Výpočet vnitřních sil přímého nosníku II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočet vnitřních sil přímého nosníku II"

Transkript

1 Stveí sttik, 1.ročík kářského studi ýpočet vitřích si přímého osíku II ýpočet vitřích si osíků ztížeých spojitým ztížeím: příčé kosttí trojúheíkové spojité ztížeí, spojité ztížeí v osové úoze, mometové ztížeí ýpočet osíku v prostorové úoze ýpočet osíku v krutové úoze Ktedr stveí mechiky Fkut stveí, ŠB Techická uiverzit Ostrv

2 Závěry ze Schwederových vzthů Derivčě itegrčí schém Souvisost mezi spojitým příčým ztížeím průěhy vitřích si itegrce derivce d d d d 1. řád fukce () () typ čáry v digrmech. míst etrému u () () Q 1º Etrém posouvjících si je v průřezu, kde Etrém ohyových mometů je v průřezu, kde eo měí zméko d d d d R R z º º m vodorová teč R z

3 R kost. R z R z Posouvjící sí pod spojitým ztížeím 1º º Q ( ) Rz Náhr. řemeo Q používt je pro výpočet rekcí, u vitřích si prcovt pouze s R z R z Úoh řeše zev Rekce R Q Rz Rz Posouvjící sí hrici spojitého ztížeí ( ) Rz ( ) Rz Q Posouvjící sí pod spojitým ztížeím Neezpečý průřez itegrce kost poyom poyom 1 ( ) derivce

4 R kost. R z R z Posouvjící sí pod spojitým ztížeím 1º º Q P ( ) Rz Náhr. řemeo Q používt je pro výpočet rekcí, u vitřích si prcovt pouze s 4 R z R z Rekce R Q Rz Rz Posouvjící sí hrici spojitého ztížeí ( ) Rz Q ( ) Rz Posouvjící sí pod spojitým ztížeím Úoh řeše zprv Neezpečý průřez itegrce ( ) kost poyom poyom 1 derivce

5 R z Ohyový momet pod spojitým ztížeím º 1º vodorová teč R z [knm] m 8 Po doszeí: pouze prostý osík ztížeý kost po ceé déce: ( ) ( ) (kouové podpory ) Ohyový momet pod spojitým ztížeím Úoh řeše zev Posouvjící sí v poi. ( ) Rz poyom 1 (ieárí pr ůěh) poyom (pro) ( ) R z ( ) m ( ) 8. R z itegrce Etrémí momet je v eezpečém průřezu () ( ) Rz Rz 5 derivce

6 Ohyový momet pod spojitým ztížeím kost. Q Úoh řeše zprv R R z [knm] º 1º m 8. vodorová teč R z Posouvjící sí P ( ) Rz Neezpečý průřez Ohyový momet P ( ) R z ( ) ( ) ( m ) ( ) 8 Doszeím. R. z. Náhr. řemeo Q používt je pro výpočet rekcí, u vitřích si prcovt pouze s 6

7 R R z 7,5kN Příkd 1 posouvjící síy výpočet zev c Q 5 5 kn/m R z 1,65kN 1) ýpočet síy v důežitých odech: c R z 7,5kN( ) R z Q 1,6k( ) R z R z ) ýpočet síy pod spojitým ztížeím: (zvedeme okáě v místě, kde zčíá ) () c. př. pro 1: (1) R z. 1 c. 1 (1) 7,5. 14,5kN ( ) R z 7,5 c (1) 1 5 (5) R z 1,65 př. pro 5: (5) R z. 5 c. 5 (5) 7,5. 5 7,65kN ( ) 7

8 R R z 7,5kN Příkd 1 posouvjící síy, eezpečý průřez výpočet zev c 7 kn/m R z 1,65kN Oecě: () c. R z R z ýpočet poohy eezpečého průřezu: c. 7,5 c (1) 1 (5) 1,65 c / 7,5/,45 m 8

9 R R z 7,5kN Příkd 1 posouvjící síy výpočet zprv kn/m c Q 5 5 P 6 P R z 1,65kN 1) ýpočet síy v důežitých odech: c R z Q7,5kN( ) R z 1,6kN( ) R z R z 7,5 c (1) (5) P R z R z 1,65 ) ýpočet síy pod spojitým ztížeím: (zvedeme okáě v místě, kde zčíá ) (). P př. od 1,kde 6: (1) R z (1) 1,65. 64,5kN ( ) př. od 5, kde : (5) R z.. (5) 1,65. 7,65kN ( ) 9

10 Příkd 1 posouvjící síy, eezpečý průřez výpočet zprv R R z 7,5kN kn/m c 7 P R z 1,65kN Oecě: (). P R z R z ýpočet poohy eezpečého průřezu:. P 7,5 c P P / 1,65/,45 m (1) 1 (5) 1,65 1

11 Příkd 1 ohyové momety výpočet zev R Q kn/m (kouové podpory ) úseku c oecě: R z 7,5kN c R z R z. c R z.,5knm ( ) poyom 1, eoť v rovici 1 zároveň 5 síy úseku c kosttí (poyom ) R z 7,5 c [knm] (1) 1 5 (5) 1 c 5 R z 1,65 úseku c oecě zev: posouvjící sí: () c. Ohyový momet : R z. ( ). ( ) / itegrce poyom, eoť v rovici zároveň síy úseku c ieárí (poyom 1 ) Ohyový momet v odě 5 : 5 R z. (5).5 / 1,kNm ( ) derivce šiměte si teče v průěhu zkresovt do orázků dodržovt tvry 11

12 Příkd 1 ohyové momety výpočet zprv kn/m Q P (kouové podpory ) R R z 7,5kN c 5 5 R z úseku c oecě zprv: posouvjící sí: R z P (). P Ohyový momet : P R z. P. ( P ) / 5 R z 5 Ohyový momet v odě 5: itegrce derivce 7,5 c [knm] (1) 1 (5) 1 c 5 1,65 5P R z.. / 1,kNm úseku c: již z spojitým ztížeím, výhodější počítt zev. c R z. 7 Q.,5,5kNm ( ) šiměte si teče v průěhu zkresovt do orázků dodržovt tvry 1

13 R Příkd 1, výsedky c d e 4 R z 7,5kN 7 kn/m R z 1,65kN úseku c oecě: R z. c R z. úseku c oecě zev: R z. ( ). ( ) / úseku c oecě zprv: P R z. P. ( P ) / N 7,5 P 1 c,5 1,5 knm d 1 e 1,65 Etrémí momet v eezpečém průřezu: R z. ( ). ( ) / P R z. P. ( P ) / Ohyový momet v odě e: e R z. (5).5 / 1,kNm ep R z.. / 1,kNm Podoě dopočítejte momet v d (v místě áhrdího řemee): d dp 9,4 knm 1

14 Prvid, která je uto dodržet při řešeí vitřích si R N kn/m c d R z 7,5 R z P 1 7,65 1,65 1,5 9,4 1,5 knm ýpočet rekcí dodržet všech prvid: podmíky rovováhy 1 kotroí, zřeteé zčeí skutečého směru vykresit schém pro všechy vitří síy (i uové) N, kdé d osu, stru tžeých váke vevo od kždého schémtu ozčit, o kterou vitří síu se jedá. Zčeí v kroužku, př. N v kždém orzci zřeteé zméko vitří síy orzce uď šrfovt komo osu osíku eo poecht prázdé zčeí stupňů poyomů zčeí odu, kde se měí stupeň poyomů (od c) přechod z 1 do (od c) pyuý (pokrčováí ieárího průěhu tvoří teču proy) všechy potřeé hodoty vitřích si do orázku: zejmé: v místě změy ztížeí (od c), miimáě 1 hodot v poi pod spojitým ztížeím (od d), etrémí momet hodot síy v zdém místě př. od d, včetě rovice výpočtu (viz předešé i ásedující símky) ozčit okótovt místo eezpečého průřezu výpočet poohy eezpečého průřezu utá rovice výpočet mometů pro všechy hodoty uté rovice v místě m () je teč vodorová (etrém fukce) 14

15 Příkd ze skript Zdáí: pro o ztěžovcí stvy (iší se pouze veikostí osměé síy) stejého prostého osíku určit rekce, sestrojit průěhy posouvjících si ohyových mometů určit etrémí hodoty vitřích si. () () Zdáí řešeí příkdu 4.1 Or / str

16 , Kosttí spojité ztížeí kozo síy Úoh řeše zev 1kN/m kost. Q kn m º. 1kN 1º Rekce: uto řešit z podmíek rovováhy R R z R R z Posouvjící sí. ( ), Q kn ( ) Q. knm( ) ( ) z ( ) R kn Posouvjící sí v pooviě déky prutu ( ) ( 1) 1 1kN Náhr. řemeo Q používt je pro výpočet rekcí, u vitřích si prcovt pouze s. sí epřechází přes, ceé déce prutu eude etrém mometu. 16

17 , Kosttí spojité ztížeí kozo momety Úoh řeše zev [knm] vodorová teč 1kN/m kost. 1 5 Q m º º 1º Posouvjící sí. ( ) Náhr. řemeo Q používt je pro výpočet rekcí, u vitřích si prcovt pouze s 17 R z R R, R Q kn z Ohyový momet ( ). ( ) ( vitri si) ( ). ( ) Q. knm( ) ( ) ( 1) ( ) 1 ( 1) 5kNm

18 Důkz Schwederových vzthů pro příčou úohu Úoh řeše zev 1kN/m kost. Q m º Spojité ztížeí: ( ). ( ) kost Posouvjící sí: viz símek č. : d d viz símek č. : 1 5 º 1º ( ) Pozámk: Ohyový momet:. itegrce Itegrčí kostty jsou zde uové, protože () i () d d derivce 18

19 Zákdí ztěžovcí stvy spojitého ztížeí Úoh řeše zprv kost. Rz [knm] R z Q 8 º 1º º Rekce: uto řešit z podmíek rovováhy R z R R, Rz Q Q. Posouvjící sí ( ) ( ) ( ) Rz ( ) Rz P ( ) Rz Ohyový momet P ( ) Rz ( ) ( rekce) ( ) po doszeí 8 ( ) Rz 19

20 R R z vodor. teč Trojúheíkové ztížeí posouvjící síy R z ( ) v 1 1 Q R z R z Posouvjící sí hrici spojitého ztížeí R z R z Q R z Posouvjící sí pod spojitým ztížeím itří síy pod trojúheíkovým ztížeím uto počítt ze stry od špičky trojúheíku, tj. ze stry, kde. Tdy zev!!! 1 ( ) ieárí je ieárí fukce poyom 1 poyom (pro) ( ) dék TROJÚHENÍKU e osíku!!! itegrce Neezpečý průřez eí v těžišti trojúheíku! derivce

21 Trojúheíkové ztížeí ohyový momet R z vodor. teč [knm] ( ) Rz v 1 dék TROJÚHENÍKU e osíku!!! Q R z vodor. teč Neezpečý průřez eí v těžišti trojúheíku! ( ) ( ) (kouové podpory ) Posouvjící sí pod spojitým ztížeím Rz ( ) Ohyový momet pod spojitým ztížeím itří síy pod trojúheíkovým ztížeím uto počítt ze stry od špičky trojúheíku, tj. ze stry, kde. Tdy zev!!! je fukce poyom (pro) poyom (pro ) ( ) R z 6 R z. 1/... / R z. 1/. (/).. / R z.. /6. šiměte si teče v průěhu zkresovt do orázků dodržovt tvry itegrce derivce 1

22 R N vodor. teč Příkd ormáové posouvjící síy itří síy pod trojúheíkovým ztížeím počítt ze stry od špičky trojúheíku, tj. ze stry, kde tdy zev!!! R z 6kN 6 Q, kN ( ) 6 5,78 5,11 9 4kN/m R z 1kN 1 ( ) ýpočet síy v krjích odech: R z 6kN R z Q 1kN ýpočet síy pod spojitým ztížeím: dék TROJÚHENÍKU e osíku!!! př. pro 1: ( 1) eo ( 1) knm ( 1) 6 eo 1 6 5, př. pro : knm 9 9 ( ) ( ) eo eo ( ) kn ( ) 4 9 5,11 ( ) 6 kn

23 Příkd posouvjící síy eezpečý průřez itří síy u trojúheíkového ztížeí uto počítt ze stry od špičky trojúheíku, tj. ze stry, kde tdy zev!!! Q, kn 4kN/m R ( ) ýpočet síy pod spojitým ztížeím: ( ) dék trojúheíku e osíku!!! R z 6kN N vodor. teč ,78 5,11 5,196 R z 1kN ýpočet poohy eezpečého průřezu: Neí v těžišti trojúheíku 1 5,196m

24 itří síy pod trojúheíkovým ztížeím uto počítt ze stry od špičky trojúheíku, tj. ze stry, kde tdy zev!!! R R z 6kN vodor. teč Příkd ohyové momety 6 [knm] ( ) 5,78 6 5, ,11 5,9 11,4,785 4kN/m R z 1kN 1 vodor. teč,785 knm, ýpočet síy pod spojitým ztížeím: ( ) dék trojúheíku e osíku!!! R z. 1/... / R z. 1/. (/).. / R z.. /6. oecě : ( ) R z 6 (1) 5,9kNm, () 11,4kNm 4 ýpočet mometu pod spojitým ztížeím: ýpočet mometu v eezpečém průřezu: R z. 1/... / R z. 1/. ( /).. / R z.. /6.

25 R R z [knm] Zákdí ztěžovcí stvy spojitého ztížeí 1º º º výpočet utý zprv m Q vodorová teč 6 R z P ( ) R z Posouvjící sí R. Q z ( ) Rekce R ( ) z ( o) R z. R R z 6 Neezpečý průřez Q Ohyový momet P ( ) Rz.. R m ( ) z 6. 6 ( ) 5

26 podoost. Q trojúheíků Zákdí ztěžovcí stvy spojitého ztížeí vodorová teč [knm]. vodorová teč 6. / Q 1 48 c 8 º º / 1º 6 R výpočet utý zev Rekce R, Rz Q ( ) Q. ( ) 6 Posouvjící sí ( ). ( ) ( ) Q Rz c ( ) 8 Ohyový momet ( ).. 6. ( ) 6 1 c ( ). 48 ( ) 6

27 Zákdí ztěžovcí stvy spojitého ztížeí. R z 6. 8 P c ( ) R z 5 48 výpočet utý zprv. Porovejte průěhy, včetě hodot u oou typů ztížeí 1º º º R Rekce R, Rz Q ( ) Q.. ( ) Posouvjící sí Rz ( ) R ( ) z ( ) ( / 8 ). Ohyový momet P ( ) Rz. Rz 6. ( ) ( ) ( )

28 Porováí průěhů vitřích si. c 8 º 1º R. 8 c 1º º R R z º 6 R z º 48 [knm] [knm] 8

29 Spojité ztížeí v osové úoze Při půsoeí spojitého osového ztížeí se vodorová rekce určí pomocí výsedice ceého spojitého ztížeí poch ztěžovcího orzce (oecě itegrce, u jedoduchých orzců eemetárí vzorce geometrie). Odoě se při výpočtu ormáové síy určí díčí výsedice spojitého ztížeí vevo eo vprvo od uvžového průřezu. kost. N R. N.. ( ) N ýpočet rekcí R F i N : R Normáová sí N. ( ) ( ) R.... ( ) N ( ) R. 9

30 Prostý osík ztížeý mometovým ztížeím m. m kost. Rekce R R R z R z R z m( ) m( ) R z m Posouvjící sí ( ) kost. Rz m ( ) m ( ) m [knm] Ohyový momet ( ) Rz. m. m. m.

31 ýpočet osíku v prostorové úoze Stticky určitý osík v prostoru musí ýt podepře v 6 jedoduchými vějšími vzmi, které musí ýt správě uspořádáy, y evzik výjimkový přípd podepřeí. Při řešeí prostorového osíku vycházíme z 6ti podmíek rovováhy: siové podmíky rovováhy: i iy F F F iz mometové podmíky rovováhy: s s i, iy, iz, s z Pz Py Sožky rekcí: ) Kozo sožky rekcí: R, R y, R z,, y, z P ) Nosík dvou podporách sožky rekcí: R, R y, R z, R, R y, R z y z 1

32 ýpočet osíku v krutové úoze Ztížeí osíku kroutícím mometem (mometem koem osy ) Jed vější vz jediá sožk rekce ( v 1) z podmíky rovováhy: 1 i : Jediá sožk vitřích si kroutící momet T (torze). Kdý směr při pohedu proti kdému smysu osy se sží prut otáčet proti směru hodiových ručiček prvido prvé ruky (protiproti, evotočivé krouceí). 1 T T 1 T1 1 1 Podroěji v předmětu Pružost psticit

33 Okruhy proémů k ústí části zkoušky 1. ýpočet vitřích si osíků ztížeých spojitým ztížeím. Řešeí trojúheíkového ztížeí osíku. ýpočet osíku v krutové úoze 4. ýpočet osíku v prostorové úoze

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku II

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku II Stveí sttik, 1.ročík kářského studi ýpočet vitřích si přímého osíku II ýpočet vitřích si osíků ztížeých spojitým ztížeím: příčé kosttí trojúheíkové spojité ztížeí, spojité ztížeí v osové úoze, mometové

Více

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku II

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku II Stveí sttik, 1.ročík komiového studi Shwederovy vzthy Difereiáí podmík rovováhy eemetu v osové úoze ýpočet vitříh si přímého osíku II 1 d z d ýpočet vitříh si osíků ztížeýh spojitým ztížeím ýpočet osíku

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Výpočet vnitřních sil přímého nosníku

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Výpočet vnitřních sil přímého nosníku Stveí sttik.ročík klářského studi osá stveí kostruke osé stveí kostruke ýpočet rekí ýpočet vitříh sil přímého osíku osá stveí kostruke slouží k přeosu ztížeí ojektu do horiového msívu ěmž je ojekt zlože.

Více

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku II

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku II Stveí sttik, 1.ročík komiového studi ýpočet vitřích si přímého osíku II ýpočet vitřích si osíků ztížeých spojitým ztížeím ýpočet osíku v prostorové úoze ýpočet osíku v krutové úoze Ktedr stveí mechiky

Více

Posouvající síla V. R a. R b. osa nosníku. Kladné směry kolmé složky vnitřních sil. Výpočet nosníku v příčné úloze (ve svislé hlavní rovině xz)

Posouvající síla V. R a. R b. osa nosníku. Kladné směry kolmé složky vnitřních sil. Výpočet nosníku v příčné úloze (ve svislé hlavní rovině xz) Posouvjící sí Posouvjící síu v zdném průřezu c ze vypočítt jko gerický součet všech svisých si po jedné strně průřezu. Postupujei se z evé strny, do součtu se zhrnou kdně síy půsoící zdo nhoru, záporně

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA

PRUŽNOST A PLASTICITA PRUŽOST A PLASTICITA Ig. Vdimír Michcová LPH 407/1 Poviá itertur te. 59 732 1348 vdimir.michcov@vs.cz http://fst10.vs.cz/michcov http://mi21.vs.cz/modu/pruzostpsticit Doporu eá itertur V jší vit í síy

Více

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku I

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku I Stvení sttik, 1.ročník kominovného studi ýpočet vnitřních sil přímého nosníku I ýpočet vnitřních sil přímého vodorovného nosníku Ktedr stvení mechniky Fkult stvení, ŠB - Technická univerzit Ostrv nitřní

Více

Výpočet vnitřních sil I

Výpočet vnitřních sil I Stvení sttik, 1.ročník klářského studi ýpočet vnitřních sil I přímý nosník, ztížení odové nitřní síly - zákldní pojmy ýpočet vnitřních sil přímého vodorovného nosníku Ktedr stvení mechniky Fkult stvení,

Více

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku Stvení sttik, 1.ročník klářského studi ýpočet vnitřních sil přímého nosníku nitřní síly přímého vodorovného nosníku prostý nosník konzol nosník s převislým koncem Ktedr stvení mechniky Fkult stvení, ŠB

Více

Téma 5 Spojitý nosník

Téma 5 Spojitý nosník Stvení mechnik.očník kářského studi AST Tém 5 Spojitý nosník Zákdní vstnosti spojitého nosníku Řešení spojitého nosníku siovou metodou yužití symetie spojitého nosníku Kted stvení mechniky Fkut stvení

Více

Rovinné nosníkové soustavy. Pohyblivé zatížení. Trojkloubový nosník s táhlem Rovinně zakřivený nosník (oblouk) Příčinkové čáry

Rovinné nosníkové soustavy. Pohyblivé zatížení. Trojkloubový nosník s táhlem Rovinně zakřivený nosník (oblouk) Příčinkové čáry Stvení sttik,.ročník kářského studi Rovinné nosníkové soustvy Pohyivé ztížení Trojkouový nosník s táhem Rovinně zkřivený nosník (oouk) Příčinkové čáry Ktedr stvení mehniky Fkut stvení, VŠB - Tehniká univerzit

Více

Seznámíte se s použitím určitého integrálu při výpočtu hmotnosti, statických momentů, souřadnic těžiště a momentů setrvačnosti.

Seznámíte se s použitím určitého integrálu při výpočtu hmotnosti, statických momentů, souřadnic těžiště a momentů setrvačnosti. Mtemtik II 5 Fzikálí plikce 5 Fzikálí plikce Cíle Sezámíte se s použitím určitého itegrálu při výpočtu hmotosti, sttických mometů, souřdic těžiště mometů setrvčosti Předpokládé zlosti Předpokládáme, že

Více

Seznámíte se s použitím určitého integrálu při výpočtu hmotnosti, statických momentů, souřadnic těžiště a momentů setrvačnosti.

Seznámíte se s použitím určitého integrálu při výpočtu hmotnosti, statických momentů, souřadnic těžiště a momentů setrvačnosti. Mtemtik II 5 Fzikálí plikce 5 Fzikálí plikce Cíle Sezámíte se s použitím určitého itegrálu při výpočtu hmotosti sttických mometů souřdic těžiště mometů setrvčosti Předpokládé zlosti Předpokládáme že jste

Více

Téma 5 Spojitý nosník

Téma 5 Spojitý nosník Sttik stveních konstukcí..očník kářského studi Tém 5 Sojitý nosník Zákdní vstnosti sojitého nosníku Řešení sojitého nosníku siovou metodou yužití symetie sojitého nosníku Příčinkové čáy nhodié ztížení

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA

PRUŽNOST A PLASTICITA Doporučená itertur PRUŽOST A PLASTICITA Ing. Vdimír Michcová LPH 407/ te. 59 73 348 vdimir.michcov@vs.cz http://fst0.vs.cz/michcov Bend: Stvení sttik I., VŠBTU Ostrv 005 Podmínky zápočtu: Šmířák: Pružnost

Více

Téma 8 Přetvoření nosníků namáhaných ohybem I.

Téma 8 Přetvoření nosníků namáhaných ohybem I. Pružnost psticit, ročník kářského studi Tém 8 Přetvoření nosníků nmáhných ohem Zákdní vzth předpokd řešení Přetvoření nosníků od nerovnoměrného otepení etod přímé integrce diferenciání rovnice ohové čár

Více

Téma Přetvoření nosníků namáhaných ohybem

Téma Přetvoření nosníků namáhaných ohybem Pružnost psticit,.ročník bkářského studi Tém Přetvoření nosníků nmáhných ohbem Přetvoření nosníků - tížení nerovnoměrnou tepotou Přetvoření nosníků tížení siové Zákdní vth předpokd řešení Vth mei sttickými

Více

Téma 6 Spojitý nosník

Téma 6 Spojitý nosník Stvení mechnik.očník kářského studi AST Tém Sojitý nosník Zákdní vstnosti sojitého nosníku Řešení sojitého nosníku siovou metodou yužití symetie sojitého nosníku Kted stvení mechniky Fkut stvení ŠB - Technická

Více

Podepření - 3 vazby, odebrány 3 volnosti, staticky určitá úloha

Podepření - 3 vazby, odebrány 3 volnosti, staticky určitá úloha nitřní síly Prut v rovině 3 volnosti Podepření - 3 vzy, oderány 3 volnosti, sttiky určitá úloh nější ztížení reke musí ýt v rovnováze, 3 podmínky rovnováhy, z nih 3 neznámé reke nější ztížení reke se nzývjí

Více

Téma 9 Přetvoření nosníků namáhaných ohybem II.

Téma 9 Přetvoření nosníků namáhaných ohybem II. Pružnost psticit,.ročník kářského studi Tém 9 Přetvoření nosníků nmáhných ohem. ohrov metod Přetvoření nosníků proměnného průřeu Sttick neurčité přípd ohu Viv smku n přetvoření ohýného nosníku Ktedr stvení

Více

Téma 3 Úvod ke staticky neurčitým prutovým konstrukcím

Téma 3 Úvod ke staticky neurčitým prutovým konstrukcím Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bkářského studi Tém 3 Úvod ke stticky neurčitým prutovým konstrukcím Ktedr stvební mechniky Fkut stvební, VŠB - Technická univerzit Ostrv Osnov přednášky Stticky neurčité

Více

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde

POLYNOM. 1) Základní pojmy. Polynomem stupně n nazveme funkci tvaru. a se nazývají koeficienty polynomu. 0, n N. Čísla. kde POLYNOM Zákldí pojmy Polyomem stupě zveme fukci tvru y ( L +, P + + + + kde,,, R,, N Čísl,,, se zývjí koeficiety polyomu Číslo c zveme kořeem polyomu P(, je-li P(c výrz (-c pk zýváme kořeový čiitel Vlstosti

Více

Téma 4 Výpočet přímého nosníku

Téma 4 Výpočet přímého nosníku Stavební statika, 1.ročník bakaářského studia Téma 4 Výpočet přímého nosníku Výpočet nosníku v osové úoze Výpočet nosníku v příčné úoze ve svisé a vodorovné havní rovině Výpočet nosníku v krutové úoze

Více

Nosné stavební konstrukce, výpočet reakcí

Nosné stavební konstrukce, výpočet reakcí Stvení sttik.ročník kářského studi Nosná stvení konstrukce Nosné stvení konstrukce výpočet rekcí Nosná stvení konstrukce souží k přenosu ztížení ojektu do horninového msívu n němž je ojekt zožen. Musí

Více

Stabilita a vzpěrná pevnost tlačených prutů

Stabilita a vzpěrná pevnost tlačených prutů Pružnost psticit,.ročník kářského studi Stiit vzpěrná pevnost tčených prutů Euerovo řešení stiity přímého pružného prutu Ztrát stiity prutů v pružno-pstickém ooru Posouzení oceových konstrukcí n vzpěr

Více

Pružnost a pevnost. 9. přednáška, 11. prosince 2018

Pružnost a pevnost. 9. přednáška, 11. prosince 2018 Pružost a pevost 9. předáška, 11. prosice 2018 1) Krouceí prutu s kruhovým průřezem 2) Volé krouceí prutu s průřezem a) masivím b) otevřeým tekostěým c) uzavřeým tekostěým 3) Ohybové (vázaé) krouceí Rovoměré

Více

Rovinné nosníkové soustavy II

Rovinné nosníkové soustavy II Prázý Prázý Prázý Ství sttik,.roík kláského stui Rovié osíkové soustvy II Trojklouový rám (osík) Trojklouový olouk (osík) Trojklouový rám s táhlm Trojklouový olouk s táhlm Ktr ství mhiky Fkult ství, VŠB

Více

Pohyblivé zatížení. Pohyblivé zatížení. Příčinkové čáry na prostém nosníku, konzole a spojitém nosníku s vloženými klouby

Pohyblivé zatížení. Pohyblivé zatížení. Příčinkové čáry na prostém nosníku, konzole a spojitém nosníku s vloženými klouby Stvní sttik,.ročník kářského stui Pohyivé ztížní zniká pojížěním vozi (vky, utomoiy, jřáy po stvní konstruki (mosty, jřáové ráhy, nájzové rmpy, pohy gráží. Pohyivé ztížní n prostém nosníku, konzo spojitém

Více

Stanovení přetvoření ohýbaných nosníků. Clebschova a Mohrova metoda

Stanovení přetvoření ohýbaných nosníků. Clebschova a Mohrova metoda Stnovení přetvoření ohýnýh nosníků Ceshov Mohrov metod (pokrčování) (Mohrov nogie) Příkd Určete rovnii ohyové čáry pootočení nosníku stáého průřezu Ceshovou metodou. Stnovte veikost průhyu w pootočení

Více

Statika 2. Vetknuté nosníky. Miroslav Vokáč 2. listopadu ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 2. M.

Statika 2. Vetknuté nosníky. Miroslav Vokáč 2. listopadu ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 2. M. 3. přednáška Průhybová čára Mirosav Vokáč mirosav.vokac@kok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakuta architektury 2. istopadu 2016 Průhybová čára ohýbaného nosníku Znaménková konvence veičin M z x +q +w +ϕ + q...

Více

Předmět: SM 01 ROVINNÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

Předmět: SM 01 ROVINNÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE Přdmět: SM 0 ROVIÉ PŘÍHRADOVÉ KOSTRUKCE doc. Ig. Michl POLÁK, CSc. Fkult stvbí, ČVUT v Prz ROVIÉ PŘÍHRADOVÉ KOSTRUKCE: KOSTRUKCE JE VYTVOŘEA Z PŘÍMÝCH PRUTŮ, PRUTY JSOU AVZÁJEM POSPOJOVÁY V BODECH STYČÍCÍCH,

Více

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku III: šikmý nosník

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku III: šikmý nosník Stvení sttik,.ročník klářského studi Výpočet vnitřníh sil přímého nosníku III: šikmý nosník Výpočet vnitřníh sil šikmého nosníku - ztížení kolmé ke střednii prutu (vítr) - ztížení svislé zdáno n délku

Více

Nekonečné řady. 1. Nekonečné číselné řady 1.1. Definice. = L L nekonečnou posloupnost reálných čísel. a) Označme { a }

Nekonečné řady. 1. Nekonečné číselné řady 1.1. Definice. = L L nekonečnou posloupnost reálných čísel. a) Označme { a } Nekoečé řdy. Nekoečé číselé řdy.. Defiice ) Ozčme { } { } = L L ekoečou posloupost reálých čísel.,,,,, Nekoečá číselá řd je součet tvru = + + + L+ + L. Jedotlivá čísl,,, L,, L se zývjí čley řdy, čle obvykle

Více

9. Racionální lomená funkce

9. Racionální lomená funkce @ 9. Rcioálí loeá fukce Defiice: Nechť P je poloická fukce -tého stupě... ) ( P kde R... A echť Q je poloická fukce -tého stupě... ) ( Q kde R... Rcioálí loeá fukce R je dá podíle ) ( ) ( ) ( Q P R pro

Více

8.2.7 Geometrická posloupnost

8.2.7 Geometrická posloupnost 87 Geometrická posloupost Předpokldy: 80, 80, 80, 807 Pedgogická pozámk: V hodiě rozdělím třídu dvě skupiy kždá z ich dělá jede z prvích dvou příkldů Větši studetů obou skupi potřebuje pomoc u tbule Ob

Více

Pohybové možnosti volných hmotných objektů v rovině

Pohybové možnosti volných hmotných objektů v rovině REAKCE Pohyové možnosti volných hmotných ojektů v rovině Stupeň volnosti n v : možnost vykont jednu složku posunu v ose souřdného systému neo pootočení. +x volný hmotný od v rovině: n v =2 (posun v oecném

Více

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku III: šikmý nosník

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku III: šikmý nosník Stvení sttik,.ročník klářského studi Výpočet vnitřníh sil přímého nosníku III: šikmý nosník Výpočet vnitřníh sil šikmého nosníku - ztížení kolmé ke střednii prutu (vítr) - ztížení svislé zdáno n délku

Více

Nové symboly pro čísla

Nové symboly pro čísla Nové symboly pro čísl V pitole Ituitiví ombitori jsme řešili tyto dv typy příldů. Stále se v ich opují součiy přirozeých čísel, t j jdou z sebou, ědy ž do, ědy sočí dříve. Proto si zvedeme dv ové symboly

Více

Stavební mechanika, 2.ročník bakalářského studia AST. Téma 4 Rovinný rám

Stavební mechanika, 2.ročník bakalářského studia AST. Téma 4 Rovinný rám Stvební mechnik,.ročník bklářského studi AST Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická univerzit

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Stvení sttik 1.ročník klářského studi Nosné stvení konstrukce Výpočet rekcí Reálné ztížení nosných stveních konstrukcí Prut geometrický popis vnější vzy nehynost silové ztížení složky rekcí Ktedr stvení

Více

Rovinné nosníkové soustavy I

Rovinné nosníkové soustavy I Stveí sttik, 1.roík kláského stui Záklí typy osíkovýh soustv v rovi xz Rovié osíkové soustvy I ) Spojitý osík s vložeými klouy (tzv. Gererv osík) Heirih Gerer (18-191) výzmý meký kostruktér oelovýh most

Více

Šikmý nosník rovnoměrné spojité zatížení. L průmětu. zatížení kolmé ke střednici prutu (vítr)

Šikmý nosník rovnoměrné spojité zatížení. L průmětu. zatížení kolmé ke střednici prutu (vítr) Šikmý nosník Šikmý nosník rovnoměrné spojité ztížení ztížení kolmé ke střednii prutu (vítr) q h - ztížení kolmé ke střednii prutu (vítr) - ztížení svislé zdáno n délku prutu (vlstní tíh) - ztížení svislé

Více

Základní věta integrálního počtu (Newton Leibnizova) nám umožní výpočet určitých integrálů. Poznáte základní vlastnosti určitých integrálů.

Základní věta integrálního počtu (Newton Leibnizova) nám umožní výpočet určitých integrálů. Poznáte základní vlastnosti určitých integrálů. Mtemtik II Výpočet vlstosti určitého itegrálu Výpočet vlstosti určitého itegrálu Cíle Zákldí vět itegrálího počtu (Newto Leiizov) ám umoží výpočet určitých itegrálů Pozáte zákldí vlstosti určitých itegrálů

Více

Cvičení 11 (Creep a plasticita)

Cvičení 11 (Creep a plasticita) VŠB Techická uiverzita Ostrava akulta strojí Katedra pružosti a pevosti (339) Pružost a pevost v eergetice (Návody do cvičeí) Cvičeí (Creep a plasticita) Autor: Jaroslav Rojíček Verze: 0 Ostrava 009 PPE

Více

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ Příkld 0: Nvrhěte pouďte protě uložeou oelobetoovou tropii rozpětí 6 m včetě poouzeí trpézového plehu jko ztreého beděí. - rozteč tropi m - tloušťk betoové dek elkem 00 mm - oel S 5 - beto C 0/5 - užité

Více

1.2. MOCNINA A ODMOCNINA

1.2. MOCNINA A ODMOCNINA .. MOCNINA A ODMOCNINA V této kpitole se dozvíte: jk je defiová oci s přirozeý, celý, rcioálí oecý reálý epoete jké jsou její vlstosti; jk je defiová přirozeá odoci, jké jsou její vlstosti jk se dá vyjádřit

Více

M - Posloupnosti VARIACE

M - Posloupnosti VARIACE M - Poslouposti Autor: Mgr Jromír Juřek - http://wwwjrjurekcz Kopírováí jkékoliv dlší využití výukového mteriálu je povoleo pouze s uvedeím odkzu wwwjrjurekcz VARIACE Teto dokumet byl kompletě vytvoře,

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA

PRUŽNOST A PLASTICITA PRUŽOST A PLASTICITA Ing. Lenk Lusová LPH 407/1 Povinná litertur tel. 59 732 1326 lenk.lusov@vs.cz http://fst10.vs.cz/lusov http://mi21.vs.cz/modul/pruznost-plsticit Doporučená litertur Zákldní typy nmáhání

Více

Trojkloubový nosník. Rovinné nosníkové soustavy

Trojkloubový nosník. Rovinné nosníkové soustavy Stvení sttik, 1.ročník klářského studi Rovinné nosníkové soustvy Trojklouový nosník Složené rovinné nosníkové soustvy Sttiká určitost neurčitost rovinnýh soustv Trojklouový nosník Trojklouový nosník Ktedr

Více

STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE POSLOUPNOSTI A ŘADY FUNKCÍ

STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE POSLOUPNOSTI A ŘADY FUNKCÍ STEJNOMĚRNÁ KONVERGENCE Ztím ebylo v těchto textech věováo příliš pozorosti kovergeci fukcí, t jko limit poslouposti ebo součet řdy. Jik byl kovergece poslouposti fukcí ebo řdy brá jko bodová kovergece.

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Mtemtik T BŘEZNA 08 :. břez 08 D : 0 P P P : 0 M. M. M. :,8 % S : 0 : 7,5 : -7,5 M. P : -,0 : 0,6 Zopkujte si zákldí iformce ke zkoušce: Test obshuje 0 úloh jeho řešeí máte 90

Více

Rovinné nosníkové soustavy

Rovinné nosníkové soustavy Stvení sttik,.ročník kominovného studi Rovinné nosníkové soustvy Složené rovinné nosníkové soustvy Sttiká určitost neurčitost rovinnýh soustv Trojklouový rám Trojklouový rám s táhlem Ktedr stvení mehniky

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2019

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2019 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY T BŘEZNA 9 D : 8. břez 9 Mx. možé skóre: Počet řešitelů testu: Mx. dosžeé skóre: Počet úloh: Mi. možé skóre: -7,5 Průměrá vyechost:, %Správé Mi. dosžeé skóre: -, odpovědi jsou

Více

8.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P8.1] výpočet obsahu plochy pod grafem funkce. (nejdříve jen pro a < b ) a = x 0 < x 1 <... < x n = b.

8.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P8.1] výpočet obsahu plochy pod grafem funkce. (nejdříve jen pro a < b ) a = x 0 < x 1 <... < x n = b. KPITOL 8: určitý itegrál Riemův itegrál [M-8:P8.] motivce: výpočet oshu plochy pod grfem fukce 8. Úvod ejdříve je pro < ) řekeme, že moži D, je děleím itervlu,, jestliže je koečá, D. Prvky děleí D {x,

Více

Pohyblivé zatížení. Pohyblivé zatížení. Píinkové áry na prostém nosníku, konzole a spojitém nosníku s vloženými klouby

Pohyblivé zatížení. Pohyblivé zatížení. Píinkové áry na prostém nosníku, konzole a spojitém nosníku s vloženými klouby Stvní sttik,.roník káského stui Pohyivé ztížní Pohyivé ztížní Píinkové áry n prostém nosníku, konzo spojitém nosníku s vožnými kouy Ktr stvní mhniky Fkut stvní, VŠB Thniká univrzit Ostrv Vzniká pojížním

Více

PŘETVOŘENÍ PŘÍHRADOVÝCH KONSTRUKCÍ

PŘETVOŘENÍ PŘÍHRADOVÝCH KONSTRUKCÍ Zdání PŘETVOŘENÍ PŘÍHRADOVÝCH KONSTRUKCÍ Příkd č. Uvžujte příhrdovou konstruki z Or., vypočítejte svisý posun v odě (znčený ). odře vyznčené pruty (pruty 3, 4, 5, 6 7) jsou ztíženy rovnoměrným otepením

Více

MECHANIKA KONSTRUKCÍ ŘEŠENÍ STATICKY NEURČITÝCH KONSTRUKCÍ. Určení deformací metodou jednotkových sil. Silová metoda Deformační metoda

MECHANIKA KONSTRUKCÍ ŘEŠENÍ STATICKY NEURČITÝCH KONSTRUKCÍ. Určení deformací metodou jednotkových sil. Silová metoda Deformační metoda ECHANIKA KONSTRUKCÍ ŘEŠENÍ STATICKY NEURČITÝCH KONSTRUKCÍ Určení deformcí metodou jednotkových si Siová metod Deformční metod Deformce (přetvoření) Deformce (přetvoření): ) Ceková podo deformovné konstrukce

Více

Stavební mechanika 2 (K132SM02)

Stavební mechanika 2 (K132SM02) Stvení mecnik 2 (K132SM02) Přednáší: Jn Sýkor Ktedr mecniky K132 místnost D2016 e-mil: jn.sykor.1@fsv.cvut.cz konzultční odiny: Po 12-14 Kldné směry vnitřníc sil: Kldný průřez vnitřní síly jsou kldné ve

Více

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců.

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců. 8..4 Užití ritmetických posloupostí Předpokldy: 80,80 Př. : S hloubkou roste teplot Země přibližě rovoměrě o 0 C 000 m. Jká bude teplot dě dolu hlubokého 900 m, je-li v hloubce 5 m teplot 9 C? Jký by byl

Více

, která vznikla z matice A vynecháním i-tého řádku a j-tého sloupce nazýváme minorem matice A příslušnému k prvku

, která vznikla z matice A vynecháním i-tého řádku a j-tého sloupce nazýváme minorem matice A příslušnému k prvku Cvičeí z ieárí agebry 4 Vít Vodrák Cvičeí č Determiat a vastosti determiatů Výpočet determiat djgovaá a iverzí matice Cramerovo pravido Determiat Defiice: Nechť je reáá čtvercová matice řád Čtvercovo matici,

Více

1.2. NORMA A SKALÁRNÍ SOUČIN

1.2. NORMA A SKALÁRNÍ SOUČIN 2 NORMA A SKALÁRNÍ SOUČIN V této kapitole se dozvíte: axiomatickou defiici ormy vektoru; co je to ormováí vektoru a jak vypadá Euklidovská orma; axiomatickou defiici skalárího (také vitřího) součiu vektorů;

Více

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám Sttik stvebních konstrukcí I.,.ročník bklářského studi Tém 4 Rovinný rám Zákldní vlstnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzvřený rám Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická

Více

Zjednodušená styčníková metoda

Zjednodušená styčníková metoda Stvní sttik, 1.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy III Příhrový nosník Zjnoušná styčníková mto Rovinný klouový příhrový nosník Skl rovinného příhrového nosníku Pomínk sttiké určitosti příhrového

Více

6 Stabilita lineárních diskrétních regulačních obvodů

6 Stabilita lineárních diskrétních regulačních obvodů 6 Stbilit lieárích diskrétích regulčích obvodů Pro diskrétí systémy pltí stejá defiice stbility jko pro systémy spojité. Systém je stbilí, když se po odezěí vstupího sigálu vrátí zpět do rovovážého stvu.

Více

Ohýbaný nosník - napětí

Ohýbaný nosník - napětí Pružnost pevnost BD0 Ohýbný nosník - npětí Teorie Prostý ohb, rovinný ohb Při prostém ohbu je průřez nmáhán ohbovým momentem otáčejícím kolem jedné z hlvních os setrvčnosti průřezu, obvkle os. oment se

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2018 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Mtemtik T BŘEZNA 08 : 9. břez 08 D : 897 P P P : 0 M. M. M. :, % S : 0 : 0 : -7,5 M. P : -, : 0, Zopkujte si zákldí iformce ke zkoušce: Test obshuje 0 úloh jeho řešeí máte 90

Více

Řešení soustav lineárních rovnic

Řešení soustav lineárních rovnic Řešeí sousv lieáríc rovic Sousv lieáríc rovic Sousvou m lieáríc rovic o ezámýc rozumíme sousvu : Kde ij i R M m m Čísl ij zýváme koeficiey sousvy čísl i soluí čley Uvedeou sousvu udeme zči Sm m M m Homogeí

Více

SMR 2. Pavel Padevět

SMR 2. Pavel Padevět SR Pve Pevět PRINCIP VIRTUÁLNÍCH PRACÍ Deformční meto jenošená eformční meto, Přetvárně nerčité konstrke POROVNÁNÍ OBECNÉ A JEDNODUŠENÉ DEF. ETODY V zjenošené eformční metoě (D) se zneává viv normáovýh

Více

Předmět: SM 01 Rovinné příhradové konstrukce

Předmět: SM 01 Rovinné příhradové konstrukce Přdmět: SM 0 Rovié říhrdové kostrukc rof. Ig. Michl POÁK, CSc. Fkult stvbí, ČVUT v Prz Rovié říhrdové kostrukc: Kostrukc j vytvoř z římých rutů, Pruty jsou vzájm osojováy v bodch styčících, Vzájmé sojí

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY DUBNA 2018

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY DUBNA 2018 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Mtemtik T DUBNA 08 : 8. dub 08 D : 884 P P P S M. M. M. : 0 : 5,5 % : 0 : 7,8 : -7,5 M.. P : -6,0 : 9,7 Zopkujte si zákldí iformce ke zkoušce: Test obshuje 0 úloh jeho řešeí

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitálí učeí mteriál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.080 Název projektu Zkvlitěí výuk prostředictvím ICT Číslo ázev šlo klíčové ktivit III/ Iovce zkvlitěí výuk prostředictvím ICT Příjemce podpor Gmázium,

Více

Přednáška 4 ODM, řešení rovinných rámů

Přednáška 4 ODM, řešení rovinných rámů Sttik tveníh kontrkí II.,.ročník kářkého tdi Přednášk 4 OD, řešení rovinnýh rámů rnforme prmetrů deforme konovýh i z okáního do goáního ořdniového ytém zpět Goání mtie thoti goání vektor konovýh i prt

Více

Obsah rovinného obrazce

Obsah rovinného obrazce Osh rovinného orzce Nejjednodušší plikcí určitého integrálu je výpočet oshu rovinného orzce. Zčneme větou. Vět : Je-li funkce f spojitá nezáporná n n orázku níže roven f ( ) d. ;, je osh rovinného orzce

Více

Linearní teplotní gradient

Linearní teplotní gradient Poznámky k semináři z předmětu Pružnost pevnost na K68 D ČVUT v Praze (pracovní verze). Tento materiá má pouze pracovní charakter a ude v průěhu semestru postupně dopňován. utor: Jan Vyčich E mai: vycich@fd.cvut.cz

Více

Vlastnosti posloupností

Vlastnosti posloupností Vlstosti posloupostí Nekoečá posloupost je fukce defiová v oboru přirozeých čísel Z toho plye, že kždá posloupost má prví čle (zčíme ), koečé poslouposti mjí i čle posledí Př Vypište prví čtyři čley poslouposti

Více

VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ

VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ VEKTOROVÁ LGEBR NLYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ Délk úsečk, střed úsečk,, B Délk úsečk B : B C, BC Střed úsečk : B S s, s souřdice středu: s, s Vektor Vektor = oži všech souhlsě orietových rovoěžých úseček

Více

Téma 8 Pohyblivé zatížení

Téma 8 Pohyblivé zatížení Stvení stt, roční ářsého stud Tém 8 Pohyvé ztížení Příčnové čáry n prostém nosníu, onzoe spojtém nosníu s voženým ouy Pohyvé vozdo n prostém nosníu Nepřímé pohyvé ztížení Ktedr stvení mehny Fut stvení,

Více

Posloupnosti ( 1) ( ) 1. Různým způsobem (rekurentně i jinak) zadané posloupnosti. 2. Aritmetická posloupnost

Posloupnosti ( 1) ( ) 1. Různým způsobem (rekurentně i jinak) zadané posloupnosti. 2. Aritmetická posloupnost Poloupoti Růzým způobem (rekuretě i jik zdé poloupoti Urči prvích pět čleů poloupoti, ve které, + Urči prvích pět čleů poloupoti, je-li dáo:, + + Urči prvích pět čleů poloupoti, je-li dáo: 0,, Urči prvích

Více

a) 1 b) 0 c) 1 d) 2 x e) 2x

a) 1 b) 0 c) 1 d) 2 x e) 2x FSI VUT v Brě zdáí č.. str. Příjmeí jméo: Z uvedeých odpovědí je vžd právě jed správá. Zkroužkujte ji! ) Je-li 0, pk 0 c) e) ) Výrz lze uprvit tvr c) e) ) Nerovice má řešeí c) e) ) Rovice 0 má právě jedo

Více

+ c. n x ( ) ( ) f x dx ln f x c ) a. x x. dx = cotgx + c. A x. A x A arctgx + A x A c

+ c. n x ( ) ( ) f x dx ln f x c ) a. x x. dx = cotgx + c. A x. A x A arctgx + A x A c ) INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ ) Pojem neurčitého integrálu Je dán funkce Pltí všk tké F tk, y pltilo F ( ) f ( ) Zřejmě F ( ), protože pltí, 5,, oecně c, kde c je liovolná kon- stnt f ( ) nším

Více

FYZIKA I. Newtonovy pohybové zákony

FYZIKA I. Newtonovy pohybové zákony VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA AKULTA STROJNÍ YZIKA I Newtoovy pohybové zákoy Prof. RNDr. Vlé Mádr, CSc. Prof. Ig. Lbor Hlváč, Ph.D. Doc. Ig. Ire Hlváčová, Ph.D. Mgr. Art. Dgr Mádrová

Více

Okruhy z učiva středoškolské matematiky pro přípravu ke studiu na VŠB TU Ostrava-

Okruhy z učiva středoškolské matematiky pro přípravu ke studiu na VŠB TU Ostrava- Okruhy z učiv středoškolské mtemtiky pro příprvu ke studiu VŠB TU Ostrv- I Zákldí poztky z logistiky teorie moži: výrok prvdivostí hodot výroku, egce, disjukce, kojukce, implikce, ekvivlece, složeé výroky,

Více

Téma 11 Prostorová soustava sil

Téma 11 Prostorová soustava sil Stavebí statka,.ročík bakalářského studa Téma Prostorová soustava sl Prostorový svazek sl Statcký momet síly a dvojce sl v prostoru Obecá prostorová soustava sl Prostorová soustava rovoběžých sl Katedra

Více

Příklad 33 : Energie elektrického pole deskového kondenzátoru. Ověření vztahu mezi energií, kapacitou a veličinami pole.

Příklad 33 : Energie elektrického pole deskového kondenzátoru. Ověření vztahu mezi energií, kapacitou a veličinami pole. Přík 33 : Energie eektrického poe eskového konenzátoru. Ověření vzthu mezi energií, kpcitou veičinmi poe. Přepokáné znosti: Eektrické poe kpcit eskového konenzátoru Přík V eskovém konenzátoru je eektrické

Více

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2019

Matematika NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2019 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY T BŘEZNA 09 D : 30. břez 09 M. možé skóre: 30 Počet řešitelů testu: 85 M. dosžeé skóre: 30 Počet úloh: 30 Mi. možé skóre: -7,5 Průměrá vyechost: 9, % Mi. dosžeé skóre: -,8 Správé

Více

Stavební statika. Úvod do studia předmětu na Stavební fakultě VŠB-TU Ostrava. Letní semestr. Stavební statika, 1.ročník bakalářského studia

Stavební statika. Úvod do studia předmětu na Stavební fakultě VŠB-TU Ostrava. Letní semestr. Stavební statika, 1.ročník bakalářského studia Stvení sttik, 1.ročník klářského studi Stvení sttik Úvod do studi předmětu n Stvení fkultě VŠB-TU Ostrv Letní semestr Ktedr stvení mechniky Fkult stvení, VŠB - Technická univerzit Ostrv Stvení sttik -

Více

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník Stvení sttik, 1.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy Gererův nosník Spojitý nosník s vloženými klouy - Gererův nosník Kter stvení mehniky Fkult stvení, VŠB - Tehniká univerzit Ostrv Sttiky neurčité

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra stavební mechaniky. Pružnost a plasticita - příklady. Oldřich Sucharda

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra stavební mechaniky. Pružnost a plasticita - příklady. Oldřich Sucharda VŠB Technická univerzita strava Fakuta stavební Katedra stavební mechanik Pružnost a pasticita - příkad dřich Sucharda strava, září 0 bsah. Průřezové charakteristik..... Těžiště omené čár..... Těžiště

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzt Krlov v Prze Pedgogcká kult SEMINÁRNÍ PRÁCE Z POLYNOMICKÉ ALGEBRY POLYNOM / CIFRIK Zdáí: Vyšetřete všem probrým prostředky polyom Vyprcováí: Rcoálí kořey Podle věty: Nechť p Q je koře polyomu q

Více

SMR 2. Pavel Padevět

SMR 2. Pavel Padevět SR Pve Pdevět PRICIP VIRTUÁLÍCH PRACÍ Deformční metod tice thosti prt, princip virtáních posnů PRICIP VIRTUÁLÍCH POSUUTÍ (oecný princip rovnováhy) Stečný stv E; A [] Virtání práce vnějších posntí W e

Více

Stavební statika. Úvod do studia předmětu na Stavební fakultě VŠB-TU Ostrava. Stavební statika, 1.ročník kombinovaného studia

Stavební statika. Úvod do studia předmětu na Stavební fakultě VŠB-TU Ostrava. Stavební statika, 1.ročník kombinovaného studia Stvební sttik, 1.ročník kombinovného studi Stvební sttik Úvod do studi předmětu n Stvební fkultě VŠB-TU Ostrv Ktedr stvební mechniky Fkult stvební, VŠB - Technická univerzit Ostrv Stvební sttik přednášející

Více

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu Geometrické plikce určitého integrálu Osh rovinné olsti Je-li ploch ohrničen křivkou f () osou Při výpočtu oshu tkto omezených rovinných olstí mohou nstt následující zákldní přípd : Nechť funkce f () je

Více

8. Elementární funkce

8. Elementární funkce Moderí techologie ve studiu plikové fzik CZ.1.07/2.2.00/07.0018 8. Elemetárí fukce Historie přírodích věd potvrzuje, že většiu reálě eistujících dějů lze reprezetovt mtemtickými model, které jsou popsá

Více

Okruhy z učiva středoškolské matematiky pro přípravu ke studiu na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava

Okruhy z učiva středoškolské matematiky pro přípravu ke studiu na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava Okruhy z učiv sředoškolské memiky pro příprvu ke sudiu Fkulě ezpečosího ižeýrsví VŠB TU Osrv I Úprvy lgerických výrzů, zlomky, rozkld kvdrického rojčleu, mociy se záporým epoeem, mociy s rcioálím epoeem,

Více

4.5.9 Vznik střídavého proudu

4.5.9 Vznik střídavého proudu 4.5.9 Vzik střídavého proudu Předpoklady: 4508 Miulá hodia: Pokud se v uzavřeém závitu měí magetický idukčí tok, idukuje se v ěm elektrické apětí =. Př. 1: Vodorově orietovaá smyčka se pohybuje rovoměrě

Více

Reakce. K618 FD ČVUT v Praze (pracovní verze). Tento materiál má pouze pracovní charakter a bude v průbehu semestru

Reakce. K618 FD ČVUT v Praze (pracovní verze). Tento materiál má pouze pracovní charakter a bude v průbehu semestru Poznámky ke cičení z předmětu Pružnost penost n K8 D ČVUT Prze (prconí erze). Tento mteriá má pouze prconí chrkter bude průbehu semestru postupně dopňoán. utor: Jn Vyčich E mi: ycich@fd.cut.cz Příkd reize:.

Více

Staticky určité případy prostého tahu a tlaku

Staticky určité případy prostého tahu a tlaku Spoehvost nosné onstruce Ztížení: -stáé G součnte ztížení G -proěnné Q.součnte ztížení Q Ztížení: -chrterstcé -návrhové G,V, + Pevnost - chrterstcá y z prcovního r. -návrhová (souč.spoehvost t. Posouzení

Více

právě jedna správná. Zakroužkujte ji! a) a b) a c) x b) 6 x c) 5) Rovnice y = je rovnicí a) elipsy b) paraboly c) přímky d) kružnice e) hyperboly

právě jedna správná. Zakroužkujte ji! a) a b) a c) x b) 6 x c) 5) Rovnice y = je rovnicí a) elipsy b) paraboly c) přímky d) kružnice e) hyperboly FSI VUT v Brě zdáí č.. str. MATEMATIKA 009 Příjmeí jméo: Z uvedeých odpovědí je vždy právě jed správá. Zkroužkujte ji! ) Je-li > 0, pk c) e) ) Je-li > 0, pk : 6 6 c) 6 e) ) Nerovice < má řešeí < > c)

Více

právě jedna správná. Zakroužkujte ji! a) a b) a c)

právě jedna správná. Zakroužkujte ji! a) a b) a c) FSI VUT v Brě zdáí č. str. MATEMATIKA 06 Příjmeí jméo: Z uvedeých odpovědí je vždy právě jed správá. Zkroužkujte ji! ) Je-li > 0, pk c) e) ) Je-li > 0, pk 6 c) 6 9 e) 9 ) Rovice má řešeí v itervlu ; )

Více

Výpočet obsahu rovinného obrazce

Výpočet obsahu rovinného obrazce Výpočet oshu rovinného orzce Pro výpočet oshu čtverce, odélník, trojúhelník, kružnice, dlších útvrů, se kterými se můžeme setkt v elementární geometrii, máme k dispozici vzorce Kdchom chtěli vpočítt osh

Více