1. Cvičení: Opakování derivace a integrály

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Cvičení: Opakování derivace a integrály"

Transkript

1 . Cvičení: Opakování derivace a integrál Derivace Příklad: Určete derivace následujících funkcí. f() e 5 ( 5 cos + sin ) f () 5e 5 ( 5 cos + sin ) + e 5 (5 sin + cos ) e 5 cos + 65e 5 sin. f() + ( + ) f () ( + ). f() ln ( ) + f () ( +) ( ) (+)( ) + ( ) + ( ). f(),, f ( + ) lim + f() f() f ( ) lim f() f() lim + lim derivace v bodě neeistuje (limita zprava se nerovná limitě zleva)

2 Integrál Příklad: Vpočtěte následující neurčité integrál (úprav):. ( ) 8 d ( 8 ) ( / ) / d ( 8 ) ( / ) / d }{{} / ( / 8 5/) d 7 7/ + 8 / + C 7 7/ + / + C d (+9) 6 5 d ( ) d C Příklad: Vpočtěte následující neurčité integrál (per partes): Na otevřeném intervalu platí u()v() d u()v() u() v() d. ln d D I ln ln d ln + C +. cos d D I + cos sin + cos cos d sin + cos sin + C sin cos + Příklad: Vpočtěte následující neurčité integrál (substituce):. d t ln ln dt d dt + C + C t t ln. sin +cos d t + cos dt sin d t dt t+c + cos +C

3 Příklad: Vpočtěte následující neurčité integrál (rozklad na parciální zlomk):. ++ d ( + + ) ( + )( + ) A + + B + A( + ) + B( + ) ( + )( + ) A( + ) + B( + ) (A + B) + A + B : 7 A + B : 6 A + B A 8, B ) d ( + + d ( ) d + 8 ln + ln + + C

4 . Cvičení: Funkce více proměnných Definiční obor Příklad: Určete a načrtněte definiční obor následujících funkcí. f(, ) cotg( + ) f(, ) cotg(+) k k + k, k Z D f {[, ] R : k, k Z} k k k k k. f(, ) 5 ln ( + ) f(, ) 5 ln ( + ) + > D f {[, ] R : > }

5 . f(, ) + f(, ) + D f {[, ] R : }. f(, ) + f(, ) + + D f {[, ] R : } Hladin funkcí Příklad: Určete a načrtněte hladin následujících funkcí. f(, ), D f R

6 ( ) + ( ) e c. c c f(, ) c c c c c (. f(, ) ln ) ( ) +( ), D f R {[, ]} ( ) ln c ( ) + ( ). ( ) + ( ) e c ( ) + ( ) ec c c.5 ( ) + ( ) e c

7 . Cvičení: Diferenciální počet funkcí více proměnných Parciální derivace Příklad: Určete všechn. parciální derivace následujících funkcí. f(, ) f (, ) ln, f (, ). f(, ) e f (, ) e, f (, ) e + e. Určete všechn parciální derivace. řádu pro funkci f(, ) e e. f (, ) e e e, f (, ) e e e f (, ) e e e f (, ) e e e + e e e e e e e + e e e f (, ) e e e e + e e e e e e + e e e. Ukažte, že funkce f(, ) vhovuje rovnici f f. f ( ) L f ( ) ( )( ) +6 ( ) ( ) f + ( ) P f ( ) ( ) ( ) L P +6 ( ) ( )

8 Gradient a směrová derivace. Určete směr a velikost největšího růstu funkce f(, ) + v bodě M [, ]. Dále derivaci funkce f v bodě P [, ] ve směru vektoru s (, ). ( grad f(, ), (+) grad f(m) (, ) grad f(m) f(p ) (, s 9 9 ) (+) ) ( 5, 5 ) 5 5. Určit derivaci funkce f(,, z) + + z v bodě M [,, ] ve směru vektoru s (,, ). grad ϕ(,, z) (,, z) grad ϕ(m) (,, ) s f(m) s grad ϕ(m) s s (,, ) (,, ). Určit maimální hodnotu derivace ve směru funkce f(,, z) + + z v bodě M [,, ]. grad ϕ(,, z) ( + z, + z, ) grad ϕ(m) (,, 6) s. Určete derivaci funkce f(, ) v bodě P [, ] podle vektoru s (, ). grad f(, ) (, ) grad f(p ) (, ) f(p ) grad ϕ(m) s (, ) (, ) s (t) t, (t) + t, t R F (t) f((t), (t)) ( t) t F (t) F () f(m) s

9 5. Určete gradient a jeho velikost pro funkci f(, ) + v bodě A [, ], B [, ], nakreslete obrázek. Dále určete, ve kterých bodech rovin je gradient kolmý k ose. grad f(, ) (, ) grad f(a) (, ), grad f(a) grad f(b) (, ), grad f(b) f(, ) + grad f(b) [, a] B A grad f(a) (, ) (, ) Gradient je kolmý k ose v bodech [a, ], a R 6. Určete gradient a jeho velikost pro funkci f(, ) + v bodě A [, ], B [, ], C [, ] a nakreslete obrázek. Dále určete, ve kterých bodech rovin svírá gradient s osou úhel ϕ. grad f(, ) (, ) grad f(a) (, ), grad f(a) grad f(b) (, 8), grad f(b) 68 grad f(c) (, ), grad f(b) f(, ) + B grad f(b) grad f(a) A (, ) (, ) (, ) (, ) cos + 6 ( + 6 ) 8 C grad f(c)

10 Totální diferenciál, tečná nadrovina. Určete totální diferenciál funkce f(, ) z +. df z d z d + ( + ) ( + ) + dz. Určete tečnou nadrovinu funkce f(, ) v bodě T [,,?]. T [,, 7] Rovnice tečné nadrovin τ : z z f (T )( ) + f (T )( ) f (, ) 8, f (T ) 8 f (, ), f (T ) 6 τ : z + 7 8( ) + 6( ) z Derivace implicitní funkce Příklad: Určete derivace implicitně zadané funkce F (, ()).. + ln F (, ) F (, ) (). e +, A [, ] F (, ) e + F (, ) e () e e ()

11 Lokální etrém funkce více proměnných Příklad: Najděte lokální etrém následujících funkcí. f(, ) D f R f(, ) f (, ) f (, ) tacionární bod: P [, ] H(, ) H(P ) [ D (P ), D (P ) 9 < v bodě P nelze rozhodnout. ] f(p ). f(, ) D f R f (, ) + / f (, ) + 5 f(, ) + + 5, tacionární bod: P [, ] H(, ) H(P ) [ D (P ) >, D (P ) > v bodě P nastává lokální minimum f(p ). ] f(p ).5.5 5

12 . f(, ) D f R f (, ) f (, ) + ( + ) : ± : + 5, 5 tacionární bod: P [, ], P [, ], P [, ], P [ 5, ] H(P ) H(, ) [ 5 f(, ) [ + + ] H(P ) f(p ) f(p ) ] f(p ) [ f(p ) ] D (P ) <, D (P ) 6 < v bodě P nenastává lokální etrém. D (P ) <, D (P ) 6 < v bodě P nenastává lokální etrém. [ ] [ ] H(P ) H(P ) D (P ) >, D (P ) > v bodě P nastává lokální minimum, f(p ). D (P ), D (P ) v bodě P nastává lokální maimum, f(p )

13 . f(, ) + 5 f(, ) + 5 D f R f (, ) f (, ) 6 +, Vloučené rovnice nesplňuje. 5 f(p ) f(p ) 5 f(p ) f(p ) ( )( ) ± ± : : : : tacionární bod: P [, ], P [, ], P [, ], P [, ] [ ] 6 6 H(, ) 6 6 H(P ) [ 6 6 ] [ ] 6 H(P ) 6 D (P ) 6 >, D (P ) 8 < v bodě P nenastává lokální etrém. D (P ) 6 <, D (P ) 8 < v bodě P nenastává lokální etrém. [ ] [ ] 6 6 H(P ) H(P 6 ) 6 D (P ) >, D (P ) 8 > v bodě P nastává lokální minimum, f(p ) 8. D (P ) >, D (P ) 8 > v bodě P nastává lokální maimum, f(p ) 8. 7

14 . Cvičení: Integrální počet funkcí více proměnných Dvojný integrál Příklad: Pro integrál f(, ) d d určete oba tp mezí a načrtněte množinu M: M. Množina M je trojúhelník s vrchol A [, ], B [, ], C [, ]. M :, C M Tp I M / B M :, A / Tp II M:, C M / B A /. Množina M je definována rovnostmi,. M :, Tp I M : 8, M M 8

15 Tp II M:, + M 8 Příklad: Zaměňte pořadí integrování a načrtněte integrační oblast.. I I f(, ) d d f(, ) d d I f(, ) d d. I f(, ) d d

16 . I f(, ) d d f(, ) d d 6 6 I 6 f(, ) d d Příklad: počtěte následující dvojné integrál a načrtněte integrační oblasti.. d d, kde M je určena vztah: +, +. M ( ) d d d [ ] [ ] 5 5. d +

17 . d d, kde M je určena vztah: +, +. M + d d ( 8 + ) d [ [ ] d + ] e d d, kde M je určena vztah:,,,. M e d d [ ] e d (e ) d D I [ e e e e ] e.. d d, kde M je určena vztah: +, +,. M d d ( ) + d + [ 8 8 ] 8 / + [ / + ] d d ( ) + d

18 5. M ( + ) d d, kde M je určena vztah:,,,. ( + ) d d + [ + ] d + ( + 5 ) 8 d + [ ] + [ [ + ( + ( + ) d d ] 8 d ) d 8 ] ( + ) d d, kde M je určena vztah:,,,. M ( + ) d d ( + 6 ) [ 5 d ] [ + ] d e d d, kde M je určena vztah:,,,. M D I e e e d d [ ] e ] [e e d [e ] d. 5

19 8. d d, kde M je určena vztah:,,,. M ( 7 d d + ) d [ 8 ] [ d ] M d d, kde M je určena vztah:,,. / / d d / ( ) [ + d [ ] d 8 ] /

20 . M + d d, kde M je určena vztah:,,,. + d d ( ln + ln ) d ( ln ln ) d [ ln + ] d ( ln ln ) d 5 D ln I [ ln ln + ] 8 ln + 8. d d, kde M je určena vztah:,. M d d [ ] d ) ( d [ ] 7

21 . ( + ) d d, kde M je určena vztah:,,,. M ( + ) d d [ ] + d ( ) 6 + d [ ]

22 5. Cvičení: Dvojný integrál - substituce Příklad: Vpočtěte integrál f(, ) d d a načrtněte množinu M: M. arctg d d, kde M je určena nerovnostmi,, +. M r, ϕ. M arctg ( ) r sin ϕ r cos ϕ rdr dϕ [ r ϕ ] dϕ [ ϕ ] 6 ( + ) d d, kde M je určena nerovnostmi, +. r, ϕ + + ( r cos ϕ + r sin ϕ ) rdr dϕ [ r ] dϕ [ϕ] 5

23 . M + d d, kde M je určena nerovnostmi, +. + r, ϕ (r cos ϕ) + (r sin ϕ) rdr dϕ [r] dϕ dϕ ϕ +. M arctg d d, kde M je určena nerovnostmi,, +. + r, D I ϕ cos ϕ sin ϕ 7 ϕ ( r ϕ cos ϕ ) rdr dϕ [ r ϕ cos ϕ ] [ϕ cos ϕ + cos ϕ] 7 ( ) dϕ 7 + ϕ cos ϕ dϕ

24 5. M + d d, kde M je určena nerovnostmi,, +. + r, ϕ + 6. M r cos ϕ (r cos ϕ) + (r sin ϕ) rdr dϕ cos ϕ dϕ [sin ϕ] d d, kde M je určena nerovnostmi, +. + r, ϕ rdr dϕ [ r ] dϕ dϕ

25 7. + d d, kde M je určena nerovnostmi +. M + r r cos ϕ r cos ϕ, cos ϕ ϕ ( ) + cos ϕ r dr dϕ t sin ϕ dt cos ϕ dϕ ( t ) dt t t + C [ r ] cos ϕ 8 ϕ dϕ 8 cos }{{} [ ] sin ϕ sin ϕ ( sin ϕ) cos ϕ 8 dϕ ( ) 9 8. d d, kde M je určena nerovnostmi +, +, M. + r r cos ϕ r cos ϕ, + r r cos ϕ r cos ϕ, cos ϕ r cos ϕ cos ϕ r sin ϕ sin ϕ cos ϕ sin ϕ ϕ, ( ) + ( ) + cos ϕ cos ϕ r sin ϕ cos ϕ dr dϕ t cos ϕ dt sin ϕ dr t 5 dt t6 6 + C 6 [ r sin ϕ cos ϕ [ ] 6 cos6 ϕ dϕ ] cos ϕ cos ϕ dϕ 6 sin ϕ cos 5 ϕ dϕ

26 9. + d d, kde M je určena nerovnostmi +, +. M + ( ) + + r, + r r sin ϕ r sin ϕ, sin ϕ sin ϕ ϕ, 6 6, 5 6 sin ϕ sin ϕ ϕ 6, 5 6 r, ϕ 6, 5 6 r sin ϕ, ϕ, 6 r sin ϕ, ϕ 5 6, 5

27 5 6 r dr dϕ + 6 r dr dϕ + r dr dϕ [ r 6 ] dϕ + dϕ [ r ] sin ϕ sin ϕ dϕ ( 8 ) sin ϕ dϕ + ( t cos ϕ dt sin ϕ dr ( t ) dt t + t + C ) 8 8 [ r ] 5 6 sin ϕ sin ϕ dϕ ( 8 ) sin ϕ dϕ 6 6 sin ϕ( cos ϕ) dϕ 8 (cos ϕ cos ϕ) dϕ sin ϕ( cos ϕ) dϕ (cos ϕ cos ϕ) dϕ 6

28 . M d d, kde M je určena rovnostmi,,,. Použijte transformaci: u a v. u, v 6 6 u, v u v u v u v u v Jacobián: J u v u v (u, v) u v, (u, v) u v. u u / v / u/ v / v u / v / u/ v / 9 v + 9 v v v du dv [ ] u dv v v dv [ ] v 7

29 6. Cvičení: Trojný integrál Příklad: Vpočtěte integrál f(,, z) d d dz a načrtněte množinu Ω: Ω. z d d dz, kde Ω {[,, z] R,,, z }. Ω Ω [ ] z dz d d d d 6 Ω [ ] [ z d d ] d d z. Ω + d d dz, kde Ω je určena vztah,, +, z. z+ + z + dz d d Ω [( + ) ln z + ] d d Ω ln ( + ) ln d d ln (( ) + ( ) [ ] ln ( ) 6 ( 7 ln ) 9 ln 6 ) d ] [ + d z Ω

30 . z d d dz, kde Ω je určena vztah, z, z,. Ω Ω 9. Ω z [ dz d d 9 ] 8 d d 9 ( ) d d d dz, kde Ω je určena vztah,, z, z, + + z. z Ω z d d dz z ( z) d dz Ω z ] z [ z (( z) (( z) ( z) dz ) ( z) dz ) z( z) dz ] ( z) ( z) dz [ z z Ω z

31 5. Ω d d dz, kde Ω je určena vztah,, z, + + z. Ω dz d d ( ) d d z [ ] d (( ) ( ) (( ) [ ( ) ] ) ( ) d ) ( ) d ( ) d Ω 6

32 6. Ω. d d dz, kde Ω je určena vztah,, z, + z (+ z+) Ω + [ [ ( dz d d ( + z + ) ( + z + ) ] ( + + ) ) ] + d d d ( + ) ( ) d ( ) 5 6 d d [ ] z Ω

33 7. d d dz, kde Ω je určena vztah,, + z. Ω dz d d Ω + Ω ( + ) d d [z] d d + z t + dt d ( + ) d [ ] ( + ) tdt d }{{} + ( ) d }{{} 8 [ 8 ] + t Ω + 5

34 8. d d dz, kde Ω je určena vztah,, z, + + z. Ω z + dz d d + ( + ) d d Ω [ + [ ( + ) ] ] + d ( + ) d + 6 Ω 6

35 9. Vpočtěte objem tělesa Ω {[,, z] R,,, z + }. z Ω d d dz Ω ( + ) d d + d [ ] dz d d [ + ] d Ω 7

36 Trojný integrál - substituce do válcových souřadnic. Vpočtěte integrál ( + ) d d dz Ω je určena nerovnostmi + z. Ω r cos ϕ r sin ϕ z z J r r, ϕ, z r, z + z r z [ r r r r dz dr dϕ r6 6 ] dϕ r [z] r dr dϕ dϕ 6 (r r 5 ) dr dϕ 8

37 . Vpočtěte integrál + d d dz Ω je určena nerovnostmi + z 6. Ω r cos ϕ r sin ϕ z z J r r, ϕ, z r, 6 r 6 z + z 6 r z 6 r Poloměr společné kružnice: z + z z 6 z z z +z 6 z, z 6 r r r r dz dr dϕ [r r5 5 r ] dϕ 8 5 r [z] 6 r r dr dϕ dϕ 56 5 (6r r r ) dr dϕ 9

38 Trojný integrál - substituce do sférických souřadnic. Vpočtěte integrál z d d dz Ω je určena nerovnostmi z 9,,. Ω z r cos ϕ cos ϑ r sin ϕ cos ϑ z r sin ϑ J r cos ϑ r, ϕ, ϑ, 8 r sin ϑ r cos ϑ dr dϕ dϑ sin ϑ cos ϑ dϕ dϑ [ sin ϑ ] 8 6 [ r sin ϑ cos ϑ sin ϑ cos ϑ dϑ ] dϕ dϑ t sin ϑ dt cos ϑ dϑ t dt t + C

39 . Vpočtěte integrál z,, z. Ω d d dz Ω je určena nerovnostmi + +z + + r cos ϕ cos ϑ r sin ϕ cos ϑ z r sin ϑ J r cos ϑ r, ϕ, ϑ, z [ r r r cos ϑ dr dϕ dϑ ( r ) cos ϑ dr dϕ dϑ r ] ( 9 + r + 6 ln r cos ϑ dϕ dϑ + 6 ln ) cos ϑ dϕ dϑ ( ln ) ( 9 cos ϑ dϑ + 6 ln ) [sin ϑ] ( ln )

40 7. Cvičení: Vektorová analýza Příklad:. Je dána křivka C: r(t) (, ) t t, t (, ). Načrtněte křivku C. Určete tečný vektor v bodě t a načrtněte. Dále určete bod, ve kterém je tečna rovnoběžná s přímkou. Eliminace parametru t: t, > parabola. r (t) ( ), t t r ( ) (, ) r (t) ( t, t ) t R Přímka má směrový vektor: s (, ), tj. všechn rovnoběžné vektor jsou libovolné násobk: s k (k, k), k R. r ( ) r ( ) t k t k t t ( t r(), ) ( r () ), r () r (). Parametrizujte křivku, která je průnikem kulové ploch ( ) + ( ) + (z 8) a rovin z. ( ) + ( ) + ( 8) ( ) + ( ) 6 r(t) ( + cos t, + sin t, ), t,.

41 . Určete rovnice tečen k elipse o rovnici jejichž směrnice je. Hledám přímk: tg(α) + q + q + 9( + q) 6 + 8q + 9q 6 Diskriminant je roven (průsečík tečn a křivk je jeden): q + 87 q ± Příklad: Určete a načrtněte vektorové čár vektorového pole a(, ).. a(, ) (, ). d(t) dt d dt d(t) dt d dt ln t + C ln t + C e t+c e C e t e t+c e C e t (t) K e t (t) K e t r(t) (K e t, K e t ), t R Obecná rovnice (eliminujeme parametr t): t ln K K e ln K K K k

42 . a(, ) (, ). d(t) d(t) d(t) d(t) ln ln + C ln + ln C ln ln(c ) K Parametrizace:. a(, ) (, ). r(t) (t, Kt), t R d(t) dt d dt d dt d(t) dt d dt + Charakteristická rovnice: λ + λ, ±i Fundamentální sstém: F {cos t, sin t} (t) C cos t + C sin t (t) d(t) C sin t + C cos t dt Obecná rovnice: + C cos t + C C cos t sin t + C sin t + C sin t C C cos t sin t +

43 C cos t C (cos t + sin t) + C (cos t + sin t). a(, ) (, ). + C d d d, d + C + C C Parametrizace: r(t) (C sin t, C cos t), t, 5. a(, ) (, ). d(t) dt d(t) dt d dt d (t + C ) dt (t) t + C (t) (t + C ) + C ( ) (t + C ) r(t) + C, t + C

44 6. a(, ) (, ). d(t) dt d dt d(t) dt d dt ln t + C ln t + C (t) K e t (t) K e t r(t) ( K e t, K e t) Obecná rovnice: e t K K K K 7. a(,, z) (,, z). d(t) dt d(t) dt d(t) dt d(t) dt dz(t) z dt dz(t) dt z ln t + C ln t + C ln z t + C (t) K e t (t) K e t (t) K e t r(t) (K e t, K e t, K e t ) z z 5

45 Příklad: Určete, zda je vektorové pole a vírové nevírové, zřídlové nezřídlové.. a (, ) div a a + 5 i j k rot a a zřídlové, nevírové pole z (,, ). a (, ) div a a + i j k rot a a zřídlové, nevírové pole z (,, ) 6

46 . a ( +, ) div a a rot a a (,, 6 ) i j k z + zřídlové, vírové pole. a (,, e z ). rot a zřídlové, vírové pole div a + + e z i j k z e z (zez, ze z, ) Příklad: Pro vektorové pole a určete, zda je pole potenciálové a najděte potenciál ϕ.. a (e +, e + ) Pole je definováno na R - souvislá oblast. i j k rot a a (, ) a (, ) z (,, a a ) a e + a e + a a rot a 7

47 Pole je potenciálové. ϕ + e ϕ e + d ϕ + e ϕ e + d e + + C t + dt d e t dt e t + K e+ + C. a (e sin, e cos ) ϕ(, ) e + + C Pole je definováno na R - souvislá oblast. a e cos a e cos Pole je potenciálové. a a rot a ϕ e sin ϕ e sin d e sin + C ϕ e cos ϕ e cos d e sin + C ϕ(, ) e sin + C 8

48 . a (,, z) Pole je definováno na R - souvislá oblast. i j k rot a z z (,, ) Pole je potenciálové. ϕ ϕ ϕ z z ϕ + C ϕ + C ϕ z + C. a ( + z, + z, z + ) ϕ(,, z) + + z + C Pole je definováno na R - souvislá oblast. i j k rot a z + z + z z + (,, z z) Pole je potenciálové. ϕ + z ϕ + z + C ϕ ϕ + z ϕ z z + + z + C ϕ z + z + C ϕ(,, z) + + z + z + C 9

49 5. a (,, z) Pole je definováno na R - souvislá oblast. i j k rot a z z (,, ) Pole je potenciálové. ϕ ϕ ϕ z z ϕ + C ϕ + C ϕ z + C ϕ(,, z) + z + C Příklad: Ukažte, že funkce f(, ) je harmonická, tj. splňuje rovnici f.. f(, ) 6 + f f f + f + f f + f +

50 8. Cvičení: Křivkové integrál. druhu Příklad: Vpočtěte dané křivkové integrál. druhu.. K ds, kde křivka K je úsečka AB, A [, ], B [, ]. s B A (, ) r(t) (t, + t); t, r (t) (, ); r (t) B A K ds t + t dt 5 t + dt 5 [ln t + ] 5 ln. K ds, kde křivka K je úsečka AB, A [, ], B [, ]. s B A (, ) r(t) ( + t, + t); t, r (t) (, ); r (t) B A K ds + t + t dt 5 t dt [ln 5 t ] ln 5. K ( + ) ds, kde křivka K je úsečka AB, A [, ], B [, ]. s B A (, ) r(t) ( t, t); t, r (t) (, ); r (t) B A ( + ) ds (( t) + t ) dt ( t + t ) dt [ t t + ] t K

51 . K ( + ) ds, kde křivka K je lomená čára spojující bod A [, ], B [, ], C[, ]. k : s B A (, ) r(t) (t, ); t, r (t) (, ); r (t) C k k : s C B (, ) r(t) (, t); t, r (t) (, ); r (t) A k B ( + ) ds ( + ) ds + ( + ) ds t dt + ( + t ) dt K [ t + ] t 5 k k 5. K ( + ) ds, kde křivka K je obvod trojúhelníku ABC, A [, ], B [, ], C [, ]. k : s B A (, ) r(t) (t, ); t, r (t) (, ); r (t) C k : s C B (, ) r(t) ( t, + t); t, r (t) (, ); r (t) 8 k k k : s C A (, ) r(t) (, + t); t, r (t) (, ); r (t) A B k ( + ) ds ( + ) ds + ( + ) ds + ( + ) ds K k k k (t + ) dt + ( t + + t) 8 dt + ( + t) dt [ t + t ] + 8 [t] + [ t + t ] 8 + 8

52 6. K 7. K K 8. K ds, kde křivka K {[, ] R :, ln }. r(t) (t, ln t); t, ( r (t), ) t r (t) + t t + t t + t ln K ds [ (t + ) t t + ] t dt (5 5 ). t t + dt z t + dz t dt z dz z + C ds, kde křivka K je část parabol,,. ( ) t r(t), t ; t, r (t) (t, ) r (t) t + ds t + t dt t [ (t + ) 5 (t + ) ] t t + dt z t + dz t dt (z ) z dz (z z ) dz 8 8 z z + C ds, kde křivka K je čtvrtina kružnice + v I. kvadrantu. r(t) ( cos t, sin t); t, r (t) ( sin t, cos t) r (t) sin t + cos t ds sin t dt [ cos t]. K

53 9. K ds, kde křivka K je čtvrtina kružnice + 9 v I. kvadrantu. r(t) ( cos t, sin t); t, r (t) ( sin t, cos t) r (t) 9 sin t + 9 cos t ds cos t dt 9 [sin t] 9. K. ds, kde křivka K je oblouk kružnice + a s počátečním bodem [a, ] a K koncovým bodem [, a], kde a >. r(t) (a cos t, a sin t); t, a r (t) ( a sin t, a cos t) r (t) a sin t + a cos t a a K ds [ cos a t a cos t a sin t a dt ] a. a cos t sin t dt dz sin t dt a z dz a z + C z cos t. K ( + ) ds, kde křivka K je popsána rovnicí +. ( ) + r(t) ( + cos t, sin t); t, r (t) ( sin t, cos t) r (t) sin t + cos t ( + ) ds ( ) ( + cos t) + sin t dt ( + cos t) dt [(t + sin t)]. K

54 . K ( + ) ds, kde křivka K je popsána parametrickými rovnicemi (t) a(cos t + t sin t), (t) a(sin t t cos t), t,, a >. r(t) (a(cos t + t sin t), a(sin t t cos t)) ; t, r (t) (a( sin t + sin t + t cos t), a(cos t cos t + t sin t)) (at cos t, at sin t) r (t) a t cos t + a t sin t at ( + ) ds ( a (cos t + t sin t) + a (sin t t cos t) ) at dt K a [ t (t + t ) dt a + t ] a ( + ).. Vpočtěte délku asteroid K : + a, a >. r(t) (a cos t, a sin t); t, r (t) ( a cos t sin t, a sin t cos t ) r (t) a cos t sin t 9a (cos t sin t + sin t cos t) a a K ds 6a[sin t] 6a. a cos t sin t dt z sin t dz cos t dt z dz z + C 5

55 . K z ds, kde křivka K je první závit šroubovice (t) cos t, (t) sin t, z(t) t. + z r(t) (cos t, sin t, t); t, r (t) ( sin t, cos t, ) r (t) sin t + cos t + K z + ds t cos t + sin t dt [ t ] K ( + z) ds, kde křivka K je. závit kuželové šroubovice (t) t cos t, (t) t sin t, z(t) t. z r(t) (t cos t, t sin t, t) ; t, r (t) (cos t t sin t, sin t + t cos t, ) r (t) (cos t t sin t) + (sin t + t cos t) + + t ( + z) ds ( t cos t + t sin t t) + t dt K t + t dt + t z t dt dz z dz z + C [ ( + t ) ] (( + ) ). 6

56 6. K ( + ) ds, kde K je průniková křivka ploch + + z a, a >, v prvním oktantu. Parametrizace kružnice K(σ,, r) o poloměru r a, se středem [,, ], ležící v rovině σ o rovnici n(x ): r(t) (s +r cos t u +r sin t v, s +r cos t u + r sin t v, s + r cos t u + r sin t v), kde u, v jsou bázové vektor lokální kartézské souřadné soustav rovin σ. Lze brát u A, kde A je bod na kružnici A K(σ,, r) a v u n n σ : z + + z a ) ( a u, a,, v (,, a) ( a r(t) cos t, a cos t, a sin t ), t, r (t) r (t) ( a sin t, a sin t, a cos t a ) sin t + a sin t + a cos t a ( + ) ds ( a cos t + a cos t ) a dt a [sin t] a K 7

57 9. Cvičení: Křivkové integrál. druhu Příklad: Vpočtěte dané křivkové integrál. druhu (práce, po uzavřené křivce - cirkulace).. (+) d ( ) d, kde křivka K je kladně orientovaná kružnice + a, + K a >. a r(t) (a cos t, a sin t) t, r (t) ( a sin t, a cos t) souhlasná orientace a K ( + ) d ( ) d + ( cos t sin t sin t cos t + sin t cos t)dt (a cos t + a sin t) ( a sin t) (a cos t a sin t) (a cos t) a dt dt

58 . K f dr, kde f ( +, ) a křivka K je část parabol s počátečním bodem [, ] a koncovým bodem [, ]. KB r(t) (t, t ) t, r (t) (, t) nesouhlasná orientace P B K ( ( + ) d + d ( t + ) + t ( t) ) [ t dt + t t 7 6 ]. K f dr, kde f (, ) a křivka K je část parabol s počátečním bodem [, ] a koncovým bodem [, ]. r(t) (t, t ) t, r (t) (, t) nesouhlasná orientace

59 K d + d ( ( t ) + t ( t) ) [ t dt + t t ]. K f dr, kde f (, ) a křivka K je kladně orientovaná hranice čtverce ABCD, kde A [, ], B [, ], C [, ], D [, ]. AB : r(t) (t, ) t, r (t) (, ) nesouhlasná orientace BC : r(t) (, t) t, B A r (t) (, ) nesouhlasná orientace CD : r(t) (t, ) t, r (t) (, ) souhlasná orientace DA : r(t) (, t) t, r (t) (, ) souhlasná orientace C M K D a) ( ) d + d ((t ) + t ) dt (( t) + ( ) ) dt+ K + ((t + ) + t ) dt + (( t) + () ) dt [ t + t + t + t + t + t ]

60 b) Greenova věta ( ) d + d ( + ) d d d d ABCD 8 K M 5. K f dr, kde f (, ) a křivka K je kladně orientovaná hranice trojúhelníku ohraničeného osami, a křivkou + 5. AB : r(t) ( t, 5t) t, 5 B r (t) (, 5) souhlasná orientace BC : r(t) (, 5t) t, K r (t) (, 5) nesouhlasná orientace CA : r(t) (t, ) t, r (t) (, ) souhlasná orientace M C A a) K d [ 5( t) dt 5 ( t) ] 5 b) Greenova věta d d d 5 5 d d (5 5 ) d K M [ ] 5 5

61 6. K f dr, kde f (, ) a křivka K je kladně orientovaná hranice obrazce ohraničeného křivkami a. K : r(t) (t, t ) t, r (t) (, t) souhlasná orientace K : r(t) (t, t) t, r (t) (t, ) nesouhlasná orientace K : M K : a) K d + d (t + t ) dt [ t (t + t ) dt t5 5 ] b) Greenova věta K d + d M [ ] 5 5 d d d d ( ) d 5

62 7. K f dr, kde f (, ) a křivka K je kladně orientovaná křivka +. K : r(t) (cos t, sin t) t, r (t) ( sin t, cos t) souhlasná orientace M a) K d + d ( sin t + cos t) dt cos t dt [ ] sin t b) Greenova věta d + d ( ) d d K M c) Potenciálové pole rot f i j k z (,, ) Pole je potenciálové práce po uzavřené křivce je. 6

63 Příklad: Vpočtěte dané křivkové intergrál. druhu. Ukažte, že křivkový integrál druhého druhu vektorového pole f ( z + z, z z, z + ) nezávisí na integrační cestě v oblasti R a vpočtěte práci, kterou pole vkoná z bodu A [,, ] do bodu B [,, ]. R jednoduše souvislá oblast rot f i j k z z + z z z z + (6z (6z ), z + ( z + ), z z ) pole je potenciálové KI. druhu nezávisí na integrační cestě. Potenciál: ϕ z + z ϕ z + z + C ϕ z z ϕ z z + C ϕ z z + ϕ z + z z + C ϕ(,, z) z +z z+c z d + z d + dz ϕ(b) ϕ(a) 6 K 7

64 . Ukažte, že křivkový integrál druhého druhu vektorového pole f ( z, z, z ) nezávisí na integrační cestě v oblasti R a vpočtěte práci, kterou pole vkoná z bodu A [,, ] do bodu B [,, ]. R jednoduše souvislá oblast rot f i j k z z z z ( +, +, z + z) pole je potenciálové KI. druhu nezávisí na integrační cestě. Potenciál: ϕ z ϕ z + C ϕ z ϕ z + C ϕ z z ϕ z z + C ϕ(,, z) + + z z +C K ( z) d + ( z) d + (z ) dz ϕ(b) ϕ(a) 8

65 . Cvičení: Plošné integrál. druhu Příklad: Vpočtěte dané plošné integrál. druhu.. Vpočtěte z d, kde je část rovin + + z v prvním oktantu ( >, >, z > ). z g(, ) z g (, ), g (, ) n (g ) + (g ) + n n z d. [ ( ( ) d d ) ( ) d 6 ] D d I ( ) 6 ( ) ( ) 5 ( ) d d ( ) (( ) ( ) [ + ) ( ) d ] ( )5

66 . Vpočtěte ( + + z) d, kde je část rovin + + z v prvním oktantu ( >, >, z > ). z g(, ) z g (, ), g (, ) n (g ) + (g ) + ( + + z ) d ( + + ) d d ( ) d d [ ] d ( ) + d [ ]

67 . Vpočtěte d, kde je + + z R. z r(u, v) (R cos u cos v, R sin u cos v, R sin v), u,, v,, t u ( R sin u cos v, R cos u cos v, ) t v ( R cos u sin v, R sin u sin v, R cos v) n t u t v i j k R sin u cos v R cos u cos v R cos u sin v R sin u sin v R cos v (R cos u cos v, R sin u cos v, R sin u sin v cos v + R cos u sin v cos v) (R cos u cos v, R sin u cos v, R sin v cos v) n R cos u cos v + R sin u cos v + R sin v cos v R cos v + R sin v cos v R cos v R cos v R cos v d R cos v du dv R cos v du dv R cos v dv Ω R [sin v] R

68 . Vpočtěte d, kde je válcová plocha +, z. + +z z r(u, v) ( cos u, sin u, v) u, v,, r u ( sin u, cos u, ) r v (,, ) n r u r v n i j k sin u cos u cos u cos v + sin u ( cos u, sin u, ) + + z d + ( v Ω cos u + sin du dv du dv u + v + v [ ) dv arctg v ] arctg

69 5. Vpočtěte ( + ) d, kde {[,, z] R : z z }. z r(u, v) (u cos v, u sin v, u ) u,, v,, t u (cos v, sin v, u) t v ( u sin v, u cos v, ) n t u t v i j k cos v sin v u u sin v u cos v n u + u u u + (u cos v, u sin v, u) ( + ) d u u u + du dv u u u + du dv 8 t Ω t u + t u dt 8u du t dt ( t 5 t + C 5 ) dv ( 5 8 [ ] 8 (u + ) 5 6 (u + ) ) 5 5 / 8 dv ( ) 5 / 5

70 6. Vpočtěte d, kde { [,, z] R : z } + z. r(u, v) (u cos v, u sin v, u) u,, v,, t u (cos v, sin v, ) t v ( u sin v, u cos v, ) z n t u t v n u + u u i j k cos v sin v u sin v u cos v (u cos v, u sin v, u) d Ω u du dv u du dv [ u ] dv dv. 6

71 7. Vpočtěte + + d, kde {[,, z] R : z + z }. r(u, v) (u cos v, u sin v, u ) u,, v,, t u (cos v, sin v, u) t v ( u sin v, u cos v, ) z n t u t v n u + u u u + i j k cos v sin v u u sin v u cos v (u cos v, u sin v, u) + + d + u cos v + u sin v u u + du dv u( + u ) du dv Ω [ u + u ] dv ( + ) dv + 7

72 8. Vpočtěte arctg d, kde {[,, z] R : z + z }. r(u, v) (u cos v, u sin v, u ) u,, v,, t u (cos v, sin v, u) t v ( u sin v, u cos v, ) z n t u t v n u + u u u + i j k cos v sin v u u sin v u cos v (u cos v, u sin v, u) arctg d Ω t + u dt u du t dt t + C arctg ( ) u sin v u u u cos v + du dv [ u + u ] dv ( + ) vu( + u ) du dv dv + 8

73 9. Vpočtěte d, kde je z z 9,. z r(u, v) ( cos u cos v, sin u cos v, sin v), u,, v,, t u ( sin u cos v, cos u cos v, ) t v ( cos u sin v, sin u sin v, cos v) n t u t v i j k sin u cos v cos u cos v cos u sin v sin u sin v cos v (9 cos u cos v, 9 sin u cos v, 9 sin u sin v cos v + 9 cos u sin v cos v) (9 cos u cos v, 9 sin u cos v, 9 sin v cos v) n cos u cos v + sin u cos v + sin v cos v cos v + sin v cos v cos v 9 cos v z + 9 d t + Ω du dv t sin t dt cos t dt dv arctg t + C 9 cos v 9 sin du dv v + 9 [arctg (sin v)] ( + ). cos v sin v + dv 9

74 . Cvičení: Plošné integrál. druhu Příklad: Vpočtěte dané plošné integrál. druhu.. Vpočtěte f d, kde f (,, z) a je část rovin + + z v prvním oktantu ( >, >, z > ) orientované směrem k počátku. r(u, v) (u, v, u v) Ω {[u, v] Ω; u, v, u }, t u (,, ) t v (,, ) i j k n t u t v (,, ) nesouhlasná orientace f d u Ω (u, v, u v) (,, ) du dv dv du ( u) du [ u u ] n z Ω Ω (u + v + u v) du dv

75 . Vpočtěte f d, kde f (,, z) a je plášť rotačního paraboloidu z + orientovaného dovnitř. z r(u, v) (u cos v, u sin v, u ) u,, v,, t u (cos v, sin v, u) t v ( u sin v, u cos v, ) n n n t u t v i j k cos v sin v u u sin v u cos v ( u cos v, u sin v, u) souhlasná orientace f d (u cos v, u sin v, u ) ( u cos v, u sin v, u) du dv Ω u cos v u sin v + u du dv Ω

76 . Vpočtěte f d, kde f (,, z) a je plášť rotačního paraboloidu z + orientovaného dovnitř. z r(u, v) (u, v, u + v ) Ω { [u, v] R ; u + v }, t u (,, u) t v (,, v) n n Ω n t u t v i j k u v ( u, v, ) souhlasná orientace f d (u, v, u + v ) ( u, v, ) du dv ( u v + u + v ) du dv Ω Ω (u + v ) du dv polární s.: u r cos ϕ v r sin ϕ r, ϕ, J r Ω r dϕ dr [ r r dr ]

77 . Vpočtěte ven. f d, kde f (,, ) a je + +z, z > orientovaná n z r(u, v) (cos u cos v, sin u cos v, sin v), u,, v,, t u ( sin u cos v, cos u cos v, ) t v ( cos u sin v, sin u sin v, cos v) n t u t v i j k sin u cos v cos u cos v cos u sin v sin u sin v cos v (cos u cos v, sin u cos v, sin u sin v cos v + cos u sin v cos v) (cos u cos v, sin u cos v, sin v cos v) souhlasná orientace n f d Ω (sin u cos v, cos u cos v, ) (cos u cos v, sin u cos v, sin v cos v) du dv (cos u sin u cos v cos u sin u cos v + sin v cos v) du dv sin v cos v du dv Ω sin v cos v dv t sin v dt cos v dv t dt t + C [ sin t ]

78 5. Vpočtěte orientované ven. f d, kde f (,, z ) a je část jednotkové sfér pro z > r(u, v) (u, v, u v ), Ω { [u, v] R, u + v }, ( ) u t u,, u v ( ) v t v,, u v i j k ( ) u n t u t v u u v v u v, v u v, u v souhlasná orientace n z n f d ( (u, v, u v u ) u v, ) v u v, du dv Ω Ω ( ) u u v + v u v + u v du dv ( ) r + r r r dϕ dr polární s.: u r cos ϕ v r sin ϕ r, ϕ, J r ( r r + r ) r dr 5

79 t r dt r ( dr ) dt t / t/ + t + C ( ) t t + t [ r ( r ) / + ( r ) ] ( + ) 6 6. Vpočtěte tok vektorového pole f (,, ) plochou {[,, z] R,,,, z, } orientované v kladném směru os. n (,, ) f n d (,, ) (,, ) d z d dz. n 6

80 . Cvičení: Integrální vět Příklad: Vpočtěte pomocí Gaussov vět.. Vpočtěte tok vektorového pole f (,, z ) vně orientovaným povrchem válce +, z 5. z clindrické souřadnice: div f z n 5 r cos ϕ r, r sin ϕ ϕ, z z z, 5 J r n f d div f d d dz 5 z d d dz z r dr dϕ dz 5 V z [ r ] 5 dϕ dz V z dϕ dz 8 5 [ z z dz 8 ] 5

81 . Vpočtěte tok vektorového pole f (, ( ), z) vně orientovaným povrchem kužele z +, z. div f Polární souřadnice: z r cos ϕ r, r sin ϕ ϕ, J r 5 f d V V div f d d dz ( ) + d d 5 V 5 d d dz 5 V ( r)r dr dϕ 5 + dz d d ] [r r dϕ

82 . Vpočtěte tok vektorového pole f (, z, ) vně orientovaným povrchem čtřstěnu:,, z, + + z a, a >. z a div f n a n a f d div f d d dz a a a dz d d a a (a ) d d a ( V (a )[] a [ (a ) ] a a 6 [ ] a ) d a ((a ) (a ) ) d a (a ) d. Vpočtěte tok vektorového pole f (, z, ) vně orientovaným povrchem čtřstěnu:,,, + + z a, a >. z a div f f d n a n a

83 Příklad: Vpočtěte pomocí tokesov vět.. Vpočtěte práci, kterou vkoná vektorového pole f (,, z) po obvodu čtverce ABCD, kde A [,, ], B [,, ], C [,, ], D [,, ], jehož orientace je dána pořadím bodů ABCD. rot f i j k z n (,, ) z (,, ) souhlasná orientace B K z n A C D f dr rot f d (,, ) (,, ) d d d 9. K

84 . Vpočtěte práci, kterou vkoná vektorového pole f ( z, z, ) po kružnici + z, orientovanou směrem z bodu [,, ] do bodu [,, ]. z rot f i j k z (,, ) z z n (,, ) souhlasná orientace K n f dr rot f d (,, ) (,, ) d d... K r(u, v) (u cos v,, u sin v) u, v, i j k n cos v sin v u sin v u cos v (, u sin v u cos v, ) (, u, ) n u Ω u du dv u dv du [ u u du ] 8 5

85 . Vpočtěte práci, kterou vkoná vektorového pole f (, z, ) po obvodu trojúhelníka ABC, kde A [,, ], B [,, ], C [,, ], orientace je dána pořadím bodů ABC. rot f i j k z ( z,, ) z r(u, v) (u, v, u v) Ω { [u, v] R : u,, v, u } i j k n (,, ) nesouhlasná orientace n z Ω f dr rot f d ( ( u v), u, v) (,, ) d K (6 u v + u + v) d 6 du dv 6 u dv du 6 ( u) du 6 [u u ] ( ) 7 Ω 6

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v . a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z xy 8 = v bodě A =, ]. b) e grafu funkce f najděte tečnou rovinu, která je rovnoběžná s rovinou ϱ. f(x, y) = x + y x, ϱ : x

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 2. 3. 2018 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 28. 2. 2017 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 22. 2. 2016 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek ( 2015 doplněné o další úlohy 13. 4. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi ( e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz.

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek v letech 2009 2012 doplněné o další úlohy 3. část KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY, GREENOVA VĚTA, POTENIÁLNÍ POLE, PLOŠNÉ INTEGRÁLY, GAUSSOVA OSTROGRADSKÉHO VĚTA 7. 4. 2013

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 ZDENĚK ŠIBRAVA. Křivkové integrály.. Křivkový integrál prvního druhu. Příklad.. Vypočítejme křivkový integrál A =, ), B = 4, ). Řešení: Úsečka AB je hladká křivka. Funkce ψt) = 4t,

Více

Veronika Chrastinová, Oto Přibyl

Veronika Chrastinová, Oto Přibyl Integrální počet II. Příklady s nápovědou. Veronika Chrastinová, Oto Přibyl 16. září 2003 Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT Brno Obsah 1 Dvojný integrál 3 2 Trojný integrál 7 3 Křivkový

Více

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2

[obrázek γ nepotřebujeme, interval t, zřejmý, integrací polynomu a per partes vyjde: (e2 + e) + 2 ln 2. (e ln t = t) ] + y2 4.1 Křivkový integrál ve vektrovém poli přímým výpočtem 4.1 Spočítejte práci síly F = y i + z j + x k při pohybu hmotného bodu po orientované křivce, která je dána jako oblouk ABC na průnikové křivce ploch

Více

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ.

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ. Ukázka 1 Necht má funkce z = f(x, y) spojité parciální derivace. Napište rovnici tečné roviny ke grafu této funkce v bodě A = [ x 0, y 0, z 0 ]. Transformujte diferenciální výraz x f x + y f y do polárních

Více

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1,

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1, MATEMATIKA III Program - vojný integrál. Vpočtěte dvojrozměrné integrál v obdélníku : + dd = { < > < > } ( 3), (, ) : 0,, 0,, dd = { < > < > } ( 4 ), (, ) :,3,,, + dd = { < > < > } ( ), (, ):,0,,, + dd=

Více

Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky C. Asi nejjednodušší parametrizace je. t t dt = t 1. x = A + ( B A ) t, 0 t 1,

Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky C. Asi nejjednodušší parametrizace je. t t dt = t 1. x = A + ( B A ) t, 0 t 1, Určete Křivkový integrál příklad 4 x ds, kde {x, y ; y ln x, x 3}. Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky. Asi nejjednodušší parametrizace je Tedy daný integrál je x ds x t, y ln t,

Více

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2 Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15 I. Diferenciální počet funkcí více proměnných 1. Funkce více proměnných (a)

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné . Definiční obor a hladiny funkce více proměnných Nalezněte a graficky znázorněte definiční obor D funkce f = f(x, y), kde a) f(x, y) = x y, b) f(x, y) = log(xy + ), c) f(x, y) = xy, d) f(x, y) = log(x

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

13. cvičení z Matematické analýzy 2

13. cvičení z Matematické analýzy 2 . cvičení z atematické analýz 2 5. - 9. května 27. konzervativní pole, potenciál Dokažte, že následující pole jsou konzervativní a najděte jejich potenciál. i F x,, z x 2 +, 2 + x, ze z, ii F x,, z x 2

Více

10. cvičení z Matematické analýzy 2

10. cvičení z Matematické analýzy 2 . cvičení z Matematické analýzy 3. - 7. prosince 8. (dvojný integrál - Fubiniho věta Vhodným způsobem integrace spočítejte daný integrál a načrtněte oblast integrace (a (b (c y ds, kde : y & y 4. e ma{,y

Více

F n = F 1 n 1 + F 2 n 2 + F 3 n 3.

F n = F 1 n 1 + F 2 n 2 + F 3 n 3. Plošný integrál Několik pojmů Při našich úvahách budeme často vužívat skalární součin dvou vektorů. Platí F n F n cos α, kde α je úhel, který svírají vektor F a n. Vidíme, že pokud je tento úhel ostrý,

Více

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2.

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2. Křivové integrál prvního druhu Vpočítejte dané řivové integrál prvního druhu v R. Přílad. ds x, de je úseča AB, A[, ], B[4, ]. Řešení: Pro řivový integrál prvního druhu platí: fx, ) ds β α fϕt), ψt)) ϕ

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy,

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy, Spočtěte = { x, y) ; 4x + y 4 }. Dvojné a trojné integrály příklad 3 x y dx dy, Řešení: Protože obor integrace je symetrický vzhledem k ose x, tj. vzhledem k substituci [x; y] [x; y], a funkce fx, y) je

Více

14. cvičení z Matematické analýzy 2

14. cvičení z Matematické analýzy 2 4. cvičení z atematické analýzy 2 8. - 2. ledna 28 4. (Greenova věta) Použijte Greenovu větu k nalezení práce síly F (x, y) (2xy 3, 4x 2 y 2 ) vykonané na částici podél křivky Γ, která je hranicí oblasti

Více

VEKTOROVÁ POLE Otázky

VEKTOROVÁ POLE Otázky VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE Je-li A podmnožina roviny a f je zobrazení A do R 2, které je dáno souřadnicemi f 1, f 2, tj., f(x, y) = (f 1 (x, y), f 2 (x, y)) pro (x, y) A, lze chápat dvojici (f 1 (x,

Více

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady

Otázky k ústní zkoušce, přehled témat A. Číselné řady Otázky k ústní zkoušce, přehled témat 2003-2004 A Číselné řady Vysvětlete pojmy částečný součet řady, součet řady, řadonverguje, řada je konvergentní Formulujte nutnou podmínku konvergence řady a odvoďte

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2 PŘÍKLADY K ATEATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY ZDENĚK ŠIBRAVA.. Dvojné integrály.. Vícenásobné intergrály Příklad.. Vypočítejme dvojný integrál x 3 + y da, kde =, 3,. Řešení: Funkce f(x, y) = x je na obdélníku

Více

Řešení : Těleso T je elementárním oborem integrace vzhledem k rovině (x,y) a proto lze přímo aplikovat Fubiniovu větu pro trojný integrál.

Řešení : Těleso T je elementárním oborem integrace vzhledem k rovině (x,y) a proto lze přímo aplikovat Fubiniovu větu pro trojný integrál. E. rožíková, M. Kittlerová, F. Mrá: Sbírka příkladů Matematik II (6 III.6. Aplikace trojných integrálů Příklad 6. Užitím vorce pro výpočet objemu tělesa pomocí trojného integrálu (tj.v ddd ukažte, že objem

Více

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny. MECHANIKA 1 KLASICKÁ MECHANIKA Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny. Klasická mechanika rychlosti těles jsou mnohem menší než rychlost světla ve

Více

Funkce. RNDR. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Funkce. RNDR. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Funkce RNDR. Yvetta Bartáková Gmnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Derivace funkce VY INOVACE_05 0_M Gmnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Definice Mějme funkci f definovanou v okolí bodu 0. Eistuje-li

Více

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE

VEKTOROVÁ POLE VEKTOROVÁ POLE Je-li A podmnožina roviny a f je zobrazení A do R 2, které je dáno souřadnicemi f 1, f 2, tj., f(x, y) = (f 1 (x, y), f 2 (x, y)) pro (x, y) A, lze chápat dvojici (f 1 (x, y), f 2 (x, y)) jako vektor s

Více

Plošný integrál Studijní text, 16. května Plošný integrál

Plošný integrál Studijní text, 16. května Plošný integrál Plošný integrál tudijní text, 16. května 2011 Plošný integrál Jednoduchý integrál jsme rozšířili zavedením křivkového integrálu. Rozlišovali jsme dva druhy integrálu, přičemž křivkový integrál 2. druhu

Více

Občas se používá značení f x (x 0, y 0 ), resp. f y (x 0, y 0 ). Parciální derivace f. rovnoběžného s osou y a z:

Občas se používá značení f x (x 0, y 0 ), resp. f y (x 0, y 0 ). Parciální derivace f. rovnoběžného s osou y a z: PARCIÁLNÍ DERIVACE Jak derivovat reálné funkce více proměnných aby bylo možné tyto derivace použít podobně jako derivace funkcí jedné proměnné? Jestliže se okopíruje definice z jedné proměnné dostane se

Více

y ds, z T = 1 z ds, kde S = S

y ds, z T = 1 z ds, kde S = S Plošné integrály příklad 5 Určete souřadnice těžiště části roviny xy z =, která leží v prvním oktantu x >, y >, z >. Řešení: ouřadnice těžiště x T, y T a z T homogenní plochy lze určit pomocí plošných

Více

Posloupnosti. n2 3n. lim. n4 + 2n. lim. n 1. n + n n. n! (n + 1)! n! lim. n ( 1)n! [1] lim. ln 2 n. lim. n n n sin n2 [0] lim. 2 n.

Posloupnosti. n2 3n. lim. n4 + 2n. lim. n 1. n + n n. n! (n + 1)! n! lim. n ( 1)n! [1] lim. ln 2 n. lim. n n n sin n2 [0] lim. 2 n. SBÍRKA PŘÍKLAŮ Z MATEMATICKÉ ANALÝZY III J. ANĚČEK, M. ZAHRANÍKOVÁ Symbolem jsou označeny obtížnější příklady. Posloupnosti Určete limitu posloupnosti n n + lim n n + 5n + lim n n n n4 + n lim n lim n

Více

PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE

PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE Příklad Představme si, že máme vypočítat integrál I = f(, y) d dy, M kde M = {(, y) R 2 1 < 2 + y 2 < 4}. y M je mezikruží mezi kružnicemi o poloměru 1 a 2 a se

Více

Cvičení z AM-DI. Petr Hasil, Ph.D. Verze: 1. března 2017

Cvičení z AM-DI. Petr Hasil, Ph.D. Verze: 1. března 2017 z AM-DI Petr Hasil, Ph.D. hasil@mendelu.cz Verze: 1. března 017 Poznámka. Příklady označené na cvičení dělat nebudeme, protože jsou moc dlouhé, popř. složité (jako takové, nebo pro psaní na tabuli). V

Více

MATEMATIKA III. Program - Křivkový integrál

MATEMATIKA III. Program - Křivkový integrál Matematia III MATEMATIKA III Program - Křivový integrál 1. Vypočítejte řivové integrály po rovinných řivách : a) ds, : úseča, spojující body O=(0, 0), B = (1, ), b) ( + y ) ds, : ružnice = acos t, y= a

Více

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F Příkad 1 ( y ) Dokažte, že funkce F (x, y) = x n f x 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vyhovuje vztahu x F x + 2y F y = nf ; x 0 Ukažte, že každá funkce F (x, y), která má spojité parciální

Více

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce.

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce. KŘIVKY Křivka = dráha pohybujícího se bodu = = množina nekonečného počtu bodů, které závisí na parametru (čase). Proto můžeme křivku také nazvat jednoparametrickou množinou bodů. Zavedeme-li souřadnicový

Více

12 Trojný integrál - Transformace integrálů

12 Trojný integrál - Transformace integrálů Trojný integrál transformace integrálů) - řešené příklady 8 Trojný integrál - Transformace integrálů. Příklad Spočtěte x + y dxdydz, kde : z, x + y. Řešení Integrační obor určený vztahy z, x + y je válec.

Více

1. Přímka a její části

1. Přímka a její části . Přímka a její části přímka v rovině, v prostoru, přímka jako graf funkce, konstrukce přímky nebo úsečky, analytická geometrie přímky, přímka jako tečna grafu, přímka a kuželosečka Přímka v rovině a v

Více

ˇ EDNA SˇKA 9 DALS ˇ I METODY INTEGRACE

ˇ EDNA SˇKA 9 DALS ˇ I METODY INTEGRACE PŘEDNÁŠKA 9 DALŠÍ METODY INTEGRACE 1 9.1. Věta o substituci Věta 1 (O substituci) Necht je ϕ(x) prosté regulární zobrazení otevřené množiny X R n na množinu Y R n. Necht je M X, f(y) funkce definovaná

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

DERIVACE. ln 7. Urči, kdy funkce roste a klesá a dále kdy je konkávní a

DERIVACE. ln 7. Urči, kdy funkce roste a klesá a dále kdy je konkávní a DERIVACE 1. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos x 3. Zderivuj funkci y = 3 e sin2 (x 2 ) 4. Zderivuj funkci y = x3 +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y = cos2 x

Více

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU

PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU PŘEDNÁŠKA 9 KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL 1. DRUHU 6.1 Křivkový integrál 1. druhu Definice 1. Množina R n se nazývá prostá regulární křivka v R n právě tehdy, když existuje vzájemně jednoznačné zobrazení

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika BA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika BA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika BA0 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 005 () Určete rovnici kručnice o poloměru

Více

2. DVOJROZMĚRNÝ (DVOJNÝ) INTEGRÁL

2. DVOJROZMĚRNÝ (DVOJNÝ) INTEGRÁL . VOJROZMĚRNÝ (VOJNÝ) INTEGRÁL Úvodem připomenutí základních integračních vzorců, bez nichž se neobejdete: [.] d = C [.] d = + C n+ n [.] d = + C n + [4.] d = ln + C [5.] sin d = cos + C [6.] cos d = sin

Více

y = 2x2 + 10xy + 5. (a) = 7. y Úloha 2.: Určete rovnici tečné roviny a normály ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)). f(x, y) = x, a = (1, 1).

y = 2x2 + 10xy + 5. (a) = 7. y Úloha 2.: Určete rovnici tečné roviny a normály ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)). f(x, y) = x, a = (1, 1). III Diferenciál funkce a tečná rovina Úloha 1: Určete rovnici tečné roviny ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)) f(x, y) = 3x 3 x y + 5xy 6x + 5y + 10, a = (1, 1) Řešení Definičním oborem funkce

Více

Matematika pro chemické inženýry

Matematika pro chemické inženýry Matematika pro chemické inženýry Drahoslava Janovská Plošný integrál Přednášky Z 216-217 ponzorováno grantem VŠCHT Praha, PIGA 413-17-6642, 216 Povinná látka. Bude v písemkách a bude se zkoušet při ústní

Více

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

VIDEOSBÍRKA DERIVACE VIDEOSBÍRKA DERIVACE. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos x. Zderivuj funkci y = e sin2 (x 2 ). Zderivuj funkci y = x +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y = cos2

Více

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.)

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.) Vybrané příklady ze skript J. Neustupa, S. Kračmar: Sbírka příkladů z Matematiky I I. LINEÁRNÍ ALGEBRA I.. Vektory, vektorové prostory Jsou zadány vektory u, v, w a reálná čísla α, β, γ. Vypočítejte vektor

Více

terminologie předchozí kapitoly: (ϕ, Ω) - plocha, S - geometrický obraz plochy

terminologie předchozí kapitoly: (ϕ, Ω) - plocha, S - geometrický obraz plochy 2. Plošný integrál. Poznámka. Obecně: integrování přes k-rozměrné útvary (k-plochy) v R n. Omezíme se na případ k = 2, n = 3. Definice. Množina S R 3 se nazve plocha, pokud S = ϕ(), kde R 2 je otevřená

Více

Drsná matematika III 1. přednáška Funkce více proměnných: křivky, směrové derivace, diferenciál

Drsná matematika III 1. přednáška Funkce více proměnných: křivky, směrové derivace, diferenciál Drsná matematika III 1. přednáška Funkce více proměnných: křivky, směrové derivace, diferenciál Jan Slovák Masarykova univerzita Fakulta informatiky 16. 9. 2008 Obsah přednášky 1 Literatura 2 Funkce a

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napište Frobeniovu větu (existence i počet řešení). b)

Více

11. cvičení z Matematické analýzy 2

11. cvičení z Matematické analýzy 2 11. cvičení z Matematické analýzy 11. - 15. prosince 17 11.1 (trojný integrál - Fubiniho věta) Vypočtěte (i) xyz dv, kde je ohraničeno plochami y x, x y, z xy a z. (ii) y dv, kde je ohraničeno shora rovinou

Více

+ 2y. a y = 1 x 2. du x = nxn 1 f(u) 2x n 3 yf (u)

+ 2y. a y = 1 x 2. du x = nxn 1 f(u) 2x n 3 yf (u) Diferenciální počet příklad 1 Dokažte, že funkce F, = n f 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vhovuje vztahu + 2 = nf ; 0 Řešení: Označme u = 2. Pak je F, = n fu a platí Podle vět o derivaci složené

Více

. 1 x. Najděte rovnice tečen k hyperbole 7x 2 2y 2 = 14, které jsou kolmé k přímce 2x+4y 3 = 0. 2x y 1 = 0 nebo 2x y + 1 = 0.

. 1 x. Najděte rovnice tečen k hyperbole 7x 2 2y 2 = 14, které jsou kolmé k přímce 2x+4y 3 = 0. 2x y 1 = 0 nebo 2x y + 1 = 0. Diferenciální počet příklad s výsledky ( Najděte definiční obor funkce f() = ln arcsin + ) D f = (, 0 Najděte rovnici tečny ke grafu funkce f() = 3 +, která je rovnoběžná s přímkou y = 4 4 y 4 = 0 nebo

Více

METODICKÝ NÁVOD MODULU

METODICKÝ NÁVOD MODULU Centrum celoživotního vzdělávání METODICKÝ NÁVOD MODULU Název Základy matematiky modulu: Zkratka: ZM Počet kreditů: 4 Semestr: Z/L Mentor: Petr Dolanský Tutor: Petr Dolanský I OBSAH BALÍČKU STUDIJNÍCH

Více

Funkce dvou proměnných

Funkce dvou proměnných Funkce dvou proměnných Funkce dvou proměnných harmonická vlna Postupné příčné vlnění T=2, = 2 ( t, ) Asin t 2 Asin t T v t Asin 2 T Počátek koná harmonický pohb, ten se šíří dál řadou oscilátorů ve směru

Více

Test M1-ZS12-2 M1-ZS12-2/1. Příklad 1 Najděte tečnu grafu funkce f x 2 x 6 3 x 2, která je kolmá na přímku p :2x y 3 0.

Test M1-ZS12-2 M1-ZS12-2/1. Příklad 1 Najděte tečnu grafu funkce f x 2 x 6 3 x 2, která je kolmá na přímku p :2x y 3 0. Test M-ZS- M-ZS-/ Příklad Najděte tečnu grafu funkce f x x 6 3 x, která je kolmá na přímku p :x y 3 0. Zřejmě D f R. Přímka p má směrnici, tečna na ní kolmá má proto směrnici. Protože směrnice tečny ke

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A1 Cvičení, zimní semestr Samostatné výstupy Jan Šafařík Brno c 2003 Obsah 1. Výstup č.1 2 2. Výstup

Více

1. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, limita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu

1. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, limita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu 22- a3b2/df.te. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, ita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu. Určete definiční obor funkce a proveďte klasifikaci bodů z R 2 vzhledem k a rozhodněte

Více

Analytická geometrie lineárních útvarů

Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Analtická geometrie lineárních útvarů Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý bod

Více

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g. . Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny.,. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.. Spočtěte všechny první parciální derivace funkcí: a) f(x, y) = x 4 + y 4 4x y, b) f(x,

Více

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou Typy příkladů pro I. část písemky ke zkoušce z MA II I. Diferenciální rovnice. 1. Určete obecné řešení rovnice y = y sin x.. Určete řešení rovnice y = y x splňující počáteční podmínku y(1) = 0. 3. Rovnici

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

VIDEOSBÍRKA DERIVACE

VIDEOSBÍRKA DERIVACE VIDEOSBÍRKA DERIVACE. Zderivuj funkci y = ln 2 (sin x + tg x 2 ) 2. Zderivuj funkci y = 2 e x2 cos 3x 3. Zderivuj funkci y = 3 e sin2 (x 2 ). Zderivuj funkci y = x3 +2x 2 +sin x x 5. Zderivuj funkci y

Více

OBECNOSTI KONVERGENCE V R N

OBECNOSTI KONVERGENCE V R N FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH V reálných situacích závisejí děje obvykle na více proměnných než jen na jedné (např. na teplotě i na tlaku), závislost na jedné proměnné je spíše výjimkou. OBECNOSTI Reálná funkce

Více

14. Věty Gauss-Ostrogradského, Greenova a Stokesova věta

14. Věty Gauss-Ostrogradského, Greenova a Stokesova věta 14. Věty Gauss-Ostrogradského, Greenova a Stokesova věta Aplikovaná matematika II, NMAF072 M. Rokyta, KMA MFF UK LS 2010/11 14.1 Úvod Definice (zobecněná plocha) Řekneme, že S R n (n 2) je zobecněná (n

Více

1 Topologie roviny a prostoru

1 Topologie roviny a prostoru 1 Topologie roviny a prostoru 1.1 Základní pojmy množin Intervaly a okolí Intervaly v rovině nebo prostoru jsou obdélníky nebo hranoly se stranami rovnoběžnými s osami souřadnic. Podmnožiny intervalů se

Více

11. KŘIVKOVÝ INTEGRÁL Křivkový integrál I. druhu Úlohy k samostatnému řešení

11. KŘIVKOVÝ INTEGRÁL Křivkový integrál I. druhu Úlohy k samostatnému řešení Sbíra úloh z matematia 11 Křivový integrál 11 KŘIVKOVÝ INTEGRÁL 115 111 Křivový integrál I druhu 115 Úloh samostatnému řešení 115 11 Křivový integrál II druhu 116 Úloh samostatnému řešení 116 11 Greenova

Více

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které Kapitola 5 Kuželosečky Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které společně s kružnicí jsou známy pod společným názvem kuželosečky. Říká se jim tak proto, že každou z nich

Více

x 2(A), x y (A) y x (A), 2 f

x 2(A), x y (A) y x (A), 2 f II.10. Etrém funkcí Věta (nutná podmínka pro lokální etrém). Necht funkce f(, ) je diferencovatelná v bodě A. Má-li funkce f v bodě A lokální etrém, pak gradf(a) = 0. Onačme hlavní minor matice druhých

Více

Derivace funkce. Obsah. Aplikovaná matematika I. Isaac Newton. Mendelu Brno. 2 Derivace a její geometrický význam. 3 Definice derivace

Derivace funkce. Obsah. Aplikovaná matematika I. Isaac Newton. Mendelu Brno. 2 Derivace a její geometrický význam. 3 Definice derivace Derivace funkce Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Směrnice přímk Derivace a její geometrický význam 3 Definice derivace 4 Pravidla a vzorce pro derivování 5 Tečna a normála 6 Derivace

Více

III.4. Fubiniova (Fubiniho) věta pro trojný integrál

III.4. Fubiniova (Fubiniho) věta pro trojný integrál E. Brožíková, M. Kittlerová, F. Mrá: Sbírk příkldů Mtemtik II ( III.. Fubiniov (Fubiniho vět pro trojný integrál Vpočítejte trojné integrál n dných množinách E : Příkld. I Řešení : I ( + d d d; {[,, E

Více

Základní topologické pojmy:

Základní topologické pojmy: Křivky Marie Ennemond Camille Jordan (88 9): Křivka je množina bodů, která je surjektivním obrazem nějakého intervalu Giuseppe Peano (858 9): Zobrazení intervalu na čtverec Wacław Franciszek Sierpiński

Více

X = A + tu. Obr x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2, t R, y = kx + q, k, q R (6.1)

X = A + tu. Obr x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2, t R, y = kx + q, k, q R (6.1) .6. Analtická geometrie lineárních a kvadratických útvarů v rovině. 6.1. V této kapitole budeme studovat geometrické úloh v rovině analtick, tj. lineární a kvadratické geometrické útvar vjádříme pomocí

Více

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem Analytická geometrie - kružnice Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A = ; 5 [ ] Napište středový i obecný tvar rovnice kružnice, která má střed

Více

Protože se neobejdeme bez základních poznatků vektorové algebry, připomeneme si nejdůležitější pojmy., pak - skalární součin vektorů u,

Protože se neobejdeme bez základních poznatků vektorové algebry, připomeneme si nejdůležitější pojmy., pak - skalární součin vektorů u, 4 VEKTOROVÁ ANALÝZA 41 Vektorová funkce Protože se neobejdeme bez základních poznatků vektorové algebry, připomeneme si nejdůležitější pojmy Jsou-li dány tři nenulové vektory, uu ( 1, u, u), vv ( 1, v,

Více

Maturitní nácvik 2008/09

Maturitní nácvik 2008/09 Maturitní nácvik 008/09 1. Parabola a) Načrtněte graf funkce y + 4 - ² a z grafu vypište všechny její vlastnosti. b) Určete čísla a,b,c tak, aby parabola s rovnicí y a + b + c procházela body K[1,-], L[0,-1],

Více

MFT - Matamatika a fyzika pro techniky

MFT - Matamatika a fyzika pro techniky MFT - Matamatika a fyzika pro techniky Pro každou přednášku by zde měl být seznam klíčových témat, odkaz na literaturu, zápočtový příklad k řešení a další příklady k procvičování převážně ze sbírky příkladů

Více

U V W xy 2 x 2 +2z 3yz

U V W xy 2 x 2 +2z 3yz E. Brožíková, M. Kittlerová, F. Mrá: Sbírka příkladů Matematik II (6 V.5. Gaussova-strogradského věta Má-li vektorováfunkce f (U,V,W spojitévšechn parciálníderivacevotevřenémnožině G E 3, pak skalární

Více

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0 Rovnice tečny a normály Geometrický význam derivace funkce f(x) v bodě x 0 : f (x 0 ) = k t k t je směrnice tečny v bodě [x 0, y 0 = f(x 0 )] Tečna je přímka t : y = k t x + q, tj y = f (x 0 ) x + q; pokud

Více

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1 Úvod Substituce ve vícenásobném integrálu verze. Následující text popisuje výpočet vícenásobných integrálů pomocí věty o substituci. ěl by sloužit především studentům předmětu ATEAT k přípravě na zkoušku.

Více

6. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH

6. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH Funkce více proměnných 6 DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH Ve čtvrté kapitole jsme studovali vlastnosti funkcí jedné nezávisle proměnné K popisu mnoha reálných situací však s jednou nezávisle

Více

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce 1) Šroubový pohyb ŠROUBOVICE Šroubový pohyb vznikne složením dvou pohybů : otočení kolem dané osy o a posunutí ve směru této osy. Velikost posunutí je přitom přímo úměrná otočení. Konstantou této přímé

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 2014/2015 7. prosince 2014 Předmluva

Více

13. DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET

13. DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET . DIFERENCIÁLNÍ A INTEGRÁLNÍ POČET Dovednosti: Chápat pojem limita funkce v bodě a ovládat výpočet jednoduchých limit.. Na základě daného grafu funkce umět odhadnout limity v nevlastních bodech a nevlastní

Více

KMA/G2 Geometrie 2 9. až 11. cvičení

KMA/G2 Geometrie 2 9. až 11. cvičení KMA/G2 Geometrie 2 9. až 11. cvičení 1. Rozhodněte, zda kuželosečka k je regulární nebo singulární: a) k : x 2 0 + 2x 0x 1 x 0 x 2 + x 2 1 2x 1x 2 + x 2 2 = 0; b) k : x 2 0 + x2 1 + x2 2 + 2x 0x 1 = 0;

Více

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3,

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3, Analytická geometrie přímky roviny opakování středoškolské látk Jsou dány body A [ ] B [ 5] a C [ 6] a) přímky AB b) osy úsečky AB c) přímky na které leží výška vc trojúhelníka ABC d) přímky na které leží

Více

) (P u P v dudv, f d p na ploše Q E 3, která je orientována. x = u, y = v, z = a, (P u P v dudv = B

) (P u P v dudv, f d p na ploše Q E 3, která je orientována. x = u, y = v, z = a, (P u P v dudv = B E. rožíková, M. Kittlerová, F. Mrá: Sbírka příkladů Matematik II 6 V.4. Plošný integrál vektorové funkce Necht je jednoduchá hladká plocha orientovaná v bodech X jednotkovým vektorem normál n o X. Necht

Více

Matematika 2 (2016/2017)

Matematika 2 (2016/2017) Matematika 2 (2016/2017) Co umět ke zkoušce Průběh zkoušky Hodnocení zkoušky Co umět ke zkoušce Vybrané partie diferenciálního počtu funkcí více proměnných Vybrané partie integrálního počtu funkcí více

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Přednášky z předmětu Aplikovaná matematika, rok 2012

Přednášky z předmětu Aplikovaná matematika, rok 2012 Přednášky z předmětu Aplikovaná matematika, rok 2012 Robert Mařík 23. ledna 2015 2 Obsah 1 Přednášky 2012 5 2 Písemky 2012 9 3 4 OBSAH Kapitola 1 Přednášky 2012 1. prednaska, 16.2.2012 -----------------------

Více

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel

MATEMATIKA. Příklady pro 1. ročník bakalářského studia. II. část Diferenciální počet. II.1. Posloupnosti reálných čísel MATEMATIKA Příklady pro 1. ročník bakalářského studia II. část II.1. Posloupnosti reálných čísel Rozhodněte, zda posloupnost a n (n = 1, 2, 3,...) je omezená (omezená shora, omezená zdola) resp. monotónní

Více

Diferenciální geometrie

Diferenciální geometrie Diferenciální geometrie Pomocný učební text díl I. František Ježek Plzeň, červen 2005 Obsah 1 Křivky 4 1.1 Vyjádření křivky......................... 4 1.2 Transformace parametru..................... 5

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 a) Napište Frobeniovu větu. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a b) Vyšetřete počet řešení soustavy

Více

Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze Příjmení a jméno ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Bonus

Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze Příjmení a jméno ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Bonus Zkoušková písemná práce č. 1 z předmětu 01MAB4 pondělí 25. května 2015, 9:00 11:00 Vypočítejte integrál y d(, y), kde Ω Objekt Ω načrtněte do obrázku! Ω = { (, y) R 2 :, y 0 4 + y 4 1 ( 4 + y 4 ) 3 16

Více

III. Dvojný a trojný integrál

III. Dvojný a trojný integrál E. Brožíková, M. Kittlerová, F. Mráz: Sbírka příkladů z Matematik II 6 III. vojný a trojný integrál III.. Eistence Necht je měřitelná v Jordanově smslu množina v E resp. E a funkce f je omezená na. Necht

Více

Cyklografie. Cyklický průmět bodu

Cyklografie. Cyklický průmět bodu Cyklografie Cyklografie je nelineární zobrazovací metoda - bodům v prostoru odpovídají kružnice v rovině a naopak. Úlohy v rovině pak převádíme na řešení prostorových úloh, např. pomocí cyklografie řešíme

Více