 4 A = {x, y R : x, arctg x y π} nebo lépe A = {x, y 4 R : y π, 4y, x tg y} 4 π ) A = {x, y R : y x, y ln x, y }, A = {x, y R : x, x y } {x, y R : x e, ln x y } nebo lépe A = {x, y R : y, y x e y }, 5

16 ) A = {x, y R : x + y, y y + x + }, A = {x, y R : x, x y + 5 x} {x, y 4 R : x 5, 4 5 x y + 5 x} nebo lépe A = {x, y 4 4 R : y, y x y +y }. Příklad. Zakreslete v kartézském souřadnicovém systému O; i, j kompaktní množiny A vymezené křivkami a zapište je jako elementární obor. nebo. typu: ) A : y =, y = 8, y = x x x, y = 4x, A = {x, y R : x, y 4x} {x, y x R : x, y }, ) A : y = x, y = x, y = x, A = {x, y R : x, x y x} {x, y 8 R : x 8, x y x 8 }, ) A : y = x, y = x, y = x, A = {x, y R : x, x y x } {x, y R : x, x y x }. Příklad. Vypočtěte následující dvojnásobné integrály: π/ π/ π ( x + y ) dx dy, cos y cos ϕ x 4 dx dy, 4 5π 6 5 x π + y dy dx, x a x x r sin ϕ dr dϕ, x dy dx, y x ln y dy dx, e x dx dy, x y dy dx a π 6 6

17 Příklad. Vypočtěte integrály přes dvojrozměrný interval : dxdy, =, 4,, (x + y) e x+y dxdy, =,,, ln 5 4 (e ) ( e ) x π + y dxdy, =,,, xy dxdy =, a, b, 4 9 a b sin (x + y) dxdy, =, π π 4, π, x y cos ( xy ) dxdy, =, π,, π 6 xy cos(x + y) dxdy, = x y cos(xy ) dxdy, =, π, π, π, π,, π xy e xy dxdy, =,,, xye xy dxdy, = Příklad. Převed te dvojný integrál,,. (e e/ 4e /4 + 4e /8 ) f (x, y) dxdy na dvojnásobný, je-li dána kompaktní množina : ) Množina je vymezena trojúhelníkem s vrcholy A,, B,, C,, x f(x, y)dxdy = f(x, y)dydx, y ) Množina je vymezena rovnoběžníkem s vrcholy K,, L, 4, M, 7, N, 5, x+ 4 y/ 5 7 f(x, y)dydx = f(x, y)dxdy + f(x, y)dxdy + f(x, y)dxdy, x 4 5 ) Množina je ohraničená hyperbolou y x = a kružnicí x + y = 9, přičemž obsahuje bod O = (, ), y 7

18 f(x, y)dydx+ 9 x 9 x y f(x, y)dxdy+ 9 y 5 5 y +x f(x, y)dydx+ +x 5 5 f(x, y)dxdy+ 9 y 9 y 9 y y y f(x, y)dxdy+ f(x, y)dxdy, 4) Množina = {x, y R ; x + y a }, a a x a a y f(x, y)dydx = f(x, y)dxdy. a a x a a y 9 x f(x, y)dydx = 9 x 9 y f(x, y)dxdy+ 9 y Příklad. Vypočtěte následující integrály f(x, y) dxdy, je-li kompaktní rovinný obrazec vymezený danými křivkami: (x y) dxdy, : y =, y = x, x + y =, ( x + y ) dxdy, : y = x, y = x, x dxdy, : x = + sin y, x =, y =, y = π, x dxdy, : x =, y = x, xy =, y 4 π 9 4 cos (x + y) dxdy, : x =, y = π, y = x, xy dxdy, : y, (x ) + y =, 4 (x + y + ) dxdy, : x + y = 4, 4π (x ) y dxdy, : x =, y = x +, y =. 4 4 Příklad. Vypočtěte integrály { e x y dxdy, M = x, y R : x >, y >, y <, y > x }, e M M x y dxdy, M = { x, y R : x <, y > /x, y < 4x },

19 M x (y + sin(πy)) dxdy, M = { x, y R : x >, y >, y < x + }, M M x( y) dxdy, M = { x, y R : x + y <, y >, y < x }, M M xy dxdy, M = (x + y) dxdy, M = { x, y R : y > x, y < }, xy dxdy, M = { x, y R : x + y <, y > x + }, M {x, y R : y < ln x, y <, y >, < x < }, xy dxdy, M = { x, y R : y <, y > x }. π + π 48 4π ( e ) 8 4 Příklad. Vyjádřete dvojný integrál použitím vhodné transformace a následně vypočítejte pro zadanou funkci: ) 4 x x f(x, y)dydx, f(x, y) = x + y, u = x, v = y x, Návod: Užijte transformační rovnice: u = x, v = y x. ) f(x, y) dxdy, = {x, y R : x, x y x, y }, f(x, y) = (x y), ) 4) 5) 6) Návod: Užijte transformační rovnice: u = x + y, v = x y. f(x, y) dxdy, = {x, y R : x, x y x}, f(x, y) = (x y), Návod: Užijte transformační rovnice: u = x, v = x + y. f(x, y) dxdy, je kompaktní rovinný obrazec vymezený křivkami: xy =, xy =, y = x, y = x, pro x, y, f(x, y) =, Návod: Užijte transformační rovnice: u = xy, y = vx. f(x, y) dxdy, je kompaktní rovinný obrazec vymezený křivkami: y = x, y = x, xy =, xy =, zaved te proměnné u = xy, y = vx, f(x, y) =, Návod: Užijte transformační rovnice: u = xy, y = vx f(x, y) dxdy, je kompaktní rovinný obrazec vymezený křivkami: y = x, y = 8x, y = x, y = x, f(x, y) =, 8 Návod: Užijte transformační rovnice: x = uy, y = vx. 9

20 7) f(x, y) dxdy, množina je vymezena nerovnicí: x + y a, a, f(x, y) =. Návod: Užijte transformační rovnice: x = ϱ cos ϕ, y = ϱ sin ϕ. Řešení. 4 u ) u ) ) 4) 5) u / / 8 8 f (u, v + u) dvdu f ( u+v, ) u v dvdu f (u, v u) dvdu f f ( u, uv ) v ( ) u v, uv,, 4 v dudv,, 5 4,,, ln, dudv, ln, v ( 6) f u v, ) uv, 49, a π 7) f ( ϱ cos ϕ, ϱ sin ϕ ) ϱ cos ϕ sin ϕ dϕdr dudv, 8 πa. Příklad. Vyjádřete dvojný integrál použitím transformace do polárních souřadnic: ) f(x, y) dxdy, = {x, y R : x + y r }, ) ) 4) 5) f(x, y) dxdy, = {x, y R : x + y ax}, je-li a) a, b) a, f(x, y) dxdy, = {x, y R : x + y by}, je-li a) b, b) b, f(x, y) dxdy, = {x, y R : x + y 6, x + y, y x, y x }, f(x, y) dxdy, kde je kompaktní rovinný obrazec vymezený křivkami: x +y = 4x, x +y = 6) 8x, y = x, y = x, f(x, y) dxdy, kde je kompaktní rovinný obrazec vymezený křivkami: y = x, y =, x =, 7) f(x, y) dxdy, kde je vnitřní část pravé smyčky Bernoulliovy lemniskáty (x + y ) = a (x y ), a,

21 Řešení. ) ) ) 4) 5) 6) 7) π r a) a) π 4 f (ϱ cos ϕ, ϱ sin ϕ) ϱ dϱdϕ, π π π π 4 arctg π 4 π 4 a cos ϕ b sin ϕ f (ϱ cos ϕ, ϱ sin ϕ) ϱ dϱdϕ, b) f (ϱ cos ϕ, ϱ sin ϕ) ϱ dϱdϕ, b) 4 f (ϱ cos ϕ, ϱ sin ϕ) ϱ dϱdϕ, π 4 π 4 cos ϕ 8 cos ϕ 4 cos ϕ f (ϱ cos ϕ, ϱ sin ϕ) ϱ dϱdϕ f (ϱ cos ϕ, ϱ sin ϕ) ϱ dϱdϕ, a cos ϕ f (ϱ cos ϕ, ϱ sin ϕ) ϱ dϱdϕ,, π π π a cos ϕ b sin ϕ f (ϱ cos ϕ, ϱ sin ϕ) ϱ dϱdϕ f (ϱ cos ϕ, ϱ sin ϕ) ϱ dϱdϕ,, Příklad. Vypočtěte integrály s použitím transformace do polárních souřadnic: ( x + y ) πa dxdy, = {x, y R : x + y a 4, x, y }, x ln ( + x + y ) dydx, π 4 (7 ln 7 6) Příklad. Vypočtěte integrály (x + y ) dxdy, M = { x, y R : x + y < a }, M (x + y )e x +y dxdy, M = { x, y R : x < y < } x, < x + y <, πa4 π 4 M M M 4 x y dxdy, M = { x, y R : x >, y > x, x + y < }, a x y dxdy, M = { x, y R : x + y < ax }, a >, 4 π( ) a ( π 4 )

22 M M M { ( y arctg dxdy, M = x, y R x) : < x + y < 9, x < y < } x, x y + x + y dxdy, M = { x, y R : x >, y >, x + y < }, ln(x + y ) { dxdy, M = x, y R : x < y < } x, < x + y < 4, x + y ln( + x + y ) dxdy, M = { x, y R : x + y < 6, x >, y > }. π π 6 8 π 4 π ln π 4 (7 ln 7 6) M Příklad. Vypočtěte integrály y x + y dxdy, M = { x, y R : < x < y, y < x }, M M M xy dxdy, M = { x, y R : x + y < a }, a >, x dxdy, M = { x, y R : < x <, < y < cosh x }. (5 ln ln ) a4 e Příklad. Vypočtěte dvojný integrál pomocí transformace do zobecněných polárních souřadnic x = aϱ cos p ϕ, y = bϱ sin p ϕ, kde a, b, p jsou vhodně zvolené konstanty: { } ) x a y b dxdy, = x, y R x : a + y, a >, b >, b πab Nápověda: x = aϱ cos ϕ, y = bϱ sin ϕ. Řešení:. { } ) xy dxdy, = x, y R x : a + y, x, y, a, b, b Nápověda: x = aϱ cos ϕ, y = bϱ sin ϕ. Řešení: a b 8. ) dxdy, je kompaktní rovinný obrazec vymezený křivkou: 4 x + 4 y =, x, y, 4 9 Nápověda: x = 4ϱ cos 8 ϕ, y = 9ϱ sin 8 8 ϕ. Řešení: 5. ( 4) dxdy, je kompaktní rovinný obrazec vymezený křivkou: x + ) y a b = x y, x, y, a b Nápověda: x = aϱ cos ϕ, y = bϱ sin ab ϕ. Řešení:.

23 Geometrické a fyzikální aplikace dvojného integrálu Příklad. Vypočtěte obsah kompaktního rovinného obrazce A vymezeného křivkami: ) x + y =, x + y =, y = x, y = x, ) y = cos x, x π, y =, ) y = 4, y = x, y = x, 9 ln 4 4) y = x, y = 4 x 6, 5) y =, y = x +, y =, y = x, 4 6) y = x, y = x, 7) xy = a, x = ay, y = a, x =, (a ), ( a + ln ) 8) y =, y = 4x, y = 8, 5 ln 4 x 9) A kompaktní obrazec vymezený křivkou x + y = 5, tečnou k této křivce v bodě A =, a přímkou y =, 5 5 arcsin 5 ) x + y = 4x, x + y = x, y = x, y =, (π + ) ) x + y = 4x, x + y = 8x, y = x, y = x, arctg + 6 sin arctg π 6 ) (x a) + y = a, x + (y a) = a, ( a π ) ) y = px + p, y = qx + q, p, q >, (p + q) pq 4) x 4 + y 4 = a (x + y ). Příklad. Vypočtěte obsah rovinného obrazce A: ) A = {x, y R : y x, y x, x + y + 9 }, ) A = {x, y R : y x, y x, y x }, 4 ( 4 πa + 4 ) 9 4. ) A = {x, y R : 9 (y + ) (x ), x y, x }, 4) A = {x, y R : (y + ) x, y + + x }, 5 5) A = {x, y R : y x, y 8x, y x + }, 9 6) A = {x, y R : y x +, y (x ), y x +, x }, 7 6 7) A = {x, y R : x y 4, y 4x, y + x }, 9 8) A = {x, y R : x, arctg x y }, ln + tg 9) A = {x, y R : y, y x, y ln x}, e 5 ) A = {x, y R : y x, y e x, y }, ) A = {x, y R : x + y 4, x + y }, π ) A = {x, y R x : + y, x + y }, 9 4 (π ) ) A = {x, y R : x, y }, x x, Pozor, nevlastní integrál! 4) A = {x, y R : x, e x y e x }, 5) A = {x, y R : x, e x y }. π+ x + Příklad. Pomocí dvojného integrálu vypočtěte obsah části roviny ohraničené křivkou x + y = 5, tečnou k této ( křivce v bodě A ) =, a přímkou y =. Řešení. 5 arcsin 5 5

24 Příklad. Pomocí dvojného integrálu vypočtěte obsah části roviny Ω = { x, y R : y > x, y <, x >, y < x + } ( ) Ω = { x, y R : y < x +, x + y <, y > } π + 4 Ω = { x, y R : < x < a, < y < a, (x a) + (y a) > a } (, a > a π ) 4 { Ω = x, y R : x + y 6y <, x + y y >, x < y < } x. π + 4 Ω = { x, y R : x + y < ax, x + y < by, }, a, b >, a π + a b ( sin( arctg a b ) arctg a ) b Ω = { x, y R : x >, y >, x + y > a, (x + y ) a (x y ) < } a ( π ), a >. 4 Příklad. Pomocí dvojného integrálu vypočtěte objem tělesa (tělesem rozumíme kompaktní množinu v trojrozměrném prostoru) W, je-li W vymezeno plochami: ) 6x 9y + 5z =, x y =, 4x y =, x + y = 5, z =, 5 ) x + y + z = 6, x + y =, y =, z =, 4 ) x =, y =, z =, x = π, y = π, z = sin x sin π y, 4 4) z = x + y, x + y =, x =, y =, z =, 6 5) z = x + y +, x + y =, x =, y =, z =, 4 6) y = x, x + y + z = 4, y =, z =, ) x = 6 5y, y = x, z 9, 4 5 8) x = y, x = 4 y, z =, z = 9, 6 9) y = x, x = y, z = + y x, z =, ) z = x y, y, z, x, ) x + z = 6, y =, z =, y = x, x, 64 ) y = x, y = x, z = x y, 5 ) z = 4 x y, z = + x + y, π 4) x 4 9 z, z = x 4 9 5) x + y = 4, x + y z = 4, π ( ) 6) x + y z =, x + y z = 4, π ( ) ( ) 7) x + y = a, x + y + z = 4a 4πa, 8 ( ) 8) x + y ax =, x + y + z = 4a 6a, a, π 4 9) x + y = x, x + y = z, z, 9 ) z = 4 y, y = x 56 ( ) ) x + y + z =, x + y + z = 6, z = x + y, z, π ) x + y + z = 4, x + y = z, 9π 6 ) z = x + y, x + y = x, x + y = x, z =, 45π 4) z = xy, x + y = x, z, 5) z = y, z = x pro x y, x, 6 6) x + y 4 9 =, 6π 4

25 7) x 4 + y 9 = z, x 4 + y 9 + z =, 4π ( ) Příklad. Pomocí dvojného integrálu vypočtěte objem tělesa Ω = {x, y, z R : z > (x + y ), z < } 5 x + y 48 π K = { x, y, z R : x, y Ω, < z < x + y }, Ω = { x, y R : x < y < x } 6 5 Ω = {x, y, z R : z > (x + y ), z < } 5 x + y 48 π Ω = { x, y, z R : x + y + z <, x >, y >, z >, z < } 6 π Ω = { x, y, z R : x + y + z <, z > x + y } 7 6 π Příklad. Pomocí dvojného integrálu vypočtěte obsah části plochy S, je-li: ) S = {x, y, z R : 6x + y + z =, x, y, z }, 4 ) S = {x, y, z R : x + y + z 4 =, x =, x =, y =, y = }, 4 ) S = {x, y, z R : z = xy, x, x, y, y 6, z }, 6 4) S = { x, y, z R : z = x, y x, y x, x }, 5) S = {x, y, z R : x + z =, y, z, x + y }, π 6) S = {x, y, z R : x + y = z, x + y }, π ( 8 ) ( ) 7) S = {x, y, z R : z = xy, x + y a π }, ( + a ) 8) S = {x, { y, z R : y + z = x, x + y a }, πa 9) S = x, y, z R x : + y x = z, + y, πab ( 8 ) a b a b ( ) ) S = {x, y, z R : x + y + z = 4, x + y, z }, 4π ) S = {x, y, z R : z = } ( ) 4 x y, x + y z, 4π { } ) S = x, y, z R : x + y + z x = 9, + y, arcsin { ) S = x, y, z R : z = } x y, x + y x, π { 4) S = x, y, z R : z = } x + y, x + y x, π ( ) 5) S = {x, y, z R : y + z = ax, y πa ax, x a, a > }, π { x, y, z R : z = x + y, z y }, 6) S = 7) S = {x, y, z R : z = 4x, y 4x, x }, 6 ( ) 8 8) S = {x, { y, z R : x + z =, x + y }, 8 9) S = x, y, z R : z = } 4 x y, x + 4 y <. 4 π Příklad. Pomocí dvojného integrálu vypočtěte obsah části plochy x + z = ohraničené plochami y =, z =, x + y =. Řešení. π Příklad. Pomocí dvojného integrálu vypočtěte obsah části plochy z = x + y, < z < a, a >. π ( Řešení. ( + 4a) ) + 4a 6 5

26 Příklad. Vypočtěte hmotnost rovinné desky A, je-li: ) A = {x, y R : x, x 4, y, y }, σ(x, y) v jejím libovolném bodě P je přímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti bodu P od O = (, ), ) A kompaktní obrazec vymezený křivkami: y = e x, y = e π pro x ; σ (x, y) = sin x, ) A = {x, y R : y x, y, x y }, σ (x, y) = x, x 4) A kompaktní obrazec vymezený křivkami: y = x, y =, x = pro x ; σ (x, y) = y x, 5) A kompaktní obrazec vymezený křivkami: y = x, y = x 4 pro x ; σ (x, y) = y x, 6) A kompaktní obrazec vymezený křivkami: y = x, y = pro x ; σ (x, y) = y x, 7) A = {x, y R : x y, x y + }, σ (x, y) = x, 8) A = {x, y R : y π, y x, y arctg x }, σ (x, y) = x, 9) A = {x, y R : y x, y x }, σ (x, y) = x + y, ) A = {x, y R : x + y + x 6y + 6 }, σ (x, y) = y, ) A = {x, y R : x + y 4y x + y y, y x }, σ (x, y) = x, ) A = {x, y R : x + y x, x + y 4x ; }, σ (x, y) = y, ) A = {x, y R : x + y ay, y + x, a }, σ (x, y) = x, 4) A kompaktní obrazec vymezený křivkami: x + y = 4, x + y =, x y, σ (x, y) = x y, Řešení. ), ) e π eπ, ) ln 4) 6, 5) 4, 6) 8 ) π ), ) 8, ) a, 4) ) 7 8) Příklad. Vypočtěte statický moment S x vzhledem k ose x, resp. S y vzhledem k ose y: π 7π+8 9) 6 ) S x, S y kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: y = x +, y = x x = 4, σ(x, y) =,, x =, ) S x, S y kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: y = 4x + 4, y = x + 4, σ(x, y) = x, ) S x rovinného obrazce A = {x, y R : y sin x, x π }, σ(x, y) = cos x, 4) S x kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: y =, y =, y = x, y = ln x, σ(x, y) = k, 5) S y rovinného obrazce A = {x, y R : y x, y x, y }, σ(x, y) = y, 6) S y rovinného obrazce A = {x, y R : x + y 4, x }, σ(x, y) = x 4 x y, 7) S y rovinného obrazce A = {x, y R : 4x + y 9, x, y }, σ(x, y) = xy, 6

27 8) S y rovinného obrazce A = {x, y R : x + y 4 4, y }, σ(x, y) = x, 9) Statický moment půlkruhu o poloměru r = a vzhledem k jeho průměru, σ(x, y) =, ) Statický moment obdélníka o stranách a, b vzhledem ke straně a, σ(x, y) =. Řešení. ) S x = 4, S y = 48, ) S x =, S y = 9 5. ) Sx =, 4) Sx = k ( e + ) 8 e, 5) Sy = 5 + ln, 64 6) S y = π, 7) S 5 y = 4, 8) Sx = 4, 9) S = 56 πa, ) S = ab. Příklad. Vypočtěte statický moment vzhledem k ose y tenké homogenní rovinné desky M = { x, y R : < x <, y < cosh x } Řešení. S y = e kgm Příklad. Vypočtěte hmotnost a statický moment vzhledem k ose x tenké homogenní rovinné desky M = { x, y R : y >, (x ) + (y ) < } Řešení. m = π kg, S x = kgm Příklad. Vypočtěte souřadnice (souřadnici) těžiště: ) x T rovinného obrazce A = {x, y R : x + y a, x y }, a, σ(x, y) = x, ) y T rovinného obrazce A = {x, y R : x y, y x }, σ(x, y) = k, ) T kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: xy = a, y = 8ax, x = a, a, σ(x, y) =, 4) T rovinného obrazce A = {x, y R : x + y, y x +, y }, σ(x, y) =, 5) x T rovinného obrazce A = {x, y R : x + y 4, y x }, σ(x, y) = xy, 6) T rovinného obrazce A = {x, y R : x + y ay, }, a, σ(x, y) = y, 7) T kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: x =, y =, (x a) + (y a) = a, a, σ(x, y) =, 8) T rovinného obrazce A = {x, y R x : + y, x, y }, a >, b >, σ(x, y) =, a b 9) T kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: x =, y =, y = x, σ(x, y) = x+, ) T kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: y = x, y = x x, σ(x, y) = x, ) T kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: y = sin x, y =, x = π, σ(x, y) =, 4 ) T kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: y = 4x + 4, y = x + 4, σ(x, y) =, ) T kruhové výseče o středovém úhlu α, poloměru a, σ(x, y) =, 4) T kruhové desky x +y a, a je-li σ(x, y) v každém jejím bodě M přímo úměrná vzdálenosti ϱ (A, M), A = a,. 7

28 Řešení. ) x T = (π )a 6(, ) ) 5) x T = 4(4 ) 5 ) T 9, 9 5 4) T a,. 5 4 y T = (+ ln ), 6) T 5a, 8 (, ) T π 4, 7) T, ) T ) ( + ), π 6 5a, 5a (+ ln ) 8(+ ln ) a( π), a( π) (4 π) (4 π), 4) T, 8) T 4a π, 4b π ( + ), ) T 5,, ) T Příklad. Vypočtěte těžiště tenké homogenní rovinné desky { Ω = x, y R : y > h } b x + h, y >,, h >, b > (π+), π+,, 9) T π 8 a sin α α, ln π 4 π, a(cos α ) α,, T =, 5 h { Ω = x, y R : y < x, y > x, y < } x T =.9,.9 Ω = { x, y R : x + y <, y < x +, y > } T = (π + ), π + Ω = { x, y R : xy > a, y < 8ax, x < a } 47 7, a > T = ( 4 ln 4)a, ln 4)a Příklad. Vypočtěte moment setrvačnosti : ) I x kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: x + y =, x =, y =, σ(x, y) =, ) I y kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: x =, x = 4, y = x +, y =, σ(x, y) = x, x ) I x, I y rovinného obrazce A = {x, y R : x y x }, σ(x, y) = k, 4) I x rovinného obrazce A = {x, y R : y ( h b ) x + h, y, h, b > }, σ(x, y) =, 5) I x kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: y = x, y = x 4, σ(x, y) = y x, 6) I x, I y kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: xy = a, xy = a, x = y, x = y, x, z, σ(x, y) =, a >, 7) I x rovinného obrazce A = {x, y R : x + y a, a }, σ(x, y) =, 8) I x kompaktního rovinného obrazce vymezeného křivkami: x +y = a, y = a sin ϕ, y = a sin ϕ, ϕ π, σ(x, y) =, a >, 9) I x rovinného obrazce A = {x, y R : x + y 4, y x, y x }, σ(x, y) = y, ) I x rovinného obrazce A = {x, y R : x 9 + y 4, x y, x }, σ(x, y) = x, ) I x a I y rovinného obrazce A = {x, y R x : + y, x + y ( 4 }, σ(x, y) =, ) I x a I y rovinného obrazce A = {x, y R : < x + y < 4, y > x, y > x}, ) I x a I y rovinného obrazce A = {x, y R : x + y < a, < y < v}, < v a 8

29 4) I x kompaktního rovinného obrazce vymezeného jedním obloukem cykloidy: x = a (t sin t), y = a ( cos t), y =, σ(x, y) =, a >. ( Integrační proměnné t, y. ) Řešení. ) I x = 4, ) I y = 84, ) I x = k, I 8 y = k, 4) Ix = bh, 5) I 5 x = 5 7) I x = 4 a4 sin α cos α ( ), 8) I x = a4 ϕ sin 4ϕ, 9) I 4 x = 6, ( ) ) I x = , ) I 7 x = 7π, I 4 y = π, ) I 4 x = 5(π+), I 6 y = 5(π ), 6 ) ( I x = 4 α sin α) ( a 4, I 4 y = 4 α + + cos α ) sin α a 4, α = arcsin v a, 6) I x = 9a4, I 8 y = 9a4, 8, 4) Ix = 5 πa4. 9

30 Křivkové integrály Příklad. Vypočtěte křivkové integrály. druhu po dané křivce :. xy ds, kde je obvod obdélníku určený křivkami x =, x = 4, y =, y = (x 4/ + y 4/ ) ds, kde je asteroida x / + y / = a /, a > konstanta. 4a 7/ z x + y ds, kde je oblouk šroubovice x = cos t, y = sin t, z = t, t, π. 8π / 6x + y ds, kde je elipsa x + y 4 =, t, π. π (z x + y ) ds, kde je první závit kuželové šroubovice x = t cos t, y = t sin t, z = t, t, π. ( (π ) + ) / 9.. I =. xy ds, kde je elipsa x + y =, a, b > konstanty. ab (a + ab + b ) /((a + b)) a b (z y )xy ds, kde je proniková křivka ploch x + y =, z = x pro y, y x. ( 8 ) /6 x(y ) ds, kde je proniková křivka ploch x + y y = pro x, z = x + y. xy ds, kde křivka R je dána rovnicí x + y = ax, a >. z x ds, kde je křivka +y +z R dána parametrickými rovnicemi x = a cos t, y = a sin t, z = bt, t, π, a >, b >. a +b b πa 4 6 ( a + 4π b a ) ds, kde je usečka AB, A =,, B = 4,. x y 5 ln. x ds, kde je oblouk AB křivky dané rovnicí y = ln x pro A =, ln, B =,. (5 5 )/. (x y) ds, kde je kružnice x + y ax =, a >. πa 4. (x + y + z ) ds, kde je oblouk šroubovice x = a cos t, y = a sin t, z = at, t, π, a >. πa (4π + )

31 5. z ds, kde je křivka x = t cos t, y = t sin t, z = t, t,. (4 ) x + y ds, kde je křivka x + y ax =, a >. a y ds, kde je křivka x = a(t sin t), y = a( cos t), t, π. 4πa a (x + y) ds, kde je obvod trojúhelníka s vrcholy A =,, B =,, C =,. + (x + y ) ds, kde je křivka x = a(cos t + t sin t), y = a(sin t t cos t), t, π, a >. π a ( + π ).. x y ds, kde je oblouk o parametrických rovnicích ϕ(t) = a cos t, ψ(t) = a sin t, t, π/. x ds, kde je dána rovnicí y = x, x,. a 4 ( ) Příklad. Vypočítejte křivkové integrály. druhu po dané křivce (uvažujeme pravotočivý souřadnicový systém):. y dx + x dy, kde je čtvrtkružnice r(t) = (a cos t, a sin t), < t < π/ a A = a, je počáteční bod, a > konstanta.. x dx + y dy + (x + y ) dz, kde je úsečka AB, A =,,, B =,, 4.. (x + y ) dx + (x y ) dy, kde je křivka y = x, x a počáteční bod A =,. 4/ 4. yz dx + xz dy + xy dz, kde je oblouk šroubovice r(t) = (a cos t, a sin t, bt/π) od bodu A = a,, do B = a,, b, a, b > konstanty. 5. (a y) dx + x dy, kde je oblouk cykloidy x = a(t sin t), y = a( cos t), t, π, a > konstanta. πa 6. y dx x dy mezi body A =,, B =, po čtvrtkružnici. 4/ x + y dx + dy, kde je obvod čtverce,,,,,,,. x + y (x xy) dx + (y xy) dy, kde je oblouk ÂB paraboly y = x, A =,, B =,. 4/5

32 9. (x + y) dx + (x y) dy, kde je oblouk ÂBC elipsy x a + y b =, A =, b, B = x B >, y B >, C = a, (a + b ) /. x dx+y dy,+z dz, kde je orientovaná úsečka AB, s počátečním bodem A =,, a koncovým bodem B = 4, 4, 4; x +y +z x y+z. (y x ) dx + (x + y ) dy, kde je orientovaná křivka x + y = pro y s koncovým bodem B =, ; 4/.. xy dx + y dy, kde je oblouk AB křivky y = arctg x od bodu A =,? do bodu B =,?. ( π ) ( π ) 4 y dx + z dy + x dz, kde je oblouk ABC křivky, která je průnikem ploch z = xy a x + y = od bodu A =,?,? do bodu C =,?,?, B =?,,?. (4 π)/6 4. x dx + y dy + 8 dz, kde je oblouk AB křivky, která je průnikem ploch x + y = a x + 4y 6z = od bodu A =,?,? do bodu B =?,,?. 9 (x + y ) dx + (y 8) dy, kde je část kružnice r(t) = (a cos t, a sin t), < t < π a A = a, je počáteční bod, a > konstanta. 4a (x + y ) dx + (x y ) dy, kde je obvod trojúhelníku s vrcholy A =,, B =,, C =,, počáteční bod je A =,. y dx + x dy, kde je oblouk ÂBC křivky x + y = orientovaný od bodu A =, y 4 A < do bodu C =, y C >, je-li B =,. 8. (xy + x + y) dx (xy + x y) dy, kde je kladně orientovaná kružnice x + y = ax, a > je konstanta. πa ( + a/)/4 Příklad. Užitím Greenovy věty vypočtěte následující integrály: Ověřte, že jsou splněny podmínky pro její užití.. (x + y) dx (x y) dy, kde je elipsa x + y = souhlasně orientovaná se souřadnicovým a b systémem. πab. (x y ) dx + (x + y ) dy, kde je křivka tvořená půlkružnicí r x a osou x. 4r /. (x + y) dx (x y) dy, kde je křivka tvořená sinusoidou y = sin x a úsečkou na ose x pro x π. 4π

33 (x + y) dx (x + y) dy, kde je trojúhelník s vrcholy O =,, A =,, B =,. 4/ y dx + x dy, kde je kružnice x +y = r souhlasně orientovaná se souřadnicovým systémem. (xy + x ) dx + x y dy, kde je kladně orientovaná hranice oblasti Ω = {(x, y) R ; x y }. / 7. y dx dy, kde je trojúhelník s vrcholy A =,, B =,, C =,. x / 8. (xy + x + y) dx + (xy + x y) dy, kde je kladně orientovaná kružnice x + y = ax, a > konstanta. πa /8 9. arctg y dx + arctg x dy, kde je hranice oblasti {x, y x x y y R : < x + y < 4, x < y < x} orientovaná kladně. π ln /. Vypočtěte rozdíl integrálů I I, je-li I = (x + y) dx (x y) dy, kde je úsečka AB, I = (x + y) dx (x y) dy, kde je oblouk ÂB paraboly y = x, A =,, B =,. πr /. I = (x y x) dx (xy + y) dy, kde je křivka o rovnici x + y = y, orientovaná ve směru pohybu hodinových ručiček. π Geometrické a fyzikální aplikace křivkových integrálů Příklad. Vypočtěte délku křivky. Vypočtěte délku křivky s parametrickými rovnicemi x = a(t sin t), y = a( cos t), t, π. 8a m. Vypočtěte délku křivky R s parametrickými rovnicemi x = t cos t, y = t sin t, z = t, t, π. π + π + ln ( π + + π ) m. Vypočtěte délku křivky R s parametrickými rovnicemi x = t sin t, y = cos t, z = 4 cos(t/), t, π. 4 m 4. Vypočtěte délku křivky, je-li : r = a cos t i + a sin t j + vt k pro t, π/, a, v > konstanty. π a + v / 5. Vypočtěte délku křivky, kde je část křivky na pronikové křivce ploch y = x, z = 4 x/ pro x.

34 6. Vypočtěte délku křivky, kde je část křivky na pronikové křivce ploch z = e x, x + y = pro x, y. e + + ln( e + )( + ) Příklad. Vypočtěte obsah části válcové plochy Ψ s danou řídící křivkou a danými tvořícími přímkami.. Vypočtěte obsah části válcové plochy Ψ s řídící křivkou R danou rovnicí y = ln x, x, e v rovině z = a tvořícími přímkami rovnoběžnými s osou z a vymezenými plochami: z =, z = x. ( (e + ) ) /. Vypočtěte obsah části válcové plochy Ψ : 4x + 9y = 6 pro y s řídící křivkou v rovině z =, tvořícími přímkami rovnoběžnými s osou z a vymezenými plochami z =, z = xy m. Vypočtěte obsah části válcové plochy Ψ : x + y = s řídící křivkou v rovině z =, tvořícími přímkami rovnoběžnými s osou z a vymezenými plochami z = x, z = + y. 4π m 4. Vypočtěte obsah části válcové plochy Ψ : x + y = a pro x s řídící křivkou v rovině z =, tvořícími přímkami rovnoběžnými s osou z a vymezenými plochami z = x, z = x. a ( + aπ/)) m 5. Vypočtěte obsah části válcové plochy Ψ : y = ln x pro y s řídící křivkou v rovině z =, tvořícími přímkami rovnoběžnými s osou z a vymezenými plochami z = x, z =. (e 6/ (e 6 )) (e 4 + ) / m 6. Vypočtěte obsah části válcové plochy x + y = a pro x vymezené plochami z = x, z = x, a > konstanta. a ( + aπ/)) Příklad. Vypočtěte hmotnost dané křivky.. Vypočtěte hmotnost asteroidy x = acos t, y = asin t, t, π, a > konstanta. a/5. Vypočtěte hmotnost konické šroubovice x = at cos t, y = at sin t, z = bt, t, π, a >, b jsou konstanty. π a + b / ( (a kdyby hustota σ(x, y, z) = z, potom v (4π + ) + v ) ) (a + v ) /(a ). Vypočtěte hmotnost křivky : r = e t (cos t i + sin t j + k) pro t, je-li hustota h(x, y, z) = z. / 4. Vypočtěte hmotnost křivky, kde je část křivky na pronikové křivce ploch x + y y =, pro y, z = x + y je-li hustota h(x, y, z) = x(y ). (5 5 )/6 Příklad 4. Vypočtěte statický moment. Vypočtěte statický moment vzhledem k rovině x = křivky : r = t i + t j + ( t k pro t,, je-li hustota h(x, y, z) = z. (7 5/ )/5 (7 / )/ ) /64. Vypočtěte statický moment vzhledem k rovině y = křivky, kde je část křivky na pronikové křivce ploch x + y =, pro y, z = x je-li hustota h(x, y, z) = xy. (Pozor na vyjádření absolutní hodnoty). 4

35 . 6) Vypočtěte statický moment vzhledem k rovině z = křivky : r = cos t i + sin t j + e t ( k ) pro t, je-li hustota h(x, y, z) = z. ( + e ) / / Příklad 5. Vypočtěte souřadnice těžiště. Vypočtěte souřadnice těžiště T homogeního oblouku cykloidy x = a(t sin t), y = a( cos t), t, π, a > konstanta. T = aπ, 4a/. Vypočtěte souřadnici y T těžiště T křivky : r = a(cos t i + sin t j + t k) pro t, π, a > je konstanta, je-li hustota h(x, y, z) = a/(π) z. x +y. 9) Vypočtěte souřadnice těžiště T oblouku : r = e t (cos t i+sin t j + k), t (,, je-li hustota h(x, y, z) = k. T = /5, /5, / Příklad 6. V každém bodě silového pole v R působí síla F. Vypočítejte práci tohoto pole při pohybu hmotného bodu po orientované křivce :. F = (xy, x + y), je oblouk AB křivky dané rovnicí y = arctg x od bodu A =,? do bodu B =,?; (6 8π π ) ln J. : r(t) = (a cos t, a sin t) orientované souhlasně s daným parametrickým vyjádřním pro t, π/; F = (x + y, x), a >. a / J. : y = ln x orientované souhlasně s daným parametrickým vyjádřním od bodu M =?,, do bodu N = e,?, F = (xy, ln y). (e 4 e 6) /4 J 4. V každém bodě silového pole v R působí síla F = (x+y) i+( x y +x+y) j. Vypočítejte práci tohoto pole při pohybu hmotného bodu po uzavřené rovinné kladně orientované křivce ohraničující rovinnou oblast Ω = {(x, y) R ; x, y, x a + y b }. a b /5 Příklad 7. V každém bodě silového pole v R působí síla F. Vypočítejte práci tohoto pole při pohybu hmotného bodu po orientované křivce :. F = (y, z, yz), : r(t) = (cos t, sin t, ct) orientované souhlasně s daným parametrickým vyjádřením pro t, π, c >. π (c 4c ) J. : r(t) = (cos t, sin t, e t ) orientované souhlasně s daným parametrickým vyjádřním pro t, π; F = (y, z, yz), c >. e π 5e π 5π J. je lomená čára OABCO kladně orientovaná O =,,, A =,,, B =,,, C =,, ; F = (x, y, z). J 4. V každém bodě silového pole v R působí síla F = r. Vypočítejte práci tohoto pole při pohybu hmotného bodu po křivce která je pronikovou křivkou ploch x +y = z, x +y = ax v prvním oktantě od bodu M =,?,?, do bodu N = a,?,?, a > konstanta. a 5. V každém bodě silového pole v R působí síla F = (yz, xz, x). Vypočítejte práci tohoto pole při pohybu hmotného bodu po křivce, která v rovině y = ohraničuje rovinnou oblast Ω = {(x, z) R ; z 4 x, x, z }, orientace je souhlasná s orientací oblouku ÂBC, kde A = x A >,, z A >, B =,, z B >, C = x C >,,. 6/ 5

36 6. V každém bodě silového pole v R působí síla F = (xy, y, z). Vypočítejte práci tohoto pole při pohybu hmotného bodu po křivce, která je pronikovou křivkou ploch y = x, z = 4 x y od bodu A =?,?, do bodu B =,?,?. 5/ 7. V každém bodě silového pole v R působí síla F = xz i + x j + yz k. Vypočítejte práci tohoto pole při pohybu hmotného bodu po křivce, která je pronikovou křivkou ploch z = y x, y = 4 x od bodu A = x A >,?, do bodu B = x B <,?,. 6 /5 8. V každém bodě silového pole v R působí síla F = (y, x, yz). Vypočítejte práci tohoto pole při pohybu hmotného bodu po oblouku ÂBC od bodu A do bodu C ležícím na pronikové křivce ploch x + y =, z = x kde A = x A >,,?, B = x B >, y B >, z B >, C = x C <, y C = x C,?. (7 45π)/6 Příklad 8. Vypočítejte práci silového pole v R při pohybu hmotného bodu po dané křivce :. V každém bodě silového pole v R směřuje síla do počátku souřadnicového systému a její velikost je rovna převrácené hodnotě vzdálenosti působiště síly od počátku souřadnicového systému. Vypočítejte práci tohoto pole při pohybu hmotného bodu po menším oblouku křivky x + y = a b od bodu A = a, do bodu B =, b, a, b > konstanty. a b Příklad 9. Vypočítejte práci silového pole v R při pohybu hmotného bodu po dané křivce :. V každém bodě silového pole v R působí síla, která je nesouhlasně kolineární s jednotkovým vektorem osy y a její velikostje rovna vzdálenosti jejího působiště od počátku souřadnicového systému. Vypočítejte práci tohoto pole při pohybu hmotného bodu po uzavřené křivce v prvním oktantě tvořené oblouky na ploše x + y + z =, které leží postupně v rovinách x =, y =, z =. Křivka je orientována souhlasně s obloukem ÂBC, kde A =,?,?, B =?,,?, C =?,?,.. V každém bodě silového pole v R působí síla, která směřuje kolmo k ose y a jejíž velikostje rovna vzdálenosti působiště síly od osy y. Vypočítejte práci tohoto pole při pohybu hmotného bodu po oblouku ÂBC od bodu A do bodu C ležícím na pronikové křivce ploch y = x + z, y = 4 x kde A = x A >,?,, B = x B >,?, z B >, C =,?, z C >. ( 8)/ Příklad. Ověřte, že práce v daném silovém poli nezávisí na integrační cestě, určete potenciál tohoto silového pole a vypočtěte danou práci.. Ověřte, že práce v silovém poli F = (x cos y + ) i x sin y j nezávisí na integrační cestě, určete potenciál tohoto silového pole a vypočtěte práci od bodu M =, π do bodu N = π, π. V (x, y) = (/)x cos y + x + c, W = π(π + 4)/8. Ověřte, že práce v silovém poli F = (x y, 5 xy) nezávisí na integrační cestě, určete potenciál tohoto silového pole a vypočtěte práci od bodu M =, do bodu N =,. V (x, y) = x / xy + 5y + c, W = /. Ověřte, že práce v silovém poli F = (,, y x ) nezávisí na integrační cestě, určete potenciál z z z tohoto silového pole a vypočtěte práci od bodu M =,, do bodu N =,,. 6 V = (x y)/z, W = 8

37 4. Ověřte, že práce v silovém poli F = (x + yz) i + (y + xz) j + (z + xy) k nezávisí na integrační cestě, určete potenciál tohoto silového pole a vypočtěte práci od bodu M =,, do bodu N =,, 4. V (x, y, z) = (x + y + z )/ + xyz + c, W = 69/ 5. Ověřte, že práce v silovém poli F = x i + y j + k nezávisí na integrační cestě a vypočtěte práci od bodu M =,, 4 do bodu N =,, po vhodné křivce. V (x, y, z) = (x + y )/ + z + c, W = 7/ Příklad. Vypočtěte práci v silovém poli F = xy i + (x + y) j po kladně orientované uzavřené křivce, skládající se z hladkých částí ležících na křivkách y = arctgx, y = π 4, x =. π/8 π /6 ( ln )/ Příklad. Užitím Greenovy věty vypočtěte obsah elipsy. πab m Příklad. Užitím Greenovy věty vypočtěte obsah množiny Ω R, kde Ω je ohraničená obloukem hyperboly o parametrických rovnicích x = a cosh t, y = b sinh t, t (, ), a, b >, osou x a spojnicí počátku souřadné soustavy s bodem A = x, y hyperboly, kde x, y >. ab ln ( ) x a + y b m Příklad 4. Aplikací Greenovy věty vypočtěte obsah rovinného obrazce A = {x, y R : x y x}. /6 Příklad 5. Ověřte, že daný integrál nezávisí na integrační cestě a pomocí potenciálu vypočtěte jeho hodnou od bodu A do bodu B: y. dx + y dy, A =,, B =,. V (x, y) = y + c, c R, W = (+x) +x +x AB AB AB AB AB AB AB AB ( ) ( ) x + y dx + y + x dy, A =, 4, B = 5,. x +y x +y V (x, y) = x + y + xy + c, c R, W = 56, xz dx + y dy + x z dz, A =,,, B = 4,,. ( y (x y) x ) dx + ( y ) x dy, A =,, B =, 6 (x y) x dx + x+y dy, A =,, B =,. (x+y) (x+y) V (x, y, z) = x z / + y 4 /4 + c, c R, W = 9/4 V (x, y) = xy + ln y + c, c R, W = + ln y x x V (x, y) = ln(x + y) + y/(x + y) + c, c R, W = ln(5/) /, yz dx + xz dy + xy dz, A =,, B =,, V (x, y, z) = xyz + c, c R, W = x dx+y dy z dz, A =,, B =,, V (x, y, z) = x + y 4 z4 + c, c R, W = x dx+ x +y y dy, A =, 6, B =, ; V (x, y) = (/) ln(x + y ), c R, W = ln 4 x +y 7

38 9. Ukažte, že integrál ( xy + x + x + x ) dx + y (x y + y + integrační cestě a vypočtěte jeho hodnotu pro A =,, B =,. ) y x dy nezávisí na y W = 5/4 8

39 Literatura VANŽURA, Jiří. Řešené příklady z matematické analýzy.., upr. vyd. Praha: Karolinum,. ISBN ostupné také z: vanzura/sbir8.pf ŠARŠON, Jan. Sbírka úloh z matematiky online. 8 cit ostupné z: sbirka/show category.php?c=89 9

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 ZDENĚK ŠIBRAVA. Křivkové integrály.. Křivkový integrál prvního druhu. Příklad.. Vypočítejme křivkový integrál A =, ), B = 4, ). Řešení: Úsečka AB je hladká křivka. Funkce ψt) = 4t,

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015 doplněné o další úlohy 13. 4. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi ( e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz.

Více

Veronika Chrastinová, Oto Přibyl

Veronika Chrastinová, Oto Přibyl Integrální počet II. Příklady s nápovědou. Veronika Chrastinová, Oto Přibyl 16. září 2003 Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT Brno Obsah 1 Dvojný integrál 3 2 Trojný integrál 7 3 Křivkový

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech 2009 2012 doplněné o další úlohy 3. část KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY, GREENOVA VĚTA, POTENIÁLNÍ POLE, PLOŠNÉ INTEGRÁLY, GAUSSOVA OSTROGRADSKÉHO VĚTA 7. 4. 2013

Více

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1,

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1, MATEMATIKA III Program - vojný integrál. Vpočtěte dvojrozměrné integrál v obdélníku : + dd = { < > < > } ( 3), (, ) : 0,, 0,, dd = { < > < > } ( 4 ), (, ) :,3,,, + dd = { < > < > } ( ), (, ):,0,,, + dd=

Více

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2 4.1 Křivkový integrál ve vektrovém poli přímým výpočtem 4.1 Spočítejte práci síly F = y i + z j + x k při pohybu hmotného bodu po orientované křivce, která je dána jako oblouk ABC na průnikové křivce ploch

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 22. 2. 2016 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v . a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z xy 8 = v bodě A =, ]. b) e grafu funkce f najděte tečnou rovinu, která je rovnoběžná s rovinou ϱ. f(x, y) = x + y x, ϱ : x

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 2. 3. 2018 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2 PŘÍKLADY K ATEATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY ZDENĚK ŠIBRAVA.. Dvojné integrály.. Vícenásobné intergrály Příklad.. Vypočítejme dvojný integrál x 3 + y da, kde =, 3,. Řešení: Funkce f(x, y) = x je na obdélníku

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 28. 2. 2017 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ.

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ. Ukázka 1 Necht má funkce z = f(x, y) spojité parciální derivace. Napište rovnici tečné roviny ke grafu této funkce v bodě A = [ x 0, y 0, z 0 ]. Transformujte diferenciální výraz x f x + y f y do polárních

Více

1. Cvičení: Opakování derivace a integrály

1. Cvičení: Opakování derivace a integrály . Cvičení: Opakování derivace a integrál Derivace Příklad: Určete derivace následujících funkcí. f() e 5 ( 5 cos + sin ) f () 5e 5 ( 5 cos + sin ) + e 5 (5 sin + cos ) e 5 cos + 65e 5 sin. f() + ( + )

Více

MATEMATIKA III. Program - Křivkový integrál

MATEMATIKA III. Program - Křivkový integrál Matematia III MATEMATIKA III Program - Křivový integrál 1. Vypočítejte řivové integrály po rovinných řivách : a) ds, : úseča, spojující body O=(0, 0), B = (1, ), b) ( + y ) ds, : ružnice = acos t, y= a

Více

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F Příkad 1 ( y ) Dokažte, že funkce F (x, y) = x n f x 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vyhovuje vztahu x F x + 2y F y = nf ; x 0 Ukažte, že každá funkce F (x, y), která má spojité parciální

Více

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, )

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, ) Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Reálná čísla. Určete maximum, minimum, supremum a infimum následujících množin: Z; b) M = (, ), 5 ; c) M =, Q; d) M = { + n : n N}; e)

Více

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady Otázky k ústní zkoušce, přehled témat 2003-2004 A Číselné řady Vysvětlete pojmy částečný součet řady, součet řady, řadonverguje, řada je konvergentní Formulujte nutnou podmínku konvergence řady a odvoďte

Více

Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky C. Asi nejjednodušší parametrizace je. t t dt = t 1. x = A + ( B A ) t, 0 t 1,

Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky C. Asi nejjednodušší parametrizace je. t t dt = t 1. x = A + ( B A ) t, 0 t 1, Určete Křivkový integrál příklad 4 x ds, kde {x, y ; y ln x, x 3}. Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky. Asi nejjednodušší parametrizace je Tedy daný integrál je x ds x t, y ln t,

Více

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze Matematika vzorce Ing. Petr Šídlo verze 0050409 Obsah Jazyk matematiky 3. Výrokový počet.......................... 3.. Logické spojky...................... 3.. Tautologie výrokového počtu...............

Více

2. Určte hromadné body, limitu superior a limitu inferior posloupností: 2, b n = n. n n n.

2. Určte hromadné body, limitu superior a limitu inferior posloupností: 2, b n = n. n n n. Písemka matematika 3 s řešením 1. Vypočtěte lim n( 1 + n 2 n), n lim n (( 1 + 1 n e ) n ) n. 1/2, 1/ e 2. Určte hromadné body, limitu superior a limitu inferior posloupností: a n = sin nπ ( 2, b n = n

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý,

Více

Plošný integrál Studijní text, 16. května Plošný integrál

Plošný integrál Studijní text, 16. května Plošný integrál Plošný integrál tudijní text, 16. května 2011 Plošný integrál Jednoduchý integrál jsme rozšířili zavedením křivkového integrálu. Rozlišovali jsme dva druhy integrálu, přičemž křivkový integrál 2. druhu

Více

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2.

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2. Křivové integrál prvního druhu Vpočítejte dané řivové integrál prvního druhu v R. Přílad. ds x, de je úseča AB, A[, ], B[4, ]. Řešení: Pro řivový integrál prvního druhu platí: fx, ) ds β α fϕt), ψt)) ϕ

Více

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné . Definiční obor a hladiny funkce více proměnných Nalezněte a graficky znázorněte definiční obor D funkce f = f(x, y), kde a) f(x, y) = x y, b) f(x, y) = log(xy + ), c) f(x, y) = xy, d) f(x, y) = log(x

Více

y ds, z T = 1 z ds, kde S = S

y ds, z T = 1 z ds, kde S = S Plošné integrály příklad 5 Určete souřadnice těžiště části roviny xy z =, která leží v prvním oktantu x >, y >, z >. Řešení: ouřadnice těžiště x T, y T a z T homogenní plochy lze určit pomocí plošných

Více

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy,

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy, Spočtěte = { x, y) ; 4x + y 4 }. Dvojné a trojné integrály příklad 3 x y dx dy, Řešení: Protože obor integrace je symetrický vzhledem k ose x, tj. vzhledem k substituci [x; y] [x; y], a funkce fx, y) je

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek Sbírka příkladů z matematické analýzy II Petr Tomiczek Obsah Diferenciální rovnice. řádu 3. Separace proměnných......................... 3. Přechod k separaci.......................... 4.3 Variace konstant...........................

Více

Cvičení z AM-DI. Petr Hasil, Ph.D. Verze: 1. března 2017

Cvičení z AM-DI. Petr Hasil, Ph.D. Verze: 1. března 2017 z AM-DI Petr Hasil, Ph.D. hasil@mendelu.cz Verze: 1. března 017 Poznámka. Příklady označené na cvičení dělat nebudeme, protože jsou moc dlouhé, popř. složité (jako takové, nebo pro psaní na tabuli). V

Více

12 Trojný integrál - Transformace integrálů

12 Trojný integrál - Transformace integrálů Trojný integrál transformace integrálů) - řešené příklady 8 Trojný integrál - Transformace integrálů. Příklad Spočtěte x + y dxdydz, kde : z, x + y. Řešení Integrační obor určený vztahy z, x + y je válec.

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

VIDEOSBÍRKA DERIVACE VIDEOSBÍRKA DERIVACE. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos 3x 3. Zderivuj funkci y = 3 e sin2 (x 2 ). Zderivuj funkci y = x3 +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y

Více

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce.

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce. KŘIVKY Křivka = dráha pohybujícího se bodu = = množina nekonečného počtu bodů, které závisí na parametru (čase). Proto můžeme křivku také nazvat jednoparametrickou množinou bodů. Zavedeme-li souřadnicový

Více

7. Integrál přes n-rozměrný interval

7. Integrál přes n-rozměrný interval 7. Integrál přes n-rozměrný interval Studijní text 7. Integrál přes n-rozměrný interval Definice 7.1. Buď A = a 1, b 1 a n, b n R n n-rozměrný uzavřený interval a f : R n R funkce ohraničená na A Df. Definujme

Více

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce 1) Šroubový pohyb ŠROUBOVICE Šroubový pohyb vznikne složením dvou pohybů : otočení kolem dané osy o a posunutí ve směru této osy. Velikost posunutí je přitom přímo úměrná otočení. Konstantou této přímé

Více

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU 6.1 Křivkový integrál 1. druhu Definice 1. Množina R n se nazývá prostá regulární křivka v R n právě tehdy, když existuje vzájemně jednoznačné zobrazení

Více

2. DVOJROZMĚRNÝ (DVOJNÝ) INTEGRÁL

2. DVOJROZMĚRNÝ (DVOJNÝ) INTEGRÁL . VOJROZMĚRNÝ (VOJNÝ) INTEGRÁL Úvodem připomenutí základních integračních vzorců, bez nichž se neobejdete: [.] d = C [.] d = + C n+ n [.] d = + C n + [4.] d = ln + C [5.] sin d = cos + C [6.] cos d = sin

Více

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz 1/15 ANALYTICKÁ GEOMETRIE Základní pojmy: Soustava souřadnic v rovině a prostoru Vzdálenost bodů, střed úsečky Vektory, operace s vektory, velikost vektoru, skalární součin Rovnice přímky Geometrie v rovině

Více

10. cvičení z Matematické analýzy 2

10. cvičení z Matematické analýzy 2 . cvičení z Matematické analýzy 3. - 7. prosince 8. (dvojný integrál - Fubiniho věta Vhodným způsobem integrace spočítejte daný integrál a načrtněte oblast integrace (a (b (c y ds, kde : y & y 4. e ma{,y

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY 3 Jiří Bouchala. Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY 3 Jiří Bouchala. Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb. SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY 3 Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky, VŠB TU Ostrava jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala 2000 3 Předmluva Tato sbírka doplňuje přednášky z Matematické

Více

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3,

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3, Analytická geometrie přímky roviny opakování středoškolské látk Jsou dány body A [ ] B [ 5] a C [ 6] a) přímky AB b) osy úsečky AB c) přímky na které leží výška vc trojúhelníka ABC d) přímky na které leží

Více

1 Topologie roviny a prostoru

1 Topologie roviny a prostoru 1 Topologie roviny a prostoru 1.1 Základní pojmy množin Intervaly a okolí Intervaly v rovině nebo prostoru jsou obdélníky nebo hranoly se stranami rovnoběžnými s osami souřadnic. Podmnožiny intervalů se

Více

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

VIDEOSBÍRKA DERIVACE VIDEOSBÍRKA DERIVACE. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos x. Zderivuj funkci y = e sin2 (x 2 ). Zderivuj funkci y = x +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y = cos2

Více

f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech f(x) = (sin x) x2 + 3 cos x

f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech f(x) = (sin x) x2 + 3 cos x Příkad Nalezněte definiční obor funkce f(x) = ln arcsin + x x Určete definiční obor funkce f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech [;?] a Určete definiční obor

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napište Frobeniovu větu (existence i počet řešení). b)

Více

Opakovací kurs středoškolské matematiky podzim

Opakovací kurs středoškolské matematiky podzim . Opakovací kurs středoškolské matematiky podzim František Mráz Ústav technické matematiky, Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz I. Mocniny, odmocniny, algeraické výrazy Upravte (zjednodušte), případně určete číselnou

Více

8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8

8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8 8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8 Shrnutí lekce Úvodní 7. kapitola přinesla informace o druzích řešení diferenciálních rovnic prvního řádu a stručné teoretické poznatky o podmínkách existence a jednoznačnosti

Více

Petr Hasil

Petr Hasil Základy Vyšší Matematiky Petr Hasil hasil@mendelu.cz Poznámka 1. Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny

Více

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1 Úvod Substituce ve vícenásobném integrálu verze. Následující text popisuje výpočet vícenásobných integrálů pomocí věty o substituci. ěl by sloužit především studentům předmětu ATEAT k přípravě na zkoušku.

Více

Kapitola 8: Dvojný integrál 1/26

Kapitola 8: Dvojný integrál 1/26 Kapitola 8: vojný integrál 1/26 vojný integrál - osnova kapitoly 2/26 dvojný integrál přes obdélník definice výpočet (Fubiniova věta pro obdélník) dvojný integrál přes standardní množinu definice výpočet

Více

OBECNOSTI KONVERGENCE V R N

OBECNOSTI KONVERGENCE V R N FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH V reálných situacích závisejí děje obvykle na více proměnných než jen na jedné (např. na teplotě i na tlaku), závislost na jedné proměnné je spíše výjimkou. OBECNOSTI Reálná funkce

Více

Uzavřené a otevřené množiny

Uzavřené a otevřené množiny Teorie: Uzavřené a otevřené množiny 2. cvičení DEFINICE Nechť M R n. Bod x M nazveme vnitřním bodem množiny M, pokud existuje r > 0 tak, že B(x, r) M. Množinu všech vnitřních bodů značíme Int M. Dále,

Více

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b 008 verze 0A. Řešeními nerovnice x + 4 0 jsou právě všechna x R, pro která je x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R x < 4 e) nerovnice nemá řešení b. Rovnice x + y x = je rovnicí přímky b) dvojice přímek c) paraboly

Více

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g. . Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny.,. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.. Spočtěte všechny první parciální derivace funkcí: a) f(x, y) = x 4 + y 4 4x y, b) f(x,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 00 007 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-M-00-0. tg x + cot gx a) sinx cos x b) sin x + cos x c) d) sin x e) +. sin x cos

Více

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. Příklady: 30. Magnetické pole elektrického proudu 1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. a)

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky 6. Vázané a absolutní extrémy. 01-a3b/6abs.tex Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky jednoduché, vyřešíme

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

2. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku a zlomek uveďte v základním tvaru. 4. Upravte a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl:

2. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku a zlomek uveďte v základním tvaru. 4. Upravte a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl: KVINTA úlohy k opakování 1. Jsou dány množiny: = {xr; x - 9 5} B = {xr; 1 - x } a) zapište dané množiny pomocí intervalů b) stanovte A B, A B, A - B, B A. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku

Více

(3) vnitřek čtyřúhelníka tvořeného body [0, 0], [2, 4], [4, 0] a [3, 3]. (2) těleso ohraničené rovinami x = 1, y = 0 z = x a z = y

(3) vnitřek čtyřúhelníka tvořeného body [0, 0], [2, 4], [4, 0] a [3, 3]. (2) těleso ohraničené rovinami x = 1, y = 0 z = x a z = y 3. Násobné integrály 3.. Oblasti v R. Načrtněte množinu R a najděte meze integrálů f(x, y)dxdy, kde je dána: () = {(x, y) : x, y 3} () vnitřek trojúhelníka tvořeného body [, ], [, ] a [, ]. (3) vnitřek

Více

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které Kapitola 5 Kuželosečky Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které společně s kružnicí jsou známy pod společným názvem kuželosečky. Říká se jim tak proto, že každou z nich

Více

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}.

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}. VIII. Náhodný vektor. Náhodný vektor (X, Y má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde p(x, y a(x + y +, x, y {,, }. a Určete číslo a a napište tabulku pravděpodobnostní funkce p. Řešení:

Více

11. cvičení z Matematické analýzy 2

11. cvičení z Matematické analýzy 2 11. cvičení z Matematické analýzy 11. - 15. prosince 17 11.1 (trojný integrál - Fubiniho věta) Vypočtěte (i) xyz dv, kde je ohraničeno plochami y x, x y, z xy a z. (ii) y dv, kde je ohraničeno shora rovinou

Více

0 = 2e 1 (z 3 1)dz + 3z. z=0 z 3 4z 2 + 3z + rez. 4. Napište Fourierův rozvoj vzhledem k trigonometrickému systému periodickému

0 = 2e 1 (z 3 1)dz + 3z. z=0 z 3 4z 2 + 3z + rez. 4. Napište Fourierův rozvoj vzhledem k trigonometrickému systému periodickému 2 1 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 x 1 2 Jméno a příjmení: ID.č. 9.5.2016 1. Řešte diferenciální rovnici: y + 2xy x 2 + 3 = sin x x 2 + 3. y = C cos x x 2 + 1 2. Vypočtěte z 2 e z dz, kde je křivka

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 1. - limita, spojitost Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Co bychom měli znát limity posloupností v R základní vlastnosti funkcí jedné proměnné (definiční obor, monotónnost, omezenost,... )

Více

Základní topologické pojmy:

Základní topologické pojmy: Křivky Marie Ennemond Camille Jordan (88 9): Křivka je množina bodů, která je surjektivním obrazem nějakého intervalu Giuseppe Peano (858 9): Zobrazení intervalu na čtverec Wacław Franciszek Sierpiński

Více

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny. MECHANIKA 1 KLASICKÁ MECHANIKA Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny. Klasická mechanika rychlosti těles jsou mnohem menší než rychlost světla ve

Více

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou Rozvinutelné plochy Rozvinutelná plocha je každá přímková plocha, pro kterou existuje izometrické zobrazení do rov iny, tj. lze ji rozvinout do roviny. Dá se ukázat, že každá rozvinutelná plocha patří

Více

DERIVACE. ln 7. Urči, kdy funkce roste a klesá a dále kdy je konkávní a

DERIVACE. ln 7. Urči, kdy funkce roste a klesá a dále kdy je konkávní a DERIVACE 1. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos x 3. Zderivuj funkci y = 3 e sin2 (x 2 ) 4. Zderivuj funkci y = x3 +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y = cos2 x

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL DVOJNÝ A TROJNÝ INTEGRÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 a) Napište Frobeniovu větu. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a b) Vyšetřete počet řešení soustavy

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 ZDENĚK ŠIBRAVA. Funkce více proměnných.. Základní pojmy funkce více proměných. Příklad.. Určeme definiční obor funkce tří proměnných f(x, y, z) = x y + x z. Řešení: Definičním oborem

Více

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Systematizace a prohloubení učiva matematiky. Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Cvičení z matematiky Systematizace a prohloubení učiva matematiky 4. ročník 2 hodiny Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A1 Cvičení, zimní semestr Samostatné výstupy Jan Šafařík Brno c 2003 Obsah 1. Výstup č.1 2 2. Výstup

Více

6. URČITÝ INTEGRÁL Výpočet určitého integrálu Úlohy k samostatnému řešení... 68

6. URČITÝ INTEGRÁL Výpočet určitého integrálu Úlohy k samostatnému řešení... 68 Sbírka úloh z matematik 6. URČITÝ INTEGRÁL... 68 6.. Výpočet určitého integrálu... 68 Úloh k samostatnému řešení... 68 6.. Geometrické aplikace... 69 6... Obsah rovinného obrazce... 69 Úloh k samostatnému

Více

14. cvičení z Matematické analýzy 2

14. cvičení z Matematické analýzy 2 4. cvičení z atematické analýzy 2 8. - 2. ledna 28 4. (Greenova věta) Použijte Greenovu větu k nalezení práce síly F (x, y) (2xy 3, 4x 2 y 2 ) vykonané na částici podél křivky Γ, která je hranicí oblasti

Více

KŘIVKOVÝ INTEGRÁL V SYSTÉMU MAPLE

KŘIVKOVÝ INTEGRÁL V SYSTÉMU MAPLE KŘIVKOVÝ INTEGRÁL V SYSTÉMU MAPLE Jiří Novotný Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Abstrakt: V rámci řešení projektu Inovace bakalářského studia Počítačová

Více

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.)

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.) Vybrané příklady ze skript J. Neustupa, S. Kračmar: Sbírka příkladů z Matematiky I I. LINEÁRNÍ ALGEBRA I.. Vektory, vektorové prostory Jsou zadány vektory u, v, w a reálná čísla α, β, γ. Vypočítejte vektor

Více

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0.

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0. Ukázky typových maturitních příkladů z matematiky..reálná čísla. 3} x R; I. Zobrazte množiny A = {x є 3} < + x R; B = {x є II. Zapište ve tvaru zlomku číslo, 486.Komplexní čísla. I. Určete a + b, a - b,

Více

2. ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU Vektory Úlohy k samostatnému řešení... 21

2. ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU Vektory Úlohy k samostatnému řešení... 21 2 ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU 21 21 Vektory 21 Úlohy k samostatnému řešení 21 22 Přímka a rovina v prostoru 22 Úlohy k samostatnému řešení 22 23 Vzájemná poloha přímek a rovin 25 Úlohy k samostatnému

Více

Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64, 37021

Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64, 37021 Maturitní témata MATEMATIKA 1. Funkce a jejich základní vlastnosti. Definice funkce, def. obor a obor hodnot funkce, funkce sudá, lichá, monotónnost funkce, funkce omezená, lokální a globální extrémy funkce,

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Křivkový integrál vektorového pole

Křivkový integrál vektorového pole Kapitola 7 Křivkový integrál vektorového pole 1 Základní pojmy Křivkový integrál vektorového pole je modifikací křivkového integrálu skalární funkce, která vznikla z potřeb aplikací ve fyzice, chemii a

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Cvičení z matematiky Náplň: Systematizace a prohloubení učiva matematiky Třída: 4. ročník Počet hodin: 2 Pomůcky: Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné obory

Více

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem Analytická geometrie - kružnice Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A = ; 5 [ ] Napište středový i obecný tvar rovnice kružnice, která má střed

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

Řešení : Těleso T je elementárním oborem integrace vzhledem k rovině (x,y) a proto lze přímo aplikovat Fubiniovu větu pro trojný integrál.

Řešení : Těleso T je elementárním oborem integrace vzhledem k rovině (x,y) a proto lze přímo aplikovat Fubiniovu větu pro trojný integrál. E. rožíková, M. Kittlerová, F. Mrá: Sbírka příkladů Matematik II (6 III.6. Aplikace trojných integrálů Příklad 6. Užitím vorce pro výpočet objemu tělesa pomocí trojného integrálu (tj.v ddd ukažte, že objem

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 24/25 2. prosince 24 Předmluva iii

Více

Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost.

Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost. Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost. Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika BA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika BA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika BA0 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 005 () Určete rovnici kručnice o poloměru

Více

III. Dvojný a trojný integrál

III. Dvojný a trojný integrál E. Brožíková, M. Kittlerová, F. Mráz: Sbírka příkladů z Matematik II 6 III. vojný a trojný integrál III.. Eistence Necht je měřitelná v Jordanově smslu množina v E resp. E a funkce f je omezená na. Necht

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

PROGRAMU 2. Obvod D je dán součtem velikostí všech tří stran D=a+b+c= =23.07

PROGRAMU 2. Obvod D je dán součtem velikostí všech tří stran D=a+b+c= =23.07 VZOROVÉ ŘEŠENÍ A VYSVĚTLENÍ PROGRAMU. Ing. Marek Nikodým Ph.D. Katedra matematiky a deskriptívní geometrie VŠB-TU Ostrava 1 Výpočty v trojúhelníku Je dán trojúhelník ABC v prostoru A[, 3, 3], B[4, 5, ],

Více

WikiSkriptum Ing. Radek Fučík, Ph.D. verze: 4. ledna 2017

WikiSkriptum Ing. Radek Fučík, Ph.D. verze: 4. ledna 2017 Matematika I - Sbírka příkladů WikiSkriptum Ing. Radek Fučík, Ph.D. verze: 4. ledna 7 Obsah Limity a spojitost. l Hôpitalovo pravidlo zakázáno............................ 4. l Hôpitalovo pravidlo povoleno............................

Více

ˇ EDNA SˇKA 9 DALS ˇ I METODY INTEGRACE

ˇ EDNA SˇKA 9 DALS ˇ I METODY INTEGRACE PŘEDNÁŠKA 9 DALŠÍ METODY INTEGRACE 1 9.1. Věta o substituci Věta 1 (O substituci) Necht je ϕ(x) prosté regulární zobrazení otevřené množiny X R n na množinu Y R n. Necht je M X, f(y) funkce definovaná

Více

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ

11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ 11. VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ Dovednosti: 1. Chápat pojmy orientovaná úsečka a vektor a geometrický význam součtu, rozdílu a reálného násobku orientovaných úseček a vektorů..

Více